S38.Neden ve ne zaman Adem AS Cennette  yaratıldı? Ne zaman yer yüzüne indirildi?
İpucu;tıklayın

C.38 El evvel Allah C.C’ HU vardı. Her şey onun ilmindedir, sonra takdir ettiklerini varlık olarak yarattı. Daha sonra kendini ona bildirmek ve tanıtmak için ilk insan Adem A.S’ mı yarattı. Ama Adem A.S‘ mın ne zaman yer yüzüne indirildiğini sadece Allah bilir. Nazmiye YARGI

C.38 Hz Âdem İnsanların babası olarak yaratılmıştır. İlk insandır. Dünyadaki İlk peygamberdir. Onun hayatı irdelediğinde günümüze ait çok önemli sonuçlara varırız. İşte bunun için Hz Âdem’in hayatı, başına gelenler tamamen Allah’ın bir İbret-i Şahanesi olarak karşımıza çıkar. Hz Âdem’in hayatı aynı zamanda sembol bir hayattır. Hz. Âdem’in halife olarak yaratılması, meleklerin İlk halife hakkındaki merakları. Hz. Adem’e meleklerin secde etmesi. Şeytanın Hz. Adem’e secdeye karşı gelmesi. Hz. Havva’nın Hz. Ademe kaynaşsın diye Allah tarafından yaratılması. Allah’ın Hz. Adem’e isimleri öğretmesi.Hz Adem’in Cennetteki yasağı eşiyle beraber çiğnemesi.Allah’ın Hz. Ademi dünyaya indirmesi.Hz. Ademin dünyada ilk medeni insan olarak yaşaması.Hz. Ademin tövbesinin kabulü ve peygamberlik ihsan edilmesi.Hz. Ademin Kabe’yi inşası...Allah’ın Hz.Ademi eşiyle buluşturması. Çoğalmaları. Çocuklarından birinin katil olması.(alıntı var) Melin KARAN

C.38 Allah kendinden bir parça vererek insanı cennette yarattı ve kurallara liyakat etmediği için ise dünyaya gönderdi sonra ise affını verdi ve bundan sonraki neslini dünyada çoğalttı. Nazif TEPE

C.38 Ne zaman olduğunu bilmiyorum ama sevgiden dolayı yaratıldığına inanıyorum.

Allah’ın emir ve yasaklarını çiğnedikten sonra kovuldu.Dilek KURT

C.38 Her Cemal ve Kemal sahibi kendi Cemal ve Kemalini görmek ve göstermek ister. Cenab-ı Hak’ta dünya gibi bir seyran gah açtı kendisi gördü birde bunu birilerine göstermek istedi. Bu şekilde her ne kadar biz Âdem ( a.s.) neden cennette o fiiliyatı işledi de bizim dünyaya gelmemize sebep oldu desek te aslında bunun bir hikmeti de budur. Dünyaya gönderildik böyle icap ediyordu. Bu seyrangahı insan gibi bir varlığın gezip görmesini Allah (cc) diledi ve O diledi bu da oldu. İrfan BAHARLI

C.38 Allah(c.c.) bütün kâinatı yarattıktan sonra insanı yaratmıştır. Adem(a.s.) şeytana uyarak cennetteki yasaklı ağaçtan yiyince dünyaya indirilmiştir.Idban KUDAY

.C.38 Adem(a.s)in yaradılışı kainatın cinlerin meleklerin yaradılışından sonra olmuştur.ne zamanki ilk insan rabbine karşı gelip yasak meyveden yemiş ise o zaman yeryüzüne gönderilmiştir. REMZİYE ERDOĞAN

C.38 Hz. Adem  ruhların ilk yaratıldığı zamanda yaratılmıştır. Ne zamanki nefsine yenik düşmüş o zaman yeryüzüne gönderilmiştir. İbrahim KILIÇ

C.38 Bu konuda hiçbir bilgim yoktur. Leyla ALTUN

C.38 Hz. Adem cennette Allah (c.c)a tesbih ve kulluk eden diğer melekler gibi bir melekti. Allah’u Teala onu balçıktan yarattığı için şeytan onun bedeninde rahatça dolaşabiliyordu.Bir gün şeytan, Allah’ın Hz. Adem’e yasak ettiği ağaçtan yerse sonsuzluğa ve mutluluğa ereceğini söyleyerek onu kandırdı.Allah’u Teala da ona ceza olarak yeryüzündeki halifesi olması için dünyaya attı. Ali Osman ERAN.

C.38) Dünya yaratıldığında HZ.ADEM yaratıldı. ALLAH a kulluk ve ibadet için yaratıldı. Cennetteki yasak meyveyi yediği için dünyaya gönderilmiştir. ŞEYHMUS UTLİ

 

C.38.Yaptığı yanlışla yeryüzüne indirildi, zamanı konusunda bir fikrim yok. GİZEM SARI

 

C-38 Allah Adem’i kendi gücünü ve mucizelerini göstermek için yarattı…BURCU ŞİMŞEK

 

C.38 Allahın en güzel eseri idi HZ.ADEM ama cennetteki yasak meyveyi yediğinde dünyaya gönderildi. HABİP KAYA

C.38.Cenab-ı Hak ilmi ezelisiyle her şeyi bildiği için çok hikmetlere binaen insanı yarattı. Cennette yarattı dünyaya göndermeye de yasak meyveden yemeleri oldu. Aykan AKÇA

 

C-38 ALLAH kendisine kulluk edilmesi için Adem’i yarattı.Bütün insanların ruhlarını  daha kainatı yaratmadan yaratmış.Adem yasaklı meyveden yiyince cennetten çıkarılıp dünyaya gönderilmiş….NAZİFE SAVAŞAN         

                                                                            

C.38) Hz.Adem ruhların yaratıldığı dönemde yaratılmıştır.Allah’a sadık bir kul olması amacıyla yaratılmıştır.Daha sonra Cennete konulmuş fakat Allah’ın yasak kıldığı elmayı yedikten sonra nefsi sınanmak üzere dünyaya gönderilmiştir. SAMET ÇENŞİ

 

C-38 Allah (c.c.) kendi gücünü ve büyüklüğünü göstermek için Adem’i yarattı ve yeryüzüne indirdi… ÖZLEM AKIN

 

38.Bilmiyorum

Ersin ASLAN

C.38 Çünkü ilk insan tertemiz bir şekilde ve tertemiz bir yerde yaratılmıştı. MEDENİ SAKCAK

 

C.38 kulluk vasfı için yaratıldı HZ.ADEM ve cennette yasak meyveyi yediğinde dünyaya gönderildi. FEYYAZ KARA

 

C.38.Adem a.s. insan gibi değerli bir varlığın devamı için kainatın başlamasıyla yaratıldı.

FIRAT ALTUN

 

C.38 Cenab-ı Hak bir Hadisi Kutsi’de “Ben gizli bir hazineydim. Mahlûkatı yarattım ki beni tanısınlar, bilsinler.” Diye. Bu hikmete binaen insanlığı; dolayısıyla insanlığın babası ve atası olan Âdem(A.S) ı yarattı.

 Cenab-ı Hak önce madenleri sonra bitkileri daha sonra da hayvanları ve en sonunda da insanlığı yarattı. Dolayısıyla yeryüzünü yaşanabilir hale getirdikten sonra insanlığı yaratmıştır. Âdem(A.S) cennette yasak edilen ağacın meyvesinden yedikten sonra yeryüzüne indirilmiştir. Turgut KIYICI

 

C.38 Allah kendi gücünü görmek ve kanıtlamak için Âdem’i yarattı ve tüm meleklerin Âdem’e secde etmesi için yaratmıştır. Âdem ve Havva şeytana kandıkları zaman yeryüzüne indirildiler. REYHAN YILMAZ

C.38 Hz.Adem ruhların yaratıldığı dönemde yaratılmıştır.Allah’a sadık bir kul olması amacıyla yaratılmıştır.Daha sonra Cennete konulmuş fakat Allah’ın yasak kıldığı elmayı yedikten sonra nefsi sınanmak üzere dünyaya gönderilmiştir. FIRAT KADIRHAN

 

C.38 Adem (a.s.)ruhların ilk yaratıldığı zamanda yaratılmıştır.Ne zamanki nefsine yenik düşmüş o zaman yeryüzüne gönderilmiştir. BARIŞ SAVAŞ

 

C.38 İlk yaratılan insan ve peygamber Adem (A.S)’dır. Cenabı Allah CC’HU ilk olarak Âdem(A.S) sonra Havva anamızı yaratmış ve onları cennetine koymuştur. Daha sonra yapmış oldukları hatadan dolayı cennetten atılıp dünyaya gönderilmişlerdir. Ercan IŞIK

 

C.38 Hz. Âdem ruhların yaratıldığı dönemde yaratılmıştır. Allah’a sadık bir kul olması amacıyla yaratılmıştır. Daha sonra Cennete konulmuş fakat Allah’ın yasak kıldığı elmayı yedikten sonra nefsi sınanmak üzere dünyaya gönderilmiştir. Seyfettin SEYHAN

C.38 Hz. Adem ibadet amaçlı yaratılıyor. Yaratılış zamanı ve yeri hakkında Kuran-ı Kerim’de bilgi verilmemiştir. Yaratıldıktan sonra Cennet’e atılmış Şeytan’ın onu kandırması sebebiyle yeryüzüne indirilmiştir. Semra DAĞ

C.38 Hz. Adem ruhların yaratıldığı dönemde yaratılmıştır.Allah’a sadık bir kul olması amacıyla yaratılmıştır.Daha sonra Cennete konulmuş fakat Allah’ın yasak kıldığı elmayı yedikten sonra nefsi sınanmak üzere dünyaya gönderilmiştir. Kadir GERGİN

C.38 Rabbimiz kendi hikmetini ve kudretini göstermek için insanoğlunu yaratmaya karar verdi. Âdem as yi cennette yarattı. Sonra onun ve Havva anamızın yasak elmayı yemeleri sonucu onları yeryüzüne gönderdi. Cennete ne zaman yaratıldığını bilmiyorum çok önce olduğu için bunun insanlar tarafından bilineceğini de sanmıyorum.İdris ÇELİK

C.38 Allah, insanı kendisine itaat etmesi için nurundan üfleyerek cennette yaratmıştır. Allah’ın yasak ettiği meyveyi yemesi nedeniyle de cezalandırılıp dünyaya gönderilmiştir.Seda CEMAL

C.38 İlk insan olarak Hz. Adem cennette yaratıldı ve dünyaya gönderildi.bu dünyaya başlangıç için lazım olan olgulardan biriydi. Yani Hz. Adem yaratıldı ve kısa bir süre sonra yeryüzüne indirildi.                 Oktay BARAN

C.38 Allah CC’ hu kendi kudretini ve büyüklüğünü göstermek için Âdem AS’ yi cennette yarattı. Ne zaman yaratıldığını biz insanlar bilemeyiz. Hz. Âdem ve Hz. Havva yasak elmadan yedikleri için yani Allah’ ın emrine karşı geldikleri için yeryüzüne indirildiler. Zülfü ERYATAN

C.38 İnsanın asıl vatanı Cennettir. Bu bakımdan ilk insan Cennette yaratılmıştır. Hz. Âdem ( a.s) cennete olmakla beraber Allah onları o haliyle cennette bırakmak için yaratmamış, onları daha ulvi bir gaye olan çoğalma ve imtihan vesilesi olmak gibi büyük bir gaye için yaratmıştı. Bu hikmetten onların malum hatayı işlemelerine meydan verdi. Onların Cennetten dünyaya gönderilmesi, Allah’ın dilemesi ve takdiri sonucu oldu. Şeytanın kendilerine musallat olması, onların şeytana uyup yasak meyveden yemeleri hep birer sebepti. Yüce Rabbimiz, onları dünyaya göndermek için böyle bir vesile yaratmıştı. Mehmet Nuri EŞİN

C.38 Cennet Adem (A.S.) peygambere gösterilmiş. Bir tek onu orda yaratmış. Süheyla BÜRÇÜN

C.38 Allah CC’HU kendisine hamt edecek ve kendi değerini büyüklüğünü hissettirmek için insanları yaratmıştır. İlk öncede Âdem As’ı cehennem olmadığı için cennette yaratmıştır. Allah’ın yasak kıldığı bir nimeti yemesiyle Âdem AS yeryüzüne indirilmiştir. Ayşe ARSLAN

C.38 Âdem A.S insanlıktan önce yaratıldı. Yaratılan ilk insandır. Tanrı onu en üstün ve kendisine en yakın varlık olarak yarattı. Ancak aynı zamanda ona nefis de verdi. Âdem A.S nefsine yenik düştüğü için yeryüzüne sınanmak için gönderildi. Bu vesileyle cennet-cehennem, ödül-ceza insanlığın temel sonuçlarından olmaya başladı.Ramazan ERGÜN

C.38 Allah kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister. Bu yüzden evrendeki her şey cemal ve kemalini görmeye kâfidir. Allah Âdem a.s. nefsini (meleklerini) ilk defa ve önce yaratmadan secde ettirerek diriltti. Kendisine iman edecek O’nu anacak insanları yaratmak için Âdem ve Havva yaratıldı. Adem a.s. secde etmeyen İblis (şeytan) onları yanıltıp bir elmayı yedirmeye çalıştı. Onların bu yasak elmayı yemeleri üzerine Allah tarafından cezalandırılıp yeryüzüne gönderildi.Funda AKDOĞAN

C.38 Bilgiye sahip değilim. AYTEN YILDIZ                                                                            C38:Net bir tarihi bilemeyiz cennetteki yasak meyveden yedikleri için yeryüzüne indirilmişlerdir. Hakan ALTUN   

C.38 Yüce Allah insanoğlunu sınamak için Âdem AS’MI yarattı. Zaten her şey yüce Allah tarafından kurgulanmıştır. Âdem AS insan sınanmak istendiğinden sonra dünyaya gönderildi. İbrahim AKKOYUN

C.38 Adem  (a.s)ı, Allah varlığının bilinmek istemesi nedeniyle, meleklerini toplayıp insan yaratacağını söylediği zaman yaratmıştır. Adem (a.s) şeytanın vesveseleriyle yasak meyveyi yemesi sonucu cennetten atılmıştır.Medeni BAYAR

C.38 Allah insan denilen mahlukatı yarattı. Ve ilk önce Adem (a.s)yarat. Adem (a.s)Allah’ın sözünden çıkıp yasak olan meyveyi yiyince cezalandırılarak yeryüzüne indirilmiştir.Hicret OKAN

           

C.38 Kesin bir bilgim tam olarak yok ama Hz. Havva ile birlikte yasak meyveyi yedikten sona yer yüzüne indirildi.Kevser SÖYLER

C38 Valla hocam bu tür konuların cevabını ancak Allah bilir. Bunun kesin tarihi yoktur. Sonu çok uzun olan bir yıldır kesin. Bu soruyu sorgulamak bana düşmez.Adnan YILMAZ

 

 

C38 Yüce Allah (A.S) Hz. Adem’ i sınamak için cennette yarattı. Hz. Adem’ in ne zaman yaratıldığı ile ilgili kesin bir tarihin varlığından haberdar değilim Hz. Adem yasak meyveyi yedikten sonra yeryüzüne gönderildi.’ Rıdvan OKUŞ

             .

C.38 Kainatın oluşumu tamamlanmadan var edildi. O dönemde yasak kavramı yoktu ve şeytan kötülüğünden oluşan cehennemde var edilmemişti. Adem dünya oluşumunu tamamladıktan sonra yeryüzüne indirildi. Sevil DOĞAN

 C.38  Bana göre h.z. Muhammed (s.a.s) en sevdiği kulu olduğu için kuran-ı kerim-i ona göndermek için sonraya bırakmıştır. Dini konularda yeterli bilgiye sahip olmadığım için yorum yapmak istemiyorum.ŞÜKRÜ NAS

C.38 Cennette yaratılma zamanını bilmiyorum fakat Allah’ın ona yasakladığı bir meyveye şeytanın kandırması sonucu meylederek Dünya’ya gönderilmiştir. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.38 Zamanını bilmek olanaksızdır.Çünkü Allah zamandan ve mekandan münezzehtir.Allah kendi sanatını bizlere göstermek istediğinden bizleri yarattı. Yusuf AKIL

 

C.38: Allah kendi cemalini kendi sıfatlarının daha iyi şekilde öğrenilmesini ve uygulanmasını beğenir. Âdem as ı kendi zatının daha iyi bilinmesi daha iyi anlaşılması için imtihan yurdu olan dünyaya göndermiştir zaman olarak bugüne kadar çeşitli takvimler kullanışmış ve buna bağlı olarak net bir zaman söyleyemeyiz çünkü zaman kavramı daha önceleri hesaplanmıyordu. Yasak olan meyveden yedikten sonra cezası olarak dünyaya gönderilmiştir. Mehmet GENÇ

 

 C.38 Yaratılma nedeni; Allah’ın yeryüzünde iradesini temsil etmek üzere yaratılmış. Orada ilahi hükümranlığının gerçekleştirme görevini ona vermiştir. Allah Teala cennetteki bir ağacın meyvesini ona yasaklamıştı. Eğer bu ağaçtan yerseniz  kendinize kötülük etmiş olursunuz.şeytan onu kandırıp haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulundurdukları cennetten onları çıkardı. ŞAHİN KAR

  C.38  Bana göre Âdem (a.s) yüce Allah kendi ruhundan üflediği insanoğlunu sınamak için yeryüzüne göndermiştir. Zaman konusunda Âdem (a.s) ın ne zaman yaratıldığı konusunda net bir bilgim yok. Ama şeytanın oyununa gelerek yasak meyveyi yediğinden cennetten çıkarıldığı ve yeryüzüne indirildi.Şahabettin BALCI                                                                                                        

C.38 Yüce Allah, yer yüzünü yarattıktan sonra; (Bakara Sûresi, 30) Ve düşün ki Rabbin meleklere “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” dediği vakit “A!... Orada fesat çıkaracak ve kanlar dökecek bir mahluk mu yaratacaksın, biz hamtla tespih ve seni takdis edip dururken?” dediler. “Her halde ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim” buyurdu.

(Bakara Sûresi, 31): “Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti, sonra o âlemleri meleklere gösterip ‘Haydi, davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin!’ buyurdu.”

(Bakara Sûresi, 32): “Sübhansın ya Rab! Senin bize öğrettiğinden başka bizim için ilim ne mümkün? O âlim ve hakîm şüphesiz sensin sen!” dediler.

(Bakara Suresi, 33): “Ey Âdem, bunlara onları isimleriyle haber ver” buyurdu. Bu emir üzerine (Âdem) onlara isimleriyle onları haber verince de buyurdu ki: “Demedim mi size, ben şüphesiz göklerin ve yerin gayblarını bilirim ve biliyorum neyi açığa vuruyorsunuz, neyi gizliyordunuz?”

(Bakara Sûresi, 34): Ve o zaman meleklere “Âdem için secde edin!” dedik, derhal secde ettiler. Ancak iblis dayattı, kibrine yediremedi, zaten kâfirlerdendi.

(Bakara Sûresi, 35): Ve dedi ki; “Ey Âdem, sen ve eşin cenneti mesken edinin, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın ki, haddi aşan zalimlerden olmayasınız.”

(Bakara Sûresi, 36): Bunun üzerine şeytan onları oradan kaydırdı, ikisini de bulundukları o yerden çıkardı. Biz de “Haydi, dedik, bazınız bazınıza düşman olarak inin. Size yeryüzünde bir zamana kadar bir karar ve bir nasip alma var!” Gülşen ÇELEBİOĞLU

 C.38 H.z Adem cennette yaratıldı ancak Allah CC’HUN yasakladıklarını yapması nedeniyle yeryüzüne gönderildi.ne zaman yaratıldığıyla ilgili kesin bir bilgim yok.Bilge TÜRKER

 

 C.38  Adem (A.S) toprak ve sudan ilk insan olarak yaratılmıştır. Yasak meyveden yeyince dünyaya gönderilmiştir. Zeynel PEKEDİS

 

C.38 Dünyanın şartları insanın yaşamasına uygun hale gelince Allah insanları  dünyaya gönderdi. Ali Galip ERCİK

 

C.38 Kulluk için yaratıldı şeytana uyduğu ve yasak meyveyi yediği için dünyaya gönderildi.AYŞE ÇATAK

 

C.38 Allah kendi yarattığı kullarını kendisine ibadet edip etmeyeceğini görmek ve varlığına inanıp inanmayacaklarını görmek istemiştir. Bunun için insanı yaratmıştır ki, kendisine kulluk etsinler. Yaratılan ilk insan Hz. Âdem As.’dır .Allah’ın yasaklarına icabetsizlik daha ilk insanla başlamış ve Hz. Adem As. Cennetteki yasak elmayı yemiş ve cennetten kovularak kendisi için var edilen dünyaya indirilmiştir. Velat SAYUR

C.38 Hz. Adem ruhların yaratıldığı dönemde yaratılmıştır.Allah’a sadık bir kul olması amacıyla yaratılmıştır.Daha sonra Cennete konulmuş fakat Allah’ın yasak kıldığı elmayı yedikten sonra nefsi sınanmak üzere dünyaya gönderilmiştir. M Nuri KORKMAZ

 

C.38 Ne zaman olduğunu bilmiyorum ama sevgiden dolayı yaratıldığına inanıyorum.

Allah’ın emir ve yasaklarını çiğnedikten sonra kovuldu. İbrahim AYDIN

 

C.38. Allah CC’hu kendisinden bir eser görmek için Hz. Adem’i yarattı çünkü insan varlıkların en şereflisidir. Hz. Adem yasak meyveyi yedikten sonra dünyaya indirilmiştir. Salih Soysal

 

C.38 Âdem a.s ne zaman yaratıldı ne zaman yeryüzüne indirildiği ile ilgili bilgim yok. Abdullah SEYAR