50.Kader, tesadüf??, tevafuk, yakın ve ırak olasılık kavramlarını tanımlayınız. Bu kavramları bir biriyle lişkilendirip bilimsel yargılara dayalı bir sonuç önerin.
İpucu;hakim olduğunuz veya hakim olabileceğiniz yada kısaca; her şeyine vakıf-kadir olabileceğiniz bir ortamda;olasılık ve 3 kavram arasındaki ilişkiyi/leri net bir arada düşünün. Ör;Bir havuzda 1, 2 ve 3 farklı topun arasında ki olasılıkları bir arada düşünün.Başlangıçta yer ve gökler yapışıktı(ilmen yer ve göklerin çok yönlü yapışık olduğunu düşünün). Biz onları açtık sonra isteseniz de istemeseniz de bir arayan gelin dedik. Hala göğü genişletmekteyiz...Ayetler var . Yada kainatın başlangıcını bu kadar sade olasılık içinde düşünün. Sonra her şeyin orijinlendiği bilinen bu olasılığı unutun. Kendinizi bu şişirilmiş ve karmaşıklaşmış olasılık içinde bir varlık olarak düşünün. Zihninizle düşünerek, bedeninizle test ederek, bu ortamı aşmaya çalışın.İlminizle kainatın her şeyini yada kısmen temel değişimlerini, sabitelerini(değişmezler) ve nötrlerini anlayıp aşamaya, kainatın büyük patlamadan az önceki yada ilk yaradılıştaki sadeliğine ulaşmaya çalışın. Var olan kainatı orijine doğru erimiş/ergimiş bir toplu iğnenin ucuna kotlayıp sıkıştırıp hızlandırılmış düşünün. Her tek, ikili ve üçlü noktada uzak ve yakın olasılık oranlarını bir arada düşünerek olasılığın içinde rasgeleyi anlamaya çalışın.0,1,2, Filimi izleyin 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8
İp ucu;Son derece sade ve basit. Adeta kusursuz bir başlangıç kümesi veya çorbasındaki en küçük fiziki ama en büyük potansiyel noktasındaki:hiçbir olasılığın hesap-kitap dışı olmadığı yada tüm olasılıkların hesap-kitap içinde kaderlendiği ve taktir edildiği bir kümeyi hayal edin.
İpucu;Kainattaki canlı varlıkların güçlerin ve tüm özellik-hünerlerin en kusursuz bir şekilde tek bedene veya bir çifte tevhit edilmiş olarak düşünün. Bu çifte kuramsal olarak Adem AS ve Havva Annemiz Deyin. Yada ilk insan çifti deyin.Her iki uçta (toplu iğne ucu ve  bu günkü kainat) varlıkların arasındaki boyutları ve olasılık oranlarını bir arada düşünmeye çalışın.

 

C.50 Allah zamanın her anını zamansızlıkta belirlemiş, tespit etmiş ve yaratmıştır. Kader gerçeğinin özü de budur.Tevafuk birbirine uygunluk, nizanlanmış biçimde bir birine uygun olmaktır. Yani kaderin bir hediyesidir. Tesadüf ise matematiksel bir terimdir ve bir şeyin tesadüfen gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini olasılık hesapları ile anlaşılır. Tesadüfte şuursuzluk, başıboşluluk vardır. Tesadüf- olasılık ve tevafuk-kader kavramları zıtlıkları ile birbirini tamamlar.  Nazmiye YARGI

 

C.50 Kader, bütün olayların önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, Allah’ın insanlara takdiridir. Örneğin insanların ölmesi, doğması, anne babasının kim olacağı kaderindendir. Değiştirilemez. Tesadüf diye bir şey yoktur. İnsanların

Çünkü insanların yaşadıkları, yani yaşanan olaylar bir zincirlemedir… İşte bu zincirleme olayların birbiriyle ilişkisi sonucu tevafuk çıkar ortaya… Yapılan eylemlerin olumlu olması olumlu sonuç doğurur bu yakın olasılık gibi düşünülür. Örneğin bir öğrencinin sınavlarına çalıştıktan sonra yüksek not alması ya da çalışmadıysa kötü not alması yakın olasılıktır. Fakat çalışmadığı halde tam not alması gerçekten uzak bir olasılıktır… Bu kavramlar birbiriyle ilişkilidir yani yapılanlar sırayla bunları doğurur.. Kader inanmak ve Allah a isyan etmemek gerekir. Tesadüf diye bir şey olmayıp tevafukun var olduğunu anlamak ve yakın ve uzak olasılıkların yapılan eylemlerin sonucunda meydana geldiği bilinmelidir. Melin KARAN

 

C.50 Kader bizlerin bu dünyada yapacağı tercihlerin Allah’ın ilminde var olması ve bunu önceden yazmasıdır. Kader bizlerin bu dünyada yapacağı tercihlerin Allah’ın ilminde var olması ve bunu önceden yazmasıdır. Kader: Yüce Allah’ın önceden bildiği bir durumu ortamı oluşturup ona yönelmek yada yönelmemek insanın elindedir. Tevafuk: kelime anlamı uyma uygun gelme demektir. Bir gün yolda giderken bir arkadaşınızla karşılaşırsınız. Bu ne tesadüf dersiniz. Bu yanlıştır. Tesadüf değil bu bir tevafuktur. Çünkü Allah bizim o gün arkadaşımızla karşılaşacağımızı biliyor ve bizi o doğrultuda yönlendiriyordur.  Idban KUDAY

 

C.50 Kader: Cenab-ı Hakkın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsatını ve havassını ve sair geleceğini ve geçmişini ezelden bilip Levh-i mahfuzunda takdiri ve yazmasıdır. Kadir GERGİN

 

C.50 Kader sadece ve sadece Allah’ın bildiği olaylardır. Tesadüfler ise toplumdaki kavramıyla hiç beklenmedik olayın olmasıdır. Tevafuk ise Allah’ın bildiği şeylerin beklemediğimiz şekilde olmasıdır.Yani halk arasındaki tesadüfe müsavidir.Yakın olasılık olma ihtimali yüksek olan durumlar,ırak olasılık ise olma ihtimali düşük olan durumlardır.İbrahim KILIÇ

 

C.50 Kader Allah katında insan yaşamının yazılı halde bulunmasıdır tesadüf diye bir terim ifade etmek doğru olmaz bunun adı olsa olsa tevafuktur. olasılıklar ise insan hayatında hissettiği şeylerle alakalı bir durumdur bunu güçlü bir şekilde hissediyor veya yaşıyorsa olasılık artar veya aksi halde düşer. Nazif TEPE

 

C.50 Kadere inanmak insana bir tür rahatlık verir.Kişi kendini büyük bir senaryonun içinde küçük rolünü oynayan bir oyuncu olarak görür.Her şeyin önceden yazılmış olma fikri onu yüce bir güce itimat etme alışkanlığı verir. Yani ne yaparsa yapsın kaderi aşamayacağını ve her şeyin o yüce Yaratıcının planladığını düşünür. Ali Osman ERAN.

 

 

C.50 kader ve tesadüf birbirinden ayrı şeylerdir tesadüf adı üzerinde olasılıktır kader ise yazılanın yaşanmasıdır. Tevafuk bilgece amaçlarla, lâtif bir şekilde birbirine yakışan ve birbiriyle ilişkili olan, uygunluk arz ederek bir düzenin varlığını gösteren, kısaca birbirine tevafuk eden her şey, evrende tesadüfe yer olmadığını işaret ve ispat eden kavramdır FEYYAZ KARA

 

C.50 Kader olması gerekendir ve olacaktır, tesadüf ise kader de olmayan olaylardır. Tevafuk denk gelme yada uygunluk,bu da tesadüfün kader ve tevafuk anlayışında olmadığı dolaylısıyla ilişkilendirilemezler.HABİP KAYA

 

C.50 Yakın ve ırak diye olasılıkları  tanımlandırmak saçma bence çünkü bir şey ya olur ya da olmaz , yani her şeyin olma olasılığı  yüzde ellidir ve her iki durumda eşit mesafede uzaktır.Tesadüf değil de her şeyin tevafuk olduğunu düşünen ben kaderin tevafukları içeren bir evrensel küme olduğunu  düşünüyorum.Tevafuk Allah’ın ilmi ve isteğiyle insanın başına gelen olaylardır haliyle kader de Allah’ın isteği üzerine insanın yaşadığı olaylar döngüsüdür. Dilek KURT

 

C.50 Kader: Cenab-ı Hakkın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsatını ve havassını ve sair geleceğini ve geçmişini ezelden bilip Levh-i mahfuzunda takdiri ve yazmasıdır.

         Tesadüf:  Rast gelmek.  Bir şey kendiliğinden olmak.  Tedbirsiz   meydana gelmek.

         Tevafuk:  Birbirine uygunluk. Muvaffak oluş.

         Çalışacağımız evrensel küme daima kader olacaktır. Bu kümede tevafuk; bilinçli bir rast gele halinde düzenlenmiş bir kümedir, tesadüf ise iki alt kümeye ayrılmış; biri yakın diğeri ırak olasılık olarak tanımlanmış rast gele kümelerdir. Aslında bu kader kümesinde tesadüfe yer yoktur.

 İrfan BAHARLI

 

C.50 kader ve tesadüf birbirinden tamamıyla ayrı kavramlardır kader başa gelen tüm olayların yazılı olduğu önceden belirlendiğine inanılan kavramken tesadüf yaşanan olayların tamamıyla denk gelmeden ötürü olduğu kavramdır. Yakın olasılık gerçekleşme ihtimali yüksek olan olasılıkken uzak olasılık gerçekleşme ihtimali düşük olan olasılıktır. Tevafuk bilgece amaçlarla, lâtif bir şekilde birbirine yakışan ve birbiriyle ilişkili olan, uygunluk arz ederek bir düzenin varlığını gösteren, kısaca birbirine tevâfuk eden her şey, evrende tesâdüfe yer olmadığını işaret ve ispat eden kavramdır.ŞEYHMUS UTLİ

 

 

C.50) Kader: Cenab-ı Hakkın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsatını ve havassını ve sair geleceğini ve geçmişini ezelden bilip Levh-i mahfuzunda takdiri ve yazmasıdır. SAMET ÇENŞİ

 

 

C.50.Tesadüf kavramı olayları sebepsizliğe, kendiliğindenliğe dayandırır.bu kavram var olmaması gereken bir kavramdır.çünkü hiçbir şey sebepsiz değildir,hiçbir şey kendiliğinden olmamıştır.

Tevafuk ise olayları sebeplere dayandırır;yani her şeyin bir sebebi vardır tümcesini savunur.

Bilimin de ilimin de kabul etmeyeceği tesadüf kabul edeceği tevafuktur.

Kader geçmişte yaşanmış ve gelecekte yaşanacak olayların sonsuz ilim sahibi yüce yaratıcı tarafından bilinmesidir.

Olasılık dediğimiz şey olayların bizim açımızdan değerlendirilip ihtimallerde bulunulmuş halidir.

          ASLINDA OLASILIK DİYE BİR ŞEY YOKTUR.ÇÜNKÜ:

ÖRN:Havaya bir para atıyoruz ve yazı mı tura mı diyoruz.bunun yazı ya da tura olması bir olasılık değildir.parayı elimize alırken hangi yüzüyle tuttuğumuz,hangi açıyla attığımız,havanın kuvveti,paraya uyguladığımız kuvvet ve daha pek çok etki incelenir ve hesaplanırsa bu durum olasılık olmaktan çıkar ve sonuç gerçek olan tek bir cevaba indirgenmiş olur.(ancak saydığımız etkiler kısa bir sürede hesaplanacak etkiler olmadığından paranın yazı mı tura mı geleceği olasılık olarak kabul edilir)

           KISACA

Tesadüf diye bir şey yoktur.paranın yazı ya da tura gelmesi bir tesadüf bir olasılık değildir.tevafuk ise kader kavramının kapsamı içerisindedir. .REMZİYE ERDOĞAN

 

 

C.50.Allah’ın olacakları bilmesidir. Bana göre tesadüf diye bir şey yoktur. Tevafuk ise rast gelmesidir. Yakın olasılık olma ihtimali yüksek ırak olasılık ise olma olasılığı düşük anlamına gelmektedir. Örneğin bir torbada üç kırmızı bir yeşil top bulunsun. Rasgele bir top seçeceksiniz. İçinizden yeşil geçiyor. Çektiğiniz topta yeşil çıktı. İşte bu tevafuktur. Yeşilin gelme olasılığı ise ırak olasılıktır. Zaten topun tesadüfen gelme gibi bir durumu olamaz.

Yusuf KESKİN

 

C.50.Hayatımızda tesadüf yoktur tevafuk vardır.Yakın olasılık gerçekleşme ihtimali yüksek olan, ırak olasılık ise gerçekleşme ihtimali zayıf olan durumlardır. GİZEM SARI

 

C-50 Kader,doğmadan alnımıza yazılmıştır.Tesadüf akla gelmeyen hallerde karşına çıkan bir durumdur.Tesadüfte kaderin kapsamındadır.Aslında yaşadığımız olaylar kaderimizde olduğu gibi bu olaylar üstüne yaşanan tesadüfte kaderimizdir…

       Yakın ve ırak da birbirine zıtlığıyla ilişkilendirilir..Yakın,etrafımızda ya da göz önünde olan anlamına gelir,uzak ise tam tersi göz önünde olmayan anlamındadır…BURCU ŞİMŞEK

 

C-50 Tesadüf;başıboşluk bir raslantıyı tanımlarken,tavafuk; bizim dışımızda bir gücün(ALLAH) denk getirmesini anlatmaya çalışır.Kader ise ALLAH’ın insanın bütün yapacaklarını önceden bilmesi ve yazmasıdır…NAZİFE SAVAŞAN

 

 

C.50 Allah insanlara bir irade vermiştir ki kendi kararlarını kendileri alsınlar. Ama onları başıboş ta bırakmamıştır. Her insana bir kader tayin etmiştir.

Kâinatta tesadüf diye bir şey yoktur. Meydana gelen her şeyde bir hikmet vardır. Tesadüf yerine tevafuk kelimesinin kullanılması daha uygundur. Ercan IŞIK

 

 

C.50 Kader ve tevafuk ikisi bir arada ne tesadüf değil mi?  Ersin ASLAN

 

C.50 Güneşin batıdan doğması doğudan batması düşüncesi alırsak bu bir kaderdir. Yani ancak Allah’ın emri ile  bu olur. Sonuçta bir tahmindir ama ırak olasılıktır. Çünkü bunu düşünmek akıl karı değildir. MEDENİ SAKCAK

 

C-50 Kader insan doğmadan yaşamının belirlenmesidir.Tesadüf,aklına gelmeyen veya çok istediğin bir şeyin aniden karşına çıkmasıdır.Ama İslam dininde tesadüf yoktur bu tevafuktur…ÖZLEM AKIN

 

 

C.50 Kâinatta cari adetullah ve nizam, mizan, muvazene hakikatleri olduğundan tesadüfün eli karışamaz. İşleyen bir makro program var. Ancak bu insanın yaptıklarının insandan gayrı birinin olmasını gerektirmez. Cüz-i ihtiyarisi olduğundan yaptıklarından sorumludur. Olası durumları karşımıza çıkaran kader, seçen insan, yapan Allah’tır. Aykan AKÇA

 

C.50 Kader; Allah'ın her şeyi bir kader ile yaratması en büyük nimetlerden birisidir. Kader insanlar için çok büyük bir konfor, büyük bir rahatlıktır. Kadere iman eden, hayatındaki her şeyi, hayatı boyunca karşılaştığı ve karşılaşacağı her olayı Allah'ın kaderinde yarattığını bilen bir insan hayatı boyunca bunun rahatlığını, güvenini ve iç huzurunu yaşar.
Tesadüf; Rastlantı, önceden kestirilemeyen, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın bir olayın ortaya çıkmasıdır.
Tevafuk; uygun gelme, denk düşme anlamına gelir.
Doğada hiçbir şey rastlantı yada tesadüf değildir. Allah her şeyi önceden bilir,bildiği için olmaz,olduğu için bilir.REYHAN YILMAZ

C.50) Kader: Cenab-ı Hakkın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsatını ve havassını ve sair geleceğini ve geçmişini ezelden bilip Levh-i mahfuzunda takdiri ve yazmasıdır. Seyfettin SEYHAN

 

C.50 Kader: Cenab- Hakk’ın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsafını ve havassını sair geleceğini ezelden bilip, Levh-i Mahfuz’da takdiri ve yazmasıdır.

Tesadüf: Rast gelme, kendi kendine olma.

Tevafuk: denk getirme. Birbirine muvafık kılma eylemi.

Yakın: Uzak olmayan

Irak: Uzak                 Turgut KIYICI

 

C.50 Kader: Cenab-ı Hakkın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsatını ve havassını ve sair geleceğini ve geçmişini ezelden bilip Levh-i mahfuzunda takdiri ve yazmasıdır.

         Tesadüf:  Rast gelmek.  Bir şey kendiliğinden olmak.  Tedbirsiz   meydana gelmek.

         Tevafuk:  Birbirine uygunluk. Muvaffak oluş. FIRAT KADIRHAN

 

 

C.50 Tesadüf olayları kendiliğindenliğe dayandırır.

Tevafuk ise olayları sebeplere dayandırılır.

Kader gelecekte yaşanacak ve geçmişte yaşanmış olan olayların Allah (c.c.) tarafından bilinmesidir.

Olasılık ise ihtimallerin tamamıdır. BARIŞ SAVAŞ

 

C.50 Kader bizlerin bu dünyada yapacağı tercihlerin Allah’ın ilminde var olması ve bunu önceden yazmasıdır. Semra DAĞ

 

C.50 Kader: Allah'ın geçmişten geleceğe kadar, yaşanmış ve yaşanacak olan tüm olayları tek bir an olarak bilmesidir. Bu, Allah'ın her varlık ve olay üzerindeki mutlak hâkimiyetini ifade eder. İnsanlar yaşamlarındaki olayları ancak yaşadıkları zaman öğrenebilirler. Ama Allah tüm bunları, insanlar henüz karşılaşmadan önce de bilendir. Allah için geçmiş, şu an ve gelecek zaman birdir. Hepsi de Allah'ın ilmi ve kuşatması altındadır. Çünkü bunların hepsini yaratan O' dur.

Tesadüf: Tesadüf teorisi, hesap kurallarının hiç biriyle uyuşmayan nizamsız, şuursuz, kendi kendine, rasgele bir olayın meydana gelmesidir. Oysa Yüce Allah şöyle buyuruyor: “O'nun (Allah'ın) yanında her şey bir miktar (ölçü) iledir.” (Ra'd, 8) “Biz her şeyi bir kadere (bir ölçü, bir plan ve bir düzene) göre yarattık.” (Kamer, 49) “...Şüphesiz Allah her şey için bir ölçü yaratmıştır. ” (Talak, 3)

 

Yakın: Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı.

 

Irak: Yakın olmayan yer, gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı…

 

Olasılık: Olasılık bir olayın gerçekleşme oranıdır. Olayın ilgili olduğu bazda, uygun durumların sayısının mümkün durumların sayısına oranı olarak da ifade edebiliriz.

 

Tevafuk: Allah tarafından bir şeyin diğer bir şeye denk ve uygun görülmesi halidir. Tesadüf tam olarak bu kelimenin anlamını karşılamaz. Tesadüfte bir rasgelelik vardır. Tevafuk'ta ise bilinçli denk getirme durumu hakimdir.

            Aslında her şey zıttı ile vardır. Tesadüf tevafuk olmadan, uzak ırak olmadan değer kazanmaz. Hayat kaderden ibaret değildir. Evet, kader vardır ama Yüce Allah CC’HU insana kendi kaderine karar verme yetisi vermiştir ve bu yetiyi de var eden yokluktur. Yani zıtlıklardır. Bir insan yokluğu yaşamadan varlığın kıymetini bilemez. Buna bağlı olarak hayatta tecrübeler kazanan insanoğlu kaderini şekillendirebilir.Mehmet Nuri EŞİN

 

C.50 Kader, en başından beri başımıza gelecek olayları Allah’ın bilmesidir. Tesadüf dinde yok bence. Tesadüfün dindeki adı tevafuktur. Allah’ın nezdinde başımıza gelecek tesadüfî olaylardır. Yakın ve ırak olasılıklar ise bazı durumlarda bize çok yaklaşmış veya uzaklaşmış olaylardır. Süheyla BÜRÇÜN

C.50 Kader: Allah'ın yaşanmış ve yaşanacak olan tüm olayları önceden bilmesidir. Bu, Allah'ın ne kadar güçlü ve olay üzerindeki mutlak gücünü ifade eder. İnsan gaybı bilemez. İnsanlar yaşamlarındaki olayları ancak yaşadıkları zaman öğrenebilirler. Ama Cenabı hak tüm olayları insanlar henüz karşılaşmadan önce de bilendir. Allah için geçmiş, şu an ve gelecek zaman birdir. Hepsi de Allah'ın ilmi ve kuşatması altındadır.

Tesadüf: Yüce Allah şöyle buyuruyor: “O'nun (Allah'ın) yanında her şey bir miktar (ölçü) iledir.” (Ra'd, 8) “Biz her şeyi bir kadere (bir ölçü, bir plan ve bir düzene) göre yarattık.” (Kamer, 49) “.Şüphesiz Allah her şey için bir ölçü yaratmıştır. ” (Talak, 3).Yani Allah katında tesadüf diye bir şey yoktur.

Yakın: Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı.

Irak: Yakın olmayan yer, gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı…

Olasılık: Olasılık bir olayın gerçekleşme oranıdır. Olayın ilgili olduğu bazda, uygun durumların sayısının mümkün durumların sayısına oranı olarak da ifade edebiliriz.

Tevafuk: Allah tarafından bir şeyin diğer bir şeye denk ve uygun görülmesi halidir. Tesadüf tam olarak bu kelimenin anlamını karşılamaz. Tesadüfte bir rasgelelik vardır. Tevafuk'ta ise bilinçli denk getirme durumu hâkimdir.Zülfü ERYATAN

 

C.50 Kader: Yaratıcının, ruhları yarattığı gün ruhun bedene girdiğinde ne yaşayacağını belirlemesi ve insanların yaşamı boyunca bu belirlenmişleri tatmasıdır.

Tesadüfün ise olduğunu düşünmüyorum. Hayatta her şey bir düzen ve plan üzerine kuruludur.

Tevakkuf: Sözlük anlamı itibariyle durma, duraklama, eğleşmek, eğlenmek anlamlarına gelmektedir. 

İnsan hayatında bazı düşünce ve hayaller yakın olasılık, bazı düşünceler de ırak olasılık içinde yer alır. Yakın olasılık; olma ihtimalinin yüksek olduğu olasılıklar, ırak olasılık ise; olma ihtimalinin düşük olduğu olasılıklardır.

Tüm bu saydığımız kavramların hepsi kader içinde yer almaktadır ve kader de ikiye ayrılmaktadır. Elimizde olmayan ve irademizle şekillendirebileceğimiz kader. Yaratıcı elimizde olmayan kaderle sabrımızı, irademizdeki kaderle de aklımızı ne miktarda kullandığımızı sınar.Seda CEMAL

 

C.50 Kader: Alınyazısı, yazgı. Allah'ın geçmişten geleceğe kadar, yaşanmış ve yaşanacak olan tüm olayları tek bir an olarak bilmesidir. Bu, Allah'ın her varlık ve olay üzerindeki mutlak hâkimiyetini ifade eder. İnsanlar yaşamlarındaki olayları ancak yaşadıkları zaman öğrenebilirler. Ama Allah tüm bunları, insanlar henüz karşılaşmadan önce de bilendir. Allah için geçmiş, şu an ve gelecek zaman birdir. Hepsi de Allah'ın ilmi ve kuşatması altındadır. Çünkü bunların hepsini yaratan O' dur.

Tesadüf: Beklenmedik bir durumla karşılaşmak, rastlantı. Tesadüf teorisi, hesap kurallarının hiç biriyle uyuşmayan nizamsız, şuursuz, kendi kendine, rasgele bir olayın meydana gelmesidir. Oysa Yüce Allah şöyle buyuruyor: “O'nun (Allah'ın) yanında her şey bir miktar (ölçü) iledir.” (Ra'd, 8) “Biz her şeyi bir kadere (bir ölçü, bir plan ve bir düzene) göre yarattık.” (Kamer, 49) “...Şüphesiz Allah her şey için bir ölçü yaratmıştır. ” (Talak, 3)

Yakın olasılık: Bir şeyin olma ihtimalinin %50 den fazla olma ihtimali.

Irak olasılık: Bir şeyin olma ihtimalinin %50 den düşük olması, yakın karşıt.

Olasılık: Olasılık bir olayın gerçekleşme oranıdır. Olayın ilgili olduğu bazda, uygun durumların sayısının mümkün durumların sayısına oranı olarak da ifade edebiliriz.

Tevafuk: Allah tarafından bir şeyin diğer bir şeye denk ve uygun görülmesi halidir. Tesadüf tam olarak bu kelimenin anlamını karşılamaz. Tesadüfte bir rasgelelik vardır. Tevafuk'ta ise bilinçli denk getirme durumu hâkimdir.

Tesadüf diye bir şey olmaz. Her şey önceden Allah tarafından belirlenmiştir. Ama biz insanlar yaşadığımız bazı olayları beklenmedik bir anda yaşarız ve buna tesadüf deriz. Her şey zaten kaderimiz de yazılıdır. Yani o yaşanması gereken olayları yaşarız.İdris ÇELİK

 

C.50 Kader: alın yazısıdır. İnsanın yaşayacaklarının daha önce onun defterine yazılmasıdır. Yani kişinin dünyaya geldiğinde yaşayacaklardır. Tesadüf: beklenmeyen bir anda ortaya çıkan olgu ve olaylardır. Yakan olasılık: olması,gerçekleşmesi maksimum düzeyde olan olasılıktır. Irak olasılık: gerçekleşme ihtimali düşük,minimum düzeyde olan olasılıklardır. Bu dünya kaderden ya da tesadüften meydana gelmemiştir. Örn. Dünyanın oluşumu Kuran-ı Kerim’de bile açıklanmıştır. Yine büyük patlama örneği gibi. Sonuç olarak doğada ki her şey belli bir nedene bağlamıştır yani determinizm ilkesine uygundur.Oktay BARAN

 

C.50 Tesadüf diye bir şey yoktur. Hiçbir şey tesadüf değildir olamaz da. Olasılık, bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimaldir. Kader: inanılması İslami esaslarından olmak üzere insanların başına gelecek her türlü işlere dair Allah’ın ezeli hüküm ve takdiri demektir. Tevafuk: kelime anlamı uyma uygun gelme demektir. Bir gün yolda giderken bir arkadaşınızla karşılaşırsınız. Bu ne tesadüf dersiniz. Bu yanlıştır. Tesadüf değil bu bir tevafuktur. Çünkü Allah bizim o gün arkadaşımızla karşılaşacağımızı biliyor ve bizi o doğrultuda yönlendiriyordur. Kader kişinin alınyazısıdır. Kader değiştirilemez. Tek değiştirme şansımız vardır o da dualarımızdır. Havanın bulutluluk durumuna bakıp bugün kar yağabilir denmesi bir olasılıktır. Allah karın yağıp yağmayacağını biliyordur ama bizim bilgimiz olmadığı için bunu olasılık diye adlandırabiliriz.Funda AKDOĞAN

C.50 İnsan hayat içindeki yaşamından aldığı kararlar yada davranışların olup olmama ihtimalini kadere bağlayarak benim kaderimde bu varmış diyerek kadere inancının olup olmadığını ifade etmiş olur. AYTEN YILDIZ 

C.50 Kader alın yazısı demektir. Değiştirilemez. Tek değiştirileceği nokta dua noktasıdır. Tesadüf diye bir şey yoktur. Yüce rabbimiz yapacaklarımızı daha önceden düşünmüştür.tevafuk ise tesadüfün yerine kullanılır.olasılık olabilmesi muhtemel olma durum demektir.Ramazan ERGÜN

 

C.50  Kader: Yüce Allah’ın önceden bildiği bir durumu ortamı oluşturup ona yönelmek yada yönelmemek insanın elindedir. Necip Fazıl Kısakürek’in dediği gibi kader beyaz kağıda yazılmış yazı elinde ise gel ayır beyazdan yazıyı,  tesadüf ise bana göre tesadüf diye bir şey yoktur. İnançsız insanların uydurduğu bir kelime oyunudur. Dünya tesadüf eseri mi yaratıldı? Şahabettin BALCI

 

C.50 Kader; insanın dünyada yapacaklarının Allah’ın bilgisinde olmasıdır. İnsan kendi kaderini çizer, Allah insanın yapacaklarını önceden bilir. Tesadüf; işlerin düzeni için sebeplerin doğmasıdır. Aslında tesadüf yoktur, tevafuk vardır. Yani her şey Allah bilgisinde sebepler dairesinde olur. Yakın ve ırak olasılık; olayların cereyan etmesinde veya bir isteği gerçekleşmesinde sebeplerin fazla olması yakın olasılığı, az olması ise ırak olasılığı doğurur.Tüm bu kavramlar insanoğlunun tercihlerinin senfonisidir. İnsanlığın faydasına olabilecek davranışların gerçekleşmesinin sebepleri ise Allah (c.c) hun yardımıdır.Medeni BAYAR

 

C.50 Kader: İnsanın yaratılmadan önce başından geçecek olayların önceden kurgusudur. Yalnız kader ihtimale değil ihtimallere göre şekillenir.

Tesadüf: Eşanlamlısı rastlantı olan bu sözcük insanın dışında yani istem dışı gerçekleşen olay veya olgulardır.

Yakın: Fiziki ya da maneviyat yönünden aradaki mesafenin az oluşudur.

Irak: Fiziki ya da maneviyat yönünden aradaki mesafenin fazla oluşudur.

Olasılık: Gerçekleşen olay veya olguların ihtimaller üzerine kurgulanmasıdır.

Tevafuk: olayların tesadüfî değil de kurgulanmış şekli.

            Aslında her şey zıttı ile vardır. Tesadüf tevafuk olmadan, uzak ırak olmadan değer kazanmaz. Hayat kaderden ibaret değildir. Evet, kader vardır ama Yüce Allah CC’HU insana kendi kaderine karar verme yetisi vermiştir ve bu yetiyi de var eden yokluktur. Yani zıtlıklardır. Bir insan yokluğu yaşamadan varlığın kıymetini bilemez. Buna bağlı olarak hayatta tecrübeler kazanan insanoğlu kaderini şekillendirebilir. İbrahim AKKOYUN

 

C.50  Kader:Yüce Allah ın bizim için oluşturduğu bir haritadır.

        Tesadüf:Nedensiz bir şekilde oluşmadır.Aslında tesadüf diye bir şey yoktur. Hakan ALTUN                      

 

C.50 Tesadüf kavramı kader kavramı ile özleştirilmiş ve kaderin bir parçası olarak görülür. Olasılık ise hayatta meydana gelebilecek. Ya da geçekleşmeyecek olgulara göre bir tahminde bulunmaktır. Bunlar genelde metafizik olgular olduğunda (olasılık hariç) bilimle bağdaştırmak yanlış bir olgudur.Adnan YILMAZ   

 

C.50 Hiçbir şey tesadüf değildir. Tesadüf tıpkı kadre gibi Allah tarafından önceden tayin edilmiştir. Her şeyin bir sebebi vardır. Bizim yaratılışımızdan yok oluşumuza kadar her şey yazılmış ve ne olacağı bellidir. Ne yediğimizin bile bir nedeni vardır. Tüm bu nedenlerin karşılaştığı olay örgüsü için bu kavramları kullanabiliriz.

Hicret OKAN   

C.50 Kader: İnanılması İslami iman esaslarından olan insanların başına gelecek her

Tesadüf: Sözlük anlamı rastlantıdır ama kainatta her şey sonsuz ilim sahibinin gözetimin de olduğundan bu işlerde rastlantının asla payı olamaz. Yani bence tesadüf yoktur.

Tevafuk: Allah’ın kader de yazdığı şeylerin gerçekleşmesi sırasında zaman zaman meydana gelen lûtuf tarzı uygun gelme halleridir.

Yakın olasılık: şartların uygun olması durumunda olabilecek şeylerdir.

Irak olasılık: İnsana göre bir şeyin olma, gerçekleşme olasılığının düşük olması halidir.

Sonuç olarak her şey emr-i ilahi altındadır. Yapılan işler kaderin gerçekleşmesi, yaşanması yani kazanın ortaya çıkmasıdır. Bu durumda akla uygun düşen ve olabilecek olaylar yakın, olmayacak olaylar ırak olasılıktır ve kör tesadüfün bulaşık elinin bu mükemmel düzende yeri yoktur. Rastlantı gibi görünen olaylar, Allah’ın uygun gördüğü tevafuklardır. Kevser SÖYLER

 

C.50 Kader: Yüce Allah’ın varlıkların yazgılarını önceden tayin etmesidir.Tesadüf: Yukarda her şeyin önceden planlandığını kader olduğunu söylemiştik. Bu nedenden dolayı tesadüf diye bir şey yoktur. Tesadüf insanların kadere verdiği isimdir. Rıdvan OKUŞ

C.50 Kader – İnsanların hayatının önceden yazılmasıdır. İslamiyette tesadüf diye bir şey yoktur. Tevafuk vardır. İnsanın kaderi önceden var olan bir şey üzerince ama kendi yaşamasıyla olur. Bu tevafuktur. Sevil DOĞAN

C.50 Kader, insanoğlunun doğumdan ölümüne kadar yaşayacaklarının Allah tarafından belirlenmiş çizgisidir. Tesadüf diye bir şey yoktur, her şeyin bir nedeni vardır. Tefavuk, aniden herhangi bir durumun gerçekleşmesidir. Bunda da bir hikmet neden vardır. Bir parayı havaya attığımızda iki ihtimal olduğu için yakın; bir zarı attığımızda altı ihtimal söz konusu olduğu için uzak olasılık olur. Bunların hepsi kaderin bünyesi altındadır. Ayşe ARSLAN

C.50: Kader: Allah'ın geçmişten geleceğe kadar, yaşanmış ve yaşanacak olan tüm olayları tek bir an olarak bilmesidir. Bu, Allah'ın her varlık ve olay üzerindeki mutlak hâkimiyetini ifade eder. İnsanlar yaşamlarındaki olayları ancak yaşadıkları zaman öğrenebilirler. Ama Allah tüm bunları, insanlar henüz karşılaşmadan önce de bilendir. Allah için geçmiş, şu an ve gelecek zaman birdir. Hepsi de Allah'ın ilmi ve kuşatması altındadır. Çünkü bunların hepsini yaratan O'dur.

        Tevafuk: Birbirine denk gelme, hoş, zarif bir şekilde uyum içinde olma demektir.

        Tesadüf: Olaylar arasında herhangi bir benzeşim olmadığını rasgele meydana geldiğini anlatır.

        Yakın olasılık: Bir olayın gerçekleşmesinin netliğe yakın fakat net olmaması demektir.

        Uzak olasılık:  Bir olayın gerçekleşmesinin imkânsıza yakın bir değerde olması demektir.

         Bence bir insan doğadaki bazı olaylara dikkatli bir şekilde baksa ne olasılıklara ne de tesadüflere yer verir. Çünkü bu kadar karmaşık olayları en ince ayrıntısına kadar bilen ve her şeye sözü geçen birsi vardır. Hiçbir şeyin dengesini bozmadan idare etmektedir. Bir ilacı düşünelim sizce o kadar karışım hiçbir etki olmadan tesadüflerle birleşecek ve insanın o hastalığına yardımcı olacak hiçbir akıl bunu kabul edemez peki küçük bir ilaçta bu kadar sır varsa koca alemde ne kadar sırlar vardır. Mehmet GENÇ

 

C.50 Kader; insanın yaptığı ve yapacağı her türlü davranışın Allah(c.c.) tarafından bilinmesidir.

Tesadüf; yapılan veya olağan her şeyin rastgele ve doğa tarafından gerçekleştiğini savunur.

Tevafuk; kaderin tecelli etmesidir. Yani Allah(c.c.)’ın bildiği şeylerin sırası gelince yerine gelmesidir.

Yakın olasılık; olması muhtemel yani kuvvetli olan ihtimaller bütünü.

Uzak olasılık; olması çok zor olabilecek gerçekleşmesi nerdeyse imkansıza yakın olan ihtimaller bütünüdür. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.50 Kader Allah’ın bildiği olaylardır.tesadüf toplumdaki kavramıyla hiç beklenmedik olayın olmasıdır.Tevafuk ise Allah’ın bildiği şeylerin beklemediğimiz şekilde olmasıdır.Yani halk arasındaki tesadüfe müsavidir.Yakın olasılık olma ihtimali yüksek olan durumlar,ırak olasılık ise olma ihtimali düşük olan durumlardır.

        Sonuç itibariyle dine dayalı kavramları kabulü daha mantıklı olmaktadır.Bizler O istemeden hiçbir şey yapmaya   muktedir değiliz.Yusuf AKIL

 

C.50 Kader:Allahın kainatta olmuş ve olacak her şeyin vasıflarını,özelliklerini ve sair geleceğini  ezelden bilip levhayı mahfuzunda takdir edip takdir edip ve yazması. Tesadüf: rastlantı yani kendiliğinden  olmuş demektir.tevafuk ise başka bir el ile uygun getirmek yani ilahi el ile. ŞAHİN KARAN

C.50 İmanın altı şartından beşincisi kaza ve kadere inanmaktır. Alemlerin yaratanı, yarattığı ve yaratacağı şeylerin hepsini, ezelden ebede, zerreden arşa kadar hepsini maddeleri, manaları bir anda ve bir arada bilir. Her şeyi yaratmadan önce biliyordu. Her şeyin iki türlü varlığı olur. Biri ilimde varlık, ikincisi hâricde, maddeli varlıktır. İmam-ı Gazali, bunu bir misal ile şöyle anlatmıştır: “Bir mühendis mimar, yapacağı bir binanın şeklini, her yerini önce zihninde tasarlar. Sonra zihnindeki bu resmi kâğıda çizer. Sonra bu planı mimara ve ustalara verir. Bunlar da, bu plana göre binayı yapar. Kâğıttaki plan, binanın ilimdeki varlığı demektir ve zihinde tasavvur edilerek çizilen şeklidir. Buna ‘ilmi, zihni, hayali vücud’ isimleri verilir. Kereste, taş, tuğla ve harçtan yapılan bina da hâricdeki varlıktır. Mühendis mimarin zihninde tasavvur ettiği şekil, yani bu şekle olan bilgisi, binaya olan kaderidir. “Üzerinde bulunduğumuz kâinatın ne büyük bir nizam, intizam içinde yaratıldığını gördükçe kendimizi hayretten olamayız “Büyük Patlama” kuramına göre evren, sıcaklığı çok yüksek bir yapının, aşırı yoğunlaşması sonucu patlamasıyla ortaya çıkmıştır. Kimilerine göre her şey bir tesadüf sonucu meydana gelmiştir; arkasında bunlara yön veren biri yoktur. Buna evrim teorisini örnek verebiliriz. Bu teoriye öre, her şey hiçbir plan, düzenleme olmadan, rastlantısal olarak meydana gelmiş tek bir hücreden oluşmuştur. Bu tek bir hücrenin tüm evreni büyük bir nizam içinde oluşmasına vesile olma olasılığını düşünelim. Tesadüf, denilen şeyin evrendeki her şeyi çok ince tasarımlarla, kusursuz, eksiksiz meydana getirmeye gücü yeter mi? Güneş sistemindeki tüm gezegenlerin birbirlerine olan uzaklıklarının milimlik değişmesini nelere sebep olabileceği, bugün bilim adamlarınca ortaya konulmuştur. Bir insan bedenini bir fabrika gibi kusursuz yaratıldığını düşünelim. Bir gözün yapısındaki incelikleri düşünelim, … Her şey o kadar ince bir nizam ile yaratılmış ki bir tek şeye bile tesadüf diyebilmek çok çok zor. Gülşen ÇELEBİOĞLU

 

C.50 Cevaplayamadım.Bilge TÜRKER

 

C.50 Kader; Rabbimizin başlangıcı olmayan ilim sıfatı ile, ilerde olacak hâdiseleri ezelde bilip takdîr etmesi; alın yazısı. Kader, rabbimizin bir sırrıdır. Tedbîr ile sakınmakla değişmez. Tevafuk kaderin vuku bulması. Yakın ve uzak olasılık ise; kaderde olacakların olabilme ihtimalleri hakkında fikir yürütmek olarak düşünüyorum, yani oladabilirler olmayadabilirler. Tesadüflere ise inanmıyorum çünkü bizim inancımızda herbişey rabbimizin takdiriyle hayat bulur. Kuran’ı Kerim bütün asırlara ışık tutan bir kitaptır. İçerisinde yazılı ayetlerin doğruluğu her geçen gün biraz daha anlaşılmakta ve bir insan eliyle yazılamayacağı kesinlik kazanmaktadır. Zeynel PEKEDİS

 

C.50 Kader: Yüce Allah ın kendi indinde alim isminin tecellisi olan  ve bizim hakkımızdaki  geleceğe yönelik bilgisidir kader karanlık odada yürüyene öyle bir şey yok siyah karıncanın ayak sesidir gel de gör. Tesadüf ise bence öyle bir şey yok. Ali Galip ERCİK

 

C.50 Kader yapacağımız şeyleri önceden Allah tarafından bilinmesidir.Tevafuk olacak şeylerin belirli bir düzende olmasıdır.Tesadüf diye bir şey yoktur.AYŞE ÇATAK

 

C.50 Kader:Başka bir el tarafından hayatımızda gelecekte meydana gelecek olayların belirlenmesi ve belli bir sıraya konması halidir.

        Tesadüf: Olmasını beklemediğimiz iyi ya da kötü bir durumun hiç beklemediğimiz bir anda gerçekleşmesi.

         Tevafuk: Bir olayın beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmesi yani uygunluk.

         Yakın Olasılık: Olma ihtimali yüksek olan ya da tahmin edilene en yakın olan.

         Uzak Olasılık: Olma ihtimali düşük olan ya da tahmin edilene uzak olan.

          Kader hayat çizelgesidir. Tesadüf ise olmasını beklediğimiz durumlardır. Tevafuk hayat çizelgesinde meydana gelenlerin uygunluğudur. Yakın ve uzak olasılık ise olacak ya da olması beklenen bir durumun olma ihtimalini ifade eder. Yani her şey kaderden ibarettir. Velat SAYUR

C.50. Kader, insanların yapacaklarını Allah’ın daha önceden bilmesi

Tesadüf: Önceden ayarlanmadan oluşan durum

Tevafuk: Ayarlanmadan oluşan durum Allah tarafından gerçekleştirildiği düşüncesi

Yakın olasılık: Olma ihtimali yüksek olan

Uzak olasılık: Olma ihtimali az olan Leyla TOPÇU

C.50 Kader: Cenab-ı Hakkın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsatını ve havassını ve sair geleceğini ve geçmişini ezelden bilip Levh-i mahfuzunda takdiri ve yazmasıdır. M Nuri KORKMAZ

C.50Hocam size katılıyorum. İbrahim AYDIN

C. 50 Kader: insanın elinde olmayan, önceden biçilmiş bir kaftandır.

Tesadüf: planlanmamış, amaçlanmamış tamamen doğal bir iş hareket rastlantı.

Yakın olasılık: gerçekleşmesi mümkün olan, imkan dahilinde olabilirlik duru gayet muhtemel olan ihtimal.

Irak olasılık: gerçekleşmesi zor olan, pek mümkün olmayan ihtimal. Salih Sosyal

 

C.50 Kader: Cenabı hakkın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsafını ve havassını ve sair geleceğini geçmişini ezelden bilip, Levh-i Mahfuzunda taktiri ve yazması. Takdir-i ilahi.

Tesadüf: Rast gelmek. Bir şey kendiliğinden olmak, tedbirsiz meydana gelmek.

Tevafuk: Birbirine uygunluk, muvafık oluş, rast gelme halidir.

“Kaderimizi biz yazamayız, her şey yazılı olduğuna göre biz eylemlerimizden sorumlu değiliz.” Bu yaklaşım insanları yanlış yola sevk eder. Günah ve sevap olayları insanların bilinçli şekilde yaptıkları eylemlerdir. Bundan dolayı o kişilerin sözleri boşuna çıkarılmıştır.

      “Dünyanın tesadüfen oluştuğu hiçbir zaman kanıtlanamamıştır. Son dönemlerde Big Bang (Büyük Patlama) şunu göstermiştir ki dünya tesadüfî oluşmamıştır. Kur’anda da yazıldığı gibi büyük bir patlama sonucu yani bir yaratıcı tarafından oluşmaktadır. Kısaca tesadüf diye hiçbir şey yoktur. Her olayın bir sebebi vardır. Abdullah SEYAR

 

C.50 Kader: Bir insanın yaşamında yani doğumundan ölümüne kadar her şeyin yazılı olduğu veya bilindiğidir. Bazı insanlar şu şekilde düşünürler: “Kaderimizi biz yazamayız, Her şey yazılı olduğuna göre biz eylemlerimizden sorumlu değiliz.” Bu yaklaşım insanları helake sürükleyen bir yaklaşımdır. Çünkü insanlar bütün eylemlerini kendileri yapar yani bu eylemlerin farkındadırlar. Günah ve sevap olayı insanların bilinçli bir şekilde yaptıkları eylemlerdir. Dolayısıyla bu kimselerin söyledikleri sözler geçersiz kılınmıştır.

Tesadüf: Hiçbir olay yoktur ki bir sebepten oluşmasın. Örneğin insanların bazıları dünyanın tesadüfen oluştuğunu söylemekte ve bunu ispatlamak için çalışmalar yapmaktadırlar. Fakat tesadüf olayı hiçbir zaman kanıtlanmamıştır. Son dönemlerde kesinleşen Big Bang(büyük patlama) şunu göstermiştir .Halil KURTAY