66.21 yüzyıldan önce ilmen dinlerle nesnel doğa bilimlerin (bilim) değme noktaları önceki peygamberlerle başlamış ve kenetlenmesini Hz. Muhammed AS'LA tamamlanmıştır. 21 yüzyılda nesnel bilimsel (bilimsel) gelişmeler değme noktaları zaman ilerledikçe kenetlenmesini tamamlayarak insanların birbirini, dinleri, ilimi ve bilimi daha doğru anlama ve ilişkilendirme olanağı ortaya çıkacaktır. Önermesini gerekçeli ret ediniz.


C.66.
İlk peygamberden son peygambere kadar her konu birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Fakat son peygamberden itibaren(21.yy dan sonra) bu sistem bozulmuş insanların çoğu dinden ayrılmış(kenetlenmekten vazgeçmiş) ve doğru anlamanın artacağı pozitifliğe ulaşacağı yerde daha çok ayrılmaya başlamıştır. Günümüz insanlarının batı merakı ve taklit severliği nedeniyle hala gelişmekte olan ülkeler arasındayız. Bu böyle devam edecektir. Ta ki tekrar eski düşünceler hatırlanıp bir gün kenetlenmeye karar verilene kadar. Hatta tarihimizde de buna örnekler çoktur: Osmanlı devleti dinden uzaklaştıkça yıkılmaya başlamıştır fakat diğer batı devletleri kendi dinlerinden ayrıldıkça başarılı olmuşlardır. İslam dini mükemmel bir dindir ve insanlara liyakatli davranışlar kazandırır.  Elif DEMİR

C.66 Ortaya çıkmayacaktır . Çünkü var olan ilimler daha çok Allah’ı ve peygamberlerini inkar etme felsefesini doğurmaktadır. Mehmet ERGÜN

C.66 Bilimin temelini oluşturan peygamberlerdir.Takvim (Eyüp a.s) gemiyi (Nuh a.s)   demir işlemesini ilk (Davut a.s)..vb yani medeniyetin temellerini atmışlar.Temel yapmak kolay değil ;ama sonrasını getirmek daha kolaydır .Bilim ilerliyor ,fakat insan için değil kötü yönde  yani bazıların menfaati için yol almaktadır.Bilim insanlığın ortak malıdır ,bunu sağlayacak araç ise güzel ahlaktır.Bunu peygamberimiz (a.s) tamamlamıştır.Birbirlerini daha iyi anlayan insanlar ortak payda da toplanmışlar. .HİKMET ÇITAK

C.66 Nesnel bilimler herkes tarafından kabul edilmiş genel geçer kurallar olsa bile ki her geçen gün kendini yeniliyor ve geliştiriyor. O yüzden nesnel bilimlerin mutasyonunu tamamlaması ne 21. yüzyıl da ne de günümüzde mümkün olamaz böyle bir bilim için değme noktası var diyemeyiz ve nokta koyamayız. Şeyda  ÜSTEK

C.66.Hz. Muhammed(s.a.v) bilimlerin değme noktalarının kenetlenmesini sağlamıştır. Bu kenetlenmeden dolayı 21.yy bilim açısından daha çok ilerlemiş ve insanların birbirlerini daha doğru anlama olanağı ortaya çıkmıştır. Berrin ÖZGÖKÇE

C.66 İnsanların birbirlerini, dinlerini, ilmi ve bilimi anlaması için nesnel bilimsel gelişmelerin kenetlenmesi tek başına yeterli değildir. Bu durumun gerçekleşebilmesi insanların dünya görüşü, felsefi düşünce sistemleri, bilime bakış açıları ve toplumsal kültürlerine bağlıdır. Bir yerde bilimsel gelişmelerin ilerlemesine katkı sağlama ve bu çalışmaların önünü açma anlayışı yoksa orada nesnel bilimsel çalışmaların kenetlenmesi de bir fayda sağlamaz. Neslihan YARDIMCI

C.66 Bilim ilmin sınırları içindedir ve birbiriyle kenetlenmiş durumdadır. Sonradan birleşmesi söz konusu değildir. Dinçer KÜÇÜK

C.66 İslamiyet her zaman için insanları birleştirmeye, insanların yararına olan bilimsel araştırmaları kabullenmiştir. Mehdi BİNİCİ

C.66 21.yüzyıldan önce ilim ve bilim tek çatı altında toplanırdı.İlkin suffe,daha sonra medreselerde dersler veriliyor,insanlar ilim öğrenirken aynı zamanda bilimi de öğreniyordu.Hz.Muhammed A.S ile beraber Kur’an-ı Kerim ile de bilim ve ilim kenetlenmesini tamamlamıştır.Daha sonra Farabi,İbni Sina’ya kadar da bu devam etmiş,Osmanlı Devleti’nde ise daha çok bilimde uzman hocaların getirilmesine önem verilmiş ve zamanla medreselerde bilim ağırlıklı dersler verilmiştir.Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ndan sonra ise din ve devlet işleri birbirinden ayılmıştır.İlim ile bilimin yolları ayrılmış,bilim okullarda,ilim ise camilerde ve el altından öğretilmeye çalışılmıştır.Bilginin kaynağına inilmeye çalışılmış,ancak ilim geri plana atılmıştır.Halise KADİRHAN

C.66 Zaman geçtikçe insanların birbirlerine olan güven duyguları azalmaktadır. İnsanlar gün geçtikçe artık kendi iç dünyalarına dönüp yalnızlaşmaktadırlar. Buda beraberinde insanların kenetlenmesini bırak birbirlerinden uzaklaşmayı getirmektedir. Esra ALİHANOĞLU

C.66 21. yüzyılda insanların birbirini, dinleri, ilmi ve bilimi daha doğru anlıyor diyemeyiz. Tabi ki bilim gelişmekte insanlar daha çok araştırmaya eğilim göstermekte ama bu insanlar üzerinde ters etki yaratmaktadır. Yasemin YILDIZ

C.66 Bence 21. yüzyıl ve sonrasında kenetlenme daha da azalacaktır. Çünkü zaman ilerledikçe insanlar içe dönük yaşamaya başlamaktadır. Nura DEMİR

C 66-bu önermenin ret edilecek bir tarafı yok. Şaban ADAŞ

C.66.Günümüzde yeni gibi görünen birçok bilimsel çalışmalar aslında on dört asır önce Peygamber efendimiz(sav) tarafından uygulanıyor ve biliniyordu kısacası bu dönemdeki bilimsel çalışmalar o dönemin tekrarı niteliğindedir. Songül BAĞIŞ

C.66 Dünyaya kurtarıcı olarak gönderilen peygamberler insanlığa her zaman faydalı olmaya çalışmışlardır. Hz. Nuh gemi yaparak insanlığı kurtarmış Hz. Süleyman rüzgarların efendisi olarak uçak mühendislerine Hz İsa doktorlara önder olmuş Hz. Muhammed(SAV) üstün ahlakıyla bütün insanlığa önder olup,dünyaya gelmiş en hayırlı insan olarak tarihe geçmiştir.         NAFİH ASLANCI

C.66 İlim, fen geliştikçe olguların doğruluk payı da artacaktır. Nesneler ilim ışığı çerçevesinde gerçeklik özelliğine yaklaşır ve tutarlılığını yükseltir. Fatih  KIZILKAYA

C.66 Peygamber efendimizden sonra insanlar dini daha iyi tanımış ve onun izinde yürümüştür. Ayhan YILMAZ

C66)İlmin dinsel boyutu bilimsellikten eser olmayan cahilce bir konudur.Bunun için dinsel kanıtlara sahip bir bilimin kenetlenmekten çok kopmalara neden olur Hacer BEYTER

C.66 Eğer ilmi dinlerle, nesnel bilim ayrı ele alınsaydı ne bilim ilerlerdi ne de insanların tamamı ilmi dinlerin bu kadar güzel ve doğru olduğunu anlayamayabilirdi. Bugün tam olarak ilmi dine bilimde yer verilmesele az çok pekiştirme yapılıyor. Rıfat KOY

C.66 Bilin her zaman gelişir ve ilerler tabi temelleri son peygamber Hz. Muhammed RA ile doruk noktasına ulaşmıştır ve gereken her şey en mükemmel şekline gelmiştir şüphesiz bunun başka cevabı ve açıklaması yoktur eğer bu böyle olmasaydı son peygamber olmazdı. Murat YILMAZ

C.66 ilmen dinlerle nesnel doğa bilimlerin değme noktalarını peygamberler bir noktada birleştirmiş ki insanlar abuk sabuk gerçek diye tanımlanan yanlışlara kafa yormasın diye.Hz Muhammet A.s ile bu döngü tamamlanmıştır.Peygamberimiz uzun bir süreyi de dinleri ilmi v

e bilimi kenetlemiştir

Fatma TUNÇ

C.66 Peygamber efendimizle din ve bilim inkişaf etmiştir. 21. yy’ a kadar ilmen dinlerle nesnel bilim paralel ilerliyordu. Hz. Muhammed AS’ la son bulmamıştır. Ondan bir süre sonra da devam etmiştir. Aysun AKBAŞ

C.66.Nesnel bilim sanal ilmin metriksinde olduğu için ilimsiz devam eden nesnel bilim bir yerde tıkanacaktır. Coşkun DOĞRU

C 66 Tam tersine nesnel bilimsel gelişmeler insanın içine şüphe getirebilmekte ,bazı insana bazı evrimcileri inandırabilmekte ,insanın ve doğanın kendi kendine var olduğu yanlışı içerisine girebilmektedir. Ahmet ŞAHİN

C.66.İnsan bilimi merak duygusunu takip ederek geliştirmiş ve bu güne getirmiştir. Gonca ÖNLER

C.66. Din ve bilim felsefeleri kesinlikle birbirine zıt kurumlardır. Din bilimi anlama, doğrulama noktasında negatif çizgiler ortaya koymaktadır. Sonuçta din dogmatik bilim progressive bir yapıya sahiptir. İçinde bulunduğumuz yüzyıldaki kilise sistemi bilime karşı birçok olumsuz anlayışı geliştirme noktasında ortak bir paydaya sahiptir. Sariye OĞUR

C66. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar kendilerini teknolojik rüzgara bırakarak geçmişini unutur ve kendini boşluğun içerisine atarlar. Bunun sebebi gelişen teknolojinin liyakatsizce kullanımıdır. Buda insanların bir çoğunluğunu peygamber ahlakından uzaklaştırır. Cihan YILDIZ
C66.
İnsanlar gün gittikçe teknolojide illeri giderken birçok şeyden de geri kalmakta ve hatta eski düzeyini yitirebilmektedirler. Örneğin uzaya, aya gidebiliriz anca karşı komşumuza kadar gidemiyoruz. Hatta onları tanımıyoruz bile. Ve bilimim artıyor ancak ilim noktasında kanaatimce zayıflamalar ve eksilmeler gerçekleşiyor.   Hadi GÜVENER

C66.  Evet, katılıyorum çünkü bütün bilimler tek bir noktaya açılır ve orada bir nokta halini alır Mustafa DAĞDELEN        

C.66 Bilimsel bilgi edinme süreci insanlığın varoluşundan beri başlamış ve hiçbir zaman bu süreç sonlanmamıştır. Günümüzde de hızlı bir şekilde devam eden bilimsel gelişmeler her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Mehmet KAYASIZ

C.66.Bilimsel gelişmelerin hiçbir zaman sonu olmamıştır.Zaman ilerledikçe bilimde zamanla birlikte hatta zamanından daha hızlı bir şekilde ilerlemiştir.Bilim bulunduğu zamanın  koşullarına çare bulur zamanı iyiyse yaptığı çalışmalar da iyidir.Zamanı kötüyse çalışmaları da kötüdür. Baran ÖRENÇ

C.66.Dinler ve bilim Hz.Adem’den bu güne birbiri ile ilişkili bir durumdaydı.Bu yüzden bilim ile dinler sadece kenetlenmiş sayılmaz. . Yunus ÇELEBİ

C.66 İlmin dinin doğa bilimleriyle kenetlenmesi çok eskilerde meydana gelmiştir.Bilim ilmin açıklayıcısıdır,daha doğrusu yığılarak ilerleyen bilim ilime ulaştırır.İlime götüren bilim üzerindeki gelişmeler sürekli devam edecektir.Fakat bu demek değildir ki her bilim ilime götürür.Olması gereken insani değerler dışında gelişen bilimin ne dine nede insanların birbirlerini anlamasına en önemlisi ilime ulaştırmayacaktır. Gonca DAL

C.66 İlim semavidir ve peygamber efendimizden sonra ilim kapısı kapanmıştır. Din bilime kabul getirmiş ve bilim ilimi ispatlamaktadır. Leyla SAYDAN

C.66 Kesinlikle katılıyorum.Çünkü peygamber efendimizle beraber din inkişaf etmiş ve bunun sonucunda da din ile ilim gerçek bir kardeş bağıyla bağlanmıştır. Hülya ACARSOY

C.66. zaman ilerledikçe insanların ilim seviyesi yükselmiştir. Ama buna bağlı olarak çoğu insanlar dinlerinden ve birbirilerinden uzaklaşmışlardır. Ama çoğu insanda bilim sayesinde gerçek rabbini bulabilmiştir. Yunus BOLLUK

C.66-evet kesinlikle öyledir.BUKET KAYA

C.66 kenetlenmesi  yerine Hz Muhammed ile kenetlenmesini tamamlanmış olanı parçalayıcı bir şekilde veriliyor. İnsanların sanal dünyasına nesnel bilimi sıkıştıracakları yerine nesnel bilime sanal dünyayı sıkıştırıyorlar. Böyle yapmalarıyla insanların birbirini anlamaları değil anlamsızlaştırmayı sağlar. Çünkü kişinin inandığı çerçevede bakılması engelleniyor.

 M.EMİN AY

C.66. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) ilmen dinlerle nesnel bilimin değme noktalarını kenetlemiştir. Bu hadislerde de görülmektedir. Bundan sonra da bu vesileyle bu değme noktaları daha da ortaya koyma olanağı olmuştur. Hediye KAYA

C.66 İlim, din ve bilim insanlık tarihi kadar eskidir. Bili gelişmesini hala sürdürmekte dünyanın sonu gelene kadarda sürecektir. Bilim, ilim ve din kenetlenmiştir fakat doğru noktalara konulmamaktadır. Bulundukları konumlar yanlıştır.  Nuray ERGİN

C- 66 21 yüzyıldan önce ilmen dinlerle nesnel doğa bilimlerin (bilim) değme noktaları peygamberler aracılığıyla kenetlenmiş, 21. yüzyılda bu kenetlenme zaman ilerledikçe tamamlanacak ve insanların bilinç düzeyleri yükselerek aynı seviyeye gelecektir. Bu sayede insanlar arası diyalog gelişecek ve birbirlerini doğru anlama olanakları ortaya çıkacaktır. Neşe Çaparoğlu

C.66. Katılıyorum.  Zübeyir AŞUROĞLU