49.Darwin

; Teobiyolog dur (biyolojidin bilgini)1, Einstein Teofizik kaşifidir (din fizik kaşif alimidir. Dinsiz ilim...ilimsiz din..), Mendel Teogenetikçidir (Dingenetik bilgini),Leonardo da Vinci Teofensanatteknolog mücit-kaşiftir.  Edison tenoloji mühendisi mucittir, Mevlana  doğa-din ve insan alimidir (Teofensosyologu filozofu dur), İbrahim Hakkı Hazretleri doğa-din ve insan alimidir. Hacı Bektaş Veli Din ve İnsan alimidir. Haci Bayram Veli din alimidir. Yunus Emre;dil ve ahlak alimidir. Önermesini bizdeki yakın geçmişteki laiklik anlayışı ile bir arada düşünün ve eksiğini tamamlayın yada eleştiriniz.

 

C.49 Bizdeki laiklik ilkesi dinden tamamen kopuk bir şekilde değerlendirilir. Ama toplumun dinden soyutlanması fıtraten ters bir durumdur.  Nazmiye YARGI

 

C.49 Gerçekten olanı anlamak ilk önce Yaratanı tanımaktan geçer. Bunu için ilk önce yaratanı tanımayı istemişlerdir bilim adamları. Laikliği savunanlar günümüzde laiklik değil de sanki dinsizliği savunuyorlar. Bu da bilinçsizliğe neden oluyor. Temeli sağlam olmayan bina gibi bilinçsizce işliyor hayatları. Din ve devlet işlerini din yokmuş gibi birbirinden ayırmak çok yanlıştır. Dini de bilmek gerekir. Bu cümlede vurgulanmak istenilen budur. Melin KARAN

 

C.49 Bu önermede yapılan bilimsel çalışmaların dinden bağımsız olmadığı görülüyor ancak günümüzde laikliğin getirdiği ölçütler doğrultusunda  bilim anavatanından yani dinden uzaklaştırılmıştır. Dilek KURT

 

C.49 Tüm bu isimler kendi hür iradelerinin ve liyakatli tercihlerinin sonucu bu unvanları almışlar. Kimisi dini yönden, kimisi ilmi yönden, kimisi de hem dini hem de ilim yönünden ün yapmıştır.                          İrfan BAHARLI

 

C.49 Darwinin teolog,mevlananın doğa-din ve insan alimi,yunus ermenin dil ve ahlak alimi olmasıyla bizde var olan yakın geçmişteki laiklik anlayışı farklıdır.

Bizde sözde laiklik adına insanların dini duyguları yeri geldiğinde istismar edilmiş,yeri geldiğinde sömürülmüştür.

Ancak verilen örneklerde insanlar var olan meziyetlerini hiçbir zaman toplumun tamamına bizdeki laiklik anlayışı gibi zorla empoze etmeye çalışmamışlardır.yani onların yaptıklarında gönüllülük esasken bizdeki laiklikte zorlama baskı söz konusudur. REMZİYE ERDOĞAN

 

C.49 Geçmişten günümüze dek birçok kâşif bilim adamı gelmiştir ve bunlar geneli veya yarısı itibariyle dindar veya dinsiz kesimdir açık bir şekilde ifade etmek gerekirse ilmin dini yoktur din ilimi doğurur. Nazif TEPE

 

C.49 Laiklik, topluma ve bilime uygulanamaz.Çünkü, din ve Allah inancının bilime yön verdiğini görebiliyoruz.Büyük mucitlerin çoğunun Allah inancına sahip olması bunu gösterir.Bu yüzden laiklik bir ihtiyaç olamaz. Ali Osman ERAN.

 

 

C.49 hiçbirinde de devlet kavramı yoktur. Çoğu insanlığa hizmet için vardır. Laiklikle hiç bir

İlişkisi yoktur. Yusuf KESKİN

 

C.49 Sorun ilim-bilim ikili uyumunu sağlayamamaktadır. Ve ikisi bir arada gidememektedir. HABİP KAYA

 

C.49.Laiklik din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesidir. Oysa geçmişte en ünlü bilim adamları din ve  bilimi birleştirmişlerdir. Din olmadan bilim tek başına anlam taşımaz. GİZEM SARI

 

C.49)bizdeki âlimler daha çok dine bağlı çalışmalar yapmışlardır. Ama diğer bilginler din ve bilim arasında(ilim-bilim)bağlantı kurmuş ve bu ikisini birbirinden ayırmamıştır. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C.49.Laiklikle devlet çok çelişmektedir..Aslında hiçbir durumda devlet kavramı ön planda değildir.Ve dini hayatımızdan asla çıkaramayız..BURCU ŞİMŞEK

 

C.49bizde din ve bilim ayrılırken batıda iki alanda da ilgilenerek ordinaryüs olan insanlar çıkmış. FEYYAZ KARA

C.49 Bu şahıslar kendi alanlarında yetkin fikirler ve eserler ortaya koymuş kendilerini dönemlerinde rahatça edebilmişlerdir. Ancak günümüzün laik anlayışında her şey birbirine karışmış durumda ve kişilerin fikirleri yerli ve yersiz eleştirmektedir. Leyla ALTUN

 

C-49 Din her insanın hayatında belli bir yoğunlukta vardır.kimisi şairdir dörtlüklerle,kimisi biyologtur  hücre hücre dinini empoze etmeye çalışır.Yani çoğu insan ne yaparsa yapsın yaptıklarında dini inançları da yer alır…NAZİFE SAVAŞAN

 

C.49 Bizdeki sözde laiklik insanların inançlarını kısıtlama ve engelleme olarak algılanmaktadır.Aynı şekilde bizdeki laiklikte baskı ve zorlama söz konusudur. SAMET ÇENŞİ

 

C.49 bizdeki laiklik ilim ve bilime de sirayet etmiştir bin ve ahlak bilimci ile fenni bilimciler ayrı insanlarken Avrupa da din ve bilimi bir arada araştıran insanlar çıkmıştır. ŞEYHMUS UTLİ

 

 

49.)10. Cevap dediğim gibi ancak ve ancak devleti yöneten insanlar dinsiz olacağı zaman laiklik olabilir. Sorudaki tüm bilgin ve âlimler ayrıca din ilmine yakınlıklarında ötürü laiklik mümkün değildir.

Ersin ASLAN

 

 

 

C.49 Yakın geçmişimizdeki laiklik anlayışı inananların ve hakların serbest ibadetini koruyacağını garanti eden bir anlayış biçimidir. Bilim adamları da farklı görüş ve anlayışlara sahiptirler. Hepsi farklı konularda ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmişlerdir. MEDENİ SAKCAK

 

C.49 Dinsiz ilim kör ilimsiz din sağırdır. Gerçek âlimler onlardır ki dinini ve ilmini beraber götürürler. Yoksa sadece ilimle uğraşıp dini bir kenara atanlar ordinaryüs bile olsallar Allah’ın katında cahildirler. Mesela Mevlana, İbrahim Hakkı Hazretleri, Yunus Emre gibi insanlar gerçek âlimdirler. Ercan IŞIK

 

C.49 Bizdeki sözde laiklik insanların inançlarını kısıtlama ve engelleme olarak algılanmaktadır.Aynı şekilde bizdeki laiklikte baskı ve zorlama söz konusudur. Kadir GERGİN

 

 

C-49 Hepsinde insanlığa hizmet vardır. Şuan ki laiklik kavramıyla örtüşmemektedir.  ÖZLEM AKIN

 

 

 

C.49 Laiklik anlayışı bilimi devleti tekelinde ön gördüğü için dini ve bilimi bir arada düşünmek olası değildir. Bu nedenle örnekte verilen kişileri göz önüne alırsak din ve bilimle ilgili münasebetlerdeki özgünlükleri onların özgür bir ortamda bilim yapmasını sağlamıştır. FIRAT ALTUN

 

C.49 Bu da gösteriyor ki bilim ilimle, fen din ile zıt değildir. Bilakis dinin hükümleri ile bilim nurlanır. Laiklik ise din ile bilimi ayırmak değildir. Aykan AKÇA

 

C.49 Bu bize gösteriyor ki bilim dinsiz olamaz. Çünkü din bilimi kapsar. Bilimin varlığından bizler dinin varlığını buluruz. Bilim adamları da zaten bu durumu yaptıkları araştırmalarla destekliyorlar.

Yakın geçmişteki laiklik anlayışımız ise din ile devlet işlerinin ayrı olması, din ile bilimin ayrı kullanılması şeklinde tanımlanıyor. Bu laiklik anlayışı yanlıştır. Çünkü istesek de istemesek de dini bilim den ayrı düşünemeyiz. Bilim dinsiz var olamaz. REYHAN YILMAZ

 

C.49 Bizdeki sözde laiklik insanların inançlarını kısıtlama ve engelleme olarak algılanmaktadır. Aynı şekilde bizdeki laiklikte baskı ve zorlama söz konusudur. Seyfettin SEYHAN

 

C.49 Darvin; biyoloji-din bilgini değil tam tersine biyoloji-din cahilidir. Einstein, bir fizik kâşifidir fakat din bilgini olduğu söylenemez. Mendel, bir genetikçidir fakat din bilgini değildir. Edison teknoloji mühendisi ve bir kâşiftir. Mucit değildir. Mevlana ve İbrahim Hakkı Hazretleri birer doğa ve din âlimleridirler. Hacı Bektaş Veli din ve insan âlimidir.  Hacı Bayram Veli din âlimidir. Yunus Emre; dil ve ahlak âlimidir. Turgut KIYICI

 

C.49 Bizde laikliği sadece devlet içerisinde kullanıyoruz.Bu insanlar ise insanlığın yararına olabilecek çalışmalarda bulunmuştur.Devletle bir ilişkileri yoktur.Dolayısıyla laiklikle de ilişkisi de yoktur. FIRAT KADIRHAN

C.49 Maalesef biz hala laikliğin tanımını bile yapmış değiliz. Bizdeki sözde laiklik insanların inançlarını kısıtlama ve engelleme olarak algılanmaktadır. Aynı şekilde bizdeki laiklikte baskı ve zorlama söz konusudur. İbrahim KILIÇ

 

C.49 Bizdeki sözde laiklik insanların inançlarını kısıtlama ve engelleme olarak algılanmaktadır.Aynı şekilde bizdeki laiklikte baskı ve zorlama söz konusudur. BARIŞ SAVAŞ

 

C.49 Din ilimi ve bilimi bünyesinde barındıran bir kavramdır. Semra DAĞ

C.49 Laiklik; din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına geliyor. Fakat ülkemizde bu kavram yanlış biliniyor veya yanlış anlamanın katır avukatlığı yapılıyor. Aslında ecdadımızın ta yüzyıllar önce kabul ettikleri dinimizi hiçbir engel ve yasa çıkarmadan yaşamamız gerekir. Dinide dünya işlerine alet etmememiz gerekir. Zaten din hiç kimsenin oyuncağı değildir. Hiçbir toplum dini tekeline almamalı. Tam tersine din toplumları tekeline almalı.Mehmet Nuri EŞİN

C.49 Dinde laikliğin olduğunu düşünüyorum. Bu insanlar inandıkları şeyi yapmışlar ve çok da başarılı olmuşlar. Biz günümüzde, daha hala laiklik kavgası yapıyoruz. Süheyla BÜRÇÜN

C.49
Bu insanlar yaşadığı dönemin bilgin insanlarıydı. Mevlana İbrahim Hakkı Hazretleri, Yunus Emre vb. günümüzde yaşamış olsaydılar birçok zorluklarla karşılaşırlardırlar. Çünkü laikliğe ters düşünceler diye bazıları tarafından kabul edilmeyebilirdi. Örn: Sait Nursi Hazretleri de çağın bilginlerindendi. Ama başına gelmeyen musibet kalmadı. Bu bilgelere toplum çok fazla değer verilirdi. Hümanistlik düşüncelere sahiptirler. Ancak laiklik günümüz şartlarında bu düşünceye de karşıdır. Örn: Başı kapalı olan Üniversiteye giremez. Ama başı örtülü olanda, örtülü olmayanda bu ülkenin evladıdır okumaya hakkı vardır. İşte yukarda yazmış olduğum Türk bilgeleri bu özgür düşünceyi savunduğu için bu dönemde yaşamış olsaydılar birçok zorluklarla karşılaşırlardı.Zülfü ERYATAN

C.49 Bu kişilerin düşünceleri ve üstünlüklerinde laiklik görülmemektedir, görülmemesi de gayet doğaldır. İnsanlar araştırma ve inceleme yaptıkça buldukları gerçekler arasından yaratana ulaşırlar. Bu ulaştıkları bilgilerinde de yaratıcının yansımalarının görülmesi yadsınacak bir durum değildir.Seda CEMAL

 

C.49 Ben bu önermede daha çok bilim ve dinin ilişkilendirildiğini görüyorum. Laiklik anlayışı ile bir arada düşününce eksiklik olarak devlet işlerinin verilmediğini düşünüyorum. Yani önermede siyasetin verilmediğini düşünüyorum.İdris ÇELİK

 

C.49 Kâinat mutlak bir hakikat ile fizik ve metafizik öğelerin birleşimi ile meydana gelir. Mutlak bilgiye ulaşmak için akıl ve bilim kâinatın fizik yönünü ele alıp kâinatın metafizik yönünü dikkate almazlarsa mutlak bilgiye istenilen ölçüde ulaşılmaz. Nihayetinde kâinattaki sistematik düzen bir yaratıcının varlığının mutlak kanıtıdır. Bu eserin/kâinatın açıklanmasında Tanrı’yı da dikkate almak zorundayız. Din bilimi dogmalara sürüklenmediği sürece bilimden ayrılamaz bir parçadır.Ramazan ERGÜN

 

C.49 Bu insanların yaptıkları ile hayatları bağdaşlaştırıldığında bu konuyla ilgili bana göre hiçbir eksikleri yoktur. Zaten onları önemli yapan noktada burada gizlidir. Bu nedenle benim burada laiklik konusunda yapabileceğim bir eleştiri yok. Aynı düşüncedeyim.Oktay BARAN

 

C.49 Biyoloji-din, fizik-din, din-genetik, doğa-din, dinsiz ilim, ilimsiz din… v.b. görülüyor ki yapılan her bilimsel bir çalışma da dinin etkisi oluyor. Çünkü insan hangi alanla uğraşırsa uğraşsın dinini aşamaz. Şu anki laiklik ile dine sınırlama konulmaya çalışılıyor ama dine sınır konulamaz. Zaten dinde geçen her şey şu an bilim adamları tarafından onaylanıyor ve doğruluğu bir kez daha kanıtlanıyor.Funda AKDOĞAN

C.49 İsmi geçen bilim adamları ve din bilginleri kişilikte laik olup olmadığı sorgulanamaz. Çünkü bir kurum yada devlet laik olabilir. AYTEN YILDIZ                                                                          

C.49  Önermeye baktığımız zaman çok değerli düşünürler olduğunu ve çok güzel eserler bıraktıklarını görüyoruz. Bunu laiklik ile ilişkilendirirsek laiklik anlayışı toplumumuzda henüz oturulmamış ve bu gidişle de oturtulmayacak. Bir insan türban takarsa devlet yıkılır mı? Yıkılsa da yılkısın. Eğer bir türbanla bir devlet yıkılacaksa zaten o devlet uzun süre ayakta kalamaz.

Gazetede ki bir manşete baktım istiklal marşımızın 88. yılında yapılan törende Dicle üniversitesi öğretim görevlisinin eşi türbanlı olduğu için bizim askeriye kutlamayı sessiz bir şekilde terk etmiştir. Alın buradan yakın. Şahabettin BALCI

 

C.49 Eski ilim ve bilim insanlarının kendi uğraşı alanlarında uzman oldukları her ne kadar doğru olsa da bir nebze yanlışlık payı da vardır. Çünkü onlar ancak o zamanın bilgini ve                                    alimidir. Bunu şimdiki zamanda düşünceye alırsak eksik oldukları görülecektir.Medeni BAYAR

 

C.49 İsmi geçen bu muhterem zatlar kendi dönemlerinde şu an bizim yaşamış olduğumuz engellemelere uğramıyorlar. Bizler bilimi bile kendi dilimizle değil başka ulusların diliyle öğreniyoruz. Daha doğrusu öğrenmeye zorlanıyoruz. İbrahim AKKOYUN

 

C.49Bu insanlar alanlarında kararlı ve yetkin eserler vermişlerdir.Ancak günümüz laiklik anlayışı çelişki ve zıtlıklarla doludur. Her şey siyaset malzemesi haline gelmiştir. Hakan  ALTUN

 

 C.49 Bilim dine alet edildiği noktada bilimselliğini yitirir. Laiklik kavramı Darvin, Einstein için sorgulanacak bir kavram değildir. Zaten kişi değil ancak bir kurum Ya da devlet laik olabilir.Adnan YILMAZ

 

C.49 Bu önermeden çıkardığım sonuçlar doğu batı bilginlerinin düşüncelerinin doğrultusunda ürettikleridir. Batı bilimini ilerletip dinden yoksun bir yol ilerletirken doğu bilginleri din daha çok din ve ilmi aynı anda ilerletmişlerdir. Batinin dini beklide bilginleri tatmin etmiyordu. Ama doğu insanının dinine verdiği önemi görmek mümkün. Hicret OKAN

           

C.49 Önermeye göz attığımız zaman bu insanlara baktığımız zaman dinle ilgili bir bağları var. Ama güzel bir eser bıraktıklarını görüyoruz. Bizim toplumumuzda laiklik henüz oturulmamış ve bu gidişle oturulmayacak bir insan türban giyerse devlet yıkılır mı? Türbanla bir devlet yıkılacaksa zaten o devlet uzun zaman yaşayamaz demektir. Rıdvan OKUŞ

C.49 Müslüman âlimler insan ve doğa ile birlikte dine de yönelmişler. Müslüman olmayanlar dine yönelmeden icatta bulunup insanı pek ön plana almamışlar. Ayşe ARSLAN

 

C.49: Günümüzdeki bilim adamları yaptığı işlerde din kavramını arka plana atıyorlar ama yaradılış gereği dinin olmadığı hiçbir alan yoktur. Bilim adamları din kavramını arka plana atarak yaradılış fıtratının gereğini kabul etmemektedirler bu da onların belli bir noktadan ileri gitmelerini engellemiştir. Mehmet GENÇ

 

C.49 Bu insanlar alanlarında kararlı ve yetkin eserler vermişlerdir.Ancak günümüz laiklik anlayışı çelişki ve zıtlıklarla doludur. Her şey siyaset malzemesi haline gelmiştir.Darvin; biyoloji-din bilgini değil tam tersine biyoloji-din cahilidir. Einstein, bir fizik kâşifidir fakat din bilgini olduğu söylenemez. Mendel, bir genetikçidir fakat din bilgini değildir. Edison teknoloji mühendisi ve bir kâşiftir. Mucit değildir. Mevlana ve İbrahim Hakkı Hazretleri birer doğa ve din âlimleridirler. Hacı Bektaş Veli din ve insan âlimidir.  Hacı Bayram Veli din âlimidir. Yunus Emre; dil ve ahlak âlimidir. Idban KUDAY

 

C.49 Buradaki önermeler doğrudur.Laiklik olmasaydı dini her türlü davranışa alet edip ortalığı bulandırmak isteyen zihniyetlere karşı bir önlemdir. Yusuf AKIL

 

C.49 Bu kişiler bilim dallarıyla uğraşırken dinle de bağdaştırarak yapmışlardır. Bu da gösteriyor ki dinsiz ilim, ilimsiz de din olmaz. İkisi bir bütündür. Laiklik ise bunların birbirinden ayırdığı için belki biraz yanlış olabilir. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.49 Önermeye katılıyorum.  ŞAHİN KARAN

C.49 İlimsiz ve bilimsiz bir din düşünülemez. Din hem uhrevi hem de dünyevidir. Ortaçağda ilimden ve bilimden uzak geçersiz dinlerin ortaya çıkmasıyla bilim insanları laikliğe sığındılar. Laiklik, inananların haklarını ve serbest ibadetini koruyacağını garanti etmekle birlikte, dini bilimden ve ilimden ayırmıştır.

İslam dini, bilimle, ilimle ilgili en doğru bilgileri veren tek dindir. İslam dini adalet, hukuk, yardımlaşma, hizmet, ticaret… vb. en doğru kuralları içerir. Bilim konusunda da Kuran-ı Kerim’de dünya, evren ile ilgili ayetler vardır. Uzun yıllar cevap aranan ve aranmaya devam eden tüm bilimsel sorunların cevabını içerir.

Diğer dinlere mensup bilim adamlarına baktığımızda hepsi, fizik, kimya, astronomi vb. birçok alanda başarı kazanmıştır; ama hiçbiri istediği sonuca uylaşamamış, girdiği yoldan dönememiştir. İslam dinine mensup din ve insan âlimlerine baktığımızda ise hepsi girdiği yoldan hakkıyla dönmüş, aradığı cevaplara ulaşmıştır. Bu da İslam dininin bilimdeki büyük eksikliklerin cevabını bulamamızda muazzam bir kaynak olduğunu gösterir. Hulasa, ilim, bilim, din liyakatli kenetlenince birbirini tamamlar.

Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki:“Kıyamet gününde en ağır azabı görecek olanlar, Yüce Allah’ın onu kendi ilimin de faydalandırmadığı âlimlerdir.” Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.49 Büyük ilim sahibi ve âlimler dine farklı açıdan bakmışlardır. Kimi fizik, biyoloji kimisi ise din ve insan konusunda bilgilidir. Ancak önemli olan bir nokta var ki din hiçbir şeyden ayırt edilmemiştir. ne ilimden ne doğadan ne de fizikten. Din kendini bunlardan soyutlamamıştır. Laiklik deyince nedense dini bir kenara koyuyoruz bu da bizim ve ülkemizin zayıflığımız. Müslüman ülkesiyken dini hiçbir şeye karıştırmıyoruz. Tam tersine dışlıyoruz, bizden uzak olsun diyoruz.

Bilge TÜRKER


C.49  Kimi
delalet  yolunda, kimi hidayet yolunda kendini kaybetmiş insanlardır. Zeynel PEKEDİS

 

C.49 Bu kişiler asırlarına damgalarını vurmuş alanlarında kararlı ve yetkin eserler vermişlerdir. Bu insanlar aynı zaman da dindar kimselerdi laikliğe göre bunlar ilim yapamaz çünkü yönetim ve din birbirlerinden ayrı kovlarlardır aynı anda ikisinde yürünmez. Ali Galip ERCİK

 

C.49 Laik anlayış içinde din adamlarına hapishane yolları gösterilmiştir.Bu yanlışlıkların yeni yeni farkına varılmaktadır.AYŞE ÇATAK

 

C.49 Bizde ki laiklik anlayışı bazı din cahili toplum liderleri tarafından hep yanlış yorumlanmıştır. Bu cahiller din ve devleti tamamen ayırmaya kalmıştır. Yalnız unutulmamalıdır ki din devleti yönetmek için en iyi rehberdir. Çünkü din yalan söylemeyi, insanları kandırmayı, hırsızlık yapmayı yasaklamaktadır. Liderlerimiz dini doğru yorumlamalı. Ayrıca din bilime de rehberlik etmektedir. Birçok âlimimiz ve birçok yabancı bilim insanı dini bilimde bir rehber olarak kullanmıştır: Yunus Emre, Mevlana, Edison, Einstein… Velat SAYUR

 

C.49 Bizdeki sözde laiklik insanların inançlarını kısıtlama ve engelleme olarak algılanmaktadır.Aynı şekilde bizdeki laiklikte baskı ve zorlama söz konusudur. M Nuri KORKMAZ

 

C.49 Ben bu önermede daha çok bilim ve dinin ilişkilendirildiğini görüyorum. Laiklik anlayışı ile bir arada düşününce eksiklik olarak devlet işlerinin verilmediğini düşünüyorum. Yani önermede siyasetin verilmediğini düşünüyorum. İbrahim AYDIN

C.49 Bizde yakın geçmişe kadar var olan laiklik anlayışı, aslında bir dinsizlik, inkarcılık anlayışıdır. Bu düşünceyi savunan elit kesim, inançsızlıklarını açıkça savunamadıkları için, laik zırhına bürünmüşlerdir. Bu yüzden bizdeki laiklik anlayışına göre, ancak nesnel, pozitif bilimlerle uğraşanlar, bilim adamı veya alim olabiliyorlardı. Yani dinle, dinde aydın olanlar hiçbir şekilde alim sayılmazlardı. Salih Sosyal