70.21.YY’DA insanlık, gereksinim duyduğu ortak payda alfabeyi, lisanı , matematiksel iletişimi, yararlı tüm kültürleri liyakatli tevhit etmeyi, ilişkilendirmeyi…vb oluşturmayı başaramazsa; aslı olduğu halde ama etnik konuma düşmüş-düşürülmüş; dil, kültür, din…vb azınlıkların geleceği geçmişteki gibi mutlaka dağdan bağa inen hazırcı vahşi çoğunlukların veya liyakatsiz güçlülere ait kapitalist, kültür, inanç, din…vb doğal(vahşi) abluka, çok yönlü asimilasyon ve sosyal tufanından kurtulamayacaktır. Bu evrensel insanın uzaya açılmadan verebileceği sınavıdır. Bu sınavı başarı ile liyakatli aşmadan tüm insanlığın geleceği hüsran(sabrı, imanı, hakkı tavsiye edenler ve iyi amel işleyenler hariç) ve derbeder olacağından emin olabilirsiniz. Önermesini gerekçeli ret ediniz.

İpucu;Amerika kıtası insanlarının Avrupalılar tarafından istilasını;Astekler, Mayalar ve İnkalar’la ilişkilendirmeye çalışın. Bugüne kadarki ve bu günkü varlıkları, teknolojiler, eşyayı, uzaydaki varlıkları …vb her şeyi kültürel baskınlık, talan, asimilasyon…vb liyakatsizliklerle dolu isimlendirmek bilimsel ve iletişimsel kaosa neden olmuştur. Uzay çağında insanlığın azami ve kusursuz organizasyonu için elzem farzlardan biri olduğundan emin olunuz. Her şeyden önce insanlık için, Allah CC’HUNDAN en hayırlı yardım, taktir ve mukadderatı dilemek isterim.Yada yer küresinde yaşadığı toprakların asli insanları ve unsurları olduğu halde etnik duruma dürülmüş kavimlere namuslu ve dürüst empati duymaya çalışın. Var olan Doğal (Vahşi) Demokrasi ve hayvani eğitim sistemlerinin yetiştirdiği ve ürünü olan günümüz insan postuna bürünmüş özde vahşi ahlaklı insan ve toplumlarla ilişkilendirmeye çalışın. Dünyanın ve doğanın vahşi insan sorunu olabileceğinden emin olun. Güzel ahlaklı (peygamber ahlaklı) insan yetiştirmenin eğitim sistemi ve insanı demokrasiler oluşturmayı düşünün.İnsanlığı ve tüm insanları gelecekte bir bütün olarak tasarlanmayı düşünün.

 

C.70.Kavimlerin toplumların gelişmesi için bu kaçınılmaz bir süreçtir. Dünyanın kuruluşundan itibaren her zaman savunulan bir görüş vardır. ‘Büyük balık küçük balığı yutar’ sözünü ilke haline getirmeliyiz. Bu durumu vicdani olarak düşündüğümüzde ne kadar insanlık dışı ve demokrasiye aykırı olduğunu bilsek bile yinede kapitalist bir dünya düzeninde yaşamak zorunda olduğu için bu görüşe boyun eğmek zorundayız. Eğer dünyanın bilimde, teknolojide, sanatta, siyasette engelsiz bir şekilde gelişmesini istiyorsak kapitalist ve asimilasyon düşünceleriyle kendini besleyen bu düşünce akımlarına riayet etmek zorundayız.  Elif DEMİR

C.70 Günümüzde evrensel bir alfabe yok. Ama belli bir gücün alfabesi şu an hakim. Bu gücün dili evrensel olarak kabul görüyor.Bu sonucu azınlıkların değerlerini yutacak diye görmüyorum. Yani azınlıklar kendi değerlerine sahip çıktıkları sürece bu değerleri yaşatırlar.İlla ortak bir alfabeye ihtiyaç gömüyorum. Mehmet ERGÜN

C.70 Senin kimliğini asimile etmek isteyen bir çok etken vardır.Buna sen dur diyebilirsin:Japonya kendi dilini ve kültürünü muhafaza edebilmiş.Peki dayanak noktası ne? Sağlam bir aile ilişkisi ve kendi içinde barışık bir toplum olmak lazım. .HİKMET ÇITAK

C.70 Her toplumun iletişimini sağlamak için kullandığı bir dili vardır. Ama ortak bir dil varsa onu kullanmak en mantıklısıdır. Bunu anlamak için uzaya çıkmaya gerek yok. Şeyda  ÜSTEK

C.70.İnsanların paylaşımcı olmaları ve insanlar alışveriş içinde olup birbirlerini tanıyabilmelidirler. Paylaşımcı olunca insanlar doygunluğa ulaşacaktır. ÖR: Bir canlının beslenmek için yiyecek bulamayınca başka bir yere göç etmesi ile gittiği o yerin doğal dengesinin bozulması gibi. Berrin ÖZGÖKÇE

C.70 Geçmişten günümüze insanlık tarihinde birçok değişme ve gelişme yaşandı. İnsan hakları, demokratikleşme, çok kültürlü devlet yapıları vb. birçok gelişme insanların birbirlerinin dil, alfabe ve dinlerine saygı göstermelerini sağlamıştır. Bu tür gelişmeler ortak payda lisan olmasa bile insanların birbirleriyle hoşgörü içinde yaşamalarına ortam sunmuştur. Yani geçmişte yaşanan ve hazırcı vahşi toplulukların gerçekleştirdiği asimile etme ve hâkimiyet sağlama anlayışlarına artık dünyada yer verilmemeye başlanmıştır. Neslihan YARDIMCI

C.70 Evrensel ortak payda oluşturulmadan da bazı toplumlar kültürel değerlerini korumuşlardır. Ortak payda da alfabe, lisan, matematiksel iletişim oluşturulmazsa tüm insanlığın geleceğinin kaos olacağından bahsedilemez. Dinçer KÜÇÜK

C.70 21. yüzyıl da toplumların küreselleşmeye sıcak baktığı dünyadaki bütün sınırların kalktığı dönemde ortak tek bir dili kullanmak toplumlar arası ilişkiyi güçlendirir. Mehdi BİNİCİ

C.70 Evet,insanların daha iyi anlaşabilmesi için ortak paydalarını bulup,farkları görmezden gelmeye çalışmak,toplumlar ve insanlık için daha iyi olacaktır.Ancak bunu yaparken,yani ortak bir alfabe, lisan, matematiksel iletişim…vb oluşturulmaya çalışılırken sömürgeci devletlerin,insanları etkisi altına alması da çok kötü sistemlere sebep olur.Aslında en önemlisi,insanlar asıl güzel ahlak ile yetişip-yetiştirip bu şekilde topluluk oluşturursa,işte bu en gerçek ve güzel payda olmuş olur.Peygamber ahlakını örnek alan insanların geleceği ne hüsran ne de derbeder olur.Gerçek olan sınav budur.Halise KADİRHAN

C.70 İslam alemine mensup olan toplumlar dil,ırk,mezhep,vb… ayrılıklar nedeniyle birbirleriyle yüzyıllarca savaşmışlardır. Eğer İslam alemi bir olmayı başarabilir ve kendi içinde didişmez ise işte o zaman dışarıdan gelecek her türlü tehlikeye karşı kendilerini korumuş olurlar. Aksi taktirde savaş bu coğrafyada  hiç durmayacaktır. Esra ALİHANOĞLU

C.70 İnsanlık tarihi güzel bir ahlaka sahip değilse dilini, dinini, kültürünü, örf ve adetlerini benimsememişse insanın gereksinim duyduğu ortak alfabeyi, lisanı, matematiksel iletişim ilişkilendirmeyi başaramaz.  Yasemin YILDIZ

C.70 Biz eğer gerçekten saydıklarınızı ilişkilendirmeyi başaramazsak gelecekte ( hatta şimdiden tohumları atıldı)bizi çok kötü günler beklemekte. Amerika kıtası keşfedildikten sonra oradaki insanların insanlığa yapığı büyük zararları göz ardı edemeyiz. Bundan korunmanın yegane yolu güzel ahlaklı insanlar yetiştirmektir. Nura DEMİR

C 70-Belki liyakatsiz yaşayanlar böyle bir tufana kapılabilirler.Ama peygamberi örnek alan Kur-anı rehber alan insanlar böyle bir tufanın esiri olmayacaktır. Şaban ADAŞ

C.70 Dil kendini sürekli güncelleyen bir yapıya sahiptir. Eğer bir ülkenin dili kendini geliştirmezse,başka bir dilin etkisinde kalarak kültürel ve diğer alanlarda gelişmez. Bir nevi onun sömürgesi durumuna düşerek tarihe gömülüp gider.NAFİH ASLANCI

C.70 Doğal bir ortamda yaşayan toplumun, kavmi empoze etmek, asimile etmeye çalışmak dünyanın doğal dengesine aykırılık icap eder. Örneğin; bir tarlada solucanlar, böcekler ekinlere zarar verebilir bunun yanında topraktaki mikroorganizmaları parçalayarak toprağın azot dengesini sağlayarak bitkiye yarar da sağlar. Biz tutup da bu topraklara solucan ve böcekleri yok edecek ilaçla veya herhangi bir şeyle müdahale etsek bu sefer hem toprağa hem de bitkiye zarar vermiş oluruz. Dolayısıyla var olan doğal dengeye müdahale etmek en büyük cehalettir. Fatih  KIZILKAYA

C.70 Herkes kullanacağı dilde özgür ve hürdür. Hiçbir toplum buna karşı çıkamaz. Sonuç olarak buna karışan kavim yok olmaya mahkûmdur. Ayhan YILMAZ

C70)Bu kadar da karamsar olmak  sadece insanı bu konuma iter.İnsanlık tarihine bakarsak yok oluştan var oluşun üst sınırlarına ulaşıldığı görülür.Hacer BEYTER

C.70 Eğer sadece dil olarak pazarlama yapılır ve sadece bu konumda ilerleme yapılacaksa bu şekil düşünenler eksik kalacak. Ama dil, kültür, din, insanlık bunlar aynı anda düşünülerek liyakatli yerine getirilemezse dağdan bağa iniş olur. Bence...! Rıfat KOY

C.70 Böyle bir alfabe yapılması hususunda bir düşüncem olmayıp yapılması halinde iyi olacağını lakin faydacı devletlerin işine gelmeyeceği için ya kendileri faydalarınca bulur ya da bunu bu hususta yönlendirir. Murat YILMAZ

C.70 21. yy da gereksinim duyduğu ortak paydayı güçlendiremezse asimile ve sosyal tufanda kayıp gidecektir.Çünkü doğa her zaman güçlü olanını kendine alır ve geri kalanını da yok sayar.

Fatma TUNÇ

C.70 İnsanlar ortak evrensel bir lisanı oluşturmayı başaramazsa asimile olacaktır. Sabırlı, imanlı, salih amel işleyenler haricinde. Süper güçler aslanlar herkesi egemenliği altına alacak. Aysun AKBAŞ

C.70.Gelecekte ortak payda alfabeyi kullanarak bu olumsuzluklar görülmeyecektir. Coşkun DOĞRU

C 70 Buna gerek yoktur çünkü zaten böyle bir şey olmadan da bilim adamları uzaya astronot

göndermişlerdir. Ahmet ŞAHİN

C.70. İnsanlık bilim dilini ortak payda da birleştirebilirse geri kalmış medeniyetlerde gelişmişlik gösterecektir. Ancak bu dil diğer dilleri azınlık konumuna düşürmeden kullanılmalıdır. Dil kültürün aynasıdır dil yok olursa kültürde zamanla yok olur. Gonca ÖNLER

C.70. Bir ülkedeki insan topluluğu mutlaka çeşitli etnik gruplardan oluşmuştur. Bu etnik gruplar kendi dil, din, kültürlerinin kendi içlerinde yaşayıp, konuşup, hareket etmeli ama genel olarak ortak bir payda da birleşmelidirler. Eğer böyle bir anlayış geliştirilmezse devletin asmilasyonist propagandasına maruz kalırlar. Sariye OĞUR

C70. Dünya bir okul insanlar birer öğrenci hayat ise bir sınavdır .bu sınavda herkes bir şeyler yapmak için uğraşıp durur . bir soruyu anlamak bir soruyu çözmenin yarısıdır.buradan dilin ne derece önemli olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Cihan YILDIZ
C70.
İnsanlar eskiden kendi soyundan olanlarla beraber bir güç olur, birlik olur ve beraber göç ederlerdi. Çünkü sürüden kopmak tehlikeli ve savunmazsız kalma endişesi yaratıyordu. Ancak daha sonraları farklı ortak paydalar etrafında toplandılar bazen bir dini inanış, bazen ortak değerler, paydalar veya bazen de yapılan antlaşalar belirleyici oldu. Hadi GÜVENER

C70. Toplumları tek çatı altında toplayabilecek tek güç dindir Mustafa DAĞDELEN

C.70 İnsanın fıtratında liyakatsiz yollara sapmak yoksa, aile terbiyesi, inancı ve Allah korkusu olan birey hiçbir gücün etkisiyle kötü yollara saptırılamaz. Mehmet KAYASIZ

C.70.İnancı sağlam olanın ,ALLAH a inancı tam olanın ,sabrı kuvvetli olanın ,ahlakı peygamber ahlakı olanın ,Salih amel işleyenlerin ne kapitalist,ne asimilasyoncular,ne sömürgeciler.ne de liyakatsiz diğer şeyler bunları liyakatli yollarından saptıramaz. Baran ÖRENÇ

C.70.Böyle bir önermenin doğru olması durumunda şu ana kadar insanların helak olmasını gerektirirdi.Allah insanları hataları yüzünden helak etseydi yeryüzünde insan kalmazdı.Aslında doğal ırkların olması da bir bakıma renkliliği sağlar. Yunus ÇELEBi

C.70 Gereksinim duyulan ortak alfabe, lisan, matematiksel iletişim insanlık postuna bürünmüş kavimler tarafından abluka altına alınırsa hüsran açık ve nettir.Fakat ortak evrensel dil, ortak lisan ve matematiksel iletişim peygamber ahlakıyla ahlaklanmış,yani iman, hak,tefrit ve ifradı benimsemiş kavimler tarafından algıda değişmezlik ilkesine göre başarılı bir şekilde oluşturulursa bütün kavimlere güzel bir önderlik olacaktır.  Gonca DAL

C.70 Renk ve dillerin farklılığı Allahın ayetlerinden biridir. Allah bununla kuvvet ve kudretini göstermektedir. Peygamber efendimiz aslını inkâr edenler bizden değildir der. İnsanların kendi asıllarını inkâr etmemeleri, ona sahip çıkmalarıyla; asıllarına sahip çıkmaları da öz dillerini korumakla ancak sağlanabilir. İnsanın dilini korunması dini vazifesidir. Peygamber efendimiz zalim ve mazlum kardeşine yardım et buyurmaktadır. Vahşi çoğunlukların veya liyakatsiz güçlülerin güzel ahlakla donatmakla hem onların dünyada gücü ele geçiren kavim veya kavimlerin; kültür, alfabe, dil ve lisanlar diğerlerini asimile ederek diğerlerine baskın hale geçenler olmalarını hem de bu zulüm altında ezilecek olanları koruyabilir. Leyla SAYDAN

C.70 21.yy ’da insanlık gereksinim duyduğu ortak payda alfabeyi,lisanı,matematiksel iletişimi,yararlı tüm kültürleri liyakatli tevhit etmeyi,ilişkilendirmeyi…vb oluşturmayı başarmazsa;büyük bir asimilasyona girecektir ve bunun sonucunda hep savaşlar ortaya çıkacaktır.Buna katılıyorum.Çünkü insanlık eğer bunu başarmazsa büyük savaşlar olacaktır.Yani dünyayı kendi kendine bir şekilde yok edecektir.Bu nedenle de yine dine başvurulmalıdır.Birbirlerine sabrı,imanı,hakkı tavsiye edenler ve iyi amel edenler ve iyi amel işleyenler hariç kategorisine hani insanlar dahil olacaklardır ve güzel olan şeye ulaşacaklardır. Hülya ACARSOY

C.70 Tüm insanların gelecekle bir bütün olarak tasarlayabilmek için bu gün dünyanın her yerinde verilen eğitim ve öğretim sisteminin temeli peygamber ahlakıyla atılmalıdır.Yunus BOLLUK

C.70-bu konuda çok haklı konuşulmuş liyakatsizlerden her şey beklenir.BUKET KAYA

C.70 bu sınav insanın uzay çağından önce ve sonra sürekli karşılaştığı bir sınavdır.bu sınavı başarılı bir şekilde atlatmak için Allahın belirlediği ölçüler çerçevesinde yaşamak gerekir. Zaten böyle olaylar tarihte mevcuttur. Örneğin Peygamberimiz dönemini  göz önüne alırsak bir yandan Peygamber ahlakıyla yaşayanlar diğer yandan tam tersi bir hayat yaşayan müşrikler. M.EMİN AY

C.70.Bu dünyada insanlar kendi iradeleriyle hürdür. Yaptıklarından kesinlikle kendileri sorumludur. Bu nedenle insanlar kendi yaptıklarının ödülünü. Yanlış yaptıklarının cezasını alacaklardır. Allah (c.c) Rahman ve Rahimdir. Ceza gününün malikidir. Hediye KAYA

C.70 İnsanlar yazdıkları geliştirdikleri her aleti matematik ya da fizik kurallarını ilişkilendirip tevhitte kullanmamaktadırlar. Hatta bu insanların yararından çok zararına olmasına rağmen yaptıkları her teknolojik alet insanın yararından çok kapitalistlerin cebini ne kadar dolduracağına odaklanmıştır. Bunlar olmasına rağmen kimse baş kaldırmamakta. Nuray ERGİN

C-70  21. YY’DA insanlık gereksinim duyduğu ortak payda alfabeyi, lisanı, matematiksel iletişimi, yaralı tüm kültürleri liyakatli ilişkilendirmeyi..vb oluşturmayı başaramazsa; dünyaya egemen olan güçlerin güdümünde, her halkın kendi özünü, dilini, kültürünü, dini özelliklerini yitirerek, asimile olmalarına neden olacaktır. Bu da tek tip bir dünyada renksiz bir yaşamın oluşmasına sebep olacaktır. Neşe ÇAPAROĞLU

C.70.Gelişen teknoloji ve iletişim dünyanın ortak bir paydada bir araya gelmesini zorunlu kılmıştır. Zübeyir AŞUROĞLU