77. A-Sizce bazı insanlar neden ALLAH ’CC’HUNA iman ederler (etmişler)/etmezler veya inanırlar(inanmışlar)/inanamazlar?

B- Siz neden ALLAH ’CC’HUNA iman edersiniz veya inanırsınız ya da neden ALLAH ’CC’HUNA inanmaz veya iman etmez siniz yahut neden insan bu konuya şüphe duyar?

İpucu;mükemmel olduğu için, insanlar cehennemden korktuğu için, insanlar hepsine ve tüm varlıklara sahip çıktığı için, tüm varlıkları yarattığı için…vb şeklinde cevap veriniz.

 

C.77. A.Aklını kullanabilen, çevresini iyi gözlemleyebilen insanlar gördüğümüz, içinde bulunduğumuz mükemmelliklerin kendi kendine oluşamayacağını kolaylıkla anlayabilirler. Muhakkak ki bu kadar güzel, bir düzen içerisinde ilerleyen her şeyin sebebinin, sonucunun, kendisinin ve olayların bir yaratıcısı vardır. Bu mükemmelliklere hayran kalmamak elde değildir. Zeki insanlar görebilen, hissedebilen ve bir mantık içerisinde sebep-sonuç düşünebilen insanlar bir yaratıcının olduğuna inanır ve iman ederler.

B. Allah’a inanıyorum çünkü etrafımdaki güzelliklerin bilincindeyim, görüyorum ve her şeyin bir sebep sonuç ilişkisi içinde olduğunu biliyorum. Allah’a inanmamak şirke girer. Her şeyin yaşanılan yapılan her şeyin bir sebebi var. İman ediyorum çünkü bu kadar mükemmelliğin sahibinden başka sığınacak ve güvenecek kimsemiz yok.  Elif DEMİR

C.77- Aczini,fakrını, noksan olduğunu,zayıf olduğunu,evrendeki düzeni ve intizamı gören insanlar,peygamberler ve Kuranı kerim rehberliğinde kendini tanıttıran Cenabı hakkı bilip iman ederler.

         -İman etmişim bir ve tek olana,her şeye gücü yetene,her şeyi yaratana, her şeyi mükemmel yaratana tüm mevcudatı hizmetime veren ALLAH(cc) ‘a iman etmişim.

         -Her bir şeyde onun varlığına ait deliller olan Allah’a iman etmişim Mehmet ERGÜN

C.77 A- İnsan diğer canlılardan farklı olarak akıl ve şuur sahibi olmakla diğer mahlukattan üstün hale gelmiştir.İnsan bilir ki ben bu haneyi yaptım elbette bu kainatı yapan bir zat vardır.Bir iğne ustasız olmaz,bir harf katipsiz olmaz biliyorsun acaba bu kainat nasıl yaratıcısız kalsın.Sebepler ve tabiat bunu yapması muhal ender muhaldir.Bunu kabul etsen iman etmiş olursun,etmesen esbaba versen küfre girmiş olursun,sonunda yaradılışı inkar edersin

B- Allah bizi yarattıktan sonra bizi başıboş bırakmamış ve peygamberlerle bize kendini tanıttırmaktadır. Biz akıl süzgecinden geçirdikten sonra getirilen emirler bizim için en uygun ve akıllıcasın bunlar olduğu ve hayatımıza aksetmeliyiz. HİKMET ÇITAK

C.77 A- Evrendeki canlı cansız olan her şeyin elbet bir yaratıcısı vardır. Hiçbir şey kendiliğinden ya da bir olasılık üzerine var olmamıştır. Bir yaratıcının etrafımızda ki her şeye bakarak da anlayabiliriz. Hiçbir şeyin ALLAH ‘ CC dan dan başka bu şaheseri yaratmaya gücü yetmeyeceği için ALLAH’CC inanmamak imkânsızdır.

B- Göremediği bir varlığa inanmak şüphe oluşturabileceği için şüphe duyabilirler ki ama zaten kendi varlığının ispatını kainatı yaratmakla kanıtlamıştır. Şeyda ÜSTEK

C.77. A)Kâinatın dolayısıyla zerreden ta şemse kadar olan bütün mevcudatın ve zerrelerin Yaratıcısı olduğundan insanlar ALLAH’A iman ederler.

B)Tüm varlıkları yarattığı ve her şeye gücü yettiği için iman ederim. Berrin ÖZGÖKÇE

C.77 A) Her insanın iman anlayışı farklıdır. Günümüzde de bu böyledir. Nitekim bugün münafık, kâfir ve Müslümanlar olarak inanan ve inanmayanlar birbirlerinden ayrılırlar. Bu nedenle iman eden insan Allah’ın varlığına zaten inanır. Diğer türlü inanması beklenemez.

         B) Allah tüm evreni yoktan var etmiştir. Bu da gerek ve yeter şarttır. Çünkü düşünüldüğü zaman tüm bu mükemmelliğin tek başına var olamayacağı anlaşılır. Yani tüm bu güzelliklerin bir mimarı almalıdır o da Allah tır. Neslihan YARDIMCI

C.77 A) ALLAH (C.C.) inanalar bu dünyaya gelme amaçlarını ve bu mükemmel varlıkların ancak ALLAH (C.C.)  tarafından yapılabileceğine iman ederler. İnanamayanlara ise sormak lazımdır.

        B) birey dünyevi zevklerin “sonu olan zevklerin” içine düştüğünde kendisini sahipsiz düşünebilir.

 Mehdi BİNİCİ

C.77 a)İnsanlar Allah(cc) nun kainatın yaratıcısı ve alemlerin rabbi olduğunu bildikleri için iman ederler.

          b)Beni yaratanın Allah olduğunu ve tabiî ki de tüm kainatın yaratıcısı olduğunu bildiğim için iman ederim. Allah doğmamış ve doğurmamıştır. Eşi benzeri ve ortağı yoktur. Dinleri, peygamberleri ve kitapları ile insanları güzel ahlaka çağırmıştır. Yarattığı her şeyin sahibidir Yasemin YILDIZ.

C.77 İnsan manevi olarak kendini güvende hissetmek için ALLAH’ a iman eder. Kesinlikle ALLAH’ ı sevdiğim ve güven duyduğum için iman ederim. Nura DEMİR

C.77 A-İnanç,bazı insanlar için iyi-kötü bir düşünce sistemidir.Bir şeylere inanma ihtiyacı duydukları için inanır böyle düşünen insanlar.Bir sürünün nasıl ki çobana ihtiyacı varsa,o şekilde insanların bir yaratıcıya ihtiyaç duymaları düşüncesiyle belki de…Bazı insanlar var olmalarını bir sebebe dayandırmak için ya da gerçekten Allah CC’ hun varlığını hissettikleri için inanırlar…Belli bir yere ulaşma çabası içinde olmayan insanlar da inanmazlar,inanmamıştırlar.Yani bir şeye ulaşmak için o yolda fedakarlık yapmak,kendini bir şeylerden alıkoymak ve yaratıcıya hesapsızca teslim olmak bazı insanlara zor geldiği için inanmazlar.Ya da kendilerindeki kusurları,bir yaratıcının mükemmelliği ile karşılaştırıp kibire düştükleri için…

         B.Benim kurduğum ilk cümlelerden biri nasıl ki ‘Allah(CC) birdir!’ ise benim gibi bir çok insan  küçüklükten beri Allah(CC) ismi, namaz, Kur’an-ı Kerim ile büyüdü. Yani aile etkisi önemli. Ancak neden inandığımı, neden ibadet etmem gerektiğini büyümeye başladıkça öğrendiğimi fark ettim.İşte zaten bundan sonra başlıyor her şey.Bir şeyleri düşündükçe, okudukça, belki de yaşanan olayların gizemiyle, hissederek, heyecanla ibadet etmeyi öğrendim.Allah CC’ huna iman ediyorum,çünkü Allah CC’ hunun varlığı; benliğimi, hayatımı tamamlıyor.Çünkü ben, doğadaki bütün canlıları, doğa olaylarını, bir şeylerin sebep-sonuç ilişkisini düşündükçe mükemmel, eşsiz bir Yaratıcının kapısında buluyorum kendimi.Bakmayı değil, görmeyi bildiğim için belki de.Halise KADİRHAN

C 77-A- Çünkü kendilerindeki bütün boşlukları bütün soru ve sorunları Allah ın kelamı Yüce Kuran-ı kerim de bulurlar.

B-Bütün kullarının sıkıntılarını giderecek bir kılavuz göndermiştir. Şaban ADAŞ

C.77.A.İnsanlar fıtratları gereği kendilerinden büyük ve kudretli olan ALLAH’ a her zaman ihtiyaç duyarlar dolayısıyla her şeye gücü yeten yaratıcıya iman ederler; ancak bazı insanlar kendilerini her şeyden üstün gördüklerinden ALLAH’ a iman etmek nefislerine çok ağır gelir ve inkâr ederler.

B.Zerreden arşa kadar her şeyin yaratıcısı olan ALLAH(cc) a iman etmemek hiç akıl kârımıdır? Songül BAĞIŞ

C.77 ALLAH’ a iman etmeyen insanların düşüncesi görünmeyen bir tanrıya neden iman edelim demeleridir. ALLAH’ a iman ederiz çünkü ALLAH’IN tek ve bir olduğuna inanırız. ALLAH’ tan üstün hiçbir şeyin olmadığına ve hiç bir şeyin bize ait olmadığına her şeyin O na ait olduğuna inanırız. (ruhumuz,bedenimiz…. Hiç bir şey bize ait değil her şey yaradan a aittir. Esra ALİHANOĞLU

C.77.

A.Allah(C.C.)’a akıllı insanlar inanır. Bunlar da; Allah(C.C.) bütün kemal sıfatlar ile muttasıf ve bütün noksan sıfatlardan münezzeh olmakla beraber sevilmeye layık hakiki mahbub O olduğu için inanırlar.

İnanmayanlar da birkaç vecheden inanmayabilirler; ona tebliğ ulaşmamıştır, tebliğ ulaştığı halde teklifin getirdiği emirleri yapma mecburiyetinin olmasından inanmazlar, bir kısmı da Ebu Cehl gibi yapıp enaniyetinden iman etmezler, neticenin(mükâfat ve cezanın) hemen gerçekleşmediğini gördüğü için(dünya dar-ül hikmet olduğunu bilmediği için)…

B.O(C.C.)’nun var olduğunun delillerini gördükten sonra insanda O(C.C.)’nu tanımaya karşı bir ilgi/iştiyak oluşuyor. Bu iştiyak devam ederek O(C.C.)’nu sevmeye başladığınız bir sürece giriyorsunuz. Ve bu sizde tarifi mümkün olmayan bir manevi lezzet husule getiriyor ve artık her şeyinizle O(C.C.)’na bağlanıyorsunuz.

Allah(C.C.)’ı gözleriyle görmedikleri için şüphe duyuyorlar. Oysa gözleriyle görmeye ihtiyaç toktur. O(C.C.)’nu eserleriyle dahi varlığını anlayabiliriz. Coşkun DOĞRU

C.77 A) Çünkü inanılacak ve akla uygun kuralların gösterdiği tek yol olduğu için. Ayhan YILMAZ

        B) Ben ALLAH’A inanıyorum ve ondan korkuyorum. Bu doğayı onun yaptığına inanıyorum bundan dolayı ona iman ediyorum. Ayhan YILMAZ

C.77 A.Ben Allah`a iman ederim.Çünkü gelişen teknoloji ile yeni yeni farkına varılan şeyler Kuran_ı Kerim de geçiyordu zaten mükemmel doğa ve insan vücudunu sistemli bir yerlere oturtmuştur.Hiç bir şey tıkanmıyor ve her şeyin bir alternatifi var.

  B.doğayı insanı mükemmel yarattığı için ona iman ederim.

Fatma TUNÇ

C.77 A)İnsanlar doğası gereği her zaman acizliğinden sığınacak bir yaratıcı bir ilah aramıştır. Allah cc’u kuşkusuz en büyük yaratıcı ilahtır. Allaha iman eden kuşkusuz bunu bildiğinden iman eder etmeyenler bu güzelliğe göremeyen körlerdir.

B)Kuşkusuz Allah cc’u ve sonsuz güzelliklerini tanımak ona iman etmenin en büyük gerekçesidir ve zorunluluğudur.  Murat YILMAZ

C.77 A) Kimi dini öğrenir araştırır, kimi araştırmadan ALLAH (C.C.)’ya iman eder. Kimileri bu dinin güzelliklerini kendince bir kenara atar, kimileride bizler gibi anne-babasından öğrendiği dine körü körüne bağlanır. Ki bu durumdayken dinini değiştirenlerde vardır. Rıfat KOY

        B) Ben Rabbime inanıyorum. Çünkü cennet-cehennem bir yana gerçekten dünyanın kuruluş ve işleyişi olsun, her bir canlının rızkının ve her bebeğin doğduğu andan itibaren yemeğine kadar her şeyi veriri Rabbim. Ayrıca cennete gitme ve oradaki ayrı güzellikleri ebediyen yaşamayı kim istemezki. Bu kadar kısa bir cevap yetmez ama anlatmakta her ne kadar deyişi caizse denizden bir damla su misali kadar az anlattım. Anlatmakla rabbimin güzelliklerini bitiremem… Rıfat KOY

C77) a)Din farklı bir ihtiyaçtır. Herkes için farklı bir düşüncede değerlendirilir,ortaya çıkmasının sebebi çaresizlik ve acizliktir.

b)Şüphe duyar çünkü her şey soyut.Hacer BEYTER

 

C.77 A- Bu kadar güzelliği bizim emrimize veren yüce yaratana iman etmek her insanın boynunun görevidir. Ona iman etmeyen bir hiç peşinden koşan yarını kabul etmeyip gününü yaşayanlar , materyalist ,Marksist ve komünist felsefede yetişmiş benim her şeye gücüm yeter diyenlerdir.

B- Ben inanıyorum.Bir terzi ustasız , bir köy muhtarsız olmadığı gibi , bu kadar muhteşem olan kainat nasıl olurda sahipsiz olur.          NAFİH ASLANCI

C.77 A-İnsanlar fıtratları gereği kendilerinden daha göçlü, her şeye gücü yeten bir şeye inanma ihtiyacı hissederler. Bazı insanlar da gururlanıp  yüce yaratıcının varlığını inkar ederler. Dinçer KÜÇÜK

        B- Yer şeyin yaratıcısı Allah’tır.O’ndan daha büyük göç yoktur. İnsan Allah’a inanarak yasak ve emirlerine itaat ederek kendini güvende hisseder. Dinçer KÜÇÜK

C.77 Allah-u Teala, yarattığı her çocuğun kalbine, yaratıcısına inanma duygusunu yerleştirmiştir. Her insan Allah a inanmaya ve dindarca bir hayat yaşamaya ve meyilli olarak dünyaya gelir dünyaya gelen her çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne ve babası (kendilerine benzeterek) onu Yahudileştirir, Hıristiyanlaştırır veya Mecusileştirir . buradaki fıtrat, yaratıcıyı tanıma eğilimidir. Fatih KIZILKAYA

C.77 A. ALLAH CC’ HUNA inanmayanların bir kısmının nedeni ALLAH CC’ HUNUN kimse tarafından görünmemesi ve onların görünen, tutulan bir şeye tapma ihtiyaçlarından kaynaklanır. Bir kısmınınsa Peygamber efendimiz zamanında olduğu gibi ALLAH CC’HUNUN varlığını bildikleri halde putlardan gelir elde ettikleri için ALLAH CC’HU NA inanmak istemeyen insanlar vardır.

        B. Mükemmel olduğu için inanıyorum.Bütün insanları yarattığı için ve her şeye gücü yettiği için iman ediyorum Aysun AKBAŞ

C 77 A-Bazı insanlar anne-babasına bakarak,bazıları da kendi aklıyla hareket eder ve bir şeye öyle körü körüne bağlanmaz.

B-Çünkü yaratılan bu kadar güzelliklerin tesadüf olmayacağı ve zaten tesadüfen,kendiliğinden hiçbir şey olmayacağından bir yaratıcının(Allah C.C)’nun varlığına inanıyoruz.İnanmayanlar Allah C.C ‘yu görmediklerinden dolayı bu konuda şüphe ye düşen veya sorumluluk altına girmek istemeyen kişidir. Ahmet ŞAHİN

C.77. İnsanlar bir şeye inanmadan yaşayamazlar ateistlerin bile inandığı kavramlar vardır. İnsanlar inançları ile vardır. Bir yerlerde mükemmelliğin olduğuna inandıkları için ona ulaşmak için inanıyor olabilirler. Gonca ÖNLER

C.77 Allah a inanırım çünkü benim için sanatın varlığı sanatçının olduğuna yeterli bir ispattır. Bu konuda şüphe duyanlar Allah a inanmak için Allah ı görebilme ihtiyacı duyduklarındadır.. Leyla SAYDAN

C.77.A)Yüce Rabbimiz insanları yaratırken diğer canlı varlıklardan farklı olarak aklı ile düşünerek bir özellik vermiştir.Zaten kendisine verilen bu aklı kullanan kimse ya da liyakatli düşünen kimse ALLAH a niçin iman ettiklerini anlarlar. Baran ÖRENÇ

          B)ALLAH ima şükürler olsun bana kendisine iman ve inanacağım kadar akıl vermiştir. Baran ÖRENÇ

C.77.A. İnsanların doğasında bir şeye tapınma hissi vardır.Yani insan bu fıtratta yaratılmıştır.İnanmanın bir başka sebebi ise ruhun açlığını gidermektir. Yunus ÇELEBİ

B.Aslında hiçbir zaman inancımın sebebi cennet veya cehennem değildir.İnancın temeline Allah sevgisi yerleşmelidir. Yunus ÇELEBİ

C77.A-insanlar doğaları gereği bir şeylere inanmak zorundadırlar ama kimi Allaha inanır kimisi de semavi dinlere inanırlar tabi bunlar delaletin sapkınlığın için de olan kişilerdir.

B-Çevremize baktığımız zaman b kusursuz dünyayı gördüğümüz de çevremizdeki yaratıkları varlıkları ve uzay boşluğunu düşündüğümüzde  inanmamak yada şüphe içerisinde olmak mümkün değildir. Bunları yapan tek kişi de Allah tir. Cihan YILDIZ

C.77.(A) Dünyada var olan her insanın dini inancı farklılık gösterir. Farklılıklar yaşam tarzından, eğitim anlayışından, hayata bakış tarzından doğar. Kimisi Allah’a inanmanın en doğru yol ve huzurlu bir dünya olduğunu düşünürken, bir kesim ise tam aksini düşünür. Herkes kendi inanışını yaşar.

(B)İman ederim çünkü onun bütün insanları, evreni, taşı, dağı, ovayı yaratan bir yaratıcıdır. İnsan gibi müthiş bir varlığı yaratmıştır. En önemlisi huzur bulunmasına neden olduğu için… Sariye OĞUR

C.77 A) Bazı insanlar boşuna yaratılmadıklarını, insanların bir ebedi hayata ihtiyacı olduğunu düşünerek öldükten sonra yok olmama umudu taşıdıkları için inanırlar ve her şeyi Allah’ın yarattığına inandıkları için de iman ederler.

        Bazı insanlar da çıkarları doğrultusunda ve hayatın sadece dünyadan ibaret olduğunu düşünerek ebedi hayatlarını dünyaya sığdırırlar ve inanmazlar. Her şeyin kendiliğinden oluştuğunu ( Evrimsel Düşünme) düşündükleri için de iman etmezler.  Mehmet KAYASIZ

         B) Ben de boşuna yaratılmadığımı ve bu dünyaya bir imtihan için geldiğimi bildiğim için inanıyorum ve her şeyin yaratıcısının Allah (C.C) olduğunu bildiğim için de iman ederim. Mehmet KAYASIZ

C.77 A_Tüm yaratılanların sahibi Allah’tır. Yarattığı her şeyde onun izi vardır.Her şey ona şükür ve ibadet halindedir.Allah’tan korkarız ama bu tatlı bir korkudur, sevdiğini kaybetme korkusudur.Allah’tan daha yüce bir sevgili olur mu? Onu kaybetme korkusu ona itaat ettirir iman ettirir.

B_ Tüm alemlerin rabbi olan Allah her şeyi biz insanların hizmetine sunmuştur.Her şey bizim için yaratılmışken bir sonraki güne güneşi üzerimize aydınlatan yaratanımıza şükür eksikliğimize rağmen o vermekten asla bıkmayacak ve usanmayacaktır.En sevgili, en merhametli en cömert olan odur.Ona iman ediyoruz çünkü yaratanımızı kaybetmek korkusu her an bizi ona daha fazla yaklaştırmalıdır. Onu kaybedersek et yığınından başka bizi en iyi şekilde ne tarif edebilir ki.Gonca DAL

C77.A- Allaha iman etmek veya etmemek insanın fıtratı ve düşünce yapısıyla alakalı bir şeydir

       B- ben mükemmel ve kusursuz olduğu için Allaha inanırım Mustafa DAĞDELEN

C.77 - Hz. İbrahim bizim için bu açıdan çok güzel bir örnektir. Allah “ı tanımak niye Ona itaat etmemiz, iman etmemiz gerektiği noktasında. Hz İbrahim kendi öz iradesiyle Allahın tek yaratıcı, en mükemmel zat ve her şeyi Allahın yaratığını bulmuştur. İman etmemizin sebebi de kendi düşüncelerim ve tefekkürümüz sonucu evreni yaratan Allah olduğu ve ibadet etmeye layık yegane zat olduğu ve ancak ona iman etmemiz gerektiğini anlarız. Kişinin iman etmemesinin sebebi kültürel bir din tarzı yaşıyor olmasıdır. Ailesinin düşünmeyerek hakkı bulmamasıyla yaptığı hatayı kendisinin de aynı hatayı tekrar etmesidir. Ya da kendi menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda hareket  etmesinden kaynaklanıyordur veya cahilliye dönemindeki gibi bulunduğu mevkiden inme isteğinde olmasındadır.

B-çünkü her şeyi kusursuzca yaratan Allah’tır. Yeri göğü ve de her ikisi arasında bulunanı da yaratan O dur. Beni cezalandıracak ve ödüllendirecekte ve yeryüzüne var edip anlamlandıranda O dur. M.EMİN AY

C.77 A) Bazı insanlar Allah (c.c)’a iman ederler yada etmezler.Bu onların gerçekten fıtratlarıyla olan bir sorunudur.İnanmak çünkü insanın fıtratında yaratılışında yani hamurunda vardır.İnsanlar bu şekilde inanmak zorundadırlar.Hiç inanmıyorum diyende aslında inançsızlığa iman etmiştir.

B) Allah (c.c) yolunda iman edersiniz,inanırsınız Allah (c.c)’a inanmazsınız kelimesi kesinlikle yanlıştır.Çünkü Allah’ın yolundaysanız zaten bu yolun sonu Allah’a çıkacaktır bir şekilde. Hülya ACARSOY

C.77 A)Allah a karşı kulluk görevimi yerine getirmek için iman ederler.

B)Allah cc. Ha karşı kulluk görevimi yerine getirmek için iman ediyorum.Yunus BOLLUK

C.77-kişi kendi ruhsal yapısına bağlı olarak bir seçim yapmak zorunda kalır kimi inançlı olmayı kimi inançsız olmayı seçer.BUKET KAYA
C77.A
-İnanmak insanoğlunun doğasında var bazı insanlar Allah’ın varlığına inanır bazıları ise Allah’ın var olmadığına inanır sonuçta ne olursa olsun insanoğlu inanmak ister tabi bu seçimleri birazda yaşadığı çevre de etkiler.  
C77. B
-Kâinattaki tüm canlı ve cansız varlıkları ve bunların arasındaki ilişkileri gördüğümüz halde bunların bir tesadüf sonucu oluştuğu söylemek bence çok mantıksızdır. Elbette bunların bir yaratıcısı bir düzenleyicisi vardır. Ve ne tesadüfü nede bir amaç için oranlı ve nizamlı bir araya gelebilecek cansız varlığa inanların dünyanın veya varlıkların bu şekilde olduğunu iddia edenlerin düşüncelerinden şüphe etmek lazım gelir. Çünkü bırakın bir kainatın küçük bir dairenin kendi başına kum çimento demir kapı pencere vb diğer yapılarının tesadüfen veya kendiliğinden ev yapmak için bir araya geldiler demek kadar gülünç ve saçma bir izah olamaz. Hadi GÜVENER                                                                                                                                    

C.77. İnsanlar geçmişten beri tapma eğilimindedirler. Bu durumdan dolayı kendi yaptıklarına tapma, ateşe, güneşe, aya… Vb. durumlara tapmışlardır. Bu durum onları yaratıcıya yakınlaştırmıştır ve bu olaylardan sonra en mantıklı yolu bulmayı başardılar. İnsanın inanıp inanmaması düşüncesine ve nefsine bağlıdır. Bazı insanlar nefsinin yapıp yapmadıklarına göre din seçmek ve ideolojide olmak isterler. B) Evrende var olan her şeyi mükemmel bir şekilde yarattığı için ve kulları bu mükemmeliyetin bilincine vardıkları için Allah’a iman ederler. Hediye KAYA

C- 77  A.İnsanların bazılarının ALLAH CC’HUNA iman etmesi, çevresine bakıp bu mükemmelliğin nasıl olup da hiç şaşmayan bir dengeyle varlığını sürdürüşünü merak ederek ulaştığı son noktada ALLAH CC’HUNU bulmasıdır. Bazılarının da inanmamasının nedeni materyal düşünce tarzının mantıklarına daha yakın olmasından kaynaklıdır.

          B. Ben ALLAH CC’HUNA varlığımın mükemmelliğinden dolayı, evrendeki şaşmaz dengenin bir nedeni olduğunu düşündüğüm için ve yalnızlığımın derin sularında boğulmamak için inanırım.

İnsanın bu konudaki şüpheleri ALLAH CC’HUNUN peygamberler aracılığıyla gönderdiği kitapların yorumlanmasındaki çelişkiler, korkutularak ALLAH CC’HUNA inanmaları söylendiği için insanların O’nu merhametsiz ve acımasız olarak düşündükleri içindir. Neşe ÇAPAROĞLU

C.77 A. Her insanın inanmaya ihtiyacı vardır. İnsanlar kendilerine bir tanrı seçerler ve ona taparlar. Dinde seçicilik olduğundan, Allah’a iman ederler ya da etmezler.

B. Ben Allah’a O’ndan başkası olmadığı için ve bu kadar mükemmel bir sistemi O’ndan başkası yaratamayacağından ve en büyük rahmetin O’ndan olduğuna inandığım için iman ettim. Nuray ERGİN

C.77.Kainatın mükemmel yaratılışını ve kendi aciz bir varlık oluşumu düşünerek Zübeyir AŞUROĞLU