60.Ebolaya, AIDS'E, Kansere...vb çareyi ararken doğal döngülerde bu hastalık etmenleri tiplerine karşı direnç ve bağışıklık sistemleri güçlü olan fertleri çok iyi incelemek ve zayıflardan farkını ve özgünlüğünü çok iyi anlamak gerekir. Önermesini gerekçeli ret ediniz.

C.60. Günümüz çaresi henüz bulunamamış yada tamamlamamış hastalıklarından olan AIDS,kanser v.b. gibi hastalıkların sağlam bireyler tarafından kapılmaması için (hastalığa yakalanmamak için) çeşitli öneriler sunulmuştur. Zaten bu çözüm önerilerini göz önünde bulunduran bireyler bu hastalıklara yakalanmayacaklar. Bu durumda dirençten bahsedilemez. Hastalıklı birey ile sağlam bireyin karşılaştırılması mantıksızdır. Zaten bu ilişki arasındaki fark bellidir. Elif DEMİR

 

C.60 Bu gibi hastalıkları zayıf olanlarda daha çok incelemek gerekir. Çünkü bu hastalıklarda daha detaylı bilgi bu hastalıklara daha çok maruz kalan kişilerde elde edilebilirMehmet ERGÜN

C.60 Hastalık tüm insanlar için aynı etki yapar.Fakat insanlar psikolojik olarak  kendini iyi hissederse  daha çabuk  tedaviye cevap vermiş olur.Mikrop pehlivanı sırtını yere serer.İnsanı maddi bir kavrama sıkıştırmak mantıksızlıktır.İnsan sadece akıllı maddelerin yaptığı  bir işlem kutusu değil,salak ve şuursuz atom ne bilsin .Bunun fizik dışı kavramlar ile açıklanır  ve inkar edilmez .İnsan  manevi cihetini kullanarak  daha çabuk  sonuç elde eder .Hiç baktınız mi ölen insan ile yaşayan insan arasında biyolojik  bir fark yok  , ne oldu bu adama ? Demek her şey madde ile açılanmaz. .HİKMET ÇITAK

C.60 Bu tür hastalıklar da asıl hastalığa sebep olan etmenleri araştırmak lazım ve çözüm yolu ararken de hasta olan insanla sağlıklı olan insan arasında hangi yönde farklılıklar olduğunu inceleyip ona göre çözüm üretmeli. Daha doğrusu bağışıklık sisteminin iyi oluşu bu hastalıkları yenmede ne kadar etkili olduğu araştırılmalıdır. Şeyda ÜSTEK

C.60.Böyle durumlarda o tür insanları incelemek gerekebilir. Fakat onlara zarar vermeden, o aşamaya geçmeden önce daha birçok aşamayı geçtikten sonra incelenebilir. Ör: Öncelikle laboratuarlarda hayvanlar üzerinde işlem birden fazla uygulandıktan sonra insana geçilebilir. Berrin ÖZGÖKÇE

C.60 İnsanların bünyeleri farklıdır. Bu yüzden hastalıklara karşı gösterdikleri dirençlerde farklıdır. Bağışıklık sisteminin güçlü olması bu etmenlere çare aramakta yeterli değildir. Daha çok ruhsal ve psikolojik açıdan güçlü olmak gerekir. Neslihan YARDIMCI

C.60 Hastalığa çare ararken hastalığa karşı zayıf ya da dirençli insanı belirlemek yerine tedavi yöntemlerini geliştirmek daha mantıklıdır. Dinçer KÜÇÜK

C.60 Bilim adamı bilimsel araştırma yaptığında elinde en az iki denek olmalıdır. Bu iki denek arasındaki farkı göz ününe alarak çalışma yapar. Mehdi BİNİCİ

C.60 Bu hastalık etmenleri tiplerine karşı önce bağışıklık sistemleri zayıf olan insanları incelemenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum.Çünkü direnci zayıf olanları incelemek,sorunun nerden kaynaklandığını,hastalıkların sebeplerini daha iyi anlamayı sağlar.Mesela hipotezimizi kurmak için önce problemi belirler ve sebeplerini araştırırız.Daha sonra zayıf ile güçlüyü karşılaştırıp farkları anlamaya çalışırız.Halise KADİRHAN

C 60-yanlışı anlayabilmek için doğruyu bilmek gerekir.Bu yüzden de hastalıklıyı görebilmek için sağlamı incelemek gerekir. Şaban ADAŞ

C.60 Bir uzvun hastalıklı olduğunu bilebilmemiz için öncelikle sağlam olan uzvu iyi tanımalıyız. Örneğin ; kanserli bir hücreyi anlamanın tek yolu sağlam ciğeri görmemiz gibi.Esra ALİHANOĞLU

C.60 Böyle önemli hastalıklarda her insanın kendi bünyesinden kaynaklanan direnç sistemi vardır. Bu hastalıklar çare ararken de bunu göz önünde bulundurmak gerekir. Farklı bireylerin farklı tepkileri olur. Birey için tedavi edilir tedavi olabilirken öldürücü olabilir. Yasemin YILDIZ

C.60 Bu tip hastalıklara karşı dirençli insanların olması hastalığı göz ardı etmeyi gerektirmez. Çünkü tek bir insana zarar verilmesi diğer insanları da etkiler. Nura DEMİR

C.60 Kanserin çaresini bulmak için yapılan deneyler doğru yolu gösteriyorsa bize tüm insanlık kurtulur. Bu deneyi bir insanda yaparız ve insanlık kurtulur. Yok denenmeseydi insanlık ölüp giderdi. Ayhan YILMAZ

C.60 AİDS ve kanser gibi hastalıklar vücut direncini çökelttiği için bu hastalıklara karşı savaşan hücreleri iyi tanımak gerekir. Fatma TUNÇ

C.60.Bazı hastalık etmenlerine karşı direnç ve bağışıklık sistemleri güçlü olan bireyleri iyi incelemek ve zayıflardan farkını anlamak gerekir. Önermesi doğru bir önermedir.Songül BAĞIŞ

C.60 Kanser,AİDS vb. gibi ölümcül hastalıklarda çareyi ararken zayıf ve güçlü fertleri değil hastalık yapan virüsü bulmak daha etkili olacaktır.         NAFİH ASLANCI

C.60 Her ne tür bir sağlık problemi olursa olsun bunda kişiyetlik düşünülmemeli eğer hastalığın çaresini arıyorsan sağlık bütün dünyanın sorunu doğal olarak bütün dünyada bu çare aranmalı sonuçta sağlık insanlığın sorunu. Murat YILMAZ

C.60 Aslında bir nevi doğru. Eğer bu hastalık bir insanda direnç ve bağışıklık oluşturmuş ve ayakta kalmasını sağlıyor ve bu birey halen bu hastalığa karşı dayanıklıysa o zaman iyice incelenmeli ve farkları ortaya konulmalı. Rıfat KOY

C60Hastalıklı insanlar incelenmeye alınmalı.önemli olan hasta olan insanı sağlıklı bir düzeye getirmektir.Hacer BEYTER

C.60  AIDS’E, Kansere… Vb çareyi ararken dirençli ve dirençsiz, hasta insanların bağışık sistemleri çok iyi incelenmelidir ve bu inceleme sonucunda hastalığın etkenlerinin ne olduğu anlaşılır. Bu şekilde hastalığa neden olan virüs, bakteri… vs cinsi tespit edilir ona göre çözüm aranır. Ve bağışıklık sistemi zayıf olan dirençsiz insanların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için mücadele edilir. Aysun AKBAŞ

C.60 İnsanın aslanlar gibi yaşaması demek, insanı hayvan ile aynı kefede tutmak demektir. Böyle bir yaşan tarzı olamaz insan için. Asıl olan Peygamber yaşam tarzı gibi yaşamaktır. Hayvanlar gibi yaşayan, Peygamberler gibi yaşayan, hem Peygamberler hem de hayvanlar gibi yaşayanlar mevcuttur. Fatih KIZILKAYA

C 60 Bunun yerine hastalığa neden olan etmenleri incelemek ve hasta insanların nasıl tedavi edileceği konusunda araştırmalar yapmak gerekir. Ahmet ŞAHİN

 C.60.Tam aksi bir teori daha doğru ve sağlam olur. Bağışıklık sistemi güçlü ve sağlam olan yerine bağışıklık sistemi daha zayıf ve direnci daha az olanı incelemek daha olumlu sonuçlar verir hastalığı çok iyi anlama açısından. Çünkü direnci zayıf olan insanların hastalığa karşı zayıf noktalarını belirlemek daha yararlıdır. Sariye OĞUR

C.60.Bu hastalık tiplerine karşı dirayetli bireyleri incelemekten ziyade bu etmene sebep olan davranışlardan kaçınılmalıdır. Coşkun DOĞRU

C60. Bu gibi bulaşıcı hastalıklardan korunmak için tedbirli davranılmalı ve hasta kişilerden uzak durulmalıdır. Ama bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık kazanmak için sağlam kişileri illa incelemek gerekmez. Hastalığın teşhisini yapmak gerekir ve buna göre de hareket etmekte bu tür hastalıklardan korunmayı sağlar. Tedavi de kolaylaşmış olur. Cihan YILDIZ

C.60. Katılıyorum. Sebebi anlaşılırsa çözüm bulmak kolaylaşır. Gonca ÖNLER

C.60-bir hastalık etmenini incelerken etkenin zayıf yönleri araştırılmalıdır ki o etmeni ortadan kaldırmak için gerekli ilaçlar hazırlansın çünkü zayıf olan etken daha hızlı tedavi edilir. Zayıf olan etmenin güçlü olan etmen arasındaki farkı anlamak gerekir. Zaten çağımızda da bir hastalığı yok etmek için hastalı etmeni olan virüsün zayıf noktaları araştırılarak tedavi edilmeye çalışılıyor. M.EMİN AY

C.60 Bu önermeye katılıyorum.Çünkü fertler ile zayıflar karşılaştırılınca çare bulunabilir. Hülya ACARSOY

C60. Evet, katılıyorum çünkü her insanın bünyesi bir olmuyor Mustafa DAĞDELEN
C60.
Evet, bunu incelerken çok boyutlu incelenmeli ve değişkenleri üzerinde çok yönlü bir araştırmalar yapmak zorundayız. Ve elbette en güzel en akıllıca tedavi hasta olmamaktır hani bu hastalığı önceden bertaraf etmektir.        Hadi GÜVENER

C.60 Doğal döngülerle bu hastalıklara karşı direnç kazanılmadığından bağışıklık sistemleri güçlü olan insanları incelemek yanlıştır.

Yunus BOLLUK

C.60 Çareyi ararken hastalığa karşı direnç ve bağışıklık sistemleri güçlü olanların zayıflardan farkını anlamaya gerek yoktur. Bağışıklık sistemleri güçlü olanların belirlenmesi yeterli olacaktır.  

Mehmet KAYASIZ

C.60 Henüz tedavisi üzerinde çalışılan hastalıklara çare hasta ve sağlam iki insanı kıyaslamakla mümkün olur. Allah’ın taktiri o bedene o hastalığı yerleştirmekse direnç ve bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa olsun o hastalık yaşanacaktır. O yüzden hiçbir insanda o farklılığın olduğunu düşünmüyorum. Gonca DAL

C.60 Öncelikle ebolayı süper güçler tarafından öldürmek için salınan biyolojik bir silahtır. Bu hastalıklara karşı insanların vücudunda bağışıklık sistemi vardır. Tedavide bu insanların diğer insanlardan farkını bulup tedavi yöntemlerini geliştirmek için iyi incelenmeleri gerek. Leyla SAYDAN

C.60-hayır hastalığa çare bulmak önlemek gerekir.BUKET KAYA

C.60.Tam aksine zayıfların farkını ve özgünlüğünü güçlü insanlara dönüştürme çabası içerisinde olmalıdır.Aradaki farkı iyi inceleyeceğine olan farkı kapatmaya çalışsın zaten güçlü insan bağışıklığa karşı direnç kazanmış bir insan üzerinde düşünmeye gerek yok hastalık kime etki edecekse onun üzerinde çalışma yürütsün. Baran ÖRENÇ

C.60.Aynen kabul ediyorum. Bazılarının bağışıklık sistemleri sağlamdır. Yunus ÇELEBİ

C-60  Ebolaya, AIDS’E, kansere…vb çareyi ararken doğal döngülerde bu hastalık etmenleri tiplerine karşı direnç ve bağışıklık sistemleri güçlü olan fertleri çok iyi incelemek ve zayıflardan farkını ve özgünlüğünü çok ii anlamak gerekir. Bu  önerme kanser gibi hastalıkların iyileştirilmesinde tek bir etmenle açıklanmaya çalışmış ancak bu tarz hastalıkların azalmasını sağlamak için daha bir çok yol ve yöntem vardır. Neşe ÇAPAROĞLU

C.60 Bu sayılan hastalıkların çaresi güçlü toplumları ve onlara özgü bağışıklık sistemlerini incelemekle bulunsaydı teknolojik aletler sayesinde çoktan bulunmuş olurdu. Nuray ERGİN

C.60. Her bireyin bünyesi farklıdır bu onların yapısından kaynaklanır. Hastalık bütün insanlarda oluşmayabilir. Bağışıklık sistemleri güçlü olan kişiler sadece hastalık mikrobunu taşır. Bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ise bu mikrop Faaliyette olur. Hediye KAYA

C.60.Yapay ilaç üretileceğine o hastalığa karşı doğal direnç kazanan insanın bağışıklık sisteminin incelenmesi daha uygundur. Zübeyir AŞUROĞLU