63.İnsanlara iş yapabilirlik/yaptırabilirlik gücüne göre saygılı olmak ne demektir?

İnsanların hangi kriterlerine ve özelliklerine göre saygılı davranma değerlerimizi ayarlamalıyız?

İpucu;dünyanın en güzel insanı olanakları ölçüsünde en güzel ahlaklı olanıdır. Bundan emin olun.

C.63.Kişinin iş yapma kapasitesi veya yaptırabilme gücünün bir sınırının olduğunu kabul etmek gerekir. Her bireyin bir kapasitesi vardır. Zaten bu kapasiteyi ne kadar zorlarsak zorlayalım yine aynı sonucu elde ederiz. Çünkü bir sınır çizgisi vardır ve o bireyce bunu aşmak çok zordur. Karşımızdaki insanın iş yapabilme veya zeka kapasitesini öğrendikten sonra o kriteri genişletmeye çalışmak hiçbir sonuç vermez. Bize düşen olanaklar doğrultusunda istekte bulunup sonuca razı olmak ve bireye bu kapasiteden dolayı saygılı olmak düşer. Sonuç olarak imkânların en uç sınırlarını kullanarak başarılan bir iş bireye en iyi ve en başarılı iş olarak görünür. Çünkü uç sınırdır. Elif DEMİR

C.63 İnsanlara hoşgörü ve muhabbet üzerine bir ilişkiyle olmak saygılı olmaktır. İnsanlara bize değer verdikleri kadar bizde onlara o ölçüde saygılı olmalıyız. Mehmet ERGÜN

C.63 İnsanlar fıtratları farklı yaratmış,aslında bu bizleri  birbirimize ihtiyaç bir şekilde yaratılmış.Birileri her işi yapabilir ,bazıları ise süt kuzusu gibi elini bile kal ıramaz.İş  yaptırabilir ise siz onu bir çalışanınız gibi davranmanız gerekir,ötesi olursa biz onu köle haline getirmiş oluruz.Saygı ise onun sosyal hayatına ve sigortasını yaptırmakla ona saygı göstermiş olursunuz. .HİKMET ÇITAK

C.63 İnsanları yaptığı işlere ve sarf ettiği emeklerine saygı duymalıyız. Onları yaptığı o işiyle kabullenmeliyiz. Kendi alanında sarf ettiği çabaya, ahlakına, toplum içerisindeki konumuna ve iyi yönlerine bakarak saygılı davranmalıyız. Şeyda  ÜSTEK

C.63.Belli bir süre sonra insanların yetenekleri, bilgileri belli bir güce erişir. Bu bilgisini insanların yararına kullanırsa ve insanların ahlakına göre hareket ederse o insana saygı gösterilir. Etik kurallarına aykırı ise; saygı gösterilmez. İnsanların ahlakına, yeteneklerine, bilgilerine göre saygılı davranma değerlerimizi ayarlarız. Berrin ÖZGÖKÇE

C.63 İş yapan (emekçi) insan daha fazla saygıyı hak eder. Hareketleriyle, tavırlarıyla insani görevlerini yerine getiren yani ahlak kurallarına uyan bir kişiyi hak eder. Neslihan YARDIMCI

C.63 İnsanın sahip olduğu güzel ahlak, olumlu benlik algısı onun hak ettiği şekilde saygı görmesini sağlar. Özüne uygun yaşam tarzı oluşturmuş insanın toplumla çelişmeyen özelliklerine göre değerleri ayarlanmalıdır. Dinçer KÜÇÜK

C:63 İnsanlara iş yaptırırken nasıl bir dil kullandığınız çok önemlidir. Patron işçi arasında sevgi ve saygı olursa verim artar. Kendimize yapılmasını istediğimiz hiçbir davranışı kimseye yapmamalıyız. Mehdi BİNİCİ

C.63 Muhatap olunan insanlara iş yaparken saygılı olmak,kişinin karşısındakine nasıl davranması,nasıl hitap etmesi gerektiğini bilmesi ile olur.Aynı zamanda işi yaptıran kişi de bir şey isterken emir verici değil de yerine göre rica eder bir şekilde,karşısındaki insanı kırmadan yaptırımda bulunması,saygılı olmak ifadesini tamamlıyor bence. Ne konumda ne yaşta olursa olsun karşıdakine  saygılı davranmak,güzel ahlakın gerektirdiği bir şeydir.Tatlı dil ile doğru kelimeleri,ifadeleri bularak bazen çok sert insanları da yola getirebiliriz.Bu konuda gayret göstermenin karşılığının da güzel olacağını düşünüyorum.Ama sesimizi yükseltmemiz gereken durumlar da olabilir.Laftan anlamayan bir insanın da illa önünde eğilmek yanlış.Ancak karşıdaki çok haksız olsa bile insan kendisine yakışmayan bir ifadeyi kullanmaktan kendini men etmelidir. Çünkü insanın her zaman öncelikle kendisine saygısı olmalıdır.Halise KADİRHAN

C.63 İnsan ahlak çerçevesinde iş yapıyorsa saygıyı hak ediyordur.Bu ister düşük kademede bir iş olsun isterse de yüksek kademedeki bir iş olsun fark etmez. Bir tablacı da olabilir bir iş adamı da.Esra ALİHANOĞLU

C.63 Tabi ki güzel ahlak sahibi olan kişi saygıyı hak ediyordur. Kişinin kalbinin güzelliği ve aklının öne sürdüğü düşünceleri medeni bir insan olduğunu bize gösteriyorsa bizimde saygıyı göstermemiz ve en güzel insan sıfatını ona yakıştırmamız gerekmektedir. Yasemin YILDIZ

C.63 İnsanlar yaptıkları işleri ahlak çerçevesinde yapıyorsa kesinlikle saygıyı hak ediyor demektir. Bu ister bir çöpçülük olsun isterse de büyük bir fabrikayı yönetmek olsun fark etmez. Nura DEMİR

C 63-Güzel ahlaka göre ayarlamalıyız. Şaban ADAŞ

C.63.İnsanlar günümüzde fiziksel, parasal ve bilgisi ölçüsünde iş yaptırabilir ve bu doğrultuda saygınlık kazanırlar ama unutulmamalıdır ki üstünlük makamda değil takvadadır… Songül BAĞIŞ

C.63 Günümüzde insanları en fazla yönlendiren,yöneten paradır. Ademoğluna belki de her şeyi yaptırabilecek en etkili silahtır. Bu yüzden genel kanı parası olan adam en güçlüdür,herşeye! gücü yetendir ve istediğini yapabilen yaptıran o’dur. Paradan,maddi güçten çok ahlaklarına ve temiz yürekliliğine göre saygı duyulmalı...  NAFİH ASLANCI

C.63 Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez.( ayet;) onun için kin ne yapabiliyorsa, neyi kaldırabiliyorsa, o nispette binaen işler ve sorumluluk vermek gerekir. Fatih  KIZILKAYA

C.63 Kişisel karakterler göre sınır çizgiler vardır. Onlar aşılmadığı sürece saygılısındır. Ayhan YILMAZ

C63.Herkes kendini imkanlarına göre iş yapabilmeli bunun dışında insanlara fazlası dayatmamalı kendi konumuna ve yaşayış şekline göre saygılı davranma değerini belirlemeliyiz.Hacer BEYTER

C.63 Her işin bir erbabı vardır. Örneğin; bir marangozun yaptığını bir aşçı yapamayabilir. Bir demircinin işini bir okul müdürü yapamayabilir. Ve işinde usta olan kişinin ahlakı ne kadar güzel ve ne kadar fazla ise o kadar saygınlık kazanır. Rıfat KOY

C.63 Öncelikle insan, ahlakı ile saygılık kazanır daha sonra yaptıkları ve yapacakları ile kazanır ki bunlarda ahlak ölçüsünde gerçekleşir. Ahlak bir insanın kişiliğinin aynasıdır iyi ahlak iyi kişilik tir iyi kişilikler iyi toplumlar doğurur dolayısıyla ahlak toplumun refah ve huzur düzenleyicidir tabi kötü ahlakta kötü bireylerle kötü toplumları meydana getirir. Murat YILMAZ

C.63 Hayatta insanlar çeşit çeşittir. Eğer ki siz bu çeşitliliği değil de tekliği savunup saplanırsanız yaşamda bunalım yaratırsınız. Bundandır ki güce ve yaptırıma saygılı olmak gerekir. Fatma TUNÇ

C.63 İnsanlara iş yapabilirken/ yaptırabilirlik gücüne saygılı olmak ; insanların yeteneklerine ve doğuştan getirdiği özelliklerine göre iş verilmesidir. Kişiye hangi konuda ve yaşta olursa olsun saygılı davranmak, Peygamber ahlakının gerektirdiği bir şeydir. İnsanların yapısına,  yaşayış şekline, inancına her zaman  saygı gösterilmeli ona göre iş verilmelidir. Fazlası verilmeye çalışılmamalıdır. Aysun AKBAŞ

C.63.Kişinin fıtratının kaldırabileceği liyakatli bir biçimde muhatap olup anlayışlı olmaktır. Ahlaki yaşam ölçütleri, bedensel kusurları(sakatlık, hastalık, v.b.)varsa. Coşkun DOĞRU

C 63 İnsana iş yapabilirlik/yaptırabilirlik gücüne göre saygı göstermek ,o insandan kendi menfaatine göre faydalanabildiği ölçüde saygı göstermek demektir.Ki bu da gerçek saygı olmayıp bir aldatmacadan öteye gitmez.İnsanların güzel ahlaklı ve takvalı olanlarına daha çok saygı göstermeliyiz. Ahmet ŞAHİN

C.63. İnsanlardan yapamayacakları şeyler istenmemeli onlardan ahlaklarına uygun olan davranışlar beklenmeli. Gonca ÖNLER

C.63.Toplumdaki insanlara, etrafımızdaki insanlara bir işi yaptırabilme için iki tarafa da eşit oranda düşmektedir. Bu işin gereklikleri karşı tarafa uygun olarak güzel ve saygılı bir şekilde yapılması istenmelidir. Yapmadığında ise dayatılmamalıdır. İnsanların değer, gelenek, görenek, kültürel yargılarına göre saygılı ve mesafeli davranılmalıdır. Bir insanın dini anlayışı çok ön plandadır, diğerinin etik kuralları önemlidir, başka birinin estetik anlayışı baz alınmalıdır. Sariye OĞUR

C63. Liyakatli olmaktır. Erdemlilik göstermektir. Allah ve peygamberi yolunda olanlar ve olmayanlara göre kriter belirlemeliyiz. Şüphesiz insanların en güzeli, en civanı takva ile hareket edendir. Ne mutlu Allah yolunda ilerliyorum diyene. Cihan YILDIZ

C63. Bu ABD sistemi yani faydacılık (pragmatizm) prensibi devletin olanaklarından anca yararlı olabildiğin kadar yararlanabilirsin. O zaman sizin Nazilerden farkınız olur mu? Diyelim ki bir genç hasta veya özürlü çalışamıyor o gence saygı göstermeyin yemek vermeyin veya ülkenin olanaklarından faydalanmasın çünkü o iş yapamaz fayda sağlayamaz diyebilir misin? Veya emekli olan ve bakıma muhtaç yaşlıları işe yaramaz diye eski bir eşya misali çöpe atabilir miyiz? Bu soruyu tüm pragmatizm savunucularına soralım siz bir emekli olunca veya kaza vb bir durumda çalışamaz duruma gelirseniz çöpe atılmaya hazır ve razı mısınız?!
Dünyanın neresinde ahlak derecesine göre güzellik yarışması yapılmıştır. Bende diyorum ki en şerefliniz en takvalınızdır. Hadi GÜVENER

C.63 insanın kaldıracağı miktarda ona yük yüklemektir Mustafa DAĞDELEN       

C.63 Ustasının yanında çalışan elemanın ustasına saygı gösterdiği gibi, ustasının da aynı zamanda yanında çalıştırdığı elemana saygılı olmasıdır. Karşılıklı saygı söz konusudur.

         İnsanlara öncelikle yüce yaratıcının kulları oldukları için saygı göstermeliyiz. Ayrıca büyüklerimize, anne- babamıza, öğretmenlerimize….. vs. saygı göstermeliyiz. Mehmet KAYASIZ

C.63.1)Çırak ustasına saygılı olmalıdır.Çünkü onun ustası da kendi ustasına saygılı olduğu için saygılı usta olmuştur.Çünkü o da dünün çırağıydı bugünün ustası olmuştur.

         2)İnsana ilkönce insan olduğu için saygı gösterilmelidir.Daha sonra bilgili bizden daha büyük ya da daha küçük insanlara saygılı davranmalıyız. Baran ÖRENÇ

C.63.İnsanların gösterdiği çabaya karşılık az veya çok saygı göstermek gerekir.Çünkü her insan belli bir kapasiteye sahiptir. Yapabileceğinin en iyisini yapmıştır.İnsanların güzel ahlak ve saygınlığına göre değer verip ona göre davranmalıyız. Yunus ÇELEBİ

C.63 Bu,insanların sahip olduğu makama göre saygı hak ettiği anlamına gelir.Bence;insanları ahlak boyutuna göre saygıda derecelendirme yapmalıyız.Üstün ahlak örneği temsilcisi olan,ümmetinin her daim kendi yolunda ilerlemesini ve bir tanede olsa sünnetinin elinden tutmasını isteyen peygamber efendimize sonsuz saygılarımızla… Gonca DAL

C.63 Lider olunmaz, lider doğulur sözüyle, yönetici vardır işçi vardır. Bazılarına iş verirsin çok iyi yapar bazılarına verirsin yapamaz ama çok iyi yaptırabilir. Duyulacak saygı ise iş yapabilme yeteneğine sahip olana iş verme iş yaptırabilme yeteneğine sahip olana da iş yaptırma görevlerini vermek. Yöneticilik liyakatine sahip olmayan birine yönetici makamı vermek yöneticiliği altında çalışanlara saygısızlıktır. İnsanların güzel ahlak kurallarına uymalarına, bilgi beceri ve yeteneklerine göre saygılı davranma değerlerimizi ayarlamalıyız.           Leyla SAYDAN

C.63 Beni rabbim edeplendirdi ve ahlakımı ne güzel yaptı.Saygı çerçevesi budur.İnsanların nabzına göre şerbet uygulamalısın. Hülya ACARSOY

C.63.Kendi işimizde çalıştırdığımız elemanların alın terine saygı duyarak güçlerinden fazlasını istememeliyiz ve alın terleri kurumadan emeklerinin karşılığını vermeliyiz. Yunus BOLLUK

C.63-bir insan yapabileceğini yapar daha fazlasını bekleyemeyiz bu da saygılı olmaktır.bize olan saygılarına göre saygı gösteririz.BUKET KAYA

C.63-Kişi kendini geliştirdiği bir alanda insanlara verebildiği kadarıyla saygı göstermektir. Ne kadar veriyorsa o kadar değer verilmesidir. Kişi kendine değer verdiği kadarıyla değer verilmelidir. Kendini hayvani seviyeye getirmişse ona hayvana verilen saygıyı gösteririsin. Eğer bir insan olarak görüp Allahın ona verdiği değeri bilip ve sorumluluğun bilincinde olursa bizimde kendisini değerli görürüz. M.EMİN AY   

C.63. Ahlaklı insan görev ve sorumluluklarının bilincinde olan insandır. Bu durumdaki kişilere sorumluluklarını hatırlatmak onlara işyapabilirlik/yaptırabilirlik gücüne karşıdaki sahip olur. Bu durum ona saygı ve sevgiyi benimsetir saygı kriterleri vardır. Hediye KAYA

C.63 İnsan her şeye saygı duymalı. Küçük bir çocuktan tutunda yaratılan hayırlı şeylere saygı duymalı. Fakat insanlara saygıda ölçü aranmaz yaratılan en güzel varlıktır. Fakat insan saygı ölçüsünü kendisi belirler. Nuray ERGİN

C- 63 İnsanlara iş yapabilirlik/yaptırabilirlik gücüne göre saygılı olmak; kişinin topluma sunduğu işlerin güzelliğine bakarak saygı duyma veya yaptırım gücü fazla olan  kişilere duyulan saygıdır.

          İnsanların toplum için yaptıkları yararlı işlere, hayata, insana ve doğaya bakış açısının olumlu oluşuna ve sadece kendini değil çevresini de düşünen bir kişi olmasına bakılarak saygı duyulmalıdır. Neşe ÇAPAROĞLU
C.63. Gösterilen saygı ahlaka ve insanlığa göre olmalı ama günümüzde aldığı paraya ve rahatlığa bakılır.  Zübeyir AŞUROĞLU