72.Doğal kavimleşme zırhını kırıp namuslu, dürüst, adil, liyakatli ve evrensel düşünmek size neyi çağrıştırır?

 

C.72.Kavimleşmek, yani toplumsal birlikler kurmak için mutlaka bireyselliği bir kenara bırakmak gerekiyor. Biliyoruz ki dünya tarihinde her zaman kavimler veya sosyal birlikler kurulurken anti demokratik uygulamalar, söylemler ve eylemler olmuştur, olmaya devam edecektir. Bizimde dürüst, adil, liyakatli ve evrensel düşünmek için gerçekçi olmak gerekir. Eğer kendi kavmimizin veya toplumumuzun çıkarlarını düşünerek ona göre düşünce ve davranışlarımızı şekillendirirsek adil-liyakatli-dürüst olamayız. Yani bu durumda ‘eğri oturup doğru konuşmak’ şiar edinmemiz gerekiyor. Elif DEMİR

 

C.72 İslamiyet’i ve getirilerini düşündürür. Mehmet ERGÜN

C.72 Ben merkezli bir bireyden kurtulup evrensel düşünme ile daha sağlam geleceğe bakmak demektir.Kendi içinde adil olursan toplumun içinde bulunan farklı etnik insanları,gelecekte yaşama imkanı sunması ve dışarıdan gelen zararlı fikir ve hareketlere karşı toplum sağlam ayakta kalır.Bu şekilde kendi içinde barışık bir devlet komşularına örnek misal olur.Komşuluk ilişkilerini ve ticari ilişkiler daha sağlam olur. .HİKMET ÇITAK

C.72 Demokrasileştirmeyi çağrıştırır. Şeyda ÜSTEK

C.72.Adaleti, paylaşımcılığı, medeniyeti, insanlığı çağrıştırır. Berrin ÖZGÖKÇE

C.72 Doğru, dürüst, adil, liyakatli ve evrensel düşünmek tüm toplumlarda doğruluğuna inanılan nesnel kavramlardır. Toplumlarda ideal bir yaşantı düzeni olmasa da bu özellikler ideal yaşama yakın bir yaşam biçimi oluşturmayı sağlar. Yani hazırcı vahşi kavimlerin geçmişte gerçekleştirdiği ve diğer kavimlerin dil, din ve kültürleri üzerindeki baskıları, zorla gerçekleştirdikleri haksız uygulamaların son bulması ve yukarıda saydığımız güzel insani özelliklere dönüşmesi insanlık tarihi ve dünya düzeni açısından oldukça önemli bir gelişme olur. Neslihan YARDIMCI

C.72 Doğal kavimleşme zırhını kırmak hümanist bir anlayışın gelişmesini çağrıştırır. Burada vahşi öngörüler yerine insanı her şeyin merkezine koyan ve her bireyin kendine özgü ve biricik olduğunu, asimle edip değerlerini yok etmek yerine tüm değerleri ile koşulsuz kabul etmeyi gerekli kılar. Dinçer KÜÇÜK

C.72 Peygamber ahlakını, İslamiyet’in şartını çağrıştırıyor. Mehdi BİNİCİ

C.72 Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ( S.A.V) ‘ in güzel ahlakını çağrıştırıyor. Yasemin YILDIZ

C.72 Bana insan olmayı çağrıştırıyor. Nura DEMİR

C.72 Kuralları olmadan ve belirli bir düzene göre oluşturulmayan bir kavim zihniyetine bağlı olmaksızın insanı insan yapan değerlere sahip çıkıp güzel ahlak kuralları ile yaşamak…Halise KADİRHAN

C 72-Peygamber ahlakına doğru yürümeyi çağrıştırır. Şaban ADAŞ

C.72.Doğal kavileşme zırhını kırıp namuslu, dürüst, adil yaşamak; başkalarının etkisi altında kalmadan dinini yaşamaktır. Songül BAĞIŞ

C.72 Peygamber ahlakını çağrıştırır. Esra ALİHANOĞLU

C.72.Sanal ilmin(Kuran’ın)gösterdiği şekilde düşünmek gerektiğini çağrıştırıyor. Coşkun DOĞRU

C.72 İnsanlardaki kiremitleşmiş beyinlerini değiştirmek için nasıl bir yöntemin uygulandığını göstermek. Ayhan YILMAZ

C.72 İnsan olmayı çağrıştırır.Eğer ki eğer ki tüm nefislerimizin b,z, çevreleyen zincirlerimizi kırarsak gerçek anlamda insan olmayı başardığımız anlamına gelir.Fatma TUNÇ

C.72 Fark gözetmeksizin bütün devletlerin refahını ve huzurunu düşünmek ütün cihanı bir ulusal barışa ve sürmeyi düşünmek. Murat YILMAZ

C.72 Bana özgürlüğü, refahı, medeniyeti ve akla gelebilecek en güzel şeyleri çağrıştırıyor. Rıfat KOY

C72)İnsanlık benliğine sahip olmuş bir kesimin nelere sahip olması gerektiğini ve neler yapabilmiş bir kesim olacağı zaten ortadadır.Hacer BEYTER

C.72 Onur,haysiyet,kendini bilme ve toplum içinde kendini kabul ettirerek belli bir yere gelmeyi çağrıştırıyor.         NAFİH ASLANCI

C.72  Böyle bir yönetim şekli, olabilseydi Allah insanları yaratırken kavim kavim  bölük bölük değil tek bir yaşam tarzı altında yaratıldı. Bölük bölük yaradılışın gayesi insanların birbirlerini tanıma, empati kurma, birbirleriyle daha iyi bir iletişim kurmak içindir tek bir yaşam tarzı olsa idi hak ve adaleti topluma tam olarak enjekte edilemezdi herhalde. Fatih KIZILKAYA

C.72 Doğru ve güzel insanları. Dolayısıyla ortak bilinç ve ortak şuuru çağrıştırıyor. Aysun AKBAŞ

C 72 Bu şekilde düşünmek insanların ırkı ,rengi, inançları ne olursa olsun onlara saygı gösterip barış içinde yaşayabilmeyi çağrıştırıyor. Ahmet ŞAHİN

C.72. Dünyada barış olduğunu düşündürür. Gonca ÖNLER

C.72 İnsanların doğal kavimleşmeden uzak belirli yeteneklere liyakatlere becerilere bilgiye ilime… vb sahip insanların bir arada bulunarak refah düzeyine ulaşmış insanları çağrıştırır. Leyla SAYDAN

C.72.Doğal kavimleşme zırhını kırıp namuslu,dürüst,adil,liyakatli ve evrensel düşünmek Yüce Allah a daha yakın olmayı çağrıştırır .Baran ÖRENÇ

C.72.Aslında bu bana İslam dini çağrıştırıyor.İslam dinin temelleri bu yapı üzerine kuruludur.İslam dini mükemmel insan yapısı ve kusursuz bir dünya sağlar. Yunus ÇELEBİ

C72. Bütün pisliklerden arındırılmış,güzel ve peygamber ahlakının hakim olduğu bir dünyayı çağrıştırır.

Liyakatli bir hayatı düşündürür. Cihan YILDIZ

C.72 Böyle düşünmek bende İslamiyet’i çağrıştırır. Çünkü İslamiyet’in doğuşundan sonra cahiliye dönemi sona ermiş ve söz konusu özellikleri taşıyan birey sayısı gittikçe artmıştır. Mehmet KAYASIZ

C.72. Var olan toplumsal düzenin dışına çıkıp evrensel bir ilerleme noktasında yaşanmalıdır. Birçok değişik insana açık olmalı, farklı görüş ve bakış açıları denenmelidir. Sariye OĞUR

C.72 Doğal kavimleşme;şovanizim anlayışına yakın bir anlayıştır.Yani toplumu kendi ceddine yol aldırıp üstün ırk anlayışını ortaya çıkarmaktır.Oysa; evrensel düşünmek ne olursan ol yüreğini Allah’a yöneltmenin bir diğer adıdır. Yani kalp gözünün daima yaratanına açık olmasıdır.Böyle insanlar adil,liyakatli ve evrensel düşünürler. Gonca DAL

C72.  İnsanın insan olmanın gereğini yerine getirmesi ve insanca yaşamasıdır Mustafa DAĞDELEN

C.72-Refah dolu huzur dolu bir  yaşamı bozgunculuğun namussuzluğun olmadığı bir hayat.

M.EMİN AY

C.72 Bizlere güzel insan olmanın doğru insan olmanın yolunu açar.Bu şekilde insanlar kendi kavimlerine sahip çıkarak kendi ırkına sahip çıkarak belki de daha güzel yerlere ulaşabilir. Hülya ACARSOY

C.72Bazılarının koyduğu belli kurallara göre hareket etmektense insanın kendi benliğini, mantığını ve kişiliğiyle hareket ederek özgür ve demokratik bir toplum olmayı çağrıştırır.Yunus BOLLUK

C.72-medeni yaşamayı çağrıştırır.BUKET KAYA
C72.
İnsan gibi insanı değerlerle peygamber ahlakı ve Rabbinin istediği gibi bir kul olmayı sağlar. Huzurlu, mutlu bir dünyanın anahtarını eline verir.  Hadi GÜVENER

C.72.Namuslu, dürüst, adil, liyakatli ve evrensel düşünmek her insanda olması gereken durumlardır. Çünkü bir topluma ait oldun mu onun yanlışıyla doğrusuyla kabul etmişsin demektir. Buda insana yarardan çok zarar verir. Çünkü bu sürü anlayışından farksızdır. Kendinden bihaber olursun. Hediye KAYA

C- 72 Doğal kavimleşme zırhını kırıp namuslu, dürüst, adil, liyakatli ve evrensel düşünmek; insanın kendini diğer insanların yerine koyarak onları anlaması, kendini ve doğayı anlayıp, emanet aldığı bu önemli varlıkları doğru ve liyakatli kullanmak için nasıl bir yöntem izleyeceğini düşünmesi demektir. Neşe ÇAPAROĞLU

C.72 İnsanların bir araya gelerek oluşturdukları bu toplumda belli kesimlerin yaptıklarının dışına çıkıp özgün düşünüp namuslu çalışıp her konuda aynı açıdan değil farklı açılardan bakmaktır. Nuray ERGİN

C.72.Tek olmuş bir elin parmaklarını hatırlatıyor. Zübeyir AŞUROĞLU