75.Eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz, politikacılarımız ve siyasetçilerimiz...vb neden topluma güzel ahlak örneği olamıyorlar?

Sistem onları tahrik ediyor ve hırçınlaştırıyor olabilir mi?

Sistemi mi güzel ahlak kurallarına uydurmalıyız yoksa insanların ahlakını mı vahşi yönetim, eğitim ve rejim sistemlerine uydurmalıyız?

İpucu;Batı ömrü tamamlanmış dinlerini kötüye kullanan sahte ahlaklı ortaçağ din ehlinden yakasını kurtarmak için laiklikle kendini biraz rahatlatmış gözüküyor.İslamiyet'te bir tek bilim insanının burnu kanamış değil, bu kaftanı hak etmemiş ve peygamber ahlak kurallarını farz ve sünnet kılar.

 

C.75. Eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz, politikacılarımız bulundukları konumları gereği topluma güzel ahlak örneği olmak zorundadırlar. Bu durumda da ister istemez bu insanlar üzerinde psikolojik bir baskı kuruyor. Toplum bütün yükünü o insanlar üzerine yıkıyor. Herkes istediği her şeyi yapıyor. Çünkü bunları düzeltecek ve düzeltmeyle yükümlü olduğunu düşündüğü eğitimci, öğretmen ve politikacıların varlığına güveniyor. Bütün bu ağır yükü üzerinde hisseden eğitimci, öğretmen, politikacı vs kötü gidişe dur diyemeyince düzeni değiştiremeyince kendini yetersiz, eksik hisseder; böylece bu yıkımla gittikçe tahrik olur. Hiç şüphesiz sistemi güzel ahlak kurallarına uymak gerekir. Bilmeliyiz ki güzel ahlakın timsali Peygamber efendimiz sistemin bütün eziyetlerine ve işkencelerine rağmen onlara uymamış bilakis büyük bir toplumu kendi güzel sistemi güzel ahlak kurallarına uydurmuştur. Bundan yola çıkarak sistemi güzel ahlak kurallarına uydurmanın imkân dâhilinde olduğuna inanırsak işimiz daha kolay olur ve bu uğurda daha emin adımlarla ilerleriz. Elif DEMİR

C.75 –Güzel ahlak dinin getirisidir.Din dışı hareket ederseniz din dışı sonuçlar verirsiniz

         -Sistemi güzel ahlak kurallarına uydurmalıyız Mehmet ERGÜN

C.75 Devlet hangi kurumda bulunursa bulunsun önemli olan senin aldığın ücreti helal ettirmeye çalışırsan,toplum için güzel bir kişilik ortaya koymuş olursun.Kendi menfaati için çalışsa devleti kullanıp,elbette bizim gibi rüşvetçi insanlar ortaya çıkar.Sistem ne kadar iyi olursa olsun bunu tatbik sahası kendi çıkarları için kullansa dünyanın en güzel sistemi de getir ne çare.Peki bunların ne derdi var ki böyle yapıyorlar?ya aldıkları ücret azdır yada bulunduğu konumu kullanmak isteyişidir.Biz insanlarımızı dini kurallar bütünü içerisinde yetiştirsek toplum nefes alır.İllaki bir memurun başına bir zabit dikemeyiz;ama dindar olursa kendini kontrol etme mekanizması gelişir,adaletli davranışlar sergiler. .Hikmet ÇITAK

C.75 Sistemin onlara sağladıkları olanaklar doğrultusunda hizmet veren eğitimciler ve siyasetçiler sistemin yanlışlığından dolayı tahrik olup daha az performans gösterirler. Doğal olarak bu da onların güzel ahlakını etkiler. Güzel ahlak kurallarına göre eğitim ve rejim sistemini uydurmalıyız. Şeyda ÜSTEK

C.75.Bir toplum peygamber ahlakına uygun hareket etmezse ve kâinatın efendisi olan Hz. Muhammed(s.a.v)sünneti seniyyesine tabi olmazsa o toplum güzel ahlakı kazanmaz. Sistem eğitimcilerimizi, öğretmenlerimizi tahrik ediyor olabilir öncelikle sistemi güzel ahlak kurallarına uydurmalıyız. Sistemin güzel ahlakı ile politikacılarımız ve siyasetçilerimiz de topluma güzel ahlak örneği olurlar. Berrin ÖZGÖKÇE

C.75 Öncelikle buna neyin yol açtığı araştırılmalıdır. Eğitimcilerimizin topluma güzel ahlak örneği teşkil edememelerinin altındaki nedenler bulunmalıdır. Yürürlükte olan sistem bu sorunun başlıca sebebidir. Toplumda yerini almış sistem güzel almak çerçevesinde sunulmaya çalışılırsa çok daha güzel bir işleyiş meydana gelecektir. Neslihan YARDIMCI

C.75 Uygulanan sistemler insanın kendisinden yabancılaşmasına sebep olmuştur. Eğitimciler, politikacılar, siyasetçiler sistemin gerektirdiği şekilde yaşantı oluşturmak zorunda bırakılıyor. Sistem onların güzel ahlak sergilemelerini engelliyor. Sistemin güzel ahlak kurallarına göre revize edilmesi; bu sistem içinde bulunan insanların da davranışlarını değiştirip güzel ahlak sergilemesine olanak sağlayacaktır. Dinçer KÜÇÜK

C.75 Güzel ahlak örneği sergileyen öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz ve siyasetçilerimiz vardır. Güzel ahlak örneği sergilemeyenlerin yetişme ya da yetiştirme tarzlarına, inanışlarına bağlı bir davranıştır. Mehdi BİNİCİ

C.75 Kendileri güzel ahlaka sahip olmadıkları için topluma da örnek olamıyorlar. Sistemin kalıplaşmış şekline de bürünmüş olabilirler. Sistem neyi gerektiriyorsa onu uyguluyorlardır. Tabi ki sistemi güzel ahlak kurallarına uydurmalıyız. Yasemin YILDIZ

C.75 Çünkü başarmak ,hakim olmak gibi hayvani nefisleri insan olmalarının önüne geçiyor. İnsan bile olmayı başaramayanlar nasıl olurda insan örneği olabilirler. Nura DEMİR

C.75 Belki bizler değerli seçimler yapamıyoruz.Başımıza getirdiğimiz insanları,ahlaklarını bilmeden,belirli ölçütleri göz önüne almadan seçiyoruz.Ama bu bizim hatamız değil tam anlamıyla,bu daha çok sistemin hatası.Sistemde alt yapı eksikliği var.Peygamberler zamanında, dört halife devrinde böyle bir karmaşa yoktu,çünkü güzel ahlaklı insanlar seçilirdi.Eğer bir insanın kişiliği yerine oturmamışsa sistem de onu tahrik edemez diye düşünüyorum.Ya da benim bilmediğim şeyler var derinlerde…! Ayrıca topluma örnek olması gereken liderlerin, insanları yönlendirmekten, kendilerini düzeltmeye, eksiklerini tamamlamaya fırsatları olmuyor sanırım!...Halise KADİRHAN

C 75-Çünkü vahşi sistem onları güzel ahlaktan uzaklaştırıp hırçınlaştırıyor ve onları vahşi sisteme uyduruyor. Şaban ADAŞ

C.75.Eğitimcilerimiz, politikacılarımız yaptıkları işlerde kendisini dinden ve dolayısıyla güzel ahlaktan soyutlamış batı sistemini örnek aldıklarından kendileri de topluma güzel ahlak örneği olamıyorlar yani sistem onları hırçınlaştırıyor. İnsanları vahşi yönetim sistemine değil de sistemi güzel ahlak kurallarına uydurmak gerekir. Songül BAĞIŞ

C.75 Güzel ahlak anlayışını yaşayamadıkları için bunu da topluma yansıtamıyorlar. Bir topluma güzel ahlak aşılattırmanın en etkili yönü insanın kendi üzerine bunu uygulamasıdır. Kısacası insanın kendisini ve aktarmak istediğini doğru tanımlamasıdır. Esra ALİHANOĞLU

C.75.Bulundukları konumun idrakinde olmadıkları için farklı çıkarlar/çıkarımlar peşinde oldukları için, peygamber ahlakıyla ahlaklanılmadığı için olabilir.

Kişisel çıkarların neticesi olabilir.

Peygamber ahlak kurallarını yaşayan bireyler yetişse bu sistem düzelir. Coşkun DOĞRU

C.75 Eğitimci insanlar sistem tarafından etrafı sarılmış kendilerini sistemin merkezinde hissetme gibi bir olanak sezmişler. Ayhan YILMAZ

C.75 Evet kesinlikle sistem onları tahrik ediyor ve hırçınlaştırılıyor.Eğer öyle olmasaydı bu kadar kötü düşünüpte birbirini anlamak nasıl mümkün olacaktı.birileri kötülüğü fısıldıyor kulaklarına sanki.

Fatma TUNÇ

C.75 Sistem istediklerini dayattığı doğal olarak bunlarında sisteme uyma zorunluluğu güzel ahlak örneği uygulamalarını bırak sistem sayesinde kendileri de güzel ahlaktan yeterince pay almamıştırlar ki örnek olabilsinler ama varsa istenirse yapılabilir. Güzel ahlaklı yaşanmak isteniyorsa ve bu hususta caba varsa sistem ahlaka göre düzenlenir. Murat YILMAZ

C.75 İnsanların ahlakını vahşi yönetim, eğitim ve rejim sistemlerine uydurmamız ne kadar mantıklı olabilir. Söyleyeyim, boş bi düşünce. Bi kere eğitimciler, öğretmenler, politikacılar, siyasetçiler... v.b. topluma güzel ahlak örneği olamıyorlarsa bunda sadece sistemin değil herkesin suçu var. Onları seçen bizleriz. Onları seçerken hangi birimiz ahlak kriterine göre seçiyoruz. Bir veya iki kişiyiz. Rıfat KOY

C75)Bozuk bir toplumu politikacısı,siyasetçisi,öğretmenleri ve eğitimcisi de bozuk olur. Evet sistem tahrik ediyor,sistemi güzel ahlaka uydurmalıyız Hacer BEYTER

C.75 Üzülerek belirtmeliyim ki Türkiye de verilen eğitim sistemi sayesinde yetişen öğretmen , siyasetçi ve benzeri meslek alanlarındaki şanslar kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri için ahlak onlar için ikinci planda kalıyor. Ben merkezcil bir yapıya sahip oldukları için her şey benim lehimde olsun derler.         NAFİH ASLANCI

C.75  Büyüklerde  büyüklüğün alameti hoşgörü ve kendini bilmekten geçer.Küçüklerde büyüklüğün alameti kendini büyük hissetmektir. Önemli olan bir şeyin ucunu tutup sallamak değil, doğru sallamaktır.Güzel  ahlak kuralları toplumu toplum yapan en önemli etkendir.Sabittir. Topluma enjekte edilmiştir. Sistemi   alıp bu kurallar çerçevesine oturtmalıyız             Fatih KIZILKAYA
C.75  Eğitimcilerimiz
, öğretmenlerimiz, politikacılarımızın ve siyasetçilerimizin topluma güzel ahlak örneği olamamalarının nedeni sistemin onları tahrik ediyor ve hırçınlaştırıyor olmasından kaynaklanıyor. Var olan sistemin insanları hırçınlaştırmasının nedeni en güzel ahlaka sahip olan peygamber efendimizin ahlakından, sisteminden uzaklaşmış olmasından kaynaklanıyor. Sistemi güzel ahlak kurallarına uydurmalıyız. Çünkü sistem güzel ahlak kuralları üzerine olursa insanlarda buna uydukça ahlakları da düzelecektir. Aysun AKBAŞ

C 75 Böyle bir ülkede ,ekmeğin aslanın karnında olduğu bir dönemde eğitimcilerimiz ,öğretmenlerimiz v.b. karınlarını doyurmanın derdinde olduklarından dolayı ve sadece para kazandığı bir yer olarak nitelendirdiği için bu ülkeyi ve devleti bu yüzden güzel ahlak örneği olmaları olanaksız gibi görünüyor. Ahmet ŞAHİN

C.75. Güzel ahlaklı olmak kişinin eğitimi ve karakteri ile ilgilidir. Sistemi uygun hale getirmek daha doğrudur. Gonca ÖNLER

C.75 güzel ahlakın ölçütünü bilmediklerinden ya da sistemi çıkarlarıma çalıştırabilecekleri şekilde algıladıklarından sistemin kendilerine yeterli bilgi ve uygun ortam şartlarını sağlayamadığından kaynaklanıyor olabilir. Sistem kendi yaşam menfaatlerine göre düzenlenmiş ve güzel ahlak kurallarına aykırı olabilir. Egemen güçlerin hizmetine uygun düzenlenmiş olabilir.

Sistemi güzel ahlak kurallarına uydurmalıyız. Leyla SAYDAN

C.75.Sistem eğitimciyi yetiştirir,eğitimci öğretmeni,politikacıyı,siyasetçiyi yetiştirir,Sistemde bir bozukluk ya da bir aksaklık varsa bu sorun diğerlerine lanse eder.Yani gömleğin ilk düğmesi yanlış bağlandığın da diğer bütün düğmeler yanlış bağlanılır. Baran ÖRENÇ

         Sistem zaten güzel ifade olanı ediyor.Sistemi güzel ahlak kurallarına uydurmalıyız.Vücudumuzdaki sistemlere bakın ne kadar kusursuz,güzel bir şekilde çalışıyorlar .Baran ÖRENÇ

C.75.Eğiticiler ve öğreticiler her zaman kötü örnek olmuyor bazen iyi şeylerde yapıyorlar.Fakat siyasetçiler güzel ahlak timsali olamazlar.Çünkü onlar kendi hırslarının kurbanı olmuşlardır.Tabi ki sistem siyasetçileri tahrik etmektedir.Sistemi güzel ahlak kurallarına uydurmalıyız. Yunus ÇELEBİ

C75.Hem sistemin bozukluğu ve bunun sonucunda da salpam uygulayıcılarının yetişmemesi ve başarısız olmaları liyakatli ve güzel ahlak sergileyememeleri hem siyasetçileri hem de bunları yetiştiren hocaları liyakatsiz bir durumla baş başa bırakmıştır. Tabi ki eğitim sisteminin bozukluğu nedeniyle yetişenlerde tarihçi ve hırçın olabilmektedirler.Bu derece insanların yetişmesi sadece eğitim sisteminden kaynaklanıyor demek yanlıştır. Bazı insanların  doğasında liyakatsizlik vardır.Dolayısıyla hem eğitimin bozukluğu hem de insanların bozukluğu bu durumu ortaya koymaktadır.Sistemi değiştirmek bir nebze de olsa faydalı olacağına inanıyorum. Cihan YILDIZ

C.75. Devletin benimsemiş olduğu politika sisteminden ve getirilen eğitim anlayışından dolayı güzel ahlak örneği olamıyorlar. Eğer devlet politikası yön değiştirip insanlara daha uygun toplumu kaynaştırıcı, toplumun refah düzeyi yüksek tutacak tam anlamıyla demokrasi yaşamını benimseyecek bir politikaya geçerse o zaman insanlar güzel ahlakı teşkil edebilecek konuma gelirler. Sariye OĞUR

C.75 Sistemde bir bozukluk varsa bu sitemle eğitilen eğitimci, eğitimcinin eğittiği öğretmen, politikacı ve siyasetçi de topluma faydalı olamaz

        Olabilir fakat fıtratları bozulmaya uygun değilse sistemin olumsuz bir etkisi olamaz 

        Sistemi güzel ahlak kurallarına uydurursak daha mantıklı olur. Mehmet KAYASIZ

C.75  Bu,tamamen sistemin amacından sapmasıyla meydana gelen bir durumdur.Menfi çıkarlar ,güzel ahlakı resesifleştirip,ene hırsını dominantlaştırıyor.Günümüz şartlarına göre insanların ahlakı, amacından sapmış rejime ve liyakatsiz eğitim sistemi içinde mahkum edilmeye çalışılıyor. Gonca DAL

C75. Hemen hemen her meslek gruplarında iyi ve kütü insanlar olabilir bu mesleklerde de kötü niyetli insanların bulunması normaldir. Mustafa DAĞDELEN

C.75-Güzel ahlak olamayışların sebebi sistemin onları tahrik ve hırçınlaştırıyor olmasıdır.Kendilerin tembel davranarak gerçeğe yönelik adım atamamalarıdır.Bana göre sistemi güzel ahlak kuralarına uydurmalıyız.Peygamber ahlakıyla ahlaklaşmış sistemi incelediğimizde birde batı sistemini incelediğimizde farkını bariz bir şekilde görürüz. M.EMİN AY

C.75 Topluma güzel ahlak örneği olamıyorlar.Çünkü eğitimcilerimiz öncelikle kendilerini düzeltmeli,kendi nefislerine bir şeyler anlatmalı,kendilerini bir yerlere getirmeli daha sonra söz söylemeyi öğrenmeleri lazım ama bunu eğitimi verilmediği için kurumlarımızda sadece şunları şunları öğreteceksin eğitimi vereceksin verildiği içinde hani bu yere varamıyorlar.Bunun yapılabilmesi içinde kesinlikle eğitimcilerimizin,öğretmenlerimizin,politikacılarımızın eğitilmesi lazım. Hülya ACARSOY

C.75 Sistem onları tahrik ediyor. Buna izin vermemek için sistemi güzel ahlak kurallarına uydurmalıyız.Yunus BOLLUK

C.75-o mevkilerde birşeyler var herhalde en dürüst insan bile oraya çıkınca yolundan şaşıyor çünkü çevresinin etkisinde zorlanıyor.BUKET KAYA
C75. İnsan sürekli canlı ve cansız çevresi ile etkileşim içerisindedir onları etkilediği gibi kendiside onlardan etkilenir ve tepkilerini de bazen doğal olarak yansıtıyor. Daha evvel söylediğim gibi menfaatler ve bazen de hayat şartları imkânları istenmedik davranışları ortaya çıkarabilir.   Hadi GÜVENER

C.75. Kendi ideolojilerinin etkisinde oldukları için bu onları kötü amaçları uğruna harekete geçirir. Bu da onlara kötü ahlak sergilemelerine sebep olur. Önce insanları değiştirmeliyiz. Çünkü insan kendi iradesiyle hürdür. Sistemde ne kadar çarpık durumlar olursa olsun insan bunu yapmadığı sürece sistem insanı etkilemez. Bu yüzden insanı o bilince önce ulaştırmamamız lazım sonra sistemi değiştirmek gerekir. Hediye KAYA

C-75  Eğitimcilerimiz,öğretmenlerimiz, politikacılarımız..vb topluma güzel ahlak örneği olamamasının en temel nedeni; mevcut sistemin onların hırçınlaşmalarını sağlayıp, toplumların güzel ahlaka sahip olmalarını engelleyerek kendi çıkarlarının tehlikeye girmesini engellemek istemesidir.

   Sistemi güzel ahlak kurallarına uydurarak, daha yaşanır, daha özgün ve daha güzel bir dünyaya ulaşmış oluruz. Neşe Çaparoğlu

C.75 Eğitimciler politikacılar güzel ahlak örneği sergileyemezler. Siyasetin verdiği yetkileri kullanarak terbiye sınırlarını aşmaktadırlar. Sistemi adaletli ve güzel ahlak kurallarına uydurmalıyız. Sistem onları tahrik ederek birbirleriyle kavga ve tartışmaya sürüklemektedir. Nuray ERGİN

C.75.Türkiye yabancı ülkelerdeki sistemleri olduğu gibi aldığı için insanlarımızın din, kültür, gelenek ve alışkanlıklarını dikkate alınmadan direk uygulanıyor. Bu sıkıntılara sebep oluyor. Zübeyir AŞUROĞLU