39.1-Sizce Allah CC'HU neden en önce Kuran-ı Kerimi Adem AS. yer yüzüne göndermemişte; Adem ve Nuh As…vb Suhufları, Davut AS’MA Zebur'u, Musa AS’MA Tevrat’ı ve İsa AS’MA İncili ve HZ. Muhammed AS’MA Kuranı Göndermiştir?
2-En önce Kuran-ı Kerimi gönderseydi ne olurdu?

İpucu;tıklayın

C.39 Hikmetini anlayamadığımız bazı şeylerde Allah’a bırakmak, imanımızın kemalini ve dinimizdeki sadakatimizi gösterir. Allah’ın yeryüzünde yarattığı şeylerin hepsi bir değildir. Kimini sebeplere bağlar, kimini sebepsiz vasıtasız yaratır. Bunun gibi diğer kitaplar gönderilmeseydi veya değiştirilmeseydi, o zaman Kuran’ı Kerimin gelmesi söz konusu olmazdı. Onlar değiştirilecek ki Kur-an’a yol açılsın. Nazmiye YARGI

C.39 Allah cc. Hu ilk önce insanları doğru yolu bulabilmeleri için çeşitli rehberlerle suhuflar indirdi, insanlık bununla yetinmedi ve kitaplar indirildi. Hz. Muhammed evrede ve ahrette eşsiz ve kusursuz bir rehber ve örnek olduğu için Kuran Hz. Muhammed ile insanlara son din olarak indirildi. Önceki dinlerle de aynı şeyler anlatılıyordu, fakat önceki dinlerin kitapları insanlar tarafından değiştirilmiştir. Bu ayrılık bundan meydana geldi. Bütün Peygamberler sadece Allah’ın varlığını ve birliğini anlatmaya ve göstermeye çalışmışlardır. Melin KARAN

C.39 Zamanın gereksinimlerine göre dinler gelir ve toplumu bilinçlendirmek içinse kitaplar gönderilir. Kuran gelişen ve tamamen değişen dünya düzeyine uygun din kitabıdır.Nazif TEPE

C.39 1 Allah CC’HUN bir bildiği vardır.

         2 Herhalde Müslümanlık erkenden yayılmış olurdu. Leyla ALTUN

C.39 1- Her devrin kendi gereksinimlerine göre kitap inmiştir.

2- Her kitabın en iyi şekilde olduğu kanısındayım. HABİP KAYA

C.39 1- İnsanlar yapabildikleri oranda yükümlüdür. Bir öğrenciye harfleri öğretmeden hecelemeyi öğretmeden okumayı öğretemeyiz. Allah (c.c.) da insanlara ilk önce daha kolay anlayıp uygulayabileceği kuralları vermiştir.Daha sonrada tüm bunları içinde barındıran Kuran-ı Kerim’i göndermiştir.

2-Hecelemeyi tam öğrenmeden okumaya çalışan insanlar gibi olurdu. Yani sağlam temeller üzerine oturtulmamış bir inanç olurdu.                                     İbrahim KILIÇ

 

C.39 Allah her şeyin en iyisini bilir bize sorgulamak düşmez.

2 En mükemmel kitap olduğu için indirildiği zaman önemli değil her halükarda son kitap olurdu.daha önce indirilmiş olan Tevrat ve  İncil gibi kitaplar indirilmezdi.ve seçim hakkı tanımlamış olurdu. .Dilek KURT

C.39 Başta tabi ki hikmetinden sual sorulmaz ama neden diye düşünürsek bunun birçok nedeni ve hem de bizim için iyi ki önce gelmemiş diyebileceğimiz nedenleri vardır. Nev-i beşerde tekemmül vardır. Bu tekemmül kanunu, ikinci mürebbinin ve ikinci mükemmelin evvelki mürebbilerden daha mükemmel olmasını iktiza eder. Yani ilk insanlar istikbaldeki insanların gözünde daha ilkokul seviyesindeki bir olgunlaşma çağındadırlar. Peygamberimiz AS  ve Kuran-ı Kerim insanın lise dönemlerinde gönderilmiş. Bu yüzdendir ki o zamanda bir asırda belki yüz peygamber aynı anda gelmiş ve sırf o insanlara hakikati anlatmak için yetmemiş her kavme aynı dönemde birden fazla peygamber gönderilmiş. Kaldı ki bütün insanlığa hitap eden Kuran-ı Kerim’i o dönemde göndereceksin, acaba kaç kişi hidayete erecekti. Bir söz vardır; sultanlar daima halkın, cemaatin, ordunun sonunda çıkarlar. Kâinatı O’nun yüzü suyu hürmetine yarattım dediği Yaver-i Ekrem’ini Allah (cc) neden herkesten önce göndersin? Bu konuda beni aşan durumlar olduğu için ancak bu kadar diyebilirim.  İrfan BAHARLI

C.39 İnsanın fıtratından verim alması için insanın fıtratı geliştikçe kaldırabileceği oranda sırasıyla suhuflar,Zebur,Tevrat İncil ve kuranı kerim gönderilmiştir.en önce kuranı kerim gönderilseydi insanlar fıtratlarından yeterli verimi alamazlardı.çünkü kuranı kerim gönderilmeden önce ve gönderilmesi sırasında insanlar psikolojik olarak yüce yaratıcı tarafından buna hazır hale getirilmişlerdir. .REMZİYE ERDOĞAN

C.39 Allah’u Teala her çağa uygun olarak emir ve yasaklar indirerek insanların dini kolay anlamalarını sağlamıştır. İnsanların kolayca dini hayatlarına uygulamaları ve yeni uygulamalar getirilmiştir.En önce Kur’an-ı Kerim’i gönderseydi saçma olurdu.Çünkü içinde geçmişten kıssalar olduğu için o zamanki insanlar bunları anlayamayacak ve gelecekte olacak olayları okuyacaklardı. Ali Osman ERAN.

 

C.39 )1- İnsanoğlu gücünün yettiği oranda yükümlüdür.Bir öğrenciye harfleri öğretmeden hecelemeyi hecelemeyi öğretmeden okumayı öğretemeyiz.Allah (c.c.) da insanlara ilk önce daha kolay anlayıp uygulayabileceği kuralları vermiştir.Daha sonrada tüm bunları içinde barındıran Kuran-ı Kerim’i göndermiştir. SAMET ÇENŞİ

C.39 1 Çünkü kâinatı Hz. MUHAMMED(s.a.v.)in yüzü suyu hürmetine yaratmıştır. İnsanlığın O’na en çok ihtiyaç duyduğu zamanda Onu var edecektir.

    2_O zaman da diğer kitaplar gönderilmezdi. Çünkü Kuran gönderilecek son kitaptır.Idban KUDAY

C.39.A.yeryüzündeki en mükemmel kitabı elbette en mükemmel insana gönderdi. Ve asrın ihtiyaçlarına göre peygamberler ve onlara göre kitaplar gönderildi.

B.belki de Hz. Âdem kuran için yetersizdi ve beklide kuran şimdiki kadar önem arz etmezdi.

 Yusuf KESKİN

 

C.39 )1- Her gelen peygamber ve kutsal kitap bir bütünün parçalarını beraberinde tanımladı hepsi ALLAH’I gösterdi yavaş yavaş hak dinine insanları alıştırdı.

 

C.39 )1- Her gelen peygamber ve kutsal kitap ALLAH ı gösterdi ve yavaş yavaş bir bütünün parçaları gibi geldiler en sonunda ise KUR’AN I KERİM gelerek kalan eksikleri tamamladı ve insanlara değişmez gerçek tek olanı son kez yineledi.

.39 )1- Her gelen peygamber ve kutsal kitap bir bütünün parçalarını beraberinde tanımladı hepsi ALLAH’I gösterdi yavaş yavaş hak dinine insanları alıştırdı.

2-  KUR’AN önce gönderilseydi insanlar şaşırırdı ve soru işaretlerinde boğulurlardı. (FEYYAZ KARA)

 

2- eğer direk KUR’ AN gelseydi insanlar afallardı ve bocalardı ondan önce gelenler insanları buna alıştırdı…(ŞEYHMUS UTLİ)

 

C.39.Kuran-ı Kerim’den önce gelen kitaplarda doğru bilginin eksikliği vardı Kuran-ı Kerim indirilerek bilgi eksikliği giderildi. GİZEM SARI

 

C.39 )1- Her insan gücünün yettiği oranda yükümlüdür.Allah (c.c.) insanlara ilk önce daha kolay anlayıp uygulayabileceği kuralları vermiştir.Daha sonrada tüm bunları içinde barındıran Kuran-ı Kerim’i göndermiştir. Kadir GERGİN

2-Hecelemeyi tam öğrenmeden okumaya çalışan insanlar gibi olurdu.Yani sağlam temeller üzerine oturtulmamış bir inanç olurdu. Kadir GERGİN

 

C-39 Hikmetinden sual sorulmaz ama neden diye düşünürsek,Allah (cc) Adem’i insanlara bir mucize olarak göndermiş her şeyi zamanla insanlara zamanla göstermiştir.Kuran-ı Kerimin insanlara en son peygamberimizle gönderildiği gibi…BURCU ŞİMŞEK

 

C.39 İnsanlık, ferdin yaşadığı gibi çocukluk, gençlik, ihtiyarlık gibi devirler yaşar. O zamanın tarz-ı telakkisine göre, fehmine göre hakikatler indirilmiştir. Ne zaman ki insanlık olgunluğu yakaladı ona göre de vahiy geldi. Kuran bu asrın insanını doyuracak seviyededir. Aykan AKÇA

 

C-39 1-ALLAH insanları  okuma -yazmalarının olmadığı dönemlerde  gönderdiği peygamberlerin  her birini bir millete gönderiyor.Daha sonra yazı ile beraber yazı ile beraber birkaç  peygambere  kitapla gönderdi.Fakat o kitaplarla amel edenlerin azlığı  ve güçsüzlüğü sebebiyle kitaplar  insanlarca yok edilmiş yada değiştirilmiştir…

        2-Eğer önceden Kuran-ı Kerim gönderilseydi iletişim ve eğitim sorunlarından dolayı O’nun da değişime uğraması düşünülebilirdi.Fakat O’nu yazan O’nun gönderilme zamanını da iyi hesaplamıştır…NAZİFE SAVAŞAN                                                                                    

 

C-39 Allah (c.c.) her şeyi bizlerden çok daha iyi bilir.İlk önce Kuran-ı Kerimi gönderseydi diğer kitaplar gibi oda bozulurdu.O yüzden mucizeyi yavaş yavaş ve  belli bir sıra ile yaptı…ÖZLEM AKIN

 

39.) İlk önce Kuran-ı gönderseydi bu sefer niye ilk göndermemiş diyecektik. Ersin ASLAN

 

C.39.A.Çünkü her dinin peygamberi ve kitaplarının dönem özellikleri farklı olduğu içindir.

B.Önce Kuranı Kerimi gönderseydi belki de o yükü taşıyacak yani HZ Muhammed gibisi o yükü taşımayacaktı. MEDENİ SAKCAK

 

 

C.39.ALLAH C’.C İnsanlığın Kuran’ı kerim gibi mükemmel bir hazine gönderilmeden önce ne kadar itaat edebileceklerini görmek istedi. En önce göndermesi hayatın çok büyük bir yol gösterici ile başlamasını sağladı. FIRAT ALTUN

 

C.39 1- Her insan gücünün yettiği oranda yükümlüdür. Allah (c.c.) insanlara ilk önce daha kolay anlayıp uygulayabileceği kuralları vermiştir. Daha sonrada tüm bunları içinde barındıran Kuran-ı Kerim’i göndermiştir.

 

C.39 1-Kuran tafsilatlı ve bütün insanlığa hitap ettiği için en son gönderilmiştir. Âdem(A.S) ve Nuh(A.S) a suhuf gönderilmesi; Davut(A.S) a Zebur’un, Musa(A.S) a Tevrat’ın ve İsa(A.S) a incilin gönderilmesi ise bunların hususi ve belli bir kavme hitap etmesidir. Kuran ise hususi ve belli bir kavme değil tüm insanlığa (kâinata) hitap ettiği için en son gönderilmiştir.

 2-İptidai derslerde izahat az olur. Dolayısıyla anlaşılması zordur. Bu yüzden Kuran-ı Kerim en önce gönderilmemiştir. Çünkü Kuran’da tafsilat var. Diğer kitaplar ise hususidir ve belli bir kavme gönderilmiştir. Kuran-ı Kerim ise bütün insanlığa hitap ettiği için en son gönderilmiştir. Turgut KIYICI

 

C.39 Bu kitaplar o zamanın ihtiyaçlarına göre gönderilmiştir. Kuran’ı Kerim ya da diğer kitaplar gönderildikleri toplumun yanlışlarına, sapkınlıklarına ve cahiliyetlerine göre yollanmıştır. Bu yüzden Kuran’ı Kerim daha önce yollanamazdı. REYHAN YILMAZ

 

C.39 Kuran-ı Kerim o ana kadar gönderilen bütün kitapların içinde barındırır.Ondan önce gönderilenlerin suhuf ve kitaplar insanoğlu tarafından nefis ve çıkarlar doğrultusunda değiştirilmiştir ve bu kitaplar ve suhufların gönderildiği kimi peygamberler de öldürülmüştür.Kuran-ı Kerim son peygambere gönderildiği için en son gönderilmiştir.Günümüze kadar bozulmaması bunun neden en son gönderildiğini en büyük kanıtıdır.(Allah dinlerini gereksinimleri oranında göndermiştir.) FIRAT KADIRHAN

 

C.39 1- İnsanoğlu gücünün yettiği oranda yükümlüdür.Bir öğrenciye harfleri öğretmeden hecelemeyi öğretmeden okumayı öğretemeyiz.Allah (c.c.) da insanlara ilk önce daha kolay anlayıp uygulayabileceği kuralları vermiştir.Daha sonrada tüm bunları içinde barındıran Kuran-ı Kerim’i göndermiştir.

2-Hecelemeyi tam öğrenmeden okumaya çalışan insanlar gibi olurdu.Yani sağlam temeller üzerine oturtulmamış bir inanç olurdu.                                     BARIŞ SAVAŞ

 

C.39.Allah kâinatı Peygamberimizin(a.s.m) nurundan yaratmıştır. Yani daha kâinat yokken Efendimizin(a.s.m) nuru vardı. Görülüyor ki kâinattaki en değerli insan odur.

Diğer semavi kitaplar sadece kendi dönemlerindeki insanlara gelmiştir Kuran-ı Kerim ise tüm insanlar gönderilmiştir. Bunun için son kitap olarak gönderilmiştir .Ercan IŞIK

C.39  Kuran-ı Kerim son kitap Hz. Muhammet (s.a.s.) son Peygamberdir ve güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir.Semra DAĞ

C.39 1 Aslında bunu sorgulama gücü biz insanların kapasitesini aşar. Ancak ben şöyle bir tahminde bulundum. Yüce Allah insanların en mükemmelini en sona saklamıştır. İnsanları denemek istemiş olabilir.

2 Yüce Allah biz insanları ve kavimleri denemiş olabilir. Bize ise en mükemmel peygamberi göndermiştir. “ …sen olmasaydın yeryüzünü yaratmazdım…”(ayet var). En mükemmel insanın ümmetinin diğer kavimlere karşı küçük düşmemesini istemiş olabilir bu yüzden onu ve ona göndereceği kitabı en sona saklamış olabilir. Kuranı kerim in ilk kitap olarak gönderilmiş olması çok da bir şeyi bence değiştirmezdi. Çünkü Allah’ın onu kime göndereceği önemlidir.İdris ÇELİK

C.39 İlk öne Kuran-ı Kerim’i göndermemiştir çünkü insanın fikri gelişimini tamamlamasını beklemiştir. Gönderilen diğer kitapların bozulmamış ilk halleri ile Kuran-ı Kerim’in ana yapısı farklı değildir. Bu kitaplar önceden gönderilerek son ve değişmesi mümkün olmayan dine zemin hazırlanmıştır.Seda CEMAL

C.39 1 İnsanın fıtratından daha iyi verim alabilmek için.

         2 Kavimler oluşmadığı için bunun önemini kimse anlayamadı. Ayrıca yüce Allah insanlar sapkınlığa düştüğü zaman kurtarıcı göndermiştir. Bu nedenle Allah ilk önce insanları kavimleri toplumları milletleri yarattı. Ve ihtiyaç duyulan her topluma örn. Araplar uygun peygamber ve kitabını gönderdi. Bu nedenle ilk önce Kuran-ı Kerim’i göndermedi çünkü sapkınlığa düşen daha önce topluluklar vardı. Allah her şeyi bilir ve her şeye kadirdir.Oktay BARAN

C.39 İnsanlara kolaylık olsun diye Allah CC, Kuran Kerimi sayfa indirilmiştir ki Kerim ve İslam’a uygun şartlar üretmek için Allah CC. Önce Hz. Âdem yarattı daha sonra Hz. Muhammed SAV yarattı. İnsanın fıtratından verim alabilmesi için Efendimizi en son gönderdi. Kuran-ı Kerim başta gelmiş olsaydı insanlar ibadet konusunda varlık çekerdi. Çünkü K.K. ibadetler açıkça belirtilmiştir. Daha önceleri ibadet sayısı az iken Efendimizle birlikte ibadet sayısı çoğaldı. Zülfü ERYATAN

C.39 1 Yüce Allah, insanları imtihan için dünyaya göndermiştir. İnsanların bu imtihandan kolay bir şekilde geçebilmeleri için de Cebrail as. aracılığıyla rehber kitaplar göndermiştir. Hatta insanların gönderilen kitapları da kolayca anlamaları içinde peygamberler göndermiştir. Fakat bu rehber peygamberlerin ölümünden veya öldürülmesinden sonra da kitaplar ya insanlar tarafından değiştirilmiş ya da unutulmuşlardır. Gönderilen insanlar tarafından değiştirildikçe veya unutuldukça, Allah yeni dinler, yeni kitaplar ve yeni peygamberler göndermiştir. Bunların en sonuncusu da Kuran-i Kerim’dir.

2 En son kitap Kuran-i Kerim’dir. Allah  Teâlâ, Kuran’ı koruyacağına söz verdi. Diğer kitaplar için böyle bir sözü yoktur. Diğer dinler, belli bir bölgeye, belli bir kavme gönderilmiş iken İslamiyet bütün dünyaya gönderildi. Bu yüzden belki de son dinin kitabı da en son gönderilen kitap olmuştur. Mehmet Nuri EŞİN

C.39 Gönderilen diğer kitaplar da içerik olarak Kur’an-ı Kerime benziyor ama bu kitaplar çok önceden saptırıldığı için sın kitap Kuran-ı Kerim inmiş. Süheyla BÜRÇÜN

C.39 1 Eğer ilk önce Kuran-ı Kerim gönderilip sonradan diğer kitap ve peygamberler gönderilseydi insanlar yeni genle yönelirlerdi. Kuran-ı Kerim’in değeri anlaşılmaz, evrensel olmaktan çıkardı.

2 Diğer Peygamber ve kitaplara gerek kalmazdı. Çünkü Kuran-ı Kerim’de Âdem As’ın doğuşundan kıyamete kadar olan zaman anlatılıyor. Ayşe ARSLAN        

C.39 1 İnsanlığın genel gelişim sürecine baktığımız zaman bunun ne kadar anlamlı ve sürece doğru bir cevap niteliği taşıdığını görebiliriz

2 En önce Kuran-ı Kerim’i göndermiş olsaydı belki de Kuran-ı Kerim’in önemi ve doğruluğu anlaşılmadan kaybolup gidecekti. Bunun içindir ki Kuran-ı Kerim bütün insanlığı kapsayan genel geçer bir doğruluğu olan bir yapıdadır ki en son ve temel kitap olarak gönderildi.Ramazan ERGÜN

C.39 1  Allah, insanların fıtratlarından daha iyi verim alınması için sırasıyla bu dinleri göndermiştir. İnsanların mantık evrelerinin zaman içinde yoğrulup daha iyi yoluna girmesi beklenilmiştir. İnsan hem uhrevi hem de dünyevi hayatından verim alınması için sırasıyla gönderilmiştir.

2  En önce Kuran-ı Kerim’i göndermezdi. Çünkü İslamiyet son dindir. Diğer bir yönü ise insanın fıtratını geliştirdikten sonra gönderildi ki daha iyi anlaşılsın ve daha iyi verim alınsın. Bu kitap insanın bütün gereksinimlerine cevap verebilen ilahi bir kitaptır. Böyle bir kitabın en son gönderilmesi daha doğru olandı, Allah’ın bilgisinde.Funda AKDOĞAN

C.39 1 Allah’ın sonsuz bilgisinden sual olunmaz.                                                                                2 Oda diğer dinler gibi bir takım evreler sonrasında yozlaştırılırdı. AYTEN YILDIZ                   C.39Çünkü insanın fıtratı gereği Kuranı Kerim başta tam olarak anlayamazdı.Bir de bu kitaplar ve peygamberler ihtiyaç duyuldukları zaman gönderilmişlerdir. Hakan  ALTUN

C.39 1 Hazreti Âdem insanların temel taşıydı. O zaman insanlar sapkınlıklara tam anlamıyla alışık değildi. Ama zaman ilerledikçe insanlar çoğaldı ve sapmalar oluştu. Yüce Allah CC’HU insanları doğru yola sevk etmek için peygamberler beraberinde de kutsal kitaplar göndermiştir.

2 Kuran-ı Kerim son kitaptır. Daha önce gönderilseydi ne olurdu onu kestirmek zor. Ama şu bilinmeli ki her şeyin bir sırası ve zamanı var. İbrahim AKKOYUN

C.39 A Allah (c.c) hu insanlara gereksinimleri doğrultusunda kitap göndermiştir. İnsanın ihtiyaç duyduğu ve sahip olduğu dönem kapasitesine göre din, ilim ve bilim içerikli kitaplarını göndermiştir.

B Yüce Allah ilk önce Kuran-ı Kerim’i gönderseydi insanlar onu anlayamazlardı. Daha doğrusu o dönem insan kapasitesinin bir kitap olurdu.Medeni BAYAR

C.39 A İnsanlığın gelişimi doğrultusunda sırasıyla kitaplar indirilmiştir.

B Allah öyle uygun gördüğü için. Hicret OKAN

C.39 1 İnsanın dünyaya gönderiliş sebebi imtihanlardır. İmtihanda da aklın mantığın rolü büyüktür. Kesin doğruyu insanların araştırıp bulmalarına fırsat vermende direk olarak bildirmek imtihan sırrına belki de aykırıydı diye önce Kuran-ı Kerim’i göndermemiştir.

2 Belki imtihan sırrı ortadan kalkardı herkes inanırdı (?)Kevser SÖYLER

C39 Bence kavmin bozuluşuna göre göndermiş. Aslında gönderdiği tüm kitaplarda önemlidir fakat yeryüzüne geldikten sonra bozulmuştur. Ya bunun bence belli sıralanması yoktur. Hepsi bir birinden değerli kitaplardır. İyi olmayan yanı bazı kitaplar yeryüzüne indirildiğinde kişiler kendilerine göre yorumlamışlar. Fakat Kuran bunların dışındadır. O hiç değişmeden günümüze gelmiştir. Adnan YILMAZ

C.39 Çünkü Hz. Muhammed (S.A.V.) den önce diğer peygamberlere gönderilen dini kitaplar kur’ an-ı kerime hazırlıktır, bir ön safhadır. Rıdvan OKUŞ

                                                                                                                             

C.39 A Adem döneminde insanlar daha sapıklık içerisinde değildi. Kainattaki insanlar fazlalaştıkça günahlar çoğalmaya hatalar artmaya başlamıştı. Önce yapılan hatalar çok değildi. Bilinçsizlik arttıkça indirilen emirler ve sayfalarda artmıştır.

B) İnsanlar bilinçsizce gelen şeyden bir şeyler anlamazdı. Yani o döneme hitap etmeyecekti.  Sevil DOĞAN

C.39  Değişen ve gelişen şartlara göre gönderilmiştir.Devir bitince bir sonraki başlamıştır.

          Kuran Efendimize gönderildiğinden Efendimiz zamanında indirilmiştir. Yusuf AKIL

 

C.39 1 Her toplumun ve zamanın ihtiyaçları farklıdır. Allah (c.c.) da buna göre göndermiştir.

2 Diğer bazı kitaplar gibi değiştirilebilirdi. Yasin Murat KAHRAMAN

 

 

C.39: 1) Diğer suhuf ve kitaplar kendi dönemlerine hitap ederken kuran-ı kerim evrenselliği ile tüm kâinata hitap eder ve tüm ümmetin peygamberi olan Hz. Muhammed(sav) gönderilmiştir.

         2) Diğer suhuf ve kitaplara ayrıca diğer peygamberlere de ihtiyaç olmazdı.Mehmet GENÇ

C.39 Çünkü diğer peygamberler kendi kavimlerine gönderilmiştir. Onun için kavimleri ilgilendiren konuları Allah Teala bildirmiştir. Kuranı kerim ise evrenseldir. Öte yandan Allah bizi böyle sınav etmek istiyor. Biz sadece bize denileni yapmakla mükellefiz. ŞAHİN KARAN

 

C39 1:

            Din insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu için ve insanın fıtratına en uygun şekilde ilk önce tevratı, incili ve en sonunda da kuran-ı kerim’i yeryüzü indirmiştir. Yani fıtrata en uygun sıralamayla göndermiştir. Çünkü kuran-ı kerim’i ilk önce gönderseydi, dini duygular tam yerleşmediği için insanlar bunu anlamak da çok güçlük çekerlerdi.

 

C.39 2  Kuran-ı kerim en kapsayıcı ve dini ihtiyaçları günün şartlarına göre kuran-ı kerim gönderilmiştir. Fıtratın özelliği kuran-ı kerim’i kaldırmayabilirdi. Bu sebepten dolayı kuran-ı kerim ilk önce göndermiştir. Şahabettin BALCI

                                                                                                         

C.39 1 Allah (C.C.), insanların fıtratından verim alması için; insanın fıtratı geliştikçe kaldırabileceği oranda, sırasıyla, Sûhûflar (Adem A.S., Nuh A.S. … vb.), Zebur (Davut A.S.), Tevrat (Musa A.S.), İncil (İsat A.S.) ve Kuran-ı Kerim (Hz. Muhammed (S.A.V.) son peygamber) kitaplarını ve peygamberlerini uygulayıcı olarak göndermiştir.

2 Kuran – Kerim, geçmiş insanların hâllerinden bilinen ve bilinmeyen birçok şeyi içeren; ilerde olacak şeyleri bildiren, bunlardan çoğu zamanla, meydana çıkmış ve çıkmaktadır; kimsenin hiçbir zamanda, hiçbir suretle bilemeyeceği ilimleri içeren, okunurken en çok lezzet alınan mucizevi bir kitaptır. Kısaca, Kuran-ı Kerim bilinen, bilinmeyen her şeyi içinde barındırır. Kuran-ı Kerim, kendinden önceki, vahye dayalı tüm kitapları ihata (kuşatma) eder. Bu yüzden önce Kuran-ı Kerim’in gönderilmesi söz konusu olmazdı. Gönderilirse dahi insanların fıtratı bunu kaldıramazdı ve Kuran-ı Kerim’i anlayamazlardı. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.39 Çünkü insanoğlu yeni yeni çoğalacaktı .ilk önce kuran-ı kerim gönderilmiş olsaydı bütün Müslümanlığa gönderilen bu kitap orijinalliğini koruyamazdı.ki yüce Allah önceden bütün yaratacaklarını belirlemiştir.Bilge TÜRKER

 

 

 

C.39  Rabbimiz her şeyin en doğrusunu bilir, bazı şeylerin hesabı sorulamayacağı gibi bir noktadan sonra teslimiyet şarttır. Aklımızın bile çok azını kullanabiliyorken bazı vesveselere kulak verip tartışmaya sunmak bizleri ileriye değil geriye götürür. Madem ki bu dünya imtihanlar dünyasıdır, bu tarz sualler insanı çeldirecek, zihnini bulandıracak, yoldan çıkaracak engellerden olabilir, rabbim her şeye kadirdir ve her şeyin en doğrusunu bilir. Zeynel PEKEDİS

 

C.39 Her şeye kadir olan Allah tır bazı konularda yorum bile yapılamaz.Şükrü NAS

 

C.39 A  Allah tüm işlerini sebepler dairesinin arkasına gizlenerek yapar. Ali Galip ERCİK

B Şartlar uygunlaşmadan öğretiler tam algılanamaz ve tam verim alınamazdı. Ali Galip ERCİK

 

C.39 Dünyaya bir ömür biçilmiştir. Hz. Adem ilk Hz. Muhammed (s.a.s) son peygamberdir. Kuran-ı Kerim’de son kitap olduğundan Hz. Muhammed’e gönderilmiştir.AYŞE ÇATAK

 

C.39 1Allah insanların ihtiyaçları doğrultusun da peygamber göndermiş ve yapılmasını istediği şeyleri bu peygamberlerle birlikte gönderdiği kitaplarda belirtmiştir. İnsanlara ilk önce Zebur’u göndermiş ve bu insanları dizginlemek için yeterli olmamış ve sırası ile Tevrat, İncil, Kuran’ı Kerim gönderilmiştir. Yani kitaplar insanların ihtiyaçları doğrultusunda ve belli bir sırada gönderilmiştir.

2 Kuran’ı Kerim önce gelmiş olsaydı belki de bugün Hıristiyan ve Yahudi olmazdı. Velat S

 

C.39. Bunun üzerine hiç düşünmemiştir ama düşünülmesi gereken bir şey olduğunu da inanmıyorum çünkü Allah öyle dilemiş ve öyle yapmıştır. Sorgulayanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Leyla TOPÇU

                                                                                                         

C.39 1- Her insan gücünün yettiği oranda yükümlüdür.Allah (c.c.) insanlara ilk önce daha kolay anlayıp uygulayabileceği kuralları vermiştir.Daha sonrada tüm bunları içinde barındıran Kuran-ı Kerim’i göndermiştir. M Nuri KORKMAZ

2-Hecelemeyi tam öğrenmeden okumaya çalışan insanlar gibi olurdu.Yani sağlam temeller üzerine oturtulmamış bir inanç olurdu. M Nuri KORKMAZ

C.39Allah kâinatı Peygamberimizin(a.s.m) nurundan yaratmıştır. Yani daha kâinat yokken Efendimizin(a.s.m) nuru vardı. Görülüyor ki kâinattaki en değerli insan odur.

Diğer semavi kitaplar sadece kendi dönemlerindeki insanlara gelmiştir Kuran-ı Kerim ise tüm insanlar gönderilmiştir. Bunun için son kitap olarak gönderilmiştir . İbrahim AYDIN

C.39 Kur’an-ı Kerim bütün dini kitapların toplamıdır. Yani yeni ve en son kitaptır demek yanlıştır. Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadisinde der ki “Ben size yeni bir din getirmedim ki” Kuran-ı Kerim eski hadiselerden, eski peygamberlerden, kavimlerden bahsettiğini gibi günümüze de işaret etmektedir, bazı ip uçları vermektedir. Yani en genel kitaptır.

2 Kuran’ı Kerim en önce gönderilmesi düşünülemez. Çünkü dünya fani, biz ise birer deneğiz. Kuran-ı Kerimin en önce gönderilmesi düşüncesi İslam gayesine terstir. Salih Sosyal

                                              

C.39 Bence kutsal kitapların hepsi kendi zamanlarına hitap ediyor. Âdem ve Nuh a.s gibi zamanında suhufların yeterli olacağı düşünülmüş olabilir. Zamanla bunların bütün insanlara tam hitap etmediği ya da bütün insanları tatmin etmediği için önce Zebur, Tevrat, İncil ve en sonunda kuran-ı kerim gönderilmiştir.

2 Son kitap İncil olurdu herhalde.

    Belki şimdi dünyada sadece bir din yani İslam ve kutsal kitabı kuran-ı kerim olurdu.

Abdullah SEYAR