76.Bir insandaki mükemmellik, kusursuzluk, yıpranmazlık, ebedi sağlamlık, idealizmi aşma duygu ve sorumluluğunu ne, kim(kimler) nasıl tatmin eder? Bu düşüncesinde haklı mı? Hastamı? Çaresi ve en normal hali nasıl olmalıdır?

İpucu;Allah CC’HU, peygamber davranış ve düşünüş-tefekkürlerini ve dinin aşılmazlığının, doğa ve insani mükemmelliğini kuşatmasını düşünün ve ilişkilendirin.

 

C.76. En mükemmel, kusursuz davranışlar Peygamber efendimizde mevcuttur. Kusursuzluk yine onda vardır. İnsanlar Hz. Muhammed(a.s)’ a bakarak güzel ahlakı görüp kendilerini ona benzetmeye çalışırlar, örnek alırlar. Böylece eksik yanlarını görüp hatalarını tatmin etmeye çalışırlar. Peygamber efendimizin yolundan gidip, sünnetlerini yerine getirip bizde hatalarımızdan arınıp kendimizi tatmin edebiliriz. Elif DEMİR

C.76- Bu duygu ve sorumlulukları Allah korkusu ve ölüm tatmin eder.İnsan nakıs,aciz ve fakir olarak dünyaya gönderilmiştir,bunlarla Cenabı hakkı bulur ve kendisine verilene şükreder.Bu duygu ve sorumluluklarının bu dünyada gerçekleşmesinin mümkün olmadığını görür

         - Fıtraten insanın mükemmeliyet ve ebedi var olma duyguları vardır.Bunlar kendisini tanıması için verilmiştir Mehmet ERGÜN

C.76 İnsanlar yaratılış hamurunda acizlik,kusurlu ve fakirlik mayasında içinden yoğrulmuştur. Allah,insanı böyle yaratarak kendisine yönelmesini istemektedir.Kusursuz ve mükemmel yaratılsaydı hepimiz ilahlık dava ederdik.Edebi sağlam ve kendini aşma duygusu din bize bunu veriyor.Dinde bizim bulunmamız gereken noktayı açıkça ifade ediyor.Bu bizim için yaşamaya en uygun konumda,insan içindeki sürekli kendini eksik hissetmesi bence Allah’ı anlamak için bu türde hisler içimize atılmıştır. HİKMET ÇITAK.

C.76 Mükemmelliğe ulaşmak istediğinde, en son noktaya gelmesi, hatalardan arınık olması, çok fazla engelle karşılaştığı halde yılmaması, edebi sağlamlığı yani iyi bir eser bırakması gibi saydığımız önermeler kişinin tatmin olmasını sağlar. Bu kişi düşüncesinde bana göre haklıdır ve onun bu hali bence normal halidir. Şeyda ÜSTEK

C.76. İnsandan daha güzel ahlaklı olanlar onu tatmin eder. Ör: peygamberler. Berrin ÖZGÖKÇE

C.76 Her insanda yapısı gereği az da olsa mükemmel olma duygusu yatar. İnsanlar kendilerini bundan dolayı ön plana çıkarmaya çalışırlar. Kendilerini tatmin etmeye çalışırlar. Öncelikle kendi sorumluluklarını yerine getirerek çevresindeki insanları tatmin etmek ister ve bu onun için önce gelir. Neslihan YARDIMCI

C.76 Hiçbir insan mükemmel, kusursuz, ebedi olamaz. En değerli insan Allah katında takva sahibi olan insandır. Dinin doğayı ve insanı kuşatması ile insanı mükemmelliğe, kusursuzluğa ulaştırabilir. Tıpkı peygamber ahlakı gibi Dinçer KÜÇÜK

C.76 İnsanlar fıtratı gereği bir varlığa inanma gereği hissederler. Bu özelliklere sahip bir kişi hasta değildir. Bilakis en sağlıklı düşünendir. Mehdi BİNİCİ

C.76 Ben mükemmelliği, kusursuzluğu ve yıpranmazlığı, ebedi sağlamlığı ve sorumluluğu peygamber efendimizde görürüm. Yasemin YILDIZ

C.76 Bu tatmini sadece yaptığı başarılarla kendini başararak gerçekleştirebilir. Bence kesinlikle haklı çünkü yerinde saymak üstün insan niteliğine ulaşamamak hiç de güzel ve yakışır bir durum değil. Nura DEMİR

C.76 İmanı kuvvetli olan her insan Allah CC’ hunun rızasını kazanmak ister,ancak her insanın fıtratı mükemmellik,kusursuzluk,edebi sağlamlık…vb meziyetleri fıtratı kaldıramaz.Böyle vasıflara sahip olmak için tam anlamıyla Allah CC’ hu dostu olmak gerekir.Ve bunu başta Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed A.S, akabinde diğer peygamberler yapabilir.Onları cennet arzusu,cehennem veya ölüm korkusu değil,ancak Allah CC’ huna olan aşırı-ölümsüz sevgi ve inanç kuvveti teşvik, Allah CC’ hunun rızası da tatmin eder.Peygamberlerin bu çabaları, bu meziyetlerde Allah CC’ hunun sıfatlarından izler bulup, O’na daha çok yaklaşmak için de yapabilirler ayrıca.Halise KADİRHAN

C 76-Peygamber ahlakı bu insanları tatmin eder. Şaban ADAŞ

C.76.İnsanlar mükemmellik, yıpranmazlık, kusursuzluk, ebedi sağlamlık, idealizmi aşma duygu ve sorumluluğunu ALLAH’A iman ederek ve dini kurallarına göre yaşayarak tatmin eder. Songül BAĞIŞ

C.76 Peygamber efendimizin sünnetlerini yerine getiren bir birey mükemmelliliğe ulaştığını hisseder. Çünkü “O’’ kusursuz bir şekilde yaratılmıştır. Esra ALİHANOĞLU

C.76.Bunu ahiret hayatı ve dolayısıyla Allah(C.C.) tatmin eder. Bu düşüncesinde haklıdır. Allah(C.C.)’ın peygamberlere bildirdiği farz ve sünnetlere itaat ederek ifrat ve tefrite kaçmadan uyularak olur. Coşk un DOĞRU

 C.76 Mükemmel olma her insan ait değildir. Her insan buna sahip olamaz. Ama her insan bu yapıya uymaya çalışıyor. Ayhan YILMAZ

C.76 Aslında insan demekle tüm kavramları geçersiz kılmış oluyoruz zaten.

Fatma TUNÇ

C.76 İnsanlar Allaha tanıyorsa güzelliklerini biliyorsa güzelim ahlaklı peygamberlerini tanıyıp bunlara bağlanması ile bunları sonsuz aşk ile severse ve yollarından sapmasa ancak bütün bunlara ulaşır ve bunları en güzel en iyi en huzurlu biçimde ulaşır. Murat YILMAZ

C.76 Böyle bi insanı sadece iç huzur tatmin eder. Ve bu iç huzur o kişinin mükemmelliğini daha mükemmel yapar. Ve gerçekten istediği huzuruda elde eder. Bence bu düşüncede en doğru kararı vermiş olur. Rıfat KOY

C76)İnsan kendisi belirler bununla beraber oluşturduğu şekillenir.Hacer BEYTER

C.76 Mükemmeliyetliğin tek sembolleri peygamberlerdir. Onlar haricindekiler hatasız olamaz. Bunu benimsemeyen üzülerek belirteyim ki hastadırlar. Hayalleri,idealleri uğruna orasını burasını açanlarda zavallı birer acizdirler.  NAFİH ASLANCI

C.76 Dört dörtlük insan diye bir şeyden bahsedemeyiz.(istisnalar hariç) Peygamberler bile hata yapmış, yanlış davranışlarda bulunmuşlar. Önemli olan yaptığın yanlışın farkında olmaktır. Ayağım taşa mı değdi Yarabbi ne kusur işledim de böyle oldu diyebilmektir. Fatih KIZILKAYA

C.76 Hiçbir insan kusursuz ve mükemmel değildir. Ancak olduğu yerde saymayan sürekli kendini maddi ve manevi olarak geliştiren insan ebedi sağlamlığı, idealine ulaşmayı başarabilir. Bu duygu ve sorumluluğu da ancak kendisi aşabilir. Bu düşüncesinde de kişi haklıdır. Bir eserde bırakmışsa bu idealini gerçekleştirmiş olur. Ayrıca kişi peygamber ahlakına sahip olmalıdır. Peygamber ahlakıyla ahlaklanmalıdır. Anca bu insanı tatmin eder. Burada manevi duygular ağırlıktadır. Aysun AKBAŞ

C 76 Allah tahmin eder.Çünkü sonsuz güç ve kudret ondadır.Bu düşüncesinde de dolayısıyla haklıdır. Ahmet ŞAHİN

C.76. Hiç kimse mükemmel ya da kusursuz değildir. Bunu inançla tatmin edebilirler. Bunun bir hastalık olduğunu düşünmüyorum. Gonca ÖNLER

C.76 Öncelikle din kuralları bakımından mükemmel emirler bütünüdür. Emirler insanın fıtratına en uygun şekilde düzenlenmiştir. Her insanın ortak amacı olan mutluluğa giden yolun haritasıdır. İnsan ancak bu haritaya uyarak negatif suları aşıp pozitif limanlara ulaşabilir. Aksine kaybolduğu yollarda kendisini uzun vadeli tatmin edecek hiçbir şey bulamayacağından emin olmalı. Leyla SAYDAN

C.76.İnsanı kendi egosu tatmin eder.,haklı değildir.Sadece sağlıklı düşünemiyordur. Mükemmel,kusursuz,yıpranamaz insan yoktur en normal hali budur .Baran ÖRENÇ

C.76.İnanç bu duyguları tatmin eder.Fakat bunu doğru inancı bularak değerlendirmeli.Hiç bir düşüncede insanlar hasta derecede bağlı olmamalı.Çok büyük bağlılık büyük sorunlar oluşturur. Yunus ÇELEBİ

C76.Mükemmel ve kusursuz insanlar yok denecek kadar azdır. Hatta yoktur.insanların bu kadar kötü konumlarda bulunması daha çok eğitim sistemiyle ve yanlış dini inançlarıyla ilişkili olduğu kanaatindeyim.Mükemmellik duygusu ve kusursuz olma duygusunun olması gayet tabiidir fakat hiç kimse kusursuz değildir. Cihan YILDIZ

C.76 İnsan sağlıklı düşünmeyerek kendi kendini tatmin eder. Bu düşüncesinde de haksızdır. Çünkü her insanın bir kusuru vardır. Kusursuz, mükemmel insan yoktur.  Mehmet KAYASIZ

C.76.Bu vasıfların en büyük temsilcisi peygamberlerdir. Onlara yaradan tarafından mükemmellik, kusursuzluk, yıpranmazlık özelliği verilmiştir. Onları bu duygularını anca ibadet ve insanların onların gösterdiği yolda ilerlemeleri tatmin eder. İslam tarihine baktığımızda her peygamberin getirdiği yeni dini yaymak, insanları bu yola sevk etmek için birçok zorluk çektiklerini görürüz. Buna rağmen onlar bu yoldan şaşmayıp dirençle devam etmişlerdir. Sariye OĞUR

C.76  İnsan oğlunun yaratılış fıtratı gereği mükemmelliğe ulaşması imkansızdır.Hatalar ve  kusurlar; mükemmelliğe en azından yaklaşabilmemiz için önümüze sunulan deneyim kazanma sürecidir.Bu süreç,ancak tefekkür ve peygamber ahlakını örnek alabilmekle başarılı bir şekilde kazanılabilir.İnsanı ancak peygamber düşünüş ve tefekkürleri tatmin edebilir.Bu tatmin olma mükemmelliğe ulaşıldığı anlamına gelmez ama yaklaştığını  bile düşünmek bu durum için çözüm ve normal halidir. Gonca DAL

C76. İnsan nefsi isteklerini dünyada tatmin edemez dolaysıyla bu isteklerin sonu gelmez hastalığın tedavisi kanattır Mustafa DAĞDELEN     

C.76-insan bu düşüncelerin de haklı değildir.çünkü insan kusursuz veya en mükemmel (yaratılışı hariç) yıpranmaz olsaydı dünyada yaşayıp sınav olmanın bir amacı olmazdı. Zaten kur “an a baktığımızda insanın özeliklerinden çok güzel bahseder. İnsanın en normal hali bu kaynaktan beslenip kendini o ölçüde yaşamsıdır. M.EMİN AY

C.76 İnsanlar muhakkak ki mükemmelliğe ulaşmaya çalışırlar.Hani Hintlerdeki nivana meselesi gibi en güzel şeye ulaşmaya çalışırlar ve bunu tatmin etmek içinde savunma mekanizmalarını geliştirmişlerdir.Bu düşüncelerinde haklıdırlar.Hasta muamelesi yapamayız.Kesinlikle haklıdırlar.Çünkü o savunma mekanizması homeostasis bir şekilde olmasa insanın kafa yemesi söz konusu olabilir.Gerçekten hasta muamelesine o zaman maruz kalabilir.İnsanlar bu şekilde savunma mekanizması gerçekleştirmeli ve bu şekilde mükemmelliğe kusursuzluğa hani güzelim duygusuna bu şekilde itimat etmek zorundadırlar. Hülya ACARSOY

C.76 İnsan mükemmelliğini, kusursuzluğunu, yıpranmazlığını, ebedi sağlamlığını düşünerek yaratıcıya varır.Yunus BOLLUK

C.76-Peygamber davranış ve düşünceleri gibi olduktan sonra hiçbir sorun kalmaz.BUKET KAYA

C76.Bence bir insanda mükemmellik duygusu ve kusursuz olma duygusunun olması gayet tabiidir fakat hiç kimse kusursuz değildir. Zaten insanı güzel ve hayatı yaşanılabilir kılan şeyler insanların kusurlarıdır.Hadi GÜVENER
C.76.
Çaresi ve en normal hali olmalıdır. Çünkü Allah (c.c.) her insana kaldırabileceği bir sorumluluk vermiştir. İnsan bunun ötesine geçemez. İnsanlar sınırlarını bilmeli ve ona göre hareket etmelidir. Hediye KAYA
C- 76 Bir insandaki mükemmellik, kusursuzluk, yıpranmazlık, ebedi sağlamalık, idealizmi aşma duygu ve sorumluluğunu ALLAH CC bilir çünkü ALLAH CC bütün evreni sarıp sarmalamıştır ve onun dileği dışında hiçbir şey gerçekleşmez. O yarattığı varlıkların tüm özelliklerini zaten bilir tahmin etmez. Neşe Çaparoğlu

C.76 Allah dünyayı mükemmel bir şekilde yarattı. Peygamberleri de mükemmel yarattı. Bir insan kendinde mükemmellik, kusursuzluk ve yıpranmazlık ararsa o hastadır. Kulların çoğu kusurludur. Nuray ERGİN

C.76.İnsanın normal hali aciz bir varlık olduğunu bilmesi, kusursuz kainatı düşünüp kendi yerini ve geliş sebebini öğrenmek ona göre yaşamaktır. Zübeyir AŞUROĞLU