48.Aşkın gücü ne kadar ve hangi koşullarda geçerlidir?
İpucu;belki de aşk aşığı hipnotize ettiği sürece geçerli ve gücünü gösterir.

 

C.48 İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar.  Nazmiye YARGI

 

C.48 Aşk belli bir süre insanların ayaklarının yerden kesilmesidir. Ama kalıcı olduğunu sanmıyorum. Sevgiye dönüştürülebilirse gerçekten büyük bir sevgi çıkar meydana. Aşkın gücü gerçekten gözü karalık getirir. Âşık insanın ne yapacağı belli olmaz. Bu süreç içerisinde milyonlarca kişi canına kıymıştır. Çeşitli teşebbüslerde bulunmuşlardır. Aşık olunan sürede bilinçsizlik düzeyinde davranışlar meydana gelir. Sevgiye ya da nefrete dönüşür aşkın sonucunda…

Melin KARAN

 

C.48 Aşkın gücü sevilen ve âşık olunan kişinin yanlışını görene kadardır tek yanlış bile bu gücü bir balon gibi söndürmeye yeterlidir. Nazif TEPE

 

C.48 Birbirini tamamladığı ve pekiştirdiği müddetçe geçerlidir Dilek KURT.

 

C.48 Aşkın gücü maşuka ( aşık olunan ) göre ya vardır ya da belli bir süredir. Onun için eğer bu aşk mecazi bir aşk ise ( fanilere duyulan aşk ) bir mumun ışığı nispetindedir. Ama bu ilahi aşk ise gücü her şeye kadirdir.  İrfan BAHARLI

 

C.48 Aşkın gücünün geçerli olması için

  1. Allah”tan yardım dilemek
  2. Karşılıksız sevmek
  3. Evlilik,anlaşarak uzlaşma vb. şekillerde aşkı somutlaştırmak gerekir.

Aşk nefsiniyse yani karşı cinse akli,ruhi boyuttan değil de bedenen ya da çıkar amaçlı bakılıyorsa bu geçicidir. REMZİYE ERDOĞAN

 

C.48.Aşkın gücü hiç kuşkusuz manevi duygular içerisinde en kuvvetli olanıdır. Her koşulda da geçerli bir kuvvettir. Yusuf KESKİN

 

C.48.Aşk var olduğu zaman geçerlidir. GİZEM SARI

 

C.48 Aşkın gücü sevgi ve saygı var olduğu sürece geçerlidir. İbrahim KILIÇ

 

C.48 Aşk, insanın 2 parçasının birbirini bütünleştirici ve perçinleyici hayat iksiridir.’’Karı ve koca birbirinin örtüsüdür.’’Karşı cinsler birbirlerini mıknatıs çekiciliğiyle çekerler ve bu çekicilik sayesinde aşk denen o güzel duygunun temeli atılır.Aşkın gücü, eğer gerçekten aşksa her engeli aşmaya kadirdir.Çünkü sevenlerin ayrılmasını Allah da istemez ve onlara kavuşmaları için her yolu gösterir.Hz. Adem ve Hz. Havva’ya yol gösterdiği gibi,dünyanın bir ucunda olsalar da kavuşacaklardır. Ali Osman ERAN.

 

C.48) İnsanlar sadece aşk için yaşar.Aşk,sevginin doruk noktasıdır.İnsanlara insani duyguları kazandıran sadece ve sadece aşktır.Böyle düşünüldüğünde aşkın gücü sonsuzdur.Bu aşklar karşı cinse,bir halka,insanlığa,anneye,tanrıya vb. olabilir.. Kadir GERGİN

 

C.48)aşkın gücü imkânsızı imkâna çevirinceye kadar geçerlidir bence. Bu süreçte insan hipnotize olmuş gibidir. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C-48 Aşkın gücünün de bir sınırı vardır ve sevgi-saygının olduğu durumlarda geçerlidir…BURCU ŞİMŞEK

 

C.48 Aşk güçlüdür. Fakat bizi çoğu zaman yanıltabilir. Aşk karşılıklı olduğu durumlarda güçlüdür. Leyla ALTUN

 

C.48 aşk herkesin üzerine kitap yazabileceğini düşündüğü fakat hep yanlış yorumlanan bu sebeple insana zarar verebilen bir kavram bir olgu. FEYYAZ KARA

 

C-48 Aşk,bir akıl tutulması olayıdır.Akıl sigortalarının kısa devre yaptığı bir süreçtir.Dolayısı ile aşk sürecinde aşık,kendini her şeyi yapmaya kadir olarak görebilir ve hatta ölebilir de…NAZİFE SAVAŞAN

 

C.48 Aşk gücü altında ezilecek kadar kuvvetli ama gücü anlatamayacak kadar zayıftır. HABİP KAYA

 

C.48 İnsanlar sadece aşk için yaşar ve bana göre manevi kalp sadece aşk için yaratılmıştır.İnsanlara insani duyguları kazandıran sadece ve sadece aşktır.Böyle düşünüldüğünde aşkın gücü sonsuzdur.Bu aşklar karşı cinse,bir halka,insanlığa,anneye,tanrıya vb. Gibidir.Duyular aşktır. SAMET ÇENŞİ

 

C.48 Aşka inanmam. Ersin ASLAN

 

C.48 Aşkın etkisi hipnoz altına aldığı insanda hipnozun etkisi bitene kadardır ve insanlar hipnozdan kurtulduğu zaman aşk etkisiyle aştığı yolları çok kısa sürede geri gider hatta daha geriye gider. Aşk insanda inanılmaz bir güç yaratır ama etkisi bittiğinde çoğu insanı hatta genlersek bir karanlığa sürükler. ŞEYHMUS UTLİ

 

C.48 Aşkın gücü karşılıklı olduğu müddetçe geçerlidir. Çünkü sürekli birini sevişte karşılık almadığın takdirde bu mutlaka bir yerde biter. MEDENİ SAKCAK

 

C-48 İnsan aşık olduğu müddetçe aşkının gücü geçerlidir.Bir zamanlar aşık olduğunu söylediği insana.günü geldiğinde çok zor durumlarda.eğer aşkı bitmiş ise asla aşk veya sevgi gücünden bahsedilemez…ÖZLEM AKIN

 

C.48 Aşkın gücü aşığın durumuna göre değişir. Nasıl ki bağımlı insanda kandaki maddenin seviyesi düştüğü zaman bağımlılık biterse aşkın gücüde böyledir. FIRAT ALTUN

C.48 Aşkın gücü de sevginin gücü gibi birçok şeye yeter. Her durumda geçerlidir.Idban KUDAY

 

C.48. Sevilen kişini davranışları, karakterleri, fiziki özellikleri v.s. aşkın gücünü belirler. Aşkın gücü sevilen kişiye karşı duyulan samimiyet ve muhabbet derecesi kadar geçerlidir. Bu aşk mecazilikten çıkıp hakiki aşka inkılâp ettiği takdirde geçerlilik kazanır.         Turgut KIYICI

 

C.48 Aşk eğer mecazi ise yani; geçici güzelliğe, şehvani duygular ağır basıyorsa güçsüzdür. Ama hakiki ise kaybolmayan bırakıp gitmeyen birine ise veya öyle biri hesabına ise hakikidir, güçlüdür. Aykan AKÇA

 

C.48 Gerçek aşk Allah’a olan aşk olduğu için her zaman ve koşulda geçerlidir.  Yoksa beşeri aşklar her zaman ve yerde geçerli olmayabilir.  Önemli olan Allah’a olan muhabbetimizin canlı tutulmasıdır. Bunun için ibadet şarttır.  Ercan IŞIK

 

C.48) İnsanlar sadece aşk için yaşar.Aşk,sevginin doruk noktasıdır.İnsanlara insani duyguları kazandıran sadece ve sadece aşktır.Böyle düşünüldüğünde aşkın gücü sonsuzdur.Bu aşklar karşı cinse,bir halka,insanlığa,anneye,tanrıya vb. olabilir.. Seyfettin SEYHAN

 

C.48 Aşkın gücü aşk var olduğu sürece geçerlidir. Aşk bitince aşk diye bir duygu olmadığı için aşkın gücünden bahsedilemez. REYHAN YILMAZ

 

C.48 İnsanlar sadece aşk için yaşar ve bana göre manevi kalp sadece aşk için yaratılmıştır.İnsanlara insani duyguları kazandıran sadece ve sadece aşktır.Böyle düşünüldüğünde aşkın gücü sonsuzdur.Bu aşklar karşı cinse,bir halka,insanlığa,anneye,tanrıya vb. Gibidir.Duyular aşktır. FIRAT KADIRHAN

 

C.48 Aşkın gücü sevgi var olduğu sürece geçerlidir. BARIŞ SAVAŞ

 

C.48 Aşkın gücü karşılıklı olduğu zaman geçerli olabilir. Semra DAĞ

C.48 Aşk, ilahi aşk yani Allah aşkı oldu mu çok güçlü olur. Ama bir ölümlüye âşık oldu mu insan boşuna bağlanmış ve bir beklentide bulunmuş olur. İnsanoğlu gerçek aşkın hazzını ve mutluluğunu yaşamak istiyorsa Allah’a ve onun yüceliğine âşık olmalıdır Mehmet Nuri EŞİN                   

 

C.48 Aşk aşığı mutlu ettikçe devam eder. Aşk aşığın aşkına karşılığını aldığı sürece devam eder. Karşılığını almasa aşk yavaş yavaş söner. Aşkın gücü ne kadar ve hangi koşullarda geçerli olacağını âşık belirler.Zülfü ERYATAN

C.48 Gerçek bir müminin Allah’a duyduğu aşk bir ömür boyunca sürebilecek bir aşktır. Ve hiç tükenmeyecektir. Süheyla BÜRÇÜN                     

C.48 Aşkın gücü de sevgi gibi var olduğu sürece her zaman, her yerde ve her koşulda geçerlidir. Sevgi aşktan daha mantıklı davranır ama. Aşk biraz deli dolu hareket eder. Bir söz vardır; aşk kapıdan girdi mi akıl bacadan uçar. Aşk, bu saçmadır, bu gerçeğe uygun değildir demeden tüm istenileni tereddütsüz uygulamaya geçirir.Seda CEMAL

 

C.48 Aşkın gücü aşk var oldukça yani aşığı hipnotize ettiği sürece gücünü gösterir ve aşkın gücü aşığı en fazla hipnotize ettiği sürede en fazladır. Aşığın kör olduğu durumda, gözünün başka bir şey görmediği anda etkisini en fazla gösterir aşk.İdris ÇELİK

 

C.48 Aşkın gücü bireyler arasındaki duygusal etkilenmeye bağlıdır. Bu etkilenme süreci devam ettikçe aşk da devam eder. Bireylerdeki duygusal veya cinsel tatmin aşkın gücü ile ters orantılıdır. Bireyler bu tür duygularda tatmine ulaştıklarında aşkın gücü azalır. Bu tatmin isteği ortadan kalktığı zaman aşkın gücü tekrar büyüyebilir.Ramazan ERGÜN

 

C.48 Dürüstlük ve sevgi her zaman var olacaktır. Bağlılık,saygı ve mantık da bu nokta da önemlidir.         Oktay BARAN

 

C.48 Aşk, duygusal bir gerilimdir. Bu yüzden aşkın gücü duygusal gerilimin olduğu an geçerlidir. Karşı cins aşkı böyledir. İlahi aşkı gönlünde hisseden bir insan ise ilahi aşk gücü her koşulda geçerlidir. Çünkü bu aşk kör eden bir aşk değildir. Kişi aklı ile zekâsı ve kalbi ile bu aşka bağlanır.Funda AKDOĞAN

C.48 “Aşk iradenin elden gitmesidir.” (Mevlana) AYTEN YILDIZ                                                       

C.48 Aşk, aşığın maşukuna kavuşmadığı ve maşukun cefalarına katlandığı sürece geçerlidir. Aşk gerçek bağlılığın olduğu ve hiçbir beklentinin söz konusu olmadığı durumlarda geçerlidir. Aşıkların, kavuşması aşkın yitirildiği andır.Medeni BAYAR

 

C.48  Aşkın gücü kişiyi kendisine bağladığı sürede geçerlidir. Aşkın gücü ile evlenmiş olan çiftler bazı sorunlar sonrasında aşkın ittiğini söylüyorlar oysa aşka doğru zaman ve doğru tercihler verdikleri takdirde aşk hep yaşayacaktır. Yani yapmacık davranışlardan ve kendilerinin karanlık yüzleri ile başkasına aşkını anlatırsa aşk bitmez. Sonrada birbirlerinin gerçek yüzlerini de gördükten sonra aşkın gücü de tükenir. Şahabettin BALCI

 

C.48  Aşkın gücü bence o kadar da büyütülecek değil. Aşk biter ama sevgi bitmez. Bunun için ben aşkı bir lolipopa benzetiyorum. Şekeri biter ama sapı elimizde kalır. Ve o sap da işe yaramaz. İbrahim AKKOYUN

 

C.48 Aşkın gücü aşık olduğumuz sürece geçerlidir.Aşık olduğumuz kişiyi sevdiğimiz sürece aşk güçlü ve ikna edicidir. Hakan  ALTUN

 

 C.48 Aşkın gücü sonsuzdur. Saygı, sevgi ve güven koşulu ile vardır.Adnan YILMAZ

 

C.48 Aşkın gücünün olduğunu zannetmiyorum bana göre aşk, zayıflatır, ezdiriri mağlup eder.HİCRET OKAN

C.48 Beşeri aşın gücü karşılık bulduğu derecede güçlüdür ve karşılık bulduğu sürece değerli ve güçlüdür. Karşılıksız tek başını aşk ızdıraptan başka bir şey değildir. Kevser SÖYLER

C.48 Aşkın gücü insanın aşık olduğu süre boyunca geçerlidir. Aşk bitti mi bir etkisi kalmaz. Karşındakine olan güven ve ilgi biter.Rıdvan OKUŞ

C.48 Aşk doruklara çıktığı zaman her şeyi, her yerde yaptıracak kadar etkilidir. Yani bu seviye de insanı insan olmaktan çıkarır. Aşk yeni yeni oluşmaya başlayınca insan kendinden pekte taviz vermez.Sevil DOĞAN

C.48 “Aşk aşığı hipnotize ettiği sürece geçerli ve gücünü gösterir.” Âşıklarda elektriklenme oldukça aşk vardır ve güçlüdür. Ayşe ARSLAN

 

C.48: Evet insan o atmosferden çıkıncaya kadar devam eder ama gerçek sevgiye ulaşmış bir kimse bu ruh halini asla kaybetmez her an onu düşünür. Eğer gerçek sevgiyi bulan birisi istediği her şeyi yapabilir. Mehmet GENÇ

 

C.48 Aşkı mecazi aşkı hakikiye dönüştüğü zaman  geçerlilik kazanır.Aşkta sevgide Allah’ın isimlerinin bizdeki yansımasıdır.asıl aşk Allah’a duyulduğunda o zaman gücü aşılmaz olur.En güzel örneğini efendimiz teşkil etmektedir.Allah’a duyduğu aşk sayesinde dünyaya meydan okumuştur. Yusuf AKIL

 

C.48 Aşkın gücü sonsuzdur. Aşk insanın sevme derecesine bağlıdır. İlahi ve mecazi aşk vardır. İlahi aşk Allah’a duyulan aşktır. Mecazi aşk ise Allah’ın yarattığı varlıklara duyulan aşktır. Aşk o insanın kalbi yerinde durduğu sürece geçerlidir. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.48 Her koşullarda da geçerlidir. Ve insanları alıp başka diyarlara götürür.HZ ÖMER’İN belinden bıçaklanmasını hissetmemesi HZ ÖMER’İN namaza olan aşkındandır. Eğer aşk böyle bir şeyse   her şeye kadirdir. ŞAHİN KARAN

 

C.48 Aşk, gücünü ve enerjisini ilgi, muhabbet ve sevgi havuzlarından alır. Bu enerji ve güç bitince aşk da biter. Aşkı arzu ve duyguların zihinsel ortamda kenetlenip devasa hayat bulduğu koşullarda geçerlidir. Aşkın süresi kişiye göre değişebilir. Kimileri anlık, kimileri kısa süreli, kimileri de uzun süreli veya ebedi aşkı yaşarlar. Aşk meyve verirse ebedileşir. Gülşen ÇELEBİOĞLU

 

C.48 Aşk, karşı cinse haz duyma arzu, istek gibi duyguların ürünüdür. Allaha olan ilahi aşk ve karşı cinse olan beşeri aşk yürekten aşksa geçerli olabilir. Ancak aşkın gerçek ve büyük olduğu çok nadirdir. Aşk bence çok sevdiğini sandığın bir amaca ulaşmaktır. Ulaşıldıktan sonra hevesin geçer artık senin için önemli değildir. Böyle bir aşk ne kadar geçerli olabilir. Yani aşk nefse yenik düşmektir. Aşk çoğu zaman aşığı uyutur. Yani âşık hiçbir şeyi görmeyecek kadar kördür .Ya da kendisini öyle zanneder. Bu bakımdan aşk çoğu zaman yüce ve geçerli değildir.

Bilge TÜRKER

 

C.48  Aşk karşılıksız olandır. Aşkın gücü mayasının tutmasında saklıdır. Şahsen ben ilahi aşktan başka bir aşka inanmıyorum. Varsa da kandırmacadır. Çünkü kimse insanı kendinden edecek kadar ulaşılamayan olamaz. Hakîkî aşk, nefsi terbiye eder, ahlâkı güzelleştirir; insanın kalbinde bir ateş olup, Allah sevgisinden başka her şeyi yakar, yok eder. Hak âşığı olanın sözü, işi ve düşüncesi doğru ve saftır. Zeynel PEKEDİS

 

C.48 Sevginin gücüne bence itibar etmemiz lazım gerekiyor i ruhun samimiyetinin bir çünkü meyvesidir. Ruhun samimi hallerinden olan aşk mabuda kilitlenme güdülenme halidir. Beden tüm haliyle kilitlendiği bir mevzunun nasıl gücü olmaz ve nasıl bazı şeylere muktedir olmaz. Ali Galip ERCİK 

 

C.48 Aşık olduğun süre içinde geçerlidir.AYŞE ÇATAK

 

C.48 Aşkın gücü insanı etkilediği sürece geçerlidir.Aşk bir nevi duygu sarhoşluğudur. İnsan âşık olduğu varlıktan başka bir şeyi görmez ve düşünemez. Aşkın gücü kişinin üzerin de yarattığı sarhoşluk ile doğru orantılıdır. Sarhoşluk geçtikçe aşkın gücü de yok olur. Velat SAYUR

C.48. Aşın gücü aşık üzerinde gücünü gösterir ve o kişi bize aşık olduğu sürece gösterir.

                                                                                                          Leyla TOPÇU

C.48 İnsanlar sadece aşk için yaşar.Aşk,sevginin doruk noktasıdır.İnsanlara insani duyguları kazandıran sadece ve sadece aşktır.Böyle düşünüldüğünde aşkın gücü sonsuzdur.Bu aşklar karşı cinse,bir halka,insanlığa,anneye,tanrıya vb. olabilir.. M Nuri KORKMAZ

                                                                                                                     

C.48 Aşkın gücü bence o kadar da büyütülecek değil. Aşk biter ama sevgi bitmez. Bunun için ben aşkı bir lolipopa benzetiyorum. Şekeri biter ama sapı elimizde kalır. Ve o sap da işe yaramaz. İbrahim AYDIN

C.48 Derler ki bir içki, bir de aşk sarhoşluk yaratır. Bu son derece doğru bir sözdür. İlahi aşkı bilmem ama; beşeri aşkta, aşık her zaman sarhoştur. Aslında aşkın gücünün olduğunu pek düşünmüyorum. Nasıl ki bir akıl hasta farkında olmadan veya bilmeden, düşünmeden hareket ediyorsa, bir aşık da öyle hareket eder. Çünkü o kendinde değildir. Hipnotize olmuştur. Aşk geçicidir. Asıl olan sevgidir. O ebedidir. Salih Sosyal

 

C.48  Aşkın kendisi zaten bir hipnozdur. Bu hipnoz ne kadar güçlü olursa o aşk o kadar geçerli ve güçlü olur. Hipnoz etkisinin azaldığı anlar aşk yavaş yavaş başlar. Ancak hiçbir zaman tam anlamıyla bitmez. Abdullah SEYAR

 

C.48 Divan şairleri şöyle der: Beşeri aşk ilahi aşk ilahi aşkın bir parçası veya yansımasıdır. Bu sebepten ne kadar az olursa olsun insan kamyon çarpmışa döner, harap bitap olur. Bu bir gerçektir ki aşktan veya aşk yüzünden kanser olmuş verem olmuş insanlar olmuştur. Halil KURTAY