73.A-21. YY’DA bir yumurta, 1 kg un, 100 gram tuz, 100 gram şeker, bir bardak süt, 100 gram kırmızı et…vb dünyanın her yerinde tüm para değerlerinde aynı fiyata satılması sizde neyi çağrıştırır?

B-Sizce bu olası mı? Neden?

İpucu;İnsan ve diğer tüm varlıkların bedenlerindeki ortak paydaları sanal-nesnel enerji döngüsünü yer küresindeki ekonomik sisteme kullanılabilir ve uygulanabilir yasalara transfer ve tercüme etmeyi düşünün ve bunun bu günkü olanaklarla mümkün olabileceğinden emin olun.

 

C.73.  A. 21. yy.da 1yumurta,1 kilo un, 100 gr şeker vb şeylerin dünyanın her yerinde aynı para değerinde satılması aslında dünyanın neresinde olursa olsun hangi dine, hangi ırka mensup olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun bütün insanların birbirine benzediğini, aynı paydada buluştuğunu anlıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin ihtiyaç-gereksinimleri, zevkleri aynı olabilir. Bu da insan olmanın doğal sonucudur. Biliyoruz ki insanlık tek bir anne- babadan dünyaya gelmiştir.

B. Aslında bu durum mantıklı olarak olası gibi görünse bile insanoğlunun doğasını düşününce bunun pek de mümkün olmadığını kabullenmek zorunda kalıyoruz. İnsanlar her zaman üstünlük kurma eğilimindedirler. Zaten dünya tarihindeki tüm savaşlar-anlaşmazlıklar-kaoslar insanoğlunun bitmez tükenmez üstünlük hırsından doğuyor ve besleniyor. Bu hırs da kapitalist toplumu doğurmuştur. Kapitalizmin de eşitlikten ve sosyal adaletten ne kadar uzak olduğunu düşündüğümüzde bu durumun olası olamayacağını maalesef anlıyoruz. Elif DEMİR

C.73 Dünyada ekonomik bir reform olduğunu çağrıştırır

         Bence bu mümkün değildir.Çünkü bu kadar dünyevileşen ve her şeyi maddiyatta arayan dünya insanının fakiri, yoksulu , zayıfı düşünmesine imkan yoktur Mehmet ERGÜN

C.73 A-Kapitalist derki:parası olan ilaç alır olmayan ölsün anlayışına sahip bir görüştür.Böyle bir seviyeye gelirsek dünya tam bir köy haline gelir,sınırlar ortadan kalkar.Evrensel bir ekonomi oluşur ve evrensel bir para birimi olur.

B-Mantık olarak bu sonuca gidebiliriz, ortak bir ekonomi modeli oluşturabiliriz.Bu kimim işine gelir:geri kalmış ülkeler ekonomileri hızla yükselir;fakat gelişmiş ülkeler Pazar yerlerini kaybetmek ile bunu göze alamazlar.Onların ülkeleri belli bir doza alışmış bunun altında bir doz verirsek ekonomileri alt üst olur.Herkes buna el atsa yapamayacağımız bir şey yoktur.Dünyayı yöneten insanlar faiz ile yönettikleri için peygamber ahlakı değil ve adalet sağlanmaz.Bunlar kapitalist elindedir,sonuç şimdiki sistem bunu başaramaz. .HİKMET ÇITAK

C.73 A-Elimizdeki parayla dünyanın her yerinde aynı imkana sahip olma, enflasyon, devalüasyon ve IMF gibi kavramların olmadığı bir dünyayı çağrıştırır. Şeyda ÜSTEK

C.73.A) Adaletin yeryüzüne eşit davrandığını emek sömürüsünün olmadığını gösterir.

B)Olası değildir. Çünkü tüm dünyada uygulanan ekonomik sistem birbirinin aynı değildir. Ayrıca sömürenler ve sömürülenler olduğu için böyle bir adaletin uygulanması çok zaman alır. Ya da bir nevi insanlar köleleştiriliyor. Çok işe az ücret uygulanılıyor. Köle-efendi, patron-işçi ilişkisi düşünülüyor. Berrin ÖZGÖKÇE

C.73 Bu şekil bir durumun oluşturulabilmesi ancak tüm şartların uygun değer hale getirilmesiyle sağlanabilir. Yaşamda bu uygun değer durumu oluşturmakta olanaksızdır. Çünkü ancak ütopik bunlar hayat bulabilir. Ütopik düzende gerçek dışıdır. Neslihan YARDIMCI

C.73 A – 21.Yüzyılda dünyanın her yerinde temel ihtiyaç maddelerinin aynı parasal değerde satılması ekonomi alanında evrensel bir payda oluşturulduğunu kanıtlar. Dinçer KÜÇÜK

        B – İnsanlar arasında iletişim arttıkça değerlerin ortak bir paydada birleştirilmesi ile bazı evrensel değerlerin üretilmesi olağandır. Çünkü şartlara göre her şey değişim sürecindedir. Hiç bir kavim çevresiyle iletişim kurmadan, çevresinde olup bitenlerin farkına varmadan emin bir gelecek oluşturamaz. Dinçer KÜÇÜK

C.73 A) Gerçek anlamda uygarlığı gösterir.

        B) Bu mümkün görünmüyor. 21. yy’da birçok devletin sömürgesi varken milletlerin birbirini sömürme çalışmaları devam ediyor. Mehdi BİNİCİ

C.73 a) Her yerde bunlar yetiştirilmediği için farklı fiyatlarla satılmaktadır. Örneğin hayvancılığın yapılamayacağı bir yerde süt ve yumurta temin edilemez. Dışarıdan alınacağı için gelirken maliyeti de fazla olacaktır. Bana herkese eşit davranmayı çağrıştırır.

          b) Bence bu olanaksız insanlar kendi menfaatlerini düşündükleri sürece mümkün olmaz. Yasemin YILDIZ

C.73 Bence kesinlikle haksızlığı çağrıştırıyor. Çünkü saydıklarımız her yerde aynı miktarda bulunmamaktadır. Ve kesinlikle böyle bir şeyin olması mümkün değil. Nura DEMİR

C.73 A-Böyle bir durum,bence dünyada dengenin bozulduğunu gösterir.Bir şeylerin değerine göre fiyat biçilmesi gerektiğini düşünüyorum.Her toplumun ya da her insanın farklı bir takım ihtiyaçları vardır.Ve her şeye aynı hesabı ödeyerek sahip olmamalıyız.

         B-Ancak iki şekilde olur,birincisi dünyada her üründen fazlasıyla olması gerekir,ikincisi her şeyin elde çok az kalması gerekir ki kalan son mallar da yaşamak için tüketilebilsin.Halise KADİRHAN

C 73-A-Küresel ekonomi kardeşliğini çağrıştırır

B-Bence bu imkansızdır.çünkü içimizdeki aslanlar daima nesillerini devam ettirecektir. Şaban ADAŞ

C.73 Yanlış olduğuna inanıyorum. Çünkü her şey her yerde aynı bollukta bulunmamaktadır. Esra ALİHANOĞLU

C.73.

A.Evrensel bir fiyat kataloğunun var olduğu anlaşılır.

B.Değil. Çünkü bir ürünün bir yerdeki ulaşılabilirliği ile başka bir yerdeki ulaşılabilirliği aynı değildir ve olmayacaktır. Olmadığı için bazı yerlerde maliyet fiyatı daha fazla olacaktır. Coşkun DOĞRU

C.73 A) Bu gıda maddelerinin insan vücuduna verdiği enerji her kavimde aynı olduğu için fiyatları benzer olabilir. Ayhan YILMAZ

        B) Evet olabilir. Çünkü yumurtanın gösterdiği enerji her yerde aynıdır. Diğer gıda maddelerinde de aynıdır. Ayhan YILMAZ

C.73 A.Vahşi doğada yaşam mücadelesinin bittiğini ve nihayetinde herkesin aynı olduğu anlamına gelir.

  B.Bu olası değil çünkü doğada bir tabakalaşma var.Kapitalist güçler borsayla insanların ahını alır ve kendinde barındırdığı paralarla sıraladığınız tüm maddelerin fiyatları kabarır da kabarır.

Fatma TUNÇ

C.73 Böyle bir toplumsal dayanışma ancak çok sistemli bir şekilde uyun içinde olabilir. Tabi güçlü zengin ve faydacı devletler fedakârlığı ve çıkarsızlıkları ile olur ve bu devletlerin faydacılık akımlarını biraz yumuşatmaları lazım bakıldığında çok güzel bir teori ve olası bir teori. Böyle bir şeyin olması çok iyi bir şey ama çok zor dur.  Murat YILMAZ

C.73 A) Eşit ve adaletliliği. Rıfat KOY

        B) Hayır. Her yerde bu denilen değerler aynı olsaydı kendi menfaatini düşünen insan kitlesi kalmazdı. Ve tüm sorunlar çözülmüş olurdu. Rıfat KOY

C73) a)Eşitliği çağrıştırır

b)Olasıdır çünkü herkes insan. Hacer BEYTER

C.73 A- Kapitalist rejime en güzel örnektir

B- Olmaması lazım. Olursa rekabet olamaz. Üretici bundan zarar görür. Ülkenin ihracatında ekonomik bunalım yaşar. Buda herkesin eşit olmasından zarar doğurur.          NAFİH ASLANCI

C.73 A- Toplumlar arası rekabet diye bir şeyden söz etmek imkansız hale gelecekti. Bilimin gelişme potansiyeli düşük olurdu.

        B- Neden olmasın. Fakat rekabet ortamı oluşmayabilir.  Kültürler arası diyalog olması gerektiği gibi oluşmaya bilir.

Fatih KIZILKAYA

C.73 A. Ortak evrensel para biçimi kullanımını. Irkçılığın ortadan kalktığını çağrıştırıyor.

B. Hayır. Çünkü hayat standartları her yerde farklıdır. Örneğin pirincin çok üretildiği bir ülkede pirinç çok ucuzken, yetişmeyen bir ülke bunu başka bir ülkeden ihracat etmek zorunda olduğundan maliyeti artacaktır. Dolayısıyla böyle bir şeyin olması çok zordur. Aysun AKBAŞ

C 73 A-İnsanlar arasında ve ülkeler arasında sosyo-ekonomik uçurumların ortadan kalkmasını sağlar.

B-Bence bu olası değil.Çünkü böyle bir durum olursa kimse çok zengin veya çok fakir olamaz.Çok zengin insanların olması için çok fakir insanların olması şarttır. Ahmet ŞAHİN

C.73. A) Afrika’ da dahi artık açlık yaşanmadığını çağrıştırır.

         B)Hayır olası değildir güçlü gücünü korumanın tek yolunun başkalarını güçsüzleştirmek olarak gördüğü sürece olası değildir. Gonca ÖNLER 

C.73 Komünizmi çağrıştırmaktadır. Temel besin maddeleri hariç diğer gıdaların dünyanın her yerinde aynı fiyatta satılması olası değildir. Aynı zamanda farklı coğrafyalarda yaşayan insanların ihtiyaçlarının farklı olması konusunda adil olmayabilmektedir. Bunun yanı sıra nakliye maliyetinin göz ardı edilemez olması bu durumun olası olmayacağını göstermektedir.

Leyla SAYDAN

C.73.A) ADALET ve EŞİTLİK. Baran ÖRENÇ

         B)Mümkündür,dünyada adaleti de eşitliği de sağlayan ve fiyatları da belirleyen insanoğludur,yapmak istediğinde neden olmasın. Baran ÖRENÇ

C.73.A.İnsanlar arasında eşitliğin oluştuğunu ve insanların artık aç kalmayacağını gösterir. Yunus ÇELEBİ

B.Tabi ki bu olası değildir. Bunun başlıca nedeni insanların birbirini çekemiyor oluşu ve güçlünün zayıfı yok etme arzusudur. Yunus ÇELEBİ

C73. A-adaleti,hakkı hukuku,ekonomik bağımlılığı,eşitliği çağrıştırır

.B-Tüm insanların fıtratını ve devletleri değiştirmek olası ise buda olasıdır. Bunun için geçerli nedenler diğeri için de geçerlidir. Cihan YILDIZ

C.73.(A) Kapitalist düzenin geliştirilmiş olduğu böyle bir düzen küreselleşmenin, dünya küçülüyor, anlayışının yaşandığının göstergesidir.

(B) Olası olması imkansız zaten şu an ki sistem onu gerektiren bir yaşam tarzı sunuyor. Sariye OĞUR

C.73 1.) Küresel ekonomiyi çağrıştırır. Yani tüm dünya ülkelerinin ekonomilerinin eşit değerde olduğunu çağrıştırır. Mehmet KAYASIZ

        2.) Bence böyle bir şey kesinlikle olası değildir. Çünkü dünya ülkelerine baktığımızda bazı devletlerin ekonomileri hızla gelişirken bazılarının da aynı seviyede değer kaybediyor. Mehmet KAYASIZ

C.73 İnsanlığın nesnel dünyasının evrensel olarak uygulanabilirlik boyutuna empoze edilmesi ekonomik sistemin ortak bir paydada kullanılabilir olmasını mümkün kılar. . Gonca DAL

C73. insanlar arasında ortak bir payda oluşturulursa neden olmasın . örneğin şuan petrol varil fiyatı tüm dünyada 100 dolar civarındadır Mustafa DAĞDELEN

C.73-Bana eşitliği çağrıştırıyor.kesinlikle mümkün olmaz çünkü ülkeler ve kişileri düşündüğümüzde maddi eşitlik yok.fiyatı hangi ülke? Hangi kişilere göre belirleyeceksiniz? Fakire göre belirlediğinizde zengin daha zengin olup fakirleri sömürmeye çalışacaktır. Zengine göre belirlediğinizde fakir açlıktan ölecektir. M.EMİN AY

C.73 Olası değildir.Çünkü Suriye gibi bir yerde 500bin liraya şekerin kilosu Türkiye de 2milyon satılır.Bunun böyle olması gerekir.Çünkü orda ki hayat standartıyla burada ki hayat standartı kesinlikle aynı değildir.İş gücü aynı değildir. Hülya ACARSOY

C.73 a) Enflasyonu çağrıştırır.

b)Evet olasıdır.Yunus BOLLUK

C.73-bence çok güzel farklı olsaydı vahşileşme olurdu.BUKET KAYA
C73.A-
Tüm insanların eşi ve aynı yaşam sınırlarında yaşadıklarının bir göstergesi olabilir. Ve insanların bu davranışları ülkeler arası be ülkelerin bizatihi içerisinde huzuru güvenirliğini artırır.
B- olamaz mı olabilir mantıksal olarak da olmasında bir sakınca yok ancak ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklı değerler alabilir. Ama birde kim fazla tüketiyorsa o daha ucuzca almalı. Hadi GÜVENER

C.73. Bu tüm dünyada insanlığın hemen hemen aynı maddiyatta olduğunu çağrıştırır. Böyle bir durumda fakirlerin düşünülmesi lazım. Zengin bölgede yüksek fiyata, fakir bölgede düşük fiyata satılması lazım. Böyle olmadığı zaman halk arasında anlaşmazlıklar çıkar. Bu da devletin zorlanmasına sebep olur. Burada zenginler düşük fiyata aldıkları için hükmetme güçleri artar. Devlete karşı isyan etmeleri kolaylaşır. Hediye KAYA

C- 73 A. 21.YY’DA bir yumurta,1 kg un, 100 gram tuz, 100 gram şeker, bir bardak süt, 100 gram kırmızı et… vb dünyanın her yerinde tüm para değerlerinde aynı fiyata satılması; dünyanın her yerinde insanların ortak bir paydada var olabileceklerini, ekonomik ve sosyal anlamda birbirlerine eşdeğer ölçütlerin olabileceğini ortaya koymaktadır.

         B. Bence böyle bir durum mümkün. Tüm insanların ortak olduğu birçok noktası var ve bundan yola çıkarak inanları ortak bir paydada toplamak mümkün olacaktır. Neşe Çaparoğlu

C.73 Bazı ülkelerde eşitlik sağlanırken bazı ülkelerde ise adaletsizlik sağlanır. Yoksul devletler için bu uygulama kapitalizmin öncüsü olabilir. Nuray ERGİN

C.73.Olası ve çok güzel bir şeydir. Her şey herkes için aynı olur. Zübeyir AŞUROĞLU