6.A-Bir insan herhangi bir karar verirken; hangi sanal aracına yada sanal araçlarının hangi  kombinezonlarına  dayalı karar vermelidir?
   B-Yada eğitimde doğru karar vermeyi insanlarda nasıl refleks haline getirebiliriz?
  İpucu;kişilikllerimizi

dikkate alarak Aklın şah prensibini eğitimde uygulamayı fikir jimnastiği edinin ve bir önceki soruyu (2012/ 5 Nolu soru) ve ilgili linkleri anlamaya çalışın.
   C-Bir insan, toplumda, kurum…vb devlette  bazı kararlarında; akıl, ruhun samimiyeti ile  şah çektiği zaman, nefisi ve zekasının derhal geri çekilme vicdani refleksine sahip eğitim alması gerekir. Önermesi ne anlama gelir?


C.6
A-Karar verilirken seçilecek sanal aracın konuyla ilgili olmasına dikkat edilmelidir.Düşünsel sezgi ile ulaşılır. Kadir GERGİN

B-İnsanlarda daha fazla merak uyandırmak ve sağlıklı bir kişilik oluşturmalıyız. Kadir GERGİN

C-İnsanlar sahip olduğu makam,mevkileri kaybetmemek için nefsi aklının ve fıtratının önüne geçerler. Kadir GERGİN

C.6 A.insan herhangi bir karar verirken herhangi bir araca ihtiyaç duymaz kararını gerçekleştireceği zaman araçları kullanır.

     B.öncelikle eğitimcinin kendi yanlışlarının nesli etkileyeceğinden her zaman haberdar olması ve doğrultuda hareket etmesi sağlanmalı.

     C.insan bir toplumu yönetirken veya buna bağlı bir karar verirken tamamen akli düşünmeli vicdani reflekslerini ise eğitmeli yanlış karar almaktan sakınmalıdır. Nazif TEPE

C.6)      A)Bir insan karar verirken öncelikle bu kararın mantığına ne kadar uyduğuna dikkat etmeli. Daha sonra bu kararının hayatında nasıl sonuçlar doğuracağını düşünmeli.

            B)yanlış kararların neler doğuracağını göstererek

 

            C)insanlar karalar alırken nefislerine göre değil aklına ve ruhun isteklerine cevap vermelidir. Toplumda bu karaları alabilmek için de eğitim almak gerekir. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

 

C.6 A-sanal araç bizi doğruya en kısa sürede götürmelidir.

B-oturmuş bir kişilik oluşturmak en büyük ilkemiz olmalıdır

C-İnsanlar sahip oldukları mevkilerde nefis ve zekâsını arka plana atmalıdır çünkü alacakları kararlar bir kitleyi etkileyecektir. FEYYAZ KARA

 

C.6Akıl, ruh, kalp, zekâ, membalarından beslenen cevap verme alışkanlığı edindirilmelidir. Ahlak ve bilimin beslediği şuura bireyi hâkim kıldırmaktır. İnsani sorumluluğun fiillere yansıttırmalıdır. Ali Galip ERCİK

 

C.6 A,B) İnsan karar verirken öncelikle aklına ve bence en önemlisi vicdanına dayalı karar vermelidir. En mükemmel adalet vicdandır.

       C) İşleyen-çalışan akıl ve ruhun en güzel meyvesi güzel ahlaklı insandır.     Nazmiye YARGI

C.6 Karar verirken akıl, ruh,   zekâ ve nefis gibi sanal araçları kullanırız. Fakat doğru karar için nefis ve zekâyı akıl ve ruhun metriksi içerisinde düşünmeliyiz. Bu da eğitimde insanları doğru karar vermeye yöneltir. Sonuç olarak ferdin nefsini, bedenini ve zekâsını aklın ve ruhun kontrolüne koyması gerekir. Bu da C şıkkında anlatılmak istenendir.  İrfan BAHARLI

 

C.6 A-Bir insan bir karar verirken seçeceği sanal aracın konuyla ilgili olmasına dikkat edilmelidir.Yani aklımızı ve mantığımızı kullanmalıyız.

B-İnsanların tercihlerinin doğru olmasını istiyorsak öncelikle onlarda sağlıklı bir kişilik oluşturmalıyız.

C-İnsanlar sahip olduğu koltuk,makam gibi mevkileri kaybetmemek için nefsi aklının ve fıtratını önüne geçer. SAMET ÇENŞi

 

C.6 A Kalbine ve aklına göre karar vermelidir. Dilek KURT

B Bu özelliği taşıyamayanlara  bu saatten sonra bence  pek bir şey yapılamaz ama  yeni nesil

Kalbe ve akla dayalı çalışmalara teşvik edilebilir.

C Hayatında onu durduracak bir mekanizmanın olması anlamına gelir. Dilek KURT

C.6 A).İnsan bir karar verirken doğadaki varlıklar içerisinde sadece kendisine ait olan ve akıl adını verdiğimiz sanal aracına göre karar vermelidir.Aklından faydalandığında aynı zamanda ruhundan da istifade etmiş olur.

B)İnsanlara ruhun eşliğinde akıllarını kullanmayı öğreterek eğitimde doğru karar vermelerini sağlamalıyız.

C)Olaylara akıl ve ruh perspektifinden baktığımız taktirde akıl ve ruhumuz nefsimizi ve zekamızı bastıracak güçte olduğundan insanlara zeka ve nefsi bastırıcı,akıl ve ruhun çalışmasını tetikleyici eğitim verilmelidir.REMZİYE ERDOĞAN

C.6 A.Karar verirken hangi yaş aralığında olduğumuz önemlidir. Çünkü insanlar iki sanal aracını kullanır karar verirken biri kalp diğeri ise akıldır. Duyguların baskın olduğu yaş aralığında insanlar duygularıyla karar verir. Düşünme yetisi kazanıldığın da ise hem duygu hem de aklın ortak bir yolu bulunur. Ama tecrübeler kazanılmaya başlandığında ise sadece aklımızla karar veririz. 

B.İnsanların zaaflarını kullanarak.

C.Ruh samimi olduğundan akıl ruhu esas aldığında sadece insani ve mantıki düşünür dolaysıyla nefis ve zekâ çok ta önemli değildir. Yusuf KESKİN

C.6 A. Bir insan bir karar verirken ilk önce akınlı kullanmalıdır. Sanal araç denilen olgular insanların şimdiye kadar buldukları bir takım gerçeğe yakın bilgileri içerir. Şuan bulunanlar gerçeğe en yakın olanlardır. Bu bilgiler en çok internet ortamında bulunabilir. Çoğu arşiv notlarını da bulabileceğimiz zengin bir kaynak ve doküman olan internet de bazen yanıltmaktadır. Bunun için eldeki verilerde olabildiğince değerlendirilip öyle karar verilmelidir.

B.) Eğitim kişini bütün bir hayatını etkileye bileceğinden dolayı eğitimde olabildiğince daha doğru, kapsamlı ve anlaşılır kararlar verilmelidir. İnsanlara eğitimin ‘olmazsa olmaz‘ gibi düşünmesi gerekliliği fikrini aşılayabilirsek, Beraberce eğitimde ve öğretimde en doğru kararları verebiliriz. Doğru kararlar vermeyi refleks haline getirebilmek için, tüm insanlarım kişiliklerine, algılayabilirliklerine uygun eğitim verilmelidir. Yani kişinin ihtiyacını karşılayacak derecede bilgi verilmelidir.

C.)Toplum, kurum ve devlet adına karar vermek, çıkarları gütmeden karar vermeyi gerektirir. Çünkü toplumda milyonlarca insan ve biri o kadarda kul hakkı vardır. Kendini düşünerek vereceğin bir karar, bir o kadar insana borçlu olmana neden olacaktır. Bu da vicdani olarak insanı rahatsız eder. Bunun için kişi toplum için vereceği kararlarda çıkar gütmemelidir. Nefsinin tuzağına düşmemelidir.

Melin KARAN

 

C.6 A-Sürece en çabuk ve etkili ulaşama yolu olmalıdır.

B-İyi bir eğitim vererek…

C-Sosyal ve kamuyu ilgilendirdiği için nefis ve menfaat ikinci planda olmalıdır. HABİP KAYA

 

 

C.6 Bir insan karar verirken aklı, vicdanı, nefsi ve ruhuna göre karar vermelidir. Sorunu tüm yönleriyle düşünmeli ve ona göre karar vermelidir. GİZEM SARI

C.6)İnsan karar verirken öncelikle akla dayalı karar verir.Sonra buna ruhu,zekası ve nefsi katılır.Kararlarımızda en büyük etkenlerden biri de kişiliğimizdir.Bunların hepsini doğru biçimde kullanmanın tek yolu kaliteli eğitimdir…BURCU ŞİMŞEK

 

C.6 A-Sanal aracın doğruya ulaşma konusunda doğru yardımcı olduğuna dikkat gösterilmelidir.

B-Dikkati o konu üzerinde toplayarak en önemlisi de olgun kişiliğin oluşmasını sağlayarak.

C-İnsanlar sahip oldukları mevkilerde bazı kararlar alırken nefsi arka plana atarak aklının ve ruhunun ortak hareket etmesini bir refleks haline getirmelidir. ŞEYHMUS UTLİ

 

C-6 A) bir insan karar verirken aklını, kalbini, vicdanını, ortak ürününü öne sürmelidir…

      B) Bunu yapan insan bu durumu her duruma uyarlayabilir…

      C)Toplumsal meselelerde nefsimiz ve zekamız üstünde ortak akıl ön planda olmalıdır…NAZİFE SAVAŞAN

 

 C.6 A. Bir insan karar verirken öncelikle düşünme yeteneğine bağlı karar vermelidir. Bide gördüklerine inanıp inanmadığı konusunda kararlı olmalıdır.

  B.Bir insan toplumda, kurum vb. devlete bağlı kararlarında devlette bağlı olduğunda o devlette     yaşadığını unutmamalıdır. Çünkü nefis bizi her zaman doğru kararlara vardırmaz, ancak vicdani olarak bazı kararlarda bulunabiliriz. MEDENİ SAKCAK

 

C-6 Karar verirken;akıl,ruh,zeka ve nefis gibi sanal araçlara dayanmalıyız…ÖZLEM AKIN

 

C.6

a.)İnsan kendine ait kararları verirken tüm sanal araçlarını ve kombinezonlarını kullanabilir. Ama bence bunları değişik değişik zamanlarda kullanabilmelidir.

b.) Eğitimde doğruyu refleks haline getirmek zamanla olabilecek bir şeydir. Ancak insan zekasını ve kişiliğini kullanarak kısa bir süre içinde bunları yani eğitimde doğruyu refleks haline getirebilir.

c.) İnsan kendi kararlarını verirken nefis ve zekâsını kullanmaya hakkı vardır ancak başkalarını etkileyecek bir karar verirken bunları saf etmek zorundadır ve kendi duygu ve nefsine göre karar vermeye hakkı yoktur. Örneğin, bir devlet büyüğün ülke veya milletle ilgili bir karar verirken kendi nefsine yenik düşmesi veya akıllıca karar vermemesi tüm ülkeyi etkileyeceğinden böylelerini üst makamlara getirmemek gerekmektedir. Ersin ASLAN

 

 

C.6 A-Karar, yapılması planlanan işin ilk adımıdır. Onun için seçilecek sanal aracın konuyla ilgili olmasına dikkat edilmelidir. Akılla ulaşılabilir.

B-Merak uyandırmak ve sağlıklı bir kişilik oluşturmalıyız. Erdemli insan her yeniliğe açıktır. Araştırmayı sever.

C-Koltuk sevdalarından dolayı insanların nefsi, aklının ve fıtratının önüne geçer. Seyfettin SEYHAN

 

 

C.6 A Bir kişi karar verirken sadece bir sanal araca başvurmaz verdiğimiz karar bir komplekstir. Bunu analitik eksenlere oturturken kimi zaman çakışmalar olabilir. Ancak kişinin aynası ruhudur. Aklı ve zekayı bu aynaya uygun hazırlarsa güneşin gözü kamaştırdığı gibi köreltmez aksine o aynaya ortamda olmayan bir sanal aracı da yani maneviyatı katar.

B.Eğitim de doğru karar vermeyi doğru bir sistemin düzenli bir parçası olduğumuz zaman yapabiliriz. Yoksa bir takım tepeden bakanları eğitimi doğru bir şekilde şema tize etmesi ve eğitimde reel sonuç ve cevapları almak mümkün olmaz.

C.Akıl, ruh, nefis ve zekâ bir labirentin birbirine inanılmaz derecede uyum sağlamış parçaları gibidir. Akıl ruhun samimiyeti ile şah çektiği zaman kişi açısından son derece doğal ancak toplumun huzuru açısından çıkılmaz bir durum yaratabilir bunun için sistemin parçalarından bir veya bir kaçında aksatmak gerekir ki vicdanın ruhu zedelememesi için. FIRAT ALTUN

 

C.6 A-Dinin hükümlerine, toplumun din ve mantıkla uyuşan örf ve adetlerine ve ahlaki değerlere göre karar verilmelidir.

      B-İnsanın kişilik haline getirdiği davranışlar zamanla refleks halini alır.

      C-Yani akıl ve ruhun kuvvet bulup nefsin zayıfladığı bir insanda meleği boyut ortaya çıkar. Asıl amaç bu olmalıdır. Aykan AKÇA

 

C.6 A.İnsan her hangi bir konu üzerinde karar verirken vicdanından ve yüreğinden gelen duygulara bakarak ve akıl süzgecinden geçirerek cevap vermelidir.

       B.Öğrencilere sunacağımız bilgiler onlara faydalı olması gerekir. Ercan IŞIK

 

C.6 -A-Karar verirken zekamızı, aklımızı, mantığımızı kullanırız.

       -B- Eğitimde doğru karar vermeyi en baştan beri işi sıkı tutarak,yani eğitimimizi ilk baştan beri önemseyerek yapmamız refleks haline getirir. FIRAT KADIRHAN

 

C.6 A.Bir insan karar verirken o konu hakkındaki ön bilgilerine, aklın hünerine, ruhuna, kişiliğine ve nefsine önem vermelidir. O kararın kişinin bu sanal araçlarının hepsine birden uygun olmalıdır.

B.Eğitimde doğru karar vermeyi refleks haline getirmek için eğitimi araştırma ve inceleme yoluyla vermeli, öğrencinin kişiliği göz önüne alınmalı ve kişiye belli sorumluluklar yüklenmelidir. Böylece kişi bu sorumluluklar neticesinde doğru karar vermeyi bir huy haline getirir.

C.Kişi devlet ve bazı kurumlarda karar verirken nefsine ve kişisel zevk ve çıkarlarına göre değil de, vicdanını göz önüne alıp, zekâ ve samimiyeti doğrultusunda karar vermelidir. REYHAN YILMAZ

 

 

C.6 A-İnsan herhangi bir karar verirken akıl, bilim, mantık v.b sanala araçlara dayanır. Bunu yağarken de bilgiyi; bilimin ve mantığın ışığında aklın süzgecinden geçirerek karar verir.

B-Doğru karar vermenin yolu öncelikle iyi bir eğitimden geçer. İyi bir eğitim de mantık ve bilim ışığında asrın koşulları da dikkate alınarak gerçekleşir. İyi bir eğitim almış birey liyakatli ve öncelikli düşünür ve karar verme yargısına varır. Bunlar gerçekleştiğinde de doğru karar verme refleks haline gelir kanaatındayım. Turgut KIYICI

 

 

C.6 A-Bir insan bir karar verirken seçeceği sanal aracın konuyla ilgili olmasına dikkat edilmelidir.Yani aklımızı ve mantığımızı kullanmalıyız.

B-İnsanların tercihlerinin doğru olmasını istiyorsak öncelikle onlarda sağlıklı bir kişilik oluşturmalıyız.

C-İnsanlar sahip olduğu koltuk,makam gibi mevkileri kaybetmemek için nefsi aklının ve fıtratını önüne geçer. BARIŞ SAVAŞ

C.6 A Kararlarımız mantıksal ve sezgiseldir. Karar verirken de bu amaçla çok yönlü düşünürüz. Sanal araçlardan birçoğunu kullanırız. Bunlar; akıl, zekâ, fikir, muhakeme, mantık, düşünce; ruh, nefis ve sevgidir. Fakat karar verirken mantıksal veya sezgisel yönlerden biri ağır basacaktır bu verilen kararın yapısına bağlıdır.                                                                                                 

B Eğitimde doğru karar verebilmek için daha çok mantıksal tarafımızı kullanmamız gerekir çünkü sezgisel düşünürsek yanlış yapma olasılığımız yüksek olur. Bunu refleks haline getirmek içinse karar verecek kişinin muhakeme gücünün yüksek olması gerekir. Bunu da sağlamak için kişiye bir soru kümesi verip kısa sürede cevap vermelerini isteyebiliriz. İlk aşamalarda kişiye yardımcı olunmalı fakat daha sonra kendi haline bırakılmalıdır.

C Aklın hüneri; liyakat, ruhun hüneri; samimiyettir. Nefsin hüneri; hayvani siyaset, zekânın hüneri ise nesnel kökenli hızlı ve doğru kavramaktır. Buna bağlı kalınarak; bazen karar verirken liyakatli ve samimiyet içinde olmamız gerekirken bunun yanında siyaset ve nesnellikten kaçınmamız gerekir. Böyle durumlar da genellikle duygular ön planda olup; mantık ikinci plana atılmış olur.Seda CEMAL

C.6 A İnsan karar verirken sanal araçlarından aklını, zekâsını ve ruhunu kullanmalıdır. Ne sadece samimiyet (ruh ve akıl) ne de sadece mantık olmalıdır. Üçü birbiri içinde harmanlanmalıdır.

B Eğitimde doğru karar vermeyi refleks haline getirmek için önce eğitim verilecek kişilerin kişiliklerinin en iyi şekilde belirlenmesi ve bilinmesi gerekir ki o kişiye doğru eğitim verilebilsin. Kişinin tercihi samimiyetle ve doğrulukla bir araya gelince doğru karar veren bir birey ortaya çıkar. Eğitimde doğru karar vermek refleks haline gelir.

C Vicdanın, ruhun ve aklın olduğu bir yerde nefis ve zekâ olamaz. Bir kişi devletine, milletine karşı vicdanlı, samimi ve liyakatli olduğu zaman hayvani siyaset (nefis) ve zekâ orada bulunmaz. Nefsin olduğu yerde çıkar vardır. Çıkarın olduğu bir yerde vicdan yoktur.Funda AKDOĞAN

C.6 A İnsan karar verirken sanal araçlarından öncelikle akıl ve ruhu kullanmalıdır. İnsanoğlu aklına ve ruhuna güvenmeli, kararını bu sanal araçların süzgecinden geçirip kontrol ettikten sonra kararını uygulama sahasına geçirmelidir. Çünkü akıl ruhla çalışır ve ruh sadece akıllı varlıklarda vardır. Yani güzel işleyen akıl ve ruhun meyvesinde güzel ahlak vardır

B Eğitimde doğru karar vermeyi refleks haline getirmek zor bir iş olsa gerek. Çünkü insanların zekâlarını, nefislerini, akıllarını vb. kullanmalarına çok farklı. Zaten bu fark da olmazsa yani yanlış olmazsa doğrunun farkına varmak güç ve zahmetli olur. Ama doğru düşünmeyi çoğaltmak, yanlış düşünmeyi azaltmak için uğraşılır ki eğitim de bunun üzerine kuruludur.

C Yani insanın kararlarında akıl ve ruhun rol oynaması, kazanması durumunda vicdani olarak nefsin ve zekânın geri çekilmesi yani bu karara saygı duyup karışmaması için eğitim alması demektir. İster istemez karar artık verilmiştir, nefis ve zekânın bu kararda etkili olmaması demektir.İdris ÇELİK

C.6 A Burada özel durumlar geçerlidir. İnsanın ne tür kararlar veya verdiği kararların sonuçları önemlidir.Örn. alacağımız bir kararda yapacağımız bilgisayar programında ki bir çalışma bizim bazı şeyleri daha iyi görmemizi sağlayabilir ve doğal olarak kararlarımızı etkileyebilir.

B Zekayı,aklı,nefsi iyi kullanarak doğru yerde,doğru zamanda hükmetmesini bilirsek doğru karar verme yetisi zamanla refleks haline gelebilir.

C Bir insanın toplumda,kurumda,devlette akıl ve ruhun samimiyeti ile hamle yaptığı zaman,öne geçtiği zaman kişinin nefis ve zekasının geri çekilme refleksi konusunda eğitim alması gerekir. Çünkü akıl ve ruh,nefis ve zekaya göre daha ön plandadır. Akıl ve ruh şahı yani en önemli hamleyi yaptığı zaman nefis ve zeka vicdani olarak anlayabilmeli ve geri çekilme konusunda eğitim alması gerekir.Oktay BARAN

                                                                                   

C.6 A Niteliklerine ve amaca uygunluğuna dayalı kararlar verilmelidir.       

 

B Eğitimde karar vermek kişilik olarak insana yatkın olduğu alanların tercih edilmesi daha doğru olacaktır. Bizde ki ÖSS mantığı gibi sırf kazanmak uğruna öğrencilerimizin yapamayacağı alanlara zorlamak gibi onları psikolojik olarak da etkileyen tercihler söz konusu olmamalı. Bilakis akıllarına liyakatli olana yönlendirilmeli.

 

C İnsan akıl ve ruhun samimiyetiyle bir yerlere varır. Bu önerme de belirtiyor ki insan kendini aşma kademesinde zekâ ve nefsi bir kenara koymalı akıl ve iradeyle hareket edebilmeli ki şah çekebilme fırsatı olsun. Bilge TÜRKER

 

C.6 A Birey karar verirken duygularından sıyrılmış bir vaziyette zeka ve mantık kuralları doğrultusunda karar vermelidir

B Eğitimde doğru karar verebilmeyi refleks haline getirebilmek için öncelikle öğreticilerin konuya hakim olmaları gerekmektedir.Aksi takdirde yeterli veri sağlanamaz.

C Benim buradan anladığım kurumlar devletle ilgili kararlarında nefsini arka plana atıp vicdanının sesini dinlemesi gerektiğini söylüyor.RIDVAN OKUŞ

 

C. 6  

A İnsan kendi bilincinde, ruhunda, nefsinde, zekasında neye, niçin doğru diyorsa bunun çerçevesinde karar vermeli. Yani kara vermede araç sadece bunlar olmalıdır.

B Öğrenci kendine güvenildiği hissini alırsa kavrayacağı konuları eksiksiz anlar. Bir nevi öğrenciye özgüven ve bilgi aşılanmalıdır.

D İnsan toplumsal bir varlık olduğu için bazı kararlarında nesnel davranmalıdır. İnsan duygusal bir varlık olduğundan bazı kararlarında öznel olmadığında kamu hayatında nesnel olunmalıdır. Sevil DOĞAN


C.6 A
Bence karar verilecek konulara göre değişir, bazen insanların hoşgörüsüne, duyarlılığına, vicdanına kalmış konularla yüzleşilebilir. Bazen de olayları düşünerek, anlayarak, mantıklı bir şekilde karar verebilecek durumda olunabilir. Ve insan duygularıyla da düşünceleriyle de gerektiği zaman birbirinden bağımsız bazen de ikisiyle de hareket ederek karar verebilme yeteneğine sahip olmalıdır.

        B Eğitimde doğru kararı vermeyi insanlarda alışkanlık haline getirmek için her şeyden önce eğitimin önemini, gerekliliğini bilinçli bir şekilde aşılamak gerekir. Öğrenilen her bilginin sebep sonuçlarından haberdar olunmalıdır. Çünkü insanlar neyi nasıl ne için yaptığını bilmeden karar veremez ki doğru kararı asla veremez.

        C Bir insan mesleği ne olursa olsun eğer insan hayatını etkiliyorsa her şeyden önce vicdanıyla hareket etmelidir. Örneğin; bir öğretmeni düşünelim. Öğrencisinin sosyal, maddi, manevi durumunu düşünerek O’nu eğitmelidir. Öğrenciye öğreteceği her şey, öğrenciyi çok farklı yerlere taşıyabilir. Öğretmenler öğrenciler için örnek kişilerdir. Öğretmenler bunun bilincinde olup, vicdanıyla hareket ederek, ne yapacaklarını iyi düşünmelidirler. Çünkü gelecek onların eseri olacaktır.Hicret OKAN

C.6 A Bence kişinin güvenebileceği en etkili sanal araç mantığı olmalıdır.

       B Yaparak yaşayarak öğrenmeyi ilke edinmeliyiz. Öğretme belli sanal araçlar ve slaytlarla desteklenmelidir.

       C Bir konuda karar verilirken akıl hiçbir denetim altında tutulmamalıdır . Hakan ALTUN

C.6

A Öncelikle insanın kendi değerini bilmesi gerekir ve kendisini bilmesi. Karar verirken de bunları dikkate alarak aklını kullanması daha verimli sonuçlar verebilir.

B Eğitimde doğru karar vermeyi refleks haline getirmemiz için öncelikle öğrencinin vereceği ve söyleyeceği kararları herhangi bir baskı altında kalmaksızın vermesi gerekir. Bizler ve başımızdakiler öğrencileri köreltmekte ve hareketsiz hale getirmeye devam ediyoruz. Adeta felçli hale getirdik.

C Bence de öyle olması gerekir. Nefis insanı yanlış yola sevk eder. Zekâ ise insanın haksızlık yapmasına teşvikte bulunur. İnsanın karar verirken akıl ve ruhunu dikkate alırken nefis ve zekânın geri çekilmesi görevinin gereğini yerine getirmesi için gereklidir. İbrahim AKKOYUN

C.6 A  İnsan karar verirken insanın kararlarında kişiliğinin etkisi vardır. Kişiliğin tercihleri verilen kararları etkiler. Bu ya ruh, akıl ve zekânın etkisi ile verilen bir karar olur ya da nefsin vereceği bir karar olur.

B  Bireye zekânın çözümleyebilme, aklın doğru karar verebilme yetisinin ve ruhtaki erdem bilincinin kazandırılması gerekir.

C  Birey bu tür durumlarda insani kararlar aldığı zaman bu kararlar kendisine zarar verebilir. Kendisine zarar verebilecek bile olsa nefsini/egosunu bu kararına müdahale etme noktasında bir kararlılık içinde dizginleyebilmelidir. Ramazan ERGÜN

C.6 A Bir insan karar verirken aklına, zekasına, ruhuna, nefsine kişiliğine danışır.

B Eğitimde doğru karar aklın ve zekanın kullanımıyla refleks haline getirilebilir.

C … Semra DAĞ         

C.6 A Bence karar verilirken kullanılması gereken sanal araç akıl olmalıdır.

B Bilimsel ve araştırmacı eğitime dayanan sistemde bu sistemi doğru algılayan eğitmenler aracılığı ile bir aktarım sağlanmasıyla yeni kuşak doğru karar vermeyi öğrenmiş olur       

C “Bildiğim tek bir şey vardır, oda hiçbir şey bilmediğimdir.” Cümlesi bu önermenin bir açıklamasıdır. İfade edilen şey aynı zamanda alçak gönüllülüktür. AYTEN YILDIZ                                            C.6A Bir insan karar verirken akıl ve ruhun kombinezonlarına dayalı karar vermelidir.

      B Eğitimde doğru karar vermeyi insanlarda refleks haline getirmek için ilk önce verecekleri kararların hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu ayırt edecek seviyeye getirmek gerekir.

      C kişi verdiği önemli kararlarında aklını ve ruhunu kullanarak karar vermelidir. Şayet böyle hareket ederse doğru karar vermiş olur.Adnan YILMAZ

C.6    A Bence insan herhangi bir karar alırken öncelikle kendinden emin karar alabilmelidir. Ne yaptığının, niçin yaptığının farkında olacak karar almalıdır. Yani bunu yapan bir insanın her hangi bir sonuca erecek ihtiyaç duyacağını zannetmiyorum.            

B Eğitimde doğru karar vermenin insanlarda refleks haline gelebilmesi için öğrencilere her fırsatta her birinin kendine üst düzeyde güvenmesi gerektiği hatırlatılmalıdır. Öğrencilere yeterli özgüven aşılanmalıdır.

C Bir insan, kendiyle, toplumla, devletle alakalı bir karar alacağı zaman yapacağı öncelikli iş akılla, mantıkla, ruhla hareket etmektir. Nefise ve vicdana uyarak alınan kararlar her zaman için doğru kararlar sayılmayabilir Süheyla BÜRÇÜN.                                                                                                                                

C.6 A Bana göre bir insan karar verirken mantıklı düşünerek, mantığın gösterdiği sanal araca göre karar vermelidir. Eğer duyguların etkisinde kalıp karar verirse yanlış sonuçlar doğurabilir.

B Eğitimde doğru karar vermeyi insanlarda refleks haline getirebilmek için mikro eğitim uygulamalı olmalı. Birey yaparak, yaşayarak eğitim almalıdır. Bu davranışların sınıf ortamında bilgisayar destekli sunularla yapılırsa eğitimde nasıl, ne zaman, ne yapmayı öğrencilere bir nebze de olsa başlatılabilir. 

C Burada şunu anlıyorum bir kurum hakkında karar verirken kişinin akıl ve ruh samimiyetine ve zekâsının nefsin isteklerinden arındırılmış bir eğitime tabii tutulması gerekliliğini vurguluyor.Şahabettin BALCI

C.6 A Bir insan karar vermede daima aklını rehber olarak kullanmalıdır. Yani sadece kalbiyle değil kalbini aklının gölgesinde çalıştırmalıdır.

B Eğitimde doğru karar vermeyi insanlara yarar sağlatarak refleks haline çalıştırmalıdır.

C Yani insanların nefis, zeka ve duygularının etkili olduğu kararların yanlış olacağını, karar vermede akıl ve ruh samimiyetinin ölçüt olması gerektiği anlamına gelir.Medeni BAYAR

C.6 A İnsan sadece düşünen bir hayvan değildir, aklıyla, mantığıyla, zekâsıyla, ruhuyla, iradesiyle, nefsiyle, inancıyla, kişiliğiyle vs. çok yönlü bir varlıktır ve karar verirken ani ve anlık değil tüm bu özelliklerinin harmanlanıp süzülmesiyle kesin ve doğru karar vermelidir. (Her ne kadar bu beceremesem deJ)

  B Eğitimde doğru kara vermeyi insanlarda refleks haline getirmek için öğrencinin her şeyden önce inşa olduğunu kendine güvenildiği ve kendisinin de güvenmesi gerektiği bilinci uyandırılmalı, çoklu zekâ kuramına göre eğitim verilmeli ve her şey okulla sınırlı tutulmamalı BENCE.

(-) Akıl ve ruh iyiliği ve güzeli isterken nefis ve zekâ genelde çıkarı ve faydayı istediğinden alınan kararlarda akıl ve ruh ön plana çıkarılmalıdır. Kevser SÖYLER

 C.6 A Yalnız bir sanal araca yönelmek yanlış olur. Sadece nefsime kulak verirsem bencil bir karar alırım. Yada zekâma, aklına yönelirsem yine tek yönlü düşünürüm.

B Eğitimde aklımız, zekâmız, ruhumuz, nefsimiz gibi araçları bir araya getirip; alıcının da bu özelliklerini göz önüne alarak doğru bir karar verebiliriz. Bireyin kavmine göre değil, tercihlere sorumluluklarına göre karar alınır.

C Sadece aklının ve ruhunun samimiyeti ile karar vermesi demektir. Bu iki araç mantıklı olmayı öngörür. Ayşe ARSLAN

C.6 A Bir insan karar verirken akıl ve ruhun kombinezonlarına dayalı karar vermelidir.

       B Eğitimde doğru karar vermeyi insanlarda refleks haline getirmek için ilk önce verecekleri kararların hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu ayırt edecek seviyeye getirmek gerekir. Yani eğitimi doğru(!) vermek gereklidir.

       C kişi verdiği önemli kararlarında aklını ve ruhunu kullanarak karar vermelidir. Şayet böyle hareket ederse doğru karar vermiş olur. Mehmet Nuri EŞİN

C.6 A İnsan karar verirken aklına ve ruhuna göre karar vermelidir. Sağlıklı karar verebilmesi için bu özellikleri göz önünde bulunması gerekir.

B Objektif bir plan yaparak insanlara bilgiyi sunmalıyız. İnsanlar zekânı kullanarak planlı karar verebilmelidir. Eğitim için en doğru plan neyse onu insanlara sunmalıyız

C İnsan karar verirken aklına ve ruhunun sesine kulak vermelidir. Çünkü aklıyla karar vermesi daha sağlıklı sonuçların almasına vesile olur. Nefsini ikinci plana atmalıdır. Nefsinin sesine kulak vermemelidir. Nefsinin isteğine göre karar verirse sonuç istediği gibi çıkmayabilir.Zülfü ERYATAN

C.6 A İnsan karar verirken aklının sesini dinlemeli ve düşüncelerine göre hareket etmelidir.

      B İnsanların kişiliklerine dikkat ederek bazı şeyleri verirsek doğru karar verirler.

      C İnsanlar devlete bağlı olarak yetiştirilmelidirler. Idban KUDAY

 

C.6 A) İnsan karar verirken akla, zekâya, nefse, ruhuna söz geçirebildiği takdirde karar vermelidir.

       B) Kişiye verilen eğitim sistemi değiştirilmelidir. Ezbere dayalı değil de öğrenmeyi öğrenme sistemi geliştirilmelidir. (Mehmet GENÇ)

 

C.6 İnsanlar karar verirken kendi ihtiyaçları doğrultusunda karar verir. Akıl ruh ve nefis kombinazonlarına dayalı karar vermeli. Eğitim sistememiz vicdanı reflekslere dayalı olmalı.Öğrencinin kabiliyet ve beklentilerine ve toplumun bireyden beklentilerini göz önüne getirmeli,bu seçenekleri göz önüne almalı.ŞAHİN KARAN

C.6 A İnsan karar verirken mantık ölçülerine uygun, mevcut durumu göz önüne alarak ve ötesini de düşünerek gerekiyorsa nesnel veya soyut olarak bunu fiiliyata dökmelidir.

B İnsanın zekasını geliştirmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılayarak. Yusuf AKIL

C.6 A İnsana Allah (c.c.) tarafından verilen zeka,vicdan vardır.İnsan da karar verirken bunlara dayalı karar vermelidir.

B Eğitimde karar vermeyi kişileri doğru alanda bilgilendirerek vicdanın önemini anlatarak belli bir sorumluluk kazandırarak doğru karar vermeyi bu kişilerde refleks haline getirebiliriz.

C B şıkkında da anlattığımız gibi kişilere vicdani sorumluluk duygusunu kazandırdığımız zaman insan yaptığı yanlışlarda suçluluk duyup düzeltmeye çalışacak ve bir daha yapmamaya özen gösterecektir. Yasin Murat KAHRAMAN

C.6 A Gelişmiş insan olmaya engel olan kişinin nefsidir. Bu nedenle, kişinin nefsini doğru tanıyıp, normal hayatta bu özelliklerine yoğunlaşıp kullanması, geliştirmesi, iyi bir eğitim için en önemli basamaktır. Bu da ancak aklın kontrolünde gerçekleştirilebilir. Akıl güzel ahlakı getirir. Eğitimde de güzel ahlakın önemi çok büyüktür. Tüm insani fıtrat çeşitleri dikkate alınarak, güzel ahlakı motive edici eğitim ve öğretim geliştirilmelidir.

B Eğitim ve öğretimde mümkün olduğu kadar maddi ve manevi açıdan nesnel ve sanal gerçeklere iman ettirilmeli. Tek başına nesnel bilim bir insanın olgunlaşması için yeterli değildir. Sanal ve ahlaki boyutlar da önemlidir. Verilen eğitimin, öğretimin hayata güncellendirilmesi de çok önemlidir.

C Kişilerin doğru zaman, koşul ve mekânda fıtratlarının kaldırabileceği kadar her şeyin uzlette ve toplum içinde yaşayarak ve yaşatarak öğretilip hayata güncellenmesi gerekir. Ancak böyle bir toplum içinde de akıl ve ruhunun samimiyetini kullanma yetisi kazanabilir. Aksi takdirde her şey sözden ibaret kalır. Eğitimde herkesin bilgiden aynı sonucu çıkarması için algıda değişmezlik de önemlidir.Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.6 A- İnsan zekasıyla tartar, aklıyla fikir yürütür ve isabetli kararlar vermek için ince eleyip sık dokumak gerekmektedir.

      B- Bilenle bilmeyen hiçbir olur mu? Eğitim konusunda aileye çok iş düşmekte. Özellikle çocuğun vereceği kararlara, tercihlere, yardımcı olunursa, çocuğun yanında olunursa, inanıyorum ki kişi, doğru karar vermeyi refleks haline getirecektir.

       C- Öyle olması gerekir çünkü ruhun samimiyeti birçok düşünce ve istekten önce gelir bu konuda akılla da fikir yürütülüp karar verilmişse artık geriye kalanlara teslimiyet düşer. Zeynel PEKEDİS

C.6 A- Ademoğlu karar verirken mantık ölçülerine uygun, o anki  durumu göz önüne alarak ve sonrasını da düşünerek gerekiyorsa nesnel veya soyut olarak bunu fiiliyata dökmelidir.

B- İnsanın zihnini geliştirmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılayarak.İbrahim KILIÇ

C.6
A) Aklı, vicdan, ruh B)İnsanları tanımaya çalışırdım C)Aklımıza yatkın herşey doğru olmayabilir, vicdan kavramıca önemlidir.AYŞE ÇATAK

C.6 A Bence bir kişi karar verirken duygusal davranmamalı ya da  duyguları   kişiye hakim olmamalı yani kararlar kalbimizle değil daha çok zekamızla verilmelidir.

      B Eğitimde doğru refleksler sağlamak veya eğitimi doğru temellere oturtmak için eğitimi reel temeller üzerine inşa etmek kanımca en doğru hamle olacaktır.

     C Aslında insanın insani değerlerini varlığı belki de onların daha vicdanlarını yitirmediklerindendir. Vicdan ve empatinin bittiği bir toplum ne kadar varlık sürebilir ki. Leyla ALTUN

C.6 A)İnsanlar kararlarını ruhun samimiyeti ve aklı ile zekânın ortak çalışması sonucu vermelidir.   B)Eğitimde doğru karar vermek yine aklın ve zekânın hüneridir. Birliktelik aklın şah prensibini meydana getirir. İnsanların verdikleri kararlar da akıl ve ruhun samimiyeti bazen doğru sonuca götürmez insanı. Bazen nefsinin emrini yerine getirmeli ve zekâsını doğrultusunda hareket etmelidir. Velat SAYUR

C.6. A) Akıl-ruh B) Materyallerle C) Toplumu, kurumları, devleti ilgilendiren kararlar aldığımızda nefsimizi arka plana atmamız gerekir yoksa pek sağlıklı karar veremeyiz ve liyakatli işler yapamayız. Leyla Topçu

C.6 A )İnsan karar verirken ruh-akıl-kişilik kombinezonunu daha çok kullanmalıdır. Çünkü nefis çoğu zaman bedeni zevklere ve liyakatsiz-samimiyetsiz şeylere yönlendirir. Cehalet ise insana katı bir güven ve kendini beğenmişlik özelliği verir.

     B )İnsan, sürekli olarak ruh-akıl-kişilik kombinezonunu korumalı ve bu yönde sabrını geliştirmelidir. Yoksa küçük bir musibet veya sorunda yenik düşüp nefsi kararlar alabilir.

     C )İnsan, bazı kararları verirken öncelikle ve çoğu zaman nefis-cehalet kombinezonuna kapılır. Önemli olan kişinin bunu fark edip vicdani-ahlaki melekelerini gün yüzüne çıkarıp toplumsal anlamda en doğru kararı vermesidir.Elbette bunu herkes yapamaz. Ali Osman ERAN.                                                                                                  

C.6  A Karar verilirken seçilecek sanal aracın konuyla ilgili olmasına dikkat edilmelidir.Düşünsel sezgi ile ulaşılır.     M. Nuri KORKMAZ

B İnsanlarda daha fazla merak uyandırmak ve sağlıklı bir kişilik oluşturmalıyız. M. Nuri KORKMAZ

C İnsanlar sahip olduğu makam,mevkileri kaybetmemek için nefsi aklının ve fıtratının önüne geçerler.                                             M. Nuri KORKMAZ

 

C.6 a)Kalbine ve aklına göre karar vermelidir.  b)Bu özelliği taşıyamayanlara  bu saatten sonra bence  pek bir şey yapılamaz ama  yeni nesil

Kalbe ve akla dayalı çalışmalara teşvik edilebilir .Akıl mantıklı görünüyor. İbrahim AYDIN

 

C.6 A Bir insanın karar verme aşamasında akala ve ruha başvurmalıdır. Dolayısıyla bunlar insanı yanıltmazlar. Kısacası insanın kendi iradesi çerçevesinde karar vermesi gerekir. Salih Sosyal

B Eğitimde doğru kararın verilmesi için, nefsin ve zekanın ikinci plana atılıp akıl ve ruhun samimiyetiyle hareket edilerek, eğitimde doğru karar verme neflekes haline getirilebilir.

C bir insanın bazı kararlarında, akıl ve ruhun gerekleriyle hareket ettiği zaman, nefis ve zekanın işlevde olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü; bu dört kavram birlikte aynı karar etrafında toplanamazlar. Salih Sosyal

C.6 A Birey karar verirken duygularından sıyrılmış bir vaziyette zeka ve mantık kuralları doğrultusunda karar vermelidir

B Eğitimde doğru karar verebilmeyi refleks haline getirebilmek için öncelikle öğreticilerin konuya hakim olmaları gerekmektedir.Aksi takdirde yeterli veri sağlanamaz.

C Benim buradan anladığım kurumlar devletle ilgili kararlarında nefsini arka plana atıp vicdanının sesini dinlemesi gerektiğini söylüyor.Barış ÖZTÜRK