56.1-İnsan nesnel dünyasından/nesnel tabanlı (genlerini çalıştırarak ve bedensel nefsi faaliyetlerinden) çevresine doğru düşünür ve çevresini kullanıp hüküm eder yoksa sanal dünyasındaki araçlarıyla yani; sanal nefisi(hayvani sıfatları-duyguları), zekası, aklı, ruhu ile çevresine doğru düşünür ve çevresini kullanıp hüküm eder?

2- Sizce nasıl düşünür ve çevresini kullanıp hüküm eder?

3-Hangi koşullarda nasıl düşünüp karar vermeli?

4-İnsan hangi-nasıl düşünme çeşitleri, sistemleri ve şekilleri meziyetlerine sahip olmalıdır?


C.56. 1.
Her ikisini de kullanıp hüküm eder. Aslında hangi alanda olduğuna bağlıdır. Eğer konu akıl,ruh ve zekanın kullanılmasını gerektiriyorsa onu kullanırken bedensel nefsin ihtiyaçları doğrultusunda onu kullanacaktır. Fakat çoğu zaman akıl ve zeka ön plandadır. Yani onu daha çok kullanır.

2.Daha çok kendi menfaatleri doğrultusunda düşünür, çevresine de ona göre hükmeder. Kendi fikri ve hareketleriyle çevresini kolayca etkileyebilir.

3.Her konuda daha çok zeka ön planda olmalıdır. Daha liyakatli sonuçlar için zekânın süzgecinden geçirilmiş ve onaylanmış olaylar kullanılmalıdır.

4.İnsanlar nefislerine yenilmemeli, eksiklikleri bir anlık zaaflarıyla hareket etmemeli ve bunun için akılın ön planda olması gerekmektedir. Ayrıca bir anlık sinir veya aleyhine gerçekleşecek olaylar karşısında soğukkanlı olup doğru kararlar verdiğinden emin olmalıdır. Elif DEMİR

C.56 1:Sanal dünyasındaki araçlarıyla daha çok kullanıp hükmeder.

        3:Bence hem nesnel dünyasıyla hem de sanal dünyasıyla bütünleşip hükmetmelidir. Mehmet ERGÜN

C.56 1-Bence zekası ,aklı ile çevresine doğru  düşünür ve çevresini kullanıp hüküm eder.

 2-İnsanlar kendi nefsi isteklerini tarih boyunca esiri olduğu için sadece  nefsini teskin etmek uğruna savaşlar bile yapılmış. Bizler gerçeği ve başımıza  ne geleceğini bile bile yaptığımız işlerin sonucu meydandayken  onu bize verdiği hazır lezzete müptela olmuşuz.

3-Bence madem bizim için bir dünya var ,ellete diğer toplumları inkar etmek  sadece kendi ve milletinin  menfaatlerini takip etmek,insanları görmezden gelmek demektir.Bindiğimiz sefine onlarda var.Onların zararına karar almamak için akıl süzgecini kullanıp ,kendini diğer insanların yerine koyarak  mantıklı karar vermeliyiz.Yarınlara bırakacak bir dünya bırakmalıyız.

4-İnsanlar yaptığı kurallar elli bir döneme hüküm sürer.Biz ölümsüz kurallar yapamayız

,çünkü zaman sürekli değişmektedir. Elbette  bizi yaratan  bizi bizden daha iyi bilir, o zaman yaratan bilir diyerek onun ulvi kanunlarına  hayatımıza aksetmeliyiz. Ancak böyle  dünya barışı sağlar. .HİKMET ÇITAK

C.56 1- İnsanlar zekâsını kullanıp ona göre kendini mantıklı gelen şeyi davranışa dönüştürür. Yani genelde insanlar duygularına ve zekâsına uygun gelen şeyleri kabullenip ona göre çevresine yansıtır.

2- Bence en çok insanlar duygularına göre hareket ederler yani çevrelerine hükmü sanal nefsiyle olur.

3-insanlar mantığıyla davranmalıdır. Ona en uygun olanı kabullenip çevresine yansıtmalıdır. Şeyda ÜSTEK 

C.56. 1) İnsan; zekâsı, aklı, ruhu ile çevresine doğru düşünür ve çevresini kullanıp hükmeder.

2)İnsan yaşadığı toplumun değerlerinden, öncelikle ailesinden, çevresinden, doğayı keşfetmesinden, eğitim-kültür etkisiyle istemeden değişmek zorundadır. Bu değişimle çevresini kullanarak hükmeder. Akıllı insan kendi aklıyla beraber başkalarının aklını da kullanandır

3)İnsan olmanın gereği olan; akıl, zekâ ve ruhu kullanarak bunlarla olgunlaşmış olduğu ve kendisinde yoğunlaştırmış olduğu bilgi birikimiyle düşünüp karar verir.

4)İnsan belli bir olgunluğa eriştikten sonra bir sistematik olayla karşılaşınca kafasında bir tablo, şema oluşturur. O tablonun ya da şemanın içini doldurarak olaya doğru hareket eder. Berrin ÖZGÖKÇE

C.56 1) İnsanlar sanal nefsi, aklı, zekâsı, ruhu ile çevresine doğru hükmeder. Çünkü sanal nefis, akıl, zekâ, ruh bir bütün oluşturur ve bir düşünce ortaya çıkarır. Bu düşüncede çevre üzerinde işlev yapar.

         2) İnsanlar kendi istekleri ve çıkarları doğrultusunda düşünür ve bu çıkarlarına ulaşmak için çevresini kullanır.

         3) Bireyin kendi ihtiyaçları, istekleri ve hedefleri ilgili durumlarda aklın, zekânın, ruhun oluşturduğu bir bütünle düşünmeli.

         4) İnsanlar çok yönlü, genel düşüncelere sahip olmalıdır. Neslihan YARDIMCI

C.56 1. İnsanların sahip olduğu sıfatların Allah c.c. ait olduğunu ve sınırlı olduğunu biliyoruz.

       2. İnsanlar da ruh ve düşünce gücü var, bu fizikötesidir. 

       3. İnsan her zaman olumlu düşünmelidir. Olumsuz düşüncelere de hazır olmalıdır. Mehdi BİNİCİ

C 56 2-İnsan sanal nefsi , aklı , zekası ve ruhu ile düşünür ve çevresini kullanıp hükmeder.

3-insani duyguların ağır bastığı durumlarda vicdanı ile düşünmeli hayvani duygularının ağır bastığı durumlarda belden aşağı zekası ile düşünmeli liderlik duygularının ağır bastığı durumlarda aklı ile düşünmelidir.

4-İnsan insani ve vicdani düşünme meziyetine sahip olmalıdır. Şaban ADAŞ

C.56 1-İnsan zekâsı, aklı, ruhu ile çevresine doğru düşünür ve çevresini kullanarak hüküm eder. Dinçer KÜÇÜK

        2-İnsan aklı ile düşünürse temelleri daha sağlam gerekçelerle çevresini etkisi altına alarak hüküm sürebilir. Dinçer KÜÇÜK

        3-İnsan sanal dünyasındaki araçlarla çok boyutlu bir düşünce sistemi geliştirebilir. Böylece karşılaştığı ya da maruz kaldığı olaylar karşısında birden çok çözüm yolu ortaya koyabilir. Dinçer KÜÇÜK

        4-İnsan analitik düşünce sistemi objektif ve liyakatli düşünce sistemlerine sahip olmalıdır.     Dinçer KÜÇÜK

C.56 1,2-İnsan,önce nesnel dünyasından çevresine doğru düşünür ve çevresini kullanıp hükmeder.Çünkü insan bir şeyi görünce veya bir durumla karşılaşınca önce gözleriyle görür belki de dinleyerek,dokunarak tanımaya-anlamaya çalışır,sonra hisseder,düşünür.Örneğin ilk defa gördüğümüz bir insanı beğenirken bile önce dış görünüşünü fark ederiz,ancak onu tanımaya başladıktan sonra sanal dünyamızdaki araçlarla yani zekamız,aklımız,ruhumuz ile hükmederiz.

         3-Eğer durum,kişinin inançları,düşünceleri,istekleri yani iç dünyası ile ilgili ise zekası,ruhu,aklı,sanal nefsi ile çevresine doğru düşünür ve çevresini kullanıp hükmeder.Ancak durum biraz daha somut,denemeye elverişli olgular ile ilgili ise kişi önce nesnel dünyasıyla,sonra sanal dünyasındaki araçlarıyla düşünüp ona göre karar vermelidir.

        4-İnsan, aklıyla ayırt etme,zekasıyla yapıcı,üretici olma,ruhuyla mekanını bulma ve bu sahip olduğu meziyetleri tam anlamıyla kullanıp geliştirebilme vasıflarına sahip olmalıdır.(Her insanın aklı,zekası,ruhu vardır tabi,önemli olan onu hakkıyla kullanmaya,geliştirmeye çalışmaktır.)Halise KADİRHAN

C.56 İnsan dünyasına sanal nefsi için çevresine doğru düşünür ve genlerini çalıştırarak çevresini kullanıp hükmeder.

         Ölümlü dünya için sanal nefsi ile çevresine doğru düşünüp genlerini çalıştırarak çevresini kullanıp hükmetmeli ki ölümsüz dünyası için ölümlü dünyasını ölümsüzleştirsin. Ölümsüz dünyası için ise ölümlü dünyasını sanal nefsi ile düşünüp şekillendirmesi yetecektir. Esra ALİHANOĞLU

C.56 a) İnsan sanal nefisi yani duyguları, zekası, aklı ve ruhu ile düşünüp çevresini kullanır ve hükmeder.

         b) İnsan sanal dünyası ile aklı, ruhu ile Allahın bize bahşettiği düşünme yeteneği ile çevresiyle iletişim içinde olur ve hayatını idame ettirir.

         c) İnsanoğlu hayatta çoğu zorlukla karşılaşır. Bu zorluklarla baş etmesi ve yenmesi için düşünür ve ona göre karar verir.

         d) İnsan hür bir varlıktır. Ne zaman nerde nasıl düşüneceğini bilmelidir. Yasemin YILDIZ

C.56 a) Bence insan sanal dünyasındaki araçlarıyla zekası, aklı, ruhu ile çevresini kullanıp hükmeder. Çünkü eğer bir işin zeka ve düşünebilme kabiliyeti olmazsa kesinlikle o iş başarı sağlamaz ya da sağlasa dahi kalıcı olmaz.

          b) Tabiî ki aklı ve zekası ile düşünür. Bedensel nefsi faaliyetler onun düşüncesini etkilemez.

          c) Aslında koşuldan koşula değişir. Bazı durumlarda sadece akıl ön plandayken bazı durumlarda duygular ön plana çıkar.

          d) İnsan kendisini doğruya ve başarıya götürebilecek olan düşünme meziyetlerini benimsemeli ve hayata geçirmeye çalışmalıdır. Nura DEMİR

C.56 1) Kişiler aklı ve zekâsını kullanarak toplumlara yön verirler ve akıllı kişiler hiçbir zaman topluma göre kendine yön vermemiştir. Ayhan YILMAZ

         2) Akıllı insan toplumun diğer fertlerinden biraz daha kıvrak bir zekâ ile onun anatomisini altüst eder bu da şu demek oluyor ona istediği şekilde hükmeder. Ayhan YILMAZ

         3) Olumlu ve ona zarar vermeyen konularda her şeyi iyi bir şekilde irdeleyip ona göre karar verir. Ayhan YILMAZ

         4) İnsanlar iyi düşünme ve toplumu zarara götürmeyecek fikirlere sahip olurlar. Ayhan YILMAZ

C.56 1) İnsan zekâsıyla düşününce somut çevreyi çok güzel algılar ve hayvani duygularla düşününce sanal çevrede dolanır ve kendini bir yere oturtamaz.

        2) İnsan aklıyla düşünmeli ve öyle hükmetmelidir.

        3) Koşulları yaratan insanoğlu olduğuna göre yarattığı koşula göre hareket etmelidir.

        4) İnsan çok çeşit düşünme meziyetlerine sahip olmalıdır. Gerektiği yerde şekillenmeli meziyetlerine sahip olmalıdır. Fatma TUNÇ                                  

C.56.1.Çevresindekileri düşünen diğergam ruhlar topluma faydalı olduklarından kendilerini topluma kanıtlarken, nefsanî heva ve heveslerin peşinden koşanlar topluma hükmedemediği gibi girdikleri buhranların içinde yok olmuşlardır.

2.Toplum için faydalı devrimler yapan insanlar çevresine hükmedebilir.

3.Kişi her zaman bulunduğu çevrenin ihtiyaçları doğrultusunda düşünmelidir. Songül BAĞIŞ

C.56 Yeri geldiğinde mantıksal yeri geldiğinde duygusal yeri geldiğinde biraz abartılı olacak fakat canice düşünmektedir.           NAFİH ASLANCI

C.56 1) Akıl insanlara verilmiş ve hüküm etme hakkını vermiştir akılsız bir beden hiçbir şeye hükmedemez tabi bunun yanında bedenin diğer faktörlere de etkilidir.

2) Aklı tecrübeyi ve yaşam gerekliliğini göz önüne alarak.

3) Ne hususta olursa olsun kişinin aklı vardır ve her konuda sağlıklı düşünüp en iyisine kara vermesini bilmeli. Murat YILMAZ

C.56 1. Sanal dünyasındaki araçlarıyla çevresine doğru düşünür ve çevresini kullanır. Rıfat KOY

        2. Bence her şey benim olsun, sadece tüm dünyevi mallar benim olsun der. Rıfat KOY

        3. Böyle düşünen birinden yerine göre düşünüp karar vermesini bekleyemeyiz. Rıfat KOY

        4. Doğru, adil, ahlaklı, terbiyeli... v.b. güzel düşünme çeşitlerine sahip olmalıdır. Rıfat KOY

C56)1.İnsanlar sanal dünyadan sanal nefsini kullanıp çevresine hüküm eder.

2.Nesnel dünyadan nesnel düşünülür.çevresini sanal nefsi ile yani mantığını kullanır.

3.sanal nefsini kullanmalı ve nesnel tabanlı fikirlerini kullanıp çevresi ile bağlantı kurmalı.

4.a)sanal nefsini nesnel dünyayı

b)nesnel tabanlı sanal dünyadaki araçlarıyla geliştirmeli Hacer BEYTER

C.56 1 İnsan sanal nefsi   (hayvani sıfatları, duyguları) , zekâsı, aklı, ruhu ile çevresine doğru düşünür. Çevresini kullanıp hüküm eder.

2. Aklımız karşımızdakinin zayıf durumunu öğrenmemize böylelikle karşımızdakine hükmedip istediğimizi yaptırmamızı sağlar.

3. İçinde bulunduğumuz koşullarda (mutlu, hüzünlü, sıkıntılı, sıkıntılı…) aklımızın, inancımızın bize öngördüğü şekilde karar veririz.

4. İnsan aklını, ruhunu kullanacak düşünme sistemlerini kullanmalı. Tabi ki hukuk ve ahlak kuralları çerçevesinde olmalıdır. Aysun AKBAŞ

C.56  1- insan var ki sadece nesnel tabanlı düşünüp çevresine hükmetmeye çalışır. Çünkü bu insanlar bilgili , bilen ,gören uygulayan üst düzey insanlardır. İnsan var ki biraz bilgili ve bununla beraber sanal nefsi işin içine katarak çevresine hükmetmeye çalışır.

2- Bir sorumluluğun altında en iyi şekilde nasıl çıkabilirim düşüncesinden yola çıkarak ister nesnel yollar olsun , ister sanal nefsi yollar olsun kullanarak hükmetmeye çalışır.

3- gerekli koşullarda, gerektiği zaman, gereken  şeyleri düşünüp karar verilmeli.

4- gerekli durumlarda , planlı, programlı ve disiplinli meziyetlere sahip olmalı. Fatih KIZILKAYA

C.56 1-Sanal dünyasındaki araçlara hükmeder.

2-aklıyla zekasıyla olayları yorumlar ve toplumun da kabulleneceği şekilde hükmeder.

3-her koşulda da aklı ve zekasını kullanarak düşünüp hükmetmelidir.

4-Sanal dünyasındaki araçlarla düşünme meziyetine sahip olmalıdır. Ahmet ŞAHİN

C.56.(1) İnsan içinde yaşadığı toplum ve çevrede o toplumun insanların akıllarına yerleşmiş duygu ve düşünce kalıplarına göre hareket eder. Çevresinin davranış anlayışını benimser ve o doğrultuda davranır. Fakat bu hadise sanal ortamda tamamen değişebilirlik özelliğine sahiptir. Bilgisayarda yapılan chat gibi ortamlarda karşıdaki insan tanımadığı için toplum norm ve statüsünü ters gelebilecek davranışlarda bulunur.

(2)Yaşanılan böyle bir süreçten sonra insan o süreçte lanse ettiği davranış ve düşünceleri halinde benimser ve nesnel dünyada da böyle bir davranış eğilimi göstermeye meyilli olur.

(3)Nesnel bir dünyada normal ve orijinal bir duygu ve düşünceyle hayrani tutkulardan tamamen uzak ve mesafeli hareket edip düşünmeli.

(4)İnsanlar topluma ters düşmeyecek, toplumun etik, kültürel, sosyal norm ve değerlerini alt üst etmeyecek bir şekilde bazen öznel bazen de nesnel bir şekilde düşünmelidir Sariye OĞUR.

C.56.

1.Genelde nesnel dünyasından çevresine doğru düşünür ve çevresini kullanıp hareket eder.

2.Nesnel dünyasından çevresine doğru düşünüp çevresini kullanıp hükmettiği gibi sanal dünyasındaki araçlarıyla da çevresine doğru düşünüp çevresini kullanıp hareket eder. Bazen nesnel tabanlı bazen de sanal tabanlı düşünür ve çevresine hükmeder.

3.Nesnel ve sanal ihtiyaçlarını tespit edip oluşacak sonuçları(olumlu/olumsuz) düşünüp liyakatlı karar vermelidir.

4.Sonuçları ahlaka uygun olmayan bir düşünceye sahip olmamalıdır. Daima iyi sonuçlar çıkaran peygamber ahlakına ulaştıran sonuçlar çıkaran bir düşünce sistemi olmalıdır. Coşkun DOĞRU

C56 . 1. Düşünen bir varlık olan insanoğlunun fiziki olarak bir olmadığı gibi düşünce olarak da bir değildir. Önemli olan liyakatli düşünmektir. Ama günümüzde insanlar daha çok hayvani duygularla düşünürler.

2.Günümüzde nefsine düşkün, hayvani duygularla insanlar çoğunlukta ama azda olsa liyakatli düşünen insanlar da vardır. Bu durumun eğitim ile de ilgisi mevcuttur.

3. Koşullar ne olursa  olsun insan bir şey yaptığı zaman sonucunun varacağı boyutları ele alarak liyakatli,insanlara zarar vermeyecek şekilde düşünmeli faaliyete geçirilmelidir. Yaşıyorum öyle ise varım dememeli düşünüyorum öyle ise varım demeli .

4. Çok yönlü düşünebilmeli, yapacağı faaliyetin  sonucunu düşünerek hareket etmelidir. Cihan YILDIZ

C.56.  A) İnsan hem aklı ile hem de nefsi ile hareket eder.

   B) Bulunduğu ortama göre bazen bunlardan birini bastırabilir.

   C) Toplumsal bir varlık olduğunu unutmadan hareket etmeli.

   C.56- 1-)Sanal dünyasındaki araçlarıyla çevresine doğru düşünür ve çevresini kullanıp hükmeder.

        2-) Aklı, ruhu,bedeni ve nefsani duyguların birleşimiyle düşünür ve hükmeder. İç alemini dış alemiyle bir çatışmaya koymadan düşünür. Eğer kişinin iç ve dış alemi çatışmaya girerse kişi kendisine kara delik olur, çöker.

       3-)Kendi çıkarları olmadan ve kendi menfaatini düşünmeyen sadece Allah rızası düşünen bir sisteme bir düşünceye sahip olmalı. M.EMİN AY

D) Araştırmacı ve sorgulayıcı olmalı. Gonca ÖNLER

C.56 1) İnsanın hükmetmesinde nesnel tabanlı ve sanal tabanlı dürtüleri doğru orantılı olarak çalışır.

 2) Bence insan çevresinde olup bitenleri iç dünyasında muhakeme eder ve yine bunu çevresine uygular.

3) Koşulların gerektirdiği gibi düşünülüp karar verilmelidir.

4) İnsan nesnel ve sanal düşünme çeşitlerinin ve sistemlerinin her ikisinede sahip olmalıdır. Hülya ACARSOY
C.56
1- bence zekâsı aklı ve ruhu çerçevesinde doğru düşünür ve çevresini kullanır hüküm eder

         2- nefsi düşünür ve nefsin isteklerini tatmin etmek için çevresini kullanır

          3- her zaman aklı ve zekâsı doğrultusunda hareket etmelidir Mustafa DAĞDELEN
C56.1.
insanoğlu düşünen bir varlıktır ve bir düşünme sistemine sahiptir. Ancak bu düşünce sistemini etkileyen dolaysıyla ürünlerini ve çalışma prensibini etkileyen değişkenler vardır. Değişken yapıya sahip değişmeye müsait bu yapıları etkileyen düşünceler ahlaki veya nefsi olabilir ancak istenilen ahlaki verilen liyakatli düşüncelerdir.
 2.insan düşünmeyi kısmen genlerle belki de insan olduğu için genetik yoluyla alır ama daha aktif ev üst düzey düşünme için bu düşünme biçimlerinin temel taşlarını öğrenmeli, eğitim almalı bilgi birilimi ve hayat tecrübesiyle geliştirmeli ve hayata uygulamalıdır.
3.
Bu zamanın mekânın ve durumun özelliğine göre değişir elbet farklı kararlar vermeli ama bu kararları verirken sağlıklı düşünecek kadar kendisine zaman tanımalı veya doğru ve hızlı düşünmek için pratik yapmalı.
4.
insanoğlu hem merkezi hem de çevresel ve içsel (ruh vicdan vb ) gibi farklı düşünme çeşitlerine sahip bir varlıktır. Tabiî ki her birinin çalışma yöntemi ve zamanı farklı olsa da bunlar koordineli ve bir birinin hakkına riayet ederek çalışmalıdırlar. Hadi GÜVENER
C.56  1 _
İnsan duygularını,aklını ,ruhunu,zekasını ve insani duygularını objektif bir şekil de kullandığı zaman doğru düşünür ve çevresini kullanıp hükmedebilir.

2_Aklını ve insani duygularının bir arada kullanabilen insanlar çevresini kullanıp hükmeder.

3_Koşul ne olursa olsun bin düşünüp bir karar verilmelidir.

Yunus BOLLUK

C.56 1.) İnsanın en önemli özelliği düşünebilmesidir. Bu nedenle düşünmeden hayvanca hareket ederek çevresine eziyet etme yerine aklını kullanarak çevresine hükmeder. Mehmet KAYASIZ

         2.) Bence en liyakatli yöntem, aklını ve zekasını kullanarak çevresine yaklaşır ve hükmeder. Mehmet KAYASIZ

         3.) Koşullar ne olursa olsun insanların kendilerine eziyet edene değil, merhamet edene hamallık edeceğini düşünmelidir. Mehmet KAYASIZ

         4.) İnsanlar yapıcı, gelişimci ve eleştirel düşünme şekillerine sahip olmalıdır. Mehmet KAYASIZ

C.56  İnsan sanal dünyasında ki araçlarıyla çevresine doğru düşünür ve çevreye öyle hüküm eder. Nesnel dünyayı hareketlendiren sanal dünyadır. İnsanın kontrol mekanizması beynidir. Sanal dünyayı da nesnel dünyayı da hareketli kılan bu mekanizmadır. Düşünce gücü beyin gücü ile orantılı bi şekilde kullanma ve hükmetme gücünü arttırır. Kişi her türlü koşulda mantık denen olguyu en doğru şekilde kullanmasını bilmesi ve öyle hükmetmelidir. Gonca DAL

C.56 İnsan sanal nefsi ile çevresine doğru düşünür ve çevresini kullanıp hükmeder. İnsan nesnel tabanlı ve sanal nefsi ile bütünleşik olarak çevresine doğru enerji yaydığında ve bu enerji döngüsü çemberinde bulunduğunda doğru yolda doğru zamanda doğru insan olarak bu çemberde yer almalı. Leyla SAYDAN

C.56-c1-bazı insanlar öyledir bazı insanlar gerçekten akıllıdır.

      c2-ilerlemeyi düşünür ve bunun için kullanacağı basamakları beliler.

      c3-en zor anlarda bile kendisi için hayırlı ve sonunun iyi olanını düşünür ve karar verir.

      c4-genlerini kullanarak akıllı düşünüp çevresini kullanarak hükmeder.BUKET KAYA

C.56.1)İnsanı diğer varlıklardan ayıran özelliği düşünme özelliğidir.İnsan düşünceleri ,aklı,zekası ve ruhu doğrultusunda yaşamını sürdürür.Bu şekilde hareket ettiği için yaşamına ve diğer yaşamlara hüküm eder .Eğer insani özellikleri dışında yani hayvani duygularla hareket ederse bu sefer nefsi ona hükmeder.Çünkü bu duygularla hareket eden bir insan sadece nefsini tatmin etmek için yaşar. Baran ÖRENÇ

        2)İnsan liyakatli düşünmelidir.Bu şekilde düşünen bir insan ister istemez çevresini kullanıp hüküm eder. Baran ÖRENÇ

        3)Koşullar ne olursa olsun liyakatli düşünmeli ve liyakatli kararlar vermelidir. Baran ÖRENÇ

        4)İnsan her türlü düşünme çeşitlerine sahip olmalıdır.Farklı koşullarda,farklı düşünmeli hatta bir konuşup bin düşünmelidir. Baran ÖRENÇ

C.56.İnsanlar ilk başta düşünür ruhu ve aklı ile onu davranışa dönüştürür.En sakin olduğu ve mantıklı düşünebileceği durumda iken karar vermeli üretkenliği sağlamalı.İnsanlar sanal dünyasına zekası ve aklı ile bir karara varabilir. . Yunus ÇELEBİ

C- 56 1. Gücü elinde bulunduran insan sanal dünyasındaki araçlarıyla yani; sanal nefisi(hayvani sıfatları-duyguları), zekası, aklı, ruhu ile çevresine doğru düşünür ve çevresini kullanıp hükmeder.

         2. Bence kendi istek ve nefsine göre düşünür ve o doğrulta çevresini kullanıp hükmeder.

         3. Her zaman mantık ve kalbi kullanarak düşünmeli ve bu ikisini sentezleyerek karar vermeli.

         4. İnsan kalbi, mantığı, aklı ve zekasıyla düşünme meziyetine sahip olmalıdır. Neşe Çaparoğlu

C.56 1.  2. İnsan dünyada bedensel ve sanal nefsini kullanıyorsa o nefsine değil nefsi ona hükmedeceğinden doğru düşünmesi beklenemez. İnsan aklı ve ruhuyla çevresini düşünürse mantıklı düşünür.                                 

3. İnsan aklının üstün olduğu nefsinin bağlı olduğu yerde doru düşünür.

4. insanın aklının ruhunun ve vicdanının bir olduğu yerde sistemli düşünmeli. Nuray ERGİN

C.56. 1- İnsan aklı, zekası ve ruhu ile çevresine doğru düşünür. Yoksa insan bunları kullanmadan hayatını sürdürmesi zor olur. Zekasını kullanıp meslek sahibi olmasaydı çevresine nasıl hükmederdi? 2- İnsan çıkarları doğrultusunda düşünür ve bu çıkarlarına erişmek için çevresini kullanır. Mesela, ABD’nin ayda su arama çalışmaları… 3- Konu fark etmeksizin aklı selim düşünüp karar vermek önemlidir.4- İnsan yapıcı düşünmeyi esas almalı bu her durumda doğruyu göstermek demektir. Hediye KAYA

C.56. 1-Hem genetik yapı hem aklı, ruhu ve zekası ile düşünür hükmeder.
          2-Aklı,ruhu ve zekası ile düşünür ve hükmeder. Zübeyir AŞUROĞLU