78.Eğitim ve öğretimde algıda değişmezlik ilkesini uygulayarak insanlarda güzel ahlak ve bilgilenme hevesi, refleks ve alışkanlıkları geliştirirken, insanlarda sürekli yardım ve talimat alma alışkanlığını geliştirme (hür düşünme ve eylemde bulunma hüner ve iradesini köreltmek) sosyal tufanının farkıdalığının bilincinde olmak ne demektir?

 

C.78. Anlaşıldığı üzere her iyi bir kötü ile desteklenmektedir. Algıda değişmezlik ilkesini uygularken insanların özgünlüklerini yitirmelerinde rol oynuyoruz. Bu her şeyde vardır. Bir şeyleri iyileştirmeye çalıştıkça hep bir taraf eksik kalıyor ya da kötüye gidiyor. Bu hayatın kanunu demesek de içinde yer alıyor. Elif DEMİR

C.78-Algıda değişmezlik ilkesini uygulamak iyidir.Ama biz algıda değişmezlik ilkesini de kendimiz için faydamız için araç edebiliyoruz.Bunu da hak ve hukuktan uzak kalışımıza bağlıyorum Mehmet ERGÜN

C.78 Böyle bir birey kendini aşmış demektir. Olayları nesnel bir pencereden seyreder. Eğer devlete yöneticilik iş yaparsa mantıklı adımlar atar. Boş ve başkasını yutmak gibi planlar gütmez. Hem kendi çevresini mutlu eder hem de yaşadığı çevreye sirayet eder. İnsan eksikliklerini ve çevresinin bir parçası olduğunu hissederse,ben bunu yapabilirim ötesini başkasından yardım alır; Bu bir zayıflık alameti değil,bu bir erdemliktir. İşte biz bunlara oto kontrolü gelişmiş insan diyoruz. HİKMET ÇITAK

C.78 Eğitim ve öğretimde algıda değişmezlik ilkesi çocukların topluma ayak uydurması, toplumda kabullenebilirlik açısından iyiyken üreticilik, yaratıcılık, kendi özgür iradesiyle eylemde bulunma yönünden öğrenciyi köreltebilir. Şeyda ÜSTEK

C.78. Haksızlık karşısında susmak gibidir. Ya da bir insanı bile bile ölüme terk etmektir diye benzetebiliriz. Berrin ÖZGÖKÇE

C.78 İnsanlar sürekli olarak kendilerini geliştirmek isterler. Gerek ahlak yönünden gerekse eğitim yönünden kendilerini geliştirme aşamasında sergiledikleri her davranışın farkında olmalıdırlar. Neslihan YARDIMCI

C.78 Eğitimde ve öğretimde insanlığın güvenli geleceği için neleri algılamada aynı anlamı çıkarmaları gerektiği neleri farklı yorumlayabilecekleri yöntemleri kullanarak insanda güzel ahlak ve diğer alışkanlıkları geliştirerek sürekli yardım ve talimat vermekle insanı robotlaştırır. kişi duyular karşısında özgün tepkisini ortaya koyar. Bu durum bireyi kendi sahip olduğu potansiyeli kullanmaktan çok başkalarının yönlendirmesiyle hareket eder. Dinçer KÜÇÜK

C.78 Bilgilenme hevesi insanın doğduktan sonra çevresindeki olayları yorumlama ve bunlara tepkide bulunma arzusunun bir ürünüdür. Bütün insanlar doğarken güzel ahlakla doğarlar. Eğitim durumlarına göre şekil alırlar. Mehdi BİNİCİ

C.78 Eğitim ve öğretimde insanlara güzel ahlak bilgilerini çoğaltma alışkanlıklarını geliştirmek gibi kavramları kazandırmak için algıda değişmezlik ilkesi kullanılır. Bunun farkında olan kişide erdem ve güzel ahlak sahibidir. Yasemin YILDIZ

C.78 Güzel ahlak bütün insanlar için değişmez bir durumdur. Yani kesinlikle göreceli veya değişken değildir o yüzden algıda değişmezlik ilkesi ile burumun farkına varılır. Nura DEMİR

C.78 İnsanlara bir şeyler vermeye çalışırken onları düşünce tembeli yapmak,yani düşünme dünyalarını daraltmak,kısıtlamak,köreltmek demektir.Yani insanlara bir kavram anlatılırken,onun hangi açıdan bakarsak bakalım aynı kavram olduğunu ifade ederken,insanların farklı bir şey düşünmelerini engellemiş oluruz.Mesela bir uzay mekiğinin de bir taksinin de sonuçta bir araba olduğunu kabul ettirmeye çalışırsak,onların özgün düşüncelerini, özgünlüklerini onlara kara delik yapabiliriz.Verdiğimiz kesin bilgilerle insanların farklı düşünceler geliştirmesine engel olabiliriz.Halise KADİRHAN

C 78- Güzel ahlak kopyalanamaz ancak üretilebilir. Şaban ADAŞ

C.78 Algıda değişmezlik ilkesi bu durumun farkına varmamızı sağlar. Esra ALİHANOĞLU

C.78.Hür düşünme ve eylemde bulunma hüner ve iradesini köreltmemek için yardım ve talimat alınmaması gerektiğini anlamak gerek ve bunları yapmamaktır. Coşkun DOĞRU

C.78 Bildiğimiz bir doğrunun her yerde aynı olmasına ve o doğrunun değişmemesidir. Ayhan YILMAZ

C.78 İnsanları ve toplumu katletmekten öte bir şey değil ve olamaz da.

Fatma TUNÇ

C.78 İnsanlara duyarlı yaklaşıp karşılıklı dayanışma ve sevgi saygı içinde en iyi şekilde algıda değişmezlik uygulanmalı. Murat YILMAZ

C.78 İnsanların beyninde her ne kadar bazı şeyler değişir ya da değişmez ise de yardım isteme ve yardıma muhtaç olma refleksi asla değişmez. Çünkü insanoğlu bir ömür yalnız yaşayamaz. Rıfat KOY

C78)Bu soru hakkında bir bilgi üretemiyorum. Hacer BEYTER

C.78 Çocuklara yardımcı olmak her öğrencinin görevidir. Onları geleceği hazırlamak , topluma yararlı bir birey olarak yetiştirmek , ahlaklı , saygılı , terbiyeli , neyi nerede konuşacağını bilen kişiler olarak toplumda yer almasını sağlamalıdır. Onların hür düşünmesini sağlamalı ufkunun genişletmesine faydalı olmalıdır. Toplumla bireyi bütünleştirmelidir.              NAFİH ASLANCI

C.78 Algıda değişmezlik ilkesi, insan yaşam felsefesine hem olumlu hem de olumsuz izler bırakabilir. Mesela fizikte bazı şeyleri ihmal edebiliyoruz. Kısacası önemli olan olumlusu varken olumsuzu sorun haline getirmemek, ona çözüm üretmektir. Fatih KIZILKAYA

C.78 Algıda değişmezlik herkesin bir konuda hemfikir olmasıdır. Örneğin pembe bir kalemin herkesin pembe olarak kabul etmesi gibi. İnsanların farklı düşüncelerine karşı hoşgörülü ve saygılı davranılmalı. Eğer hoşgörüyle karşılanmazsa bu insanlarda hür düşünme gücünü köreltebilir. Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değildir. Aysun AKBAŞ

C 78 İnsanlara sürekli aynı şeyleri öğretmek ,onlara farklı boyutlarıyla yaklaşamamak ,insanlar arasında algıda değişmezlik ilkesinden doğan bir sosyal tufan oluşturur. Ahmet ŞAHİN

C.78. İnsanlara balık yemeyi değil balık tutmayı öğretmek sosyal tufanı önleyebilir. Gonca ÖNLER

C.78 Hayatın ilk gününden başlayıp son  anına kadar devam eden eğitim ve öğretim sürecinde öğrenilen her yeni şey algıda değişmezlik kuralı çerçevesinde zihinde bir yer edinir kişi bir bilgiyi çevresinde ailesinde veya eğitmenlerinden nasıl öğrenirse aynı sakilde kabul eder v doğruluğuna inandığı bilgiyi sorgulama ihtiyacı duymaz .dolayısıyla hur düşünce ile kendine ait yeni fıkır ve eylemler oluşturmak yerine doğruluğuna inandığı ve daha önce denenmiş eylem ve düşünceleri kabul etme yoluna gider yaratıcılık kısmen de olsa körelir.örneğin bir çocuğa elmayı anlatırken elmayı her zaman kırmızı tatlı…vs cisim olarak anlatırız.bundan dolayı çocuğa elma denildiğinde algıda değişmezlik kuralı çerçevesinde elma denilince aklına bizim kodladığımız şekliyle gelir.Ancak bir çocuğa elma öğretilmez ise çocuk ilk gördüğü elma ne diye sorduğunda elma olduğu söylenilirse çocuğun zihnindeki elma ilk gördüğü elmanın özellikler ile şekillenir.Yani onun gördüğü ilk elma yeşil küçük ve kurtlu ise elma denildiğinde zihninde her zaman yeşil küçük ve kurtlu elma şekillenir.bu çerçeveden bakıldığında biz çocuğa güzel olanı öğretmiş olsak bile çocuğun hur iradesiyle yeni bir şey üretmesinin önünü kesmiş oluruz. Leyla SAYDAN

C.78.Toplumda oluşabilecek her türlü olumsuz durum ve felaketlerin farkında olması ve bu olumsuzluklara karşı her türlü şeye rağmen değişmeyecek tedbirler almak demektir. Baran ÖRENÇ

C.78.İnsanlar böyle bir sistemde kendi iradelerini başkalarının eline bırakır.Bu da bir nevi sürüleşmenin sebebidir.Bu şekilde insanlar yönlendirilmeye açık hale gelmiştir. Yunus ÇELEBİ

C78.Geleceği ve gelecekte insanlığın ve hayatın varabileceği boyutları  görmektir. Her şey eğitim ve dini inancın bir  sonucudur. Cihan YILDIZ

C.78 Gelecekte sağlıksız ve pasif bireylerin dünyadaki sayısının maksimum seviyeye ulaşmasıdır. Mehmet KAYASIZ

C.78.Eğitim gören bir insanın karşılaştığı zorluklar hareketler ve davranışlar karşısında eğitimin vermiş olduğu ağırlıkla direnç göstermesi. Eğitimci bir insanın yaraşır davranışlar göstermesi. Sariye OĞUR

C.78  Eğitim ve öğretimde algıda değişmezlik ilkesini uygulayarak refleks ve alışkanlıkları geliştirirken;hür düşünme ve eylemde bulunmak iradesini köreltmek, kişiyi dar bir kalıba sığdırmaya çalışmaktır.Yani düşünce metriksini sınırlamak ve görüş alanını liyakatsizce daraltmaktır. Gonca DAL

C78. İnsanların öğrendiği bilgileri kodlaması ve beynine yerleştirmesidir Mustafa DAĞDELEN    

C.78- insanların tümü aynı pencereden baktığı zaman farklı çözüm yoları üretilmez. Herkes aynı yanlışı veya aynı doğruyu gördüğünden birbirlerini şekillendirecek farklı çözüm yolarlıda üretemez. M.EMİN AY

C.78 Sürekli bir şeyi tekrarlarsan artık o insanda büyük bir değişmezlik duygusuna yol açabilir.Algıda değişmezlik ilkesini şu şekilde uygulayabiliriz.Bir sürü nesne arasında bir nesneyi birden ortaya çıkartırsak bir değişiklik yaparsak ancak o şekilde insanlarda bu güzel ahlak bilgilendirme hevesini artırabiliriz. Hülya ACARSOY

C.78 Eğitim ve öğretimde algıda değişmezlik ilkesini uygulayarak insanlarda güzel ahlaklı ve bilgilenme hevesi,refleks ve alışkanlılıklarını geliştirirken yardımda bulunma ve talimat verme alışkanlığını insanlara enjekte etmek gerekir.Yunus BOLLUK

C.78-ya bir insan neyse odur onun üstüne ne yaparsan yap at gözlüğünü takmıştır.algıda değişmezlikle pekiştirilmiştir.BUKET KAYA
C78. Bence bu balık verme veya balık tutmayı gösterme ile ilgili, bir insana sürekli yardım ve talimat verirseniz o insanın iradesini köreltirsiniz söylediklerinizi yerine getiren ve sizden emir bekleyen bir robot gibi olur.                                                                                                                                  Hadi GÜVENER

C.78. İnsanlar algıda değişmezlik ile önyargılı olurlar. Bu onlar için bir eksikliktir. Bu onların sosyal tufanın bilincinde olmasını engeller. Hediye KAYA

C- 78 Eğitim ve öğretimde algıda değişmezlik ilkesini uygulayarak insanlarda güzel ahlak ve bilgilenme hevesi, refleks ve alışkanlıkları geliştirirken, insanlarda sürekli yardım ve talimat alma alışkanlığını geliştirme sosyal tufanın farkındalığın bilincinde olmak, insanın yanlış giden sistemsel doğrultunun ayrımına varması demektir. Neşe ÇAPAROĞLU

C.78 İnsanda nesnel algıda değişmezlik ilkesine göre hareket edilmesi ve uygulanması güzel ahlak ve bilgilenme hevesini alışkanlık haline getirirken talimat almak ve koyun sürüsü gibi oradan oraya taşınmak insanların özgür düşünme ve kendini ifade etme yeteneklerini köreltir. Eğitimcilerin çoğu karmaşık olan konuyu olduğu gibi ve muhatabı olduğu topluluğu düşünmeden seviyesini bilmeden onlara konuyu anlatmaya çalışır. Örneğin; şu an bulunan eğitimcilerin çoğu.

2. İnsanların çoğu kendi gerçekleriyle çevrenin gerçekleriyle eleştirip örtüşenlerinden başlayıp örtüşmeyenlerin nedenini arayacağı yerde onları karanlıklara iterek toplumun ve çevrenin kara delik oluşturmasına neden olmaktadır. Nuray ERGİN

C.78.İnsanları eğitip güzel ahlak vermekle, onların aynı olaya aynı tepkileri vermelerini beklemek yanlıştır. Zübeyir AŞUROĞLU