45.Boks, tekvando, karate…vb mazoşistleri fenafillaha sokan oyunlar, insanlığın mazoşist -duygularını tetiklediği için son derece tehlikeli sporlardır . Bu sporların ve oyunların sansürsüz çocuklara izletilmesi çok tehlikelidir. Önermesini gerekçeli ret ediniz yada destekleyiniz. Siz olsaydınız bu mazoşist duyguları tatmin için nasıl oyunlar önerirdiniz?
İpucu;doğa belgesellerindeki av avcı filmleri  bu duyguları tatmin için kullanılabilir mi?
Roma imparatorluğu dönemindeki sporlar da, örneğin vahşi hayvanlara arenalarda insanları parçalatma veya dövüştürme oyunları. Bu günkü çoğu olimpiyat oyunlarının Roma ve Yunan doğal(vahşi) ahlak ve kültürlerinin ürünü olacağından emin olun. Enerjilerinizi daha zevkli deşarj için başka yararlı sporlar ve uğraşılar önerin. Ör. doğaya ağaç dikme arenaları açma, fert ve sınıf bazında okullarda çevreden plastik ve çevreyi temizleme günleri düzenleme alışkanlık ve refleksleri geliştirme eğitim ve öğretimi düşünün.

C.45 Günümüzün değişmez gözdesi şiddettir ve bunlardan korunmak için yapılması gereken sporlardır bunlar fakat bunu bilinçli yapmak fayda olduğu kadar bilinçsizce yapıldığı takdirde zarar vermesi kaçınılmazdır. Nazif TEPE

C.45 Filmler hiç yoktan çıkarılmış şeyler değildir. Yani olayların gerçeklik payı her zaman mevcuttur.İnsanların kendi hayvani gücüyle diğer insanlara hükmedebiliyor olması o insana bir güven ve zevk verir.Bu zevk insanları zalim yapmaya yönelten tek etkendir.Bu duyguların filmler aracılığıyla insanlara tattırılması elbette ki şiddet eğilimini güçlendirecek ve insanları öfkelerinin elinde oyuncak gibi oynatacaktır.Ayrıca şiddet şiddeti doğurur prensibi geçerlidir ve yayılması çok kolaydır. Bu yüzden insanları daha sportif faaliyetlere yönlendirmeli ve hayvani güçlerini zararsız kullanabilmeleri sağlanmalıdır.Mesela tenis,yüzme yarışları,voleybol,badminton gibi sporlar önerilebilir. Ali Osman ERAN.

 

C.45 Önermeyi destekliyorum. Çünkü bu sporların ve oyunların etkisi altında kalan çocuklar çevrelerine karşı daha saldırgan ve zarar verici eylemlere yönelir. Ve vurup kırmayı marifet zanneder. Bu nedenle çocukların yaratıcı, mantıklı düşünme becerilerini geliştirecek oyunlar verilmelidir.  Nazmiye YARGI

C.45 Kişilerin içinde bulundukları saldırganlık duygusunun bir spor dalıyla süslemek elbette hoş bir durumdur. Ancak ben olsaydım bu şiddet içeren oyunları  çocuklara izletmez veya sansürsüz izletmezdim. Bilgisayar oyunlarını önerebilirdim. Leyla ALTUN

C.45)bu tip sporların izletilmesi tabiki iyi bir şey değildir. Çocukların gelişme çağında böyle şeylere ilgisini vermesi pekiyi olmaz. Bu mazoşist duyguları bastırabilmek için daha güvenli yollar bulunabilir.

C.46)sevgi insana her şeyi yaptırabilir. Ama bununda bir sınırı vardır elbette. Sevginin gücüne güvenilmez. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C.45 Bu tür oyunlar kişinin kendini kaybetmesine neden olur. Yani o hırsla ve kinle insanı insanlıktan insanı insanlıktan çıkarır. Çocuklarda bu öfkeli hali bir eğlence halinde düşünüp uygulamak isterler. Hırçınlık ve azgınlık yaparlar. Bunun için bu gibi oyunlar çocuklar tarafından psikoloji bozduğu için izlenmemelidir. Bu gibi oyunlar yerinde insanı rahatlatan doğayı keşfetme oyununu oynamaları önerirdim. Hem faydalı, hem rahatlatıcı hem de tehlikesiz bir oyun. Melin KARAN

C.45 Bu çeşit sporların ve oyunların sansürsüz izletilmesi çocuklar için sakıncalıdır.Çocukları şiddete teşvik eder.Bunu engellemek için doğayı ve insanı sevdirecek belgeseller izletilmelidir. İbrahim KILIÇ

 

C.45 İnsanlar gerçek sevginin tadına varamadıkları için bir boşluk içinde bulunuyorlar.ve boşluktan kaynaklanan negatif enerjiyi bu hoş olmayan oyunlarla atmaya çalışıyorlar.ve çocuklarda bunları örnek alıp etraflarına saldırdıkları için kindar bir toplum oluşabiliyor.mazoşist duygulardan kurtulmak için onlara aradıkları sevgiyi buldurtacak şeyler yaptırılmalı. Dilek KURT

 

C.45 Bu sporlar tabi ki çocuklara hatta bazı insanların şiddet içeren duygularını ortaya çıkardıklarından son derece tehlikelidir. Tüm bu duygularımızı tatmin edecek oyunları bulmaktansa insanların yönünü başka mecralara, toplum için, insan için yararlı olan taraflara çekmek gerekir. Bu duygularımızın ortaya çıkmaması için veli bir zat yumurtayı kırmaktansa iğne deliği kadar bir delik açarak akıtıyormuş. Bunu yaparken gayesi yıkıcı, şiddet içeren duygularını bastırmak ve uyandırmamakmış.  İrfan BAHARLI

 

C.45 Şiddet eğilimli sporlar,oyunlar insanlarda var olan hayvani(vahşi) dürtüleri tetiklediğinden bunların sansürsüz olarak çocuklara izlettirilmesi son derece zararlıdır.Doğa belgesellerindeki av avcı filmleri çocukların doğanın kanunlarını öğrenmelerini sağlarken bir yandan da şiddetin boyutunun insan üzerinden değil de hayvan üzerinde gösterilerek çocuğun vahşi dürtüleri bir anlamda bastırılmış  olur.Bu sporlar yerine çocuk için daha insancıl sporlar,faaliyetler düşünülebilir.(ağaç dikme kitap okutma vb.) .REMZİYE ERDOĞAN

 

C.45 vurmak, kırmak, parçalamak …. vb gibi duyguların bastırılabilmenin tek koşulu aşk, sevgi, hoşgörü…….vb gibi duyguların etkin olması gerekir. Yusuf KESKİN

 

C.45 Daha faydalı oyunlar öğretilebilir. HABİP KAYA

 

C.45  Bence mazoşist duyguların bastırılması için, zekâ oyunlarını önerirdim veya tarihi strateji oyunlarını önerirdim. ŞEYHMUS UTLİ

 

C.45.Bu tarz oyunlar çocukların psikolojik durumunu olumsuz etkiler ve böylece topluma yararlı bireyler yetiştiremeyiz. GİZEM SARI

 

C.45  Bu tür sporların ve oyunların sansürsüz izletilmesi çocuklar için sakıncalıdır.Çocukları şiddete teşvik eder.Bunu engellemek için doğayı ve insanı sevdirecek belgeseller izletilmelidir.

SAMET ÇENŞİ

C.45 insandaki bu his bence de oyunlarla tatmin edilmemelidir yüce dinimizin bu hissi tatmin için verdiği hüküm kurban kesilmesidir. Kurbanın akan kanını görmek bireyin o hissini tatmin eder. Ali Galip ERCİK

 

C.45 Elbetteki bu gibi sporlar çok tehlikelidir.Bu sporlar yerine insanlığa yararlı maceralara ve oyunlara girişmek daha mantıklıdır…BURCU ŞİMŞEK

 

C.45 Böyle sporlar çocuklar için gerçekten çok zararlıdırlar. Eğer illa yapılacaksa da çocukların görmesine engel olmalıyız.Ama ben olsam bu oyunların yerine insanlara yararlı şeyler yaptırırdım.Ör; Çevre dostu uygulamalar yaptırırdım. Idban KUDAY

 

C.45 Bu sporlar insana zarar verme çerçevesinin dışında bir mahiyette oynanırsa(örneğin kask,eldiven kullanılması) sakınca yoktur.Fakat her ne olursa olsun kişiliğini tamamlamamış, doğru-yanlış ayrımını yapamayan çocuklara bu tür şeylerin izletilmemesi gerekir.Şu da unutulmamalıdır ki boks spor ise savaş olimpiyattır…NAZİFE SAVAŞAN                                                                                                                                

 

C.45 Uğraştığımız spor dalını seçerken öncellikle bize ve çevremize yaralı olmasına dikkat etmeliyiz. Vücuda zarar veren faaliyetlere spor demek akıl karı değildir. MEDENİ SAKCAK

 

C.45 Böyle programların sansürsüz izletilmemesi gerekir.Böyle programlar yerine topluma faydalı,bilgi içeren programların seçilmesi daha iyi olur…ÖZLEM AKIN

 

C.45  Her çeşit sporun ve oyunların sansürsüz izletilmesi olumsuz etkiler bırakabilir.Çocukları şiddete teşvik eder.Bunu engellemek için doğayı ve insanı sevdirecek belgeseller izletilmelidir. Kadir GERGİN

C.45 Mazoşist duyguları bastırmak kişiye bağlıdır. Tatmin ediciliğine başka vahşiliklerle örtmek hiçbir şeyi değiştirmez.Bunlara sunula bilecek oyun türleri sanal oyunlar olabilir. FIRAT ALTUN

 

C.45 Önermeyi destekliyorum. Bu durumlar çocuklarda olumsuz etkilere sebebiyet verir. Çocuklardaki acıma duygusunu kaybettirir. Onlara böyle şeylerin izlettirilmesi onları canileştirir.

Ama onlara böyle programların(av-avcı belgesellerinin ) izlettirilmesine karşıyım. REYHAN YILMAZ

 

C.45  Ben bu duyguların bastırılması için, zekâ oyunlarını önerirdim FEYYAZ KARA

 

C.45 Meşgul olacakları başka zararsız spor ve sanat dalları tavsiye edilebilir. İslam’da da bu duyguyu gidermek için kurban ibadeti vardır. Aykan AKÇA

C.45 Bence boks, karate v.b sporlar insanları şiddete sürüklediği için zararlıdırlar. Ayrıca çocukların üzerinde olumsuz etkiler vardır. Ercan IŞIK

 

C.45 İnsanlar farklı karakterlerde yaratıldıkları için kimisi sporu kimisi sanatı kimisi de edebiyatı sever. Boks, tekvando, karate gibi sporlar insanın mazoşist duygularını tetiklediği için çocuklar için kötü birer örnektir. Bunların yerine belgesellerdeki av avcı filmlerinin izletilmesi bu duygularını tatmin eder. Turgut KIYICI

 

C.45 Bu sporların ve oyunların çocuklara izletilmesi tehlikelidir.Çünkü bu yaşlarda çocukların hayal gücü yüksektir ve izledikleri şeylerden çabuk etkilenirler.Bu da sakıncalı işler yapmalarına yol açabilir.Örneğin boks maçı izleyen iki çocuk az sonra gerçekleştirmek isteyebilir.Bu da sakatlıklara fala yol açabilir.Kavga içeren oyunları olabilir. FIRAT KADIRHAN

 

C.45 Bu tür sporların ve oyunların sansürsüz izletilmesi çocuklar için sakıncalıdır.Çocukları şiddete teşvik eder.Bunu engellemek için doğayı ve insanı sevdirecek belgeseller izletilmelidir. BARIŞ SAVAŞ

 

C.45 Önermesini onaylıyorum. Bu tür oyunlar insanlara tamamen şiddeti aşılamakta, insani duygulardan uzaklaştırmaktadır. Örneğin Bir çiftlik gezisi düzenlenerek hayvanların insanlar için önemli aşılanabilsin. Semra DAĞ

C.45 Bence önerme tam tersi bir gerçekliğe sahiptir. Çünkü bu tip sporlar sayesinde bireydeki öfke duygusu kontrol altına alınıp yasal bir düzlemde disipliniz edilmektedir. Bu sayede bu kişilerde görülen öfke/mazoşist duygular toplum için en az zararda minimize edilmektedir ve bu da aynı zamanda bireydeki bu duyguları yasal bir düzlemde tatmin etmektedir.Ramazan ERGÜN

C.45 Boks, tekvando, karate vb. oyunlarına karşıyım. Bu oyunlar toplumun birlikte beraberliğini bozuyorlar. Örn: Ben ilkokuldayken bir karate filmi izlemiştim. O gün filmin etkisiyle okulda kavga etmiştim. Bu oyunlar yerine daha güzel şeyler yapılabilir.Zülfü ERYATAN

C.45 Bilemiyorum. Öyle bir oyun yaratabileceğini zannetmiyorum. Bunları tatmin etmek için önereceğim en iyi şey İslam’da huzur bulmalarını sağlamak olacaktı herhalde. Süheyla BÜRÇÜN

C.45) Her çeşit sporun ve oyunların sansürsüz izletilmesi olumsuz etkiler bırakabilir. Çocukları şiddete teşvik eder. Bunu engellemek için doğayı ve insanı sevdirecek belgeseller izletilmelidir. Seyfettin SEYHAN

C.45 Şiddet içeren bu oyunları izleyen çocuklar, izledikleri bu oyunları kendi hayatlarına da uygulamak isterler. Bu tür oyunlar çocukları şiddet yanlısı yapar. Bu oyunlar yerine satranç, yap-boz gibi oyunlar öneririm. En azından çocukların düşünme kapasiteleri geliştirilir.Mehmet Nuri EŞİN

 

C.45 Bu tip sporların ana felsefesinde şiddet değil savunma vardır. Bu bilinçle çocukları spora teşvik etmek yanlış bir davranış değildir. Felsefenin iyi öğrenilmesi gerekir. Akıl oyunları olabilir.AYTEN YILDIZ

C.45 Tehlikeli, şiddet içeren oyunların çocuklara sansürsüz izletilmesi çok tehlikelidir önermesi doğrudur. Ben olsaydım çocuğun şiddet duygularını önlemek için doğa ile haşır neşir olmasını sağlardım. Ağaç dikme çalışması olabilir, çevreyi temiz tutma çalışmaları olabilir, su sporları olabilir, dağcılık olabilir… Doğa, toprak, bitki ve hayvanla ilgilenen bir insanın şiddet duygularının yok olacağını düşünüyorum.Funda AKDOĞAN

C.45 Evet bu oyunlar çok tehlikelidir. Çocukların kişisel ahlaklarını,düşünme yetilerini değiştirir ayrıca sağlığa zararlıdır da. Bir öğrenci geçen günlerde oynadığı bir oyunun etkisinde kalarak okulda 16 arkadaşının ölümüne neden olmuştur. Bu toplum ahlakı açısından da zararlıdır. Bu şekilde sağlıklı bireylerin yetişmesi beklenemez. Bu oyunların piyasadan kaldırılması biraz zordur çünkü burada hem ekonomik hem de çıkar amaçlı bir yönetim vardır. Ayrıca internet çağında yaşıyoruz kimse kimsenin peşinden gidecek hali yok. Aynı şekilde zararlı ve göze hoş gelmeyen sporlarında kişinin her yönüne zararı vardır. örn. Boks. Ama bunların yerine daha spor oyunları çocuklara verilebilir. Örn. Atletizm. Bunlara karşı duyarlı olmalıyız toplum olarak.Oktay BARAN

C.45 Bu oyunların çocuklara izletilmesi elbette sakıncalıdır.Çünkü onları saldırganlaşıyor.Bu oyunlar daha çok sanal ortamda izlenmeli.veya çocuklara izletilmemelidir.HAKAN ALTUN

C.45 Evet, bu sporlar insanları daha çok çocukları şiddete yöneltmektedir. Yaptırılmasını ve izletilmesini sakıncalı buluyorum. Zaten insanın içinde doğuştan var olan şiddet olgusunu körüklemektedir. Bence bunların yerine çocuklara müzik eşliğinde rahatlatıcı sporlar yaptırılabilir ya da arkadaşlarıyla uyum içinde olabileceği aktivitelere katılma imkânı sunulabilir.Seda CEMAL

C.45 İnsanların mazoşist duygularını tetikleyen oyunlar güzel değildir. Ama gerçekten dünya olaylarını gördükçe bu tür sporlara yönelmeyi uygun görüyorum. Ben olsaydım mazoşist duyguları tatmin edecek akıl oyunları üretmeye ve bunu yaymaya çalışırdım. Bedensel rekabet yerine akli rekabeti ön plana çıkaracak oyun ve sporlar önerirdim. İdris ÇELİK

C.45 Mazoşist oyunların ve sporların çocukların yanı sıra tüm insanlar için kötü örnek teşkil eder. Çünkü insanlar bir bakıma şiddete meyilli olabiliyor. Bu yüzden kötü ve şiddet içerikli her şey insan sağlığı ve karakteri açısından yıkıcıdır. İnsanlarda bulunan mazoşist duyguların tatmini için enerjilerini boşaltıcı ve stres atıcı etkinlikler düzenlerdim.Medeni BAYAR

C.45  Mazoşist oyunların çocukları izletilmemeli son derece sakıncalı ve risklidir çünkü küçük bireyler bu tür oyunları örnek alabilirler. Bu sebeple mazoşist duygular tatmin etmek için bilgisayar ortamında kişi bu duygularını tatmin edebilir diye düşünüyorum. Şahabettin BALCI

C.45 Bu tür oyunların insanlara nasıl bir zevk verdiğini anlayamıyorum üstelik çocuklara çok kötü örnek teşkil ediyor toplumda şiddet eğilimini arttırıyor sokakları dövüş arenalarına dönüştürüyor. Bunlar insani değerlerimizi yok edip manevi olarak bizi çökertir. Kesinlikle spor adı verilen vahşice hareketleri kınıyorum yerine insan ilişkilerini arttırıcı, aradaki saygı ve sevgiyi yüceltecek oyunların oluşturulması gerekir.Hicret OKAN

C45 Bu gibi dönüş sanatları felsefesini bilmeden saldırganlık bazında bunları öğretmek yanlıştır. Felsefe ile harmanlanıp birer savunma sporu olarak öğretmenin bir sakıncası yoktur.Adnan YILMAZ

C.45Mazoşist oyunların çocuklara enjekte edilmesi son derece riskli bir eylemdir. Bundan dolayı bunların tatmini için farklı yolların denenmesini şart buluyorum. Bunun için buna benzer daha yumuşak oyunların tavsiye ederim. Rıdvan OKUŞ

                                                                                                                             

C.45 Çocuklar küçük yaşlarda büyükleri kendilerine model alırlar. Güçlü olanlar ilgilerini çeker. Onların yaptığı çoğu hareketler çocuklara örnek olur. Boks, tekvando gibi seyirlik şeyler başta eğlenceli görünür onları oyun olarak görürler. Bu şiddet oyunlarının yerine top oynama, ip atlama oyunları oynatılabilir. Sevil DOĞAN

C.45 Bu tür sporlar-aslında spor da sayılmaz- özellikle çocuklar için önemli bir mevzubahistir. Bu sporlar çocukların yanlış yönlenmesine ve içinde nefret, kin, saldırganlık gibi duyguların oluşmasına; şiddetin iyi bir şeymiş gibi aksedilmesine neden olur. Bu sporlar yerine çevremiz için doğamız için daha yararlı aktiviteler yapılabilir. Örneğin; yürüyüş, tırmanış, gezi vb. İbrahim AKKOYUN

C.45 Bu gösteri ve sporlar sonucunda çocuklarımız yanlış alanlara yöneliyorlar. Güç gösterilerinde bulunup birey ve çevreye zarar verirler. Mazoşist olmayan doğa gezileri enerji harcanacak faydalı yarışmalar düzenleyebiliriz.Ayşe ARSLAN

C.45 Bunlar tabi ki yanlıştır. İnsanlara kötülüğü,şiddeti aşılar. Ben olsam iyiliği, dostluğu,birliği,beraberliği sağlayacak oyunlar önerirdim.ŞÜKRÜ NAS

 

 

C.45: Tabii ki bu oyunlar özellikle çocuklar üzerinde çok kötü etkiler bırakacaktır bunların yerine onlara insanlığa faydalı oyunlar icatlar olabilir. Bir kimseye bir makinenin icadı gösterilse bu türlü düşünceler bastırılabilir. (Mehmet GENÇ)

 

C.45 Bu mazoşist duyguları çocuklara vermek belki ilerde önünü alamayacağımız durumlara yol açabilir. Katilliğe kadar gidebilir. Bu programların yerine belgesel tarzı filmler izletilmesi daha doğru olur. Bunları belki bazı kötülük yapan kişilere uygulamak için izletilebilir ama bunu da 10 yaş ve üzeri çocuklara. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.45İnsan depoladığı enerjiyi aktarma ihtiyacı hisseder.Bu sporlar da fazlasıyla hareketli olduğundan insanı tetiklemekte.Ama en uygunu güreştir.sadece bu duygulara hitaben düşünürsek bu kanıya varabiliriz. Yusuf AKIL

C.45 Evet bu sporlar tehlikeli ama bu sporlarda  uygulanan kurallar bunlar bunu mübah hale getirmiş diğer yandan bu sporları  çocuklara izletmemek daha uygun olur. Çünkü çocuk daha oyun sahi ayırımı yapamamaktadır. ŞAHİN KARAN

C.45 Boks, tekvando, karate … vb. mazoşist oyunlar, özellikle çocukların duyguları üzerinde çok kötü tesirler bırakır. Bunlardan etkilenen çocuklar ilerde şiddete eğilimli, hayatta karşısına çıkan zorlukları bende gücüyle halletmeye çalışan, merhamet duygusu güdük kalmış, hem kendine hem de topluma zarar, yani zekâsını hep kötüye kullanan, nefsine hâkim olmayan bireyler haine gelebilirler. Bu yüzden, bu mazoşist duyguları tatmin etmekle birlikte çocukların fıtratlarını kötü yöne çekmeyecek oyunlar sergilenmelidir. Doğa belgesellerindeki av avcı yaşayışlarını sergilese de hayvanların birbirlerinin hayatlarına, vahşice son vermeleri de merhamet duygusunu öldürebilir. Merhamet duygusu, yalnızca insanların birbirine duyduğu bir, duygu değildir. Doğadaki her canlıya karşı bu duygu hissedilebilir. Zaten, çocuklara merhamet duygusunu aşılamanın en iyi yolu, onlara, hayvanları sevdirmektir. Bana göre, çocukların psikolojileri için en uygun birkaç spor şunladır: Ata sporumuz olan güreş, gücü, kuvveti simgelemekle birlikte, sporcuların birbirlerine zarar vermeleri açısından faydalı olabilir. Atış poligonlarında yapılan atış denemeleri de herhangi birinin zarar görmemesi açısından duygun olabilir. Satranç da bilgi zekâ ve dikkate dayanmakla birlikte zihinsel bir savaştır. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.45  Mazoşist olarak görülen  o sporcular bugün herkesten  hem zihnen hem bedenen daha sağlam ve daha sağlıklıdır, bence insanlar güzel ahlak çerçevesinde savunma maksatlı sanıyorum o kadar da  tehlikeli olmayan sporları öğrenmelidirler. Zaten bugün savaş meydanlar yerine ringlerdeyse gene bu sporların etkisiyledir. Duyguların tatmin meselesine gelince bence her şeyin başı eğitim. Zeynel PEKEDİS

 

C.45 Çocukları nasıl yetiştirirsek öyle öğrenirler karakterlerinde o şekilde gelişir. Çocuklara böyle şeyler öğrettiğimizde ister istemez kavgacı yetişirler bu yüzden yerine ahlakını geliştirici etkinlikler yapmak yerinde olacaktır. Buda dinden geçer. Dini öğretme öyle yetiştirme onları daha uysal yapacaktır.

Bilge TÜRKER 

 

C.45 insandaki bu his bence de oyunlarla tatmin edilmemelidir yüce dinimizin bu hissi tatmin için verdiği hüküm kurban kesilmesidir. Kurbanın akan kanını görmek bireyin o hissini tatmin eder. Ali Galip ERCİK

 

C.45 Bende katılıyorum çocukların psikolojisini bozabilir.Bu duyguların yanlış taraflarını göstererek engellenebilir.AYŞE ÇATAK

 

C.45 Bugün zekâdan ve düşünme yetisinden yoksun canlılar yani hayvanlar ve hayvansı insanlar(Allah vergisi hariç)kendi ürettiklerini kazanmak(yani parayı) için ve mazoşist duyguları tatmin etmek için kavga eder. Bu sporlar şiddetten uzak bir toplum oluşturmak isteyen bireyler ve gördüklerine eğilimi olan çocuklar için son derece tehlikelidir. Velat SAYUR

C.45. Bu olayların izlenmesi çocuklarda şiddet eğilimine sebep olduğu için izlenmesi ve işletilmesini tehlikeli buluyorum. Ben olsam kum torbası kullanırdım. Leyla TOPÇU

                                                                                                         

C.45  Her çeşit sporun ve oyunların sansürsüz izletilmesi olumsuz etkiler bırakabilir.Çocukları şiddete teşvik eder.Bunu engellemek için doğayı ve insanı sevdirecek belgeseller izletilmelidir. M Nuri KORKMAZ

 

C.45. Fikrim yoktur.

 

C.45 Günümüzde sporlar, faydalı mı faydasız mı veya tehlikeli olup olmadığı tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. Tek gaye vardır. Oda parasal döngüdür, insanı hayvanlaştıran bu oyunlar sadece çocukların değil, insanlıklar nem kapmış hiç kimseye seyredilmemeli derhal men edilmelidir. Salih Sosyal

 

C.45 Bireyin ve toplumun fenafillâh katına ulaşması bireyin dünyevi olmayan çabalarından kaynaklanır. Bunlar dini yönden boşlukta olduklarından veya inanmadıklarından hayatlarını anlamlı hale getirmek ve sıradanlıktan kurtulmak için ve eğilimlere başvururlar. Bundan dolayı kendilerine ve başkalarına acı vererek haz almaya çalışmaktadırlar. Onlar bu tür eylemleri yaparak mutlu olacaklarını sanmaktadırlar. Oysa onlar bu durumun onları daha da büyük bir mutsuzluğa götürdüğünün farkında değiller. Son zamanlarda bu eğilimler daha çok gençlerde görülmeye başlandı. Hız yarışmaları, Rus ruleti, sokak dövüşleri gibi. Bu tür sporlar yerine çocukların duyuşsal, bilişsel ve psikomotor becerileri geliştirecek aktivitelere sevk etmek gerekir. Abdullah SEYAR

C.45  Mazoşistler veya bu ruh Halide ki insanları ben şöyle tanımlıyorum. Böyle insanlar dini yönden boşlukta olduklarından ve inanmadıklarından hayatları anlamsız ve sıradan olur. Dikkat edilirse son yıllarda batıda intihar olayları artmıştır. İşte bu insanlar da kendilerini bu huzursuz durumdan kurtarmak için çeşitli aktiviteler veya saçma sapan uğraşlara girişmişlerdir. Bu insanların inançları zayıf olduğundan kendilerine ve başkalarına acı vererek haz almaya çalışmaktadırlar. Bu şekilde tatmin olma onları geçici süreliğine mutlu ediyor. Fakat o bataklığının içine daha da saplanıyorlar. Öncelikle son dönemlerde gençlerde bile bu tür sporlar veya ölümle sonuçlanacak oyunlar oynamaktadırlar. Örneğin araba yarışları, Rus ruleti veya sokak dövüşleri gibi. Son dönemde görülen başka bir gelişme ve olumsuz tablo ise bu tür davranışların basit bir oyunmuş gibi görülüp çocuklara izletilmesi ki bunları yakın çevremizde bile görüyoruz. Üzerinde durulması gereken başka bir sorun da bu tür mazoşist oyunları tertipleyenler, kendilerine medeni ve batılı diye tanıtan kesimlerdir. Ne kadar büyük bir kısırdöngüdür ki medeni deyip ortaçağda yapılan hayvan dövüşleri gibi bu tür faaliyetlerden haz alıyorlar ve eğlenmeye çalışıyorlar. Ben bu duyguların tatmini için çalışmazdım. Çünkü başkasının canı acısa benim de acır. Neden kendime veya başkalarına acı vereyim ki. Ben yıkıcı olmak yerine yapıcı olmayı yeğlerim; çünkü yıkmak kolay yapmak zordur. Halil KURTAY