4.Doğal millet, doğal devlet ve insani millet insani devlet kavramları liyakatli tanımlarıyla yerine oturtulmalıdır.Beklide bu asrın sorunlarının 21. YY'DA ve gelecekte yaşanmaması için Doğal Demokrasi ile İnsani Demokrasi arasındaki çizgilerin radikal ve geçişken farzlarla ayırmak gerekir.Doğal demokrasinin yönetim sistemlerine bağlı toplumsal eğitim ve öğretimin oluşturduğu doğal insan ahlakından kaynaklanan (insanın ahlakın doğallaşması/Tarzanlaşması) sorunlarının doğaya, topluma ve geleceğe zarar veremsi sorunlarını çözmek gerekir. Gelişmiş teknoloji ile doğayı bereketli kullanma ile doğayı eriterek kullanmanın arasında bu asır insanda önemli bir ahlaki sorun ve liyakat sorunu var. Önermelerini gerekçeli eleştiriniz.

C.4 İnsani-ahlaki değerlere sahip milletler ve insani demokrasiyi sağlamayı hedefleyen devletler, gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunların önlenmesini ve ahlaki değerleriyle teknolojiyi doğaya zarar vermeden kullanmasını sağlar.  Nazmiye YARGI

C.4 Bizdeki tek sorun da birçok kavramın liyakatli tanımlarıyla yerine tam oturtulmamasıdır. Ondandır ki bu asır insanında önemli bir ahlaki sorun ve liyakat sorunu var. Tüm bunlar aşılmayacak şeyler değil. Bunların aşılması için liyakatli eğitimcilerle ve doğru bir eğitimle halledebiliriz.  İrfan BAHARLI

C.4 Doğal demokrasi, çoğunluğun kandırılarak veya hizaya çekilerek yönetenlerin hatalarına maske olmasıdır. İnsani demokrasi erdemlerin yönetim kaidesi olduğu sistemdir. Bu durumu göz önüne alarak sistemi oturtmak gerekir. Eğer insani demokrasi yerine doğal demokrasiyi benimsesek insan zişuurluktan çıkıp dünyaya ve âleme yük olmaya başlar.  Ali Galip ERCİK

 

C.4) İnsanların birbirlerine karşı hoşgörüsüzlüğü ve savaşsız yapamadıkları bu cennet dünyayı cehenneme dönüştürmek için girdikleri yarış doğayı yok etmekte HABİP KAYA

 

C.4 İnsanlar bunlar arasındaki farkı idrak edebilmek için kendinin ne tip olduğunu bilmeli  ve yanlışı varsa düzeltmelidir ki 21. yüzyılda ve gelecekte aynı hatalar yapılmasın. Dilek KURT

C.4)doğru bir önerme. Doğru bir gözlem desek daha doğru olur herhalde. Sonuçta insanlar doğaya zarar vererek ondan faydalanıyorlar. Ve böyle devam ettikçe kendi türümüzün sonunu hazırlıyoruz. tabiki yanında birçok türü de yok ediyoruz. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C.4 Doğal millet doğal devlet insani millet insani devlet gibi kavramların yerine oturtulmaması günümüzde demokrasinin tam olarak yerini bulamamasına neden olmuştur.Bu durum insanların demokrasiyi yanlış kullanmalarına daha doğrusu işlerine geldiği gibi nefisleri doğrultusunda kullanmalarına neden olmuştur.Var olan yanlış demokrasi anlayışının iyileştirilmesi için insanların doğal millet doğal devlet safsatalarından sıyrılıp insani millet insani devlet kavramlarına yönelmeleri ve bunun için gerekli eğitim öğretimi almaları gerekir. REMZİYE ERDOĞAN

C.4.Bütün milletler doğaldır fakat hiçbir devlet doğal değildir. Bu yüzden devletler doğru yere konulmalıdır. 21.yy da ve gelecekte sorun yaşamak istemiyorsak, adil olan bir demokrasi kurallarının geçerli olması gerekir. Hem insani hem de doğal demokrasi nefsidir ve çıkarcıdır. Yusuf KESKİN

 

C.4) insanların birbirlerine karşı hoşgörüsüzlüğü ve savaşsız yapamadıkları bu cennet dünyayı cehenneme dönüştürmek için girdikleri yarış doğayı yok etmekte FEYYAZ KARA

 

C.4 İnsanlar yaşadıkları doğayı eriterek söylenilen gibi doğal devleti ve doğal milleti yok etmektedir. Bunun nedeni de teknolojinin hızla gelişip ham madde arayışının artmasıdır. Ayrıca sanayi doğal devletimizi(tabiatımızı) kirletmektedir. Günümüz koşullarında doğal bir alan veya nesne bulmak oldukça zor hale gelmiştir. Doğayı doğasını bozmadan kullanabilecek bir yöntem bulmak yerine, sürekli daha da kötüye gidilmiştir. Her ne kadar geri dönüşüm kurulmuş olsa da, doğayı kurtarmaya çare olamamıştır. Aradaki açığı kapatmak insanların ne yapması gerektiğini bilmesi ve bilirkişi gibi davranması sonucunda olabilir. Böylece doğal devlet ve doğal millet kavramları yerine oturtulabilir. Fakat insani millet ve insani devlet ve liyakat ve ahlaki sorununu çözmek için insanların gözü karalıktan ve çıkar gütmekten uzak durmalarını gerektirir. İnsanları bu şekilde düşünmek ne kadar güzel olsa da bunu yaşantı haline getirebilmek o kadar zordur. Herkesin aynı bilinçle yaklaşması mümkün değildir. Melin KARAN

 

 

C.4)Doğayı olumsuz etkileyen davranışlar, somut örneklerle açıklanmalıdır. Temel olarak eğitime çokça önem verilmelidir. Seyfettin SEYHAN

 

C.4 Önermeye katılıyorum. GİZEM SARI

C-4 insan elinin değdiği herhangi bir şeyin daha da güzelleşmeye açık olduğu gibi yok olaya kadar bir kaderin bekleyicisidir. Örneğin; yapay bir orman yapabileceği gibi te bir bombayla Hiroşimayı yok edebilirler…NAZİFE SAVAŞAN

 

C.4 Bence de bu asır insanında önemli bir ahlaki ve liyakat sorunu var.Mantıklı bir eğitim ve öğretim programına ihtiyaç var…BURCU ŞİMŞEK

 

 C.4 İnsani devlet ve insani millet öncellikle var olan ve içinde yaşadıkları topluma ve değerlere sadık olmasını ifade eder. Çünkü kişi bulunduğu toplumu sevmez ise huzursuzluklar çıkar buda toplumsal kaynaşmayı zedeler. MEDENİ SAKCAK

 

C-4 Doğal demokrasi ile insani demokrasi arasındaki çizgiler belirlenmeli ve eğitilme insanlara aktarılarak sorunlar en aza indirgenmelidir…ÖZLEM AKIN

C4.) Yüce yaratıcının yarattığı en akıllı daha doğrusu akıllı tek varlık olan insan topluluk olarak yaşamak zorundadır. Bu yüzden insanın yaşayacağı en güzel şekil ise demokrasidir. Birilerinin oluşturduğu demokrasi veya bir milletin yasaları başka bir milletin yasaları kesinlikle farklı olacaktır ve başarılı olmasına imkan yoktur. Ersin ASLAN

 

C.4)Küresel sermaye ve teknolojik ilerleme hırsından dolayı insanların rekabetleri sonucu doğal dengeye zarar verilmektedir.Kişilerin aktif rol aldıkları,toplumsal bir sorundur. Kadir GERGİN

 

C.4 Öncellikle insan fikirlerinin yaşadığı kadar vardır. Çünkü insan durmak istediği yerdedir. Demokrasi, kabile, soy, ırk doğal olabilir. Ancak insan kendi içgüdüsünü şekillendiği, samimiyetini somutlaştığı noktadadır. Bu nedenle menfii düşünceleri doğalmış gibi gösterilip kendini bir yöne çekmek çağımızın en büyük ahlaki sorunudur. bu nedenle bu konuda asıl nokta şudur: nasıl ki bir meyve veya sebzeye teknoloji sayesinde yapaylıklar uygulanıyorsa insanda da o tür bir yapaylık oluşmuştur. FIRAT ALTUN

C.4 İnsanlar günümüzde doğaya en çok zarar veren varlıklardır. Doğal döngünün bozulmasına ve bazı doğal varlıkların yok olmasına sebebiyet verirler. İnsanların gösterdikleri bu davranışlar liyakatsiz davranışlardır. Bu da ancak doğru bir eğitimle sağlanır. REYHAN YILMAZ

C.4) Bu sorunu çözülmesi için sağlıklı bir eğitimin verilmesi şarttır. SAMET ÇENŞİ

 

C.4 Günümüzde ortaya çıkan küresel ısınma ve türlerin yok olması bunun sonucudur. İnsanlık doğayı nasıl kullanacağını öğrenmelidir. Aykan AKÇA

 

C.4 Allahın koymuş olduğu doğadaki kanunlar insanların kendi istekleri doğrultusunda koymuş olduğu kanunlardan daha adaletlidir. İnsani kanunlar vahşidir ve çıkarsama dayanır. Ercan IŞIK

 

 

C.4 İnsan ahlakından kaynaklanan sorunların doğaya, topluma ve geleceğe zarar vermemesi için insana gerekli eğitim ve ahlaki derslerin verilmesi gerekir. İnsanın gelişmiş teknolojiye yabancı kalınmaması için bu gelişmeler ışığında eğitim alması gerekir. Bunlar yapıldığında ve gerekli altyapı oluşturulduğunda insanın yapısından kaynaklanan sorunlar topluma ve geleceğe zarar vermez. Turgut KIYICI

 

C.4 Katılıyorum. Bu bütün insanlara en iyi şekilde empoze edilmesi için, insanların iyi bir eğitimden geçmesi gerekir. FIRAT KADIRHAN

 

C.4 Bu sorunu çözülmesi için sağlıklı bir eğitimin verilmesi şarttır. BARIŞ SAVAŞ

C.4 Gelişmiş teknoloji olmasına rağmen bu asır insanı hala doğaya ciddi zararlar veriyor. Nükleer santraller geliştikçe doğayla yaşamak daha zor bir hal alıyor. Bunun en güzel örneği son yıllarda yaşadığımız küresel ısınmadır. Örneğin, bilgisayarların bu kadar geliştiği bir dönemde hala ormanlarımız hala tahrip ediliyor.İdris ÇELİK

C.4 Bir ülkede teknoloji gelişmişse o ülkede doğa bir şekilde tahrip olmaktadır. Güzelim yeşillik alanlar betondan yapılan evlerle donatılmaktadır. Oysaki doğasının güzelliklerini koruyup teknolojilerini bu şekilde geliştirenler hem güzel ahlaklı hem de liyakatli olurlar. Ama sadece teknoloji deyip doğayı eritmek tam bir ahlaki problem ve liyakatsizliktir. Funda AKDOĞAN

C.4 Teknolojinin gelişmesiyle insanların hem kendilerine hem de çevreye verdikleri zararlar artmaktadır. İnsanlar arsı iletişim azalmaktadır. Olay böyle olunca insan sadece kendini düşünen bir varlık haline gelmektedir. Kendi çıkarlarını gerçekleştirirken, diğer insanlara verdiği zararları düşünmemektedir ve kendi çıkarlarını gerçekleştirme uğruna giriştiği bir eylem yüzünden dünyanın geleceğini bile olumsuz etkileyebilmektedir.Seda CEMAL

C.4 Önerme doğrudur. Eleştirilecek bir taraf bulamıyorum. AYTEN YILDIZ

C.4 Gelişen teknoloji ile doğayı doğru kullanalım derken doğayı katlediyoruz.Nükleer ve Termik santrallerle doğaya çok ciddi zararlar veriliyor ve geriye dönüp    baktığımızda sorunun çözümü mümkün değil gibi gözüküyor.Denizleri kirletiyoruz nehirleri gölleri kurutuyoruz nereye                 kadar???Rıdvan OKUŞ

                                                                                                                                 

C.4 İnsanlık teknolojinin esiri olmuş durumda önceden yaşam daha zordu fakat sağlıklıydı. Yiyeceğin besin hormonsuz, insan ömrü daha uzundu, yaşanılan bu dönemde teknoloji en başta insan sağlığını yok etti. Radyasyon, hormon insan ömrünü azatlıkça azalttı. Bir nevi yararı kabul edildiği halde zararı da göz ardı edilemez. Sevil DOĞAN.

                                                                                                     

  C.4 Doğal millet,doğal devlet,insani millet ve insani devlet kavramları hakkıyla yerine oturtulmalıdır.Bu nedenle radikal çalışmalar yapılmalı ve insanın doğal döngüsünün doğaya,topluma,geleceğe zarar vermesini önlemek gerekir.Ayrıca gelişmiş teknoloji ile doğal döngü tahrip edilmemeli çünkü bu ahlaki bir sorunun yolunu açar.En başa döndüğümüzde doğal millet,doğal devlet,insani millet,insani devlet olabilme olgusu bana göre bizim şu an yapmamız gereken en önemli çalışma olsa gerek.Yani doğal millet,devlet insani millet,devlet görevlerini,ödevlerini layığıyla yerine getirebilmelidir.En azından bunun içinde yapay millet ve devlet olmaz.Bu nedenle bu koşullar altında kararlar alınmalı bu yönde çalışmalar yapılmalıdır ki doğal ve insani olabilme arzusuna ulaşılabilmelidir.Bu bütün insanlık ve toplumlar için geçerlidir.Oktay BARAN          

C.4 Teknolojinin gelişmesine paralel olarak değişen ve yenileşen dünya kolay ve seri üretimin yanında dünyayı da yok etme sınırlarına getirmektedir.Hakan ALTUN

                                                                                                               

 

C.4. İnsanlar bir yandan doğanın nimetlerinden faydalanırken, bir yandan da faydalandığı nimetleri yok ediyor. Açıkçası hepimiz bunun farkındayız. Bunun tek nedeni var: Günübirlik yaşantı. İnsanlar sadece bu günü düşünüyor ama yarını değil. İbrahim AKKOYUN

 

 

C.4  Milletin, devletin ve demokrasinin doğal olması insani ruha/erdeme terstir. Çünkü bunlar tekelinde bireyselliği barındırdığı için yeni sorunlar doğurur. Bunların insanın özünde ruha/erdeme şekillenmesi gerekir. Aklın ve zekânın becerisi ruhtaki erdemi ortaya çıkarır. İnsani millet, devlet ve demokrasi günümüzün sorunların çözümünü ve gelecekte bu tip sorunların yaşanmamasını sağlar. Nefis hayvani bir siyaseti beraberinde getirdiği için nefis/insan içinde bulunduğu kapitalist ekonomik sistem kar amacı güder. Amaç kar olduğu için doğadan bereketli bir şekilde faydalanmak yerine doğayı bir kar metası haline getirip minimum giderle maksimum kazanç elde etme amacı vardır.Ramazan ERGÜN

C.4 Katılıyorum. Bunlar artık 21.yy olması gerekenlerdir. Hatta bulların yapılmasında geç bile kalındı. İnsanın hür yaşaması için değişimin yerinde zamanında olmasına bağlıdır. Bunu gelecek kuşakta bekliyoruz. Gelecek kuşak biz olduğumuza göre yapılması gerekenlere her yönü ile varım.Adnan YILMAZ

 

C.4 Günümüz toplumunda artık doğaya verilen önem kalkmıştır. Her şey telefon ve internet haline gelmiş. Artık ağaçları yeşillikleri kurutup buna dikiyoruz. Çocuklarımız doğaya hasret teknolojiyle robotlaşan birer varlık haline geliyor. Bilge TÜRKER

 

C.4) Küreselleşme emperyalizm insanları robotlaştırmıştır doğayı köreltmiştir ve dünyayı her an savaş yapmanın eşiğine getirmiştir bunda en büyük etken silah tacirleridir ve ne yazık ki kazanan kan emiciler kaybeden onur barış doğa kazanan kırmızı siyah kaybeden beyaz ve yeşil…ŞEYHMUS UTLİ

 

C.4 Doğal demokrasi yerine insani demokrasiyi yerleştirebilirsek insana, doğaya verilecek zarar ortadan kalkacaktır Semra DAĞ

C.4Günümüzde teknoloji gelişiyor ve gelişmektedir. Bu sayede doğaya egemen olan insanoğlu en son teknolojik imkânlarla doğadan daha fazla verim almak için uğraşıyor. Bu bağlamda bir örnek verirsek nükleer santral gibi sanayileşmiş ülkeler daha fazla elektrik elde etmek için bu imkandan yararlanırken daha fazla elektrik elde ediyorlar belki ama doğaya verdiği zarar da ortadadır. Bu gün küresel ısınmanın temel sebebi insanoğludur. Güya bunu engellemek için de kyto sözleşmesini hayata geçirecekler. Şahabettin BALCI

C.4 Doğal devlet, millet ya da insani devlet ve millet kavramları tanımları oldukça zordur. İnsanlar genellikle içinde doğdukları toplumsal ve sosyal formasyonları doğal sanma eğilimindedir. Oysa devlet ve millet oluşumu bir karışımı içerir.Medeni BAYAR

C. 4Bence paragrafta da denildiği gibi doğal devlet ve insani millet insani devlet kavramları doğru tanımlarıyla yerine oturtulmalı doğal demokrasi ile insanı demokrasi arasındaki çizgiler kesin olarak belirlenmeli ki günümüzde yaşanan sorunların sonraki asırlarda yaşanmasın. Teknoloji amacına uygun ve doğru kullanılırsa insanlığı müthiş faydalar sağlar ama çıkarlara ve kötülüğü emreden nefsin isteklerine göre kullanılırsa felâket kaçınılmaz son olur. Kevser SÖYLER

C.4 Ciddi anlamda ahlak sorunları yaşadığımız kesin. Sebepleri ister eğitim-öğretim, eksikliği olsun, ister yaşam şartlarının zorlukları olsun ortada çevreye, geleceğe ,topluma zarar veren bir ahlaksızlık illeti var. Bin bir emeklerle, beyin gücümüzle yaşam standartlarını yükseltip geliştirmek adına belki de hayal sınırlarını aşan birçok teknolojik gelişmelerde bulunduk. Onların çoğu insana yararı kadar birçok zararı da olduğunu görmezden geldik. Örneğin, sebze meyve gibi temel besin maddelerimizi sırf görünüş itibariyle albenisi olacak şekilde de erken olgunlaşması için verilen hormonlar, geliştirilen katkı maddeleri birer sağlık tehtididir. Yıllarca helal deyip yediğimiz, mısırlara kurtçuklar yemesin, daha iri olsun diye haram olan tezek böceğinin genlerini karıştırdılar. Peygamber efendimiz “Helal ve haram şeyler bellidir; kendinizi şüpheli olanlardan koruyun.” Derken işte bundan bahsetmekteydi. Domates yiyoruz helaldir; ama içindeki akrep geni haramdır. Ne yiyip içtiğimizi araştırmıyoruz. Devlet milletin ne yediğini, sağlığını düşünmüyor mu? İnsani devlet, insani millet bu bilinçsiz ve sorumsuz davranışların neresinde? Bu şekilde birçok zararlı madde ve katlı maddeleri ile doğayı katlediyoruz. Hicret OKAN

           

C.4 Gelecek nesillere iyi bir dünya bırakabilmenin yolu belli şartları yerine getirmekle mümkündür. Paragrafta da geçtiği üzere doğal millet, doğal devlet ve insani millet, insani devlet gibi kavramları iyi tanımak gerekir. Bunun yanı sıra her geçen gün daha da ilerleyen teknolojinin gücünü doğadan alarak insanlığa hizmet sunmasının yanında doğayı kirleterek ilerlemesi de söz konusu. Böyle doğayı eriterek kullanılan teknoloji insanlığa fayda yerine zarar verir. Günümüz teknolojisi işte tam da buna uyuyor aslında. Süheyla BÜRÇÜN  

C.4 Bazı kavramları kullanırız; ama onları uygulama sahansında yanlış yöntemlere başvururuz. Örneğin, hep demokrasi, özgür devlet toplum denilir. Uygulamada ise, ben başım açık resmi kurumlarda okuyabilir, çalışabilirim; ama başörtülü arkadaşım bunu yapamaz, yasak. Bu kavramların  anlamı nerde kaldı? Ayşe ARSLAN

C.4 Günümüz demokrasisini, insani demokrasi haline getirdiğimizde, bugün büyük sorunlar olarak görülen; açlık, savaş gibi sorunlar büyük ölçüde azalır. Çünkü insani demokrasi, insanı korumaya yönelik politikalar izler. Fakat doğal demokrasi ise; güçlülerin tekelinde olduğu için ezilen halk ezilmeye ve daha da yoksullaşmaya mahkûm olacaklar.Mehmet Nuri EŞİN

C.4 Zaten biz doğal millet, doğal devlet ve insanı millet insanı devlet kavramlarını liyakatli tanımlarıyla yerine oturtmadığımız için böyle toplumsal sorunlar yaşıyoruz. Bu kavramlar yerine oturtulmadıkça gelecek kuşaklar da aynı sorunlarla boğuşacaklar. Ayrıca teknolojiyle kendi doğamıza zarar verecek kadar vahşileşmişiz. Bu da toplumun ahlak düzeyinin ne durumda olduğunu gözler önüne seriyor.Zülfü ERYATAN

C.4 öncelikle doğal ile insani kavramları arasındaki farkı bilmek lazım ki bence hatırlamalı çünkü bu farkı herkes çok iyi biliyor. Fakat işlerine gelmediği için bunu göz ardı etmişler çoğu kes. Her milletin doğal hakları ,buna demokrasi diyorlar fakat günümüzde insani demokrasi desek daha doğru olur; çünkü demokrasi bile çıkarlar doğrultusunda ,yorumlanıp uygulanıyor. Bu yanlışlar var olduğu müddetçe yeryüzünde huzur ortamı sağlanamayacaktır.Şükrü NAS

 

 

C.4 İnsan kendine göre devleti ve milleti uydurmamalıdır. Günümüzde teknoloji bu kadar gelişmişken insanlar doğayı daha bilinçli ve verimli kullanacaklarına doğayı yok etmektedirler ve bu da büyük bir liyakatsizliktir. Idban KUDAY

 

C.4: İnsan varlığının gerekçesi olarak nefisle her zaman iç içedir. Eğer nefsini kendi istekleri doğrultusunda değil de toplum için adapte ettiğinde ortada hiçbir sorun kalmayacaktır şöyle ki bir kimse kendisi için istediğini başkası içinde isterse ahlaki, teknolojik, sosyal hiçbir sorun kalmaz. Mehmet GENÇ

C.4İnsani millet, insani devlet, insani demokrasi kavramları güzel ahlakla doğru orantılıdır. Güzel ahlak’ta akılla, ilimle bağlantılıdır. Bu kavramlara akıllı tasarımlar diyebiliriz ve akıllı tasarımlarda doğaya, insana zararı olmayan, toplumun menfaatini gözeten tasarımlardır. Bunlara ulaşmak için insani karakter tip örneklerine ihtiyacımız vardır. Buda güzel ahlaktan, akıldan soyutlanmamış bir eğitim ile mümkündür. Doğal millet, doğal devlet, doğal demokrasi ise sadece zeka ile yani nefis ile ilişkili kavramlardır. Bu kavramlara sahip toplumlarda insanların nefisine yenik düşüp hem kendilerine hem doğaya zarar verdikleri görülür. Böyle kavramlara sahip toplumlar bilime önem verir; ama ulaştığı teknolojiyi insanlığın zararına kullanır. Tamamen hayvani özelliklere sahip eylemlerde bulunurlar. Böyle insanlar güzel ahlaktan nasiplerini almamıştır. Düşünceleri bilimle sınırlı kalıp, ilimin metriksine ulaşamamıştır. Böyle olunca doğaya hayvanlardan daha çok zarar verirler.Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.4 İnsanların günümüzde teknolojiyi kullanarak doğaya zarar vermesi kabul edilemez bir şey. Sonuç olarak doğaya zarar verdiğinde gelecek kuşakların hayatını tehlikeye attığından doğa döngüsünü tehlikeye attığından kabul görmek zor. Yasin Murat KAHRAMAN

C.4 Haliyle demokrasiyi oluşturan insan olduğu için demokrasiyi ayırmaya gerek yoktur.İnsanın eğitimle bilinçlendirilmesiyle sorunların ortadan kalkacağı muhakkaktır. Yusuf AKIL

C.4 Önermeye katılıyorum.  Örneğin namaz kılanın kılmayana kılmayanın kılana saygı duymalı.   Birbirlerine eşit uzaklıkta bakmalı birbirlerinin düşünce ve inançlarına saygı duymalı en iradesi   ;aklına,ruhuna,nefsine zekasına nesnel ve sanal araçlarına dayalı tercih yapar.Kişilik olgun bir insanın iradesi ölçüsünde  kendi tercih ve kararlarını belirler.ŞAHİN KARAN

C.4  Artık bilgi ve teknoloji çağındayız. Millet devlet ve insanlık için doğallığın bir tarafa bırakılıp liyakatli olanın hayatımıza aşılanması gerekmektedir. Her şeyin insani olanı tercih edilmelidir. Zeynel PEKEDİS

C.4  Dünyamızın nimetlerinden daha uzun yıllar yararlanabilmek için dünya kaynaklarını mantıklı bir şekilde ve tasarruflu bir şekilde kullanmalıyız yoksa dünya kanser olur ölür. Çünkü bu dünya da bir cana sahip. Bu kurallara uymayanları sert bir şekilde uyarmalıyız ve onlara  gerekli liyakatleri göstermeliyiz.İbrahim KILIÇ

C.4.İnsanoğlu yaşamı boyunca bir taraftan düzeltirken diğer taraftan yıkımlar yapmıştır, sonuçlarında kendisi katlanacaktır.AYŞE ÇATAK

C.4 Bugün yeryüzünde binlerce çeşit insan ve bir yönetim şekli vardır. Türkiye de yeryüzünde ki doğal devletlerden biridir. Ancak iktidarı elinde bulunduran güç odakları bu gerçekleri göz ardı ederek tek dil tek millet sloganları atmaktadır. Milleti meydana getiren en önemli unsurun dil olduğu gerçeği göz ardı edilmektedir. Ülke yapısını oluşturan milletler, kültürler, diller, ırklar yani milleti oluşturan tüm olgular yok sayılmakta insan eliyle yeni bir devlet yeni bir millet yaratılmak istenmektedir. Velat SAYUR

C.4 Önermesine katılıyorum. Çünkü ahlaksız bir toplumun veya liyakatsiz bir toplumun ahlak ve liyakat sorunu çözüldüğü takdir de demokrasi çarpıklığı da çözülmüş olacaktır. Leyla ALTUN

 

C.4 Doğal millet, doğal devlet ve insani millet insani devlet teriminin yerine oturtulacak en güzel terim ise şahsıma göre Doğal millet, insani devlet olmalıdır insanlar kendi içinde yaşarken doğayı göz ardı etmemelidir devlet ise evrensel bir kavram olduğu için insani olmalı ve güçlü bir izlenim bırakmalıdır.Nazif TEPE

C.4. Bazı insanlar kendi çıkarları veya arzuları için doğayı güzel güzel kullanmak dururken doğaya zarar vermeyi tercih eder. Bunu çoğu kendi farkındadır.      Leyla TOPÇU

C.4 Doğal demokrasi diyince ben sadece ve gerekçesiz ‘çoğunluğun dediği olur.’ Mantığıyla kurulu bir demokrasi anlıyorum. Yani doğru ve yanlışlığı tartışılmadan toplumun çoğunluğunun benimsediğinin kabullenilmek zorunda kalınmasıdır. Ama insani demokraside böyle olmaz. İnsani demokraside toplum, devletin başına gelecek kişilerin güzel ahlak sahibi ve dürüst bir yapıya sahip olup olmadığına dikkat eder. Toplumda nefsi öncelikler yerini, ahlaki önceliklere bırakır. Ali Osman ERAN.

 

C.4 Kapitalizm ve teknolojinin ilerlemesinden dolayı insanların rekabetleri sonucu doğal dengeye zarar verilmektedir. Kişilerin aktif rol aldıkları,toplumsal bir sorundur. M. Nuri kORKMAZ

 

C.4Günümüz toplumunda artık doğaya verilen önem kalkmıştır. Her şey telefon ve internet gibi iletişim araçları  haline gelmiş. Artık ağaçları yeşillikleri kurutup buna dikiyoruz. Çocuklarımız doğaya hasret teknolojiyle robotlaşan birer varlık haline geliyor. İbrahim AYDIN

 

C.4 milletler ve insanlar doğası itibariyle doğaldır. İnsanlardan doğal demokrasi yerine insani demokrasi beklemek sadece bir hayaldir. Bu asırdaki sorunlar, gelecekteki asırda daha da hayvanlaşıp hırçınlaşacaktır. Aristo’nun dediği gibi “En büyük anarşi, yanlış demokrasidir.” Salih Sosyal

 

C.4 Günümüz toplumunda artık doğaya verilen önem kalkmıştır. Her şey telefon ve internet haline gelmiş. Artık ağaçları yeşillikleri kurutup buna dikiyoruz. Çocuklarımız doğaya hasret teknolojiyle robotlaşan birer varlık haline geliyor. Barış ÖZTÜRK