47.Sürekli ve aşırı sevme ve sevilme motivasyon bağımlılığını çocuklarda geliştirmek aksi koşullarda verimliğini düşürür. Önermesini gerekçeli ret ediniz

C.47 Sürekli ve aşırı sevme ve sevilme çocukta  tekdüzelik bir davranış kalıbına soktuğundan yaşamından sevilmez ve kötü bir durumla karşılaştığında da çocukta ciddi travmalara neden olabilir.  Nazmiye YARGI

C.47 Çocukları çok sevmek çocuğun sürekli sevgi ihtiyacını doğurur bunun için düzeyli sevmek çocuğun toplum içindeki verimliliğini de arttırır. Nazif TEPE

 

C.47 Söylemek istenilen sürekli sevilen ve sadece sevgiyle yaşabilen, sevgiye aşırı bağımlı olan kişilerin aksi koşullar içerdiğinde hayata küseceği  ve bulunduğu durumun koşullarını olumsuz etkileyeceği… Sevgi herkes için ekmek su gibidir. Sevgisiz yaşamak, sevmeden yaşamak zor olabilir fakat hayatta ne olacağı hiç belli olmayacağından hafif bir boşlukta yıkılmak olmaz. Bunun için çocuklara bu durumu açıklamak ve onları haberdar etmek gerekir. Melin KARAN

 

C.47 Çocuklara sevgiyi bir ödül olarak gösterebilir ve bu sevgiyi sadece yapmalarını istediğimiz şey karşılığında verebilirsek işte o zaman çocuk çalışması gerektiğini anlar. Başarısız olduğu durumlarda çocuğun yanında olduğumuzu göstermeliyiz ve hemen cezalandırmamalıyız.Çocuğa başarısız olsa da onu sevdiğimizi söyleyip güvenini kazanmalı ve ona destek olmalıyız.Yoksa başarısızlığını cezalandırırsak yangına körükle gitmiş olur ve onu umutsuzluğa düşürmüş oluruz. Ali Osman ERAN.

 

C.47) Sürekli sevgi gösterileri çocuğu hassas kılar.Sevgiden çok küçük bir an dahi mahrum bırakıldıklarında ruhsal problemlerle karşı karşıya kalırlar.Bu nedenle çocuğa sürekli sevgi gösterilerinde bulunulmamalıdır. SAMET ÇENŞİ

 

C.47 Daimi sevgi gösterileri çocuğu hassas kılar. Sevgiden çok küçük bir an dahi mahrum bırakıldıklarında ruhsal problemlerle karşı karşıya kalırlar. Bu nedenle çocuğa sürekli sevgi gösterilerinde bulunulmamalıdır. İbrahim KILIÇ

 

C.47)sevme sevilme insana motivasyon kazandırır. Bu da verimliliği artırır. Ama bazı durumlarda ise böyle olmaz. Bazı insanlarda aşırı sevgi aşırı ilgi bunaltabilir. Bu da verimliliği düşürür. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C.47 sürekli aşırı sevgi çocukta silik bir kişilik oluşturur. FEYYAZ KARA

 

C.47 Çocuk sırf kendini ispatlamak için motivasyonunu yükseltebilir. Dilek KURT

C.47 Bir çocuğa sürekli sevgiyle yaklaştığımızda ( her anında, hata ve doğrularında bile ) bu çocukta temeline demir atılmamış bir binanın kalitesi kadar bir kişilik kazandırmış oluruz. Dolayısıyla bir insanı diğer duygu ve cihazlardan yoksun bırakmamalıyız.  İrfan BAHARLI

C.47 Aşırı sevgi gösterileri ileriki süreçlerde çocukta güvensizliğe kendi kendisine yetmemesine yol açabilir.bu ve benzeri durumlar çocuğun kişiliğinde ciddi hasarlara yol açar. REMZİYE ERDOĞAN

 

C.47.Aşırı sevgi duyulan bir insana karşı hatta yapılmak istenmez. Buda kişiyi daha çok çalışmaya sev eder. Yusuf KESKİN

C.47 Ben katılmıyorum. Çocukları hangi durumlar için seversek çocuk o durumları daha büyük bir istekle yapar ve motivasyonu artar.Idban KUDAY

C.47.Önermeye katılıyorum. GİZEM SARI

 

C.47) Hep sevilmeyi isteyen bir kişilik oluşturur. HABİP KAYA

 

C.47) sürekli aşırı sevginin çocukta yapacağı etki çocuk yalnız ve ailesinden uzakta kalacağı zaman ortaya çıkar ve o an çocuk yalnızlık denizinde boğulur ayakta duramaz. ŞEYHMUS UTLİ

 

C-47 Her şeyin fazlası zarardır.Sürekli ve aşırı sevme ve sevilmede de bu durum söz konusudur.Bir süre sonra sıkılma ve bıkma meydana getirebilir…BURCU ŞİMŞEK

 

C-47 Her şeyin aşırısı bir yerde söküklere sebep olabildiği gibi,sevmenin ve sevilmenin de aşırısı insanlar üzerinde tahrip edici sonuçlar çıkarabilir…NAZİFE SAVAŞAN

 

C.47) Sürekli sevgi gösterileri çocuğu hassas kılar.Sevgiden çok küçük bir an dahi mahrum bırakıldıklarında ruhsal problemlerle karşı karşıya kalırlar.Bu nedenle çocuğa sürekli sevgi gösterilerinde bulunulmamalıdır. Kadir GERGİN

 

47.) Çoğu şey gibi sevgi de sürekli değildir. Sürekli ve ebedi olan şefkattir.  Çocuğa sevgi değil de şefkat göstermek daha mantıklı olur.

Ersin ASLAN

            

C.47 Sürekli ve aşırı çocukları sevmek çocuklarda verimliliği düşürür. Çünkü çocuk yanlış birsey yaptığında azarlamadığımız durumda bu böyle devam eder. Toplumda kişiliksiz bir hale gelir. MEDENİ SAKCAK

 

C-47 Her şeyi gerektiği kadar yapmak gerekir.Sevgi konusunda da bu böyledir…ÖZLEM AKIN

 

C.47 Sürekli ve aşırı sevme sevilme değişen koşullara adaptasyonu minimum seviyeye indirir. Çocukta güven duygusunu da azaltır. Toplumla kaynaşmasını engeller. FIRAT ALTUN

C.47) Sürekli sevgi gösterileri çocuğu hassas kılar. Sevgiden çok küçük bir an dahi mahrum bırakıldıklarında ruhsal problemlerle karşı karşıya kalırlar. Bu nedenle çocuğa sürekli sevgi gösterilerinde bulunulmamalıdır. Seyfettin SEYHAN

 

C.47 Muvazeneyi yakalamak lazımdır. Yani; merhamet ile beraber hikmetli davranmak mühimdir. Sevgide de bu yakalanmalıdır.  Aykan AKÇA

 

C.47 Çocuklarda aşırı sevme belli bir süre sonra çocukların şımarmalarına ve yanlış hareketler yapmalarına sebep olur. En doğru olanı bunu belli bir seviyede tutmaktır. Ercan IŞIK

 

 

C.47 Bu önermeye katılıyorum. Çünkü sevgi olan yerde güven duygusu oluşur ve bu da çocuklarda verimliliği artırır. REYHAN YILMAZ

 

C.47 Sürekli ve aşırı sevme beraberinde samimiyetsizliği ve dolayısıyla verimi düşürür. Turgut KIYICI

 

C.47 Örneğin çocuklarımızı sürekli hata yaptıktan sonra bile seversek,çocuklar şımarabilir.Bu da çocuklara kötü huy kazandırır. FIRAT KADIRHAN

 

C.47 Sürekli sevgi gösterileri çocuğu hassas kılar.Sevgiden çok küçük bir an dahi mahrum bırakıldıklarında ruhsal problemlerle karşı karşıya kalırlar.Bu nedenle çocuğa sürekli sevgi gösterilerinde bulunulmamalıdır. BARIŞ SAVAŞ

 

C.47 Her şeyin aşırısı iyi değildir. Ya yanlış yola saptırır yada anlamını yitirerek değersizleşir. Semra DAĞ

C.47 Önermeyi doğru buluyorum. Çünkü aşırı dozda sevgi aşılanan çocuklar alıştıkları sevgiyi bulamadıkları zaman olaya veya olguya motivasyonları azalır. Yani bu çocuklarda dikkat eksikliği başlar. Bu yüzden çocuklara aşırı değil, gerektiği miktarda sevgi verilmelidir.Mehmet Nuri EŞİN

C.47 Sevgi deyince aklıma bir tek Allah ve peygamber sevgisi geliyor. Onun dışındaki sevgiler örneğin anne, baba, kardeş, eş sevgileri fazla abartılmamalı diye düşünüyorum. Süheyla BÜRÇÜN       

C.47 Çocuklara sevme ve sevilmeyi aşırı olmayacak şekilde öğretilmesi gerekir. Yoksa çocuk büyüdüğünde kendini kontrol edemez. Aşırı sevip karşılığını olmayan insan depresyona girebilir. Bu nedenle çocuklara sevgiyi doğru öğretmemiz gerekir.Zülfü ERYATAN

 

C.47 Çocukları motive etmek için aşırı sevgi uygulaması sevginin çekilimi sonrasında çocuğun başarısının düşmesine hatta bunalıma girmesine bile sebep olabilir. Çünkü çocuk bir davranışa alıştığında onun devamını ister, bu yüzden; her duygu çocuğa gerekli dozda aşılanmalıdır ki ileriki yaşlarda da sorunlar yaşanmasın.Seda CEMAL

 

C.47 Bir çocuğu sevme ve sevilme bağımlısı yapmak, o çocuğun yapacağı her işte buna bakmasına beklemesine sebep olur. Bir iş yerinde çalışan kişinin sevgiyle büyümesi sonucu patronundan fırça yemesi halinde muhtemelen o kişideki verimi düşürür. O kişi işini artık sıkılarak yapar. Ama tabi ki istisnalar kaideyi bozmaz. O insan patronun gözüne girmek için daha fazla da çalışabilir. Aslınsa bu konu kişiden kişiye değişen bir şeydir.İdris ÇELİK

 

C.47 Önerme doğrudur. Çünkü bu tarz bir davranış çocuklarda sınırsız bir özgürlük hissi doğurur. Bu da çocuktan beklenen verimliliğin az olmasına neden olabilir.Ramazan ERGÜN

 

C.47  Bu önermeyi kabul ediyorum. Çocuklara fazla sevgi göstermek,aşırı sevmek çocuğun şımarmasına neden olur. Bu şekilde problemler oluşur. Örn. Saygı ve dürüstlük azalır. Mantık burada bazen devre dışı da kalabilir çünkü iç güdülerle bir hareket vardır anne babanın çocuğuna karşı. Bu nedenle her şeyde olduğu gibi sevgi konusunda da kim olursa olsun ölçülü davranılmalıdır.                                            Oktay BARAN

 

C.47 Bir çocuğu düşünelim. Anne ve babasından sürekli merhamet ve sevgi bekleyen, motivasyon bekleyen bir çocuk… Unutulmamalıdır ki sadece Allah sonsuz merhamete ve sevgiye sahiptir. İnsan isyandan gelir. Bir gün çocuğuna aşırı sevgi, ilgi ve isteklendirme yükleyen ebeveyn ertesi gün bunu yapamayabilir. İşte aşırı sevgiye ve motivasyona alışkın olan çocuk ne yapar? Ertesi gün karşılaşacağı durumdan dolayı problemler yaşar ve verimsiz olur.Funda AKDOĞAN

 

C.47 İyi bir birey yetiştirmek için her duygudan haberdar, birçok duyguyu tatmış aynı zamanda bu duygularda aşırıya kaçınılmayan bir eğitim uygulanmalıdır.  AYTEN YILDIZ

C.47 Sürekli sevme ve sevilme motivasyonunu çocuklarda geliştirmek aksi koşullarda verimliliğini düşürür görüşüne katılmıyorum. Çünkü bir çocuk düşünün aile içinde çok sevilen bir çocuk büyüdüğü zaman çevreden de bu sevgiyi ve ilgiyi bekler. Bunu görmediği zaman bir çöküş yaşar. Çocukta bazı sosyal problemler doğar. Şahabettin BALCI

 

C.47 Sürekli ve aşırı sevme, sevilme ve motivasyon bağımlılığı her zaman için iyi bir davranış örneği değildir. Çünkü bu ilgi kesildiği zaman kişide davranış bozukluğu meydana gelebilir. Bir insanı basamakları basmadan yukarı çıkarmak onu merdivenden baş aşağı atmak gibidir.Medeni BAYAR

 

C.47 Çocukları aşırı sevgi ve sevilmeye sevk etmek çocukları kukla gibi yapar. Onların kendilerini yaşamalarını ve kendilerine güvenmelerini engeller. Bunun yerine sevme ve sevilme olsa da –ki olsa kötü olmaz- onların tercihine bırakılmalıdır. İbrahim AKKOYUN

 

C.47 Önermesine katılıyorum. Aşırı bağımlılık çocuğa zarar verebilir.  Çünkü çocuk kendi ayakları üzerinde durabilmelidir. Leyla ALTUN

 

C.47 Aşırı gösterilen sevginin devamının gelmediği durumlarda sevilen kişinin olumsuzluklar yaşamasına neden olabilir.Bence sevginin de bir ölçüsü olmalıdır. Hakan  ALTUN

 

C.47Çocukların ilgi budalası halinde çevresindekiler tarafında pohpohlanma ihtiyacına götürür. Bunu bulamayınca çocuk boşlukta kalır.Adnan YILMAZ

 

C.47 Sevmeden olmaz dedik ama hiçbir duygunun düşüncenin aşırısı makul değildir. Duyguların çok yoğun olması mantıklı düşünmeye engel olur. Hicret OKAN

 

C.47 Sürekli ve aşırı sevme ve sevilme motivasyon bağımlılığını çocuklarda geliştirmek aksi koşullarda verimliliğini düşürür. Çünkü vahşi hayatta her şey kırıp dökme ezme üzerine kurulduğu insani değerler unutulduğu için prens veya prenses gibi büyütülen çocuklar doğal (vahşi) hayata atıldıkların da büyük bir bocalama yaşarlar. Kevser SÖYLER

 

C.47 Çünkü ailede daima sevilen ve ilgi gösterilen bir çocuk, farklı ortamlarda aynı ilgiyi görmedi mi  farklı psikolojik sorunlarla karşılaşır. Rıdvan OKUŞ

                                                                                                                               

C.47 Örneğin – Annesini çok seven ve çok bağlı olan bir çocuk düşünelim. Aynı şey anne içinde geçerlidir. Böyle bir durumda çocuk her daim annesinin yanında olmayı ve onunla vakit geçirmeyi isteyecektir. Hal böyle olunca çocuk dolayısıyla ne başka arkadaş edinecek, ne sosyalleşecek, nede yaptığı etkinlikte kendini verip zevk duyacak. Buda onun başarı düzeyini etkileyecek sonuç olarak annesi var olunca olan, olmayınca olmayan bir çocuk durumuna gelecek Sevil DOĞAN

C.47 Katılıyorum; aşrı sevgi motivasyonu çocuğu başka alanlarda güçsüz ve verimsiz bırakır.Ayşe ARSLAN

 

C.47: İnsanlar fıtratı gereği her zaman sevdiği işleri yaparken mutlu olurlar. Örneğin bir hayvanı dahi okşadığımızda bizden asla ayrılmaz kaldı ki insan düşünen bir varlık ona yaptıklarımızı daha iyi anlıyordur. Bir öğretmen derslerini güler yüzlü anlatsa her öğrenci onu dinler vs. tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Mehmet GENÇ

 

C.47Ret edilecek bir şey kalmamış.Kişi yaptığı işte motive edilirse verim artar,tersi durumda azalır.Öğrenciler üzerinde test edilerek mevzu araştırılabilir. Yusuf AKIL

 

C.47 Kişileri ödüllendirerek veya bir tebessüm veya aferin diyerek o konuda onları teşvik edebiliriz. Kızarak tepki verirsek o kişiyi o işten soğutabiliriz. Fazla sevgi gösterirsek bunları şımartabiliriz. Bu da verimliliği düşürebilir. Her şeyin fazlası zarar. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.47 Önermeye katılıyorum. Çocuk kendini hep destekleyen ve aşırı sevenlerden gereksiz ilgi gördüğü zaman iyi ve kötü ayırımı yapmakta zorlanır. Aksi durum gerçekleştiğinde yani iyi kötü ayırımı yapabildiğinde daha önce o yollarda geçmediği için motivasyon düşürür verimliliği elde edemez. ŞAHİN KARAN

C.47 Çocuklarda sürekli ve aşırı sevme ve sevilme motivasyon bağımlığı zamanla onların aleyhine dönmektedir. Bir çocuğa aşırı sevgi gösterilirse, o çocuk çevre ile etkileşime geçtiğinde ailesi dışındakilerden de sevgi şefkat beleyebilir. Bu da çocuğun aksi ile karşılaşması durumunda maddi – manevi çöküntü yaşamasına sebep olabilir. Bunun yanında, çocuğun da her şeye gereğinden fazla sevgi duyması da onu felakete sürükleyebilir. Yani, çocuk sevgi duyulmasına gerek olmayan şeylere (para, oyun, eşya) sevgi duyarsa da dengesi bozulabilir. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.47 Çocukları aşırı sevme, aşırı sevgiyle büyütme onların karakterlerinde zayıf noktalar oluşturacaktır. Bu yüzden onlara gösterilen sevgi ne az ne de aşırı olmamakla beraber aşırı sevgi kişide bencillik ve egoist duyguları törpüler.

Bilge TÜRKER

 

C.47  Çocukların büyümeleri için ne kadar yemeye içmeye ihtiyaçları varsa ruhsal olarak da eksiksiz gelişmek için sevgiye bir o kadar ihtiyaçları vardır. Anne sevgisi bunun en büyük örneğidir. Yani çocuk esirgeme yurtlarında büyütülen çocuklarla anne kucağında büyümüş olalar karşılaştırıldığında anne sevgisinin bir çocuk üzerinde ne kadar etkili olduğu anlaşılacaktır. Zeynel PEKEDİS

 

C.47 Aşırı gösterilen sevginin devamının gelmediği durumlarda sevilen kişinin farklı yollar ile sevgiyi  kazanmak ister buda olumsuzluklar kazandırtır ve hayatının geri kalan kısmında sıkıntılar yaşamasına neden olabilir. Ali Galip ERCİK

 

C.47 Her şeyin aşırısı zarardır bu sevme olsa bile.AYŞE ÇATAK

 

C.47İsanlar bulundukları her ortamda ve yaptıkları her işte sevgiye muhtaçtır. Sevgi motivasyonun hammaddesidir. Yani başarını ve yapılan işe olan inancın yolu sevgiden geçer. Velat SAYUR

C.47 Çocukları sevgiye bağımlı hale getirmemeliyiz. Sevginin olmadığı ortamda yıkıma uğrar yoksa.

                                                                                                          Leyla TOPÇU

C.47 Sürekli sevgi gösterileri çocuğu hassas kılar.Sevgiden çok küçük bir an dahi mahrum bırakıldıklarında ruhsal problemlerle karşı karşıya kalırlar.Bu nedenle çocuğa sürekli sevgi gösterilerinde bulunulmamalıdır. M Nuri KORKMAZ

 

C.47 Sevmeden olmaz dedik ama hiçbir duygunun düşüncenin aşırısı makul değildir. Duyguların çok yoğun olması mantıklı düşünmeye engel olur. İbrahim AYDIN

 

C.47 Bağımlılık özellikle çocuklarda tembelliğe neden olmaktadır. Sevilmek, sevmek hem fiziksel, hem de sosyal bir ihtiyaçtır. Hiçbir zorluk çekmeden, sürekli başkaların yardımıyla ve başkaların sevgisiyle ayakta kalan bir kişi, hayata gerçek yüzüyle yalnız kaldığı zaman tutunamaz eriyip gider. Çok iyi koşullarda yetişen bir köpeğin, vahşi yaşamda hayatta kalamaması gibi. Salih Sosyal

 

C.47 Önemli olan dengeyi sağlamaktır. Çocukları ne eksik ne de fazla seveceksin. Çocuk aşırı sevildiğinde şımarık bir şekilde büyür. Her şeyin kendi etrafında döndüğünü sanır. Çocuk az sevildiğinde ise çocuk kendisini yalnız hisseder, içine kapanır, kendine güveni kalmaz. Bunun için orta yolu bulmaya çalışmalıyız. Abdullah SEYAR

 

C.47  Bu yadsınamaz bir gerçektir ki her şeyin fazlası zararlıdır. Birçoğunu ne fazla seveceksin ne de fazla azarlayacaksın. Çocuk çok fazla sevildiğinde şımarık bir şekilde büyür. Dünyanın sadece onun etrafında döndüğünü sanır. Her şeyde ailesini arar ama ailesinden ayrıldığında boşluğa düşer. Hayat karşısında hırpalanır ki bunu üniversitede görüyoruz. El bebek  gül bebek  büyüyenler her fırsatta ağlama derdindedirler. Halil KURTAY