53.Bir öğretim üyesi ve öğretmen senelerce ders verir. Her yıl ders notlarının bir paragrafını algıda değişmezlik ilkesine yaklaştıracak şekilde;görsel, işitsel ve yazı dili cümlelerinde düzenlemeye gitmesi için nasıl bir uygulama ve eğitim sistemi önerirsiniz.

İpucu;tıklayın

 

C.53. Her sene uygulanan sisteme göre sene sonu bir değerlendirme yaparım. Bir daha ki sene o notlardaki paragrafı değiştirip eğitim veririm ve yine sene sonu bir değerlendirme yapıp algıda değişmezliği ölçerim. Bu uyguladığım yöntemi her türlü bilimsel çalışma ile desteklerim.(görsel, işitsel). Elif DEMİR

C.53 Güncel bilime dayalı ,öz eleştiriye açık bir eğitim sistemi öneriyorum Mehmet ERGÜN.

C.53 Evet anlatacağı şeyler belki taslata değişmez; ama günümüz insanları sürekli değişmekte ve bilgi seviyeleri yükselmektedir.  İnsanların bildiği şeyleri anlama onları disiplin suça sevk eder.Bilgiyi farklı bir şekilde sunmak ,görsel olsun,işitsel olsun insanların ilgisi çeker.Bir öğretici bir yıl sonraki yılda anlatacağı  şeyler ilk önce günceleştirmelidir.Sınıfta iletişim araçları dendiği zaman  ,jetonlu telefon örnek vermesi gülünç kalır . Anlatırken ama olduğu gibi değil, kendi yorumun kamalı ve öğrencilere alternatif yolları göstermelidir. Eğer bir sonraki yılda artısı olmuyorsa, kusura bakmasın: bu insanlara hizmet değil, insanlar üzerin de bir kambur olur ve yaşadığı topluma bir fayda sağlamaz, insanlık için bir basamak ileri taşımaz. .HİKMET ÇITAK

C.53 O ders notunun algıda değişmezlik ilkesine uygun bir şekilde öğrenciye tam kavratabilmesi için daha fazla duyu organına hitap edecek şekilde ve anlaşılır bir dil kullanarak hitap etmeli. Şeyda ÜSTEK C.53.Ezberciliğe dayanmayan, daha çok bilime ve bilimsel çalışmalara dayanan bir uygulama ve eğitim sistemi olabilir. Ezberciliğe dayandırılırsa, bilime dayandırılmazsa eğitim sistemi çağın önüne geçemez. Berrin ÖZGÖKÇE

C.53 Algıda değişmezlik ilkesine göre öğretmen veya öğretim üyesi anlatacağı dersleri, konuları öyle bir şekilde düzenlemeli ki her yıl ders verdiğinde o paragraf onda bir şeyler çağrıştırsın. Yani öğretmen notları bir süzgeçten geçirmeli ve en basite indirgemelidir. Daha sonra öğrenciyi sıkmadan bunu aktarmalı ve bilginin yanına bir link atarak öğretmeyi daha da güçlendirebilir. Neslihan YARDIMCI

C.53 İnsanın güvenli geleceği için nesnelere ve olaylara ne tür anlamlar yükleyeceğinin farkında lığını kavramasına yardımcı olacak eğitim sistemi uygulanmalıdır. Dinçer KÜÇÜK

C.53 Öğretmen işlediği konunun değerlendirme aşamasında elde edilen başarıya güre stratejisini belirlemelidir. İstenilen başarı sağlanmamışsa, neden aranmalıdır. Mehdi BİNİCİ

C.53 Öğretici aynı konuları anlatacak olsa bile,her yıl değişen koşullar ve öğrencilerin durumuna göre bir takım değişiklikler yapmalıdır.Mesela yakında da olsa uzakta da olsa elma elmadır,ancak bunu öğrencilerin baktığı açıdan görmek ve aktarmak gerekir.Mesela gerekli materyallerin bulunduğu,teknolojinin geliştiği ve bilgiye ulaşmanın daha kolay olduğu bir ortamda derste adı geçen materyaller,yapılacak deneyler,verilen ödevler daha bilimsel ve gerçekçi bir şekilde tanıtılmalı,yapılmalıdır.Halise KADİRHAN

C 53-Önce algıda değişmezlik ilkesini iyice öğrenip benimsemeli ve mevcut müfredatı ona göre ele almalıdır. Böylece nerenin nasıl ve ne zaman değişebileceğini kestirebilir. Şaban ADAŞ

C.53 Böyle bir sonucun elde edilebilmesi için tüm bireylerin aynı eğitimden aynı sonuçları çıkarması gerekir. Bunun içinde en azından hepsinin çevresi birbirinin aynısı olmalı. Bunu sağlayabilmek için ise tüm insanları bağlayıcı tek bir kurallar bütünü içine koymalı. Böyle bir şey ise sadece dini eğitim ile elde edilebilir. Esra ALİHANOĞLU

C.53 Öğretmen ders verdiği zaman, bilgilerini öğrencilere aktardığı zaman algıda değişmezlik ilkesini mutlaka kullanır. Bütün öğrencilerin bilgileri algılamaları ve bunları yorumlamaları farklıdır. Örneğin öğretmen tahtaya bir çizgi çizer bazıları için kısa bazıları için de uzun olur. Ama yeşil bir rengi gösterirse herkes aynı cevabı verir. Bu öğrencilerin görsel ya da işitsel açıdan algıda değişmezlik ilkesine dayanır. Yasemin YILDIZ

C.53 Öncelikle öğrencilere o konu hakkında gerekli tüm bilgiler verilmelidir. Ve bunu yaparken işitsel öğelerden çok görsel öğelerin kullanılması daha uygundur. Nura DEMİR

C.53 Topladığı ders notları her yıl gireceği sınıflara öğrencilere anlatarak öğrencilerin anlama yeteneğini geliştirir. Ayhan YILMAZ

C.53 Geçen her zaman diliminde teknoloji gelişir ve gelişen teknolojiyle algıda değişmeyen ilkesine yaklaşır. Günümüzde görsel, işitsel ve yazı dili cümlelerinde düzenlemeye gitmek için, televizyon, internet, tepegöz, projeksiyon aleti yardımıyla uygulanan bir eğitimi öneririm. Fatma TUNÇ

C.53.Ezbercilikten uzak, öğrencilerin tümüne hitap edecek bir eğitim sistemi geliştirilmelidir. Songül BAĞIŞ

C.53 Dil,hiçbir zaman yerinde saymamış her zaman kendini  yenilemiştir. Öğretmenlerde dili kullandığı için hiçbir zaman kendi yerinde saymamalı kendini sürekli yenilemeli. Hep aynı programı hazırlamamalı zamana ayak uydurmalı ve teknoloji nimetinden faydalanmalıdır. Öğrencilere yer yer derse katılmak için fırsat tanımalı kendini gerçekleştirecek,kendini yetiştirecek öğrencilere önder olmalıdır.        NAFİH ASLANCI

C.53 Her sınıf da konuları işledikten sonra genel bir değerlendirme yapılır değerlendiremeye göre ve konuya göre bir çözüm bulunur.  Murat YILMAZ

C.53 Her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bir düşünün bundan 20 yıl önceki eğitim sistemini teknolojik imkânlardan yararlanmak neredeyse yok denecek kadar az iken şimdi her çeşit soruna cevap verecek teknolojik imkânlara sahibiz. Rıfat KOY

C.53)Gelişen teknolojiye adapte olup görsel işitsel ve yazı dili cümlelerini öğrenciye daha verimli vermek için araç ve gereçler geliştirmeli.Hacer BEYTER

C.53 Öğrencinin aktif olduğu öğrenci merkezli bir eğitim öneririm. Her yıl ders notlarının bir paragrafını algıda değişmezlik ilkesine yaklaştırmasını istiyorsak görsel, işitsel, tekrarlarla bu başarılabilir. Bu yapılırken dinimizin de öngördüğü çerçevede peygamber ahlakı esas alınmalıdır.  Aysun AKBAŞ

C.53  Günden güne teknoloji gelişiyor.Geliştikçe, doğru bildiğimiz şeylerin aslı gün yüzüne çıkıyorsa elbette

 bunların değiştirilmesi ve doğrusunun aktarılması elzemdir. Fatih KIZILKAYA

C.53 Günümüzün gelişmekte olan teknolojisindeki yenilikleri kullanarak ve de öğrencilerin ilgi alanlarını belirleyerek dersleri öğrencilerin ilgi alanları ve günümüz teknolojisinin doğrultusunda sunmayı başardığımız ölçüde algıda değişmezlik ilkesine uygun uygulama ve eğitim vermiş oluruz. Ahmet ŞAHİN

C.53. Slâyt programı algıda değişmezlik; işitsel, görsel ve yazı dili cümlelerinde eğitim yöntemine uygundur. Bunun için gerekli olan da teknolojik eğitim sistemidir Sariye OĞUR.

C.53.Öğrencilerin ülfet(alışılmış olan) etmiş olduğu; günlük hayatta kullandığı ya da çoğu kez karşılaştığı görsel, işitsel ve yazı dili cümleleri notlara konulmalıdır. İnsana (seviyesine göre)garip, vahşi olmayan materyallerle geliştirilmiş bir eğitim sistemi muvafıktır. Coşkun DOĞRU

C53. Öğretmenin, öğrenci seviyelerine ve bulunduğu çevreye uygun bir programı olmalı yani esnek bir programa sahip olmalı. Aynı zamanda öğrenci merkezli olursa başarılı bir öğretim yapacağı kanaatindeyim. 

Eğer sistem katı bir program içeriyorsa öğretmen bunu değiştirmeye çalışmalı yani okulun bulunduğu yere göre, öğrenci ihtiyaçlarına göre v.s. düzenlemeye gayret göstermelidir. Cihan YILDIZ

C.53. Bilimsel çalışmalar takip edilmeli öğrenciye geçerliliğini yitirmiş bilgiler sunulmamalı güncel olayların takibi sağlanmalı, öğrencinin aktif katılımı sağlanmalı. Gonca ÖNLER

C.53-kullanacağı materyaller herkes tarafında aynı kalitede algılanmalı ,öyle teknikler ve yöntemler kullanılmalıdır ki ekonomik olmalı zamandan tassa ruf sağlamalıdır. Görsel envanterler kullanıldığında kişiler tarafından açık ve net bir şekilde ve aynı algılanmalıdır. İşitsel materyal kullanıldığında kıraat makamında olmalıdır. Kullanılan sistem herkes tarafında kabul görmeli insanları ortak paydasına hitap etmelidir. M.EMİN AY

C.53 Her yıl ders notlarının bir paragrafını algıda değişmezlik ilkesine yaklaştırmak istiyorsak görsel,işitsel ve tekrarlarla bunu başarabiliriz.Hülya ACARSOY
C.53
Ders anlatırken seçtiği örneklerin güncel olmasına dikkat etmesi lazım Mustafa DAĞDELEN
C53.
Bilindiği üzere eğitim dinamik bir olgudur ve değişkenleri çok fazla olduğun için hepsini kontrol altına almak çok güç, zahmetli ve masraflı bir iştir. O nedenle eğitimin temel farz olanları tüm öğrencilere verilmeli ve bu bilgilerinde canlı değişime ve gelişime açık olmalı ve gerektiğinde takviye edilebilmelidir. Ve farklı bölgelerde ve seviyedeki okullarda okulun çevrenin ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre esnek ve o okulun öğrencilerine has bir program düzenlenmelidir. Örn. Köyde ise köyün olanaklarına ve o bölgenin doğal yaşamından esinlenerek ve beklide destekleyerek etkilikler, programlar tasarlanmalıdır. Aynı zamanda çağın ve şartların gereğine göre de bunlar kaldırılıp yeni ders notları hazırlanmalıdır. Hadi GÜVENER

C.53 Anlatılan konu ile öğrenci üzerinde ne kadar etkili olabilmiştir?sorusunu dikkate alarak değişikliklere gidilmelidir. Yunus BOLLUK

C.53 Eğitimci bunu başarması için paragrafı bir olay veya olgu ile ilişkilendirebilir. Bunun için de materyal geliştirmeye yönelik bir eğitim sistemi öneriyorum. Mehmet KAYASIZ

C.53 Herhangi bir şey herkeste aynı anlamı uyandırıyorsa buna algıda değişmezlik denir.Branşı fizik olan bir öğretmen ^yer çekimimi kanunu konusunu en iyi nasıl bir şekilde anlatabilirim ^ diye düşünürken en basit yol olarak şunu deneyecektir. _Elimde tuttuğum bu cismi serbest bıraktığımda ne olacak? Diye sorarak  herkes için’’yere düşecek cevabı kendi düşüncesinde oluşur.Algıda değişmezlik çemberi içine giren her kavram veya konu anlatıldığında denenecek en iyi metot öğrencileri işitsel ve görsel olarak konuya adapte etmek ve ilgilerini çekmektir.Bu,konu öncesi ve konu dahilinde beyin fırtınası ve benzer metotlar şeklinde olabilir. Gonca DAL

C.53 Öğrencilerinde güzel ahlak ve bilgilenme hevesi, refleks ve alışkanlıkları geliştirirken algısal dünyalarında istikrar kazanmalarını sağlamayı ve algısal dünyalarının karmakarışık olmaktan korumayı hedeflemelidir. En karmaşık şeyleri aktarırken öğrencileri anlayabileceği, rahat algılayabileceği, öğrenebileceği seviyeye indirmeli ve aktaracağı konuyu doğru bilmelidir. Aynı zamanda eğitimcinin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.İstenmedik davranışların gözükmemesi için eğitimcinin,öğrencilerin fıtratını yaşam döngülerini,enerji hallerini,yatkınlıklarını iyi bilmeli ve sistemi bunlara göre değerlendirmelidir.Leyla SAYDAN

C.53-şu şekilde öğrencileri iyi takip etmesi gerekir. öğretmen elinden gelenden daha fazlasını yaparak ve öğrencileri en iyi şekilde gözeterek algıda değişmezlik ilkesini yazabilir.BUKET KAYA

C.53.Tamamen buluş yoluna dayalı bir eğitim yöntemi uygulamalılar. Baran ÖRENÇ

C.53.Öncelikle eğitim sistemi insanlığın faydasına çalışmalı bu insanların tercihi ile yapılmalı.Örneğin bir öğretim görevlisi öğrencini anlamak istediğini kendi alanına giren bölümünü anlamlandırarak öğrenciye öğretmelidir.Böylece anlamsız ve gereksiz ifadeler ve bilgiler çıkarılmış olur. Yunus ÇELEBİ

C- 53 Bir öğretim üyesi ve öğretmenin her yıl ders notlarının bir paragrafını algıda değişmezlik ilkesine yaklaştırmak için her öğrencinin algılama niteliğini göz önünde bulundurarak anlatım, sunum ve deneylerini ona göre ayarlamalıdır. Neşe Çaparoğlu

C.53 Eğitimci algıda değişmezlik ilkesini uygulayabilmesi için girdiği her dersteki öğrencilere anket uygulamalı ve görüşleri alınmalı notlarını öğrencinin isteğine göre bir paragraf üzerinde uygulamalı. Nuray ERGİN

C.53. Yapılandırmacı bir eğitim sistemi öngörülmeli. Ezberci eğitim sisteminden uzak durulmalı. Bu şekilde alınan eğitim sistemi ancak çağı takip eder ve kişiyi geliştirir. Hediye KAYA

C.53 Algıda değişmezlik ilkesini zordur çünkü her bireyin yapısı, olaylara bakış açısı ve düşüncesi farklı olabilir. Zübeyir AŞUROĞLU