58.Bir katilin-canin ömür boyu oy gücü ile bir peygamberin ömür boyu oy gücü aynı olursa sosyal tufan kopar.Önermelerini gerekçeli ret ediniz.

Dünyada peygamber hep haklı olmalarına genellikle azınlıkta kalmışlardır. Peki demokrasi sistemi daha çok güçlülerin ve hayvanların sürü rejimi midir yoksa az veya çokta olsa haklıların rejimi midir?


C.58.
Dinde bütün insanlar eşit kılınmıştır deniyor. Eğer ki herkes eşit ise; bir peygamber de ölümlü olduğundan eşit sınıflandırılabilir.(oy gücü bakımından) Peygamberler hep doğruyu anlattığından, ahlak bakımından mükemmel olduklarından dolayı üst sınıf kabul edilirler. Ama dinimiz herkes eşit kabul edilmiştir. Demokrasi çoğunluğun rejimidir. Sonuçta azınlık kabul edilenler kazanmıyor. Haklı olmayı da bununla eşleştirebiliriz. Eğer haklı kısım azınlıktaysa her zaman bunlar kazanmaz. Çoğunluğun olduğu yer zaferin olduğu yerdir. Elif DEMİR

C.58 Peygamberler Cenabı hakkın elçileridir. Allah(cc) onları hakka davet için gönderir. Dolaysıyla peygamberlerin Cenabı hak yanındaki değerleri pek yüksektir. bir cani ile hiçbir zaman denk tutulmaz.

        Demokrasi rejimi az ya da çok olsa haklıların rejimidir. Mehmet ERGÜN

C.58 Şimdiki demokrasi bir katil hükmündedir;çünkü onların belli bir çoğunluğu  göre hükümler ve kanunlar  yaparlar.Ya azınlık durumda kalan insanlar görmezden gelmek bir cinayettir.Toplumları her zaman ileriye taşıyan az ve çok olan hakların peygamber anlayışını savunan insanlardır. Görünürde güçlülerin dünyayı yönettiklerini sanırsın halbuki onlar kısa bir süre için ve nefislerini  uyutucu ve heveslerin uygun kurallardır.Asla onların oyları peygamberinkine eşit olmaz . .HİKMET ÇITAK

C.58 Peygamber efendimiz hep iyilikten yana oy gücünü kullanır fakat cani ise hep kötülükten yan oy gücünü kullanır o yüzden bu iki varlığı aynı kefeye koymamız çok büyük bir halksızlık olur. Demokrasi aslında hak ve adalet içerisinde, haklılığın rejimi olması gerekir fakat güçlüler kendilerine göre kurallar koyup onları zorla topluma uygulatmaya çalışıyorlar bu da bizim dünyamızda demokrasinin tam anlamıyla yürümediğini gösterir. Şeyda  ÜSTEK 

C.58.Evet sosyal tufan kopar. Çünkü bir cani, insanları katl etmiş ise insanlar nezdinde onun pek değeri olmaz ve insanlar ona zulmetmeye başlar. Fakat bir peygamber doğru yolu gösterdiği için bir cani ile aynı seviyede olamaz. Peygamberlerin azınlıkta olmalarının sebebi iletişim eksikliğinden dolayıdır, az veya çok ta olsa haklıların rejimidir demokrasi. Berrin ÖZGÖKÇE

C.58 Bir katilin oy gücüyle peygamberin oy gücü olursa sosyal tufan kopar. Dine bağlı bir ülkede yaşadığımız için bu birçok kişiye göre ters bir durum olur. Demokrasi az da olsa çok da olsa haklıların rejimidir. Çünkü demokratik davranışları getiren olgular az ya da çok olan haklı insanları topluma ve bireysel haklara eşitliği saygısıyla başlar. Neslihan YARDIMCI

C. 58 Bazı yanlışlar uzun süre yanlış olduğu halde düzeltilmeden uygulanmaktadır. Bunun sonucunda kıyamet kopmaz ancak; çok büyük olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir ve bu sonuçlardan ders çıkarılarak yanlış düzeltilir ve yanlış potansiyelin gücü kırılır. Demokrasi rejimi az da olsa halkın rejimidir. Dinçer KÜÇÜK

C.58 Bir peygamberin çevresindeki insanlar ona inandıkları için peygamber ne dese aynen yaparlar ve onun sözünden çıkmazlar, ama bir katilin etrafındaki insanlar ondan korktukları için katilin emirlerini Katilin de böyle bir başarısı olsaydı insanlığın sonu gelirdi. Mehdi BİNİCİ

C.58 Terazinin kollarında bir aptal ile bir abdalın aynı hesaba denk gelmesi tabiî ki kötü bir sisteme sebebiyet verir.Bir şeytanın isteği ile bir meleğin isteği aynı hesaba denk geliyor olabilir,ancak bir şeylerin fiyatından ziyade değerini bilmek,birçok sosyal sorunu ortadan kaldırabilir diye düşünüyorum.Demokrasi sisteminin daha çok güçlülerin ve hayvanların sürü rejimi gibi olduğunu düşünüyorum.Çünkü insan,fıtratı gereği kendisini bile kandıracak durumlara düşebiliyor.Ve insanların çoğu birçok konuda sürü düşüncesiyle hareket etme,güçsüzlerden güçlü bir topluluk oluşturma çabası içindedir.Birçok insan,bireysellik mantığından uzak bir demokrasi sistemi var etme çabasında,kendilerine itiraf edemeseler de.Halise KADİRHAN

C 58-Peygamberler güzel ahlak üzerine yaratılmıştır.Bu yüzden daima iyiliği düşünür.

Katiller ise kötü ahlaka yönelmişler.Bu yüzden daima kötülüğü düşünürler.Buda insanlığı felakete götürür Şaban ADAŞ

C.58 Çünkü demokrasi demek çoğunluk ne diyorsa o demektir. Yani peygamber olması ya da sıradan birinin olması durumu değiştirmez. Esra ALİHANOĞLU

C.58 Sözde demokrasiyi yaşıyoruz ama bu sadece sözde kalıyor. Tabi ki bu güçlülerin ve hayvanların sürü rejimidir. Bu devirde güçlü kimse haklı da odur. Yasemin YILDIZ

C.58 Bu önermedeki cani de bir insandır peygamber de bir insandır. Ve bu yüzden ikisinin de oy kullanma hakkı elinden alınamaz. Belki ahlaki açıdan aralarında uçurumlar olabilir ama bu oy kullanma hakkını etkilemez. Nura DEMİR

C.58 İnsanlar hatalarla yaşar bir peygamberde hata yapar normal bir insanda yapar. Peygamber ALLAH’A yakın olduğu için ALLAH tan korkar ve bir cana kıymaz. Fakat bir katil inanmaz ve insanları öldürür. Bunlar toplumdaki değerlerine bakılırsa tabi ki peygamber daha çok örnek alınır. Ayhan YILMAZ

C.58 Bir katil-cani sosyal toplum ahlakına ters düşen kişidir. Peygamber ise toplumun ahlak gücünü oluşturan değerleri oluşturur ve eğer ki bu iki topluluk arasında bir denge eşitlik verir. Sosyal tufan kopar. Fatma TUNÇ

C.58.Bir katilin ömür boyu oy gücü ile bir peygamberin ömür boyu oy gücü aynı olursa geçmiş devirlerde kopsa bile yaşadığımız dönemde sosyal tufan kopmaz; çünkü demokrasi haklıların değil, güçlülerin rejimidir. Songül BAĞIŞ

C.58 Peygamberler hep karşılıksız olarak insanlara,doğru yolu göstermek için uğraşmışlardır. Üstün ahlakları sayesinde güzel bir dille onlarla konuşmuşlardır. Fakat caniler katiller zorla güzellik olmaz mantığına ters düşerek hep kabaca bir şeyi yaptıkları için sosyal tufanın kopmasına sebebiyet vermişlerdir. Buna en güzel örnek Stalin’dir.        NAFİH ASLANCI

C.58 Bir peygamber asla ne bir katil olabilir nede buna müsaade eder peygamber güzel ahlaklı ve tertemiz insanlardır bu dünyada hep örnek alınan insanlar olmuştur. Peygamberler Allah elçileri oldukların ne katil olurlar ne de başka bir şekilde günah işlerler. Murat YILMAZ

C.58 Peygamberler de bir insandır. Onların bizlerden vücut ve beden yapısı olarak fazla ya da eksiği yok ama peygamberlerin güzel ahlakıyla, nefislerine karşı koyup onu terbiye etmesiyle insanlardan kat ve kat fazlasıyla farklıdır.  Yani bir caninin-katilin ahlakıyla kullanacağı oy gücü peygamberlerinkiyle eşit ya da daha fazlasını düşünmek yanlış. Hem az hem de alt tabakada. Rıfat KOY

C58 öyle bir mantık olmaz .çünkü bu dünya üzerinde her insanın ömrü kötüye göre değişmez.demokrasi az çokta olsa insanların haklarının rejimidir.Hacer BEYTER

C.58 Demokrasi sürü rejimidir. Bazı kesimler rejimi kendi çıkarları için kullanabilir. Bu durumda hak ihlali çok fazla olur. Peygamber azınlıkta kalmış olabilir. Ama onların rejimlerinde insanlara haksızlık ya da birilerini kendi çıkarı için kullanmak asla yoktur. Aysun AKBAŞ

C.58  Katil ile peygamberi aynı kefede tutmak en büyük gaflettir. Sosyal eşitlik dengesine zülümdür. Haklı zaten haklı haksız olanı da haklılardan saymak en büyük küfürdür. Demokrasi, haklıların rejimidir. Demokrasiyi, geri plana atan küfrandır. Fatih KIZILKAYA

C.58 Katil de peygamber de insan olduğuna göre ve de insanların seçme ve seçilme hakkı olduğuna göre ikisinin de oy gücünün aynı olması sosyal tufan kopmasında etkili olmaz.Demokrasi az ve ya çok ta olsa hakların rejimidir diyebiliriz. Ahmet ŞAHİN

C.58.Sosyal tufan kopmaz, sosyal kargaşa yaşanır. Bir katilin oy gücünün fazla olması üst yöneticilerin devlet, toplum, siyaset vb. anlayışının yansımasıdır. Demokrasi anlayışı devlet üst görevlilerine göre farklıdır. Ve devletteki demokrasi o anlayışının doğrultusunda ilerler. Oysa ki bir peygamberin oy gücü daha azdır genellikle, bunun nedeni devlet politikasının dayattığı anlayıştır. Sariye OĞUR

C.58.Nitekim helak edilen kavimlere baktığımızda bunun böyle olmadığını görürüz. Coşkun DOĞRU

C58. Böyle bir şeyin olması olanaksız bir durumdur.Şayet böyle bir durumun olduğunu varsayarsak hayat mükemmelleşir. Şeytan hiçbir anlam ifade etmemiş olur. Onun kandıracağı kimsede olmayacağına göre cehennemin de bir anlamı olmaz.

Dolayısıyla hayat tufan değil cennetlik bir dünya olur. Cihan YILDIZ

C.58. Katilin cezasını vermek bizim değil Allah’ın taktiridir. Peygamber Allah’ın yeryüzündeki temsilcisidir katil ise herhangi bir kuludur ikisi aynı kefeye konularak değerlendirilemez. Gonca ÖNLER

C.58- bir katilin veya bir  peygamberin oy gücü aynıdır. Çünkü oy kişinin bireysel hakkıdır. Kişinin özeliklerine veya konumuna bakılmaz öz  iradesiyle oyunu kullanır. M.EMİN AY

C.58 Bir katilin ömür boyu oy gücüyle peygamberlerin ömür boyu oy gücü aynı değildir.Çünkü öyle olmuş olsaydı sosyal tufan kopardı. Hülya ACARSOY
C.58
Bir katil toplumca dışlanan ve sevilmeyen bir insandır peygamberler ise toplumca sevilen ve örnek alınan insanlardır mantıklı olarak ikisinin oy gücünün aynı olması düşünülemez ama demokrasi toplumun tüm unsurlarının kendini temsil etmesi gerektiği için ikisinin oyu eşit olması gerekir Mustafa DAĞDELEN
C58.
Peygamber veya peygamber ahlaklı insanların oyları ile peygamber ahlakını bilmeyen cahillerin oyları bir olabilmesi için düşüncelerinin de doğru kararlar verebilme derecesi de aynı olmalıydı. KUR’AN-I kerimde ifade edildiği gibi HİÇ BİLENLE BİLMEYEN BİR OLUR MU? Eğer böyle olsaydı üniversitede derslere girenlerin prof. İle dağdaki çobanın farkı kalmayacağı için çobanlar, hatta çocuklarda bu dersleri verebilir olmalı değil mi?

Ve beşeri demokrasiler çoğunluğu dediği doğru diyor o eğer böyle olsaydı hiçbir peygamber ilahi mesajı iletemezdi çünkü hak davasına çıktığında yalnızlardı (Rabbinin yardımı hariç) Hadi GÜVENER
C.58
Bir çoban ile bir alimin oy gücü aynı olduğu  halde sosyal tufan kopmamıştır.Yani bir çoban ile alimin aynı olmalıdır. Yunus BOLLUK
C.58
Hayatta hiç kimsenin alnında peygamber yada katil yazılmaz. O yüzden ikisinin de oy gücü eşit olmazsa adalet olmaz. Demokrasi rejimi daha çok güçlülerin rejimidir. Mehmet KAYASIZ

C.58 İçimizde, toplumumuzda yaşayan öyle insanlar vardır ki;azınlık veya çoğunluk olmaları onlar için önemli değildir. Bunlar demokrasi adı altında güçlü bir sürü haline gelmişlerdir. Söylediklerinin ve yaptıklarının doğruluk payını önemsemeden bunların oy gücü bir çok doğruluk gücüne dominanttır ve bu toplumlarda sosyal tufan olarak değil sosyal kalkınma olarak değerlendiriliyor. Bu rejim haklılık rejimi değil haksızda olsa haklılık rejimi olarak değerlendirilir. Gonca DAL

C.58 Demokrasi çoğunluğun gücüdür. Sayısal çoğunluk her zaman liyakati getirmez. Seçimler liyakatli güzel ahlakı bilen ve bunlarla donatılmış  olan insanlar arasından yapılmalıdır.       Leyla SAYDAN

C.58-kesinlikle doğru aynı olması imkansız haklıların rejimidir.BUKET KAYA

C.58.Bir katilin –caninin oy gücü ile bir peygamberin oy gücü ömür boyu eşit olmaz,bu yüzden sosyal bir tufanın kopması söz konusu değil. Baran ÖRENÇ

C.58.Her birey dünya üzerinde eşit olduğundan sosyal bir tufanın oluşumu söz konusu değildir.Demokrasi ise yerine göre değişmektedir.Bazen güçlünün kullandığı bir savaş sebebi, bazense bir insanın canını feda ettiği bir özgürlük olmuştur. Yunus ÇELEBİ

C- 58 Bir katil ile bir peygamberin ömür boyu oy gücünün aynı olduğu zamanlar tarih boyunca pek çok kez görülmüştür. Bu durum genellikle sosyal tufana sebep olmuş, birçok kavimin, toplumun yok olmasına neden olmuştur.

         Demokrasi az veya çokta olsa haklıların rejimidir. Neşe Çaparoğlu

C.58 Şuanda yaşadığımız dünyada katillerin, yalancıların oy gücü daha fazla buna rağmen tufanlar kopmamakta Allah C.C onların cezalarını mahşer gününe saklamaktadır. Bu yüzden dünya hala yerli yerinde katiller, hırsızlar rahat bir şekilde yaşamaktadırlar.

Demokrasi halkın rejimidir. Fakat günümüzde hayvanların sürü rejimi ve güçlülerin iktidar oyuncağıdır. Nuray ERGİN

C.58. Bir katilin oy gücüyle bir peygamberin oy gücü aynı olamaz. Peygamber her yönüyle bilendir, anlayandır, akılı selim insanlardır. Bu durumda oy güçleri aynı olursa sosyal tufan kopmaz. Çünkü oy gücü seçme hakkıdır. Kişi düşüncesiyle paralel bireyleri seçmekte özgürdür. Bu kişinin en doğal hakkıdır. Demokrasi güçlülerin sürü rejimidir. Ender insanlar az olur ve azınlıkların başa geçmesi zordur. Bu oy gücüyle ise tabi… Hediye KAYA

C.58.Demokrasi çoğunluğun rejimidir.Çok olmak haklı olmak anlamına gelmez. Zübeyir AŞUROĞLU