S7. A-Liyakatli ve liyakatsiz farz (dogma) ne demektir? örneklendiriniz

B-Dinin Farzları ne demektir? İslamiyet’in gerçekte kaç farzı vardır?

C-Bir insanın fıtratının farzları(dogmalar) ve sünnetleri ne demektir?

C.7 Liyakat, anahtar-kilit şeklinde düşünürsek liyakatsiz farza uygun düşmeyen anahtar-kilit ilişkisidir.

Dinin farzları otuz ikidir.İslam’ın(5) ve imanın(6) şartları vardır. KADİR GERGİN

A-Liyakatli ve liyakatsiz farz (dogma) ne demektir? örneklendiriniz
    B-
Dinin Farzları ne demektir? İslamiyet’in gerçekte kaç farzı vardır?
    C-
Bir insanın fıtratının farzları(dogmalar) ve sünnetleri ne demektir?

C.7 A) Liyakatli farz doğru olan, uygun olan anlamındadır. Bunun tam tersi liyakatsiz farz olur. Örneğin; dinimizde içki içmenin haram olması ve bunun uygulanmaması liyakatli farz olur. Tersi ise liyakatsiz farz olur.

      B) Dinin 5 tane farzı vardır. Birinci farzı Kelime-i Tevhidi zikir etmektir. Bütün Müslümanların bu farzı kalben yerine getirmesi gerekir. Diğer 4 farz ise namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermektir. Bu 4 farz ise imkanlar ölçüsünde yerine getirilir. Çünkü dinde kolaylık vardır.

     C) İnsanın aklına, ruhuna, zekasına, nefsine, vicdanına dayanarak doğru kararlar vermesi ve bunu hayatına uygulamasıdır.  Nazmiye YARGI

C.7)      A)liyakatli farz başarılı doğruluğu hakkında yapılamayan ama öyle kabul edilen gerçekliktir. Örneğin semavi dinler. Liyakatsiz farz ise başarısız olan kabullerdir. Örneğin insanlar zamanında ateşe suya tapmışlardır.

B)Dinin farzları yapılması zorunlu olan emirlerdir. Sorgulanamaz. İslamiyet’in 5 farzı vardır. Ama bunlardan ilki Allaha inanmaktır. Diğerleri bundan sonra gelir.

C)fıtratın farzları kendi kişiliğinin gerektirdiği kendi kabulleridir bunlar insanın olmazsa olmazlarıdır. .fıtratın sünnetleri ise kişiliğinde olması gerekenlerdir. Bunlar farzlar kadar etkili değildir. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C.7 Liyakati anahtar kilit şeklinde düşündüğümüzde, liyakatsiz farz uygun düşmeyen anahtar kilit ilişkisidir. Liyakatli farz da tam tersidir. Dinin farzları 32’dir. İslamiyet’in zahirde 5 farzı vardır. Ama bunların 4’ü (namaz ve oruç; sıhhatin yerindeyse, zekat; verebilecek gücün varsa, hac ise hali vakti yerinde olanlar için) farzdır. O halde geriye bir farz kalıyor.

       İnsanın fıtratının farzları doğasından kaynaklanan hallerdir. Örneğin; bir insan günün belli bölümlerinde uyumalı, yemeli, içmeli vb... Bazı şeylerde vardır ki yapılmasa da olabilir. Bunlarda sosyal bir varlık olmak vb.  İrfan BAHARLI

C.7 A.farzlara liyakatsizlik boşluklara yol açar ve düzenin bozulmasına yol açar tıpkı devlet içinde yasalar uyulmaması gibi.

       B. İslamiyet’te kesin olan ve değişmez farzlar vardır bunlar yerine kesin getirilmesi gereken farzlardır. Aynı şekilde insan imkanları göz ardı edilmemelidir.

       C.her insan da kişilik dene unsur hakimdir ve bunu gerekleri olan farz ve sünnetleri vardır.bu her insanda hakimdir. Nazif TEPE

C.7 A-Liyakat yapılması gerekendir ya da zorunludur. Liyakatsiz farz ise sonradan oluşan yanlış gerekliliklerdir.

B-Dinin farzları 32 tane olup İslam’ın ise farzı 5 tanedir. HABİP KAYA

C.7A   İnsanı fıtraten yükselten ve yükselmesini engelleyen kurallardır. Uzlaştırma ve adam öldürme.

B Din kelime kökü Arapça olan deyn kökünden gelir. Deyn borç demektir. O halde din borç ve sorumluluklar bütünlüğüdür. İslamiyet’in ise beş farzı vardır. 

C-Yaratılıştan gelen artı, eksi ve nötr vasıflardır. Ali Galip ERCİK

 

 

C.7 A:Gerekli gereksiz farzlar demektir.

B Dinde yerine getirilmesi zorunlu olan iki şey vardır:Namaz ve kelime_i şahadeti söylemek.

C Fıtratın farzları zorunlu yapılması gerekenler , sünneti ise isteğe bağlı olanlardır. Dilek KURT

C.7 A)Liyakatli farz insanın yaptığı takdirde çoğu zaman pişman olmayacağı yapmak zorunda olduğuna inandığı en uygun olduğuna karar verdiği vazgeçilmezleridir.

Liyakatsiz farz yine bireyin yapmak zorunda olduğuna inandığı ancak yaptığında çoğu kez pişman olacağı uygun olmayan ancak bireyin vazgeçilmezi olan her şeydir.Örneğin toplumun huzuru için bir şeyler yapmaya çalışmak birey için liyakatli bir farz olabilirken nefsani duyguları için adam öldürmek liyakatsiz bir farzdır

B)Dinin farzları demek dinin vazgeçilmezleri, olmazsa olmazları demektir.İslamiyet’in gerçekte bir tek farzı vardır(kelime-i tevhit)

C)Bir insanın fıtratının farzları, olmazsa olmazları akıl ve ruhtur.Bunlar irsi değildir .Bunun yanında zeka genetik nefis vb. İnsan fıtratının sünnetleridir.REMZİYE ERDOĞAN

C.7 A. Liyakatli farz olması gereken ve kişiye yakışan farzdır. Liyakatsiz ise uygun düşmeyen hoş karşılanmayandır.

B.Kabullenilen dinin uyulması gerekilen kurallarıdır. İslamiyet in 5 farzı vardır fakat bunlardan bazıları imkânları uygun olmayanlar için farz değildir. Örneğin hac.

C.Yaradılıştan gelen ve o insanın yaptıklarıdır farları. Yapması gerekenler ise sünnetleridir.

Yusuf KESKİN

C.7 A.) Liyakatli farz; yüklenilen bir görevi layıkıyla yani, işin ya da görevin gerektirdiklerine tam uygun olarak yapılmasıdır. Bir nevi yaptığının hakkını vermektir.

Liyakatsiz farz; yüklenilen bir görevi sadece yapmış olmak için, gerektirdiklerini tam anlamıyla uymadan yapma manasına gelir.

B.) Dinin farzları; dinin insanlara gösterdiği yol doğrultusunda, insanların yapmaları gereken görevlerdir. Namaz, oruç… Farzlar insanların kendilerini başkalarından üstün görmemesi gerektiğini ve onlardan büyük olan Allah’ın varlığını hatırlatır. İslamiyet’te insanların gücünün yettiği kadar görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Namaz, oruç, zekât, hac, kelime-i saadet getirmek başlıca farzlarımızdandır.

C.) Bir insan içinde topladığı durumdur fıtrat. İnsan fıtrat içindeki tüm potansiyellerin toplamını temsil eder. Fıtratın farzları bence bulunduğu enerjisini daha üst seviyelere çıkararak bunu en iyi şekilde kullanmasını bilmektir. Melin KARAN

 

C.7 Liyakat yapılası farzdır. Liyakatsiz farz ise yapılmaması gereken farzdır.

Liyakatli farza örnek zekât vermek, liyakatli farza örnek cinayet işlemek.

B-Dinin farzları 32 tanedir islamın şartları 6 tanedir imanın şartları 5 tanedir. (FEYYAZ KARA)

 

 

C.7) Liyakat, anahtar-kilit şeklinde düşünürsek liyakatsiz farza uygun düşmeyen anahtar-kilit ilişkisidir.

Dinin farzları otuz ikidir. İslamiyet’in beş farzı vardır ama bunların dördü yani (namaz sıhhatin yerinde ise oruçda aynen öyle, zekat verecek gücün varsa, hac ekonomik gücü olanlara ve durumu varlıklı olanlara farzdır)  SAMET ÇENŞİ

       

C.7. A. Kişinin sıhhatine bağlı olarak uygun düşen veya düşmeyen farzlar vardır. Kişi uygun olanı yapar olmayanı (elinde olmadan) yapamaz.

       

       B.Dinin 32 farzı vardır. İslamiyet’te yerine getirilmesi gereken (kişinin sıhhati ve maddiyatı yerindeyse) 5 farzı vardır. Fakat kişinin sağlığı yerinde değilse oruç tutmayabilir, maddiyatı yerinde değilse zekat vermeyebilir  aynı zamanda hacca gitmeyebilir, sağlığı yerinde değilse namaz kılmayabilir.

 

       C.Herkesin kendine özgü halleri, fıtratları vardır. Ve herkesin kendine özgü fıtratlarının farzı vardır. GİZEM SARI

 

C.7 A-Liyakatli farz dine uygun liyakatsiz farz ise dine uygun olmayan farzdır.

       B-Dinimizin 32 farzı vardır ama zahirde 5 farzı vardır.Dinin farzları olan namaz ve oruç sıhhatin yerindeyse,zekat;verebilecek gücün varsa,hac ise hali vakti olanların yapması gereken farzlardandır.

       C-Bir insanın fıtratının farzları ona uygun olan,yapılması gereken şeylerdir.Sünnetleri ise kendine bağlı olan,yaparsa daha iyi olan yapmazsa da günah olmayacak şeylerdir…BURCU ŞİMŞEK

C.7 A) Liyakatli farz bu dünyada da anlamlandırdığımız farzlardır. Örneğin; zekat(başkalarına yardımcı olmak). Liyakatsiz farz ise dogma olanlardır onlar emredildiği için yapılır. Dünyada tam bir karşılığı yoktur. Örneğin; namaz…

      B) Dinin farzları dinin kesinlikle uyulmasını emrettiği uymaması durumunda cezasının görüleceği şeylerdir. İslamiyet’in 32 tane farzı vardır.(mezhepten mezhebe sayısı değişiyor.)…

      C) Fıtratının farzlarından( örneğin; beslenmek). Yani insan için olmazsa olmaz. İnsanın fıtratının sünneti( örneğin; evlenmek)…NAZİFE SAVAŞAN

 

C.7 A Liyakatli farz: Herhangi bir şeye en doğru ve kusursuzca yakın uyumlu yakışan demektir.

 Liyakatsiz farz ise bunun tam tersidir. Yani yanlış olan demektir. Mesela dini örnek verebiliriz. Bakıyoruz bazı din adamları dini yanlış yorumlamaktadırlar.

B Dinin farzları gerçekten kendini o dine mensup görenlerin yapması şeklindedir. İslamiyet’in gerçekte bir farzı vardır. Çünkü haç ve zekât paran olmayınca farz değil, oruç sıhhattin yerinde değilse farz değil namaz ise sende güzel ahlak oluşturmuyorsa farz değildir.

C Fıtrat öncellikle canlılar doğansa ait tüm enerji hallerini veya yapısını ifade eder. Bir insanın fıtratının farzları güzel ahlak, namusu, dürüst gibi özellikler sayılabilir. MEDENİ SAKCAK

 

C.7Liyakatlı farz da bunun tersi yani aklımıza ve mantığımıza uygun olmayan farzdır.Dinin farzları 5 tanedir ama zekat ve hac maddi imkanın varsa,oruç sıhhatin yerindeyse,namaz beden olarak sağlıklıysan yapılmalı..Bir insanın fıtratının farzları yapmak zorunda olduğu şeylerdir.Sünnetleri ise yapmak zorunda olmadıklarıdır…ÖZLEM AKIN

 

C.7 a.)Bana göre liyakatsiz farz yoktur bence çünkü insanın yapamayacağı başarılı olmayacak insanının yapamayacağı bir farz yoktur.

b.) Çoğu insan İslamiyet’in şartı 5 der. Bunu peygamberimizin belirlemediğini böyle bir kıstas koymadığını biliyorum.Peki bu 5 şartı kim yada kimler belirlemiş.Namazdan oruçtan yada hacdan kuranda 5-8 ayette bahsedilirken doğruluk,dürüstlük,güzel ahlak,yardımseverlik,paylaşımcılık,kul hakkı,bağışlayıcılık vb. konulardan yüzlerce ayette defalarca bahsedilmişken İslam’ın şart olarak neden sadece en kolayı olan bireysel ibadetler seçilmiş? Bence İslamiyet’in yüzlerce şartı vardır.

c.) insanın kişiliğinde çeşitli farzları yani olmazsa olmazları vardır bunlara fıtratın farzları denebilir mesela insanın öğrendiği bir şeyi paylaşmak istemesi ve sünnetler ise bunlara oranla daha az yaptırım gücü olan “olması gerekenlerdir.” Ersin ASLAN

 

C.7 Liyakat yapılması gerekli olan farzdır. Liyakatsiz farz ise yapılmaması gereken farzdır.

Liyakatli farza örnek namaz kılmak, liyakatli farza örnek hırsızlık yapmak.

B-Dinin farzları 32 tanedir İslam’ın şartları 6 tanedir imanın şartları 5 tanedir. ŞEYHMUS UTLİ

 

C.7 A.Liyakatli farz ruhun samimiyeti ile hipnotize edilen bütün parametrelere cevap veren genellemedir. Liyakatsiz farz ise ruhun aynasına yansımayan kişi veya kişileri menfaatlerine cevap veren farzdır. Liyakatli farza örnek olarak dini farzları liyakatsiz farza bir örnek ise devletti içte kemirmeye çalışan bir takım insanları kendilerine rehber olarak gördüğü safsatalardır.

B.Allah c.c kullarını yaratırken kendilerini yaratan böyle bir rabbe şükranlarını iletmesi ve onların bu tür mükemmel bir duygudan yoksun kalmaması için fıtratlarını zorlamadan onlara bir rehber sunmasından dolayı onların yerine getirmesini istediği bazı değerlere dinin farzları denir. İslamiyet tin farzları gerçekte belirlenen ölçütte olabilir ancak bu farzları doğru şekillenmesi için farzın farzı tektir.

C.Ruhun doğru kodladığı, güzel gördüğü, doğru yansıttığı şeyler farzın bir ölçütüdür. Sünnet ise fıtratın güçlülüğüne, konumlandığı noktaya, yapıcılığına, aklın sınırlarına yakınlığına göre somutlaşır.

FIRAT ALTUN

 

C.7 A-Liyakatli farz; olması gereken ve toplumca böyle kabullenilmiş değerlerdir. Liyakatsizi ise belki hakikatte saçma olan şeylerdir.

      B-Kesinlikle şartlar sağlandığında yapılması gereken şeyleri ifade eder.5 farz vardır. Namaz ise mazeret kabul etmez.

      C-Fıtratın farzları, insana elzem olan şeylerdir. ‘’İnsanın vazife-i fıtratı ve fariza-i zimmeti marifetullahtır.’’ Aykan AKÇA

 

C.7 İslamiyet’te 5 farz vardır. Namaz, oruç, zekât hac ve kelime-i şahadettir. Dinin en önemli farzı kelime-i şahadettir sonra namazdır. Çünkü namaz dinin direğidir.  Ercan IŞIK

 

C.7 Liyakat, anahtar-kilit şeklinde düşünürsek liyakatsız farza uygun düşmeyen anahtar-kilit ilişkisidir.

Dinin farzları otuz ikidir. İslamiyet’in beş farzı vardır ama bunların dördü yani (namaz sıhhatin yerinde ise oruçda aynen öyle, zekat verecek gücün varsa, hac ekonomik gücü olanlara ve durumu varlıklı olanlara farzdır) .FIRAT KADIRHAN

 

 

C.7 A.Ahir ete fayda getiren farzlar liyakatli, getirmeyenler liyakatsiz farzlardır

B.Allah’ın insan kullarından istediği dini görevlerimizdir. Dinin gerçekte 1 farzı vardır. oruç; sıhhatin yerindeyse, zekat ve haç;paran varsa,namaz da;sen de güzel ahlak oluşturuyorsa farzdır.

C.İnsanın toplum kurallarına uygun davranması, yalan söylememe, dürüst davranma gibi davranışlarla olur. REYHAN YILMAZ

 

C.7  Liyakat, anahtar-kilit şeklinde düşünürsek liyakatsiz farza uygun düşmeyen anahtar-kilit ilişkisidir.

Dinin farzları otuz ikidir. İslam’ın(5) ve imanın(6) şartları vardır. Seyfettin SEYHAN

 

 

 

C.7 A-Liyakatli farz: Akla, mantığa ve doğru tercihlere uygun farzlardır.

Liyakatsiz farz: Yakışır olmayan, yanlış ve kusurlu şeylerdir.

B-Allah(C.C) un; insanlara kendisinin tanınması ve kendisine ibadet edilip kulluk edilmesi için koymuş olduğu yasalardır. İslamiyet’in farzları gerçekte 54 tanedir.

C-Hayatiyetin devamı için zorunlu olan şeylerdir. Örneğin; yeme, içme, uyuma vb. Turgut KIYICI

 

 

C.7 A-Liyakati anahtar kilit şeklinde düşünürsek,liyakatsiz farz uygun olmayan anahtar kilit ilişkisidir.

B-Dinin farzları dinin vazgeçilmezleridir.İslamiyet’in gerçekte 32 i farzı vardır.

C-Bir insanın fıtratını farzları o insanın yaratılırken sahip olduğu özelliklerden dolayı yerine getirmesi gerektiği şeylerdir.Örneğin kimi insanlar çok istemesine rağmen namaz kılamamaktadır.Bu onların fıtratında yoktur. BARIŞ SAVAŞ

C.7 A Liyakatli farz: Birbiriyle uyumlu ve birbirini destekleyen, yapılması gerekli kurallar bütünüdür. Ör. Müslümanlıkta namaz kılmak. Liyakatsiz farz: Yapılması istenilen uyumsuz ve alakasız her türlü davranış ve düşünce. Ör: Bir kişiden hırsızlık yapmasının istenmesi.

B Dinin farzları; bir dini kabul edenlerin uyması gereken, dinin zorunlu kıldığı kurallar bütünüdür. İslamiyet’in beş farzı vardır fakat dört tanesi elinde yeteri imkânı bulunanlar için geçerlidir. Geriye bir farz kalıyor o da Kelime-i tevhit’tir.

C İnsanın fıtratı onun sahip olduğu yapıdır. Bu yapı içinde onun yaşaması için zorunlu haller farz, olup olmaması konusunda katı kurallar olmayan ama olmasında fayda olan haller de sünnettir.Seda CEMAL

C.7 A Liyakat: Yakışırlık ve doğruluk demektir.

Farz: Allah’ın emrettiği, yapılmasını istediği kesin olan şeyledir.

Liyakatli farz: Doğru olan farz demektir.

Liyakatsiz farz: Allah’ın emri olmayıp da dışarıdan şahısların uydurduğu farzlardır. Kendini âlim zanneden insanların uydurduğu farz diye gösterdiği şeylerdir. Liyakatli farza örnek vermek gerekirse; kurban kesmek sadece kan akıtmak değildir. Bazıları ise sadece kan akıtmak yeterlidir diyorlar. İşte bu liyakatsiz farzdır. Namazın bol elbise ile kılınması liyakatli, mini etekle ve pantolonla namaz kılınabilir denmesi liyakatsiz farzdır.

B Dinin farzları: dinin öngördüğü bir takım koşulları yerine getirmektir. İslamiyet’in birçok farzı olduğu söylenebilir. Ama en önemli farz Kelime-i tevhit’tir. Diğer farzlar ise insanın fıtratına, maddi ve sağlık durumlarına göre işleyiş göstermektedir. İslamiyet kolaylık dinidir. Zaten en önemli farz olan Kelime-i Tevhit diğer farzları ardı sıra getirecektir. Allah’ını seven O’ndan başka ilah olmadığına inanan birisi O’nun emrettiği her şeyi yapmaya çalışacaktır.

C Bir insanın fıtratının farzı, Allah insanı yaratırken akıl ve ruhu da vermiştir. İnsanlar fıtratlarının farzı gereği bu akıl ve ruhu da kullanarak yaratıcıları olan Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirmesidir. Fıtratının sünneti ise insanlara her şeyiyle örnek olan Peygamber efendimizi örnek almak ve güzel ahlaklı olmaktır.Funda AKDOĞAN

C.7 A Liyakatli farz demek: Akla uygun gelen ve yapılması kesin olan demektir. Örneğin; Allah’ın bize verdiği nimetlere bakıp düşünmek ve şükretmek hem akla uygundur hem de yapılması gereken bir şeydir. Namaz da askerlikte böyledir. Liyakatsiz farz demek: Yapılması gereken ancak akla uymayan demektir. Örneğin; üniversite hocalarının doçent olması için İngilizce bilmeleri farz koşulmuştur. Ancak bu akla ve mantığa uygun düşmeyip, dilimizi yeterli bulmadığımızı gösterir. Başkaları için çalışacağımızın bir göstergesi değil de nedir!!

B Dinin farzları, seçtiğimiz veya doğuştan bağlı olduğumuz dinin mutlak yapılması gereken kuralları demektir. Bu İslamiyet’te Rabbimizin bize yapmamızı emrettiği şeylerdir. İslam’ın gerçekte 5 farzı vardır. Ancak bu farzların geçerli olmadığı haller vardır. Çünkü bazıları herkesin yapabileceği şeyler değildir. Ben bu beş farzı önem sırasına göre yani yapılması kesin gereken ve herkesin de yapabileceği şeylerden yapılması herkesin üstüne farz olmayan şartlara göre sıralamak istiyorum.

Kelime-i şahadet getirmek

Namaz kılmak

Ramazan ayında oruç tutmak

Zenginlerin senede bir defa malının zekâtını vermesi

Şartların haiz olması durumunda ömründe en az bir defa hacca gitmek.

C Bir insanın fıtratının farzlarının insanın genetik ve zihinsel yapısının güzel ahlak için çalışması demektir. Özellikle aklın ve ruhun güzel ahlaka yönelmesidir. Sünnetleri ise; aklın ve mantığın süzgecini kullanarak güzel ahlak sahiplerinin davranışlarını incelemek ve örnek almaktır.İdris ÇELİK

 

C.7 A Liyakat demek herhangi bir şeye en doğru ve en kusursuza yakın uyumlu yakışan-ehil şeydir. Yani iki şeyden biri anahtar ise diğeri onun kilididir. Bu tanımdan yola çıkarak liyakatli ve liyakatsiz farz ne demektir şimdi biraz bunu açalım. Liyakatli farz: en uyumlu,en doğru farzdır. Örn. İslam dininde namaz kılmak. Bu en çok yakışan şeydir İslam ‘a. Liyakatsiz farz: yakışmayan uyumlu olmayan farz demektir. Örn. Büyü. 

 B Dinde yapılması gerekenler demektir. İslamiyet’in 5 farzı vardır. Kelime-i şahadet getirmek,oruç tutmak zekat vermek,hacca gitmek,namaz kılmak. Ama asıl olarak iki tanedir. Kelime-i şahadet getirmek ve namaz kılmaktır. Çünkü kişi oruç tutamıyordur hatalığı vardır bunun yerine ya  fakir doyurur ya da para verir. Eğer maddi durum iyi değilse zekat vermesine gerek yoktur. Yine maddi durumun iyi değilse hacca gitmezsin. Bu nedenle namaz ve kelime-i şahadet İslam dininin en önemli farzlarındandır.

C Bir insanın farzı,insanın bedensel ve zihinsel tüm bileşenlerinin,canlının doğasına ait tüm enerji hallerinin farzını, yapılması gerekenleri ifade eder. Bir insanın fıtratının sünneti ise,insanın bedensel,zihinsel,ruhsal enerji hallerinin insanın yapmasının yararlı olacağını,yapılırsa daha iyi olur.

Oktay BARAN

 

 

C.7 A Liyakat akıl ve ruhla insanın kendini en yakışır olan yere yerleştirmesi ve ahlaki davranmayı gerektirir. Liyakatsizlik ise insanın nefsinin ve zekâsının hayvani davranışlara yenik düşmesidir. Örneğin insanın çalışarak bir emek vererek yaşaması yerine başka insanları zor durumda bırakarak hırsızlık yapmaları.

 

B- Dinin farzları Allah’a inanma peygamber ve meleklerine inanma dinin gerektiklerini yapma, haram ve yasaklardan uzak durma İslamiyet’in farzları hac, namaz, zekât ve oruçtur. Yüce Allah insanların zorlanacağı hiçbir şeyi onlara vermemiştir. Her şeyi insanlar için kolaylaştırarak durumu iyi olanları zekât ve hacdan sorumlu tutmuştur. Namazı güzel ahlak ve sorumluluk teşkil etmek üzere orucu ise aç olanın halinden anlama ve öyle bir durumda dayanabilme yetisini sağlamak için yüce Allah farz kılmıştır.

 

C- Nefes alma, yeme, içme, uyuma ve benzeri şeylerdir. Sünnetleri ise aşk, sevgi ve benzeri şeylerdir.

sonuçlar vereceğini ifade eder.Bilge TÜRKER                        

 

 

C.7: A Liyakatli farz bir durum için en uygun yol yöntemdir.Örneğin Müslüman’ın dini gereği kul hakkını gözetmesi.Liyakatsiz farz ise bu durumun tam tersidir diye düşünüyorum.

B Dinin farzları namaz kılmak,oruç tutmak,hacca gitmek,zekat vermek ve kelime-i şahadet getirmektir.Bunların uygulanması farklılık gösterir zengin değilsen zekat vermezsin,maddi gücün yoksa hacca gitmezsin,sağlığın iyi değilse oruç tutmazsın,sağlığın el verdiği sürece namaz kılarsın.

C İnsanın fıtratının farzları insanın yaratılışı gereği yaratıcıya yapacağı ibadetlerdir.Sünnetleri ise farz olmayan fakat yapıldı mı hoş karşılanan durumlardır. RIDVAN OKUŞ

 

                                                                                                                                         

C.7  A Liyakatli olması gereken, verilen kuralların yerine getirilmesi gereken kaideler iken liyakatsiz tam tersidir.

B) Dinin farzıyla dinde yapılması gereken temel kurallar demektir. İslamiyet’in 5 farzı vardır. Kelime Şahadet, Namaz, Oruç, Hac ve Zekattır.

D Farz insanların yapması gereken kurallar iken sünnetler ise yapılması durumunda iyi olunabileceği durumlardır. Sevil DOĞAN

C.7 A Doğruluğundan eminiz diyemediğimiz birçok konuda hiçbir araştırma yapmadan, eleştiride bulunmadan duyduklarımıza, gördüklerimize körü körüne inanmaktır. örneğin;yıllarca her Arapça yazıya Kuran-ı Kerim’den bir parçaymış gibi saygı gösterdik.Oysa ne kadar yanlış bir düşünce.Tamam kutsal kitabımıza değer ve saygı veriyoruz ama bu anlamının ne içerdiğini bilmediğimiz Arapça yazıları kutsal saymayı gerektirmez.

       B Dinimizi daha derin anlamak, yüksek maneviyata ulaşmak ve kulluk görevlerimizi yerine getirip, rabbimize şükürlerimizi bildirmek amacıyla bizlere gerek kılınan her şeydir. İslamiyet’in beş farzı vardır.  En başta ve en önemlisi olan kelime-i şahadet yeni Allah’ı ve Peygamberi, kitabını kabul ediyorum ve inanıyorum demektir. Diğer dört farz da tamamen insanın gerek bedensel gerekse ruhsal durumuna bağlıdır. Örneğin hasta yatalak bir insandan namaz kılıp oruç tutmasını bekleyemeyiz  yada fakir bir insandan zekat vermesini,hacca gitmesini bekleyemeyiz.Hicret OKAN

           

C.7 A Liyakatli farz :En doğru ve kusursuz davranışı ifade eder .Liyakatsiz farz  ise bunun tam tersidir. Ör:İslam da zina yapmak liyakatsiz farz, yapmamak liyakatli farzdır.

       B Dince yapılması zorunlu olan davranışlardır. Ancak özel durumlar hariç  bunlar : Namaz,oruç ,zekat,hac ve kelime i şahadettir.

       C Fıtratın farzı :Yapmak mecburidir.Ör:Yemek yemek , Fıtratın sünneti : Yapılması zorunlu değildir Ör : spor yapmak Hakan ALTUN

C.7 A Liyakatli farz: olması gereken yani yakışır farz demektir. Bunlara uyulması ve yapılması gerekir. Liyakatsiz farz diye bir fikre katılmıyorum. Bence böyle bir farz olamaz. Liyakatli farza örnek: namaz kılmak…

B Dinin farzları dinimizin emir buyurduğu ve yapılması zorunlu davranışlardır. İslamiyet’in 32 farzı bulunmaktadır. Bu 32 farza bağlı olarak bazı farzlar da vardır.

C Bir insanın fıtratının farzı, doğasından gelen yapılması gereken yani zorunlu olan davranışlardır. Sünnet ise daha iyi olacak davranışlardır. Bunda zorunluluk yoktur. Bence insan fıtratının farzı okumak ve aile kurmaktır. Sünnete örnek ise araba almak diye biliriz. İbrahim AKKOYUN

 

C.7 A  İşte bu Misal bir insanı ele alacak olursak, fiziksel olarak bütün gücünü kullansa bile uçma yeteneği bulunmadığı için hiçbir şekilde uçması söz konusu olamaz ve insanda değişmeyen bir özelliktir. Ama bir kuşu ele alacak olursak uçmak kuşun doğasında olduğu için bu yeti kendisinde zaten vardır. Yani kuş uçmak için herhangi bir şekilde ekstradan çaba göstermez. Çünkü bu onun fıtratında zaten vardır. Bu türe özgü bir husustur.

B) Dini din yapan, hiç vazgeçilmeyecek olan kurallar bütünlüğüdür. Bana göre İslam’ın üç farzı vardır: 1.Allah’a iman 2.Peygamberlere iman 3.Allah tarafından Hz. Muhammed ile gönderilen Kuranı Kerime iman.

C  İnsanın farzları Tanrı’dan aldığı ruhun özündeki erdemdir. Tanrı’ya inanma, yaratıcının olduğunu hissetme, kendi acizliğini görebilme gibi hususlar insanın farzlarıdır. İnsan bunlardan kaçamaz. Sünnete gelince mesela sade bir insan olarak Hz. Peygamberi örnek göstermek gerekirse Tanrı İslam dini için belli farzlar koymuştur. Örneğin öğle namazının dört rekât olması gibi. Ama Hz. Peygamber özündeki erdemin etkisiyle altı rekât daha kılmayı tercih etmiştir. Bu onun insani tercihinin sonucudur. İşte bu tercih meselesi İslami sünnettir. Ramazan ERGÜN

C.7 A Liyakatli dogma: yakışık olan davranışlar, olaylardır. Örneğin: Kulun Allah’a ibadet etmesi.

Liyakatsiz dogma: Yakışık olmayan, hoş karşılanmayan, uygunsuz davranış ve olaylardır. Örneğin günümüzde uygulanana laiklik kavramı.

B Allah’ın yapılmasını mazeretin olmadığı taktirde zorunlu kıldığı hükümlerdir. Hac, oruç, namaz, zekat gibi farzlarda mazeretin olduğunu düşünürsek geriye bir farz kalıyor o da Kelime-i Şahadet getirmek.

C Bir insanın fıtratının farzları ırsi olarak ebeveynden çocuğa geçmeyen akıl ve ruhtur. Fıtratın sünneti ise insandan insana farklılıklar gösteren nefis, beden, genetik yapı, mantık gibi kavramlardır. Semra DAĞ

C.7 A Liyakatli dogma anlamca çelişen kelimelerden oluşmaktadır. Çünkü liyakatli doğru olana yakışan şey ise bu dogma inanca ters düşebilir. Liyakatsiz farzda genel olarak dogmadır.          
 B  Din gereğince yapılması gereken davranışlardır. Bir farzı vardır. Diğer dört farz ise imkanlar olduğu sürece yapılan şeylerdir.

C İnsan fıtratının farzı canlılık özelliğinin devam edebilmesi için organizmanın biyolojik olarak yapması zorunlu olan yaşamsal faaliyetlerdir. Sünnet ise insan davranışının bilinçli olarak yapması gereken artı yaşamsal faaliyetlerdir. AYTEN YILDIZ                                                                                           C.7 A Akıllı akılsız farz kişinin yapması için konulmuş dini kurallardır. Kişinin dünyada olmasının bir nevi nedenidir.

B Dinin emrettiği emir ettiği kurallar bütünüdür. İslamiyet’te beş farz var. Ama din bunların tamamını bir anda yapmayı emretmemiş. Hasta olduğunda oruç tutma zorunluluğu yoktur. Paran yoksa hac farz değil. Bunun gibi birçok kolaylık var…

C Farzlar yapılması zorunlu olan kurallar. Sünnetler yapılması zorunlu olmayan dini kurallar bütünüdür.Adnan YILMAZ

C.7 A Liyakatli: faz alması ve yapılması gereken daha çok ha edilerek elde edilmiş kaideler bütünü liyakatsiz de tam tersi.

      B Dinin farzları demek, dinde uyulması zorunlu kurallar demektir. İslamiyet gerçekte 5 farzı vardır. Kelime-i Şahadet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekat vermek ve Hacca girmektir.

      C Bir insanın fıtratının farzları demek Allah’ın insana yaradılışından başlayarak yüklemiş olduğu vasıflardır ki bunla bir insan için olmazsa olmaz kaidelerdir. Sametleri ise farzlar kadar olmasa da insanda mevcut bulması gereken vasıflardır Süheyla BÜRÇÜN                                                                                                 

 

C.7 A Liyakatli farz bir şeye en doğru ve kusursuza yakın uyumlu davranıştır. Liyakatsiz farz ise bunun tam tersidir. Örneğin İslam dinine göre içki içmemek gerekiyor. Kişi buna uyarsa liyakatli, uymazsa liyakatsizdir.  

B Dinin farzları İslam dinine göre 5 tanedir. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kelime-i şahadettir.  İslam dinine göre ekonomik şartlar yetersiz ise kişi hacca gitmez, zekât vermez. Sağlık durumu elverişsiz ise oruç tutmaz olabildiğince de namaz kılmalıdır. Bu da gösteriyor ki İslam dininin mükemmel bir din olduğunun kanıtıdır.

C Bir insanın fıtratı (yaratılış özelliği) farzları her şeyden önce yüce yaratıcıya olan sorumluluklarını yerine getirmelidir yani bir kul bilinciyle yaratıcıya şükretmek ve ibadet etmek olduğunun kanısındayım. Sünnetleri ise güzel ahlak,yardımlaşmak,insanları sevmek,hor görmemek olduğunun düşüncesindeyim. Şahabettin BALCI

C.7 A Liyakatli farz, iyi kurallar ve değişimlerdir. Ahlaklı insan için verilen öğütler gibi Liyakatsiz farz; kötü ve yanlışı içeren bütünleştirici değişimlerdir. Örneğin; öldürmek için eğitilen askerler gibi.

B Dinin farzları insanların doğru uygulamaları yapmaları için dince belirlenen kurallardır.

C Bir insanın fıtratlarını, farzı gerekli olan şeylerdir, sünnetleri ise fıtratına kazandıracağı şeyler anlamına gelir.Medeni BAYAR

 

C.7 A Liyakatli farz: Doğru, gerekli, faydalı, olması ve yapılması gereken farzdır. İslam dininin farzları gibi. Liyakatsiz farz: Liyakatli farzın tam tersidir. Asrın gerektirdiği sözüm ona medeniyet maksadıyla süslenmiş hayatın gerekleri gibi gösterilen her şey.

B Dinin farzları: Dinde olması ve yapılması gereken kötülüğe, yanlışa karşı resti çeken farzlardır. İslamiyet’in 5 şartı vardır. Namazın hiçbir şekilde terkine fetva yoktur, kelime-i şahadet ise yapılmasında hiçbir zorluk olmadığından kesin yapılmalıdır ama oruç zekât ve hacın yerine getirilmesi için maddi bazı şeylerin olması gerektiği için ve yapılmadığında bir şekilde telafisi olduğu için namaz gibi değildir ama böyle olması onların farz olmadığını göstermez ne olursa olsun islamın şartı 5’tir.

C İnsanın fıtratının farzları insanda olmazsa olmazlarıdır. Sünnetleri ise; olması erdem sayılabilecek her şeydir. Kevser SÖYLER

C.7 A) Liyakatli farz, en doğru, uyumlu gerekliliktir. Tamamlayıcıdır. Liyakatsiz farz, doğru olmayan, uyumsuz gerekliliktir.

B) Dinin farzları, bir dinin gerektirdiği ve mensuplarının yapması gereken kurallardır. İslamiyet’in beş farzı vardır. Namaz bunların arasında öndedir. İmanın direğidir.

C) Fıtratın farzları, yapılması gereken, var olanlardır. (ruh ve akıl). Sünnetler ise sonradan edinilen farzdan daha tavizli olanlardır. (Zekâ, nefis… gibi). Ayşe ARSLAN

C.7 A Liyakatli farz: akıl ve ruhun samimiyetine güvenerek ortaya atılan dogmalardır.

Liyakatsiz farz: nefis ve mantığa uyarak yapılan dogmalardır.

       B Dinin farzları: dine mensup olan kişilerin yerine getirmesi gereken ibadet, davranış ve hareketlerin tamamıdır. İslamiyet’in beş farzı vardır. Ve bu da değiştirilemez bir gerçektir. Çünkü dini bir farzı aksatmak bile büyük günahtır.

       C Bir insanın fıtratının farzları: dini kurallara uymak, bedenin ihtiyaçlarını karşılamak(yemek, içmek…) …

Fıtratının farzları ise: sevmek, sevilmek, eğlenmek, gezmek…Mehmet Nuri EŞİN

C.7 A Liyakatli farzlar, İslamiyet’in getirdiği farzlardır. Liyakatsiz farzlar ise; dinin gereği olmayıp dışarıdan uydurulan farzlardır.

B Dinde yapılması ve yerine getirilmesi gereken mutlak kurallardır. İslamiyet’in 5 farzı vardır. Kelime-i şahadeti mutlaka söylemek gerekir. Yani ilk başta Allah’ın var olduğuna O’na iman ettiğini belirteceksin. Diğer farzlarda bir takım kolaylıklar sağlanmıştır.

C İnsanın fıtratının farzları: İnsanın doğuştan itibaren sahip olduğu özelliklerdir. Örnek:Yeme, içme gibi… Bu farzlar doğrultusunda hareket etmesi de sünnetleri içerir.Zülfü ERYATAN

C.7 A Kişinin doğru ya da yanlış kararlarıdır.

   B Dinde uyulması gereken kesin hükümlerdir. İslâmiyet’in 5 farzı vardır ama kesinlikle herkesin yapması gereken 2 tane vardır.

   C Fıtratın farzları toplumda hoş karşılanmayan hareketlerdir. Sünnetleri ise kişini kendisine yakıştırmadığı şeylerdir. Idban KUDAY

 

 

C.7: A) Liyakatli farz tüm insanların yapmakla mükellef olduğu işlerdir, liyakatsiz farz birtakım insanların yaptığı takdirde diğer insanlar üzerinden mükellefiyetin kalkmasıdır.

       B) Din kurallarının koyucuları tarafından kesin bir dille yapılmasını öngördüğü işlerdir. Eğer insan Allah’ı bilip tek olduğuna inanıp her şeyin ondan geldiğini bilmek tek şarttır diğerleri de insanın gücünün yettiği kadar yapması gerekenlerdir.

      C)Tüm insanlar yaratılış itibariyle belli bir fıtrat üzere yaratılmışlardır. Tüm insanların yapması gereken ve fıtratına uygun kendisine ağır gelmeyecek şekilde yükümlülükleri vardır. Elinden geldiği şekilde bunları yapmalıdır. Mehmet GENÇ

C.7 Liyakatli farz kesinlikle uyulması ve insanın fıtratına uygun farzlar,dini farzlar örnek olarak verilebilir.Liyakatsiz farz toplumun koyduğu kurallar olarak örnek verilebilir.Liyakatli ve liyakatsiz farzlara mesela dinin farzları örnek verilebilir yani namaz kılmak farz ama hastalanan biri farz olmayabilir.Dinin farzları ise yapılması emredilmiş ve yapıldığında sevap kazanılan,yapılmadığında cezası olan farzlardır.ŞAHİN KARAN

 

C.7 A Liyakatli farz fıtrat oluştuktan sonraki vazgeçilmezlerimizdir.Liyakatsiz ise yapılıp yapılmaması söz konusu bize bağlı olan fiiliyat veya düşüncelerdir.

B Günlük yaşantımızdan çıkarabileceğimiz gibi bir iş yerinde dahi işlerin düzenli akışını sağlamak için belli başlı taviz gerektirmeyen kuralları vardır.Aynen dininde taviz gerektirmeyen hususlarıdır farzları.Yani dinin temelini oluşturan davranışlarıdır.Çünkü din düşüncenin fiiliyata geçtiği andır.Örneğin namaz kılmak dinin farzıdır ve bu durum gerek hadisi şeriflerde gerekse de kuranı kerimde bir çok yerde üzerinde durulduğundan anlamaktayız.İslamiyet’te insanın  durumuna göre düşünürsek farzı 2’dir.Kelimeyi şahadet ve namaz.

C Bir insanın fıtratının farzları doğumdan itibaren yaşadığı toplum cihetiyle veya inancı sayesinde şekillendirdiği kendince vazgeçilmezleridir. Fıtratının sünnetleri ise yapılıp yapılmaması benliğine kalmış düşünce veya davranışlardır. Yusuf AKIL

 

 

C.7 A Liyakatli farz terk edilmesi kesinlikle yasak olan farzlardır.Liyakatsiz farzlar ise kişinin yapabilme durumuna göre yapmaya elverişli durumu olanlara farz olan farzlardır.

B Dinin farzları Allah tarafından insanların yapması için konulmuş emirlerdir.İslamiyet in farzlarından bazıları kişilerin maddi ve manevi durumlarına göre yapması kişilere bırakılmıştır.İslamiyet dini hoşgörü dinidir.Örneğin hac kişilerin maddi durumu kötüyse yapılmayabilir.

C Fıtratına uygunları farzlarıdır yani yapılmazsa fıtratın zarar göreceği şeylerdir.Sünnetleri ise yapılıp yapılmaması kişiye bağlı olan şeylerdir.Örneğin yemek yemek fıtratın farzı eğlence ve etkinlikler fıtratın sünnetleridir.Yasin Murat KAHRAMAN

C.7 A Liyakatli Farz: Hukuki veya gayri hukuki, bilerek veya bilmeyerek; toplumun, milletin ,devletin menfaat farzlarının önceliği için çalışılmalıdır.

Liyakatsiz Farz: Bir insan, devlet veya toplumun şahsi veya azınlığın çıkarı için arda kalan tüm varlıkların haklarına hile, hırsızlık ile zarar vererek gasp ederek koruduğu kendi menfaat farzlarıdır.

Örnek: Teknolojik ülkelerin kendi menfaat farzları için başka ülkelerin insanlarını bilim ajanı olarak kullanması

B Dinin farzları o dine mensup olan herkesin uyması gereken kurallardır. İslamiyet’te 32 farz vardır: İmanın şartları(6), İslam’ın şartları(5),Abdestin farzları(4), Guslün farzları(3), Namazın farzları(11), Teyemmümün farzları(3).Bunlar İslam dininin en genel farzlarıdır. Her ne kadar farz deyince aklımıza bu 32 farz geliyor olsa da, İslam dini çok geniş bir dindir. Bu din ilim, bilim, ahlak… Her konuda bilgi içeren bir kitaba sahiptir. Hem bu kitabıyla hem de peygamberimizin sünnetleriyle aslında insanların üstüne düşen birçok farzı içerdiğini görürüz. İslamiyet ilime, bilime önem veren bir dindir. Bu yüzden insanlara farz olan ilimler vardır. Eğitim öğretim İslamiyet’te çok önemlidir. İslamiyet’e göre bilmeyenler bilenlerin sorumluluğundadır. Yani bir konuda cahil olan birini bilgilendirmek, bu konuyu bilen kişinin görevidir. Güzel ahlak da İslam dini için çok önemlidir. Çünkü güzel ahlak ile insanlar nefislerinin şerrinden korunabilir. Bunlara eklenebilecek birçok örnek vardır mutlaka. Hulasa İslam dinin güzel iyi olan her şeyi öngörür.

C Bir insanı hayvanlardan ayırıp özgürlüğünü korumasını sağlayan irsi olmayan; fakat insanda bulunması farz olan iki kavram vardır. Bunlar akıl ve ruhtur. Akıl ve ruhu güzel ahlakla sonuçlandırmak da bir insanın fıtratının sünnetidir diyebiliriz. Bir insanın fıtratının farzları ise kişinin dinin kurallarını toplumu da göz önünde bulundurarak, fıtratının kaldırabileceği ölçüde yerine getirmesidir.Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.7 A- Liyakat kelimesini anahtar kilit mekanizmasına benzetebiliriz dolayısıyla liyakatli farz uyan kurallar liyakatsiz ise tersi olarak düşünülebilir. İnsanın temizliği ona yakışan bir halet tir.

      B- Dinin gereklilikleri olarak düşünülebilir. Bizim dinimizin geniş kapsamda beş farz üzerine inşa edilmiştir. Bunlar iki şahadeti getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca girmek ve zekat vermektir.

      C- Bir insanın fıtratında olmazsa olmazları farzları, olursa daha iyi olurları sünnetleridir diye düşünüyorum. Zeynel PEKEDİS

C.7 A- Liyakatli farz fıtrat oluştuktan sonraki vazgeçilmezlerimizdir.Liyakatsiz ise yapılıp yapılmaması söz konusu bize bağlı olan davranış veya düşüncelerdir.

B-Dinin farzları dinin vazgeçilmezleridir.İslamiyet’in gerçekte 5  farzı vardır.

C-Bir Ademoğlu’nun fıtratını farzları o insanın yaratılırken sahip olduğu özelliklerden dolayı yerine getirmesi gerektiği şeylerdir.Mesela kimi insanlar çok istemesine rağmen namaz kılamamaktadır.Bu onların fıtratında yoktur.İbrahim KILIÇ

 

C.7Allah (c.c) yapmamızı istediği şeylerdir. Beş tanedir.AYŞE ÇATAK

 

C.7 Liyakatli farz insanın doğasına uygun ve toplum tarafından da kabul görülen farzlardır. Liyakatli farza örnek verecek olursak ahlaklı olmak diyebiliriz. Liyakatsiz farz ise insanın bilincine ve yapısına uygun olmayan farzlardır. Liyakatsiz farza örnek verecek olursak putlara tapınmayı verebiliriz. Leyla ALTUN

C.7 A Bazen yapmamız gereken şeyler vardır. Bunların uygunluğu ya da yapılmasının ne kadar doğru olduğu tartışılmalıdır. Ancak insan bazen bir şeyi doğru veya yanlış olsun yapmak zorunda kalabilir yani uygunluğuna bakamaz. Mesela bugün İran da insanlara verilen hırsızlık cezası gibi. Bize göre fazlaca sert olan ve nefsine hâkim olamamanın bir sonucu olan hırsızlığa verilen ceza onlara göre en doğru yoldur.

     B Dinin farzları dinimizce yapılması zorunlu olan ve aksi günah olarak tabi edilen davranış ve ibadetlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak, peygambere ve onun kitabına inanmak, meleklere inanmak, hacca gitmek, zekât vermek dinimizce bize farz kılınan davranışlardır.

     C İnsan fıtratının en büyük farzı yaşamaktır çünkü Allah’ın verdiği canı yine Allah alır. Yalan söylememek, insanlara küfretmemek, kul hakkı yememek insan fıtratında en önemli farzlardır. İnsan yaratılışının en önemli sünnetleri ise komşu ziyareti, yardımseverlik, güler yüz, tatlı dil, merhametli olmak, cana yakın olmak yani güzel olan her türlü davranış. Velat SAYUR

C.7. A)

B) Dinin farzları: Allah tarafından yapmamız emredilen şeyler. 4 farz vardır.Leyla TOPÇU                 C.7  A )Toplumda geçmişten ve atalardan kalma bazı adetler vardır ki bunların doğruluğu tartışmaya açıktır.Bunlar çoğu zaman toplumun ortak benimseyişleri ve adetleri olduğu için değiştirmek veya yok etmek çok zordur.Elbette bazı benimseyişler akla ve mantığa uyduğu için doğruluk payı yüksektir.Bunlara liyakatli dogma diyebiliriz.Örneğin, zekat  vermek bir dini emirdir.Ama bu emrin sadece bir emir olmadığını ve toplumdaki zengin fakir köprüsünü kurduğunu söyleyebiliriz.Liyakatsiz dogma ise kötü yaşantılar sonrası ve cahilce oluşturulmuş, hiçbir mantıki gerekçesi bulunmayan inançlardır.Örneğin, kara kedinin şeytan olduğuna ve uğursuzluk getirdiğine inanmak saçmadır, koşullanmadır.

      B )Din insanın neye inanacağını ve bu inançları tamamlayan ibadetleri kapsar.Dinin farzları da bunlar üzerine kurulu ve yapılmazsa dine uyulmadığını gösteren şartlardır.İslamiyet’te İslam’ın şartları ve imanın şartları adı altında kurallar vardır.Bunların birincisi insanın neye inanacağını, ikincisi ise içtimai hayatta inandıkları için neler yapabileceklerini kapsar.Asıl olarak İslam’ın en önemli şartı, Allah(c.c.)’a inanmaktır.Diğerleri ise bu şartı destekleyen sac ayaklarıdır.

C )İnsan fıtratının farzları ve sünnetlerinden maksat, insanın benimsediği ve vazgeçilmez sabit düşünceleri ile değişebilir bilgilerdir. Yani insan bazı konularda çok tutucu ve karakterli davranırken bazı konularda ise daha yumuşaktır. Ali Osman ERAN.

C7.A)Layık olan farzlar yeme, içme gibi doğal ihtiyaçlar ve sevmek, yardım etmek gibi duygulardır.

B)Din, inanmaktır. İnsanoğlu var olduğundan beri bir şeye inanma ve tapınma ihtiyacı duymuştur. Bu olay insanın fıtratından gelir. İnan insanda dinin getirdiği yoldan yürür. Yürürken de bu dinin farzlarını yerine getirmeye çalışır. İslam’ın 32 farzı vardır.

C)bir insanın fıtratının farzları düşünme konuşma gibi eylemlerdir. Bunlar genellikle kişinin kendisi ile ilgilidir. Ama sünnet genellikle kişinin sosyal çevresiyle ilgilidir. Halil KURTAY

 

C7 C İnsan fıtratında sevgi,sığınma ve korunma duygusu vardır.Bu duygulara farkında olmadan hizmet eder ve bu hizmeti ‘yapılması mecburi’ bir kavram olarak algılar/algılaya gelmiştir.                    M. Nuri KORKMAZ

B Farz dinen yapılması mecburi olan kurallardır.İslamiyet’in bu bağlamda 32 farzı vardır. M. Nuri KORKMAZ

 

C.7 a)fikrim yok

C7 A Liyakatli farzlar insanın fıtratına aykırı olmayan, yani insanlık değerleriyle bağdaşan  farzlardır. Liyakatsiz dogmalar ise insanlığın değerlerine abes olan farzlardır.

B Dinin farzları; dinen yapılması zorunlu olan kurallardır. İslamiyet’te gerçekte bir tane farz vardır. Zekat vermek, Hac’a gitmek gibi farzlar parasız zengin kişiler için farzdır. Oruç tutmak da sağlıklı kişiler için farzdır lakin; namaz kılmak herkes için farzdır, aklı ve dengesi bozuk olanlar hariç.

C Bir insanın fıtratının farzları; insanın yaratılışıyla beraber getirmiş olduğu farzlardır. Yemek içmek, cinsellik ve sosyal ilişkiler gibi.     Salih Sosyal

C.7 A Liyakat: Yakışırlık ve doğruluk demektir.

Farz: Allah’ın emrettiği, yapılmasını istediği kesin olan şeyledir.

Liyakatli farz: Doğru olan farz demektir.

Liyakatsiz farz: Allah’ın emri olmayıp da dışarıdan şahısların uydurduğu farzlardır. Kendini âlim zanneden insanların uydurduğu farz diye gösterdiği şeylerdir. Liyakatli farza örnek vermek gerekirse; kurban kesmek sadece kan akıtmak değildir. Bazıları ise sadece kan akıtmak yeterlidir diyorlar. İşte bu liyakatsiz farzdır. Namazın bol elbise ile kılınması liyakatli, mini etekle ve pantolonla namaz kılınabilir denmesi liyakatsiz farzdır.

B Dinin farzları: dinin öngördüğü bir takım koşulları yerine getirmektir. İslamiyet’in birçok farzı olduğu söylenebilir. Ama en önemli farz Kelime-i tevhit’tir. Diğer farzlar ise insanın fıtratına, maddi ve sağlık durumlarına göre işleyiş göstermektedir. İslamiyet kolaylık dinidir. Zaten en önemli farz olan Kelime-i Tevhit diğer farzları ardı sıra getirecektir. Allah’ını seven O’ndan başka ilah olmadığına inanan birisi O’nun emrettiği her şeyi yapmaya çalışacaktır.

C Bir insanın fıtratının farzı, Allah insanı yaratırken akıl ve ruhu da vermiştir. İnsanlar fıtratlarının farzı gereği bu akıl ve ruhu da kullanarak yaratıcıları olan Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirmesidir. Fıtratının sünneti ise insanlara her şeyiyle örnek olan Peygamber efendimizi örnek almak ve güzel ahlaklı olmaktır.Barış ÖZTÜRK