42.Fert ve toplum bazında dinde hayır görmenin en önemli kuralı;nefsinin ve fıtratının farzları(aşılmazları-değişmezleri) ile dini farzları arasındaki örtüşme noktalarından itibaren kendi hayat döngümüzü toplum içinde konumlandırıp çimlendirmeliyiz. Önermesinin esliğini eleştiriniz veya gerekçeli ret ediniz

C.42 Fert eğer toplum içinde hak ettiği konuma gelmek ve kendini bütünüyle gerçekleştirmek, kendisinde değişken varolan gizli gücü ortaya çıkarmak istiyorsa nefsinin ve dininin ortak noktasını göz önünde bulundurup toplum içinde yetiştirmesi gerekir.  Nazmiye YARGI

C.42 Kişinin değişmez değerleri vardır. Bunlar ahlak kuralları olsun, dinsel kurallar olsun belirli bir zemine oturtulmuştur. Toplumda var olan ve yaşantısal bu olaylar insanın kişiliğinin gelişmesinde de önemli etkenlerdendir. Toplum içinde iyi bir konum sağlamak için bu kurallar üzeride kendi kişiliğimizi örtüştürmeliyiz. Yani kuralları ve değerleri olabildiğince güzel yanları alınarak topluma uyum sağlamalıyız. Konumlanma bu şekilde olabilir. Melin KARAN

C.42 Kendi fıtrat ve nefsimizi ön planda tutup dinin gereklerini kendimize uydurmak yanlıştır kendimizi dinimize uydurmamız sakin ve düzenli bir yaşam yaşamamıza olanak sağlar. Nazif TEPE

C.42 Helal dairesi keyfe kafidir. Yani din, insanın nefsinin ihtiyaçlarını görmesine ve hakkını vermesine karşı değildir. Ancak nefis doyumsuz olduğu için itidalli ve sınırları muhafaza etmeyi emreder.Bu şekilde hem toplum hem de fert mutlu olabilecektir Ali Osman ERAN..

C.42  Ne olursa olsun yaptıklarından vazgeçmek istemeyen insanlar vardır. Tıpkı alkol ve zinanın haram olduğunu bilip ama yine de alkol alıp zina yapmaktan çekinmezler. Bunlar insanların değişmezleridir. Ama önemli olan bunları değiştirmektir. Namaz kılıp alkol kullanmak gibi bazı hatalar yapılmamalıdır. Kadir GERGİN

C.42 Nefis insanın elinde olan bir şey değildir, nefsin farzları çoğu kez dinin ve fıtratın farzlarıyla örtüşmez. Çünkü nefis hayvani olanı din ve fıtrat ise insani olanı ister.Bu nedenle fıtrat ve nefsin ortak yönleri yoktur.Biz din ve fıtratın ortak yönlerine göre hareket etmeliyiz. İbrahim KILIÇ

C.42 Önerme doğrudur.  Kişinin fert ve toplum bazında liyakatli ve erdemli olabilmesi için kendi içinde yapması gereken en gerekli şey kendi nefsini dizginleyebilmektir. Kişi bunu başardığı zaman zaten fert ve toplum bazında sahip olması gereken erdeme ve liyakat da sahip olacaktır. Buda bir yerde dinin kurallarını kendi hayatına yansıtmasından geçer. Leyla ALTUN

 

C.42  Öncelik dinin farzlarında olmalıdır. HABİP KAYA

 

C.42 İnsanın dinden hayır görebilmesi için fıtratının ve nefsinin farzları ile toplumun farzlarını örtüşme noktası da dine göre biçimlendirmeli ve konumlandırılmalıdır önce dinin fazlarını yerine getirmek. .Dilek KURT

 

C.42 İnsan zaten böyle bir yol gütmekle ancak kendi konumunu belirler ve çimlenmeye hazır hale gelir. Ama bu farzları örtüştürürken dinin farzlarını değiştirme gibi bir lüksümüz yok bunu unutmamalıyız.  İrfan BAHARLI

 

C.42 Nefsin farzları çoğu zaman fıtratın ve dinin farzlarıyla uyuşmaz.çünkü nefis hayvani olanı din ve fıtrat ise insani olanı ister.nefis,din ve fıtratın ortak yönleri çok azdır.Biz daha çok fıtratın ve nefsin ortak yönlerini bulup ona göre hareket etmeli,insani yönümüzü geliştirmeye çalışmalıyız. .REMZİYE ERDOĞAN

 

C.42 nefsin ve fıtratın farzları ile dinin farzları asla birbiriyle uyuşmaz. Dinin bir anlamı da nefsin terbiyesidir. Yusuf KESKİN

 

C.42 Daima öncelik dinin farzlarında olmalıdır. FEYYAZ KARA

 

C.42 Zaten toplum olarak benimsediğimiz dinde farzlar insanın yararınadır. Kişisel mutluluk vardır ve birey kendi nefislerini dinine göre şekillendirmişse sonsuz mutluluğa ulaşabilir. GİZEM SARI

 

C.42 İnsanların fıtratı ile dinin farzları uyuştuğu zaman mutlu olabilirler. Aksi takdirde insan toplumda sevilmez ve yalnız kalır.Idban KUDAY

 

C.42 Toplum nefsi ve fıtratıyla dinin fıtratlarını örtüştürülebilirse hayat döngümüzü toplum içinde konumlandırarak çimlendirebiliriz.Zaten dini değiştirme gibi bir durum imkansızdır ve düşünülemez…BURCU ŞİMŞEK

C.42  Öncelik daima dinin farzları olmalıdır aksi takdirde alkolün haram olduğunu bilen insanların içkiye devam etmesi ama dinin farzlarıyla örtüşen diğer farzları noktasından dine yaklaşması gibi durumlarla karşılaşırız bu yanlıştır. ŞEYHMUS UTLİ

 

C.42 Toplumun,dinin,kişinin kendi kişiliğinin gerçekleri toplanıp sentez edildiği vakit; birbirini destekleyen doğrular ferdin hayatına yansıtılınca kişi hayatını doğru bir zeminde çimlendimiş olur…NAZİFE SAVAŞAN                                                                                                   

C.42 Birey ve toplum bazında dinde hayır görmenin şartı nefsimizi ve fıtratımızla din farzları arasında ki örtüşme noktalarını bulmaktır. Aklımızı kullanarak hareket etmeliyiz. Bir insanın mutlu olması için fıtratı ile dini inancını birleştirmesi lazım. Yoksa inandıkları gibi yaşamayanlar yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar. Ali Galip ERCİK

 

 C.42 Zaten toplum olarak benimsediğimiz dinde farzlar bazen insan yararınadır. Kişisel mutluluk vardır ve birey kendi nefislerini dinine göre şekillendirmişse sonsuz mutluluğa ulaşabilir. MEDENİ SAKCAK

 

C.42  İnsanlar vardır. Ne olursa olsun yaptıklarından vazgeçmek istemezler. Tıpkı alkol ve zinanın haram olduğunu bilip ama yine de alkol alıp zina yapmaktan çekinmezler. Bunlar insanların değişmezleridir. Ama önemli olan bunları değiştirmektir. Namaz kılıp alkol kullanmak gibi bazı hatalar yapılmamalıdır. Hayatımız biz nasıl bir şey istiyorsak öyle yaşanılmalıdır.  SAMET ÇENŞİ

 

 

C.42. Toplumla farklı bir dine mensup birey arasında çatışmalar çıkar ve toplumun huzuru kaçar. Ersin ASLAN

 

C.42 Toplum fıtratının farzları ile dinin farzları örtüşürse hem hayatı hem dini yaşayarak huzura kavuşuruz ÖZLEM AKIN

 

C.42 Nefsin ve fıtratın farzları liyakatli farzlar olabilir. Ancak dini farzlarla örtüşmesi gerekmez.Kişi kendini nefis ve fıtrat açısından mükemmele taşımış olabilir.Ancak dine inancı bakış açısı farklı olabilir. FIRAT ALTUN

 

C.42.Fert ve toplum bazında dinde hayır görmenin en önemli kuralı; nefsinin ve fıtratının farzları ile dini farzları arasındaki örtüşme noktalarından itibaren kendi hayat döngümüzü toplum içinde konumlandırıp çimlendirmeliyiz. Önermesine katılıyorum…Turgut KIYICI

 

 

 

C.42 Din, insanın fıtratına uygun, fıtrat farzlarına uygun ve tamamlayacak şekilde indirilmiştir. Aykan AKÇA

 

C.42 İnsanın en baş düşmanı nefsidir. Çünkü nefis her kötülüğü ister. Ama Allah insana akıl ve irade vermiştir. Bu duygularla insan nefsini yenebilir ve onun esiri olmaktan kurtulur. Ercan IŞIK

 

 

C.42 Din kurallarına göre kendi hayatımızı biçimlendirmeliyiz. Dinin kurallarını hayatımızda uygulayıp dini ve kendi yaşantımızı örtüştürmeliyiz. Bu şekilde nefsimizi terbiye etmiş oluruz. REYHAN YILMAZ

 

C.42 İnsanlar vardır. Ne olursa olsun yaptıklarından vazgeçmek istemezler. Tıpkı alkol ve zinanın haram olduğunu bilip ama yine de alkol alıp zina yapmaktan çekinmezler. Bunlar insanların değişmezleridir. Ama önemli olan bunları değiştirmektir. Namaz kılıp alkol kullanmak gibi bazı hatalar yapılmamalıdır. Hayatımız biz nasıl bir şey istiyorsak öyle yaşanılmalıdır. . FIRAT KADIRHAN

 

C.42 Nefsin farzları çoğu kez dinin ve fıtratın farzlarıyla örtüşmez.Çünkü nefis hayvani olanı din ve fıtrat ise insani olanı ister.Bu nedenle fıtrat ve nefsin ortak yönleri yoktur.Biz din ve fıtratın ortak yönlerine göre hareket etmeliyiz.  BARIŞ SAVAŞ

C.42 İnsanlar din kalıplarına bağlı kalırlarsa modernleşemezler. Semra DAĞ

C.42 Kişi ve toplum bazında dini açıdan fayda görmenin din ve nefis kurallarının kendi kişiliğimizde iyi yoğurup bunu hayata yaymak gerekir. Bu ikisi arasındaki bağlantıyı karşılıklı bir çözümleme ve sorgulamadan geçirerek bunu kişiliğimizde yaşamsallaştırmak hem kişi olarak kendimizde hem de toplumda daha olumlu bir adım atmış olabiliriz.Ramazan ERGÜN

C.42  Ne olursa olsun yaptıklarından vazgeçmek istemeyen insanlar vardır. Tıpkı alkol ve zinanın haram olduğunu bilip ama yine de alkol alıp zina yapmaktan çekinmezler. Bunlar insanların değişmezleridir. Ama önemli olan bunları değiştirmektir. Namaz kılıp alkol kullanmak gibi bazı hatalar yapılmamalıdır. Seyfettin SEYHAN

C.42 Kendi hayat ölçülerimizi toplum döngüsünde iyi konumlandırmalıyız. Toplumda hareket ederken nefsimizi ön plana atmamalıyız. Fıtratımız ölçüsünde hareket etmeliyiz. Nefsimizin arzularını yerine getiren insanlar dinden fazla nasibini alamaz. Aklımızı kullanarak hareket etmeliyiz.Zülfü ERYATAN

 

C.42 Birey dini yaşarken fıtratının elverdiği ölçüyü yeterli bulmamalıdır. Bireyin fıtratı elvermiyor diye namazı, orucu ve diğer farzları yapamazlık etmemeli. Çünkü dini farzlar hiçbir zaman kişinin isteğine bırakılmamıştır. Zaten farz demekte ibadeti olduğu gibi yani özünü değiştirmeden kabullenip yerine getirmektir. İnanıyorum! Diyen bir insan fıtratım elvermiyor diye ibadetleri aksatıyorsa aslında tam manasıyla inanmamıştır bence.Mehmet Nuri EŞİN

C.42 Burada reddedilecek bir şey göremiyorum. İnsanın fıtratının farzlarıyla dininin farzları bir bütün olmalı ancak o şekilde olursa verim alabiliriz. Süheyla BÜRÇÜN

C.42 İnsan sadece din kalıpları içerisinde yaşarsa hiçbir şekilde modernleşemez.AYTEN YILDIZ

C.42 Bir insanın dininin gerektirdiklerini ve nefsinin aşılmazlarını fıtratının ön gördüklerini aynı paydada toplarsa ve doğru algılarsa bunu da kendi hayat döngüsüne toplum içinde konumlandırırsa daha mutlu ve başarılı olacağını görecektir. Biz dinimizi aşamayız. Bu yüzden dinimizin bize yapmayı emrettiği ve yasakladığı şeyleri hayatımıza uygularsak hem bu dünyada hem de diğer dünyada mutluluğa ereceğizdir.Funda AKDOĞAN  

C.42 Burada kişi nefsinin,kendi fıtratının farzlarını nelerin yapılıp yapılmaması gerektiğini bilmekle dinin farzlarını bilip bunlar arasında ki örtüşme noktalarını belirleyebilmek ve kendi hayat döngümüzü toplum içinde yer etmemiz gerekmektedir. Bu nedenle ben bu önermede ret edilecek bir nokta göremedim.Oktay BARAN

C42:Bir kişinin fıtratı ile dini inancının örtüşmesi lazım.Çünkü bir insanın mutlu olması için fıtratı ile dini inancını birleştirmesi lazım.HAKAN ALTUN 

C.42 Topluma ve çevremize faydalı olmak için önce kendimizi tanımalı ve bunu yaptıktan sonra kendimizi bulunduğumuz dinin şartları içinde konumlandırmalıyız. Eğer bunu yapamazsak aldığımız yükün altında ezilir, ne kendimize ne de bir başkasına faydalı olamayız. Böyle bir durumu da kimse istemediği için kendimizi doğru yerde konumlandırmamız hem kendimiz için hem de çevremiz için son derece önemlidir.Seda CEMAL

C.42 Fert ve toplum bazında dinde hayır görmek için, toplumun kural ve farzlarını da bilmek gerekir. Çünkü dinin farzları, nefsin ve fıtratın farzlarını bilmek ve kendi hayat döngümüzü toplum içinde konumlandırabilmek için o toplumu da tanımak gerekir.İdris ÇELİK

C.42 Fert ve toplum bazında kabul edilebilmemizin şartı kendimizi kontrol edip davranışlarımızı içinde bulunduğumuz topluma genelleyebilmemizden geçer. Bunun içinde nefsimizi ve fıtratımızı dine uyarlayarak sağlam kişiliğimizi oluşturmalıyız.Medeni BAYAR

C.42  Fert ve toplum bazında dinde hayır görmenin kuralı nefsimizi ve fıtratımızla din farzları arasında ki örtüşme noktalarından itibaren kendi hayat döngümüzü toplum içinde konumlandırmak yeterli değildir. Bireyler kendi hayat döngülerini din kurallarına göre konumlandırmaları gerekiyor ki mutluluğa erişebilsinler. Yoksa dinin farzlarını kendisine göre yorumlayıp ibadet eden kişi yanlış yapabilir. Din konusu toplumumuzda hassas ve önemlidir. Şahabettin BALCI

C.42Önermesine katılıyorum nefsinin ve fıtratının gereklilikleri ve dinin öngördüklerini birleştirip amaçtan sapmadan hayata uyarlamak gerek. Hicret OKAN 

C.42 Kendi hayat ölçülerimizi toplum döngüsünde iyi konumlandırmalıyız. Toplumda hareket ederken nefsimizi ön plana atmamalıyız. Fıtratımız ölçüsünde hareket etmeliyiz. Nefsimizin arzularını yerine getiren insanlar dinden fazla nasibini alamaz. Aklımızı kullanarak hareket etmeliyiz.Adnan YILMAZ

C.42 Dindeki kurallar ile bir insanın nefsine ve fıtratının farzına karşı koyduğu kurallarla dindeki kuralların birbirine benzemesidir ve bu benzer kurallara göre hayatını yaşamasıdır. Rıdvan OKUŞ

                                                                                                                            

C.42 İnsan kendi nefsini ve fıtratını toplum hayatı ve din ile örtüştürürse yani kurallarını ve değişmezlerini yerine getirirse elbette hem toplum da hem de dinde hayır görür. Sevil DOĞAN

C.42 Öncelikle insan kendi fıtratını ve nefsini engellemeli aynı zamanda dininin farzlarına da uydurmalıdır. Oluşturduğu bu davranış onu toplum içerisinde daha sağlıklı bir konum oluşturmasını sağlar. İbrahim AKKOYUN

C.42 Katılıyorum; çünkü kendi dini gereksinimlerimiz ve ahlakımızdan ödünç vermeden toplumda hayat döngümüzü konumlandırırız.Ayşe ARSLAN

 

C.42 Önermesini ret ediyorum çünkü bence nefsin ve fıtratın değişmezleri aşılamazları yani farzları yoktur. Nefis terciye edilip doğruyu elde edebilmek için verilmiştir. Nefsin değişmezleri var demek tembelliğe kaçmaktır bence. Kevser SÖYLER                                                                                                                          

C.42 Toplumun belirlemiş olduğu ahlaki kurallar vardır. Aslında her insan bunları az çok yapar;                     çünkü yapmazsa toplum onları dışlar. Her insanın dini görevleri yapması gerekir ama bunu tam olarak hiç kimse yapmaz ama çoğu kes bu hususlara az çok dikkat eder.ŞÜKRÜ NAS

C.42: Örfün ve adetlerin kuralları ile dinin kurallarının birbiri ile münasip olması gerekir. Bu köprüden de kendimize toplumda bir yer edinmemiz gerekir. (Mehmet GENÇ)

 

C.42 Önermede tam olarak bir eksiklik yok. Fakat nefsin tembelliğe kaçarak dinin şartlarını yerine getirmemesi kabul edilemez. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.42 Fıtrat bulunduğu topluma ve inandığı değer ölçülerine göre şekillendiğinden dinde hayır görmeye meyilli olmaya kendini mecbur hisseder. Yusuf AKIL

 

C.42 Önerme doğrudur. İnsan kendini doğru algılayıp doğru konumlandırmalı. İnsanlar dini fazları yaparken fıtrat farzlarını göz ardı etmemeli. Yani insan yapabileceği dini kuralları yapmalı. Hacı bayram veli nefsini terbiye etmesini bilmiş ama ben  yapamıyorsam nefsimin farzlarını yerine getirmeliyim ki dini hayırlarımı işleye bileyim. ŞAHİN KARAN

C.42 Dinde hayır görebilmek için fertlerin içinde bulundukları toplumu da göz önüne alarak dini, farzları, nefis ve fıtratlarının kaldırılabileceği ölçüde yerine getirmeleri gerekir. Nefis ve fıtratının kaldırabileceği ölçüde yapmalı. Çünkü insanların kaldıramayacakları dini kuralları yerine getirmeye çalışmaları veya başkaları tarafından buna zorlanmaları, onlarda ters tepki yapıp dinden uzaklaşmalarına neden olur. Toplumu da göz önünde bulundurmalılar. Çünkü toplumlarda mezhepler vardır ve bu mezhepler, insanların fıtratları ölçüsünde hareket ederken yönlerini tayin etmede işlerini kolaylaştırmaktadır. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.42  Dinde hayır görmenin en birinci kuralı dini vecibelerini yerine getirmekte gizlidir. İnsan toplum içerisinde büyür ve gelişir. Fıtrat bir noktada toplum değerlerine göre şekillenir ve nefsin istekleri yine topluma göre konumlanır. Toplumumuz bizden ne bekliyor ve inancımız bizden ne istiyor soruları cevaplanarak birbirlerine göre ters düşmediği yani karşılıklı örtüştüğü  görüldükten sonra hayat döngümüz toplum içinde çok rahat devam edecektir. Zeynel PEKEDİS

 

C.42 Dini hakkıyla bilen haram ve helallere uyan insan nefsini ve fıtratını dine göre konumlandırır ki böyle de olması lazım. Çünkü dinin farzlarına uyan kendisini buna göre çeki düzen verir. Böylece kendisini güzel ahlakla yetiştirir

Bilge TÜRKER

 

C.42 Birey ve toplum bazında dinde hayır görmenin şartı nefsimizi ve fıtratımızla din farzları arasında ki örtüşme noktalarını bulmaktır. Aklımızı kullanarak hareket etmeliyiz. Bir insanın mutlu olması için fıtratı ile dini inancını birleştirmesi lazım. Yoksa inandıkları gibi yaşamayanlar yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar. Ali Galip ERCİK

 

C.42 Dini kendi içinde yaşadıktan sonra çevresine anlaması ve anlatması.AYŞE ÇATAK

C.42 Dini farzlar ibadetlerdir. Bunlarda amaç mükemmel insanı yaratmaktır. Kişisel farzlar ise insanın kendini tanımasıdır. Kişinin kendisine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesidir. Zaten bu iki durum kişini toplumda belli bir yere gelebilmesinin temel şartlarıdır. Bunların aksi bir insanı toplum için de barındırmaz. Velat SAYUR

C.42. Kendi nefis ve fıtratımızın sınırlarını önce bileceğiz, daha sonra dini farzların ne olduğuna bakacağız. Bu farzları yerine getirebilecek miyiz ona bakıcağız ve ona göre bir duruş sergileyeceğiz.Leyla TOPÇU

                                                                                 

C.42 Ne olursa olsun yaptıklarından vazgeçmek istemeyen insanlar vardır. Tıpkı alkol ve zinanın haram olduğunu bilip ama yine de alkol alıp zina yapmaktan çekinmezler. Bunlar insanların değişmezleridir. Ama önemli olan bunları değiştirmektir. Namaz kılıp alkol kullanmak gibi bazı hatalar yapılmamalıdır. M Nuri KORKMAZ

 

C.42İnsanlar vardır. Ne olursa olsun yaptıklarından vazgeçmek istemezler. Tıpkı alkol ve zinanın haram olduğunu bilip ama yine de alkol alıp zina yapmaktan çekinmezler. Bunlar insanların değişmezleridir. Ama önemli olan bunları değiştirmektir. Namaz kılıp alkol kullanmak gibi bazı hatalar yapılmamalıdır. Hayatımız biz nasıl bir şey istiyorsak öyle yaşanılmalıdır. . İbrahim AYDIN

C.42 Din dogmatiktir. Dolayısıyla dine eleştirel bir gözle bakmak doğru olmaz. Dinin getirmiş olduğu bütün kurallara boyun eğilmelidir. Kapanmak, örtünmek isteyen bir kadının örtünmesi gerektiğini söylemek, ve de bunu kişilik fıtratıyla değerlendirmek sadece abestir. Salih Sosyal

 

C.42 bireyin ve toplumun fıtratının farzları ile dini farzları ne kadar uyumlu olursa birey ve toplum o ölçüde rahat olur. Abdullah SEYAR

 

C.42 Fert ve toplumun fıtratının farzları dini farzların etkisinde şekillenir. Bunlar ne kadar birbiriyle örtüşürse fert e toplum o kadar huzurlu olur. Halil KURTAY