62.Medeni, hayvani, asri ve şeytani cesaretler arasında ne fark vardır?İnsan için en liyakatlisi hangisidir neden? Birer örnek veriniz.


C.62.
Medeni cesaret: bireyin ortam şartları, içinde bulunduğu durum ve kişisel doğrularına göre göstereceği cesarettir.

Hayvani cesaret: İçinde bulunduğu durum umurunda olmaksızın sadece kişisel istekler doğrultusunda(bireysel ego) aşırı isteme ve bilinçsiz cesaret durumudur.

Şeytani cesaret: Kişinin isteklerinin farkında olduğu halde ve yol açacağı sonuçlara rağmen istediği şeydir. Yani istediği şey doğrultusunda ne olursa olsun onu başarma cesaretidir.

 İnsan için en liyakatlisi yine medeni cesarettir. İçinde bulunulan durum, kişisel arzular ve sonuç düşüncelerine göre ortak her bir doğruyu içeren cesaret yaklaşımıdır. Elif DEMİR

C.62 Hayvani, asri, ve şeytani cesaretlerde zülüm öne çıkar . Medeni cesaretlerde hak hukuk ortaya çıkar .insan için medeni cesaret en liyakatlidir. Mehmet ERGÜN

C.62  Zaman sürekli değişmekte  sadece  zamana uygun olan(asri)  kendimize rehber kabul  edersek, bir sonraki ile ir önceki  kuşak çatışır,toplumsal düzen  bozulur. O,zaman  biz kanunları ile bet yaşayacak  zaman geçsele  var olacak  olanı seçmeliyiz.Bu da (medeni=faziletli) olanı kabul etmeliyiz.Sürekli güncelleştirmek yerine  bütün zaman hitap eder,toplumsal denklemi sağlamış oluruz. .HİKMET ÇITAK

C.62 Medeni cesaret; aklına, mantığına, topluma uygun bir şekilde gücünü gösterebilmesidir.

Hayvani cesaret; duygularını ve nefsini ön plana çıkartarak gücünü göstermektir.

Şeytani cesaret; Kötü düşüncelerle kendini göstermedir.

Asri cesaret; Zamana uyumluluk sağlamak için yeteneklerini ve gücünü göstermesidir.

Bunlar arasındaki farklar ise iyiye ve kötüye gücünü kullanmadır.

İnsan için en liyakatlisi asri ve medeni cesarettir. Şeyda  ÜSTEK

C.62.İnsan için en liyakatlisi medeni cesarettir. Çünkü bir fikir için savaşmak en büyük cesarettir. En önemli fark; kaba kuvvet ile değil de akıl ile savaşmak için gösterilen cesarettir. ÖR: Bir tartışmada karşıdakine saldırmak yerine onunla fikir ile savaşmak asıl cesareti gösterir. Berrin ÖZGÖKÇE

C.62 En liyakatlisi medeni olandır. Medeni cesarette bilgi ve tecrübe açısından donanıma sahip olan insanların cesaretleri daha fazladır. Hayvani cesaret; hayvanlar avını avlamak için düşünmeden korkusuzca refleks olarak atılırlar. Asri cesaret çağın gerektirdiği cesarettir. Şeytani cesaret insana her fırsatta yanlış yaptıran kötüye yönlendiren cesarettir. Neslihan YARDIMCI

C.62 Medeni cesaret insan için en liyakatlisidir. Çünkü burada insani değerlerine aykırı hal ve davranışlara yer verilmez. Hayvani ve şeytani cesaretler için değer yargılarının, toplum kurallarının önemi yoktur. Dinçer KÜÇÜK

C.62 Medeni cesaret birey düşüncesini, dilediğini güzel bir üslup karşısındaki kişiye aktarmaktır. Hayvani cesaret; korkusuzluktur. Şeytani cesaret; kurnazlıktır… Mehdi BİNİCİ

C.62 Bu cesaret çeşitleri,kişinin fıtratına,koşullarına göre şekil alır.Medeni cesaret,insan için en liyakatlisidir.Hayvani cesaret ise en liyakatsiz olanıdır.Çünkü hayvani cesaret,insanı nefsine yenik düşürüp barbarlaştıran,canileştiren cesarettir,kötüye eğilimlidir.Medeni cesaret ise kişinin fıtratına göre görgüsünü,kibarlığını,hoşgörüsünü açığa çıkarır.Kişi,medeni cesarete sahip ise durumu iyi değerlendirir ve hakkını verir.Hayvani cesaret,vahşi-nefsi duyguları açığa çıkarır.Asri cesaret ,değişen hayat şartlarına göre farklı şekiller alır.Örneğin insanlar eskiden bir mendil ile evlenmek istediklerini ya da sevgilerin ifade ederlermiş,şimdi ise çağa uygun farklı bir obje ile ifade ediyorlar.Şeytani cesaret ise insanın daha çok sanal dünyasında olan yani düşünmeye cüret ettiği şeyler ile ilgilidir.Şeytani cesaret hayvani cesaretin metriksindedir diye düşünüyorum.Halise KADİRHAN

C.62 Medeni cesaret; özgüven. Hayvani cesaret ; içgüdüsel. Şeytani cesaret ; kötülük yapma duygusu. Asri cesaret ; modaya uyma hali olarak tanımlanır. Bence hiçbiri insanlık için liyakatli değil. Esra ALİHANOĞLU

C.62 Medeni insan her yerde kabul görmüş, insanlar tarafından sevilen, nerde nasıl davranılması gerektiğini bilen, çağa uyum sağlayan kişidir. Hayvani insan ne dediğini bilmeyen, akıllı ve mantıklı konuşmayan kişidir. Şeytani ise her zaman kötü düşünen, kötülüklere meyilli olan kişidir. Yasemin YILDIZ

C.62 Bunlar arasında çok büyük farklar vardır. Medeni cesaret dışındaki diğerleri insanlara zarar veren ve insanı insanlıktan çıkararak vahşileştiren cesaretlerdir Nura DEMİR

C 62-En liyakatlisi medeni olanıdır.Çünkü dünya medeniyet üzerine inşa edilmiştir. Şaban ADAŞ

C.62.Medeni cesaretler, insanın eğitim, kültürel, din vb. alanlarda kendisini geliştirme çabalarıdır. Medeni cesaretler kişi için faydalı cesaretlerdir. Hayvani, asri, şeytani cesaretler de kişi için zararlı olan cesaretlerdir ve bu cesaretler kişiyi nefsani isteklerin kölesi haline getirir.Songül BAĞIŞ

C-62 Medeni cesareti olan insan,neyi ne zaman yapacağını bilen herşekilde kendini diğer fertlere belli edendir. İnsan için en önemlisi de budur zaten yoksa hayvani,asrive şeytani duygular taşırsa sokaktaki serseriden bir farkı olamaz.        NAFİH ASLANCI

C.62 Meseni cesaret insan özünde vardır. İnsan türü varlığa özgüdür. Diğer cesaret türleri(hayvani, asri, şeytani) özgüdür. Bunların insanda da bazen bulunması kaçınılmazdır. Fatih  KIZILKAYA

C.62 Medeni cesaret insanın kendine olan güveni ile ilgilidir. Bu da en mantıklısıdır. Ayhan YILMAZ

C62.Medeni :uygar insan demek

Hayvani:vahşi yaşam koşuların temsilcisi demek

Cüri:son moda yeniliklerini  uygulayan kesim demek

Şeytani:sinsice düşünme .insana layık olan da medeni yaşamdır Hacer BEYTER

C.62 Medeni olmak. Nedeniyse her zaman güzel ve temiz ahlaklı olmamıza yardım eder. Hayvani olmak düşman edinmek, şeytani olmak her zaman ölüme bir adım yakın olmak demek. Rıfat KOY

C.62 Medeni cesaret kişinin vicdanının sorgulaması ve daha çok yapması gereken doğrulara yöneltir. Hayvani cesaret gereksizliği, usulsüzlüğü temel alır. Medeni cesaret ehemmiyetli davranışları esas alır. Medeni cesaret daha liyakatlidir. Murat YILMAZ

C.62 Medeni cesaret olması gerekendir. Hayvani ise insan yaşamının çokta kabul edemeyeceği gerçektir. Asri cesaret geleneksel, şeytani cesaret ise içinde kötülüğü barındıran cesarettir. İnsan için gerekli olan cesaret medeni cesarettir. Fatma TUNÇ

C.62 Medeni, hayvani, asri ve şeytani cesaretler arasında doğruluk ve yanlışlık gibi fark vardır. İnsan için en liyakatli olanı medeni cesarettir. Nedeni kimseye zarar vermeden bir eylem ya da başarı için cesaret etmektedir. Medeni cesarete kişisel ve sosyal cesareti; hayvani, asri ve şeytani cesaretlere ise liyakatsiz şekilde geliştirilen davranışları örnek verebiliriz. Aysun AKBAŞ

C.62.

Medeni cesaret: İnsanın fıtratında derc edilen iradesini ahlak ölçüleri doğrultusunda kullanmasıdır.

Hayvani cesaret: Neticesini düşünmeden insanın iradesini kullanıp hareket etmesidir.

Asri cesaret: Bulunduğu zamanın insanlarına bakarak kendinde duyulan cesaret.

Şeytani cesaret: Tamamen nefsi odaklı başkalarının zararına hareket etmektir.

En liyakatlisi medeni cesarettir. Diğerleri ifrat veya tefrit derecede olabileceğinden bu daha iyidir. Coşkun DOĞRU

C.62 Medeni ve asri cesaretler insanı insan yapar doğru yoldan çıkmayarak kendini gerçekleştiren bir birey haline getirir.Hayvani ve şeytani cesaretler ise insanı doğru yoldan ayırdığından tavsiye edilmeyen cesaret türleridir. Ahmet ŞAHİN

C.62. Yerine göre insan hepsini barındırabilmelidir. Gonca ÖNLER

C.62.Medeni; yerinde olan, toplumun etik kural anlayışına sahip olma demektir.

        Asri; zamanın gereklerine, değişen toplum ve teknolojik hayata uygun olma ve ayak uydurmaktır.

        Hayvani; insanları kırıcı, kaba davranışlarda bulunma ve vahşi davranışlar sergilemektedir.

        Şeytani; kurnaz, kendini düşünme, çıkarları için uygun mekanı ve zamanı kollamaktır.

Bir insan için en liyakatli davranış asri ve medeni cesarettir. Çünkü insanların sahip olduğu, benimsediği etik, sosyal kültürel ve günün teknolojisini takip etme ve benimseme ve uygulama en normal olanıdır. Teknolojik gelişmelerde bihaber olan bir insanın, bir öğrenci ya da öğretmenin ödevlerini, görevlerini yapması zordur. Sariye OĞUR

C62. Hayvani,asri ve şeytani cesaretler insanı vahşileştirirken medeni cesaretler liyakatleştirir. Dolayısıyla da medeni cesaretler en liyakatlisidir. Nefis  hayvani, asri ve şeytani cesaretlere  en iyi örnektir. Medeni cesaretlere de güzel ahlakı örnek verebiliriz. Cihan YILDIZ

C62. Ceset eğer ruhun bedenden ayrıldıktan sonra kalan o toprak vuku bulmuş et parçası ise hiçbir farkı yoktur. Ancak o cesede anlam katan onu değerli kılan elbette yaşadıklarının o et parçasına taşıdığı anlam farklıdır. Ve eğer farkı olmasaydı toprak bazı şirkeşleri kabul etmemezlik yapmazdı. Hadi GÜVENER
C62.
Hayvani asri ve şeytani cesaretler nefsi kökenlidir medeni cesaret ise ilahi kaynaklı ve zeka kaynaklı cesarettir Mustafa DAĞDELEN
C.62
Şeytani cesaretler Allah (C.C) ’un    hiç razı olmadığı cesaretlerdir. Örneğin Allah’a şirk koşmak.

         Medeni cesaretler tüm insanların taktirini toplayabilen cesaretlerdir. Örneğin elle gol atan bir futbolcunun bunu hemen hakeme bildirmesi.

         Hayvani cesaretler içinde merhamet ve insanlık olmayan cesaretlerdir. Örneğin tavuk keser gibi insan kesmek.

         Asri cesaretler yüzyılda bir yapılabilecek olan cesaretlerdir. Mehmet KAYASIZ
C.62.
Bu cesaretler arasında yapmak ve yapmamak ya da ne sıklıkla yapılır gibi farklar vardır.

         İnsanlar için en liyakatlisi medeni cesarettir.Çünkü bu cesarette her şeyi yürekten gelen bir sesle ve akıl sayesinde kararlar verilir.

         Medeni Cesaret:Bir kıza onu sevdiğini söylemek

         Hayvani Cesaret:Herhangi canlı bir varlığın canına kastetmek

        Asri Cesaret:Yüzyılda bir yapılacak bir cesaret örneği;yüzyıllardır süregelen bir geleneği,düzeni,otoriteyi vb. değiştirmeye çalışmak

        Şeytani Cesaret:Allah a şirk koşmak ya da Hz.Ademi cennetten kovulması için yasak elmaları yemesini sağlamak . Baran ÖRENÇ

C.62.Hayvani cesaret kendi gücünü kullanarak göstermiş olduğu cesarettir.Medeni cesaret insanın kendisine olan öz güveni manasındadır.Asri zamana karşı direnmektir.Şeytani cesaret kendi nefsinsin kölesi olmaktır.En liyakatlisi medeni cesarettir. Bu insanın kendisini tanımasını sağlar. Yunus ÇELEBİ

C.62 İnsanı hayvandan ayıran önemli bir özelliği, yaratanının fıtratına yerleştirdiği utanma duygusudur.Bu duygu ile insanlar anadan doğma bir şekilde toplum içine çıkmamaktadır.Bu hayvani bir cesarettir.Günümüzde dinimizi tam anlamıyla yaşayabilen kaç insan vardır.Yaşayan insanlar ile çoğu şeyden fedakarlık ederler.Bu asri bir cesarettir.Herhangi bir insanın canına kast etmek şeytani bir cesarettir.Medeni cesaret ise evli olduğu halde başka bir birlikteliğe meyil eden bir insanın gösterdiği cesarettir.İnsan için en liyakatlisi günümüz için asri cesarettir.Gereği:yaratıcımızın hepimizin son durağı oluşudur. Gonca DAL

C.62 Medeni cesaret sosyal cesarettir. İnsanın çok yönlü gelişimini sağlamaktadır. Hayvani cesaret içgüdüsel uyarıları davranışa dönüştürebilme cesaretidir. Asri ve şeytani cesaret meşru olmayan, ahlak kurallarına aykırı davranışları hem yapan hem de  insanları yönlendiren cesarettir. Leyla SAYDAN

C.62 Medeni, hayvani, asri ve şeytani cesaretler arasında çok fark vardır.İnsan için en lüzumlu olanı medeni olanıdır.Mesela insanlar toplum halinde yaşamaktadırlar.Ancak medeni cesaretle birbirlerine bağlanabilirler.Medeni olmak dediğin aşmaksa bedeni,hayvanlar insanlardan dahada medeni. Hülya ACARSOY

C.62.Hayvani, asri ve şeytani cesaretlerle sosyal düzeni bozan cesaretlerdir. Ama medeni cesaret cesaretlerin en güzelidir ve sosyal düzeni kurar… İnsan için en liyakatlisi medeni cesarete sahip olmaktır. Ör/bir topluluk önünde güzel bir şekilde konuşmak. Yunus BOLLUK

C.62-rezillikten mükemmelliğe kadar fark var.insan için en liyakatlisi medeni olmaktır.BUKET KAYA

C.62 hayvanlaşma gibi bir fark vardır. İnsan için en liyakatlisi medeni cesarettir. M.EMİN AY

C.62 Medeni cesaret bir durumda korkunu yenmektir. Mesela yükseklikten korkan birinin medeni cesaret göstermesini isteyerek açık bir asansörde yükselmesini istemek bu kişi için önemli. Hayvani cesaret ise düşünmeden sonucunun ne olduğu anlamadan mantıksızca girilen durumdur. Asri cesaret dönemin koşullarına göre bir nevi uyumu ön görerek yapılan bir girişimdir. Şeytani cesaret sinsice kandırarak ve çıkarını amaçlayan bir haldir. İnsan için en liyakatlisi medeni cesarettir. Hediye KAYA

C.62 Medeni cesaret insanın kendine özgüvenidir. Şeytani cesaret; şeytanın istediği şeylere cesaret etme. Hayvani cesaret; insan hayatını tehlikeye atacak şeylere kalkışmasıdır. İnsan için en hayırlısı medeni cesarettir. Örneğin; insanin toplum yararına topluluk önünde yaptığı konuşma Nuray ERGİN

C- 62 Medeni cesaret insanın ulaştığı bilgi seviyesiyle ortaya çıkan cesarettir. Hayvani cesaret bilmeden gösterilen cesarettir. Asri cesaret uzun süre bir çok insanı etkileyecek olan cesarettir. Şeytani cesaret ise kişilerin olumsuz yönde gösterdikleri cesarettir. İnsan için en liyakatlisi medeni ve asri cesarettir. Peygamberlerin gösterdiği cesaret asri cesarettir. Neşe ÇAPAROĞLU

C.62. Hayvanı ve şeytani cesaret bilgisizlikten gelen, medeni ise bilgisine güvenerek bilerek yapılan iştir. Zübeyir AŞUROĞLU