74.İnsanların yaşam döngüsü boyunca ürettiği nesnel, bedensel, zihinsel..vb enerji halleriyle vahşi doğadaki varlıkların ürettikleri nesnel, zihinsel, bedensel…vb enerji hallerini aşıp özgünlüğünün doruğunda birikip en azında bu enerji kendisine dönmüyorsa (sanal-nesnel enerji döngüsü);

A- insanlar özgünlükleri ile evrim hapishanesini aşamamış demektir.

B-Bu gün insanlık tüm enerji halleriyle doğaya kenetlenmiş ve doğal-vahşi-patojen teknolojiyi yeşertmiş demektir.

C-Ahlaken bütün insanlar vahşi varlıklarca kuşatılmış demektir. Önermelerini gerekçeli ret ediniz. Yada gerekçeli eğitim sistemleri öneriniz.

İpucu;peygamberlerin yaşam döngüsü,sosyal ilişkileri ve doğanın bereketli hudutları içinde veya bu hudutları aşmadan doğaya liyakatli yaklaşımları ve yaşamlarıyla ilişkilendirmeye çalışın. Hayat onların önerdiği koşullara göre yaşansaydı çevre sorunları bugünkü boyutlara ulaşır mıydı?

Dinin güzel ahlak kurallarını benimsemiş toplumlarla, bu günkü toplumların yeşerteceği teknoloji ve çevreyi liyakatli kullanmayı karşılaştırmaya ve ilişkilendirmeye çalışın.İnsanları hangi ahlak kurallarına göre eğitmeliyiz?

 

C.74 A. İnsanlar yaşadıkları hayatta hep birbirleriyle uğraşıp sonuçlarını beklemeye koyulurlar. Her şeyin bir sonucu vardır. Eğer emek harcıyor hiçbir karşılığını görmüyorsak bir eksiklik-hata var demektir. Ayrıca her insanın kendine ait bir özelliği vardır. Kendisini ifade eden onu tanıtan özellikler… Eğer bu insan bu özgürlüğün farkında değil ya da başkalarının özgünlüğü için çabalıyorsa bu kendi hayatını hapis yapıyor demektir. Bir birey kendi düşünceleriyle kendini ifade edemiyorsa o bireyden, yaşantısından bahsedilemez.

B. İnsanlar doğaya kenetlenmek zorundadırlar. Çünkü doğada insanların merak ettikleri soruların cevapları mevcuttur. Bilimin, teknolojinin ilerleyebilmesi için doğadan faydalanmak zorundayız.

C. Bazı insanlarca bu önerme doğru sayılsa da çoğu insan bu vahşi kuşatmayı başarıyla geçebilmiş benliklerini koruyorlardır. Elif DEMİR

C.74 A: Doğadaki enerji döngüsünü kendi enerji döngüsüyle bozduğu için enerji döngüsü kendisine geri dönmüyordur

         B: Doğal,vahşi,patojen teknolojisi yeşertmemiştir,kurutmuştur ve gün geçtikçe kurutmaktadır.çünkü doğal dengenin kanunlarına müdahale azim yıkımlara sonuç verecektir ve veriyordur da

          C: Ahlaken tüm insanlar değil sadece kendi menfaatini düşünenler vahşi varlıklarca kuşatılmıştır Mehmet ERGÜN

C.74 A-İnsanların tüm gayesi özgün bir kişilik ortaya çıkarmaktır.Bunu yapmazsa kendini aşmamış olur,esen rüzgar ile savrulup durur.

B-İnsan doğayı aşırı ve liyakatsiz kullandığı için yapay bir çevre oluşturmuş oldu.Hayvanları vahşi ortamında değil de hayvanat bahçesinde yaşıyor.İnsanları anlamak zor,savaşı sürekli doğayı kendi kontrol altında tutmak isteyişi nereye kadar devam eder?Yaptığı tahribat doğanın kendi yenileyebilir gücünü aşmış artık geri dönüşü olmayan bir yolda devam ediyor.

C-İnsanları şimdi ulaştıkları seviyeden vazgeçirmek mümkün değil;çünkü bunun esiri olmuşlar.Ama biz bir adım geriye atıp daha güzel bir dünyayı aynı bulutlu günler gibi hava kapalıdır.Sonra açılması birden masmavi bir gökyüzü bize gülebilir.Peki eğitim sistemlerimizi bu anlayış içerisinde düzeltebilir.İnsanların eğittiğin zaman bilinçli bir kuşak meydana gelir.Gelecek için umut verici bir adım atılmış olur.Biz çevremize daha düzenli bir yaşam biçimi ortaya koyarsak çevre kirliliğini nispeten aşmış oluruz.Geri dönüşüm ile tekrar kullansak hem ekonomiye hem de çevreye büyük bir kazançtır. .HİKMET ÇITAK

C.74 A- Hayır evrimi tamamlayalı çok oldu çünkü nesnel ve sanal döngüyü çok iyi kullandık ki mağarada değiliz ve teknolojik açıdan çok ileri bir seviyedeyiz.

B- İnsanlık yaşam döngüsü boyunca bedensel ve zihinsel enerji halleri kendisine döndüğü için bugün insanlık vahşi dönem değil medeni dönemi yeşertmektedir.

C-Her insanın yaradılışı farklı olduğu için bütün insanların ahlakı kötüdür diyemeyiz. Her insanın iyi yada kötü tarafı vardır fakat genelleme yapıp da her insanın ahlakı kötüdür dersek haksızlık yapmış oluruz. Şeyda ÜSTEK

C.74.A) Ortaya koyduğu enerji kendisine geri dönmüyorsa o insan evrim hapishanesini aşamamıştır.

B)Evrim hapishanesini aşamayan tüm enerjisiyle doğayla bir bütün olmuştur.

C)Bu ahir zamanda güzel ahlaklı olmak herkese nasip olmaz. Öyle bir zamandayız ki etrafımız vahşi varlıklarla kuşatılmış. Güzel ahlaklı olmak kolaydır. Önemli olan o güzel ahlakı vahşi varlıklardan muhafaza etmektir. Zirveye çıkmak basittir fakat zirvede durmak zordur. Berrin ÖZGÖKÇE

C.74 A) İnsanlar üretimi sağlamak için doğayla temasa geçmiştir, ancak bu temas esnasında insanlar kullanım sınırlarını aştıklarından dolayı doğadaki enerji dönüşümü durmuştur. Fakat bu insan özgürlüklerinin insanın evrim hapishanesinden çıkarmaya yetmemiş anlamına gelmez, çünkü insan ürettiği enerji halleriyle sadece doğayla olan kolektivizmi zedelemiştir.

          B) Ekolojik dengeyi sağlamak ve doğanın üretime olumlu katkı yapmasını sağlamak için insanların çevre ahlakı ve çevreye vermesi gereken önemi öğrenmesi gerekir. Sanayi toplumlarının zararlı atıkları doğaya zarar vermeyecek bir şekilde yok etmesi politik bir gerçek olarak öğretilmelidir.

          C) Var olan sorun aslında insan değil doğanın sorunudur. Çünkü doğa insan tarafından katlediliyor. Yani çevrenin ilkel insan sorunu vardır. Neslihan YARDIMCI 

C.74  A – İnsanın yaşam süreci boyunca bedensel, zihinsel vb enerji hallerini doğal sınırları aşmadan doğa ile uyumlu bir şekilde ilişkilendirip özgün bir bakış açısı geliştirirse, kendisini herhangi bir şeyin metriksine hapsetmekten kurtarır. Dinçer KÜÇÜK

         B – İnsanlık doğa ile belli sınırlar çerçevesinde liyakatli ilişkiler kurarak doğayı anlamaya çalışmaktadır. Düşüncelerini, fikirlerini, değer yargılarını doğanın metriksine koyup kendini kaybetmemiştir. Dinçer KÜÇÜK

         C – İnsan sahip olduğu potansiyelini kullanarak çevresini tanımaya çalışmıştır. Bu insanın vahşi varlıklarla kuşatılmış anlamına gelmez. Dinçer KÜÇÜK

C.74 A) Doğadaki döngülerin Evrim ile açıklamaya çalışmak veya kapsatmak bence mantık dışıdır.

        B) 21. yy’da insanlar doğayla kenetlenmiş sayılmaz. Doğadaki enerji akımlarını çözmüş olabilirler. Ama doğaya sahip çıkmıyorlar.

        C) İnsanlar içinde ilk insandan bu yana bir vahşilik vardır. Zaten sonradan kazanılmamıştır. Mehdi BİNİCİ

C.74 Peygamberlerin yaşam tarzları, inanışları ve güzel ahlakları ile doğal döngüye çok güzel örnektirler. Yasemin YILDIZ

C.74 a)Kesinlikle katılıyorum.amaç hapishaneden kurtulup kendini gerçekleştirerek üstün insan

          b)İnsanlar vahşilikten kurtulacağına yavaş yavaş doğaya dönmektedir.

          c)Ahlak konusunda ise kendi hayvani nefislerini uyarak hayvani bir ortam oluşturmaktadır. Nura DEMİR

C.74 Sorun ne kendisini kuşatan vahşi varlıklarda ne de yetersiz,vahşi teknolojidedir.Asıl sebebin, insanların doğayı anlayamaması,yanlış tutumlarda bulunma,tecrübeleri,düşünceleri ve hislerinden feragat edememeleri olduğunu düşünüyorum.Sanal ile nesnel enerjiyi iyi ilişkilendirmek ile çevreyi liyakatli kullanmış oluruz.Peygamberlerin yaşam döngülerinde çevre sorunları bugünkü boyutlara ulaşmadı.Çünkü güzel ahlakı benimsemek,doğayı anlamak,sanal ile nesnel arasındaki köprüyü de fark etmeye sebep oluyor.Önce bunu anlarsak,o enerji kaybolmaz gelir bizi bulur.Halise KADİRHAN

C 74-A-Evrim hapishanesi günümüzün liyakatli düşünmesi ile ortaya çıkan güçle bir sit alanına konulup orada çürümeye bırakılmıştır.

B-Doğrudur.En güzel örneği parfümlerin ozonu delmesidir.

C-Vahşilerin yönetimi altındaki ahlakdışı medya ve basın. Şaban ADAŞ

C.74.İnsanlar evrim hapishanesini aşamadıklarından ve peygamberlerin yaşam döngüsünü kabullenmediklerinden sistem ve çevre bu günkü hale gelmiştir. Songül BAĞIŞ

C.74 a)Katılıyorum. Eğer insan bu dünyada nesnel,zihinsel,bedensel… vb. enerji halleriyle vahşi doğadaki varlıkları aşamıyorsa evrim hapishanesini aşamamış demektir.

        b)İnsanlar vahşi yanlarından sıyrılıp kendilerini yükseltmeleri gerekirken en vahşi yaratıktan daha aşağılık bir konuma gelmiş demektir.

        c)Ahlaken de kendileri gibi vahşileşmişler ve sapmışlar tarafından kuşatılmışlardır. Esra ALİHANOĞLU

C.74.

A.Kişi evrimi kendi aleminde iyice konumlandırmalıdır. Biz onu konumlandırmaz isek o bizi konumlandırır. Evrimin bizi konumlandırmaması için evrimin iç yüzünü izah eden sistem olmalı.

B.İnsanlık doğada yoğunlaşarak doğadaki bir takım kanunları keşfederek insanlığın felaketine sebep olabilecek icatlar(vahşi teknoloji) yapmaktadır. Atom bombası, genetiği değiştirilmiş besinler, v.b. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor. İnsanlık kardeşçe, huzur içinde yaşarsa bunlara gerek kalmaz. İnsan, kardeşine, kardeşçe yaşadığı müddetçe zarar vermez. Bu düşünce ile yola çıkarak tüm insanlığı ortak kardeşlik paydası altında toplarsak bu teknolojiyi evcilleştirebiliriz.

C.Peygamberleri kendimize örnek alırsak her sorunun üstesinden gelinilebilinecektir. Coşkun DOĞRU

C.74 A) Bazı yanlış olan şeyleri doğrulama gibi bir gerçekliğimiz vardır. Ayhan YILMAZ

        B) İnsanlar artık gerçeklerin farkına varmıştır. Ayhan YILMAZ

        C) En vahşi varlık insanlıktır. Bundan dolayı bazı insanlar başka insanlar tarafından gözlemlenir. Ayhan YILMAZ

C.74 A.yaşadığımız ve soluduğumuz her an vahşi doğayı anlamlandırmaya çalışıyoruz.Eğer ki bunu iyice algılamazsak evrim hapishanesindeki gün sayımız da artmış olacaktır.

B.sanal-nesnel enerji döngüsünün transferini yapamamışsak kısır döngüye bir halka atıp zinciri uzatmışız demektir.

C.Hayat peygamberlerin önerdiği koşullarda yaşansaydı insanlık birbirine bu kadar vahşice yaklaşmazdı.Toplum bu derece birbirinden uzaklaştırılmaz ve insanlar yalnızlaştırılmazdı.

Fatma TUNÇ

C.74 A) İnsanlar özgünlüklerini fayda sağlayan paydalarda kullanır. En iyisinin nerde olduğu ne şekil olduğu bir önemi yoktur bu yüzden en iyi şekilde alınıp eğitime sunulmalı.

B)İnsanlar doğası gereği tabi ki doğadan gerektiğinde gerekli şeyleri alacak ve buda onun sadece doğaya kenetlendiğini göstermez sonuçta Allah bu dünyayı insanlar için yaratmıştır.

C)İnsanlar eğer peygamber ahlakına göre yaşasa ve ilerse ahlaken hiçbir vahşi varlık tarafından kuşatılamaz. Murat YILMAZ

C.74 A) Evrim hapishanesi bi yana kendine hapsolmuştur. Rıfat KOY

         B) Ceddinin yaptıkları doğru ise zaten kişi muvaffak olacak. Yok, doğru değilse zaten o zaman hak ettiklerini alırlar. Rıfat KOY

         C) Kendi toplumumdan örnek vereyim bizde yaşlıların sözleri çok önemli. Çünkü onlar hem yaşamış hemde görmüşler. Bunların yanı sıra onlardaki genle olarak şevkat ve merhamet duygusu bizleri zaten istemesekte onlar gibi yapıyor. Rıfat KOY

         D)  Ceddimizin yaptıkları ve yönelttikleri istikamet belli bir amaca ya da hedefe yöneltiyorsa bir mertebeye gelmek isteyipte çaba gösterenlerin yararına olur. Şayet yöneltmesi ve yaptıkları yanlış ise kişiyi daha aşağı mertebeye iter. Rıfat KOY

C74) a)İnsanlar gerçek özgürlüğün farkında olmayıp özgürlüklerini kötüye kullanıyor

b)insanlar doğaya değil kendilerine kenetlenmişlerdir.O da kavgalara yol açar bu da yıkımı getirir.

c)Evet katılıyorum.Bunun için sosyal hizmetler ahlak üstüne kurumlar açmak var olan kurumlarda da ahlakı rehberlik dersi olarak eklemek.Hacer BEYTER

C.74 A- Doğada var olan bitki ve hayvanların hepsi belli b ir nizamla birşeyler üretmektedirler. Eğer insan bunlardan faydalanıp birşeyler üretmezse onlardan daha aşağılık bir seviyeye düşer.

B-İnsanlık gerek petrol-doğalgaz gerek güneş enerjisine bağlılığı yüzünden birbirini katlederek birbirlerine zarar vermekteler.

C-Eğer ahlak olmazsa insanın hayvandan farkı kalmaz. Nitekim Kur’an-ı Kerimde Ebu Cehilin hayvanlardan daha aşağı bir seviyede olduğunu izah ediyor.            NAFİH ASLANCI

C.74 A- İnsan çevreye at bakışı ile değil, her yönüyle, evrensel ve dört gözle taraması gerekir.

        B- İnsanı doğadan bağımsız düşünmek olanaksızdır. İnsan doğanın ender, vazgeçilmez, yegane bir parçasıdır. İnsanın tüm enerjisini doğaya harcaması böylelikle kaçınılmaz olur.

       C- ‘Biz insanı en güzel şekilde yarattık’(ayet) İnsan kusursuz ve tam teşekküllü yaratılmıştır bütün varlıkların en değerlisi insandır. İnsan ahlakı ile kendini alayı illine çıkarabildiği gibi( en üst mertebe) esfeli safiline de indire bilir ( hayvandan aşağı makam)

. Fatih KIZILKAYA

C.74  A. İnsanlın ürettiği enerjiyle vahşi doğanın ürettiği enerji paraleldir.

         B. İnsanlık teknolojiyle doğayı ve çevresini yeşertmiyor bilakis çölleştiriyor.

         C. Ahlak kurallarında doğa sevgisi, hayvan sevgisi yer almasına karşın bugünkü teknolojiyle beraber doğa ve doğadaki varlıkların vahşice kullanımı söz konusudur. Aysun AKBAŞ

C 74 A-Bu olayın evrimle alakası yoktur.

B-Böyle olsaydı doğadaki varlıkların ürettikleri enerjiler kendilerine geri dönerdi.

C-Vahşi varlıklarla kuşatılmaktan ziyade insanların bilinçsizce çevreye zarar vermelerinden kaynaklanır diyebiliriz. Ahmet ŞAHİN

C.74. A) İnsan doğayı ve kendini sorgulayınca dünyadaki olağanüstü dengeyi fark edip tabularını yıkabilir.

   B) Doğal dengenin bozulmasında en büyük pay insana ait olduğu için katılmıyorum.

   C) Bunu kendine yansıtmıyorsa başkalarının doğruları ile yaşıyor demektir. Gonca ÖNLER

 

C.74 İnsan doğarken bir hayvanla aynıdır. Her ikisi de sadece yaşamak için vardır. Bir hayvan yaşamı boyunca sadece yaşamı amaçlamaktadır. İnsan belirli bir yaştan sonra erdemli olmayı insan i vasıfları kazanmayı hedeflemektedir. Bu hedefinden özgünlüğünden sapan insan parazit yaşar. Leyla SAYDAN

C.74.A)İnsan özgünlükleri ile evrim hapishanesini aşamamışsa farklılıkları denemelidir. Baran ÖRENÇ

        B)kendisi ediyor ve kendisi bulacaktır. Baran ÖRENÇ

        C)Ahlakı bozulmuş bir insan zaten en vahşi varlık olmuştur. Baran ÖRENÇ

C.74.A.İnsanlar evrim hapishanesini aşmıştır.İnsanlar kendilerini bu basit teorinin bir parçası olarak görmüyorlar. Yunus ÇELEBİ

B.İnsanlar teknolojinin henüz çok küçük bir bölümünü ortaya çıkarabilmiştir.Dünya cennetin çok çok soğurulmuş bir ayine sidir.Bu bağlamda düşünüldüğünde bilimin henüz çok küçük bir bölümü ortaya çıkmıştır. Yunus ÇELEBİ

C.Ahlaken vahşi ırklar insanları kuşatmaktan çok onlara hizmet etmektedir.Aslında o ırklar vahşi de değildir.çünkü onlar olması gerektiği gibidir. Yunus ÇELEBİ

C74.A-Dünyada sayısız evrim olduğu kesindir. Önemli olan liyakatli ve insana faydalı bir evrim olmasıdır.

B-Günümüzde var olan boyutlar insanlığı hayvanı ve vahşi bir konum içerisine sokmuştur.

C-Bugün neredeyse insanların çoğunun çevresinde yaşayan vahşi ve hayvani varlıklardan pekte farkı kalmamıştır. Dolayısıyla bu durum insanlar için pekte bir anlam ifade etmez. Cihan YILDIZ

C.74  A) İnsanlar özgünlükleriyle bir sonuca varamıyorlarsa başka insanlardan da yararlanabilirler. Çünkü bir elin nesi var iki elin sesi var sözü boşuna söylenmemiştir. Mehmet KAYASIZ

         B) İnsanlar sahip oldukları enerjileri birleştirerek yeni teknolojik gelişmeler bulabilirler. Mehmet KAYASIZ

         C) Eğer hala insanlık diye bir kavramdan bahsediliyorsa bütün insanların ahlaken vahşi varlıklarca kuşatılması mümkün olamaz. Mehmet KAYASIZ

C.74. İnsan –doğa ilişkisi yaratılış gününden biri devam eden bir döngüdür. İnsanlar yüzyıllar boyunca bütün sağlık, zihinsel bedensel hareketlerini doğadan yararlanarak geliştirmişlerdir. Doğa ile iç içe bir yaşam insanlara her zaman cazip ve daha sağlıklı gelmiştir ve bu döngüsel değişim her zaman devam etmektedir. Bütün insanlar içinde mutlaka vahşi varlıkları yansıması bulunur. Sariye OĞUR

C.74 Yaşam döngüsündeki her enerji hali ve kendisini ürettiği enerji yine insanın kendisine döner.

A_İnsanlar bu enerjiyi kullandıkları sürece özgünlüklerini yaşıyorlar demektir.

B_İnsanlık tüm enerji halleriyle döngünün merkezi olmuştur ve doğada olan tüm enerjiler ona geri dönerek tekrar doğaya verilir ve doğa için bir parça haline gelirler.

C_ Ahlaken; insanın doğadaki enerjilerin etkisinde olması, vahşi varlıklarla kuşatılması demek değil sadece döngüdeki rollerin farklılığı ve hepsinin kainatın sürekliliği için var olma mecburiyetidir

Gonca DAL

C74.  A- insanların tüm yönleriyle kendini doğaya adamasıdır

          C- İnsanın doğaya muhtaç olmasıdır Mustafa DAĞDELEN

C.74 A insan evrim hapishanesinden kurtulup özgünlükleriyle vahşi doğayı aşması için  özelikle liyakatli bir eğitimle üzgünlüklerini şekillendirmesi gerekir.

B doğaya kenetlenme biçimi güzelleştirici birleştirici değil kirletici parçalayıcıdır. Bu da peygamber ahlakıyla ahlaklaşmadığını ve eğitilmediğini gösterir.

C kuşatmak değil vahşi bir ahlakla yaşamayı kuşanmaktır.böyle yaşamayı tercih ediyor. Böyle bir seviyede yaşamayı seviyor.M.EMİN AY

C.74 İnsanların yaşam döngüsü boyunca ürettiği nesnel,bedensel…vb enerji halleriyle vahşi doğadaki varlıkların ürettikleri nesnel,bedensel…vb enerji hallerini aşıp özgünlüğünün doruğunda birikip en azında bu enerji kendisine dönmüyorsa da bu enerji döngüsünü bir şekilde kendisine döndürmek zorundadır.

A) Kesinlikle katılıyorum.

B) Doğru denilebilir.

C) Ahlaken bütün insanlar vahşi hayvanlarca kuşatılmış demektir.Red etmek imkansız.Çünkü cahiller arasında bulunan bir alim zaten büyük bir ızdırabı yaşamaktadır.Bunu birazcık hayal ettiğimiz zaman kendimizi onun yerine koyduğumuz zaman anlarız ki bu içinden çıkılmayacak kadar büyük bir özgürlüğün kısıtlanması ve büyük bir hapishaneye düşürülmesi demektir. Hülya ACARSOY

C.74 İnsanlığa zorla ve hileyle bir şeyleri kabullendirilse bile belli zamandan sonra insanlar bunu kendi benliğine kabullendiremediği için isyan edip bu durumu değiştirebilirler.Yunus BOLLLUK

C.74-ahlaken bütün vahşi varlıklarla kuşatılmış demektir.BUKET KAYA

C74.A- İnsanlar insani değerler ile sosyal bir evrimden geçiyorlar sürekli ama bedensel bir evrim söz konusu olamaz.
B-doğaya kenetlediği doğru ama doğaya yarardan çok zarar vermektedir insanoğlu.
C- Her insanda iyide mevcut kötüde önemli olan hangisini ortaya çıkardığımızdır. Eğer iyiliği çıkartırsak iyi eğer kötülüğü çıkarırsak kötü olarak isimlendirilir. Yani insanda süper ego da mevcut egodan ve id de mevcut önemli olan hangisine göre hareket ettiğimizdir. Hadi GÜVENER
 C.74.
Hayat peygamberlerin yaşadığı gibi yaşanırsa toplum ve çevre en mükemmeliyetine ulaşırdı. Dinimizde temizliğe büyük önem verilir. Bu nedenle dinin bu konudaki kurallarına uyarak ve peygamberlerin yaşamlarına baz alarak çevre sorunları çözümlenmiş olur. Hediye KAYA

C.74 A. İnsan özgünlüğü ile oluşturduğu enerjiyi alamıyorsa doğayla doğal bir iç döngü içinde değilse insan ahlak seviyesi belli aşamaya geçememiştir.

B. İnsanlığın yaydığı kötü enerjiyle ve oluşturduğu teknolojik aletlerle dünyayı yok etmektedirler. İnsanlar bunu en çok din ilim ve güzel ahlakla yok edip düzenli ve döngülü bir dünya oluşturabilirler. 

C. Ahlak seviyeleri gelişmemiş insanlar vahşidir. Etrafındaki her şeyi vahşi olarak tanımlar ve ona göre davranır. Bu davranış ancak ailede alınan ahlak seviyesiyle aşılır. Nuray ERGİN

C.74.Hayatı; hayatın bize elverdiği şekilde maddi ve manevi sınırları aşmadan, zarar vermeden yaşanırsa her şey daha güzel olur. Zübeyir AŞUROĞLU