71.Her doğru her zaman  her yerde söylenmez, Bazı doğruları bazı yerlerde söylemek farzdır.
A- Önermesinin tersini yazınız.
B-Önermenin eksiğini tamamlayınız.

 

C.71. A.Açık sözlü olmak iyidir fakat her doğru her yerde söylenmez. Bazı şeyler bulunulan ortama, duruma göre değişebilmektedir. Bu durumun reddi yapılamaz.

B.İki önerme birbirine zıt düşmektedir. Biri söylenen sözün doğruluğu gerekçesiyle ortam  ne olursa olsun söylenmesi gerektiğini savunurken diğer görüş ortamına göre değiştiğini savunuyor. Anlam bakımından ters düşmektedir.  Elif DEMİR

C.71 A- Her söylediğin doğru olmalı, fakat her doğruyu her yerde söylemeye hakkın yoktur.

         B-Önerme doğrudur. Mehmet ERGÜN

C.71 A-İnsan dini öğretilerine göre yalanın mubah olduğu durumlar var;savaşta  kendi ordunu savaş stratejini söyleme durum da devletin zarar görür burada yalan söyleme durumu ortaya çıkar,veya karı koca arasını düzeltmek için söylenebilir aileyi koruman toplum hayatını korumak demektir. Ama her zaman yalan söylememek lazım adet haline gelirse toplum ahlaken çöker.

B-Doğruları her zaman savunucusu olacaksın ,sana maddi çıkarın için yalancı şahitlik teklif ederse dahi gene doğru söyleyeceksin.Doğru kavramı filizlendi mi gelecek nesil hak yolundan ayrılma bir durum ile karşılaşmaz ;çünkü onun ataları doğru yolunda yaşamış. HİKMET ÇITAK

C.71 A-Bence her zaman ne olursa olsun doğruyu söylememiz gerekir

B-Bazı doğruları bazı yerlerde söylemek farzdır yerine bence her doğruyu her zaman söylemek farz olmalı denilmesi gerekiyordu.Şeyda ÜSTEK

C.71. B) Her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir; her doğruyu da her yerde de söylemek haddin değildir. Berrin ÖZGÖKÇE

C.71 A) önermenin tersi; bazı doğrular bazen bazı yerlerde söylenebilir. Her doğru her yerde söylenemez.

         B) önermenin tamamlanmış hali; her doğru her zaman her yerde söylenmez. Bazı doğruları bazı yerlerde söylemek farzdır. Bazı doğruları ise hiçbir yerde hiçbir zaman söylememek gerekir. Neslihan YARDIMCI

C.71 Her doğru her yerde söylemek yanlış olur. Zamanını iyi ayarlamak gerekir.Mehdi BİNİCİ

C.71 Eğer biz kendimizden eminsek her zaman ve her yerde doğruyu söyler ve savunuruz. Bu toplumda yalnız kalsak bile geçerlidir. Sadece biz doğruyu söylesek bile doğrularımızın arkasında durmalıyız. Yasemin YILDIZ

C.71 Kesinlikle katılıyorum. Bazen doğru olan bir şeyi söylememek söylemekten daha iyidir. Bir söz vardır doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye.  Nura DEMİR

C.71 A.Önermenin tersi şu olabilir: Her doğru; nerede, hangi şartlar altında olursa olsun söylenmelidir.Doğruyu söylemek her yerde farzdır.

         B.Her doğru her zaman her yerde söylenmez.Doğruyu söylemenin de bir usulü vardır,bunun için doğru zamanı bilmek gerekir.Bazı doğruları bazı yerlerde söylemek farzdır.Bazı doğruları bazı yerlerde söylemek ise sahibine ziyandır.Halise KADİRHAN

C 71-Bazen yalan söylemekte mubahtır.Şaban ADAŞ

C.71.A. Her doğru her zaman her yerde söylenebilir.

B.Her bildiğin hak olabilir ama her hakkı her yerde söylemeye hakkın yoktur. Songül BAĞIŞ

C.71 a)İnsan eğer bir şeyin kesin olarak doğru olduğunu biliyorsa ve kendine güveniyorsa doğuracağı sonuç ne olursa olsun söyleyip arkasında olmalıdır.

         b) Her doğru her yerde söylenmez çünkü söylenecek yere göre değişir.Esra ALİHANOĞLU

C.71.

A.Her doğru her zaman her yerde söylenir, her doğruyu her yerde söylememek farzdır.

B. Senin üzerine haktır ki: Her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeğe senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu her yerde demek doğru değildir. Coşkun DOĞRU

C.71 A) Bilinen bazı gerçekleri dile getirmemiz ve o önermelerin doğruluğunu kanıtlamamız lazım. Ayhan YILMAZ

        B) Bazı doğruları söylemek bazılarını rahatsız edeceği için bazı yerlerde söylemek doğru değildir. Ayhan YILMAZ

C.71 A) bazen öyle bir an geliri insan bir şeyi ne olursa olsun söyleme zorunluluğu duyar.

B) insanlar diyaloklarında ölçülü ve gerektiği gibi konuşur gerektiği yerde gerektiği şeyi söyler gerektiği yerde kendini frenler. Murat YILMAZ

C.71 A- Doğrular her yerde söylenmelidir.Doğruyu söylemek için zamanın gelmesini beklemek tembelliktir. Dinçer KÜÇÜK

        B- Doğrular işe yarayacak yerde ve zamanında söylenmelidir.Dinçer KÜÇÜK

  C.71 Önemli olan söylenmesi farz olan yerde, gerekli tedbirler alarak kırıcılıktan uzak, müsait bir ortam oluşturarak dile getirmektir. Fatih KIZILKAYA

C.71  A. Her doğru her zaman her yerde söylenir. Bildiğin her doğruyu her yerde söylemek farzdır. Eğer insanlar düşüncelerinin doğruluğundan eminse bunu söylemekten çekinmemeliler. Ama söyleyecekleri doğru karşısındakini tatmin etmeyecekse söylenmemelidir.

B. Her doğru her zaman her yerde söylenmez. Bazı doğruları bazı yerlerde söylemek farz değil ama vicdani sorumluluktur. Aysun AKBAŞ

C.71. A) Her yanlış her yerde söylenmez. Her yanlışın her zaman söylenmesi doğru değildir.

B) İçinde bulunduğumuz ortam doğru olan bilgiyi kabullenmeyebilir. Geçmişe baktığımızda dünyanın yuvarlak olduğunu ilk söyleyenin idam edildiğini görürüz. Bu örnek bu durumun doğruluğunu gösterir. Gonca ÖNLER

C.71 A.Bazı doğrular bazı yerlerde söylenmez fakat her doğru her zaman her yerde söylenir.

 B.insanın her söylediği doğru olmalı fakat ilgili doğrular söylenmemsi gereken yerlerde söylenmez. Leyla SAYDAN

C.71. A) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Onuncu köyü arıyorum.

B) Doğru söze ne denir. Baran ÖRENÇ

C71. A-her doğru her zaman her yerde söylenir,bazı yalanları bazı yerlerde söylemek mubahtır.

B-Doğru söylemeye çalışılan söz eğer kötü bir sonuca sebebiyet vermeyecekse her zaman doğru söylenmeli. Cihan YILDIZ

C.71(A)Eğer bir doğru varsa bunun doğru oluşunun insanlar farkındaysa bu doğrunun evrenselliği kanıtlanması ve söylenmesi doğru bir davranıştır Yani bir doğrunun doğruluğu söylenmelidir. Eğer doğruyu söylemek insana zarar dahi verse, bu doğruyu kabullenmeyecek kavimler bile olsa bir doğruyu yaşatan ve doğruyu doğru olarak kabul etmek bu doğruyu söylemek ve savunmakla olur.

(B)Örneğin; Galile dünyanın yuvarlak olduğunu yaptığı araştırmalarla fark etmiştir ancak yaşaması olduğu dönemde insanlar bu doğruyu kabullenecek bir yapıya sahip değildiler. Ama o bu duruma rağmen öğrendiği bu doğrudan diğer insanlarında haberinin olmasını istemiştir. Ve bu doğruyu hayatı pahasına söylemiştir insanlara. Bu doğru onun hayatını kaybetmesine neden oldu ama insanlık bu cahiliye döneminden ve kilisenin baskısından kurtulmuş oldu. Bu yüzden her doğru söylenmelidir. Sariye OĞUR  

 C.71 A) Her doğru her yerde söylenemez.İnsanın her dediği doğru olmalı fakat zamanını iyi ayarlamak gerekir. Mehmet KAYASIZ 

        B) Önerme gayet açık ve net söylenmiştir.Ben bir eksik bulamıyorum. Mehmet KAYASIZ 

C.71 A_Bildiğin her doğruyu her yerde söylemek farzdır.

B_Doğruları bazı yerlerde söylemek farz değildir ama insanlık görevi yani vicdani bir sorumluluktur.Bildiğini bilmeyenlerden saklamak insanlık ayıplarından biridir .Gonca DAL

C71.A-Ağzımızdan çıkan her şey doğru olsun ama her doğruda her yerde söylenmez     

B- bütün doğrular her yerde söylenir Mustafa DAĞ C.71 A-        Her doğru her zaman her yerde söylenir. Her doğruyu her yerde söylemek farzdır.

        B-Her doğru her zaman her yerde söylenebilir ama sonucun insan üzerindeki etkisi bilinmiyor. Örneğin hasta birisi ve durumu ciddi olan birisine kalkıp da sen çok hastasın dediğin takdirde kendisinin moralini bozmasına sebep olarak daha erken ölmesine sebep olursun.M.EMİN AY

DELEN

C.71. Her zaman her yerde doğruları söylemek farz değildir. İnsan gerekmedikçe yalan söylememeli ama bazı yerlerde doğruları söylemekte zarara sebep olur.Hediye KAYA

C.71.(soru yok) Zübeyir AŞUROĞLU