51.Bu günkü eğitim ve öğretim sistemi ile insanların sanal dünyasının nesnel bilimin metriksine ya da evrim hapishanesine liyakatsizce sıkıştırılmaya çalışılıyor. Önermesinin gerekçeli ret ediniz.

İpucu;nesnel bilim ve ilimin tanımların özgün metriksilerinin farkındalığını anlamaya çalışın.Nesnel bilimin İlmin (sanal ilmin) metriksinde olduğunu düşünün. Bundan emin olun.

C.51.Bugünkü eğitim sistemi nesnel bilimin metriksine veya evrim hapishanesine sıkıştırılmaya çalışılıyor gibi görünse de aslında bilimin gelişmesi ve ilerlemesi için belli bir disipline girmesi gerekiyor. Bilimin veya nesnel ilimin ilerlemesi dolayısıyla da eğitim ve öğretim sisteminin beslenmesi gelişmesi için bazı kuramların disiplini altına girmesi gerekiyor. Ancak bilimin bazı kuram ve akımların disiplini altına girmesi onların tüm ilke ve kurallarına harfiyen uyacağı anlamına gelmiyor. Bu durumun bilimin daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için gerekli ise ‘amaca gitmek için kullanılan tüm yollar mubahtır’ ilkesiyle hareket etmek gerekiyor. Elif DEMİR

 

C.51 Liyakatsizce değil liyakatli bir şekilde sıkıştırılıyor. Mehmet ERGÜN


C.51
Eğitim modeli artık daha görsel, işitsel ve yaparak yaşayarak öğrenme modeli göz ardı edilemez. Bunun için bilgisayar destekli bir eğitim sanal dünyasını oluşmakta `;ama eğitimin evrim anlayışına göre düzenlemek mantıksızlıktır. Bilimin ilenmesi ile yaratılışın inancını desteklemekte ve evrimin basma kalıplarını yıkmakta. .HİKMET ÇITAK


C.51
Eğitim ve öğretim sistemimizde her zaman nesnel bilgileri durağan bir şekilde değil dönem ve öğrencinin ihtiyacına göre güncellenip değiştirilip öğrenciye sunulmaya çalışılmıştır. Şeyda ÜSTEK 

 

 

C.51.Eğitim evrim ile değişiyor ve evrim geçirir. Buna liyakatsiz sıkıştırılıyor denilmez. Sadece gelişim gösteriyor. İnsanların bilimin metriksine liyakatli çalışmaları için eğitim-öğretim sistemi evrim ile geliştiriliyor. Berrin ÖZGÖKÇE

 

C.51 Bugünkü eğitim sistemi kişilerin özgür düşünmelerini engeller. Kişiler belli bir sisteme göre hareket eder ve o sisteme hizmet eder. Oysaki kişilerin ilgi alanları, ihtiyaçları, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir eğitim sistemi daha doğru ve daha etkili olur. Neslihan YARDIMCI

 

C.51 İlim ölümsüzdür. Tüm süreçleri, tüm olguları kapsar. Bilim ilmin sınırsız metriksindedir. Bu nedenle hiçbir şey bilimin metriksine ya da evrim hapishanesine liyakatsizce yerleştirilemez. Dinçer KÜÇÜK

 

C.51 Doğadaki bütün olaylar; Allah c.c. varlığının kanıtıdır. Fen dersleri doğayı incelediğinden yaratıcıya bu yolla ulaşılabilir. Mehdi BİNİCİ

 

C.51 Günümüz eğitim ve öğretim sisteminde büyük noksanlıklar, yetersizlikler olduğunu düşünüyorum. Ancak eğitim ilmin, öğretim ise daha çok bilimin metriksindedir.Eğitim sistemi insanları nesnel bilim ya da evrime yönlendirse de bu kapının bize başka bir kapı açtığı da ayrı bir gerçek.Bu insanların farkındalığı ile ilgilidir.Bilime ulaşırsak,ilime açılan kapıları da görebiliriz.Halise KADİRHAN

 

C 51-Önerme yanlıştır. Çünkü sağlıklı düşünen bir birey nasıl ki hücreyi ,hücre teorisini ve hücre bilimini bir yere koyabiliyorsa evrimi de bir yere oturtabilir. Şaban ADAŞ

 

 

C.51 Eğitim ve öğretim sisteminin düşünce özgürlüğünden yoksun olması, belirli bir kalıplara sıkıştırılmış olması, ezbere dayalı bir eğitim sisteminin hakim olması ileriye dönük atmamız gereken adımlara engel olmaktadır. Esra ALİHANOĞLU

 

C.51 Bugünkü eğitim ve öğretim sistemi gerçektende bir alana sıkıştırılıp genişlenmesi engellenmektedir. Bir kalıba sokularak onun dışına çıkılmaması sağlanıyor. Yasemin YILDIZ

 

C.51 Bugünkü eğitim öğretim sistemiyle gerçekten insanlar sürekli kısıtlanıyorlar. Ve üstelik çoğu zaman bunun farkında bile değiller. İnsanlar küçük çemberler içine sıkıştırılıp kapsamlı olarak düşünmeleri engelleniyor. Nura DEMİR

 

C.51 Eğitim ve öğretim insanları bireyleri anlama ve idrak etmeye yoğunlaştırır. Fen dersleri ile insanların doğuşları ve yaşayışlarını daha iyi anlarız. Ayhan YILMAZ

 

C.51 Hayır eğitim ve öğretim sistemi nesnel bilimin metriksi ile sıkıştırılmıyor. Evrim bir hapishane değil ucu ve sonu belli olmayan bilgi denizidir. Fatma TUNÇ

 

C.51.Bu günkü eğitim sisteminde batı örnek alınarak insanlara bir şeyler öğretmek amaçlanır. Bu yöntem kesinlikle yanlıştır insanoğlu bilimi kendi içinde yeşertip büyüttükten sonra onu toplumun kullanabileceği hale getirmelidir. Songül BAĞIŞ

 

C.51 İnsanları inançsızlığa sevk ettiği için böyle bir birleşmenin uygun olmayacağını düşünüyorum.   NAFİH ASLANCI

 

C.51 bilim ne nesnelliğe ne de öznelliğe bakmalım bilim insanlık için bir gelişim ve ilerleme unsurudur nasıl ve nerde olduğu önemli değil önemli olan insana fayda sağlamasıdır nerde ise gidilir oradan en iyi şekilde alınır. Murat YILMAZ

 

C.51 Bu gerekçe bence de doğru. Bizleri sanal bilime öylesine bir zorunluymuş gibi bağımlı yapıyorlar ki bu da bizi kendi dünyamızdan uzaklaştırır. Rıfat KOY


C.51
Evrim hapishanesine sıkıştırılmış eğitimin nesnel birimin metrisinden olmasını sağlamıştır.Hacer BEYTER


C.51
Var olan bilim belli kurallara dayanır. Sonuçta eğitim-öğretim ve nesnel bilim insan ürünüdür. Bundan dolayı insan sanal dünyasıyla sıkışmıyor aksine ufku genişliyor. Aysun AKBAŞ

 

C.51  Bir insanın söylemek istediği her şeyi doğru kabul edemeyiz bize doğru gelen şeyleri de kimseye doğrudur diye kabul ettiremeyiz. Fatih KIZILKAYA

 

C.51 Tam tersine bu günkü eğitim ve öğretim geçmiştekine göre bizlere ve yeni nesil öğrencilere bilimin kapısını ardına kadar aralayıp,öğrenilen bir bilgiye körü körüne inanmamayı,araştırmayı,akıl yoluyla doğru olanı bulmamızı sağlayan bir yol gösterici konumundadır.Ahmet ŞAHİN

 

C.51.İçinde bulunduğumuz günümüz dünyasının içinde bulunduğumuz günümüz dünyasının teknoloji harikası döneminde insanlar arasındaki diyalog, kültür, sanat, bilim, siyaset, haberleşmeleri bilindiği gibi bilgisayar, telefon gibi son harikalara indirgenmiş durumda. Bu tür gelişmeler doğal ve zorunlu olarak eğitim ve öğretim sistemiyle harmanlandırılıyor. İstenilen bilgiler bilgisayar sistemindeki google türü programlarla aranmaktadır. Gelişen teknoloji ve modern dünyanın bir zorunluluğudur böyle sanal dünyalarda bilgi aramak. Bu nedenlerle eğitim ve öğretimin sanal dünyaya sıkıştırılması gibi bir durum yoktur. Bu zorunlu bir sonuçtur. Hatta öyle ki gelecek dönemlerde eğitim ve öğretim sistemi öğretmene ihtiyaç duymadan sanal olarak verilecektir. Sariye OĞUR

 

C.51.İnsanlar bilimin metriksine değil, bilimin insanların düşünce metriksine konumlanması gerekir. İnsanların sanal dünyasının evrimin hapishanesinde değil, evrimi insanların sanal dünyasında değerlendirilmesi gerekir. Bize gerekli olan evrim teorisi değil evrim bilimidir. Coşkun DOĞRU 

 

C51.  Sanal dünyasına liyakatsizce girme vardır aslında.çünkü eğitim sistemi insanlara liyakatsizliği öğretmiyor liyakatli bir eğitim verilmeye çalışılıyor ama ne yazık ki insanlar bunu bir bilgi bikrimi edinmek için kullanmak yerine farlık amaçlar için kullanıldığı için eğitimi de lekelemiş oluyor.sanal dünyasının bozukluğu sistemden çok insanların liyakatsizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum.Cihan YILDIZ

 

C.51. Bugünkü eğitim sistemi insanların sanal dünyasına da nesnel dünyasına da yeterince hitap etmiyor. Birçok eksiği var (materyal, öğretmen…)aktarılmaya çalışılan doğrular bilimin değil eğitmenin doğru kabul gördüğüdür yani bilimsel değil bireysel doğrulardır. Gonca ÖNLER

 

C.51 insanların sanal dünyasını nesnel bilimin metriksine  yada evrim içine hapsederseniz kişinin sanal dünyasını paramparça edersiniz. Dolayısıyla nesnel bilimi ve evrimi sanal dünyanın içine koymalısınız ki kişi kendi tercihini özgür iradesiyle yapsın. M.EMİN AY

 

C.51 İnsanların sanal dünyasına nesnel bilimin metriksine liyakatsizce sıkıştırılmaya çalışmasına katılmıyorum.Çünkü eğitim ve öğretim sistemimiz henüz o seviyeye ulaşmış değil.Hülya ACARSOY

 

C.51 evet katılıyorum çünkü insanların dini , kültürel ve sosyal özellikleri hiçe sayılarak nesnel bilime sıkıştırılır.Mustafa DAĞDELEN     

 

C51.  insani bilimler kendi nefsi mücadelesini kazanmadıkları sürece tam bağımsız ve sağlıklı kararlarda bulunamazlar. Aynı şekilde gerek medya ve gerekse diğer yayın ve yayım kuruluşlarında kendi menfaatlerine göre saf tuttukları açık bir şekilde ordadır. Bu bilgilerin ışığında hazırlanmış bir eğitim ne kadar sağlıklı olabilir. Ve bilimin açıklayamadığı olaylar insan zihninde kara delik oluşturmaktadır. Hadi GÜVENER

C.51 Bu gün ki eğitim ve öğretim sistemiyle nesnel bilimin metriksine dayalı araştırmalar yapılarak gerçek bilimin merkezine ulaşılabilir.Yunus BOLLUK

 

C.51  Bugün ki  eğitim sistemi daha çok ezbere dayalı olduğu için insanların düşüncelerine yada sanal dünyasına her şey olduğu gibi yansıtılmaya çalışılıyor. Mehmet KAYASIZ

 

C.51  Eğitim; kişilere ve toplumlara, peygamber ahlakını doğru zamanda ve doğru bir şekilde aşılamaktır.Eğitim eşikte başlar ve mezara kadar devam eder.O yüzden verilen her eğitim kişinin sanal  dünyasında kara delikler oluşturmaz.Öğretim için de aynı şeyleri söyleyebiliriz . İlime götüren her nesnel bilim liyakatli ve kişinin düşünce metriksini geliştiren bir emek sürecidir. Gonca DAL

 

C.51 Önerme çağımıza uygulandığına doğruluğu ortaya çıkmaktadır.bilim hakkaniyete ulaşmak için bir araç olarak değil süper güçlerin menfaatine hizmet amaç güden araç olarak kullanılmaktadır.Bunun yanı sıra bu önermenin yanlış kabul edilebilirliğiyle, inanç değerlerinden kopan veya yoksun kalan insanlar bilimin ilimi doğrulamasıyla bilimin köprüsünü kullanmış ve tekrar inanç değerlerindeki yapbozun eksik parçalarını hakkıyla tamamlayabilmişlerdir.  Leyla SAYDAN

 

C.51-evet doğru çünkü gerçek eğitim ve öğretimin dışında çok farklı kural içinde bizlerin beynine ve düşüncelerine ve hayatına yerleştiriyorlar.BUKET KAYA

 

C.51.Bugünkü eğitim sistemi ezbere dayalı bir sistem olduğu için  kelimelerin liyakatsizce insanın sanal dünyasına yerleştirilmesi hiçte zor olmuyor.Baran ÖRENÇ

 

C.51.Doğrusu bu önermeyi tam olarak reddetmek mümkün değildir.Çünkü eğitim belli oranlarda  evrimle ilişkilendirilerek yapılmaktadır.Fakat tabii ki eğitimi olması gerektiği gibi yapanlarda yok değildir.YYU ele alındığında bazı insanlar eğitimi evrime dayalı yaparken bazıları ise yaratılış  temelli bir eğitim vermektedir.Alında eğitim öğreticilerin inançları doğrultusunda şekillenmektedir.Yunus  ÇELEBİ

 

C- 51 Bu günkü eğitim ve öğretim sistemi ile insanların sanal dünyasının nesnel bilimin metriksine liyakatsizce sıkıştırılması pek fazla söz konusu değildir. Bunu gelişen bilim dünyasına bakıldığında anlayabiliriz. Eğer insanın sanal dünyası evrim hapishanesine sıkıştırılmış olsaydı bu günkü gelişmelerin yaşanması pekte olanaklı olmazdı. Neşe Çaparoğlu

 

C.51 Bugünkü eğitim sistemi öğrencilere verilen sanal ve reel konuları belli yaşlara göre vermektedir. Belli yaşı geçen kişilerin sanal dünyalarını karıştırmak için ya da hapis etmek için bir neden yoktur. Sorun o kişidedir. Eğitim sistemimiz verilmesi gereken konuları kademeli bir şekilde vermektedir. Fakat yeterli olmamaktadır. Nuray ERGİN                       

 

 C.51. Bugünkü eğitim sistemi amaca hizmet etmektedir. Kişileri bu amaca hapsetmektedir. Kişinin özgür düşünme sistemini zedelemektedir. Oysaki eğitim ve öğretimde kendi düşüncenin özgür kılınması, kendi ilgi alanlarına göre eğitim alması gerekir. Ancak böyle ciddi anlamda sağlıklı bireyler yetişmiş olur. Hediye KAYA

 

C.51 İnsanın tüm yaşamını eğitim sistemi içine sıkıştırmak mantıklı değil çünkü insan çok yönlüdür. Zübeyir AŞUROĞLU