41.Kendimizi, nefsimizi, fıtratımızı ve çevremizi doğru tanıyıp doğru empati duyma altyapı bilgisi ve iradesinin gücünü düz ayna mantığı ile bilmek çok büyük önem taşır. Önermesini eleştiriniz 

C.41 Kişi kendini olduğundan daha yüksek veya olduğundan daha aşağı görürse nefsini, fıtratını ve çevresini olduğu gibi tanımaz, doğru empati kuramaz ve bu nedenle kendini çevresini doğru konumlandıramaz.  Nazmiye YARGI

C.41 İnsanın kendini bilmesi, yönünü ve hedefini bilmesidir. İnsan amaçsız yaşayamaz, Bu amacı en işlevsel hale getirebilmek içinde kendini tanımalı, nefesini terbiye etmeli ve fıtratını bilmelisin. Günümüzde empati kurmak insanları ve olayları daha iyi anlamayı sağlar. her şeyin göründüğü gibi olması ve insanın içiyle dışının bir olmasında önemli bir kişilik örneğidir. Melin KARAN

C.41 Kendi nefsimizi tanımak, ancak cehalet- nefis kıskacından kurtulup hatalarımızı görme yetisiyle hayata geçirilir. Böylece sürekli en doğru olana ve güzel ahlaka yol açar. Ali Osman ERAN.


C.41 İnsanlar kendilerini gerçekten doğru tanıyabilmek için onu tam olarak yansıta bilen aynalarda kendilerine yorumlamalıdır.o yüzden bu önerme mantıklıdır. .Dilek KURT

C.41 Kendi fıtratını fikrini daha doğrusu kendini olduğu gibi görüp değerlendirmek kişinin yapacağı şeyleri doğru ve düzenli bir şekilde yapmasına olanak sağlar ama kendisini yeterli görmeyip ben buyum deyip yenileşme ve gelişmeye kapanmak tamamen yanlıştır. Nazif TEPE

 

C.41 İnsanın tüm bu yönlerine düz ayna mantığıyla bakması gerçekten büyük önem taşır. Çünkü insan böyle bir mantıkla kendini tanıyacaktır. Kendini tanıyanın da hayatı o derece kolaylaşacaktır.

İrfan BAHARLI

C.41 Çünkü her şeyi olduğu gibi görürüz. Bunun sonucunda insanlar davranışlarında tutarlı olmaya zorlanır. İbrahim KILIÇ

C.41 Eğer kendimize düz ayna mantığı  ile bakamıyorsak ya kendimizi olduğumuzdan büyük yada küçük zannederiz. Kendisini bilmeyen  insan ne nefsini bilir, ne fıtratını bilir nede çevresini tanıyıp doğru empati kurabilir. Leyla ALTUN

 

C.41 Düz ayna mantığı olayları olduğu gibi yani gerçek yönleriyle görmemizi sağlar.Bu nedenle nefsimize,fıtratımıza,kendimize ve çevremize bakışımız düz aynadan yani gerçek yönden bir bakış olmalıdır. .REMZİYE ERDOĞAN

 

C.41  Her şeyi olduğu gibi görmekteyiz.Bunun sonucunda insanlar davranışlarında tutarlı olmaya zorlanır. Kadir GERGİN

 

C.41 kesinlikle çok doğru bunun yanında insanda var olan her özeliğin doğru konumlandırılmasından yanayı ben. Yusuf KESKİN

 

C.41)bu doğru bir önermedir. çünkü kendimizi düz ayna mantığı ile görmek ya da doğru empati kurabilmek insanlarla iletişimimizi kolaylaştırır ve toplumda daha kolay yer etmemizi sağlar. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C.41 Bu durum kişinin kendini iyi tanıması demektir. Kendini eleştirebilmesi ve eleştiriye açık olması demektir. Buda çok önemlidir. Eleştirilecek bir yan bulamıyorum. GİZEM SARI

 

C.41 İnsan kendini düz ayna misali tarafsız bir şekilde tanıyacaktır.Kendini bildiği ve tanıdığı sürece hayat onun için kolaylaşacaktır…BURCU ŞİMŞEK

 

C.41 İnsanın kendisini ,çevresini,fıtratını,nefsini iyi bilip iyi tahlil etmesi kişisel ve toplumsal,mutluluk açısından vazgeçilmezdir…NAZİFE SAVAŞAN    

 

C.41  Doğruyu ya da yanlışı bilip ona göre davranmalıyız. HABİP KAYA

C.41 Kesinlikle doğru bir önermedir. FEYYAZ KARA

C.41 Çünkü her şeyi olduğu gibi görürüz.Bunun sonucunda insanlar davranışlarında tutarlı olmaya zorlanır. SAMET ÇENŞİ

                                          

 

C.41 İradeli olma sayesinde insan her şeyi başarabilir kendini doğru tanıması, duygudaşlık yapmak iradesi sayesindedir. MEDENİ SAKCAK

 

C.41.  Sorudaki kavramlar düz ayna mantığı ile açıklanamayacak kadar karmaşık bireydir., Ersin ASLAN

 

C.41 Kendine,fıtratına,çevresine düz ayna mantığıyla bakan insan her şeyi daha tarafsız ve olduğu gibi görür,dolayısıyla hatalarının ve doğrularının farkına varır…ÖZLEM AKIN

 

 

C.41 Kendi nefis fıtrat ve çevremize Tabii ki düz ayna mantığı ile bakmalıyız ancak fıtratımızın ve nefsimizin sınırlarını zorladığımız zamanlar olmakta bu nedenle önerme eksik kalır. FIRAT ALTUN

 

C.41Yaratılan her insanın fıtratı farklı olduğu için onlarla diyalog kurarken dikkat etmeliyiz. Çoğumuz kendimizi dev aynasında görüyoruz. Doğru empati kurmak için başta kendimizi düz ayna mantığıyla değerlendirmemiz lazım. Çünkü kendimizi olduğumuzdan fazla görmek doğru empati kurmamızı engeller. Ali Galip ERCİK

 

 

 

C.41 doğru bir sözdür  kendimizi ve çevremizi iyi tanımak doğru empatiyi, kendi gücümüze yapabileceklerimize ve isteklerimize kendimize düz aynada bakarak karar vermeliyiz. ŞEYHMUS UTLİ

C.41 İnsanın yaradılışının hikmeti fıtratını, kendisini okuyup tanıyıp, yaratanını bulmaktır. Yunus Emre’ni dediği gibi ‘’İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir.’’ Aykan AKÇA

 

C.41 Gerçektende insanın kendisini, nefsini, fıtratını ve çevresini doğru tanıması çok büyük önem taşır.Idban KUDAY

 

C.41 Kendimizi,  nefsimizi, fıtratımızı ve çevremizi doğru tanıyıp doğru empati kurduğumuz sürece daha başarılı ve mutlu oluruz. Ercan IŞIK

 

C.41 Düz ayna mantığı ile değerlendirmek; görüneni, bilineni olduğu gibi yansıtmak demektir. Oysa kendimizi, nefsimizi fıtratımızı ve çevremizi doğru tanımak ve doğru empati kurmak için daha geniş boyutlu ve eleştirel bakmak daha verimli olur. Turgut KIYICI

 

C.41 Bu önermeye katılıyorum. İnsanlar kendilerini doğru bir şekilde tanıyıp, toplumun değerlerini ve özelliklerini bilirse doğru duygudaşlık kurabilir ve kararlarını doğru bir şekilde verebilir. Bu yüzden önemlidir. REYHAN YILMAZ

 

C.41 Bazen insanların nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu direk olarak anlamamız bir kişiye ve kendimize zarar vermemize neden olur. Onun için her şeyi olduğu gibi görmek iyi olmayabilir. .FIRAT KADIRHAN

C.41 Çünkü her şeyi olduğu gibi görürüz.Bunun sonucunda insanlar davranışlarında tutarlı olmaya zorlanır. BARIŞ SAVAŞ

C.41 İnsanın düşünce yapısının etkileyen çevresindeki faktörlerdir. Semra DAĞ

C.41 Düz ayna mantığı bazen yetersiz kalabilmektedir. Kendimizi, fıtratımızı, çevremizi, nefsimizi doğru algılayabilmek için çeşitli yönlerden çeşitli şekillerde bakıp yorumlayarak daha iyi anlayabilir ve algılayabiliriz.Ramazan ERGÜN

C.41 Başta kendimizi olmak üzere çevremizi doğru anlamalıyız. İyi bir empati özelliğimizin olması gerekir. Toplumdaki her insanın fıtratı farklı olduğu için onlarla diyalog kurarken dikkat etmeliyiz.Zülfü ERYATAN

C.41 Kişi kendisini olduğu gibi tanıyıp, iyi ve kötü taraflarının farkında oldu mu, kendisini nerde, nereye konumlandıracağını bilir. Fıtratının sınırlarını tespit eden kişi, dini ilmi vb. ne kadar dozda alması gerekeceğini bilir.Mehmet Nuri EŞİN

C.41 Çevremizdeki her şeyi düz ayna mantığı ile kavrarsak her şeyi çok daha net ve gerçekçi görmüş oluruz. Süheyla BÜRÇÜN

C.41 İdeal insan davranışlarında inanın yetilerini, sınırlarını gücünü ve kendisini bilmesi büyük önem taşır.AYTEN YILDIZ

C.41 Kendimizi, nefsimizi, fıtratımızı ve çevremizi olduğu gibi görüp ( ne fazla, ne eksik) doğru duygudaşlık kurmanın önemi kuşkusuz ki çok büyüktür. Güzel ahlaklı olmanın bile ön koşulu kendimizi, fıtratımızı ve dinimizi iyi tanımak insanlarla duygudaşlık kurarak yaşamaktır. Güzel ahlaklı olmak ( Peygamber efendimiz gibi) bu kadar önemli ise bunun için doğruluk da bu kadar önemli ise yapılması gerekenin de bu olması gerekir.Funda AKDOĞAN

C.41 Kendimizi,nefsimizi,fıtratımızı,çevremizi doğru tanıyıp,doğru algılayıp empati duyarak ve iradenin ne istediğini ama her şeyi bilerek hareket etmek hayat standartlarımızı yakalayabilme bakımdan çok önemlidir. Kendimizi,çevremizi,nefsimizi,eksik veya fazla olan yönlerimizi bilmek bizim için büyük önem taşır. Çünkü bu dünyada yaşıyorsak bu olguları çok iyi bilmeli ve kendi içimizde bunlara göre yaşamalıyız.Oktay BARAN

C41:Doğru empati kurmak için başta kendimizi düz ayna mantığıyla değerlendirmemiz lazım.Çünkü kendimizi olduğumuzdan fazla görmek doğru empati kurmamızı engeller. HAKAN ALTUN

C.41 İnsan kendini, nefsini, fıtratını ve çevresini olduğu gibi ve en doğru şekilde tanımalıdır ki; geliştireceği hedefleri de kendine uygun, yapabileceği şekilde olsun. Aksi halde insan kendini olduğundan aşağı görürse yaptığı hedeflerle ilerleme kaydedemez, olduğu yerde sayıp durur ya da olduğundan üstün görürse bu yönde hedef belirlerse de amacına ulaşamaz, motivasyonunu yitirir.Seda CEMAL

C.41 İnsan her şeyiyle kendini değerlendirmelidir. Bunun için ise düz ayna mantığına gerek vardır. Kendini olduğundan büyük veya küçük göstermek güzel değildir. Bazı şeylerin yerine oturması için (kişilik gibi) empatiyi doğru kurmamız, irademizi iyi bilmemiz gerekir.İdris ÇELİK

C.41 İnsanoğlunun kendini anlayıp tanıması ve ifade edebilmesinde kendini düz ayna mantığıyla görmesinden geçer. Böyle bir görüş tarzı insan kişiliği açısından oldukça önem arz etmektedir.Medeni BAYAR

C.41  Önermesini eleştirirken olumlu yönde eleştirmek istiyorum günümüz insanlarının kaç da kaçı bunu yapabiliyor ki. Çoğumuz kendimizi dev aynasında görüyoruz. Başkasını küçük görüyoruz. Bu sebeple ne fıtratımız, ne de nefsimizi ne de çevremizi doğru tanımadığımız için doğru şeyler de yapamıyoruz. Şahabettin BALCI

C.41 Buna katılıyorum ve olumlu bir şekilde kısaca eleştiriyorum. Tüm her şeyi doğru olduğu gibi görmek bizi yanıltmalara götürmez. Kabullendiklerimiz net olur. Hicret OKAN

           

C.41 Kişinin kendi sınırlarını ve karakterini objektif yorumlanabilmesi ideal insan kavramına uygundur.Adnan YILMAZ

C41 Bu önermede insan kendisini başkaları yerine koyduğu insanın düşünmesi ve Bilemiyorum. Öyle bir oyun yaratabileceğini zannetmiyorum. Bunları tatmin etmek için önereceğim en iyi şey İslam’da huzur bulmalarını sağlamak olacaktı herhalde. Rıdvan OKUŞ

C.41 İnsan kendini ve çevresini doğru tanırsa ve de başkasını yerine geçip düşünürse insanı, çevreyi, kendini iyi tanımlar.  Sevil DOĞAN

 C.41 İnsan düz ayna mantığıyla olanı olduğu gibi görür. Bu da insanın gerçekleri doğru analiz etmesini sağlar. Bununla beraber doğru kararlar verilir ve insanin kendine olan güveni artar. İbrahim AKKOYUN

C.41 İdeal bir birey kendini, değerlerini, nefsini, çevresini tanıyarak; empati duyarak düz ayna mantığı ile değerlendirir. Bu da alınacak kararlar için sağlam bir temeldir.Ayşe ARSLAN

C.41 Kendimizi, nefsimizi, fıtratımızı ve çevremizi doğru tanıyıp doğru empati duyma alt yapı bilgisi ve iradesini gücünü düz ayna mantığı ile bilmek büyük önem taşır çünkü kendini fıtratını nefsini, iradesini düz ayna mantığı ile gören insan neler yapıp yapamayacağını bilir ve ona göre hareket eder.Kevser SÖYLER

C.41 Aslında gerçekçi olursak olması gereken odur. Bütün  insanlar bu şekilde empati yaparak davranışlarda  bulunursa insanların birbirine saygısı artar.ŞÜKRÜ NAS

 

C.41: İnsan fıtratını alt yapı bilgisini düz ayna mantığıyla şartlar yer ve zaman çerçevesinde değerlendirmesi daha mantıklıdır. İnsan yapısının fıtratı yer ve zamana göre değişiklik gösterebilir fıtrat demek monotonluk demek değildir. (Mehmet GENÇ)

C.41 Düz ayna mantığıyla sürekli yaparsak belki bizim için doğru olan olgular veya normal gelenler başkalarına anormal gelebilir. Yasin Murat KAHRAMAN

C.41 Düz ayna mantığı ile değil de geniş bir çerçeveden ve ötesini de düşünüp toplumu ona göre tanıyıp karar vermek gerekir. Yusuf AKIL

 

C.41 Kendimizi ve fıtratımızı iyi tanımak çevremizi iyi tanımak bizim çevre ile iletişimimizde büyük önem taşır. Kendini bilen biri hem çevresini hem de rabbini bilir. Yunus Emre’nn dediği gibi ilim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Kendini bilmenin önemi vurgular. ŞAHİN KARAN

C.41) Her şeyi olduğu gibi görmekteyiz. Bunun sonucunda insanlar davranışlarında tutarlı olmaya zorlanır. Seyfettin SEYHAN

C.41 İnsanlar kendilerini, fıtratlarını iyi tanıyamazsa aşmazlarını – aşılmazlarını da bilemez. Böyle olunca, üzerlerine düşenleri fıtrat ölçüsünde yapmaya da çalışmazlar. Bu da zihinsel – bedensel tüm eylemlerini liyakatli bir şekilde yapmalarını engeller. Bu durumda insanla yol gösteren sanal araçları akıldır. Çünkü akıl, ruhun ilim ve mantık aynasından bizlere düz – tümsek – çukur ayna mantık sistemlerini gösterir. Hulasa, düz ayna mantığından bakarak her şeyi doğru algılamamız için nefsimizi, fıtratımızı ve çevremizi akıl ve ruhumuzun önderliğinde iyi tanımalıyız.Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.41  Elbette ki insan çevresini olduğu gibi abartmadan ve gerçeklerle bilmeli ve görmelidir. Zeynel PEKEDİS

 

C.41 Kendimizi ve çevremizi iyi tanımak için duygudaşlık yolunu denemek en iyi yol olacaktır. Çevremizde olup bitenler sadece göründüğüyle kalır. Derinlere inmeye çalışmayız her şeyi gördüğümüz haliyle yorumlarız.

Bilge TÜRKER

 

C.41Yaratılan her insanın fıtratı farklı olduğu için onlarla diyalog kurarken dikkat etmeliyiz. Çoğumuz kendimizi dev aynasında görüyoruz. Doğru empati kurmak için başta kendimizi düz ayna mantığıyla değerlendirmemiz lazım. Çünkü kendimizi olduğumuzdan fazla görmek doğru empati kurmamızı engeller. Ali Galip ERCİK

 

C.41 İnsanın kendisini tanıması dünyayı tanımasına eşdeğerdir ve çok zordur.AYŞE ÇATAK

C.41 Düz ayna mantığı insanları dar bir çerçeve içine hapsetmektedir. İnsanların yorumlayabilme ihtiyacını elinden almakta ve olanı olduğu gibi kabullenmesine sebep olmaktadır. Bunun için insanlar düz ayan mantığından kurtulmalı aksi halde ilerlemeden bahsedilemez. Velat SAYUR

C.41. Kendi nefis ve fıtratımızı doğru tanıyacağız ve bunu düz aynada olduğu gibi değerlendireceğiz. Leyla TOPÇU                                                                 

C.41 Her şeyi olduğu gibi görmekteyiz.Bunun sonucunda insanlar davranışlarında tutarlı olmaya zorlanır. M Nuri KORKMAZ

 

C.41Kendi nefis fıtrat ve çevremize Tabii ki düz ayna mantığı ile bakmalıyız ancak fıtratımızın ve nefsimizin sınırlarını zorladığımız zamanlar olmakta bu nedenle önerme eksik kalır. İbrahim AYDIN

C.41 Bir ferdin kendisini, fıtratını ve çevresini aynı anda doğru tanıması pek olası değildir. Çünkü çevre şartları daima değişmekte ve kişiyi yanıltmaktadır. Üstelik bir insan ömrünün büyük bir kısmını kendini tanımadan harcar. Salih Sosyal

C.41 Başkalarını tanımanın yolu insanın kendini çok iyi tanımasından geçiyor. Tek bir bakış açısından bakmak yanlıştır. Aynaya baktığınızda sadece kendinizin bir yansımasını görürsünüz. Önemli olan görünmen tarafımızın yani soyut durumları kişiliğimizi görmektir. Bunu da empati yoluyla yani karşılıklı eleştiri ile öğrenebiliriz. Abdullah SEYAR

C.41 İnsanoğlunun verdiği en büyük savaşlardan bir tanesi kendisiyle olan mücadelesi, kendini tanıma sürecidir. Karşımızdaki insanı tanımanın en önemli yolu ise empati kurmaktır. Kendimizi onun yerine koyduğumuz zaman neyi, neden, niçin yaptığımızı daha iyi anlarız. Halil KURTAY