64. Kapitalistlerin hedefi;orta doğu ülkelerinde kavimleri milliyetçilikten şovenizm tuzağına düşürüp aralarında aşılmaz yaralar açıp izolasyon kavimler yaratmak. Yanı kavimleri doğal(vahşi) cetlerine doğru yol aldırıp vahşice özgünleştirmek. Sonrada bu vahşi birbirine yabancı veya düşman özgün kavimlerden büyük orta doğu projesi gereği kapitalizmin menfaat farzlarına göbekten bağlı büyük orta doğuyu oluşturmaktır. Önermesini gerekçeli eleştiriniz.

İpucu;Doğal (Vahşi) Demokrasi sistemleri ile ilişkilendirmeye çalışın1, 2, 3, 4, 6, 7,


C.64.
Dünyanın tüm dengelerini ellerinde tutan kapitalistler istedikleri yerde istedikleri zaman insanların içlerinde barındırdıkları tüm duygu ve idealleri değiştirme gücüne sahiptirler. Bu güç nedir?

Tabiî ki ‘paradır’. Bu para denilen şey öyle güçlü bir şeydir ki İsrail gibi bir avuç nüfusa sahip bir ülkeyi dünyanın hâkimi yapabiliyor. Burada bahsedildiği gibi aslında kimsenin büyük bir Orta Doğu kurma derdi yoktur. Kapitalistlerin tek derdi para musluklarının açık olduğu yerde bulunmak. Bunun için de en ideal ve en verimli yer Orta Doğu bölgesidir. Neden? Çünkü sömürülmeye en müsait halklar burada yaşıyorlar. Elif DEMİR

C.64 Kapitalistlerin zaten bundan farklı bir şey yapmaları düşünülemez  . Her şeyi menfaat olarak gören bu kişiler zevk ve rahatları için yapmayacakları bir şey yoktur. Haktan maneviyattan , vijdandan uzak  bu sistemler kendilerine zıt görüşlü ve zayıf kesimleri amaçları doğrultusunda yutup yok ederler, acımazlar Mehmet ERGÜN

C.64 kapitalistler ifadesi güçlü olan kazanır  anlayışı hakimdir.Kapitalist geçmiş zamanlarda onların topraklarını eline geçirip köle haline getirip,ülkelerinde bulunan yerüstü yeraltı zenginlikleri sömürmüşlerdir.Şimdi ise bunu dünya medyasına yani buna sessiz kalmayan insanların ortaya çıkmasıyla bunu başka bir boyuta taşımışlardır.Mesela,gelişmiş olan bir ülke maden araması adı altında o ülkenin coğrafyasını,husumetlerini ve zayıf noktalarını ortaya çıkartıp hizmet ettikleri insanlara rapor şeklinde sunarlar. Daha sonra yavaş yavaş zayıf noktaları kullanarak ve menfaatlerini sürdüre bilen insanlara elde ederek bunu devam ettirirler.Toplumu kutuplaştırarak onları parçalamaya ve kendi projelerini yola koyarlar.Siz bir ekmeği tam olarak yutamazsınız,onu parçalar halinde rahatlıkla onu yutarsınız.Böldüğünü onları birbirlerine kırda tarak silah pazarını oraya açar.Kendilerine bir Pazar sahası kurar ve düşledikleri dünyayı kurmaya çalışır;Allah onların oyunlarını içinde boğar. .HİKMET ÇITAK

C.64 Her ülkede olduğu gibi kapitalizmin etkisi altındayız ve şovenizmin tuzağına düşüp aşılmaz yaralar açıp bunları aşılır gibi gösterip ve olayları göründüğünden daha fazla ciddi gösterip birbirimize düşmemizi sağlıyorlar. Her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizin aydınları ve kişilerin mantığıyla bu durumun üstesinden gelebiliriz. Şeyda  ÜSTEK 

C.64.Her refleksin karşılığında bir anti refleks vardır. Toplumlar kapitalistlerin, sömürenlerin projeleriyle belli zaman içerisinde faydalanabilirler. Berrin ÖZGÖKÇE

C.64 kapitalist güçler, orta doğuda aynı ırktan ve kültürden olmalarına rağmen kavimlerin inanç ayrılıklarını kullanarak aralarında çatışmaların çıkmasına zemin hazırlamışlardır. Daha sonrada çatışan gruplara silah satışı yaparak ekonomik kazanç elde etmişlerdir. Neslihan YARDIMCI

C.64 Kavimler vahşi yöntemlerle özgürleştirilemezler. Toplumu şovenizm tuzağına düşürüp toplumun genleri ile oynanırsa kargaşa meydana gelir. Dinçer KÜÇÜK

C.64 kapitalistlerin hedefi orta doğuyu ele geçirmektir ancak Ortadoğu insanları bir birlerine gerçek bir şekilde sevmiyorlar. Bu da kapitalistlerin işine gelir. Mehdi BİNİCİ

C.64 Osmanlı Devleti’nde Balkan Savaşları’ndan sonra yükselme dönemi başlamıştır.Bünyesinde birçok ırktan insan bulunduran Osmanlı Devleti’nde farklı devletlerin kışkırtmasıyla milliyetçilik akımları başlamış,iç karışıklıklar olmuştur.Sırplar,Ermeniler,Bulgarlar..vb ayaklanmışlardır.Buna,kapitalist devletlerin silahı bırakıp iç savaşa sebep olma politikası neden olmuştur.Tabi insanların galeyana gelip,tek paydada toplanmak istememesi,kapitalistlere hedeflerine ulaşmaları için kolaylık sağlamıştır.Halise KADİRHAN

C.64 Kapitalistler insanlar için son derece önemli olan milliyetçilik kavramını şovenizmi kullanarak insanlar arasında fesat düşünceler yaratmaktadır. Böylece ırk ayırımına giren toplumlar arasında kaos olacaktır. Esra ALİHANOĞLU

C.64 Dünyada kapitalizmi kabul eden ülkeler var mı hala ya da bu düşüncede olanlar var mı gerçekten merak ediyorum. Kavimleri veya milletleri aşırılığa sevk ederek insanlar arasındaki bağı koparmak ve sonunda onları birbirine düşman fertler haline getirmek en büyük amaçları galiba. Yasemin YILDIZ

C.64 Kapitalistler şovenizmi kullanarak insan ırklarını birbirine düşürüp kendine fayda sağlamaya çalışır. Çünkü ırk insanlar için önemli yer kaplar. Nura DEMİR

C 64-Pastanın tümünde gözü olanlar met et ve mat et mantığıyla milleti birbirine düşürüp emellerine ulaşmaya çalışırlar. Şaban ADAŞ

C.64.Tarihten bu güne kadar ülkelerin siyasi gücü ekonomik gücüyle doğru orantılı olmuştur dolayısıyla güçlerini ispat etmeye çalışan ülkeler aynı zamanda ekonomik rekabet içerisine girdiklerinden kapitalist rekabetçi toplumlar oluşur. Songül BAĞIŞ

C.64 Para bana gelsin,dünyayı yöneteyim anlayışından doğan barbar düşünce üzülerek belirteyim ki zavallı masumların bir hiç uğruna ölmesine sebebiyet vermektedir. Bunu en fazla gerçekleştiren Adem(a.s)’den beri lanetlenen kavim olan israildir. Tüm dünyanın tek hakimi biz,düşüncesi onlara hayvanlaştırdığı gibi herkesin onlardan nefret etmelerine sebebiyet vermektedir. BOP  düşüncesi ile yeni düzen oluşturma çabaları buna en güzel örnektir.         NAFİH ASLANCI

C.64 Irkını, aslını inkar eden bizden değildir.(hadis) Başkasının ırkını kaybettiren kimlerdendir, düşünmek gerekir. Vahşet bir durumdur. Gerçek tohumu olmayan bir milletin ebedi kalması düşünülemez. Fatih  KIZILKAYA

C.64 Kapitalizm bir oyundan ibarettir. İnsanların kendini kanıtlama çabasıdır. Yozlaştırır. Ayhan YILMAZ

C64)Kapitalist sistem sadece orta doğuyu değil tüm dünyanın doğal tabiatını hatırlatıp insanoğlunun düşman kavimler oluşturmasını sağlar. Ama teknolojinin gelişim sürecinin kısa olmasının sebebi de kapitalist rejimdir.Hacer BEYTER

C.64 Kapitalistler her zaman orta doğuda küçük bir Ortadoğu projesi var olmuş hatta yapmışlar(İsrail). Hatta kavimleri birbirlerine düşman etmek için çok şey yapmışlar ve halende yapıyorlar. Rıfat KOY

C.64 Kapitalizmin amacı nerde sömürü varsa sömürebileceği zayıf bir toplum varsa onu bulmak zayıflıklarından yaralanmaktır.(kullanmak, aç bırakmak, muhtaç bırakmak, haklara tecavüz etmek, fayda sağlamak, oyunlarına alet etmek) Kapitalizm vahşi demokrasisini çıkarcı demokrasisini sömürü yolunda yürütür. Murat YILMAZ

C.64 Ortadoğu kavimlerini milliyetçilik şovenizmiyle ayırırsanız toplumda uçurumlar yaratır ve insanları şovenizmle birbirine düşürürseniz işte o zaman hedefe ulaşmış olursunuz.  Fatma TUNÇ

C.64 Kapitalistler kendi çıkarları için başka bir kavmin helakini dahi isterler. Kendi refahları için acımasızca diğer insanları öldürüp ya da birbirine düşürüp öldürtebiliyorlar. Kardeşi kardeşe vurdurtmak, yokluk ve sefaletle onları korkutmak ve temelinde de bu insanları yokluğa ve sefalete düşürüyorlar. Güçlünün zayıfı ezmesi politikası. Yani kavimleri vahşi cedlerine karşı yol aldırıyor ve vahşice özgürleştiriyor. Aysun AKBAŞ

C.64.Kapitalizm insanlık için çok kötü bir sona götürür. Hâlbuki Osmanlı’daki sistemde bir devletin/yönetimin içinde barınan ve saadetle yaşayan onlarca kavim vardı. Coşkun DOĞRU

C 64 Böyle bir düşünce kaptalistlerin değil ordu zihniyetli insanların olabilir. Ahmet ŞAHİN

C.64. Bu politika bugün uygulanmaktadır. Gonca ÖNLER

C.64.ABD kapitalizminin gerçekleştirmiş olduğu en büyük, en canlı, en yakın siyasi politikası Irak işgalidir. Bilindiği üzere Irak hala işgal altında bir bölünmüş ülkedir. İşgalle beraber şovenizm anlayışı dalga yayılmıştır. Ve ülke bir iç savaş haline dönüştürülmüştür. Beraber yaşayan halk, birbirlerine karşı kışkırtılarak ölümüne sebebiyet vermiştir. Sariye OĞUR

C64. Maalesef bu durum dünyayı çirkinleştiren bir gerçektir. Menfaatleri gereği ve cetlerini takiben devletler bu tür siyasi projeler içerisinde bulunarak insanlara huzurlu yaşama hakkı vermezler. Güzelim dünyayı kimyasal silahlar kullanarak da tahrip ederler. Cihan YILDIZ

C64. Evet, böyle bir düşünce var anca bir ateşi yaktığınız zaman o ateş size yaklaşmasa bile dumanı size gelir.  Ve sizin bulunduğunuz kâinatın oksijenini tüketir kısacası öyle ya da böyle sizi etkiler. Sıcakların artmasıyla da küresel ısınmalar sonucu ilk zarar gören sizler olursunuz. Ve bir gün biter bu ateş ancak arkada bıraktıkları ve ya tahripler ve yeni gelişmelere etkisi menfaatlerinize mi olur? Tarihe küçük bir yolculuk kısa bir zaman önce İran - Irak savaşları ateş söndü ama vahşetle menfaatleriniz için beslediğiniz İran şimdi size meydan okuyor. Evdeki hesap çarşıya uymadı mı? Ne dersiniz. Hadi GÜVENER                                                                                                                                   

C64.  Evet kapitalistler tarafından Ortadoğu üzerinde sürekli oyunlar oynanmıştır insanlar din, mezhep. Irk vb farklılıklarına dayalı olarak birbirinden farklılaştırılmış ve birbirine düşülmüştür Mustafa DAĞDELEN 

C.64 Kapitalist para merkezli sistem demektir. Kapitalistler için her şey para demektir. Bunun için de Ortadoğu gibi petrol ve yer altı zenginlikleri bakımından elverişli olan bölge insanlarını birbirlerine düşürerek, yok etmeye çalışarak para kazanmaya çalışıyorlar. Mehmet KAYASIZ

C.64.Kapitalistlerin tek düşündüğü şey ellerinde bulunan sermayeyle e kısa yolda servetime servet katarım düşüncesidir.Bu nedenle onlar için hangi bölge para getiriyorsa o bölgenin insanlarını birbirine düşürmek ,birbirlerine karşı olan değerlerini yok etmek ve daha sonra o bölgeye hakim olmak.Ortadoğu da petrol var ,yer altı kaynakları bakımından zengin bir bölge tabi tüm bunların olması orada paranın çok olduğunu gösterir.Kapitalistler içinde para olsunda nerede olursa olsun fark etmez onlar sömürürler. Baran ÖRENÇ

C.64.Dünya üzerinde demokrasinin ayağı daima kırıktır.Bu kırıkları oluşturansa başlıca büyük konularda ayrıştırıp sonra yönetme çabasındadır. Yunus ÇELEBİ

C.64 Şovenizm;kendi ırkını üstün görme anlayışıdır.Yani;toplumları mağara anlayışına doğru yol aldırıp medeniyetten uzak vahşi bir kavim yaratmak.Kapitalistler,bu amaç doğrultusunda şovanizmi kullanıp orta doğu halkını bölerek kendi aralarında ayrıştırmak fakat hepsini kendilerine bağlamak  istemektedirler.Bu doğal demokrasi sistemi adı altında kendi menfaatlerini gerçekleştirme projesidir.Kapitalist anlayış;parayı veren düdüğü çalar anlayışıdır.Yani menfaatleri yürüdüğü sürece borunu öttürürler. Gonca DAL

C.64 Orta doğunun yöneticisi olan büyük İsrail ve bu konuda ona katkıda bulunan diğer süper güçler için hammaddenin kaynağı Ortadoğu ve tüketici kaynağı da yine Orta doğudur. Kapitalizmin menfaat farzları için Şovenizm iyi bir tuzaktır. Önermesi doğrudur. Leyla SAYDAN

C.64 Bu görüşe katılmıyorum.Çünkü kapitalistlerin hedefi orta doğu ülkelerindeki kavimleri birbirine düşünmekten çok kendi çıkarlarını düşünmektedir. Hülya ACARSOY

C.64. Kapitalistler amaçlarına zaten ulaşmış durumdadır. Özgürleştirme düşüncesi öne sürülerek vahşiliği ön plana çıkarmaktır. orta doğu projesince izolasyon kavimler zaten cetlerine edip yeni yeni düşünceler üretmiş durumdadır. Kapitalizmin tek amacı kendine sürülecek devletler bulup menfaatleri gerçekleştirmek. Yunus BOLLUK

C.64-evet doğru insanlar bunu anlamayo anlayanlarda çıkarları doğrultusunda hareket ediyo.BUKET KAYA

C.64. insanlar bu devirde paraya taptıklarından bu şekilde kandırmaları daha basittir. Bu yüzden bunun etkisinde faklı görüşler empoze edilerek büyük bir uçuruma yuvarlanırlar. Menfaat duyguları kabarır ve çevresine o duygularla yaklaşır. Hediye KAYA

C.64 Kapitalizmin amacı sömürge devletler ele geçirip onların üzerinden kapitalizmi uygulamaktır. Bunu yapmak için zayıf devletler bulmalıdır. Orta doğuda bulunan ve çok sorunlu ülkelere ırkçılık, milliyetçilik kavramlarını aşılayarak daha sonrada izole edip düşman kesilmiş ulusları bir araya getirip kapitalizmi uygulamaktadır. Nuray ERGİN

C- 64 Kapitalistlerin gerçekleştirmek istedikleri büyük Ortadoğu projesi Ortadoğu’da istendik bir kargaşa çıkarıp, doğal demokrasiden yararlanmaktır. Böylece Ortadoğu’ya sahip olup, kendi çıkarlarını gerçekleştirecektir. Neşe ÇAPAROĞLU

C.64. Aslında yapmak istedikleri halkı yönetimden uzaklaştırıp istedikleri anlayıştaki adamları getirmek bunu da halkı bir birine düşürerek kargaşa yaratarak sonrada demokrasi getireceğim adı altında işgal ederek yapılır. Zübeyir AŞUROĞLU