65.Ülkesinde batının ve kapitalizmin yeniçeri tipi bilim insanı olmak size neyi çağrıştırır?

İpucu;ülkemiz bilim insanlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.

C.65. Daha çok dış görünüşü ile oynamaya çalışan maskeli veya kendini çarşaflayarak inkâr eden, saklamaya çalışan bir kişiyi çağrıştırır. Kendi toplumunun gerçekleri, düzeni, örf ve adetleri içinde başka bir kimliğe bürünmeye çalışan ve toplum içinde sırıtan azınlıklardır. Ülkemiz bilim insanları zaten ülkemizde faydalı olmaktan ziyade batı toplumlarına yardımcı olmaya çalışıyorlar.(bir kısmı).   Elif DEMİR

C.65 Bunlar için bilim menfaatine yaradığı sürece bilimdir.Zararına olsa bilim değildir. Mehmet ERGÜN

C.65 Yeniçeri demek lejyoner asker demek .Parasını aldıkça hizmet eder.Başkası para verse ona uşaklık dahi yapar;çünkü belli bir maddiyata alışmış olan  insan her türlü pisliği araç olur.Bizim ülkede bilim insanları savundukları ideolojiye ve menfaatine göre yorum yaparlar,insanları yanlış bilgilendirirler . .HİKMET ÇITAK

C.65 Bu tür insanlar kendi çıkarları doğrultusunda bilime hizmet etmeye çalışıyor. Bu bilim adamları kendi ülkesinde değil de batının gelişmiş teknolojisi ve paraya olan düşkünlüğüne göre bilime hizmet eden bilim adamlarıdır. Şeyda  ÜSTEK  

C.65.Dışarıdan getirmiş olduğu fakat kendisinin yetiştirmediği bilim insan tipidir. Berrin ÖZGÖKÇE

C.65 Osmanlı devletinde yeniçeriler yabancı kökenli olup devşirme sistemiyle devletin önemli kurumlarına kadar yükselebilmiş, bilgi ve becerileri sayesinde Osmanlı devletine birçok faydası olmuş insanlardır. Günümüzde ise bu durum tam tersi bir hal almıştır. Batı ve kapitalist ülkeler diğer ülkelerdeki önemli bilgilere sahip bilim insanlarını alıp uygun şartlar sağladıktan sonra kendilerine hizmet etmeleri için kendi ülkelerine götürmüşlerdir. Bu durum ülkemizdeki bilim insanları içinde geçerlidir. Birçok bilim insanımız Avrupa ülkelerinde bilimsel çalışmalarını gerçekleştirmek durumunda bırakılmıştır. Neslihan YARDIMCI

C.65 Başkasının aklıyla hareket eden bilim insanı, kendi değerleri ve toplumun ihtiyaçlarının farkına varamaz. Dinçer KÜÇÜK

C.65 Osmanlı Devleti yeniçeri ocağına asker getirmek için gayri Müslimlerin en hünerli çocuklarını toplamış kendi amaçlarına kullanmıştır. Şimdi ise ülkemizde bilimsel bir araştırma yapan ya da çalışan bir beyni gördükleri gibi görüyorlar.  Mehdi BİNİCİ

C.65 Ülkemiz bilim insanlarının batının,kapitalist devletlerin,Avrupa’nın hamallıklarını yaptıklarını düşünüyorum.Birçok çalışmalar,buluşlar yapıyorlar ancak Avrupa’daki sömürücü rejimin esiri oldukları için olaya son noktayı Avrupa koyuyor,çalışmaya imzasını atan,adını duyuran Avrupa oluyor.Halise KADİRHAN

C.65 Kapitalist bir fikir taşıyan bilim adamının fikri çoğu zaman havada kalır. Çünkü ahlak anlayışından uzak olan bir fikir kabul edilemez. Ancak ahlak çerçevesinde gelişen bilimler yol alır. Esra ALİHANOĞLU

C.65 Ülkemizdeki bilim insanı sürekli bir batı merakı içinde sürüklenip gidiyor. Kendi örf ve adetlerini,  inanışlarını, yaşam tarzını benimsemeyip sürekli dışa eğilim gösterirler. Onların dinini, yaşam tarzını benimsiyorlar. Kendilerini kendi inançlarından soyutluyorlar. İnsanları güya özgünleştirerek birbiri ile olan bağlarını koparmak ve sonunda da birbirine düşman bireyler ortaya çıkarmasına sebep olur. Bilim inanını tembelliğe ve insanlardan izole etmelerine neden olur. Yasemin YILDIZ

C.65 Böyle tip insanların fikirleri çoğu zaman havada kalır. Çünkü Türkiye’deki bir insanın ahlak anlayışı ve buna bağlı olarak sorunlara bakış açısı batıdaki bir insandan farklıdır Nura DEMİR

C 65-Yeniçeri tipi bilim insanı keşfedileni olduğu gibi yorumlayan onu kendi değerleri ile harmanlamayan hamallardır. Şaban ADAŞ

C.65.)Maddeci, İslamiyet’ten uzak ve pozitif bilimci insanları çağrıştırır. Songül BAĞIŞ

C.65 Büyük şirketlerin paradan başka hiç bir şeyi görmeyen gözleri doğrultusunda kullandıkları zavallı bilim adamları aslında dünyanın sonunu getirdiklerinden haberleri olmasa gerek üç dört yılda bir dünyaya yeni virüsler enjekte ettikleri gibi sanki insanlığı kurtaracağız edasıyla ürettikleri panzehirleriyle dünya piyasasında tüyü bitmemiş yetimin hakkını da yediklerini bilip bilmeden bir hiç uğruna o devlere hizmet ettiklerini zannedip küçüldüklerinin farkında değiller maalesef.          NAFİH ASLANCI

C. 65 Allah’ı inkar eden bilim insanı gerçekte yoktur. Var ise de kendi inanç tablosu doğrultusun da inkar eder. Batının ve kapitalist bilim insanında bu tarz düşünceler mevcuttur. Fatih  KIZILKAYA

C.65 İnsanları rahatlaştırmadan ibarettir. İstediğini istediği şekilde yapabilir. Ayhan YILMAZ

C65 Aç ayının karıncaya saldırmasını çağrıştırıyor.Hacer BEYTER

C.65 Bilim insanı olması için bilim insanının özelliğini taşıması gerekir. Yani, sadece batı ve kapitalist düşünceye sahipse bence eksik bilim insanı olur. Rıfat KOY

 

C.65 Yeniçeri insan olmak tamamen üstlerine bağlı kalmak yapması gerekeni yapmamak ve sürekli dış düşüncelere bağlı yaşamak kararlar almaktır. Batıya muhtaciyeti benimseme muhtaciyetten kurtulmak için bir şey yapmama şemürüye köle olmak duyarsızlaşmak. Murat YILMAZ

C.65 Ülkesinin batısı demekle doğusunu yok saymış olursunuz. öncelikle bilim insanı kapitalizmle şekillenirse fiyatına göre rengini belli eder. Fatma TUNÇ

C.65 Ülkemizde bilim insanları hak ettiği değeri ve desteği yakın geçmişe kadar görmemiştir. Bu nedenle batıya doğru yoğun bir beyin göçü gerçekleşmiştir. Şimdilerde bu şartlar iyileştirilmeye çalışıyor. Aysun AKBAŞ

C.65.Bilim insanı tarafsız olmalı, işine yarayanı alıp işine yaramayanı(batının sosyal yaşantısı, düşünceleri, dinleri, v.b.)almamalıdır. Coşkun DOĞRU

C 65 Bu ülkede yaşayan bu ülkenin ekmeğini yiyen,sonra da bu ülkeye isyan edip batının ve kapitalizmin istekleri doğrultusunda ilerleyip onlara hizmet eden bilim adamı anlamına gelir. Ahmet ŞAHİN

C.65. Gelişmemişliği cehaleti çağrıştırır. Gonca ÖNLER

C.65. Dünya sistemindeki bilim adamları kapitalizmin gerektirdiği yaşam tarzının benimsendiği ülkelerde yaşayıp o ülke politikasına hizmet etmektedir. Oraya yerleşmiş vaziyette yaşamaktadırlar. Ülkemiz insanları da ülkemizde yaşamak yerine batı ülkelerine kapitalizmi yüksek olan yerlerde yaşayıp hizmet etmektedir. Sariye OĞUR

C65. Hamallığı, taklitçiliği, geri kalmışlığı, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerini çağrıştırır. Maalesef bizim bilim adamlarımız Osmanlı ve Selçuklu dönemlerindeki gibi batıyı taklit eder ve onları överler. Onlar için bilgi hamallığı yaparlar. Cihan YILDIZ
C65
. Bize Osmanlıyı hatırlattı bir zamanlar güçlü olan Osmanlı en iyi topçu popçuyu kendi ülkesine getirebiliyordu. Çünkü herkes güçlünün yanında saf alarak hem fizyolojik hem de güvenlik ihtiyacını karşılıyordu. Şimdi de aynen öyle bilim adamlarımız makalesini İngilizce yayınlaması zorunlu çünkü önce onlar okumalı onlar faydalanmalı sonra isteseler yayımlanır. Beyin göçü ve maalesef yaşamla beraber ahlak göçü de yaşamaktayız. Sadece bugünün yeni çerileri de yetmez bunlara asırlık ibn-i sina Avrupalı  avi cenna olmuş. Bunun gibi diğer bilginlerimiz de aynı şekilde yeni kimlikler kazanıyor.
C65. Gelin kendimizi kendi değerlerimizi bir kefeye bırakalım kapitalistleri diğer kefeye hangimiz ağır gelirse insanlar o tarafa kendiliğinden kayar gider.  Bize her şeyi üreten bilim adamı değil en güzelini ve faydalı olanı üreten ürettiklerinde insanlığın yaratılış gayesinin amacını göz önüne alan bilim insanlarına ihtiyaç duyarız Hadi GÜVENER

C65. İşine yarayanları ayıklayıp kendine uygun olanı seçmek ve kullanmaktır Mustafa DAĞDELEN C.65 Paralı bilim insanını çağrıştırır. Bilim için bir şeyler üretmiyorlar sadece para kazanmak için bilim yapıyorlar. Mehmet KAYASIZ
C.65.
Yeniçeri tipi bilim insanı bana göre paranın bilim insanları demektir.Bilim insanlık için yapılır,para için yapılmamalıdır.Bilim insanı olmak gerekir,paranın bilim insanı değil. Baran ÖRENÇ

C.65.Bu tip insan olmaktan çok sadece bilimin temel özelliklerini almak fayda sağlar.Bu da bir bakıma bilimi anlama konusunda sıkıntı olduğunu gösterir.Aslında bilimin üzerinde çalışıp evrensel kuralları genişletmeli. Yunus ÇELEBİ

C.65 Ülkemizdeki bilim insanı ile kıyasladığımızda batının etkisi açık ve nettir.Bilimin;ilmin metriksinde olduğu göz ardı ediliyor ve yaratılış gerçekleri çiğneniyor.Bilim insanı araştırmaları sonucu bilgileriyle bir veritabanı oluşturarak bu taban üzerine ilimi inşa etmelidir.Fakat batı ve kapitalist etki ilimin önüne konulmuş bir set gibidir.Depremi doğa olayı olarak nitelendiren yani doğa kendi kendine işliyor diyen bilim insanı batının etkisinde olan bilim insanıdır. Gonca DAL

C.65 Kemal Gürüz(eski YÖK başkanı),Kemal Alemdar oğlu… vb kısacası bilimin değil filimin emrinde olanlar ve bazı bilim adamlarımız bilimi insanların gelişmeleri için değil egemen olan güçlerin menfaatlerine hizmet olması için kullanırlar. Leyla SAYDAN
C.65
Bence aynı yeniçeriler gibi onları ayak bekçiliğini yapmaktır.Çünkü kapitalizm gerçekten yeniçeri tipi gibi bilim adamı yetiştirmek istemektedir. Hülya ACARSOY

C.65. Ülkemizdeki bilgilerini para karşılığında satmaktadır. Bilgi parayla satılmamalıdır. Yunus BOLLUK
C.65
-devlet içinde devlet oluşturmaktır.BUKET KAYA
C.65-Bizim bilim adamlarını alıp devşirdikten sonra kendi menfaatleri ve çıkarları uğruna kullanmaktır. Bizim bilim adamları piyon görevi üstlenmiş oluyor. M.EMİN AY

C.65. Köle bilim insan tipidir. Böyle bilim insanı bilgilerinin esiri olmuş sapkınlığa hapsolmuştur. Hediye KAYA

C.65 Kapitalizmin ve batının kulu olan bilim insanı insanlık yararına bir şey yapmazlar ve doğal dengeyi bozarlar. Ülkemizde kapitalizmin elinde işleyen çarktır içindeki insanlarda çarka kuldur. Bilim adına bir şey yok. Nuray ERGİN
C- 65 Ülkesinde batının ve kapitalizmin yeniçeri tipi bilim insanı olmak; bilim insanının özgür ve özgün olmadığının ve birilerinin güdümünde kalarak bilim insanı özelliğinden uzaklaştığının bir göstergesidir. Neşe ÇAPAROĞLU
C.65.
Bilimi batının istediği yönde yönlendirmek ve geliştirmek.  Zübeyir AŞUROĞLU