67.21 yüzyıldan önce ilmen dinlerle nesnel bilimin (bilim) değme noktaları peygamberlerle kenetlenmesini HZ. Muhammed’le tamamlanmıştır. 21 yüzyılda nesnel bilimsel (bilimsel) gelişmeler değme noktaları zaman ilerledikçe kenetlenmesini tamamlayarak insanların birbirini daha doğru anlama olanağı ortaya çıkacaktır. Önermesini gerekçeli ret ediniz

C.67.İnsanların birbirlerini daha iyi anlamaları ve kenetlenmeleri için aynı düşünce ve yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Fakat günümüz insanları her biri farklı konulara meraklı ve ilgili olduğunda ve her insan çeşitli düşünceler beslendiğinden ortak bir düşünce doğmayacak ve anlama iyileşmeye değil karmaşıklığa doğru gidecektir.   Elif DEMİR

 

C.67 Tüm ilimler Allah(cc) katındadır . Bu Hz Muhammed(asv) ma gönderilen Kuran ile ilan edilmiş ve Dünya var olduğu sürece böyle olacaktır .Çünkü “zaman ihtiyarlaştıkça Kuran gençleşir. “ifadesiyle gün geçtikçe Kuran’ın gösterdiği gerçekleri günümüz bilim insanları göstermektedir. Mehmet ERGÜN

C.67 Bir sonra gelen peygamber ,bir önceki peygamberin hükümlerini iptal eder.Bunun ile hayatına bir katkısı olan insan buna karşı çıkar bunları göz ardı edilmez.Günümüzde Avrupa birliği açık olarak bir Hıristiyan kulübüdür  açık ve anlaşılmaktadır .İnsanlar birleşmesi gereken yerde aşılmaz sıra dağlar karşısına çıkartır.Seni yokmuş gibi hükümler yayarlar seni kendine denk tutmaz ve aynı sofraya oturmaz.Sen onun gözünde 3,4. dünya ülkesisin ve bunun gibi bir sürü türetilebilir. .HİKMET ÇITAK

C.67 Nesnel bilim birbirini daha doğru anlama olanağı sağlar fakat değme noktasına ulaşamaz. Çünkü bulunan ve kabul edilen ispatlanan gerçeğe her geçen yeni bir şey eklenip kabul gördüğü için değme noktasından bahsedemeyiz. Sadece bilimlerin birbirini tamamlama olanağını sağladığını söyleyebiliriz. Şeyda  ÜSTEK

C.67. Bunun cevabı 66 sorunun cevabı ile paralel düşüncededir. Berrin ÖZGÖKÇE

C.67 insanlar bilimsel çalışmaların kenetlenmesiyle sadece ortak bir bilgi çatısı altında toplanma ve bilimsel gelişmelerde hemfikir olma sonucuna ulaşabilirler. İnsanların birbirlerini anlamsı ise daha çok insanların dünya görüşleri ve inançlarıyla ilgilidir. Neslihan YARDIMCI

C.67 Tamamlanmış bir kenetlemenin daha sonraki gelişmelerle değme noktaları arasındaki bağlantılar artamaz. Dinçer KÜÇÜK

C.67 Günümüzde dinler arası barış niteliğinde dünyanın birçok yerinde bir araya gelen din görevlileri birlik ve barışı simgelediler. Mehdi BİNİCİ

C.67 Hz.Muhammed A.S’dan sonra 21.yüzyılda ilim ve bilimin ayrılmasıyla insanlar arasındaki gönül bağları zayıflamıştır.’’İlimsiz bilim olmaz’’diyoruz ya insanlar sadece deney ve gözleme önem vermiş ancak bilimin ardındaki mutlak gerçeği görmezden gelmişlerdir.İlim ve bilimin ayrılması kültürler arası,inançlar arası farkı açmıştır.Ve insanların birbirlerini daha doğru anlaması bir yana,anlamak bile zorlaşmıştır.Halise KADİRHAN

C.67 Bilimsel gerçeklerin dine uyarlanması ile ortaya çıkan ilmin peygamberimizle kenetlenip zaman geçtikse bu kenetlenmenin güçlenip insanlığın ortak paydası olması ile elbette ki insanların birbirlerini daha iyi anlama olanağı ortaya çıkarmıştır. Esra ALİHANOĞLU

C.67 Peygamber efendimiz bilimin ve ilmin merkezindedir. Ondan sonra sürekli gelişmiştir. Bilim geliştikçe insanlık tarihi peygamber ahlakından uzaklaşmaktadır. Yasemin YILDIZ

C.67 21. yüzyıldan önce ilmen dinlerin nesnel bilimle kenetlenmiş olması 21. yüzyıl ve sonrasında bu kenetlenmenin devam edeceğini göstermez. Nura DEMİR

C 67-Ret edilemez Çünkü Resullullah insanlığın başına takılmış bir taçtır. Şaban ADAŞ

C.67 Günümüzde yeni gibi görünen birçok bilimsel çalışmalar aslında on dört asır önce Peygamber efendimiz(sav) tarafından uygulanıyor ve biliniyordu kısacası bu dönemdeki bilimsel çalışmalar o dönemin tekrarı niteliğindedir. Songül BAĞIŞ

C.67 İslamiyet bütün dinlerin bütünleyicisi olarak insanlığa gelmiş ve bütün insanlığın kurtarıcısı Nebiyle şereflendirmiştir. Günümüzden 14 asır önce bilim adına hiçbir şeyin olmadığı ceziretul arapta Nebinin söyledikleri ve mukaddes kitabın öğrettikleriyle günümüz biliminin söyledikleri aynen örtüşmektedir. Bu da dinlerin insanlara faydalı bilgiler verdiğine denktir.          NAFİH ASLANCI

C.67 Her ilim kaynağı, dini ilimden geçer. Dini ilimden geçmeyen ilim, gerçeklik payı azdır. Ne zaman ki dini ilim süzgecinden geçirilirse gerçeklik payına o zaman ulaşabilir. Fatih  KIZILKAYA

C.67 Peygamber yolunda gitmek tabiidir. Ayhan YILMAZ

C67)Hz.Muhammed ile kenetleşen bilimin doğru olabilir ama insanların birbirine düşman olduğu bir dünyada yüzü barındıran dine sahipse de insanlar birbirine çıkar yolundan başka hiçbir mantıkla diyalog kuramazlar.Hacer BEYTER

C.67 İnsanlar birbirini anlasaydılar zaten bu zamanında olurdu. İnsanlar belki bir takım özellikleri de ortaya koyarak bunu daha iyi bi hale getirir. Rıfat KOY

C.67 Bilin her zaman gelişir ve ilerler tabi temelleri son peygamber Hz. Muhammed RA ile doruk noktasına ulaşmıştır ve gereken her şey en mükemmel şekline gelmiştir şüphesiz bunun başka cevabı ve açıklaması yoktur eğer bu böyle olmasaydı son peygamber olmazdı.  Murat YILMAZ

C.67 ilmen dinlerle nesnel doğa bilimlerin değme noktalarını peygamberler bir noktada birleştirmiş ki insanlar abuk sabuk gerçek diye tanımlanan yanlışlara kafa yormasın diye.Hz Muhammet A.s ile bu döngü tamamlanmıştır.Peygamberimiz uzun bir süreyi de dinleri ilmi v

e bilimi kenetlemiştir.

Fatma TUNÇ

C.67  21.yy’ dan önce ilmen dinlerle nesnel doğa bilimlerin değme noktaları hep paralel ilerliyordu. Ve Hz. Muhammed AS’ la son bulmamıştır. Ondan bir süre sonra da paralel ilerleyişi devam etmiştir. Bilim ve din, insanların artık kendi akli iradeleriyle farklı dinlere mensup olarak birbirini anlamamaya başlamasıyla ayrılmıştır. Aysun AKBAŞ

C.67.Bilim ilmin kapsamındadır. İlmin yardımı alınmadan bu olanaklar olamaz. Coşkun DOĞRU

C 67 Bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle insanların birbiriyle canlı bir şekilde diyalogları azaltacak,insan asosyal bir yapıya bürünecektir.Bu da insanların birbirini daha doğru anlayamamasına yol açar. Ahmet ŞAHİN

C.67. Bilimsel gelişmeler doğadan ilham alarak gelişmektedir ancak bilim doğadaki doğal dengeyi tam olarak taklit edebilmiş değildir. Gonca ÖNLER

C.67. Din ve bilim felsefeleri kesinlikle birbirine zıt kurumlardır. Din bilimi anlama, doğrulama noktasında negatif çizgiler ortaya koymaktadır. Sonuçta din dogmatik bilim progressive bir yapıya sahiptir. İçinde bulunduğumuz yüzyıldaki kilise sistemi bilime karşı birçok olumsuz anlayışı geliştirme noktasında ortak bir paydaya sahiptir. Sariye OĞUR

C67.Eğer böyle bir durum olsaydı en güzel ahlaklı peygamberimiz zamanında olurdu. Onun zamanın da insanlar birbirini anlamamışlarsa ondan sonra mümkün olacağını sanmıyorum. Zaten bugün o durumu açıkça ortaya koyuyor olayların olmadığı bir gün hatırlamıyorum. Cihan YILDIZ

C67. Eğer öyle olsaydı insanlar Hz PEYGAMBER zamanında olduğu gibi birlik ve beraberlik bayrağını çekerlerdi yıllarca kardeş kanı dökmezlerdi. İran-ırak veya kerbela vb. ve tabiî ki dünya savaşları da bu durum tersi gerçekleştiğini bize tüm ayrıntıları ile örneklendiriyor. Hadi GÜVENER

C.67 Bu soru için 66. sorunun cevabı aynen geçerlidir. Mehmet KAYASIZ

C.67.66. soru ile aynı soru Baran ÖRENÇ

C.67.Yeni bir dini ortaya çıkması ile dinler arası rekabet oluşmuştur.İnsanlar diğer dinin mensuplarını anlamaktan çok ötekileştirme yoluna gitmişlerdir.Yani insanlar daha da zıtlaşmaya başlamışlardır. . . Yunus ÇELEBİ

C.67 Nesnel bilim ve ilmen dinin kenetlenmesi, peygamber efendimiz döneminde insanların dini kabul etmesi ve benimsemesini çok büyük katkı sağlamıştır. Bilim yığılarak gelişir ve ilerler, ilimle kenetlenir fakat hiçbir zaman durmaz.Yani ;21. yy ve ilerleyen yüzyıllarda  bilim ilerlemesini sürdürecektir ama bilimin ilime açılan kapılarını açmamakta ısrar edenler olacaktır ki bu,insanların birbirlerini anlamakta zorluk çekmeleri demektir. Gonca DAL

C.67 İlim semavidir ve peygamber efendimizden sonra ilim kapısı kapanmıştır. Din bilime kabul getirmiş ve bilim ilimi ispatlamaktadır.Bilim ilimi ispatladığı sürece İslami değerler insanların yaşam dönüsünde, düşünce ve amel tarlasında yeniden canlanıp  filizlenecek ve dünyaya hakım olacaktır. Leyla SAYDAN

C.67 Peygamber efendimiz hem yaşayışıyla hem de söyledikleriyle bilimle dini barışık olduğunu kanıtlamıştır ve bunu bir kuşa benzetmiştir.Bilim ve din kanadıyla ancak uçabilir bir kuş. Hülya ACARSOY

C.67. 21. yy’dan sonra insanlar dinden uzaklaşarak birbirilerine düşman kesilmişlerdir. 21. Yy sonunda savaşlar, zülüm ve hayvani duygular çoğalmıştır. Yunus BOLLUK

C.67-ve onların yanlış biçimde anlamaları ortaya çıkar.BUKET KAYA

C.67-Kenetlenmiş olanı öyle bir karmaşık hala getirmişler insanları birbirlerini anlayacakları yerine iki bilinmeyen gibi birbirlerini anlamaz hale gelmiştir. Bizim dönemi ele alırsak bilim geliştikçe insanlar birbirlerine düşman oluyorlar. M.EMİN AY

C.67. Hz. Muhammed (s.a.s) zamanında bilim ve ilmin değme noktaları kenetlenmiştir. Bu 21. Yy da kenetlenme durumu güçlenmesinin aksine zayıf düşmüştür. Çünkü bilim adamları kendi ideolojileri doğrultusunda hareket etmektedirler. Bugün en bilimsel dergilerde bile evrim yandaşı olmayan bilim adamı yazı yazamıyor. Bu ideolojileriyle hareket ettikleri için 21.yy da bu kenetlenmeden bahsetmemiz mümkün değil. Hediye KAYA

C.67 Bilimsel gelişmelerin değme noktaları gelişmiş ve kenetlenmiş olmasına rağmen insanlar hala bir birini anlamakta güçlük çekiyor ve iletişim kopuk. Nuray ERGİN

C- 67 21 yüzyıldan önce ilmen dinlerle nesnel doğa bilimlerin (bilim) değme noktaları peygamberler aracılığıyla kenetlenmiş, 21. yüzyılda bu kenetlenme zaman ilerledikçe tamamlanacak ve insanların bilinç düzeyleri yükselerek aynı seviyeye gelecektir. Bu sayede insanlar arası diyalog gelişecek ve birbirlerini doğru anlama olanakları ortaya çıkacaktır. Neşe Çaparoğlu

C.67. Daha doğru anlama olanağı artmış ama yeni durumlara karşı eski bilgi ve tecrübelerden yararlanmıştır.  Zübeyir AŞUROĞLU