55.Liyakatli Devrimler toplumların refahı için araçtır. Liyakatsiz devrimlere de toplumlar araçtır. Önermelerini gerekçeli ret ediniz.

 

C.55.Topluma yaralı devrimler, yenilikler daha iyi, liyakatli bir yaşam için şarttır. Yani toplumu, toplumun çıkar ve gereklerini düşünüp hazırlanmış her şey her yenilik, yapı v.s. yeni yeni durumlar, gerçekler ortaya çıkarıp daha rahat bir yaşam için çözüm önerilerinde bulunur. Bunun tam tersini düşünürsek kötü çıkarlara toplum masa olarak kullanılabilir düşüncesine katılmıyorum. Toplum o kadar bilinçsiz değildir. Toplumumuzda insanların refahı için çalışan birçok kişi vardır. Ayrıca toplumumuzu oluşturan halk iyi ile kötüyü ayırabilecek kadar bilinçli ve tutarlıdır. Toplumun bu tarz şeylere masa olabileceğini sanmıyorum. Beraber hareket için ortak düşünce gerekir. Herkes bir konuda o kadar liyakatsiz düşünemez. Elif DEMİR

C.55 Toplumlar liyakatli olur devrimler liyakatli olmaz. Mehmet ERGÜN

C.55 Başta toplumun refahı için yapılan yenilikler, toplumu üzerinde kağıt üzerinde çizilen gibi olmayışı ve toplumu tam analiz edilmediği için şifa olması gereken yerde zehir olur. Toplum kaos içine atılır ve sonrada toplum hayvan kuralları aratmayacak şekilde yaşam rehber konumuna getirir.Bazı yenilikler  ise toplum faydası için değil  kendilerini  topluma göstermek için yani sadece  birilerinin gözüne girmek  veya başkalarının uşağı  olduğu için  onun emrine göre hareket  ettiği için sadece  belli bir kesim için hareket etmiş ;ama toplum için yaşanan düzensizliği  geçici de olsa  bir deva olduğu için ,başlangıçta bireysel menfaat için ;ama topluma mal olur . .HİKMET ÇITAK

C.55 Devrimler sosyal kurallar sisteminin bir kaç yöntemle bir nevi zorlamayla toplumlara benimsetmek demek olduğu için liyakatli yâda liyakatsiz her iki durumdaki devrimde de toplumları araç olarak kullanırlar. Yani toplumun refahını sağlamak için devrime ihtiyacımız yoktur. Herkesin kendi özgür iradesiyle zaten toplumun refahı sağlanmış olur. Şeyda ÜSTEK

C.55:Toplumda sorunlar varsa, refah düzeni yoksa o toplumun bir devrime ihtiyacı vardır. Ve bu devrimde toplumun içinden çıkar. Toplumdaki sorunlar devrimi gerektirecek durumlardır. Toplum içindeki çatışmalar nedeniyle gerilimlere sebep olur. Çatışmaların nedenini çözmek için liyakatli devrimler oluşuyor ve devrimler toplumun ilacıdır. Berrin ÖZGÖKÇE

C.55 Liyakatli devrimler herhangi bir art niyet içermediği, çıkar gözetmediği için toplumların refahı için araçtır. Ama liyakatsiz devrimler çıkar gözettiğinden toplumu hedefleri için araç olarak görür. Neslihan YARDIMCI

C.55 Uygun devrimler toplumun refahı için araç değil, toplumun yaşam tarzıdır. Toplumun benimsemediği bir devrimin gerçekleşmesi söz konusu değildir. Dinçer KÜÇÜK

C.55 Hiçbir toplum refah içinde yaşarken kalkıp da devrim yapmaz. Devrim kötülüğe san vermektir, devrim her zaman toplum için yapılmıştır. Mehdi BİNİCİ

C.55 Liyakatli devrimler ile bazı insanlar için zaten kurulu olan düzeni değiştirip,onların alışkın olmadığı bir düzen kurmaya çalışmak o insanların refahını kaçırabilir.Aynı şekilde liyakatsiz devrimler de bazı insanların refahına neden olabilir.Örneğin Türkiye’de işçi sınıfı için belirlenmiş bir düzen vardır,ancak işçi sınıfının isteklerine uygun değildir.Bu işçi sınıfı devrim yapıp kendilerine daha faydalı bir takım haklar verilmesini sağlıyorlarsa,bu yeni düzen iktidar için kötü,derine inince köleler,işçiler için iyi olmuş olabilir.Ya da Kürt Sorunu’nu düşünelim.Bu yeni düşünce devrimin devlet için,belki de dünya için kötü ama Kürt halkı için,Kürt kimliğinin tanınmasına sebep olduğu için iyi olduğunu düşünebiliriz.Halise KADİRHAN

C 55-Matbaa devrimi liyakatli bir azim ile ortaya çıkmış ve insanlık tarihinde bir çığır açmıştır.Öte yandan türbanlılara okulu kapattıran devrim ise toplumu araç olarak kullanıp kendisine sit alanı açma çalışması yapmıştır. Şaban ADAŞ

C.55 Katılıyorum. Toplumun refahını yükseltmek için yapılan devrimler o topluma yön vermek için bir araçtır. Günümüzde de görüldüğü gibi yapılan liyakatsiz devrimler sonucu tüm toplumun o devrimin getirdiği anayasaya mahkum olması o toplumun o liyakatsiz devrime araç olmasının bir göstergesidir. Esra ALİHANOĞLU

C.55 liyakatli devrimler ahlaklı, kusursuz insan tipini oluştur. Buda toplum refahı, huzuru için araçtır. Liyakatsiz devrimler ise yanlış, başıboş, düşünemeyen, toplumdan soyutlanan insanlar yetiştirir. Yasemin YILDIZ

C.55 Toplamlar bazen kendileri için uygun, doğru devrimler yapmalıdır. Bu gelişim için ön koşuldur. Ama bütün devrimler maalesef  yararlı olmuyor. Bu tür devrimlerin nedeni de insanlar arasındaki çatışma ve üstünlük kurma isteklerinden gelir.  Nura DEMİR

C.55 Devrimin liyakatı olamaz. Bazı devrimler topluma yarar bazıları zarar verir. Toplumlar devrimlerle var olur ve yıkılır. Ayhan YILMAZ

C.55 Liyakatli Devrimler toplumların refahı için araçtır önermesi bir düşünce biçimi olmaz ancak yaşayış biçimi olur. Çünkü yaptığınız her türlü devrimin toplumun refahını sahipleneceğini savunmak çok yanlış ve saçma olur. Fatma TUNÇ

C.55.Geçmişten günümüze insanlığa yararlı yeniliklerin yapıldığı toplumlardaki insanların refah seviyesi yükselmiş; aynı zamanda toplum için fayda sağlamayan, yenilik gibi görünen değişmeler, o toplumun gelişmesinde bir fayda sağlamadığı gibi daha çok toplumu kaos ortamına sürüklemiştir. Songül BAĞIŞ

C.55 Baştakilerin kendi menfaatleri doğrultusunda yaptıkları devrimlerdir.burada insanları kullanmaktan başka bir şey olmadığı için devrimlerin uygun olmadığını düşünüyorum.        NAFİH ASLANCI

C.55 Devrimde liyakat yoktur bir topluma ya da kişiye, topluluğa topluma gerektiğinde devrim kendini gösterir. Devrim devrimi çıkaran kişilere araçtır. Murat YILMAZ

C.55 Geçmiş tarihimizde de gördüğümüz gibi yapılan her devrim toplumun refahından çok toplumda kayıplara, eksikliklere ve birçok zarara neden olduğunu görmüşüz. Tamam, belki yerine göre devrim şart olabilir ama sonucu hesaplanmayan devrim toplumu refahtan çok huzursuzluğa iter. Rıfat KOY

C55)Liyakatli devrimler toplum için araç değil adalet eşitlik anlayışını topluma kazandırmıştır.Liyakatsiz devrimler de topluma kendi anlayışına göre düzenlemiştir.Hacer BEYTER

C.55 Liyakatli devrimler toplum için araç olamaz, devrimler esnasında nice mazlum kesimler ya zindanlara / hapishanelere düşerler ya da çeşitli sıkıntılara maruz kalırlar. Liyakatsiz devrimlerde toplumlara araç değildir. Aysun AKBAŞ

C.55  İşin doğrusu önemli olan devrim yapmak değildir.Devrim toplumun refahı, huzuru ve geleceği için yapılmalıdır.Liyakatsiz devrimler bazen toplumun geleceği için önem arz edebilir . Topluma ders niteliği taşıyabilir. Fatih KIZILKAYA

C.55 Devrimler kansız olmayacağından dolayı bu şekilde bir refah,refahtan çok insanların ölümleriyle sonuçlandığı için bir vahşettir. Ahmet ŞAHİN

C.55.  İran’da bir dönem yaşanan şah zamanında İran halkı demokratik ve özgür bir hayat tarzı sürdürüyordu. Fakat bazı kesimler antidemokratik ve seri atışı bir yönetimden haz alıyorlardı. Bunun sonucunda İslami bir ayaklanma başlattılar. Hümayni önderliğine İslam devrimi yapmışlardır. Nihayet olarak ülkenin siyasi, ekonomi, sosyal, kültürel ve mozaik yapısı yıpranmaya uğramıştır. Şu anda halk içinde bulunduğu durumdan şikayetçidir Sariye OĞUR.

C.55.Devrimler yapılırken toplumun tüm kesimine hitap etmeli, şayet etmiyorsa bu liyakatli bir devrim değildir. Ki liyakatli devrimler hiçbir zaman olmayacaktır. Çünkü yapılan devrimlerden bir kesim olumsuz etkilenir. Liyakatli devrim de araç olmaktan çıkar. Toplundan çıkan istenmeyen gelişmeler liyakatsiz devrimlerin yapılmasına sebep olabilir. Dolayısıyla istenmeyen davranışların türemesi araç olmuş olur. Coşkun DOĞRU

C55. Devrimler amaçlara göre farklı şekillerde olabilir(siyasi,dini,hukuki v.s.)ama önemli olan insanlığa faydalı olması liyakatli olmasıdır.liyakatsiz devrimler toplum için bir kara deliktir. Hz. Ömer‘in adaleti, Hz. Muhammed’in güzel ahlakı liyakatli devrimlere en güzel örnektir.Toplum için bir araç olmuştur. Cihan YILDIZ

 C.55. Devrim beraberinde huzur ve mutluluk getirmiyorsa devrim olarak adlandırılmamalı. Gonca ÖNLER

C.55- liyakatli devrimlerin toplumun refahı için olabilmesi için toplumun genelinde yaşadığı ideolojiyi savunması gerekir. Yanı batılı devirip hakkı getirmekle olur. Ancak bu amaç güdüldüğünde liyakatli devrimler toplumun huzurunu sağlar. Uyutulmuş bir toplumu kendi çıkarları uğruna kullanan bir güçle devrim yapılsa bu sadece toplumu kendine araç edip toplumu parçalamak olur,buna refah değil kahretmek olur.

M.EMİN AY

C.55 Toplumlar ve devrimler her zaman her yerde birbirlerine aynı oranda bağlı kalmamaktadır.Araç yada amaç olması değişkendir. Hülya ACARSOY

C.55 bütün devrimlerin oluşu süreci sancılı olmuştur. çünkü yapılan devrimlerin toplumun tamamı tarafından benimsenmesi mümkün değildir. Mustafa DAĞDELEN 

C55. Evet devrimler; Siyasi alandaki devrimler, toplumsal alandaki devrimler, eğitim ve kültür alanındaki devrimler, hukuk alanındaki devrimler ve ekonomi alanında ki devrimler gibi farklı amaçlara ve farklı alanlarda devrimler yapılmaktadır. Amaç milletin karakterine, şartlara ve çağın gereklerine uygun ve ilerlemeyi sağlayacak yeni düzenlemeleri yapmakla toplumu çağdaş (çağa ayak uyduran ama bunu yaparken de çağı sorgulamadan uyan, imama tabi olur gibi aynen yaptığını yap mantığı ile yapan değil)  medeniyetler seviyesine çıkartmaktır. Ve çok demokratiktir çoğunluğun söylediği doğrudur haksız olsa da güçlü olan (medyatik veya sempatik güç, parasal veya siyasal gücü elinde bulunduran, parasını verip düdüğünü öttüren) her zaman haklıdır. Uysa liyakatli devrimler Hz Ömer r.a gibi kuzunun ve kurdun hak hesabını yapan devlet lambasını kendi ihtiyaçlarından ayıran, harp meydanında merhameti savunan devrimlere, gözleri değil gönülleri açan bir devrime her zaman ve mekânda ihtiyaç duyulmaktadır. Hadi GÜVENER
C.55
Liyakatli ve liyakatsiz devrimlerin ikisi de toplumun bozan devrimlerdir.Liyakatli devrimler her ne kadar faydalı görünse de şimdiye kadar hiçbir liyakatli devrim zararı kadar fayda sağlayamamıştır. Yunus BOLLUK

C.55 Bir toplumun huzuru, mutluluğu liyakatli devrimlerde sınırlandırılamaz. Liyakatsiz devrimler içinde gerekirse insan aracılık yaparak iyileştirmeye gider. Mehmet KAYASIZ

C.55  Her devrim özünde bir amaç gizler .Devrimin liyakatsiz olması sonucu değiştirir.Toplumlar devrimlere araştır devrimlerde toplumda rejimi değiştirmek için bir amaçtır. Gonca DAL

C.55 Liyakatli bir devrim niteliği taşıyan peygamber ( S.A.V ) ‘ın İslami getirmesi ve insanlık âlemini, İslam ile şereflendirmesi toplumu refaha kavuşturmuş ve refaha ulaşma yolunda insanlar İslami kendilerine yol olarak kabul etmişlerdir. İslam refah yolunda, insanlığa ve topluma araç olmuştur.

            Liyakatsiz bir devrim olarak ta Bolşeviklerin Rusya da çarlık sistemini yıkarak yerine komünist sistemi getirmeleri sonucunda toplum komünist sistemin kendini var etmesi uğruna devrime araç olmuşlardır. Devrim uğruna insanların aile hayatları bozulmuş, mülkiyet hakları ellerinden alınmış ancak insanlar refaha ulaştırılamamıştır.

            Görüldüğü üzere birinci örnekte amaç insan ve toplumun refah ve saadetidir, ikinci örnekte ise insanlar ve toplum devrimin salahiyeti uğruna harcanmıştır. Leyla SAYDAN

C.55- evet doğru.BUKET KAYA

C.55.Eğer bir toplumda devrimler liyakatli ise o toplumun devrim için bir şey yapması gerekmez.Devrim kendi kendini gerçekleştirir.Liyakatli olduğu için de yapılacak devrimler insan refahını sağlar.Liyakatsiz devrim olan toplumda ilk önce toplumun devrimi doğru,dürüst bir şekle büründürmek gerekir.Devrimin olması için hatta devrimin liyakatli olması için araç olmalıdır. Baran ÖRENÇ

C.55.Her devrim ilk olarak liyakatli görünür fakat zamanla zıtlaşmalar oluşur ve bu devrimler liyakatli olmaktan çıkar.Çünkü her devrim önce taraftarlarını toplar bu toplama sonucunda düşmanlarda oluşturur.İşte bu yüzden devrimler refahı sağlamaz sadece belirli bir dönem durgunluğu sağlar.Yani asıl mesele devrimi neticesi olduğundan çoğu devrim olumsuz sonuçlanır. Yunus ÇELEBİ

C- 55 Liyakatli devrimler toplumlarım refahı için araçtır. Liyakatsiz devrimlere de toplumlar araçtır. Bu önermede toplumların eksikliği olarak görülen liyakatsiz devrim aslen toplumu yok eden en büyük etmendir. Bu da toplumun devrimi gerçekleştiren güç olması veya bu görevi başkasına yüklemesiyle alakalı olarak devrimin niteliğini ve etkisini belirlemiş olur. Neşe Çaparoğlu

C.55 Liyakatli devrimler toplumun refahı için araç olabilir fakat bundan sonraki nesil için refah yerine sömürücü olarak kullanılabilir. Nuray ERGİN  

 C.55. Liyakatli devrimler toplumların çıkarlarını, refahını gözetir. Bu nedenle topluma öncülük eder. Liyakatsiz devrimlerede toplum ilgilenmez. Ancak toplumu kullanmayı amaçlar ve aracı olarak kullanır. Bunda art niyet olduğu için güçlü olan amacına ulaşmak için çabalar. Hediye KAYA

 C.55. Devrimin liyakatı olmaz. Zübeyir AŞUROĞLU