57.1-İnsanları Nefsi Kökenli ceddinin (doğal-vahşi cet) geçmişine, Nefsi Kökenli bilimin farzlarına, sünnetlerine, oluşumlarına olgularına…vb doğru yol aldırıp nesnel doğa metriksine veya cet hapis hanesine kapatmak ve buna göre eğitmekle, tam tersine sanal alemden nesnel aleme doğru yani ilimden nesnel bilime doğru kuşatarak nesnel bilimi analiz ederek insanları hayatın gerçeklerine ve yaşadığı alemlerin gelecekteki mutlaka yaşayacağı gerçeklerine inandırarak peygamber ahlakı ile eğitmek arasında ne fark vardır?

2-Bu gün insanlar hangi sisteme göre eğitiliyorlar? Dünyada varılan sosyal ve çevresel sonuçları-sorunları insan postuna bürünmüş vahşi insan ahlak ile ilişkilendirmeye çalışın

İpucu; Bir eşek mi doğal döngüye daha çok zarar verir yoksa dünyanın süper güçlerimi?

Bir Amerika Birleşik Devletli mi doğal ve sosyal döngülere daha çok zarar verir yoksa bir eşek mi?

Bir Afrikalı mı doğal ve sosyal döngülere daha çok zarar verir yoksa bir eşek mi?

Bir peygamber mi doğal ve sosyal döngülere daha çok zarar verir yoksa bir eşek mi?

O zaman insan nasıl olmalıdır? Nasıl eğitilmelidir? Kimi kendine örnek almalıdır?

Güzel ahlak olmazsa bir insan hayvanların neresindedir?

Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere geldim (Hz. Muhammed AS.) .Önceki birçok peygamberlerin güzel ahlak hâkimiyeti uğruna can verdikleri ile ilişkilendirmeye çalışın.

İslamiyet


C.57. 1.
Peygamber ahlakı tam olarak mükemmellik(doğru ahlak ve davranış) içerir. Peygamber ahlakı benimsenerek hem şimdi hem de gelecekte ki durum ve davranışlarımıza yön verir. Peygamber ahlakı ile eğitilmek hayatımızı düzene götüreceği(doğruya yönlendirme) gibi hem de bize zarar verecek şeyleri bizden uzak tutar. Diğer türlü; insan nefsi kökenli eğitimde yarın yoktur. Herkes bugün için yaşar. Bir düzen ve amaç olmadığından dolayı gelişim gösterecek eğitim ve varılacak bir sonuç, başarı olamaz. Biri her şeyin en doğrusunu kabul edip müthiş sona götürürken diğerinde amacı olmayan doğal olarak sonucundan da bahsedilemeyen olaylar ortaya çıkar. Bir süre sonra bu davranışlar hayvani davranışlara dönüşür. İnsanlıktan çıkmış ne yapacağı meçhul kişiler oluşur.

2.Bugün insanlar daha doğrusu doğruların farkında olan Müslümanlığı benimsemiş toplumlar ona göre eğitiliyorlar. Fakat dünyadan bi-haber ne yaptığını bilmeyen nefsi ile hareket eden, beynini amacının dışında kullanan toplumlarda vardır. Başka bir deyişle mükemmele ulaşmak için çeşitli birikim olması gerekir. Dinimiz mükemmel bir dindir. Diğer dinler Müslümanlığın bir ön hazırlığıdır. Şu an ki dünyada Müslümanlık hızla yayılıyor. Yani insanlar peygamber efendimizin ahlakıyla ahlaklaşmak için doğru yolu seçip peygamber efendimize layık bir ümmet olmaya çalışıyorlar. Elif DEMİR

 öncesi dinlerin İslamiyet’e hazırlık olmak üzere insanlara gönderilebileceğini düşünün.1, 2, 3, 5, 6, 7

C.57 Yorum yok. Mehmet ERGÜN

C.57  1-Peygamber ahlakı aynı zaman da Allah’ın hoşuna giden ahlaktır, razı olacağı davranışlardır.İnsanların  sadece matematiksel bir sistem içerisin de  mahkum etmek, toplumu ümitsizliğe sevk eder.Mesela ,bilim der k:.böyle tahribat devam ederse  şu kadar yıl sonra kıyamet kopar, diyorlar;ama hayla kopmadı . Demek bizim belli bir olguyu açıklar.Biz biliyoruz ki dünyayı yaratan zat başıboş bırakmamıştır,kaidesiyle hayatımızı aksetsek elbette  peygamber ahlaki  daha akılcı ve mutlu bir toplum meydana gelir.

2-Bugünkü sistem sosyal ve çevre sorunları  sadece bahseder ,yapma demiyor.Bunu yapan emperyalist sadece yaşamı menfaat üzerin de kurulan insan ahlakı çökmüş devletten bahsetmez..Onları sanki bize kıblemiz olması gerektiğini bize empoze eder .Biz onlar gibi olmamız gerektiğini anlatıyor.İnsanlar menfaat üzerinde  yaşaması ve ilişki kurmanın kural haline getirmesi ,bize hitap etmez.Biz İslam ile ecz olmuşuz.

Komşusu aç ise kendisi tok ise bizden değildir, bir düstur edinmişiz.Bir nükleer güce ulaşmış devlet yaptığı tahribat ile bir eşeğin aynı değildir.Kimyasal silah faydası sadece kendi insanı için değil  ,cepleri kara delik gibi olan duymak bilmeyen iştaha olan sadece cebine giden rakamlara bakar ,doğaya ne olursa olsun umurunda bile değil bunu da kullanarak nasıl para kazanırım  hesabı yaparlar.Dünyayı en çok seve onların;Çünkü onları cennetidir. .HİKMET ÇITAK

C.57 1- İnsanlar eğer nefsiyle istediği her şeyi yaparsa kendini kısıtlamasını bilmezse ahlak dışı davranışlar sergiler ve toplum tarafından kınanabilir. Fakat kendisine peygamber efendimizin sünnetlerini ve ahlakını örnek alırsa düşünceli davranırsa daha doğrusu mantığını kullanırsa toplumda saygın bir konuma gelmiş olur, yolum tarafından sevilen bir insan haline gelir.

2- Bu gün insanlar güçlülerin öngördüğü sisteme göre hareket ediyorlar. Bu da bizim kendi ahlak ve kültürümüzden uzak olarak yetiştirilmemizi sağlıyor. Şeyda ÜSTEK 

C.57. 1) Fark şudur ki; birincisinde feodal yönetim, ikincisinde ise; perspektif, din eksenli, din ahlakı ile beraber verilen eğitim söz konusudur. Peygamber eğitiminde ilimden bilime doğru bilim insanlarına hayatın gerçeklerine ve ahiret hayatının mutlaka yaşanılacağını, gelecekten haber vererek insanları doğa metriksine ya da cet hapishanesine kapatmayarak verilen eğitimdir. Birisinde nefsanî duygular ön planda iken, diğerinde; nefsanî ya da nefsin firavniyetliği kırılmıştır. Peygamber eğitimi ileri dönük bir eğitim, diğeri ise kapalı bir eğitime dönüktür.

2)Bugün nefsi kökenli sisteme göre eğitiliyorlar. Berrin ÖZGÖKÇE

C.57 1) İnsanları hayatın gerçeklerine ve gelecekte yaşayacağı gerçeklere inandırarak ve peygamber ahlakıyla eğitmek, hayatla ilgili nesnel düşünme her şeyin bilincinde olma dinin, ölümün ve ahlakın önemini bilme gibi konularda, ama insanlar nefsi kökenli cet ve nefsi kökenli bilime göre eğitmek biraz kısıtlı, yani özgür düşünmeme ve kendi düşüncesini oluşturamama gibi sonuçlar doğurur.

          2) İnsanlar bir çıkar doğrultusunda araç olarak kullanılıyorlar. Yeteneklerine, ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre değil de belli kalıplara göre eğitiliyorlar. Neslihan YARDIMCI

C.57 1-İnsanın nesnel doğa metriksi yerine ilimden nesnel bilime doğru kuşatarak nesnel bilimi analiz ettirerek insanları hayatın gerçeklerine inandırmak, insanı olayların olguların ve yaratılışın gerekçesini anlamasını sağlar ve insan buna göre hayatını düzenler.  Dinçer KÜÇÜK

         2-Bugün dünyadaki eğitim sistemi tamamıyla insanı değerlerin arka planda olduğu daha çok

Maddi menfaatlerin ön planda odluğu bir sistemdir. Özellikle geliştirilmiş teknolojik imkanların liyakatsizce kullanılması dünya için bir kaos konumundadır. Dinçer KÜÇÜK

C.57 1. Peygamber ahlakı insanların gerçek yurdu olan cennet düzeni özerinde kuruludur.

       2. İnsanlar Nefis tabanlı bir ahlak dersi görmektedir. Mehdi BİNİCİ

C.57 1-Birinci eğitim,insanı insani değerlerinden uzaklaştırıp nefis zincirleri ile kuşatıp,hayvani değerler kazandırıyor.İkinci eğitim ise insanı insan yapan,insanın yaratılış gayesine yakın olana götürüyor.         

          2-Bugün ne yazık ki insanların genel olarak ced hapishanesine kapatıldığı,nefsine söz geçirmek yerine nefsine hamallık ettiği bir topluluk oluşturulmak isteniyor.Her insanın  nefsi vardır ama onu terbiye edip etmemek bizim elimizde.Aklımızla düşünür,kalbimizle hisseder ve ruhumuzla inanırsak yani bize verileni iyi kullanırsak bizi biz yapan değerlere ulaşırız. Bütün insanlara gönderilen öyle bir elçi var ki,O’nun güzel ahlakını örnek alsa herkes,şu an dünyada ne sapkınlıklar ne de savaşlar olurdu.Bugün dünya nasıl ki Darvin’i, Einstein’ı, Newton’u, Freud’u öğrenmeye,araştırmaya çalışıyorsa,öyle peygamber efendimiz Hz.Muhammed A.S’ın da güzel ahlakını,hadislerini öğrenmeye çalışsaydı, bugün insanlık böyle acınası durumda olmazdı.Saygı kavramından münezzeh,evladın anne-babayı acımasızca katlettiği bir dünyada yaşıyoruz.ALLAH CC’HUN yarattığı her şey güzeldir ama dünyayı kirleten,doğal dengeyi bozan insanlardır.Halise KADİRHAN

C 57-1- Töre değişir ama peygamber ahlakı değişmez.Bu yüzden en doğru olan peygamber ahlakını örnek alan eğitimdir.

2-nesnel dünyanın nesnel doğa ve cet metriksi hapishanesinin katı kurallarına göre yetiştiriliyorlar. Şaban ADAŞ

C.57 Böyle bir varsayım yanlıştır. Çünkü insanlığın başlaması (Hz) Adem ve Havva ile ilk peygamberlik de ortaya çıkmıştır. Esra ALİHANOĞLU

C.57 a) Tabi ki insanlar sanal dünyadan nesnel dünyaya doğru düşünerek karar vermeli. Zaten insan kendi sanal dünyasını aklını kullanınca peygamber ahlakı ile aralarında hiçbir fark olmaz.

          b) İnsanlar sürekli kendi düşüncelerini başkalarına aşılatmaya çalışıyorlar. Geniş kapsamlı hiçbir zaman düşünmüyorlar. Sürekli at gözlüğü ile çevrelerine bakıyorlar. Sorunları çözme yerine daha çok karmaşaya ve çözümsüzlüğe hapsediyorlar. Dünyanın süper güçleri olarak bilinen devletler dünyanın sorunlarını çözme yerine daha çok zarar veren onlar oluyor. Tabii ki güzel ahlak peygamber efendimizden alınır ve tabi ki o örnek alınmalıdır. Yasemin YILDIZ

C.57  a) İkisi arasında gözle görülebilecek derecede farklar vardır. Birincisi sorgulamaya, araştırmaya kapalı iken ikincisi ise merak ve araştırmaya dayalıdır. Böyle olunca ikinci seçenek hem insanların ufkunu açar hem de insanı vahşilikten uzaklaştırır. 

           b) Bugün insan ikinci seçeneğe göre eğitilmeye çalışılıyor. Ancak yer yer ikinci seçeneğin izlerini görmek mümkün. Nura DEMİR

C.57 Bir vahşi devlet kadar insanlığa zarar veren bir şey olamaz. Hayvanlar bile o devletlerden daha üstündür. Ayhan YILMAZ

C.57 Ne peygamber ne ABD ne de eşek diye düşünülmelidir. Peygamberimiz(A.S.) güzel ahlaklı olmayı öğretti biz hayvani duyguları ön planda olan insanoğluna öğretmeyi hedefledi.  Fatma TUNÇ

C.57.1.Nefsanî istekler insanları kötülüğe; peygamber ahlakı iyilik ve güzelliğe götürür

2.Günümüzde insanlar nefsanî arzularını yenemediklerinden ahlakî değerlerden uzaklaşıp kapitalizmin kölesi oluyorlar. Songül BAĞIŞ

C.57 Her şeyden önce bence mantıksal hareket etmeli sabrını zorlamalı bin düşünüp bir söyleyerek ona göre hareket etmelidir.        NAFİH ASLANCI

C.57 1) Nefis insanların hazlarına duygularına hitap eder ve insanları çoğu zaman esir alır ancak peygamberlerin nefisleri alınmıştır peygamber ahlakına sahip insanlar nefislerine kolaylıkla yenik düşmezler.

2) daha çok nefis ahlakına göre. Murat YILMAZ

C.57 1.Bir insanı kendi içinde hapsedersek o insan kendi doğal fıtratını bir yana bırakıp etrafa yaralı vahşi bir hayvan gibi saldırır. Ama peygamber ahlakı ile eğitirsek daha çok doğal fıtratını öne sürerek insanlara güzel, edepli ve hoş bir bakış açısıyla yaklaşır. Rıfat KOY

        2. Bugün insanlar bir düşünce metriksine kitletilip o doğrultuda yönlendiriliyor. Özgür düşünme denen eğitim kuralı yok bir kere. Var denilipte yok olanlardan gibi. Rıfat KOY

C57.1.Peygamber ahlakı insanları uygun ahlak ve insancıl yaşayabilme konumuna sokmuştur.Önceki yaşama biçimi ise insanlar medeniyete dair düşünce yapısından yolsundur.

2.insanlar birbirinin kurdu olmuştur.Güçlenme çabası harcayıp elde ettiklerini güçle insanların sosyal ekonomik kültür  ve özgürlük haklarını gasp etmiştir.bununla beraber sadece insanı değil de çevreye yani dünyaya zarar veriyorlar.Hacer BEYTER

C.57 1.İnsan sadece ceddine bağlı kalarak değil de gelişen bilim, teknolojiye göre değişebilir. Ancak bu bağlamda toplum ahlakı da çok önemlidir. Bu açıdan baktığımızda peygamber ahlakı çok önemli rol oynar. Bana göre insan kendini çağın gelişen bilimi ve teknolojik gelişmeler göre de kendini geliştirmeli aynı zamanda peygamber ahlakıyla da ahlaklaşmalıdır.

2. Bugün insanlar daha çok nefsi kökenli bilimin farzlarına, sünnetlerine, olgularına… Göre eğitilmektedir. Aysun AKBAŞ

C.57  1- Günün koşullarına ayak uyduramayan insan , geleceğin karanlık günlerine mahkumdur. Günün koşullarına ayak uydurmak için ; geçmişin tecrübe ve deneyimlerinden faydalanmak gerekir. Geçmişini

inkar eden , aslını inkar etmiş olur olur.”aslını inkar eden bizden değildir” (hadisi şerif ) .

2- Günümüz insanları teknolojik değişim sistemine göre eğitiliyor. Bütün bilimler kuranda mevcuttur. Bütün bilimlerin kaynağı kuranı kerimdir.Öyle ise kuran ilmine zıt ilim, ilim olamaz. Topluma asıl kazandırılması gereken mevcut ilim kuran ilmidir. Kuran ilminden yoksun kalan karanlık ilimlere tutsaktır.

Fatih KIZILKAYA

C.57 1-İnsanları nefislerinin istekleri doğrultusunda eğitmek insanı bir hayvandan farksız kılacağından dolayı insanı ilimden nesnel bilime doğru kuşatarak,nesnel bilimi analiz ederek,peygamber ahlakıyla eğitmek insanı insan yapan bir eğitim şeklidir.

2-Bu gün insanlar nesnel bilimi analiz ederek,ilimden nesnel bilime doğru kuşatarak eğitim alıyorlar ama peygamber ahlakıyla yetişen insanların sayısı sınırlı kalıyor.Bu da insanın insan olması için eksik bir sistemdir. Ahmet ŞAHİN

C.57.(1)Nerden geldiğini bilen, soyunun neye dayandığının farkına varan ve geçmişinde atalarının neler yaşadığını bilen kesim ile modernizimi yanlış algılayıp uygulayan kesim arasında oldukça büyük bir fark vardır.

(2)Büyük güçlerin en büyük dayanakları kapitalizmdir. Öyle ki kapitalizm için, rant için ve sömürgeleşme için birçok insanın hayatını yok edilmesini göze almışlardır. Örneğin; 2. Dünya Savaşı’nda ABD’nin Hiroşima’ya attığı atom bombası günümüzde etkisini sürdürmektedir.  Veya Fransa’nın sömürgesi olan Ruanda’da yapmış olduğu insanlık dışı soykırım sadece Fransa’nın karı için yapılmıştır. Sariye OĞUR

C.57.

1.Bilim sadece maddi sonucu olanı inceler. İlim ise maddeden(maddiden)daha geniş bir olgudur. Birinde insanı hapsedip içine alıyor diğerinde ise insana muhakeme imkânı vererek insanı hapsetmiyor(boğup bunaltmıyor).

2.İnsanlar bilimin-evrimin hapishanesine sıkıştırılıp muhakeme hakkı vermeden bunaltan bir anlayışla eğitiliyorlar. Evrim biliminden ziyade evrim teorisiyle ilgilendirip beşerin aklını gerekli olandan uzaklaştırıyorlar. Coşkun DOĞRU

C57. 1-İnsanlar peygamber ahlakıyla liyakatli bir şekilde düşünerek hareket ettiği zaman güzel bir hayat tarzı benimser. Günümüze baktığımız zaman insanların birçoğu cetlerinin düşünceleriyle hareket ettiği için ortaya korkunç olaylar çıkmaktadır. Örneğin kan davaları, toprak meseleleri, töreler, ağalık sistemi vb olaylar cetlerin düşünceleriyle hareket etmenin sonucudur. Buda farkı açıkça ortaya koymaktadır.

2- Bugün insanlar daha çok cet hapsine sokulmuş bir biçimde eğitildiği için pek sağlıklı, liyakatli bir hayat tarzı ortaya çıkmamaktadır. Cihan YILDIZ

C.57. Sadece kendi nefsini düşünen insanlar hayvani özellikler taşırken Peygamber ahlakına sahip olanlar insani değerler taşır. Gonca ÖNLER

C.57-1-)Peygamber ahlakı birleştiriyorken nefsi ahlak ise parçalıyor.peygamber ahlakı iyiyi,güzeli,adaleti,huzuru ve refahı sağlarken nefsi ahlak kötüyü, çirkini, bozgunculuğu ve parçalayıcılığı üretiyor.

       2-)peygamber ahlakından çok uzak nefsi ceddin ahlakın göre eğitiliyor.

M.EMİN AY

C.57 1) Çok fark vardır.Çünkü her ikiside birbirinin aşaması şeklindedir.

2) Bugünkü insanlar daha çoknefsi kökenli bilimin farzlarına göre eğitilmektedir.Dünyada var olan sosyal ve çevresel sorunlar insan postuna bürünmüş vahşi insan ahlakıyla birebir ilişki içerisindedir.İçsel olarak eğitilmeyen vahşi insan dış görünümüyle medeniyeti temsil etmektedir. Hülya ACARSOY

C57.1-nefsi kökenli bilimler insanların sadece nefsi isteklerini tatmin etmeye çalışır. Nesnel bilimler analiz edilerek peygamber ahlakı verilerek yapılan eğitim insanları hem tatmin eder hemde gelecekle ilgili kaygılarını ortadan kaldırır

        2- bugün dünyada eğitim sistemi genel olarak faydacılık üzerine kurulmuştur Mustafa DAĞDELEN 
C57.1
Adı üzerinde biri hayvani diğeri insani bundan büyük fark mı olur. Peygamber ahlakı insanı yüceltirken, nefis kökenli ahlak ise insanları hayvan ve hatta daha aşağı mertebelere çekiyor. Peygamber ahlakında akli, vicdani değerler belirleyici olurken, hayvani ahlak ise ide göre çalışırı ve arzularını tatmin edebilme peşindedir. İdin isteklerine göre hareket eder.
2.
Öncelikle farklı coğrafyalarda farklı görünsen de kısmen de olsa genel amaçlar aynı robot beyinli menfaat düşkünü, bencil ve at gözlüklü insanlar olarak eğitiliyor. Ve maalesef karakaçandan daha fazla zarar veren bu düşüncesiz düşünürler hem doğayı tahrip ediyor hem de topluma zarar veriyorlar. (Ahlaklı ve liyakatli insanlar bu sahanın dışındadır) evet örnek Hz MUHAMMED (s.a.v) en güzel örnektir. Elbette temel olmalı (ön hazırlık) 2 katı yapmadan 11 katı yapmazsın.
Hadi GÜVENER                                                           
C.57 1_
İnsanları nesnel bilim doğru kuşatarak nesnel bilimi analiz ederek insanları hayatın gerçeklerine inandırmak mantıklıdır.Fakat;gelecekte yaşanacak olayları insanlara enjekte etmek yanlıştır ve bunu kimse de enjekte edemez.(ölüm hariç)Peygamber ahlakıyla ahlaklandırmak eğitimin en güzelini enjekte etmek demektir.
2_
Peygamber ahlakıyla bir arada eğitim verilmediği zaman ;inan postuna bürünmüş vahşi insanlar ortaya çıkmaktadır. Yunus BOLLUK

C.57 1.) Peygamberler Allah (C.C) tarafından insanlara doğruyu göstermek için gönderilen iyi huylu ve güzel ahlaklı zatlardır. Bu yüzden peygamber ahlakıyla eğitmekle diğeri arasında çok fark vardır.  Mehmet KAYASIZ

        2.) Bugün ki insanlar her türlü sisteme göre eğitiliyorlar. Kimisi peygamber ahlakıyla, kimisi vahşi ahlakıyla, kimisi de  şeytani eğitim alıyor. Mehmet KAYASIZ

C.57 1_ İnsanları nefsi kökenli ceddinin farzlarına göre eğitip bu oluşumlardan bir duvar örüp üzerine tel çekerek insanları buraya hapsetmek gerçekleri görmemek ve haliyle inkar boyutuna taşımaktır. Oysa; insanları nesnel bir bilimle kuşatıp ilime yol almalarını sağlamak, peygamber ahlakıyla eğitip bu dünyadaki ölümlü gerçeklerle ölümsüz gerçekler arasındaki uçurumu anlamak ve bu uçurum arasında yok olmamaktır.

2_Günümüz insanı her bilimin katsı sağladığı düşüncesinde kuşatılarak insan sıfatında sıyrıltılıp vahşi bir sıfat ile bütünleştiriliyor ve bu ahlak üzerine oturtulup çevresine ve doğal döngüye zarar verecek şekilde yetişip hayvandan daha aşağı bir yerde konumlanıyor. Gonca DAL

C.57 1.birincisi insanı vahşileştirir ve liyakatsizdir. İkincisi ise insanlara dengeyi öğretir ve sünnetullah olan düzene uyum göstermelerini ebedi mutluluğa ulaşmalarını sağlar ve liyakatlidir.

2.Bugünkü insanlar sanal âlemin süper güçler tarafından dizayn edilen ilkelerine göre eğitiliyorlar. Sanal âlem onlar için yapmak istediklerini yapabilmeleri için minimum alanda maksimum olanak sağlar. Sanal âlem ortamlarından istifade ederek insanları hayatın gerçeklerine ve gelecekteki mutlaka yaşayacağı gerçeklerine inandırmak yerine insanları bundan uzaklaştırıp ve sadece kendi yaşam menfaatleri doğrultusunda bilmelerini istedikleri olgulardan haberdar ederler. Leyla SAYDAN

C.57-c1-çok fark var.birinde mükemmellik diğerinde rezillik vardır.

      c2-doğal vahşi cet sistemine göre Peygamber ahlakına göre çok az insan bizi bilgilendiriyor.

      c3-bir Afrikalı tabiki sonuçta insandır.BUKET KAYA

C.57.1)Peygamberler farklı zamanlarda farklı toplumlara,kötü yola sapmış toplumlara yol göstermek için Yüce Rabbimiz tarafından belirlenmiş güzel ahlaklı,iyi huylu,özü sözü bir olan insanlardır.İnsanları peygamber ahlakı ile eğitmek insanları nefsine göre eğitmek arasında dağlar kadar fark vardır. Baran ÖRENÇ

        2)Bugünkü insanlar üç-beş kişinin kontrolü yani dünyanın hakimiyetini ellerinde bulunduran bu kişiler tarafından bir robot nasıl bir sistemle yönetiliyorsa onlarda aynı bu şekilde insanları yönetiyorlar. Baran ÖRENÇ

C.57.İnsanlık daima doğayı kendi çıkarları doğrultusunda fütursuzca kullanmıştır.Fakat buna kılıf uydurmayı da ihmal etmemiştir.Doğrusu Amerika ile eşeği karşılaştırmak doğru değildir. Bütün eşek ırkı Bush kadar dünyaya zarar vermez. Yunus ÇELEBİ

C- 57 1. İnsanları nefsi kökenli ceddinin geçmişine göre eğitmek ile peygamber ahlakı ile eğitmek arasında insanların bu dünyayı algılamada ve algıları doğrultusunda yorumlayıp, hükmetmelerinde izleyecekleri yol ve yöntem bakımından farklılıklar söz konusudur.

          2. Bugün insanlar kapitalist sisteme göre eğitilmektedir. Bu sisteme göre kişiler kapitalistlerin çıkarlarını koruyup kollamak ve onların ne pahasına olursa olsun daha fazla zenginleşmesi için eğitilmektedir. Bu yüzden doğaya verilen zarar maksimum düzeydedir. Kişiler bu eğitim nedeniyle kendi öz güzelliklerini kaybetmekte, insan olma bilincinden uzaklaşmaktadır. Bu durumda insanlar peygamberlerin güzel ahlak için mücadelelerini iyi kavrayıp, kendilerinin farkına varmalıdırlar.  Neşe Çaparoğlu

C.57 İnsan peygamber ahlakıyla eğitilmiş olsaydı çok az kötülük günah olurdu ve insan sanal zekasını insanlık yararına geliştirirdi. İnsanlar bu dünyanın onlara emanet olduğunu bilselerdi dünyaya zarar verecek aletler geliştirmez ve insanları güzel ahlakla geliştirirlerdi. Nuray ERGİN

C.57. Bugün insanlar acımasız, vurdum duymaz ve insanları birbirine güveni olmadığı bir sisteme göre eğitiliyorlar. Dünyanın süper gücü zararların alasını yapar. ABD süper güç Hiroşimaya atom bombası atması ile bunu kanıtlamıştır. İnsanlığı yok etmiştir. Eşek sadece zararsız bir şekilde yaşamını sürdürür. Kötülük düşünecek bir aklı yoktur. Bunlardan uzaktır. Hediye KAYA
C.57
.İnsanlar bilinçli,ahlaklı,bilgili olsa doğal döngüye çok zarar vermez.Dünyanın süper güçleri her türlü kimyasal atık ve zehri üretip çevreye zarar veriyor.Bundan şu anlaşılıyor ki insan kendini bilse çevresine zarar vermez. Zübeyir AŞUROĞLU