40.1-Derebeyi parti lideri, derebeyi devlet büyüğü, derebeyi… vb toplum büyüğü, lideri ile güzel ahlak abidesi parti lideri, devlet büyüğü… vb arasında ne fark vardır?
2-Günümüz iktidar muhalefet liderlerinin ilişkilerinin hırçın ve kırıcı oluşu sistemden kaynaklanmış olabilir mi? 
İpucu;Günümüz hayvani demokrasilerde parti liderlerinin;toplum huzurunda;dürüstlük ve daha kaliteli hizmet ehliyiz savıyla ölçüsüz ahlak şovları kötü ahlak örneği olabilir mi?
Liderler ve devlet büyükleri; kişisel ve toplumsal yaşam döngüleriyle yaşadığı topluma güzel ahlak örnek olmaları farzdır. Önermesinden hareketle; tarihsel süreçteki liderleri peygamberler ve alimlerin topluma örnek oluşlarıyla mukayese ediniz.Bu asır neden durum tam tersinedir?

C.40 1) Derebeyi; kişilerin hak ve özgürlüklerini düşünmeden, aldığı kararların sonuçlarını değerlendirmeden karar verir, kendi çıkarları doğrultusunda hareket eder. Ahlak abidesi olan kişi çevreye örnek olacak davranış sergiler, verdiği kararlarda kişilerin haksızlığa uğratılmaması için çaba harcar.

       2) Günümüz lider ilişkilerinin kırıcı ve hırçın oluşu oldukça fazladır. Kişideki hizmet anlayışı, toplumun eğitim durumu ki bu eğitim durumu liderlerdeki beklentileri etkileyeceğinden farklı konulara yönelmelerini sağlar.  Nazmiye YARGI

C.40 1.) günümüz particileri sadece koltuk savaşı verip, Birbirlerini nasıl alt edecekleri üzerinde son sürat çalışıyorlar. Yapacakları, edecekleri, getirebilecekleri hiçbir şey olmamasına rağmen yalan ve dolanlarla insanların gözlerini boyuyorlar. Bunun sadece bir temsilcisi yok, hemen hemen günümüz particilerinin hepsi bunun kavgasını vermektedirler. Yaptıkları sahte siyaset sadece gündemi doldurmaktadır, ülkeyi gelişmişlik adına bir adım boyu kadar ileri götürmemektedir. Toplumu, barış içinde görmek istediklerini söyleyenlerin, sadece kavga etmesi ne tuhaftır. Televizyon izleyen çocuklar barışı ve siyaseti öğretenlerin yaptıklarından sadece kavgayı öğreniyorlar, aldatmayı ve güven duymamayı öğreniyorlar. Güzel ahlaklı ve barış sever bir lider göremediğim için günümüzde bunun tanımını yapamıyorum.

2.) Bu halde olmaları büyük ihtimalle günümüz koşullarının sadece menfaat içermesinden kaynaklanıyor. Başkasının ayağını kaydırarak, bunu yapmaya çalışarak insanı rahata edeceği düşüncesinde olmasından nedenle geliyor olmalı… Melin KARAN

C.40 1- Bence hiçbir fark yok biri yorgun hırsız yerine geçen de dinlenmiş hırsızdır. Derebeyi parti lideri veya büyüğü sadece kendi çıkarlarını düşünür. Güzel ahlaklı parti lideri veya büyüğü ise toplum için en uygun olan şeyleri düşünür.

2-Bu tamamıyla sistemden kaynaklıdır. Bu sisteme göre çok bağıran çok açık yakalayan iyi,açıkları güzel bir şekilde örtmeye çalışan ise kötü olarak algılanıyor. İbrahim KILIÇ

C.40 Derebeyleri kendi başlarına hareket edemezlerdi ve başta kim olursa onun kurallarına uymak zorundaydılar fakat iktidara gelen her lider kendi düzenini oluşturur. Muhalefet liderleri ise kendi görüşleri uygulanmadığı zaman yanlış bile olsa çok kırıcı olabiliyorlar bu toplum bilincinin homojen dağılmadığının en açık göstergesidir. Nazif TEPE

C.40 1 Güzel ahlak abidesi ve parti liderleri, devlet büyüğü arasındaki fark: Güzel ahlak abidesinin yaptığı her şey toplum yararı içindir. Kendisi için bir çıkar düşünemez. Ama parti liderleri böyle değildir. Onlar için öncelikle halkın çıkarları  değil kendi çıkarlarıdır.

        2 Evet sistemden kaynaklanıyor. Çünkü sistem çıkar ve rant üzerinedir. Bunları elde edemeyen kırıcı oluyor. Elinde bulunduran ise kaybetmemek için hırçınlaşıyor. Leyla ALTUN

C.40 Günümüzde siyaset öyle bir hale geldi ki, kamuoyunun olurunu almak için rakibinin olurunu almak için rakibinin hatalarını ulu orta saçıp onu kötülemesi neredeyse farz olmuştur. Çünkü sürekli birbirlerini alçak, kendilerini ise üstün görmek mecburiyetiyle hareket ederler. Halbuki üstünlük ancak kendini ve nefsini yenmekle kazanılabilir.Diğerini yenmekle değil!Bu yüzden peygamberler sürekli kendi nefisleriyle meşgul olmuş ve başkalarını övmek veya yermekten uzak durmuşlardır.Peygamberimiz der ki;’Bahtiyar odur ki, kendi nefsinin hatalarını görmekten başkalarının hatalarını görmeye vakit bulamaz.’ Ali Osman ERAN.

 

C.40) -1- Derebeyi parti lideri, derebeyi devlet büyüğü, derebeyi... vb gibi kişilerin kendi çıkarları için toplumu kullanabilmeleridir. Ama toplum büyüğü lideri ile güzel ahlak lideri, parti lideri... vb. kendisini düşünmeyip toplumun ahlaklı bir şekilde büyüyüp ve kalkınmasını ister.2: Sistemden kaynaklamayıp siyasi parti liderlerinin kendi çıkarları doğrultusunda ahlak sınırları dışına çıkarak hem topluma kötü örnek olması hem de bunu kullanarak getirim sağlaması. Seyfettin SEYHAN

 

C.401 Güzel ahlaklı olan adaletli olur.güzel işler yapar derebeyi ise katı ve kuralları kendine göre şekillendireceği için insanların özgürlüklerini

2 Evet olabilir. .Dilek KURT

C.40 Dere beyler, toplumu kendi çıkarları doğrultusunda yönlendiren ve kullanan sistemin elemanıdırlar. Ama bir toplumun büyüğü, lideri ve güzel ahlak abidesi parti lideri insanların kendi doğru iradeleri sonucu o mevki ye gelmiş ve hak etmiş kişilerdir. Günümüz iktidar muhalefet liderlerinin ilişkilerinin bu denli bozuk olması tabi ki sistemden kaynaklanıyordur.  İrfan BAHARLI

C.40 Derebeyleri insanlara istediklerini zorla yaptıran,sevilmeyen,kendisinden zayıf olana aşağılık olarak bakan insanlardır.bu nedenle parti liderlerinin,devlet büyüklerinin derebeyleri gibi olmamaları;mütevazı,güzel ahlaklı,kimsenin hakkını yemeyen,sevilen insanlar olmaları gerekir.

Günümüzde demokrasi dediğimiz şeyin insani değil de hayvani olarak devam etmesi devlet büyüklerinin ,liderlerin görevlerini kötüye kullanmalarına neden olmaktadır.Bu hayvani sistem doğru bir eğitimle bir an önce insanileştirilmelidir. REMZİYE ERDOĞAN

C.40.A.firavun ile Selahattin Eyübi arasında ki fark gibidir.

B.çünkü bu asır hegemonya ve getirim sağlama devri olmuş. Parti liderlerinin atışmaları ise çocuksu bir durum sergiliyor. ülkede önemsenmesi gereken bunca sorun varken.bırakın örnek olmayı bunlar böcülük yapıyorlar. Yusuf KESKİN

 

C.40) -1- Derebeyi parti lideri,derebeyi devlet büyüğü, derebeyi...vb gibi kişilerin kendi çıkarları için toplumu kullanabilmeleridir. Ama toplum büyüğü lideri ile güzel ahlak lideri,parti lideri...vb kendisini düşünmeyip toplumun ahlaklı bir şekilde büyüyüp ve kalkınmasını ister.2: Sistemden kaynaklamayıp siyasi parti liderlerinin kendi çıkarları doğrultusunda ahlak sınırları dışına çıkarak hem topluma kötü örnek olması hem de bunu kullanarak rant sağlaması. Kadir GERGİN

C.40) -1-derebeyleri keyfi hareket edebilir ama güzel ahlak abidesi yöneticiler belli sınırları vardır. FEYYAZ KARA

C.40. 1.Güzel ahlak sahibi olan lider tüm görev ve sorumluluklarını gereğince yerine getirir. Fakat derebeyi görevlerini yerine getiremez.

 

          2.Baştaki kişilerin topluma örnek olması gerekir. Kırıcı konuşmalarıyla topluma kötü örnek olmaktadırlar. GİZEM SARI

 

C.40 1-Derebeyleri keyfi hareket edebilir ama güzel ahlak abidesi yöneticiler ahlak süper ego sınırları vardı.

 2-Evet sistemin dişleri arasına giren her iktidar bunu yaşamıştır.HABİP KAYA

 

 

C.40) -1-Derebeyleri istedikleri gibi hareket edebilir satar yapar öldürür yıkar kullanır ama güzel ahlak abidesi liderlerin sınırları vardır ve onların dışına çıkamazlar.ŞEYHMUS UTLİ

 

C.40.Derebeylik zorbalık anlamına gelmektedir ve tabi zulüme dayalı yönetimlerdir.Bütün dünya bunları bu şekilde tanır.Bide bunların tam tersi olan hoşgörülü olan yönetici vardır.Kesinlikle bunlar sistemin birer çarkıdır….BURCU ŞİMŞEK

 

C.40 Aralarında pek de bir fark yoktur. Çünkü derebeyi denildi mi hepsi aynı kategoriye girer. Aykan AKÇA

 

C-40 1-Adil bir hükümdar peygamber efendimizin söylediği gibi mahşer meydanında arşın gölgesinde dinlenecek olan cennetlik taifelerdendir.Derebeyi tarzındaki monarşi ve zulmeden kişiler ise boyunlarında kul hakkı ile dirileceklerdir.                                              

        2-Günümüz iktidar ve muhalefet sistemleri;motorla değil de kaportayla ilgilendikleri için  keşmekeşleri,kırıcılıkları gayet tabiidir…NAZİFE SAVAŞAN                                                                                     

 

C-40 Derebeylik de devleti karşı çıkma kendi gücünü kullanma söz konusudur.Oysaki güzel ahlak sahibi parti liderinde böyle değildir;her şey topluma ve kurallara göre uygulanır…ÖZLEM AKIN

 

40.) Günümüz toplum lideri ile derebeyi toplum liderleri arasındaki tek farkı biri modern yollarlar tar sistemi

C.40 1 Derebeyi olan liderler toplum tarafından sevilmezler. Ama güzel ahlâklı olanlar ise bütün topluma seslendiğinden dolayı toplumda sevilirler

2 Tamamen sistemden kaynaklanmaktadır. Çünkü sistem insanları vahşileştirmektedir.Idban KUDAY  

 

C.40.A Derebeyi lideri tek bir sınıfın lideri ve daha çok bir sınıfın lideridir ama toplum büyüğü lideri dere beyden daha çok halkın genelini kapsayandır.

B.Daha çok sistemden kaynaklanır ama bundan bireysel çıkarlarda etkindir. MEDENİ SAKCAK

 

C.40 -1- Derebeyi parti lideri,derebeyi devlet büyüğü, derebeyi...vb gibi kişilerin kendi çıkarları için toplumu kullanabilmeleridir. Ama toplum büyüğü lideri ile güzel ahlak lideri,parti lideri...vb kendisini düşünmeyip toplumun ahlaklı bir şekilde büyüyüp ve kalkınmasını ister.2: Sistemden kaynaklamayıp

siyasi parti liderlerinin kendi çıkarları doğrultusunda ahlak sınırları dışına çıkarak hem topluma kötü örnek olması hem de bunu kullanarak rant sağlaması. SAMET ÇENŞİ

 

C.40.A.Külhanbeyi naralarıyla bugün sokakları inletmek derebeyliği zorbalık yapmak ile güzel ahlakın getirilerini görmemek mümkün değildir.

B.Bir toplumu yöneten insanların kaliteli güzel ahlaklı olması gerekirken sadece menfi siyasi ekonomik çıkarlar için meydanlarda hokkabazlık yapmak ve ölçüsüz davranmak kişilerin bu vasıfa ne kadar yakışmadıklarını gösterir. FIRAT ALTUN

 

 

 

C.40 1-Derebeyi illeri yönetir parti lideri ise başında bulunduğu partiyi idare eder. Derebeyi illeri yönetir devlet büyüğü ise devletin komutası altındaki insanların tamamını yönetir.

2-Bu yönetim dini kurallara dayalı olmadığı için hırçın tavırlar gösterilmesi kaçınılmazdır. Bu asırdaki muhalefet liderleri kendileri tarafından oluşturulan kanunlar çerçevesinde hareket ettikleri için yönetim âlimler ve peygamberler dönemlerindeki gibi olamamıştır. Turgut KIYICI

 

C.40 Günümüz sistemi çıkara dayalı, güçlünün güçsüzü ezdiği bir sistem olmasından günümüz siyasetçilerini kırıcı ve hırçın yapmıştır. REYHAN YILMAZ

 

C.40 -1- Derebeyi parti lideri,derebeyi devlet büyüğü, derebeyi...vb. gibi kişilerin kendi çıkarları için toplumu kullanabilmeleridir. Ama toplum büyüğü lideri ile güzel ahlak lideri,parti lideri...vb. kendisini düşünmeyip toplumun ahlaklı bir şekilde büyüyüp ve kalkınmasını ister.2: Sistemden kaynaklamayıp siyasi parti liderlerinin kendi çıkarları doğrultusunda ahlak sınırları dışına çıkarak hem topluma kötü örnek olması hem de bunu kullanarak rant sağlaması. FIRAT KADIRHAN

 

 

C.40 1- Derebeyi parti lideri veya büyüğü sadece kendi çıkarlarını düşünür.Güzel ahlaklı parti lideri veya büyüğü ise toplum için en uygun olan şeyleri düşünür.

2- Tamamıyla sistemden kaynaklıdır.Bu sisteme göre çok bağıran çok açık yakalayan iyi,açıkları güzel bir şekilde örtmeye çalışan ise kötü olarak algılanıyor. BARIŞ SAVAŞ

 

 

C.40 1. Bu tabirlerin arasında hiçbir fark yoktur.

        2.Günümüzde siyaset mensupların birbirlerini kötülemekle ve kendilerinin daha iyi olduklarını anlatmaya çalışmaktan başka yaptıkları yoktur. Ercan IŞIK

 

C.40 1 Derebeyi parti liderinin düşündüğü tek şey kendisidir. Yaptıkları kendisini bir yere taşıma amaçlıdır. Güzel ahlak lideri ise adaletli, sadık, güvenilir insana değer veren ve saygı duyan bir yapıdadır.

2 Her gelen kendini mükemmel gördüğü için yaptığı tek şey karşı partinin kötü yönünü ortaya koymak.Semra DAĞ

C.40 1 Derebeyi, parti büyüğü… Vb. toplum büyüğü, lideri halkı istediği gibi (iyi-kötü) yönetenlerdir. Güzel ahlak abidesi parti lideri toplumla el ele verip toplumu en güzel şekilde yönetmeye bakanlardır. Yani güzel şeyler o abide de toplanır. Kötü, güzel olmayan şeyler de derebeyinde toplanır. Belki de en güzel söylenecek fark budur.

2 İlişkilerin hırçın ve kırıcı oluşu sitemden kaynaklanıyor. Çünkü başa geçmek partililerin en büyük isteği. En çok istediğimiz şey hizmet deseler bile bu böyle. Başa geçmek için milletin aklını çelmek gerek, aklı çelmek için de karşı tarafı iyice hicvetmek gerek. Bu ülkemizin bir gerçeği olarak görülüyor. Yani sistem bozuk değil de nedir bu…İdris ÇELİK

C.40 1 Derebeyi liderleri bozulmuş bir sistemin öğesi olup yanlışlıklarla beslenen bir anlayışa sahiptirler. Güzel ahlak abidesi partiler ise daha çok halkını düşünmekte ve olanaklarını halkını daha iyi durumlara getirmek için kullanmaktadır.

2 Evet, liderlerin kırıcı oluşu sistemden kaynaklanır çünkü daha önceki sistemlerde karşıdakine değer ön plandayken, şimdiki sistemde insanlar önce kendilerini düşünüp, karşıdaki insanları ikinci plana atmış durumdadırlar.Seda CEMAL

C.40 A Anlayış farkı vardır. birisi topluma derebeyi gibi ahlaksız,hayvani siyaset güderek yaklaşır. Güzel ahlak sahibi parti devlet büyüğü ise hizmet için çalışır.

         B Evet kesinlikle öyle. Bu gibi insanlar siyaset yapmayı değil birbirini yemeyi biliyorlar. Bunların yaptıkları siyaset değil farklı bir şeydir. Burada önemli bir nokta ise sistem mi devlet büyüklerini bozuyor yoksa devlet büyükleri mi siste mi? Bu tartışılır ama gerçek olan bir şey var ki başımızdakiler hep kırıcı olmaya hep alışmış hep de bu konu da başarılı olmuşlardır. Allah böylelerini ıslah eylesin.          Oktay BARAN

C.40 Bu gün derebeyi devlet büyüğü gibi davranan insanları seçen bizleriz. Sistemden kaynaklanan bir şeydir. O devlet büyüğünü o konuma getiren de verdiğimiz oylarladır. Ama eskiden toplumun önde gelen peygamberler ve âlimler seçimle ön plana çıkmamışlar. Onlar bilgili oldukları için doğal olarak insanlar onları benimsemişler ve onları liderleri yapmışlar. İşte ardaki fark da budur. Zülfü ERYATAN

 

C.40 Derebeyi adı üstünde çok da demokratik olmayan bir sistemdir. Aradaki en büyük fark demokrasi diyebilirim. Süheyla BÜRÇÜN                                                                    

 

C.40 1 Derebeyi parti lideri, derebeyi devlet büyüğü vb. ile güzel ahlak abidesi parti lideri arasında ki fark: derebeyleri, toplumu sömürmek, insanları köle olarak kullanıp sadece kendileri güzel hayat sürme gayesindeler. Fakat güzel ahlak abidesi parti lideri, toplum için çalışan, insan huzuru ve mutluluğu için elinden geleni yapan kişilerdir.

2 Günümüz iktidar muhalefet liderlerinin ilişkilerinin hırçın ve kırıcı oluşu sistemden kaynaklanmış olamaz. Çünkü sistem hiçbir zaman bu kadar onur kırıcı ve liyakatsiz konuşmayı hoş görmez. Sorun parti liderlerinin getirim davasıdır. Seçimlerde nasıl daha çok oy alabilirim davasıdır. Mehmet Nuri EŞİN

C.40 1 Güzel ahlak sahibi kimseler sadece kendini değil bütün insanlığı düşünür ve onun yararına çalışırlar. Dengeli, ahlaklı bir yönetimle halka hitap ederler. Oysa derebeyi ruhlu kişiler bunun tam tersini yaparlar. Şahsi menfaatleri önemlidir.

2 Bence kendi kişilikleri ile ilgili bir durumdur. Çünkü koltuk ve çıkarları önemli… Ayşe ARSLAN

C.40 Derebeyi toplum büyüğü ile güzel ahlak abidesi parti lideri arasındaki fark kişilik tercihlerinde yatmaktadır. Derebeyi kişisel tercihinde hayvani bir siyaset güderken, diğer devlet liderinin bu konudaki tavrı insani olma bilinci seçimidir. Günümüz dünyasını kasıp kavuran kapitalist sistem devlet ve toplumdaki kurumları ahlaki bir yozlaşmaya sürüklemiştir. Günümüzdeki hayvani siyasetin amacı halka demagoji yaparak parti liderlerinin iktidar şehvetlerini tatmin etmekten başka bir şey değildir.Ramazan ERGÜN                               

C.40 1  Derebeyi parti lideri, derebeyi devlet büyüğü ve toplum büyüğü ile güzel ahlak abidesi parti lideri, devlet büyüğü arasında kocaman bir fark vardır. Bu fark da topluma örnek olma yönündedir. Derebeylik yapan bir kişinin topluma kötü örnek olacağını, güzel ahlak örneğini göreceğimiz parti liderinden iyi bir örnek olacağını çok iyi algılayabiliriz.

2 Siyaset, iktidar, muhalefet; çıkıp meydanda boy gösterip birbirinin eksiğini ya da yanlışını söylemek değildir. Devlet büyüğü demek toplumdaki fertleri güzel ahlakı ile yaptıkları ile örnek almak demektir. Şu anki sistem belki de bu kırıcılığı ve hırçınlığı gerektirmektedir. Peygamberlerin ve âlimlerin döneminde ise bunları görmek imkânsızdır. Onlar hem güzel ahlakıyla hem de yaptıklarıyla topluma güzel örnek olmuşlardır. Şu an farklı görüşlere sahip birden fazla parti vardır. Bence farklı bakış açılarının olması güzeldir ama şu an bu böyle olmuyor. Bir parti iktidarda olunca yaptıkları kargaşa ortamı oluşturuyor. Her kim parti lideri ise onun dürüstlüğü, kalitesi, hizmet ehli olması ve ahlakı elden bırakmaması gerekir.Funda AKDOĞAN

C.40 1 Derebeyi lideri yöneten kişi konumundadır. Diğer kavramlara da tarih sayfalarında rastlayamadığım için yorumda bulunamayacağım.                                                                           2 Düzen partilerinde bu davranış süre gelen bir şeydir. Yorum yapmanın bir gereği yoktur.  AYTEN YILDIZ                                                                                                    

C.40Hayır bence sistemden çok bu şahısların kişiliklerinden kaynaklandığı düşüncesindeyim.Sistem insanları hırçınlaştırmayı gerektirmez.Hakan ALTUN

C.40 1 Aralarında pek fazla bir fark yok. O isimlerde derebeyinin anlamdaşları. Sadece söyleyişi değişmiştir.

2 Evet liderlerin bu kadar hırçın davranmalarının sebebi ortamdan ve sistemden kaynaklanmaktadır. Liderler bir nevi sahip oldukları düşüncedeki insanları temsil etmektedir. İbrahim AKKOYUN

C.40 A Derebeyi devlet büyüğü, lideri ile güzel ahlak abidesi parti lideri, devlet büyüğü arasındaki fark öncelikle yönetme tarzı ve hükmetme biçimidir.

B Bugünkü iktidar muhalefet liderlerinin hırçın ve kırıcı davranışları tamamen sistemin bozuk düzeninden kaynaklanmaktadır. Buda insanlarımızın ahlaki bozukluk içinde olmalarından öte gelmektedir.Medeni BAYAR

C.40 A

B Elbette sistemden kaynaklanıyor. Sistem onları yönetiyor adeta. Milletin sorunlarından çok kendi çıkarlarını düşündükleri için büyük olma hırsı onlardaki insani duyguları körleştiriyor.Hicret OKAN

           

C.40 Bu devir parti liderleri Tarzanlaştırılmış ve güzel ahlaktan nasibini almamış insanlar olduklarından olabilir. İyiyle kötü arasında lafa gerek bırakmayan büyük farklar var.Kevser SÖYLER

C40–1Derebeylikte parti, devlet bugün yoktur. Bunun için bunların günümüzdeki devlet sistemi devlet sistemi ile karşılaştırmak mantıksızdır.

2) Gerçek anlamda bir şeyleri değiştirmeyecek olan liderlerin parlamentoda çığıranlık yapıp saldırganlık yapmaları sistemin bir hatasıdır.

 

C,40 A Açıkçası derebeyi parti lideri devlet büyüğü toplum büyüğü arasında pek fark göremiyorum çünkü hepsi hala toplumu çıkarları doğrultusunda kullanmakta. Derebeyleri döneminde olduğu gibi yönetime karşı gelenleri susturulmaktadır           ADNAN YILMAZ                                                                                           B Tabi buna kırıcı davranışların nedeni yürürlükteki sistemdir temelinde çıkar duygusu olduğu için hiçbir davranıştan kaçınılmamakta ve etik değerler göz ardı edilmektedir. Rıdvan OKUŞ                                                                                                                    

C.40 A Derebeyliklerinde – Başka bir devletin boyunduruğu altındaydılar ve seçimle derebeyi olmuyorlardı.fakat şuan ki sistemde ise aksine  bir yarış içerisinde halkın gözünü boyayarak oy alma var. Bu nedenle parti sistemi ve derebeylik arasında sözde demokrasi denilen fark var.

B Sistemden kaynaklanıyor çünkü bu sistemde partiler bir yarış peşinde eski sistemde ise bu yok çünkü başkanlık bir aileye aitti. Sevil DOĞAN

C.40 Derebeylik parti lideri belli bir kesime öncelik tanırken, diğerleri toplumun tümünü eşit sayar.ŞÜKRÜ NAS

C.40 Derebeyi milleti önemsemez sadece kendi doğrularını uygular. Halkı bir nevi yok sayar. Güzel ahlaklı lider ise yaratılanı sev yaratandan ötürü görüşünü benimser ve buna göre hareket eder. Yasin Murat KAHRAMAN

C.40 Güzel ahlak abidesi toplum tarafından kabul görür.Fakat diğerleri belli bir zümre tarafından kabul görür.Muhalefet liderlerinin yetişmesine bağlı olarak kırıcı olma gibi durum ortaya çıkmaktadır. Yusuf AKIL

 

 

C.40: 1) Parti lideri, derebeyi devlet büyüğü, derebeyi… vb toplum büyüğü toplumda model olarak belli bir camiayı, belli bir partiyi belli bir kesimi temsil ettiklerinden dolayı bu tür liderler modellik profili ön plana çıktığı için toplumda kendi söz ve davranışlarından daha çok yani kendi kimliğini ön plana çıkarmaktan öteye toplumun genel değer yargıları ile hareket ederler diğer tür liderlikler ise toplumun genel değer yargılarını kendi yaşam tarzlarına uygulayıp toplumda manevi açıdan liderlik profili çizerler.

           Olabilir. Çünkü iktidara sahip olma arzusu taşıyan her muhalefetteki parti iktidarın yaptıklarını sert bir şekilde eleştirirler.Mehmet GENÇ

C.40 Derebeyi parti lideri ve devlet büyüğü toplum içinde yaptırım gücüne sahip olamaz yaptıkları da zorba ile olur. Toplumdan itibar görmezler. Toplum büyüğü ise bu insanlar için çalışan oldukları için her söyledikleri yapılır. Toplumdan saygı görürler. Hırçınlıkları sistemden kaynaklanan bir şeydir. Tüm kozları ellerinde bulundurdukları için hırçınlaşırlar. ŞAHİN KARAN

C.40 1 Günümüz parti liderleri, devlet büyüğü toplum büyüğü ile arasında fark göremiyorum. Çünkü sisteme göre hareket ediyorlar. Ayanı zamanda bir çıkar ilişkisi söz konusu olduğu için derebeyi sisteminde toprak vardı. Bugünkü parti sisteminde ise ekonomik çıkar var. Her ikisi de halkı koyunlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

 2  Bence sistemden kaynaklanıyor. Sistem de temel amaç çıkar olduğu için kırmak, yıkmak pek de önemli değil. Bugün dahi parti propagandalarına baktığımız zaman net bir şekil de görüyoruz. Biri ona laf atıyor, diğeri ona. Amaç kişiyi halkın nezdinde küçük düşürüp çıkar (oy) elde etmektir.

            Peygamberler zamanın da ise çıkar değil her şey Allah rızası için yapılıyor. İşte fark bunda kaynaklanıyor. Şahabettin BALCI

 

                                                                                                         

C.40 1 Derebeyi parti lideri, derebeyi devlet büyüğü, derebeyi…. vb., yalnız kendi menfaatini düşünen, liderliğini yaptığını toplumun yayarına bir şey yapmayan, güvenilir olmayan, sözünde durmayan, diğer lider adaylarıyla hayvanları taklit edercesine kavgalı – gürültülü hareket eden liderdi. Güzel ahlak abidesi parti liderine en güzel örnek Peygamberlerdir. Peygamberler beş önemli vasfa mutlaka sahiplerdir. 1. Sıdk: “doğruluk, doğru olmak” demektir. Yalandan kaçınmaktır. 2. Emanet: Peygamberler inanılır, güvenilir kimselerdi, Hz. Muhammed’e bu vasfa Muhammed Ül-Emin adı verilmiştir. 3. İsmet: Açık, gizli her türlü günahtan uzak dururlardır. 4. Fetânet: Akıllı, anlayışlı, zeki ve ileri görüşlüdür. 5: Tebliğ, Allahu Teâlâ tarafından kendilerine bildirilmiş olan dini hükümleri ilâhi şeriatları inana eksiksiz duyurmak. Bu özellikleri sayınca derebeyi parti lideri ile güzel ahlak abidesi bir lider, arasındaki fark fazlasıyla görülür.

2 Peygamberler, Allah Teâlâ tarafından özel olarak seçilmiş, eğitimini, talim ve terbiyesini tamamlamış insanlardır. Günümüz iktidar liderleri ise bir delinin, bir velinin veya sıradan bir kişinin oyu ile seçilen kişilerdir. Durum böyle olunca iktidara gelenler, güzel ahlak sahibi olmayan, birbirlerine karşı nezaketli olmayan, yıkıcı insanlarda olabilir. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.401 Derebeyi parti lideri ya da toplum büyüğü her şeyi kendisi içindir. Kendi çıkarını düşünür, rahatı için çabalar ancak iyi ahlaklı parti lideri ise kendisinden çok insanlarını, halkını düşünür onlar için çabalar onlara yardımcı olmak için çalışır.

 

2 Bence her ne kadar sistemden kaynaklanıyorsa da onlar binlerce insanı yönetici durumundalar o yüzden ona göre davranmaları gerekir. Peygamberler ve âlimler Allah ilmiyle yaşayan ve ona göre davranan insanlardı. Günümüz parti lideri ise maddiyat ve para için liderlik yapan insanlardır.Bilge TÜRKER

 

C.40  İnsanlar bir rekabete girdiyse insani olmalı, hele ki bunlar devlet büyükleri  parti liderleri falansa tamamen örnek olmalıdırlar ama görüyoruz ki birbirlerinin açıklarının peşinde zaman geçirip tek konuştukları birbirlerinin eksik ve yanlışları olmuş gibi, bu şekilde yapılarak milletin iradesi yok olarak görülmekte, bundan dolayı daha büyük kazançlara sahip olabilecekken kendilerini, kendilerine yakışmayan muhabbetlerde bularak daha kaliteli hizmet ehliyiz savıyla ölçüsüz ahlak şovları kötü örnek olmaktadır. Zeynel PEKEDİS

 

C.40 B Evet. Ali Galip ERCİK

 

C.40 Fark yoktur AYŞE ÇATAK

 

C.40 1Derebeyi niteliğinde bir lider ile güzel ahlaklı bir lider arasındaki en büyük fark toplumlarına karşı göstermiş oldukları tutum ve topluma olan yaklaşımlarıdır. Derebeyi zorbalık ile halleder işlerini güzel ahlaklı lider ise topluma hizmet eder ve onların rahatını, geleceğini düşünür.

         2 Tabi ki bu sistemin bir sonucudur. İktidar olmak gücü eline geçirmek anlamına gelmektedir. Bunun bilincinde olan siyasi partiler ya da meclise giden partiler bu gücü ele geçirebilmek ve halkı savunuyoruz bahanesiyle kargaşa çıkararak getirim sağlama peşindedirler. Velat SAYUR

 

C.40   Derebeyi parti lideri,derebeyi devlet büyüğü, derebeyi...vb. gibi kişilerin kendi çıkarları için toplumu kullanabilmeleridir. Ama toplum büyüğü lideri ile güzel ahlak lideri,parti lideri...vb. kendisini düşünmeyip toplumun ahlaklı bir şekilde büyüyüp ve kalkınmasını ister.2: Sistemden kaynaklamayıp siyasi parti liderlerinin kendi çıkarları doğrultusunda ahlak sınırları dışına çıkarak hem topluma kötü örnek olması hem de bunu kullanarak rant sağlaması. M Nuri KORKMAZ

 

C.40 Günümüz toplum lideri ile derebeyi toplum liderleri arasındaki tek farkı biri modern yollarlar tarzancılık yaparken klasik derebeyleri bunu daha zor bir ortamda yapmasıdır. İbrahim AYDIN

C.40 Birisinde sadece liderlik vasfı vardır. Yani insani değerler nezdinde hiçbir özellik taşımamaktadır. Diğer yandan ise topluma örnek teşkil edebilecek vasıflara sahip bir liderlik vardır. Günümüzde siyasetçiler toplum nezdinde tutunabilmek için her türlü insan dışı tutumlarda bulunmaktadırlar. Topluma koyun sürüsü gözüyle bakmaktadırlar. Salih Sosyal