59.1-Bazı Uzak Doğu ülkelerindeki gibi tapınarak yemek yemek ve çevresini kullanmak mı gerekir, Arslanlar gibi yemek yemek ve çevresini kullanmak mı gerekir yoksa peygamberler gibi yemek ve çevresini kullanmak mı gerekir? Aralarında ne fark vardır?

2-Bugün insanlar dünyayı aslanlar gibi mi yaşıyor peygamberler gibi mi yaşıyor?


C.59. 1.
Aslanlar gibi yemek yemek ve çevreyi kullanmak; yaşamak için öldüreceksin prensibini kullandığını gösterir. Çevreye hâkim olma ve eğer yaşayacaksa karşısındakinin hayatına kast edeceksin tipindeki davranış değişikliğidir. Peygamber gibi yemek ve çevreyi kullanmak bunun tam tersidir. Daha çok etrafa liyakatli bilgi birikimini aktarmak ve yaşamak için yemektir.(ölmemek için)

Aslan gibi yemek bir hâkimiyet ve çevreye hüküm söz konusu eder. Peygamber ahlakında daha çok faydalı olma doğruları öğretme düşüncesi hâkim.

2.Eğer dünya çapında düşünür ve bir genelleme yapmaya çalışırsak daha çok aslanlar gibi yaşama söz konusu. Devletler arası bir rekabet olduğundan dolayı hüküm derdi var ve hakim olma duygusu çok ağır basmakta. Ama ne var ki peygamber gibi yaşamaya çalışanlar da var. Elif DEMİR

C.59 1: Peygamber gibi yemek yemek ve çevresini kullanmak gerekir. Çünkü ilk iki durumda ifra ve tefrit sınırlarına girilmiştir.Peygamberler ise vasat olanı yaparlar.

         2: Bugün insanlar dünyayı aslanlar gibi kullanıyorMehmet ERGÜN

C.59 Bir Fransız şairin güzel bir sözü var diyor ki ‘Yemek ,yemek için mi yaşıyorsun yoksa yaşamak için mı yemek yiyorsun’,der.Açık ve anlaşılır olduğu için uzun açıklamaya  gerek yok . İnsan dünyaya geldiği vakit ölüm ona gelinceye kadar Allah onun rızkını vermiş  ve sözünden hulf  etmez.İnsan hiçbir zaman  hayvan olmaz , hayvan yemeğini yer ve rahat ile yaşar .Ne geçmişten gelen bir elemi var ne de gelecek gibi bir korkusu var.İnsan  öyle değil .Peygamberin  getirdiği kuralları hayatımıza aksetsek  insan sıfatına çıkarız. Peygamber yemek için çevresini kullanmak gerekir. .HİKMET ÇITAK

C.59 1- İnsan insanlığının gerektirdiği gibi yani doğasına uygun davranmasını bilmeli ve hayatında peygamber efendimizi her davranışını örnek olarak yaşamalı.

2- Günümüzde herkes kendi hayvani nefsini ön plana çıkartarak yaşamını sürdürüyor. Şeyda  ÜSTEK 

C.59. 1) Uzakdoğu insanları bir araya gelebilmek için tapınaklarda yemek yerler o anki psikolojilerini tatmin etmek için. Aslanlar ise, yemek yerken çevrelerine zarar verir. Peygamberler gibi yemek yemek ise; bireysel değil herkesin yemesini öngören yani daha çok tabana yayarak herkesin ortak bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır. Tabi ki de peygamberler gibi yemek yemek gerekir.

2)Aslanlar gibi yaşayan insanlarda vardır peygamberler gibi yaşayanlarda. Berrin ÖZGÖKÇE

C.59 1) Peygamberler gibi yemek çevresini kullanmak gerekir. Çünkü peygamberler elindekiyle yetinmeyi bilir ve nefislerine hâkimdirler. Uzak Doğu ülkeleri yemek yerine inançlarıyla hareket ediyor ve bu onların hayatlarını tamamen dini inançlara endekslediğini gösteriyor.

         2) Bugün insanlar dünyayı aslanlar gibi yaşıyor. Peygamberler toplum için bir şeyler yapmaya çalışırlar. Bugünkü insanlar bencil ve nefislerine düşkündürler. Yaşantılarından zevk almaya çalışırlar. Toplum yararını ikinci planda düşünürler ve kendilerini insanlara karşı soyutlamışlardır. Neslihan YARDIMCI

C.59 1– peygamber gibi yemek yemek ve çevresini kullanmak gerekir çünkü peygamberler güzel ahlaklı kimselerdir. Onların davranışları şüphesiz ki insanlık için iyiliği doğruyu göstermektedir. Tapınarak yemek yemek ya da aslan gibi yemek yemek ve çevresin kullanmak ahlaklı insan için yanlış ve kabul görmeyecek davranışlardır. Dinçer KÜÇÜK

        Günümüzde insanlar çevrelerine duyarsız ve aslanlar gibi yaşamaktadırlar. Kendileri dışındaki birçok şey onlar için bir anlam ifade etmez. Dinçer KÜÇÜK

C.59 1. peygamber gibi yemek gerekir. Yemek için yaşanmamalı çevre de insanın tabağı olduğu için çevreyi korumalıyız.

        2. Kesinlikle aslanlar gibi kullanıyoruz. Ozon tabakasını deldik, Küresel ısınmaya sebep loduk daha ne yapalım!  Mehdi BİNİCİ

C.59 1-Bazı Uzak Doğu ülkelerindeki insanlar ve aslanlar önlerine geleni sırf mideleri değil nefisleri doysun diye yer.Acıktıkları için yemezler her zaman,çevrelerindeki her şeyi devamlı tüketir,israf ederler.Mesela bir aslan,bir geyiğin bir kısmını yiyerek doyuyorsa,hayvani nefsinden dolayı belki de hepsini yer.Ancak peygamberler yemeleri gerektiği kadar yer ve çevrelerinde her şeyi bilinçli olarak,dağıtmadan,tüketmeden kullanırlar.Doğal olarak peygamberler gibi yemek yemek ve çevreyi kullanmak gerekiyor.

        2-Bugün insanlar dünyayı aslanlar gibi yaşıyor,hiçbir şeyde sınır tanımıyor.Peygamberlerin iki giysileri varken ve layıkıyla korurken mahremiyetlerini;bugün insanlar hem her gördüğünü alıyor hem de mahremiyetlerini koruma gereği duymadan yaşıyorlar.Üretimden çok tüketim yapılıyor.Bugün obezitenin bu kadar artmasının nedeni başka ne olabilir ki? İnsanlar da hayvanlar gibi nefislerinin kölesi olmuş,her gördüklerini yeme ve tüketme peşindeler. Halise KADİRHAN

C 59-1- Tapınarak yemek yiyene millet inancı gereği yemek verir. Aslan gibi yemek yiyen kaba kuvveti gereği yemeğini kazanır.Peygamberler gibi yemek yiyenin ise güzel ahlakı toplum tarafından sevilir.

2- Günümüzde aslanlar gibi yaşanıyor.Güçlü isen en büyük yemeği sen yersin.Güçsüz isen kuru kemiğe talim. Şaban ADAŞ

C.59 Mesela aslanlar hep ben yiyeyim kimseye kalmasın diyor. Günümüz insanı ben merkezli düşünüp, aslanlar gibi yaşayıp gerektiğinde çevresini kendisi için kullanıp peygamber name yaşamdan çok uzaktır. Esra ALİHANOĞLU

C.59 a)Güzel ahlaktan bahsettiğimiz işte bu. Aralarında tabi ki çok fark var. Peygamberler gibi şükrederek ve Allahın verdiği nimete sonsuz saygı duyarak yemek lazım. Uzak doğu ülkelerinde Allahın yarattığı bir şeye nasıl tapıyorlar onu anlamıyorum gerçekten. Aslanlar ise sadece içgüdüsel yani kendi hayati faaliyetlerinin devamı için bunu yapıyorlar.

         b) Bugün çevremize baktığımız zaman peygamberler gibi yaşayan çok az ya da hiç yok. Belki de biz görmüyoruzdur. Ama çoğu aslanlar gibi yaşıyor yani hayatının devamı için görüyor ileriyi ve şükretmeyi düşünmüyorlar.      Yasemin YILDIZ

C.59 a) İkisini de yargılamaya hakkımızın olmadığını düşünüyorum. Gerçi dünya sürekli gelişmektedir. O yüzden insanların da bu gelişen dünyaya ayak uydurması kendi gelişimleri için önemlidir. 

          b) Kesinlikle iki şekilde de yaşayanlar var. Bu insanların kendi tercih ve ahlak anlayışlarına kalmış bir durumdur. Nura DEMİR

C.59 1) Yaşamını gerekliliklerini yapmak için yemek yeme gibi bir eylemi de yapmamız gerekir. Ama nasıl düzgün ahlak kuralları çerçevesinde yapılmalıdır. Bir aslanla bir peygamberin yemek yemesi arasında dağlar kadar fark var. Ayhan YILMAZ

        2) Aslanlar gibi yaşayanlar var. İnsanların kanını emerler fakat bunun yanında peygamber gibi yaşayanda var. Ayhan YILMAZ

C.59 1) Aralarındaki en büyük fark toplumun tabakalaşmalarından kaynaklanmaktadır. Aslan kendi gibi, Uzakdoğu kendi gibi yemeli ve Peygamberler de kendileri gibi yemişlerdir.

        2) Bugün insanlar bugünün gerektirdiği gibi yaşıyor. Gerekirse insan gibi gerekirse aslan gibi yaşıyorlar. Ama peygamberler gibi yaşamadıkları kesin. Fatma TUNÇ

C.59.1.Tapınarak yemek yemek maddiyatın kölesi olmak, aslanlar gibi yemek yemek güçsüzleri sömürmek, peygamberler yemek yemek ise şükretmesini bilmek demektir. İnsanların peygamberler gibi elindekiyle yetinmeyi bilmesi gerekir.

2.Dünyayı peygamberler gibi yaşamaya çalışan çok az insan vardır.Songül BAĞIŞ

C.59 A-Putperestliği tamamıyla ret eden dinimiz sayesinde tapınarak yemek hem insanlığımıza,hem kültürümüze hem de dinimize saygısızlıktır. Bir peygamber gibi yemek yiyerek çevremize örnek olmak varken tapınarak yemek yemek ahmaklıktır.

B-Bence ikisi gibide yaşamıyorlar ve yaşayamıyorlar.        NAFİH ASLANCI

C.59 Tapınarak yemek kuşku yok ki cahil ve inançsız toplumlarda olur ve bu tür toplumlar genelde ya dinsiz olur ya da bozuk bir din olur. Peygamber gibi yemek yemekse ancak güçlü bir inanca sahip ve peygamber yolunda giden güçlü din sahipleri toplumlardır bu toplunlar neden yediğini bilir ve şükretmesini de bilir.  Murat YILMAZ

C.59 1.Tabi ki şüphesiz peygamberler gibi yemek yemek ve çevresini kullanmak. Aradaki fark siyah-beyaz arasındaki fark ne kadar açık ve belirginse o kadar belirgin ve açık. Aslanın yemek yeme şekli ortada ve belli, batılının yemek yerken gösterdiği düzen içtiği içeceğe dahi ne kadar düzen ve terbiye, hatta ne kadar düzgün ki biz peygamberlerin yemek yeme düzeniyle karşılaştıracağız. Rıfat KOY

        2. benim düşünceme göre şuan çoğu insan aslanlar gibi yaşıyor. Neden mi? Çünkü güçlü güçsüzü yener. Rıfat KOY

C59)1.Aslanlar mantığı hayvan mantığıdır.Peygamber mantığı da insan mantıdır

2.aslan mantığını yaşayan yörede var peygamber mantığını yaşayan yörede Hacer BEYTER

C.59 1 Uzakdoğu ülkelerinde putlara taparlar. Bu putperestler yiyecek bir şey bulamadıkları zaman tanrı olarak kabul ettikleri bu putları yerlerdi. Hâlbuki burada bir çelişki vardır. Çünkü tanrı her şeyden üstündür ve üstün tutulmalıdır. Aslanlar gibi ise aslan hep baskın olur. Güdülerini kullanır ve karşısındakini ve çevresini ezer. Peygamber ise insanlara yol göstericidir. Doğru olanı anlatır.

2. Çoğunlukla aslanlar gibi yaşıyor.Günümüzde Peygamberler gibi yaşamaya çalışan çok az insan vardır. Aysun AKBAŞ

C.59 Tapınarak ve aslan gibi yemek yeme hayvanlara özgü bir durumdur. İnsanın böle bir şey yapması düşünülemez.Hayvani karakterler (ALLAH C.C KORUSUN) insanı esfeli safilin(hayvandan daha aşağı tabaka)e götürür. Doğru olan, yemek yeme ve çevresini kullanmaktır. Bu da insanı beklide alaylı illine çıkarır.(peygamber tabakası) Fatih KIZILKAYA

C.59 1-Peygamberler gibi yemek ve çevresini kullanmak gerekir.çünkü peygamberler insanlığa yol gösterici birer elçi olarak gönderildiğine göre onların ahlakı doğrultusunda hareket edilmelidir.

2-Bu gün insanlar dünyayı aslanlar gibi yaşıyorlar. Ahmet ŞAHİN

C.59.(1)Uzakdoğu’daki insanların yemek yeme kültürü bir kutsama töreni gibidir. Aslanlar ise bencil bir yemek ve yaşama kültürüyle yaşarlar. Yeni nesillerin çevrede var olan besinlere bağlıdır. Peygamberler ise doğaları gereği bireysel değil de toplumsal bir yaşam tarzı benimsedikleri için etraftaki insanları da düşünürler.

(2)Günümüz dünyasında ise insanlar hayatı aslanlar gibi yaşamaktadır. Bencil bir toplum düzeninin gerektirdiği bir yaşam tarzı benimsemektedirler. Sariye OĞUR

C.59.

1.Peygamberlerin bazı özel vasıfları vardır. Bu özel sıfatlarla(ismet, v.b) diğer varlıklardan çok açık bir şekilde ayrılırlar. Tabiki peygamberler gibi(tam olmasa da onlara benzeyerek)yemek yemek ve çevresini kullanmak elzemdir. Aralarında bazı sıfat farklılıkları vardır.

2.Günümüzde insanlar kendi fehimleri doğrultusunda düşünerek aslanlar gibi yaşıyanlar da var peygamberler gibi(aynını yapamasa da onlara benzemeye çalışarak) yaşıyanlar da vardır. Coşkun DOĞRU

C59. 1- Tabiî ki peygamber gibi yemek  ve çevresini kullanmak gerekir. Peygamber gibi hareket etmek  insani ve liyakatlidir. Diğer şekillerde hayvani ve liyakatsizdir.

2- Günümüzde maalesef insanların hayatı aslanlar gibi yaşıyor. Buda hayatı çirkinleştirmektedir. İnsanlar  düşünmeden hareket ettikleri için doğaya da çok büyük zararlar vermektedir. Cihan YILDIZ

C.59. İnsanların inançlarını sorgulamayı doğru bulmuyorum. Bana göre yanlış olan uzak doğu ülkesinde yaşayan için doğru olabilir. Bu eğitimle aşılabilir. Gonca ÖNLER

C.59-Peygamber gibi yemek peygamber gibi çevresini kullanmak gereklidir ki insan olalım Allah katında üstün olalım. "Resule itaat eden, ALLAH' a itaat etmiş olur" (Nisa,80) dolayısıyla ALLAH’A itaat etiğimizde ateşten de sakınılmış oluruz,ve Allah katında en değerli varlık olmuş oluruz.Tapınarak yada hayvan olan bir aslan gibi yemek hayvanların daha aşağısı oluruz demektir.çünkü insan kendisini o mertebeye getirerek kendisine zulmetmiştir,kendisine hakaret etmiştir.

2-)Her iki şekilde de yaşayanlar vardır. M.EMİN

C.59 1) Aralarında çok fark vardır.Çünkü arslanlar,peygamberler ve tapınarak yiyenler farklı niyetlere sahiptirler.

2) Bugün insanlar dünyayı arslanlar gibi yaşıyorlar. Hülya ACARSOY

C59.1-peygamberler gibi yemek yemek gerekir çünkü peygamberler yemeğin nefsi için değil yaşamının devam ettirmek  ve Allaha şükür içini yemek yer. Mustafa DAĞDELEN        

        2- bugün genel olarak insanlar aslanlar gibi yaşıyor yani hayvanlar gibi davranıyor. Sadece ihtiyaçlarını karşılamayı düşünüyor Mustafa DAĞDELEN          

C59. Öncelikle hayvanlardan daha şerefli ve daha iffetli olan kendini böyle gören insanların hayvani duygularla veya şuursuz yemeleri insanlığa yapılan ve insanın kendisinde kabul edemeyeceği bir unsur. Bunun yanı sıra insanları vücudu buna ne kadar adapte olabilir hayvanların yediğini yiyeceksen onlar gibi besleneceksen o zaman herkes hangi hayvan gibi besleneceğine karar vermelidir.   Hadi GÜVENER
C.59  1 _
Aradaki fark büyük bir uçurumdur.Peygamber insanlara faydalı olmak için çabalar,yaşamak için yer.Aslan hükmeder,hükmettikleri sayesinde yemek yer.Tapınan  insanlar ise ;dünya hayranı ve dünyaya taptığı için yer.Hep dünya olacakmış gibi haşa ilahlaştırır.
 2_Bugün insanları bir kalıba koymak doğru olmaz.her düşünceyi savunan insanlar vardır.Nasıl bir işin hem iyisi hem kötüsü varsa hem iyi işler yapan insanlar ,hem de kötü işler peşinde olan insanlar vardır.Her ikisi de doğrudur Yunus BOLLUK.

C.59  1.) Bence peygamberler gibi yemek yemek ve çevresini kullanmak gerekir. Aralarındaki tek fark aklını ve zekasını kullanabilmektir. Mehmet KAYASIZ

         2.) Bu gün dünyada milyonlarca insan var. Tüm insanların aynı yaşam biçimini sürmesi mümkün değildir. Peygamberler gibi yaşayan olduğu gibi aslanlar gibi yaşayanlar da vardır. Mehmet KAYASIZ

C.59 Asrımızın insanı bugüne aslanlar gibi yaşıyor .Allah CC Hun doğada yarattığı bir döngü vardır.İnsan oğlunun bu döngüde yeri hepsinin üstündedir.İnsan eşref-i mahlukattır ama yeri gelir hayvanlardan daha aşağı bir makamı kendine layık görür.Peygamber ahlakıyla ahlaklanmak, güzel vasıflara sahip olmak kolayken biz insanlar hep zoru seçiyoruz. Gonca DAL

C.59 Uzak doğu ülkeler için yemek yemek ibadettir. Aslanlar için bir ihtiyaçtır. Hayvani duygular ya da içgüdüseldir. Peygamber içinse bir araçtır. Onun için yemek yemek, ondan aldığı kuvvetle ibadet etmek şükretmek farzlarını yerine getirmek içindir. Peygamberler gibi yemek yemek ve çevresini kullanmak gerek.

2.Bugünkü insanlar dünyayı çoğunlukla aslanlar gibi (hayvani duygular kapsamında) yaşar. Leyla SAYDAN

C.59-c1-Peygamberlerin yolundan gitmek gerekir.en güzel ahlak örneğidir.

       c2-aslanlar gibi.BUKET KAYA

C.59.1)Fark şudur; tapınarak yemek yiyenler aklını kullanmıyor,aslanlar gibi yemek yiyenler fiziki gücünü kullanıyor,peygamberler gibi yemek yiyenler aklını,ruhun,bedenini,zekasını kullanarak yer. Baran ÖRENÇ

         2)Dünyada altı milyar insan var kimileri istediği şekilde aslanlar gibi yaşıyor,kimileri asıl yaşanması gereken peygamberler gibi yaşıyor,kimileri de yaşayan birer ölü gibiler. Baran ÖRENÇ

C.59.1.Tabi ki peygamberler gibi yemek yenmelidir. Bu ikisinin arasında başlıca kullanımın amacıdır.Yani birinde sadece yemek için yaşamak varken diğerinde yaşamak için yemek vardır. . Yunus ÇELEBİ

2.Ağırlıklı olarak aslanlar gibi yaşayanlar bulunmaktadır.Peygamberler gibi yaşayanlar da bulunmaktadır. Yunus ÇELEBİ

C- 59 1. Peygamberler gibi  yemek ve çevresini kullanmak gerekir. Aralarındaki en temel fark insanın sadece nefsine uymasıyla nefsini dizginleyip, ona göre davranma özellikleridir.

         2. Bugün insanların çoğu dünyayı aslanlar gibi yaşıyorlar. Diğer kalan kısmı da peygamberler gibi yaşıyor. Neşe Çaparoğlu

C.59 Peygamber ahlakıyla yemek yemek ve çevreyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda en güzel şekilde kullanmak gerekir. Aslanların çevreyi kullanmaları ihtiyaçtan ötürüdür yani doğaldır. Tapınaktakilerin de ise sömürmekten ibarettir. Nuray ERGİN

C.59.1- Uzak doğu ülkeleri putları yerler. Bu aklı selim bir insan için doğru değildir. Aslansa vahşice avladığını yer. Bu onun doğasında var. Bunu insanlara uyarlamayız. İnsanlar düşünen varlıklardır. Peygamberler ise düşünceye önem verirlerdi. Vakitlerini boş işlerle geçirmezlerdi. İnsana yararlı ne varsa ona göre yaşarlardı.2- Bugün insanlar dünyada aslanlar gibi yaşıyor. Yaşadıklarından bihaberler yemeğe odaklanmışlardır. Mesela, obozite insanlar gittikçe artıyor böyle insanlar midelerini çok düşündükleri için her şeye karşı tepkisizler, benciller, hayata kendilerini soyutlamışlar. Hediye KAYA

C.59. 1-Peygamberler gibi kullanmak gerekir.Aslan her gördüğüne saldırır.Yol yordam bilmez.Bilginin hali başkadır.

   2-Bugün istisna olmakla beraber geneli aslanlar gibi yaşıyor.İstisnalar kaideyi bozmaz. Zübeyir AŞUROĞLU