44.Tarikat hapishanesini aşamayan Müslüman’a, Nesnel bilim metriksini aşamaya bilim insanına,  Evrim hapishanesini aşamayan evrimciye, parti hapishanesini aşamayan partizana ve doğa ötesini aşamayan evrensel insana ne denir?
İpucu; dini aşamazsınız(İnsan  dini aşamaz)(hadis).  Her şeyini mensup olduğu tarikat, cemaat, parti, nesnel bilim, evrim… vb metriksini aşamayacak endeksli düşünmenin farkındalığını  anlamaya çalışın. Yani hayat döngüsünün özgünlüklerinin gerekli kısımlarını toplumsal ve çevresel hayat döngüleriyle harmanlayıp dönüt almayan yada alamayan fertlerin eksik duygudaşlık (empati) hünerleri fert ve toplumları sosyal tufanlara sürükler.

C.44 Bilmeyen cahil, Fıtrat cahilleri  Nazmiye YARGI

C.44 Bunları aşamayan insana dünyaya at gözlükleriyle sadece tek yönden bakan insan denir. Melin KARAN

C.44 Kendi fikirlerini açıklama ve görüşlerini benimsemeyen cahil insan denir. Nazif TEPE

C.44 İnsanların çeşitli şekillerde düşünme yetenekleri ve kuralları vardır. İnsanların birbirleriyle ilişkilerinde herkes farklı bir ideolojiye yaslanıp bundan ayrılamıyorsa diyalog kurulumunda sorunlar ortaya çıkar.Böylece Müslüman; bilim adamları, evrimciler,ateistler , partizanlar ve doğa üstücüler ayrı taraflarda birbirlerine düşman olup diyaloga giremezler. Ali Osman ERAN.

C.44 Eksik insan.Dilek KURT

C.44 Bu tür insanlar dünyaya at gözlükleriyle bakarlar ve bağlı olduğu kurumun kurallarını mutlaka doğru olarak kabul ederler. Hayattaki diğer sorunlara ve kurallara kapalı olurlar. Bu düşüncelerinden dolayı beyin hapishanelerinde yalnız suçlular olarak yaşarlar. Leyla ALTUN

C.44 Bu tür bir saplantıya saplanmış ve kendini aşamayan insanlar dinde olsun, bilimde olsun vesaire o dinin, o bilimin mahiyetini tam olarak idrak edememiş aciz ve fakir insanlardır. Çünkü herkes böyle bir çıkmaza girebilir. Önemli olan oradan kurtulmak, o düşünce metriksini aşmaktır. ( Bu da tabi bir imtihandır ) İrfan BAHARLI

C.44 Böyle insanların topluma hiçbir katkısı olmaz. Çünkü düşüncelerine körü körüne bağlanmışlardır. İbrahim KILIÇ

C.44 Bu insanlar dogmatik insanlardır.Hayatlarına çizmiş oldukları kalıplardan,ölçütlerden kendilerini sıyıramazlar.hayatı sadece var oldukları yerle sınırlandırırlar.Bu durum bu bireylerin kendilerini geliştirmelerini kendi hayatları dışında var olan gerçekleri görmelerini engeller.kendi doğruları dışında bir şey gördükleri taktirde köşe bucak kaçarlar;bu doğru bir hareket değildir.  REMZİYE ERDOĞAN

C.44 Körü körüne  inanan insan diyebiliriz. Örneğin bilim insanları nesnel bilimi aşamazlarsa bilim bu noktadan ileriye gidemez. Yusuf KESKİN

C.44)bunlar kendi dar kalıplarından kurtulamayan insanlardır. GÖKHAN BOZDOĞAN

C.44 Bu konularda kendini aşan insan ideal insandır. Fakat kendini sadece tek bir şeye adamış, bildiklerinden öteye geçmeyen insanlardır. GİZEM SARI

C.44 Ben bunlara kendini tamamlayamamış zavallı insanlar derim. Idban KUDAY

C.44  yerine göre şovenist yerine göre hapiste serbest insan olduğunu sanan hayalperest diyebiliriz. ŞEYHMUS UTLİ

C.44  Evrenselleşemeyen protip insan denir. HABİP KAYA

C.44  Bu tür insanlar hayata at gözlükleriyle bakan insanlardır.Bu gibi insanların bulundukları durumdaki gerçekler dışında başka gerçeklerin de olduğuna inanmalıdır.Böylece hayata bakış açısı genişler ve hayatı saygı çerçevesi içerisine sokar…NAZİFE SAVAŞAN                                                                                                                             

C.44 Tek çatı altında olaylara bakan insana denir. MEDENİ SAKCAK

C.44. Bunlara yobaz, geri ve kendini bile bilmeyen kişiler denir bence. Ersin ASLAN

C-.4 Kişiliği oturmamış eksik insan denir. ÖZLEM AKIN

C.44 Bu tür insanlar egolarını tatmin edemedikleri için uğruna zaman ve emek harcadıkları şeylerin anlam ve öne minide anlamadan kendileri ile beraber çevrelerini de riske atan macera arayışçılarıdır. FIRAT ALTUN

C.44  İnsanoğlu yapamayacağı bir şeyi düşünemez. Düşündüğü şeyi yapamazsa bu kişide kendisinin bir sorunu olduğunu düşünür.  SAMET ÇENŞİ

C.44  şovenist diyebiliriz. FEYYAZ KARA

C.44Düşünce hapishanesinin mahkûmu diye biliriz. Birey kendini belli düşüncelerle hapsetmemelidir. İnsan her şeyden önce evrensel düşünebilmelidir. Ali Galip ERCİK

C.44 İnsanın vazifesi Mevla’sını bulmaktır. Hiçbir insan veya varlık insan ile Allah arasına giremez. Tarikat ise kul ile Allah arasına girmek değil, kulu Allah’a ulaşmaya taşıyan bir araçtır. İnsanın mensup olduğu topluluğa bağlılığı sadakattir. Aykan AKÇA

 

C.44 Evrim evrimcilerin ortaya atmış olduğu bir safsatadır.  Evrimciler bile evrime inanmadıkları halde biz niye ona inanalım.

Tarikat bir hapishane değildir. Tarikat Müslümanların dinlerini daha rahat ve daha doğru bir şekilde yaşamalarına olanak sağlayan bir yoldur. Ercan IŞIK

 

C.44 İnsanoğlu yapamayacağı bir şeyi düşünemez. Düşündüğü şeyi yapamazsa bu kişide kendisinin bir sorunu olduğunu düşünür. Kadir GERGİN

 

C.44 Tarikat hapishane değil, insanları kurtuluşa götüren bir vesiledir. Her insan değişik mizaçlara sahiptir. Kimisi tarikatla kimisi tasavvufla kimisi de hakikatle Allah’a ulaşmaya çalışır. Hepsi de haktır. Çünkü hakiki tarikat peygamberimiz Hz. Muhammed(S.A.V)’in sünnetine ittibadır. Turgut KIYICI

 

C.44 Din aşılamaz çünkü din tüm bilimleri kapsar. Bunun dışında bazı matrisleri aşamayan insanlara bağnaz denir. REYHAN YILMAZ

 

C.44 İnsanoğlu yapamayacağı bir şeyi düşünemez. Düşündüğü şeyi yapamazsa bu kişide kendisinin bir sorunu olduğunu düşünür. FIRAT KADIRHAN

 

C.44 Bu tür insanların topluma hiçbir katkısı olmaz.Çünkü düşüncelerine körü körüne bağlanmışlardır. BARIŞ SAVAŞ

 

C.44) İnsanoğlu yapamayacağı bir şeyi düşünemez. Düşündüğü şeyi yapamazsa bu kişide kendisinin bir sorunu olduğunu düşünür. Seyfettin SEYHAN

C.44  Aklını ruhunu zekasını yeterince kullanamayan insanlar olarak adlandırabiliriz.  Semra DAĞ

C.44  Kendi alanının sınırlarında kalıp hayata farklı bir pencereden bakmayı öğrenemeyen kişi mutlak süratle hayatı yanlış ve eksik algılar.Ramazan ERGÜN

C.44 Bunlara cahil denir bence. Okumuş cahil deriz ya. Süheyla BÜRÇÜN

C.44 İnsan belirli bir düşünceye bağlı kalmamalıdır. Bir futbol takımı tutuğu gibi herhangi bir partiyi tutmamalıdır. Kendini belli düşüncelerle hapsetmemelidir. İnsan her şeyden önce evrensel düşünebilmelidir. Zaten geniş düşünemeyen empati de kuramaz. Empati kurmayan bir insandan da ne beklenir ki…Zülfü ERYATAN

C.44 Birey içinde bulunduğu grubun veya toplumun kurallarıyla kendini sınırlamamalıdır. İçinde bulunduğu gruba bağlı yaşamak demek insani vasfından çıkıp sürü psikolojisine bürünmek demektir. Sınırlarını böyle sınırlandıran insanlara ‘koyun’ derim!Mehmet Nuri EŞİN  

C.44 Revizyonist denir. AYTEN YILDIZ

C.44 Kendi düşünce metriksine hapis olmuş insanlar denir. Bu tarz insanlar kendi düşünce sisteminde boğulup kalırlar. Bir düşünceyi savunursun ama o düşüncenin kölesi olmamalısın. Bütün düşünce sistemlerini anlayıp değerlendirmek gerekir. Zaten kendi düşünce hapsinde olan insanlar orada takılıp kalırlar. Bu şekilde olanların kendi düşüncesinden başka düşüncelere saygı duymadığı ve yok saydığı görülmektedir. Bu tarz düşünme şekli toplumsal kopukluklara neden olmaktadır.Funda AKDOĞAN

C.44 Nesnel bilim metriksini aşamayan bilim insanına bilim adamı denemez. Çünkü kendi bilim metriksini aşamayıp diğer bilimlere ışık tutamıyor. Bu evrim hapishanesi aşamayan evrimci içinde öyle,parti hapishanesini aşamayan bir yere tutsak olan ve doğa ötesini aşamayıp  empati kuramayan insan da öyledir. Bu şekilde böyle kişiler benim gözümde normal vatandaştır.Oktay BARAN

C.44 Düşünce hapishanesinin mahkumu denir.HAKAN ALTUN

C.44 Kendi düşünce sistemi içinde sıkışıp kalan, kendini ve karşına çıkan zorlukları aşamayan kişi denir.Seda CEMAL  

C.44 Öyle insanlara bence hayat döngüsünün farkına varmayan geri kalmış insanlar denilebilir.İdris ÇELİK

C.44 Her şeylerini bağlı oldukları tarikat, cemaat, parti ve anlayışa göre konumlandıran gerçek yaşam doğrularını tam olarak saptayamazlar. Körü körüne bir şeylere bağlanmak ve sorgulamamak toplumları ahlaki ve sosyal tufanlara sürükler.Medeni BAYAR

C.44 Tarikat, nesnel bilim, evrim, doğa ötesi gibi kavramlar çok geniştir. Ve bana göre de insanların bunu aşması da mümkün olarak pek görülmüyor. Mesela doğa ötesi olarak bilim uzmanı Eistein sadece bir kısmını fark etmiş. Bilimin içine daldığında da kaybolmuştur. Bunun için bunlar derin konulardır. Şahabettin BALCI

C.44 Armut piş ağzıma düş meselesi olmaz bir işte başa gelmek o işin ehli olmak o kadar kolay değildir. Engelleri aşmak için o çileyi çekmek gerekir. Hicret OKAN

           

C.44 Kendi içinde büyük çelişkiler barındıran ve aslında savunduğu şeyden habersiz insan olup, kavram kargaşası yaşayana opatinist denir.Adnan YILMAZ

C.44 Tarikat, Nesnel bilim, Evrim, parti, Doğa ötesi gibi kavramlar çok geniştir ve insanların bunu aşması da mümkün değildir. Örneğin; doğa ötesi olmak bilim uzmanı Aistein bir kısmı fark etmiş bilim içine daldığında kaybolmuştur. Tarikat da öyle çok derin kavramlardır. Bu nedenle bu kavramları aşamayanlara ne diyebiliriz ki. Rıdvan OKUŞ                                                                                                                                       

C.44 Din, bilim, siyaset, evren gibi toplumun içerisinde yer alan kavramla çoğu zaman anlamsız kalabiliyor. Her soruya mutlak cevaplar veremediği zamanlar soyutluk ön plana çıkıyor. Onun için bunlarla uğraşan insanlara çeşitli adlar verilir. Fakat sınırını aşanlara ne denir bilmiyorum. Sevil DOĞAN

C.44 Bunları yapamayan insanın bence sağlıklı empati kuramamasından kaynaklanır. Bu tür insanlara empati özürlü diyebiliriz. İbrahim AKKOYUN

C.44 Bu tür insanlara dar görüşlü körü körüne bağlı tek taraflı mahkûm cahil denir. Çünkü insan kabuğunu kırmadıkça kendini mahkûm eder. Ayşe ARSLAN

C.44Uzun söze gerek yok (CAHİL denir, hem de kara cahil) Kevser SÖYLER 

C.44 Bu insanlar her şeye at gözüyle bakarlar, sadece kendisi gibi düşünenleri dikkate alıp diğer insanları dikkate almazlar.ŞÜKRÜ NAS

C.44 Hakikate ulaşamamış yolzede denir. Mehmet GENÇ

           

C.44 Kendini dar bir kalıp içine sokup metriksini dört duvar arasına sıkıştıran ve orada bir ömür yaşamaya kendini mahkum eden insanlara bence eğitim öğretim cahilleri veya esfeli safilin derecesine inmiş mahluklar demek daha doğrudur. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.44 Tarikat değil de dini olarak insan inancını ele alır.Belli bir zümreye iltihak edip onun sınavından değil de dinin sınavından geçmek önemlidir.Geçemezse Müslümanlığını sorgulaması gerekir.Bilim insanı kendini bilimin kurallarına göre,evrimci evrim kurallarına göre,partici siyasetin kurallarına göre kendini sorgulaması gerekir. Yusuf AKIL

C.44 Bu tür insanlara ne denir bilmem ama bir insan sadece olaylara at gözlüğüyle yada sadece bir pencereden bakmamalı daha geniş metriksli olmalı. Kendi alanının yanında diğer alanlarda da bilgi sahibi olmalı.ŞAHİN KARAN

C.44 Kendi düşüncesine, inanışına körü körüne bağlanıp ondan başkasını düşünmeyen mutaassıp insanlar bağnaz insanlar olup, bu kişilerin uğraşları bilim dahi olsa insanların yararına bir şey yapamazlar. Aksine, ilerlemeyi, gelişmeyi engelleyici nitelik taşırlar. Bu insanlar başkalarının düşüncesini önemsemeyip, empati kuramadıkları için bu niteliklerini kaybedememektedirler. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.44  Bence gayet normal davranmış ve düşünmüş insan olarak adlandırılmalı, çünkü bu kaybolunmuşluk ve içine girdiğimiz yapılanmadan çıkamama bir hayat döngüsüdür. Herkes ister dünyasının sürekli  aydınlık olmasını, ama güneş kabul etmez bunu ve batarak herkesi karanlığa mahkum eder. Çünkü ona göre ayarlanmıştır ve insanların uykuya ihtiyacı olduğunu bilerek ve yaşasın kafirler için cehennem diyorsak yakıtı son bulmasın diye, evrimcilerinde biteceğini sanmıyorum. Gönül ister ki herkesin cennete gitmesini ama ??? Zeynel PEKEDİS

 

C.44 Kendini aşamayan insan diyebiliriz. Nesnel bilim tarikat parti bunların hepsi bir arada ancak insan kendisini bunlardan birini hapsetmemeli yoksa kendisini başkalarının yerine koyamaz çünkü ona odaklanmıştır. İnsanın kendisine bir şeye odaklamalı her şeyden bir parça alabilmeli her şeyden haberi olmalı. Bilge TÜRKER

 

C.44Düşünce hapishanesinin mahkûmu diye biliriz. Birey kendini belli düşüncelerle hapsetmemelidir. İnsan her şeyden önce evrensel düşünebilmelidir. Ali Galip ERCİK

 

C.44 At gözlüklerini çıkarıp daha geniş çerçevede düşünmeliler.Bu insanlara dar görüşlü denir.AYŞE ÇATAK

 

C.44 Dar kafalı ya da yakalandığı tuzaktan kurtulamayan debelendikçe batan bir hayvana benzer. Eğer insanoğlu yaşam standartların da belli bir seviyeye gelmek istiyorsa kendisini aşmalı ve evreni iyi tanımalıdır. Velat SAYUR

C.44) İnsanoğlu yapamayacağı bir şeyi düşünemez. Düşündüğü şeyi yapamazsa bu kişide kendisinin bir sorunu olduğunu düşünür. M Nuri KORKMAZ

C.44 Bana göre bu tür insanlara kısır döngü insanı denir. Bir insan ne yaparsa yapsın dini aşamaz, çünkü kin her şeydir. Onu yaşamamızdan koparmak mümkün değildir. Ama tarikatlar aşılmalıdır. Her ne kadar tarikatlar, dinin bir zenginliği olarak görülüyorsa, insanlar arası bir gruplaşmaya neden olabilir. Hiçbir partinin görüşü tam doğru veya tam yanlış değildir. Sadece bir partiye bağlanarak, diğer tüm partileri hor görüp dışlamak doğru değildir.  Salih Sosyal

 

C.44 Bu tür insanlara bağnaz, dar görüşlü, birey olmamış insanlar diyebiliriz. Bunlar kendi kalıplarını aşamayan, birey olamamış, kişilikleri tam anlamıyla oturmamış olanlardır.

Kendi partisini, evrimi sorgulamayan, tarikat hapishanesini sorgulamayan farklı bir bakış açısı geliştirememiş kişilerdir. Abdullah SEYAR

 

C.44 Bu tür insanlara bağnaz denir ya da dar görüşlü insanlar diyebiliriz. Kendi partisini, nesnel bilim metriksini, evrimi sorgulamayan ya da farklı pencerelerden bakmayı bilmeyen insanlardır. Bunlar böyle davranmaya devam ederse bu hapishaneleri yıkmak olanaksızdır. Halil KURTAY