61.1-Dünyadaki Mevcut siyasi sistemler; halkaları kökenlerine ve dinlerine doğru akaitleri tatlandırıcı şovenleştirip-siyonistleştirip vahşileştiriyor. Önermesini gerekçeli ret ediniz.

2-Dünyadaki Mevcut eğitim sistemleri; halkaları nesnel bilime doğru akaitleri tatlandırıcı hayvanlaştırıp vahşileştiriyor. Önermesini gerekçeli ret ediniz.

3-Dünyadaki Mevcut ekonomik sistemler; halkaları ekonomik rekabetle doğayı liyakatsiz hortumlamaya ve zayıflarını açlığa yaşayan ölüye çevirirken, ekonominin borsa oyunu farzlarını ellerinde bulunduran veto ülkeleri ve yandaşları ortak payda menfaatleri gereği farzlara dayalı halklara yol aldırmaktadırlar. Önermesini gerekçeli ret ediniz.

4-Dünyadaki Mevcut yönetim sistemleri;liyakatsiz ve art niyetli siyasetin, eğitimin ve ekonomik politikanın ürünü olan insanlarını razı etmekte sıkıntı çekmektedir.Önermesini gerekçeli ret ediniz.

C.61. 1.Siyasi sistemler kendi eşyalarını tetikleyici istemler de bulunurlar. Yerine getirebildikleri kadarıyla…. Fakat bunu şovenleştirip vahşileştirmeleri söz konusu değildir. Eğer ki böyle bir konuyu gündemde olsaydı hiçbir siyasi sistem karşısında duran fikri veya olumsuzluğu kabul etmez, savaşırdı. Bu da doğal dengenin bozulmasına yol açardı.

2.Dünyadaki mevcut eğitim sistemleri; halkları vahşileştirmiyor aksine insanların davranışlarını değiştiriyor daha doğrusu onları ehlileştiriyor. Eğitimin en önemli amaçlarından biri insanların davranışlarını istendik bir şekilde değiştirmektir. Bu değişimde hiç şüphesiz olumlu yönde olmaktadır.Elif DEMİR

 

 

C.61 1: Dinler ve kökenler siyasi sistemlerle gelmemiş ki onların oyuncağı olsun.

         2: Var olan eğitim sistemleri din dışı olduğu için vahşileşiyor.

        3: Ekonomik sistemlerde faiz olduğu sürece hiçbir refah yoktur.

        4: Sıkıntı çekmemektedir, aksine kendi çarklarında kendi menfaatlerinde yol alıp hızla ilerlemektedirler. Mehmet ERGÜN

C.61 1- Böyle toplumlar insanlık tarihinde hep hüzünle yad ile edilmiş. Kendi ırkını ve dinin üzerinde  kurulan devletler  eğer homojen ise pek problem olmaz ;ama heterojen ise tam adalet sağladığı için sosyal doku zedelenir.

2-Hayır öğrene ve ne yaptığını bilen birey  hayvanlıktan kurtulması lazım.Eğer yapmıyorsa  bu nice öğrenmektir.Bilim ,insanı aklın yoluna  davet etmeli ,eğer sana doğru yanlışı  farkını öğretmiyorsa  sadece  vakit kaybediyorsun.

3-Mevcut demokrasi yapısı bu anlayışı yıkmaktadır. Düşünün görünürde böyle insanlar kukla olsalar elbette halk bir ilerleme sağlamıyorsa bir daha bunları seçmezdi. Bir sonraki yönetimde bulunmayacaklar ve bunu göze alamazlar.

4-Aslında en çabuk kabullenecekler  olan onlardır . Eldeki gideceğini  gören  insanlar  zoraki kanaat ederler,yoksa zevklerin müştak  veya  tapınacak kadar değerleştirmişse terk etmek imkansızdır. Nitekim yarım yamalak olsalda yapması lazım  hayata tutunacakları tek daldır, onsuz olmaz. .HİKMET ÇITAK

C.61 1-bu madde üzerinde fikir yürütülebilmek için öncelikle dünya üzerindeki mevcut siyasi yönetim biçimlerinin hepsinin üzerinde konuşmamız gerekmektedir.

Bundan dolayı ülkemizdeki siyasi sistemi yani cumhuriyet ve demokratik seçme hakları konusunda bu maddeyi eşelememiz yeterli olur kanısındayım.

Ülkemizde seçme ve seçilme hakkı sadece millet iradesine verilmiştir. Bundan çıkartılacak sonuç mevcut siyasi sistemin özünü millet oluşturmaktadır.

Bu şu demektir milletin siyasi sistemi kendini temsil etmektedir. biz yani insan ırkı vahşilikten çok uzak olduğundan siyasi sistemlerimizde vahşilikten uzaktır

2-dünyadaki uluslar o zamanın gereksinimi neyse onu eğitim sistemlerinde milliyetlerine sunmaktadırlar. Dünya artık sıcak savaş döneminden çıkmış soğul savaş

Stratejilerinin geliştirildiği bir yer haline gelmiştir. Bugün soğuk savaş sisteminin en önemli gereksinimi kapitalizmin gereksinimi olan paradır. Bundan dolayı

Eğitimler sıcak savaşının yaptığı vahşileştirme değil soğuk savaşın gerektirdiği soğukkanlı ehlileştirme yöntemleri kullanmaktadır.

3-dünyada doğayı sömürmeye çalışan insanlar ve bundan rant sağlamak isteyen kişilerle dolu.. az gelişmiş ülkeler ve bunların doğal zenginliklerinin sömürülmesi

19. yy da olası olan bir şeydi. Buna en güzel örnek Hindistan dır . Eskiden İngiltere tarafından sömürülen bu ülke artık kendi haklarını aramakta sadece kendileri değil

birçok ülkede bulunan kurum vakıf ve kuruluşlar buna izin vermemektedir zaten. Bu maddedeki yargıyı çürütmektedir.

4-bu maddenin başındaki yanlışlık maddeyi zaten yanlış kılmaktadır. Yanlış olan bir soruya doğru bir cevap vermek de namümkündür. Şöyle ki; önermenin başındaki

Liyakatsiz politika, eğitim ve ekonomi günümüzdeki nitelikleri taşımamaktadır. Bundan dolayı önerme yanlıştır. Şeyda  ÜSTEK

 

C.61. 1)Bugün dünyadaki siyasi sistemlere baktığımız zaman insanları aşırı bağnaz ve milliyetçilik damarı ile vahşileştiriyorlar. Bu sistemlere karşı çözüm üreten örgütleme şekilleri ortaya çıkmıştır.

2)Mevcut eğitim sistemleri,G8 ülkeleri, eğer ki uygulamış oldukları politika doğru olsaydı bugün dünya kan-revan ve savaş içinde olmazdı. Sırf enerji ihtiyaçlarını gidermek, kendi sanayilerine altyapı oluşturmak için diğer ülkeleri sömürüyorlar ve refah düzeylerini bozuyorlar.

3)Kendi menfaatlerine ve çıkarlarına göre hareket edip yol alıyorlar.

4)Dünyanın belli ülkelerinde ekonomisi ve siyaseti güçlü olan bu mevcut yönetim sistemleri pek sıkıntı çekmemektedir. Sömürülen ülkeler sıkıntı çekmektedirler. Berrin ÖZGÖKÇE

C.61 1) Yönetimde başta bulunan kişiler insanların dini duygularını kullanarak bir yol izler ve oy gücü toplamaya çalışır. Ama bu insanları vahşileştirmez. İnsanlar kendi haklarını kullanamazlar.

         2) Mevcut eğitim sistemleri, bireyleri geliştirmekte yetersizdir. Bozuk toplumların oluşmasına sebep olmaktadır. İnsanlar birbirleriyle doğru iletişim kuramamaktadır.

         3) Ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda insanları araç görürler. Ekonomik sistemleri güçlü olan ülkeler buna paralel olarak da güçlü durumlara sahiptirler.                               

         4) Neslihan YARDIMCI

C.61 1– Halkların köken ve dinlerine bütün oluşturmaları gerekir. Aksi durumda kargaşa meydana gelir.

Dinçer KÜÇÜK

 

        Nesnel bilim gerçekleri objektif bir şekilde sunar. İnsanı hayvanlaştırıp vahşileştirmenin aksine gerçeklerle yüz yüze getirir. Dinçer                                                                                                                                                 

          Ekonomiyi ellerinde tutan ülkeler kendi menfaatlerini ön planda tutarlar. Menfaatlerinin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için geri kalmış ülkelerin kalkınması için soyut bir takım adımlar atabilirler.

Dinçer KÜÇÜK

        Sistem değişmedikçe sistemin ürettiği üründe değişemez. Dinçer KÜÇÜK

 

C.61 1.Dünyadaki mevcut düzeni kendi çıkarlarına kullanan, kendi dinlerinin propagandasını yapan Batılı devletler, bizi doğrularımızdan uzaklaştırıyorlar.

        2. Dünyadaki eğitim sistemi bireyi peygamber ahlakından uzaklaştırıyor.

        3. Bir devleti kendine bağlamanın en yöntemi o devlete üretimi bitirmektir. Böylece o devletin ekonomisine yön verebilirsin

         4. Batı bizi peşinden gezdirmekte bir numara olmuştur. Mehdi BİNİCİ

C.61 1-Dünyadaki mevcut siyasi sistemlerin insanları,toplumları dine ya da ırklarına doğru yönlendirip vahşileştirdiklerini düşünüyorum.Örneğin İran,din kuralları adı altında insanların yaşam şartlarını zorlaştırıyor.Mesela orda bir kadın rahatça dışarı çıkamıyor ve bir haberde üniversiteli bir kızın uzun elbisesinin altında pantolon giydiği için cezalandırıldığını öğrenmiştim.Ayrıca insanlar Hizbullahçılık ile kandırılıp,vahşice katliamlar yapılmadı mı?Ya da Usame Bin Ladin insanları Siyonistleştirip kullanmadı,katlettirmedi mi?

         2-Aslında eğitimde insanları bilime yönlendirmek her zaman hayvanlaştırmıyor, vahşileştirmiyor. Örneğin teknolojinin gelişmesi ile insanlar internetten hastaneden randevu alabiliyor ya da birçok bilgiye ulaşabiliyor.Anca kimileri de bilimi,teknolojiyi kötü amaçlarla kullanıyor,mesela doğayı tehdit eden girişimlerde bulunabiliyor.Demek istediğim,eğitimde insanları bilime doğru yönlendirmenin neticesi kişinin seçimi ile ilgilidir.Doğru ve faydalı kullanmayan vahşileşir,tersini yapan ise kendinin ve çevresinin yaşam şartlarını daha iyi hale getirebilir.Halise KADİRHAN

         3-Bu önermeyi reddetmiyorum.Şu an dünyada insanları ekonomik rekabete yönlendirip doğayı bilinçsizce tüketen ve doğal olana zarar veren,güçlü kesimlerin kendi yandaşlarını çıkarları için ortak paydada toplayıp zayıf olanı ezme politikası izleyen bir ekonomik sistem mevcuttur.

         4-Bu, yönetim sisteminin iyi,kaliteli olup olmamasına bağlıdır.Eğer mevcut yönetim sistemi iyi ise tabiî ki liyakatsiz siyasetin,eğitimin ve ekonomik politikanın ürünü olan insanları razı etmekte sıkıntı çeker.Ancak yönetim sistemi iyi değil ise zaten liyakatsiz siyaset,eğitim ve ekonomik politikanın ürünü olan insanlar ile bir olur.Halise KADİRHAN

C.61 Kapitalist bakış açısına uygun bir yöntemdir. İnsanları parçalıyor. Böyle olunca da insanlar sistemle uğraşacağına birbirleriyle uğraşıyorlar. Asıl düşmanı olan sistemi bir kenara itiyor ve göremiyor. İnsanın temel olarak insan olduğunu unutturup üstüne bir elbise giydiriyor. Bu elbise ırk, din, sosyal statü olarak değiştiriliyor. Sonuç olarak farklı olduğunun böylece alt tabaka ve üst tabakalar oluşturulmaya çalışılıyor ve birinin diğerinden üstünlüğü kabul ettiriliyor. Bu konuda özellikle tehlikeli olan din oluyor. İnsanlar din gibi bir konuda tartışmaktan ve dini sorgulamaktan çekiniyorlar. Ondan ötürü din neyi emrediyorsa onu yapacaz diyorlar(tabi din öyle bişey demiyor sadece saptıranlar var)işte zamanında bizim bölgede yapılan ermeni soykırımı; işte üç ermeni öldüren cennetlik gibisinden diyerekten gibi Esra ALİHANOĞLU

C. 61 a)Siyasi sisteminde artık halklar ırkın, nefsin yani dünyevi işlerin peşinden koşmaktadır. Buda feci bir sonu hazırlar.

         b) Yine daha çok dünya menfaatleri için çalışmak ve onun peşinden koşmak akıl ve mantıktan uzak yaşamaktadır. İnsanın sanal dünyasından uzaklaşmaktadır.

          c) Zaten dünyanın süper gücü denen ABD ekonomiyi parmağında oynatıyorsa ve dünya ekonomisini de yön veriyorsa insanların refaha ve huzura kavuşması olanaksız olur.

          d)Hayatta, eğitimde ve siyasette olsun insanlar kendilerini düşündükleri sürece başıboş, yanlış ve düşünemeyen bireyler ortaya çıkacaktır. Buda tabi ki gelişemeyen bir toplum ve fertler oluşturur. Yasemin YILDIZ

C.61 Kesinlikle şovenizm ve Siyonizm gibi aşırıya kaçan fikirler insanı insanlıktan çıkarmaktadır. İnsan kendi ırkını ve dinini en üst seviyede görüp diğerlerini küçümsüyorsa bütün insanlığa hükmetmeye çalışır bu da onu hayvanlaştırır. Nura DEMİR

C 61-Cevap veremeyeceğim Şaban ADAŞ

C.61.Dünyadaki mevcut sitemler din ve ırk ayrımı yaparak birbirine düşman nesiller yetiştiriyor. Öyle ki bir taraf açlıktan kıvranırken, öbür taraf varını yoğunu insanları katletmek için harcıyor.Songül BAĞIŞ

C.61 1-Dünyada insanoğlunun en basit kullanıldığı iki şey vardır. Bunlar;para ve milliyetçilik duygularıdır. Kendini dünyanın süper güçleri olarak kabul edenler para sayesinde istedikleri yerde milliyetçilik duygularını körükleyerek savaş çıkartmaktadır. Yanlızca kendileri fayda görürken masum insanlar can vermektedir.

2-Dünyada hemen hemen her ülke artık internet sayesinde eğitime yön vermiş,otomasyon ouşturarak eğitimi hızlandırmışlardır. Fakat internet dünyasında saaatlerce vakit öldürerek adeta kölesi olan çocukları unutmuşlardır.

3-Kendini süper güç olarak kabul eden ve kendini düşünenler geri kalanları düşünmeyip bir hayvan sürüsü olarak gördüklerinden,umursamadıklarından sömürüp duruyorlar.

4-Üniversite gençliği toplumun yarı-aydın kesimi olduğundan ve genel kanı olarak halk cahil olduğu için siyasetçe kandırılması kolay olduğu ve yarı-aydın kesimin aldatılması güç olduğu için eğitime ba 

  C. 61  1- Dünyada mevcut siyasi sistemlerin olması doğaldır. Önemli olan insanın kendine uygun, kendisine layık bir sistemi benimsemesidir.

              2- Ben kimim, neyim, nereye gideceğim  sorularına hükmedenler Allahın izni ile eğitim sistemi nasıl olursa olsun onu etkilemeyecektir.

              3- Mevcut ekonomik sistemler ne olursa olsun kendi özünü bilen insanı değiştirmeyecektir. Özünü bilmeyen Allah ı tanıyamaz. Ekonomik sistemlerden fırsat kollayanlar da fani değil mi.? Faninin fani işler ile uğraşması meşgul olması kaçınılmazdır.

            4- İnsan oğlunun gözü açtır. Hangi yönetim sistemiyle yönetsen fayda vermeyecektir. Fatih  KIZILKAYA

C.61  1) Siyasi güçlerin bazı toplumları refaha da ulaştırabilirler. Bunlar güçlerin yaptıkları eylemlere bağlıdır. Ayhan YILMAZ

         2) Eğitim sistemi insanları peygamber ahlakından uzaklaştırdığı için insanları vahşileştiriyor. Ayhan YILMAZ

         3) İnsanlar geçimlerini sağlayamadıkları için yasadışı olaylara başvurarak hortumluyorlar. Ayhan YILMAZ

         4) Salt kendi fikirlerini zorla insanlara uyarladıkları için sıkıntı çekerler. Ayhan YILMAZ

C61.1.Mevcut siyasi sistemler insanların refahı için insanları eğitip kökenlerine ve dinlerine doğru düzenli yaşam öğretir.

2.insanı çağdaş medeni düzeyine getirmek için uğraşır

3.mevcut ekonomik insanların açlık düzeyine getirmek için kurulan şirket ve fabrikalarla refah düzeyine getirmek için uğraşır.

4.insanlar zaten art niyetli siyasetin eğitim ve politikanın ürünüdür.bunu kabul eder .Hacer BEYTER

C.61 1. Evet öylesine bir asırdayız ki mevcut siyasi güçler insanları birbirine düşman etmek için çaba gösterircesine yaşıyorlar. Rıfat KOY

        2. Bu sistemleri ğrencileri öylesine bir hale getiriyor ki artık zatın çıldırmaması elde değil. Rıfat KOY

        3. Ekonomiyi elinde bulunduran güçler insanların ellerinde olanları son kuruşuna kadar almayana kadar durmazlar hatta bırakın düzeni farzı sadece benmerkezcilik psikolojisiyle hareket ediyorlar. Rıfat KOY

        4. Artık iş öyle bir boyuta gelmiş ki kim kimden ne istiyor kim kimden ne kadar çalıyor kim bu siyaset içerisinde yer alıyor kimler bunlara yardım ediyor. Muamma. Rıfat KOY

C.61 1) Siyasi sistemler köken ve dine bakmaksızın halkları sadece demokrasi ile yönetmeli ve bu hususta çalışmalar yapmalı.

2) Eğitim sistemi halklara sadece eğitim çerçevesinde bakmalı gerekli ve ihtiyacı olan neyse onun gerekliklerini yapmalı. 

3) Halkta buna gerekli izni verebilmeli bilinçlendirilmeli.

 4) Mevcut yönetin doğru yolda ise doğru yolda doğru yolda razı etmeye çalışırsa sıkıntı çekmez.  Murat YILMAZ

C.61 1) Şovenleştiren ve Siyonistleşen halkalar birbirine sıkı bağlanır ve kendinden olmayan halkayı bünyesinde barındıramaz. Vahşileşmekte kendinden olmayan her şeyi ve herkesi yok saymakla eşdeğerdedir.

        2) Nesnel bilimde şovenliğe yer yoktur, olmamalıdır. Vahşi düşünmekte hayvanlara ait bir duygu olduğu için vahşi doğanın bir parçası olmaktan öteye gitmez.

        3) Güçlü olan zayıfı ezer. Mantığı doğanın ve yaşamın her alanına kök salmış durumunda.

        4) Siyasete yalan okyanusu denilmektedir. Eğer tüm insanlarınızı bu düşünceyle şırıngalarsanız olacağı budur.  Fatma TUNÇ

C.61  1. Mevcut siyasi partiler olsa da buna karşın hukuk kuralları vardır ve her şeyden evvel insanlarda yaratılıştan itibaren cedlerine, köklerine bir bağlılık vardır. Var olan bu kuralları ve inancı gerekçeli bir neden olmadan kendilerine göre değiştiremezler.

2. Her ülkede bireyi, davranışlarında kasıtlı olarak ve istendik yönde yetiştirmeye yönelik ortak bir eğitim anlayışı vardır. Bu nedenle hiçbir kişisel eğitim sistemi var olan ortak eğitim sitemini yok edemez.

3. Mevcut sistem aç olanı aç bırakıyor, zengin olanlarda daha da zengin oluyor. Sosyal yardımlaşma, yardımlaşma fonu… gibi vakıflarda aç, yoksul olan insanlara sahip çıkıyor, doyuruyor. Okuma imkânı olmayan öğrencileri okutuyor.

4. Dünyadaki mevcut eğitim sistemleri; liyakatsiz ve art niyetli siyasetin, eğitimin ve ekonomik politikanın ürünü olan insanlarını razı etmekte hiç sıkıntı çekmiyor. Bilakis çok kolay oluyor. Reklam, afişler, medya yayın organlarıyla insanın gözü boyanıyor. Ve bu sayede insanları razı etmek çok kolay oluyor. Aysun AKBAŞ

C.61.

1.Mevcut siyasi sistemler halkları menfi milliyetçilik ve dinlerini istismar ederek kendi amaçları doğrultusunda araç olarak kullanıyor. Oysa bunların sonucunda hiçbir getiri/fayda yoktur.

2.Mevcut eğitim sistemimizden yetişen bazı bilim insanları da vardır ki bilimi ilerletmek, bazı olayları anlamak için özgün çalışmalar yapmaktadırlar. Isparta’da düşen uçakta bilim insanlarımızı kaybetmişizdir.

3.Böyle bir ekonomi anlayışına sahip veto ülkeleri ve yandaşları halkları hortumlayarak ve ölüye çevirerek yaşanan bir dünya değil tam tersine barış ve anlayıştan uzak bir dünya modeli oluşturma yolundadırlar.

4.Razı edilmek icap ediyorsa ortak paydada razı edilmeye çalışılır. Coşkun DOĞRU

C.61 1- Bu sistem mevcut tüm siyasi sistemler değil ,bazı sistemler için geçerlidir.

2-Mevcut tüm değil bazı sistemler için geçerlidir.

3-Böyle bir şey söz konusu değildir.Bu ekonomik sistemler ülkenin kalkınmasında önemli rol oynar.

4-Tam tersine bu insanları daha kolay razı ederler. Ahmet ŞAHİN

C.61. A) Evet ne yazık ki siyaset din üzerinden yapılıyor. Bu anlayış insanlar arasında çatışmaya yol açıyor herkesten tek doğruyu kabullenmesi bekleniyor bu da insanları vahşileştiriyor.

  B) Eğitimde de mevcut siyasi görüş etkili olduğu için insanların dinlerini ya da kökenlerini kullanarak taraf olmaları isteniyor.

   C) Ekonomi de güçlü kalabilmek için sürekli tüketici bir kitle bulmaları gerekiyor bunu toplumları fakirleştirip kendilerine bağımlı hale getirerek başarıyorlar.

D) İnsanların isteklerine cevap veremedikleri için sorun çıkmaktadır. Gonca ÖNLER

C.61.(1)Dünyadaki mevcut siyasal sistem halkları, toplumları ırklarına göre indirgeyip sınıflamalar yapmaktadır. Bunun sonucunda çeşitli soykırımlar meydana gelmiştir. Bunun zorunlu bir sonucu olarak insanlar birbirlerini ötekileştirme konusunda zirveye çıkıp doğal olarak yabanileşme durumu başlıyor.

(2)Dünyaya egemen olan siyasal, sosyal ve eğitim sistemi ve teknoloji çılgınlığı insanları nesnel değil sanal bilime kanalize etmektedir.

(3)Büyük balık küçük balığı yutar anlayışının egemen olduğu dünya toplumunda büyük balık olan ABD’nin gerçekleştirmiş olduğu sömürü politikasını uyguladığı Afrika’da bilinçli insan ölümleri yaşanıyor. ABD’de yapılan ilaçların Afrika’da ki insanları denek olarak kullanması sonucunda birçok insanın ölümü gerçekleşmektedir.

(4)Kesinlikle ret edilmesi gereken bir teoridir. Günümüz dünyasının siyasi politikası mevcut olan eğitim ve ekonomi politikasını insanlara uygun yöntemlerle kabul ettirmek yerine dayatma anlayışı ile zaten şuan uygulanmaktadır. Sariye OĞUR

C61. 1- Dünyadaki mevcut siyasi sistemler sadece menfaatleri için hareket ettikleri için insanları hayvanileştirdikleri istedikleri yöne sokmaya çalıştıkları ret edilmez bir gerçektir.

2- Eğitim sistemlerinin insanların ihtiyaçlarına cevap veremedikleri noktalar olduğu bir gerçektir. İnsani hayvanileştirdikleri de doğrudur. Örneğin Cem Garip oğlu  gibi. Ama şu da unutulmamalı ki her şey eğitim sisteminin bir sonucu değildir. Bazı insanların doğasında hayvanilik, vahşilik olduğu için eğitimle değiştirmek pek mümkün olmuyor.

3-Devletlerin dini yoktur, menfaatleri vardır. Dolayısıyla  da menfaatleri gereği her şeyi yaparlar.

4- İnsanları memnun etmek o kadarda kolay değildir. Hakları yenilmediği müddetçe adil oldukça insanlar asileşmezler. Cihan YILDIZ

C61.1. insanları seçime zorlayan bu nefsine köle zihniyetler menfaatleri için bencil ve köle bir topluluk oluşturmak için düğmeye basarak kah oynatıyor kah durduruyor. Nasıl isterse öyle hareket ettiriyor.
2. insanları değiştirmek istiyorsan kendi emellerine köle yetiştireceksen eğitim uzun vadeli ama sağlam bir yoldur. Ve bu yolda yetiştirdiğin köleleri öyle kalıplara basarsın ki gerçeği gördükleri halde ve özgür bıraktığın halde bir yere gidemezler sıkı sıkıya sana bağlanmıştır tıpkı madde bağımlısı bir genç gibi senden kopamaz. Beyinsel bir körlük yaşarlar.
3. hani Amerikalıların bir sözü vardır para ve güç kardeş gibidir bir birinden ayrılamazlar. Bu her zaman böylemidir bu çark dönerde ne zamana kadar elbette zamanı vaadi doluncaya kadar. Bazen de teknoloji ürünü yeni sağlam bir ürün çıkar o çark kendiliğinden devre dışı kalır değersiz olur.
4.insan çok boyutlu ve karmaşık bir yapıya sahiptir. İnsanları razı etmek hele ki nefsini razı meşakkatli hatta nerdeyse imkânsızdır. Çünkü nefis deniz suyuna benzer içtikçe susuzluğu artar. Yani hiçbir zaman doymak bilmez. Hadi GÜVENER
C61
.1- Siyasi sistemler insanların ortak noktalarına göre değilde farklıklarına göre kamlaştırıyor
       2- bilim insanları sadece tek yönlü düşünmesine neden olur

       3- katılıyorum ekleyecek bir şeyim yok Mustafa DAĞDELEN C.61  1.) Bazı siyaset sistemleri var ki adalet için insanlık için ellerinden geleni yapmaya çalışıp insanların kardeşçe yaşamasına  vesile oluyorlar. Mehmet KAYASIZ

         2.) Eğitim sistemleri asli görevlerinden sapmadıkları sürece insanları vahşileştirmekten kurtarıp akıllı birer birey olarak yetiştirir.  Mehmet KAYASIZ

C.61. 1)Bazı siyasi sistemler var ki farklılıkları zenginlik olarak görüp insanlara entegre edip insanların birbirleriyle vahşice değil insanca yaşamasını sağlıyor.

         2)Eğitim sistemleri insanları vahşileştirmez ehlileştirir.Tabi eğitim anlamının dışına çıkmadan anlamını çarpıtmadan.

        3)Ekonomik özgürlüğü olan bireyler ve devletler istedikleri şekilde insanların hayatına yön verebilirler ve doğayı liyakatli ya da liyakatsiz şekilde hortumlaşabilirler.

        4)Mevcut yönetim sistemleri ki zaten yönetim sistemleri yolunda gitmeyen şeyleri ya da bir düzensizliği liyakatsiz ve art niyetli siyasetin önüne geçmek içindir.B unun için sıkıntı çekmemelidir. Baran ÖRENÇ

C.61.1.İnsanları vahşileştiren siyasi sistemler değildir.Zaten insanın var olan bir şeydir  bu.Yani insan vahşi bir yapıdaydı fırsatını bulunca ortaya bu özelliği çıktı.

2.Buna da 1 deki cevap verilebilir.

3.Dünya ekonomisinde yine büyük balık küçük balığı yutmakta.Olan orta sınıf ekonomiye sahip ülkeler ve insanlara olmaktadır. Yunus ÇELEBİ

C.61 1_Mevcut siyasi sistemi; halkaları kökenlerinden kopartıp her bir halkayı farklı köklere dayandırarak Siyonistleştirme ve Şovenistleştirme çabasındadır,

2_ Mevcut eğitim sistemi; halkaları nesnel bilime doğru yol aldırıyor, fakat akaid yönünü arka plana itip insani özelliklerden sıyırarak liyakatsiz eğitime sanal dünyaya sıkıştırmaya çalışıyor.

3_Mevcut ekonomik sistem;doğayı ve insan canını hiçe sayarak kalkınmayı amaçlıyor. Yapısı değiştirilmiş gıdalar insan sağlığına zararlıyken ekonomiyi canlandırmak amacıyla bu konudaki çalışmalar hızla devam ediyor.

4_ Dünyadaki mevcut yönetim sistemi ;liyakatsiz ve art niyetli politikayla, insanları liyakatli eğitim ve demokrasi adı altında dominantlığa razı etmek şeklindedir. Gonca DAL

C.61 1.siyasi sistemler kendi riayeti altında yaşayan insanları fikirlerinden ileri gelen gruplara, kavimlere parçalayıp aralarında çatışmanın çıkmasına neden olmakta eğitim sistemi bunu yersiz ve liyakatsiz sloganlarıyla desteklemekte, ekonomik sistem zenginlerin daha çok zenginleşmesine ve fakirlerin daha da fakirleşmesine olanak sağlamakta (zengin vergi verir karşılığında faizini alır. Fakir ödeme yapar durur tekrar ödeme yapar durur.) yönetim sistemi de içine enerjiyi (parayı) eğitim sistemin desteklemesiyle çeker ve doyumsuzdur. Kendisini asla doyumsuzluktan men edemeyen sistemi kaldıramaz çünkü sistem kendisidir. Leyla SAYDAN
C.61 1)
Mevcut siyasi sistemler; halkaları köklerine ve dinlerine Siyonistleştirip vahşileştirmiyor.Çünkü insanlar yaradılıştan köklerine bir bağlılık içerisindedirler.

2) Mevcut eğitim sistemleri;halkaları nesnel bilime doğru hayvanlaştırıp vahşileştirmiyor.Çünkü insan halkaları nesnel bilime muhtaçtır.

3) Dünyadaki mevcut ekonomik sistemler menfaatleri gereği farzlara dayalı halklara yol aldırmamaktadır.Çünkü zayıflıklarını ve açlıklarını yaşayan ölüye çevirmektedir.

4) Dünyadaki mevcut yönetim sistemleri;art niyetli siyasetin ürünü olan insanları razı etmekte sıkıntı çekmemektedir.Çünkü insan menfaatlerine düşkün yaratılmıştır. Hülya ACARSOY
C.61. 1
) Dünyadaki sistemler zayıf insanların bilinçaltına yerleşip Şovenizim-Siyonistliği iyi bir şey gibi gösterip akıllarını çeliyorlar. Bu sayede zayıf insanlar yanlış yola girip zarar vermeye başlıyor. Bu görüş red edilemez. Yunus BOLLUK

2) Yine bu Siyonistler insanların kafalarını karıştırdıkları gibi davranışlarına yön verip onları hayvanileştiriyorlar. Bu sayede bu insanlar zekâyı akılsız kullanıp liyakatsizce bireyler olup çıkıyor.

3) Bu gerekçe red edilemez. Dünyadaki bazı çakal insanların zaaflarını kullanıp hortumlamaya, kendi menfaatleri doğrultusunda hareket edip oyunlar oynayıp, insanları sömürüyorlar ve bu doğru görüştür.

4)tam tersi bu insanlar çok çabuk kandırılabildikleri gibi sadece destekçi olarak kalmayıp kendileri de aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Art niyetli siyaset kurbanı olan birçok insan vardır. Yunus BOLLUK C.61-c1-bu çok doğru

       c2-kesinlikle öyle doğru.

      c3-çünkü çıkarlarına öyle geliyor halkı koyun sanıp nereye çekseler oraya götürüyorlar.

      c4-evet.BUKET KAYA

C.61 Bazı sistemler bu amacı gütmüyorlar. Örneğin Filistin, Afganistan, gibi Amerika veya İsrailli düşündüğümüzde böyle bir amaç peşindedirler.

2. bunu nesnel bilim yapmıyor. Başka şekler de  bunu yapıyorlar. Örneğin kültürlerini, dinini tahrif ederek bunu yapıyorlar tabi bunlar dışında başka yöntemleri de kullanıyorlar.

M.EMİN AY

C.61 1) Dünyadaki mevcut siyasi sitemler belli bir amaç uğruna hareket ederler. Bu amaç düşünceye göre farklılık oluşturur. Bazıları halkın refahını ve mutluluğu için çalışırken bazıları ise çıkar niyetiyle yola başlarlar. Dini siyasetlerde yaratıcı korkusu olduğu için adımlar tartılarak atılır. Bu nedenle her siyasi düşüncede olumsuzluk aranmaması lazım. 2) Eğitim sisteminde tüm şahıslar aynı eğitimi alır. Ama insanın kendine bir yol çizmesi kendi bilgisine kalmış bir şeydir. Yani insan doğru düşünme mantıklı hareket etme durumları gösteriyorsa onun yolunu aydınlatacak yeteneklere sahip olduğu ve eğitim sistemine sadece bağlı olmadığı görülür. Eğitim sistemi insanı bir yerde nasihate sürükler. 3) Veto ülkeleri insanlara çıkarları için kullanır. Ekonomik sıkıntılar yaşatır. Bu gün Afrika da yardım amaçlı birçok ilaç, gıda ..vb ürünler gönderiliyor bu ülkeler tarafından. Ama durumu tüm detaylarıyla göründüğünde asıl sömüren onlardır. Maskeli canavarlardır… Hediye KAYA

C.61 1. Mevcut siyasi sistemin var olduğu çoğu ülkeler de insanlar vahşileştirmek yerine koyunlaştırılmaktadır. İnsanın siyasetin istediği her şeyi yapması örneğin ırkçılık

2. Dünyada bulunan çoğu eğitim sistemi insanı vahşileştirebilir. Din ve ilimle eğitilen insanlar ise ılımlı ve ahlaklıdır.

3. Dünyada her zaman büyük balık küçük balığı yutar. Devletin ekonomik sistemleri rekabet ortamı yaratıp borsa ve buna benzer para tuzakları kurarak insanları sömürmektedirler ve kazanç elde etmektedirler.

4.Art niyetli siyaset, ekonomi ve eğitim ürünü olan insanlar sistemin isteklerini çok rahat yönetmektedir. Nuray ERGİN

C- 61 1. Dünyadaki mevcut siyasi sistemler; halkları kökenlerine ve dinlerine göre ayırıp, kendi emellerini gerçekleştirmek için bir kaos ortamı yaratarak, kendi çıkarlarını korumak için dizayn edilmiştir. Böylece köken ve dini anlamda ayrımcılığa uğrayan halk kendi arasında çatışırken var olan sistemi sorgulamaktan uzaklaşmış ve mevcut sistemin yanlışlarını görmeyip, yanlışlara müdahale edememektedir.

         2. Dünyadaki mevcut eğitim sistemleri; halkı sadece nesnel bilime doğru yönlendirip, onların akan süreç içinde etkisiz kalmalarını sağlamaktır. Halkların var olan düzene karşı olmamaları için dizayn edilmiş bir eğitim sistemi mevcuttur.

         3. Dünyadaki mevcut ekonomik sistemler; halkları ekonomik rekabetle doğayı fütursuzca kullanmalarına ve zayıf olanın daha zayıf hale getirilmesine neden olan bir anlayışa sevk etmeleri, ekonomik gücün kendi ellerinde bulundurarak sömürülen halklara dayalı bir yol izlemektedir. Bunun sonucunda güç dengelerini elinde bulunduran gelişmiş ülkeler, ekonomik gücünü gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelerin kaynaklarını sömürerek elde etmektedirler.

        4. Dünyadaki mevcut yönetim sistemleri; liyakatli ve art niyetli siyasetin,eğitimin ve ekonomik politikanın ürünü olan insanları razı etmek yerine eğer razı değillerse değişik yöntemler kullanarak onların mevcut sistem çarkının dışında kalmalarını sağlayarak bu yönetim sisteminin devamlılığını sağlamaktadır. Neşe ÇAPAROĞLU

C.61.1-Doğruluk payı vardır.Son yüzyılda kurulan devletlere bakıldığında açıkça görülüyor ki çoğu ırki ve dini devletlerdir.

     2-  Günümüz biliminde yaratılıştan uzaklaştırılıp insanı duyguları zevke ve eğlenceye yönlendiren bir anlayış vardır.

     3- Global ekonomiye yön verenler kendi menfaatlerine göre yönetiyorlar.
     4- Genelde tüm politikalar bir dönem ve yarar amaçlı yapıldığı için insanların memnun etmez. Zübeyir AŞUROĞLU