8.A-Bir insanın nefsinin aşılmazları ne demektir?
   B-Hangi nefis(lerin) mertebesinin liyakatsiz farzları(dogmaları) daha fazladır?

C.8 A) Nefsini beğenen, nefsine itimat eden, kendisi ile mücadele etmeyen nefsini aşamaz.

      B) Emreden, iradeye baskın, kötülüğü emreden ve pişman olmayan nefislerin liyakatsiz farzları daha fazladır.  Nazmiye YARGI

C.8 A.) İnsanların yapmak istemediği halde yaptığı durumlar nefistendir. Yani ahlak dışı bir durum ve vaziyeti eylem haline getirmek nefsinle baş edememe sonucu ortaya çıkar. Nefsimiz ile başa çıkmak kişiliğimizi düzgün ve ahlaklı yetiştirmekle doğru orantılıdır. Nefsimizi aşamama durumu ortaya çıkar.

B.) Nefsi Emare de, insanı kötü yola, kötülüğe emir eder gibi davrandıran nefistir. Liyakatsiz davranışları, farzları daha fazladır… ! Melin KARAN

 

C.8 Bir insanın nefsinin aşılmazlar demek fıtratımıza derç edilmiş (işlenmiş) ve bir şekilde yerine getirilmesi gereken hallerdir. Örnek olarak izdivacı verebiliriz. Diğer yandan hangi nefsin liyakatsiz farzları fazladır; esfel-i safilindeki (nefs-i emare de diyebiliriz) nefsin liyakatsiz farzları fazladır.               İrfan BAHARLI

C.8 A Zayıf noktaları demektir.

B Nefsi hayvanlaşmaktan da aşağı olan insanların nefsi. Dilek KURT

C.8 A)İrademiz kişiliğimiz gücümüzle veya herhangi bir şekilde kontrol edemediğimiz değiştiremediğimiz baş edemediğimiz zihinsel ve bedensel her türlü hareket nefsimizin aşılmazlarıdır.

B)Liyakatsiz farzları en fazla olan nefis nefs-i emaredir(emreden iradeye baskın gelen kötülüğü emreden pişman olmayan)REMZİYE ERDOĞAN

C.8.A.Örnek verecek olursak sigarayı bırakamamak işte aşılmazlık budur.

C.8 İşin içine nefis girince insanın kendini kontrol etme noktası değişiyor. kendini aşamayan veya eksik olan insanlar bu konuda çok zorluk çekerler.

      Cahil insanların veya güçsüz insanların kararlarını verirken öncelikle kendi nefisleriyle hareket ettikleri görülür. Nazif TEPE

C.8)      A)nefislerin aşılmazları demek insan bazı isteklerinin önüne geçemez. Örneğin açlık duygusu nefisle alakalıdır. Ve insanın bunun önüne geçmesi imkânsızdır. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

            B)liyakatsiz farzlar kötülükten zevk alan nefislerde daha fazladır. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C.8 A-Nefsin önüne geçemeyen iradedir.

B-İradesi kıt olanın liyakatsiz farzları fazladır.(HABİP KAYA

 

C.8 A-Gözü kapalı gitmek istedikleridir aklın arka plana atıldığı şeylerdir.

B-Toplumdan dışlanmış insanların liyakatsiz farzları daha fazladır. ŞEYHMUS UTLİ

 

B.Gayri ahlaki nefis Yusuf KAYA

C.8 A    Ahlakın (ruh,kalp ve akıl) nötr kaldığı hallerdir.

B)Nefsi emare liyakatsizliğin merkez noktasıdır. Ruhun çürümeye götüren yoldaki kılavuzdur. Ali Galip ERCİK  

C.8. A.Bu durum insan nefsinin istekleri karşısında kişinin kendine hakimiyeti anlamına gelir.

 

        B.Kendisine sahip çıkamayan hayvani arzularına yenik düşen nefislerin liyakatsiz farzları daha fazladır. GİZEM SARI

 

C-8)Bir insanın nefsinin aşılmazları onun prensipleridir,değiştirilemeyecek olan doğrularıdır…BURCU ŞİMŞEK

C.8 A) Bir insanın nefsinin aşılmazı, hayatta kalabilecek kadarından daha az beslenmek…

      B) İzdivaya çekilmiş aklın elinde oyuncak gibi olan nefislerin dogmaları çoktur…NAZİFE SAVAŞAN

 

C.8 A-duygunun aklın önüne geçtiği şeylerdir aklı kendine köle yapan nefistir.

B-dışlanmış insanların liyakatsiz farzları fazladır. FEYYAZ KARA

 

C.8 A Bir insanın fıtratının aşılmazları iradesinin çok zayıf olduğu anlarda nefsini aşamaz.

B.Özellikle kötü nefislerin liyakatsiz farzları daha çoktur. Mesela insan zina yapmak istiyor ama din buna izin vermiyor. MEDENİ SAKCAK

C-8 İnsan nefsinin aşılmazları,yapmayı alışkanlık haline getirmiş hayatının olmazsa olmazlarıdır…ÖZLEM AKIN

 

C.8 A-Fıtratına işlenmiş olup yenemediği düşünce ve davranışlardır.  SAMET ÇENŞİ

B-Toplumdan dışlanmış insanların liyakatsiz farzları daha fazladır.

 

C.8

a.)     Her insanın bir mertebesi olduğu gibi nefsinde mertebeleri farklı olmalıdır. Mesela bizimle peygamberin nefislerinin veya benimle sizin nefislerimiz farklıdır. Ve her nefsin belli çıkmazları ve dogmaları vardır. Bu aşılmazdır.

b.)    İslami kaynaklara göre isimlendirilmesini bilmem ama bence kötülüğü emreden ve bundan zevk alan nefis liyakatsiz farzları daha çoktur. Ersin ASLAN

c.)      

C.8 A-Fıtratına işlenmiş olup yenemediği düşünce ve davranışlardır.

B-Toplumdan dışlanmış insanların liyakatsiz farzları daha fazladır. Kadir GERGİN

 

C.8 A-Kişiliğinde, fıtratına işlenmiş olan düşünce ve davranışlardır

B-Kişiliklerinde devrim yapamayan, toplumdan uzaklaşmış insanların liyakatsiz farzları daha fazladır. Seyfettin SEYHAN

 

 

C.8.A. Nefis doğru kullanıldığında insanı fıtratına uygun bir biçimde konumlandırır. Allah c.c kullarını cennet gibi güzel bir hediyeye ulaşmaları için nefsi son derece zorlayan bir kısım anti nefis diyebileceğimiz helezonik kıvrımlar oluşturmuştur. Bu kriterlerin yapılıp yapılmamasına göre nefsin aşamadığı bir takım irade zincirleri vardır. Bunlara nefsin aşılmazları denir.

B.Terbiye edilmemiş nefsin liyakatsiz farzları daha çoktur. Çünkü ruhun terbiye edilmemesi kişiliğe yansıdığı için kendince bir takım doğruları farz edilebilme olasılığı daha yüksektir.

 FIRAT ALTUN

 

C.8 A-İnsanın irade zayıflığı gösterdiği şeyler aşılmaz olur. Yani irade zayıflığının sonucudur.

      B-Nefs-i emareye itimat edilmez her zaman kötülüğü ister. Aykan AKÇA

 

C.8 İnsanı sürekli olarak kötülüğe ve yanlış şeyler yapmaya sürükleyen en büyük düşman nefistir. Çünkü nefis her kötülüğü ister. Çeşitli nefis mertebeleri vardır ama en kötüsü nefs-i emaredir.Ercan IŞIK

 

C.8 Bir insanın nefsinin aşılmazları fıtratımıza işlenmiş artık olmazsa olmaz dediğimiz şeylerdir.  FIRAT KADIRHAN

 

 

C.8 A.Kişinin nefsine yenik düşmesidir. Yani nefsine söz geçirememesidir.

B.Dinimizde günah olarak bilinen şeylerdir. REYHAN YILMAZ

 

C.8 A-İnsanın; hayvani,  gayri ahlaki, istenmeyen; tercih-duygu ve düşünceleridir. Nefsin aşılmazları; güç, irade, tercih, gayri ihtiyari her davranışlardır.

B-Nefis çeşitleri; nefsi emmare, nefsi hayvani, nefsi levvame, nefsi mardiyye, nefsi mutmaine, nefsi mülhame, nefsi natıka, nefsi radiya şeklindedir. Bunlardan “nefsi emmare” nin liyakatsiz farzları daha çoktur. Turgut KIYICI

 

 

C.8 A-Fıtratına işlenmiş olup yenemediği düşünce ve davranışlardır.

B-Toplumdan dışlanmış insanların liyakatsiz farzları daha fazladır.BARIŞ SAVAŞ

C.8 A İnsan nefsi bazı olmazsa olmazlar üzerinde yaşar. Bunlar yeme içme, cinsellik ve şiddettir. Bunları aşmak mümkün değildir fakat kimisini bastırarak bilinçaltına atar. Bu aşılmazları bastırma oranı ve değişikliği insandan insana farklılık gösterir.

B Primitif ilkel insan nefsinin liyakatsiz farzları daha fazladır.Seda CEMAL

C.8 A İnsanın nefsinin aşılmazları: insanın fıtratı gereği yapması gerekenleri nefsinin engel olması sonucu yapamaması ve aşamamasıdır. Örneğin; ibadetler noktasında düşünürsek bir insanın beş vakit namaz kılmasının ona ağır gelmesi ya da açık bir bayanın başörtü takmasının nefsine ağır gelmesi gibi…

B İnsanın baş edemediği, üstesinden gelemediği nefislerinin liyakatsiz farzları daha fazladır. Örneğin; içki-kumar, aşk, doğal döngüye zarar verme gibi insanın baş edemediği, onun karşısında esir olduğu nefislerinin doğruları da farzları da liyakatsizdir.Funda AKDOĞAN

C.8 A İnsanın kişiliğinin, iradesinin, tercihlerinin, eylemlerinin vb. gayri ahlaki\akli olup nefsin mesabesinde bulunması ve insanı buna karşı aciz düşmesi, bunu aşamaması demektir.

B İnsanlarda izafi nefis vardır. Liyakatsiz farzları fazla olan nefis insanı kötüye götüren, irademizi, aklımızı bastıran, emreden nefsi emaredir.İdris ÇELİK

C.8 A  İnsanın iradesinin, tercihlerinin,eylemlerinin aşılmazları anlamına gelir. Yani insanın iradesinin,tercihlerinin sonunun gelmesi bu sonuca uzanamaması demektir.

B Ahlaki nefis,bedensel nefis mertebesinin liyakatsiz farzları bence daha fazladır.Oktay BARAN 

                                 

C.8 A Bir insanın nefsinin aşılmazları insanın iradesine, tercihlerine ahlaki ve uygun olmayan nefsine yenik düşmesidir. İnsan toplumsal bir varlık olarak toplumsal baskı altındadır. Aksi halde insanları yönlendirecek olan tek bir güç olurdu oda iradesizlik. Toplumsal normlara rağmen hala gasp, hırsızlık, tecavüz, cinsel tacizler gibi birçok olay yaşanabiliyor. İşte bunlar nefsin aşılmazlarıdır.

 

B- Nefsi emarenin liyakatsiz farzları daha fazladır. Emreden, pişman olmayan, kendini kontrol edemeyen nefsine yenik, kötülüğü öngören nefistir. Nefsi emarede vicdan söz konusu değildir. Bu yüzden Allah korkusu, merhamet gibi duyguların da olduğu söylenemez. Örneğin Amerikalıların Iraklılara yaptıkları işkenceler ve bunları kameralara almaları. Bununla yetinmeyip savunmasız köpekler salmaları. Böyle insanların tabiî ki nefsi emarenin yanında beyin, vicdan ve merhamet adına hiçbir duyguları yoktur.

Bilge TÜRKER

 

C.8 A Bir insanın nefsinin aşılmazları;iradesine karşı yenik düştüğü her şedydir.

 B Nefsin liyakatsiz farzlarından kişiyi hataya sürükleyerek o hatanın çok hoş olduğunu gösteren farzlardır. RIDVAN OKUŞ                                                                                                                                       

 

C.8 A İnsanların kendine ait kuralları vardır. Mesela bir insanın fazla disiplinli olması onun nefsinin aşılmazıdır.

B Bazı insanların nefisleri hayvani olduğunda bunlar liyakatsiz tarzlarının fazla olmasına yol açar. Sevil DOĞAN

  C.8 Bir insanın fıtratı kesinlikle dinine uygun olmalıdır. Dininin gerekliliklerini yapacak kadar farzlarına bağlı, kendisi kadar insanların da iyiliğini düşünecek derecede sünnetlerine bağlı olmalıdır. Hicret OKAN

           

C.8ANefsimizi yenemediğimiz durumları ifade eder. Bir insanın nefsinin aşılmazları insanı engellemeye çalıştığı yalnız engelleyemediği, önüne set koyamadığı isteklerdir. Örnek: cinsellik…

B İnsanın artık kendini tutamadığı ve kendine hâkim olamadığı mertebenin yani nefsi emarenin liyakatsiz farzları daha fazladır. İbrahim AKKOYUN

C.8 İnsanın nefsinin vazgeçmezleri değişkendir. Ama genel olarak bahsetmek gerekirse cinsellik, öfke, sevgi, ilgi ve saygı gibi duygular nefsin vazgeçilmezleridir. Genel geçer olarak bütün insanlarda bunlar az ya da çok bir yönüyle bulunur.Ramazan ERGÜN

C.8 A Bir insanın gayri ahlaki, gayri akli duygu, düşünce, arzu ve davranışlara karşı koyamamasıdır.

B Hayvani Nefisler Semra DAĞ                                                                                     

  C.8 A Hayvani güdünün arzunun insan kontrolünün dışına çıkmasıdır.    B  Toplum tarafından ahlak kuralları içinde dışlanılmış birtakım hayvani duygular farz olarak mertebesi en düşük nefislerdir. AYTEN YILDIZ                                                                                       

C8 A İnsanın kendine nefsine karşı gelememe olaylar bütünüdür. Örneğin sigarayı bırakamama…

B)Cinsellik olayları daha fazladır.Adnan YILMAZ                                                           

C.8 A Bir insan nefsinin aşılmazları, insanın nefsi sebebiyle aşamadığı şeyler demektir. Örneğin; hırsızlık yapan bir insan için bu davranış onu nefsinin aşamadığı bir olaydır.

B Hayvan nefisli bazı insanlar vardır ki bunlar için nefislerinin mertebesinin liyakatsiz farzlar daha fazladır. Süheyla BÜRÇÜN   

C.8 A Bir insanın nefsinin aşılmazları, üstesinden gelemediği nefsi isteklerdir.

B Primitif-ilkel insan nefsinin doğmaları daha fazladır.Medeni BAYAR

 

C.8 A Akıl ve irade doğru kullanılırsa ve nefis ille de için aşılmaz yoktur.

B 5 nefis mertebesi vardır. Nefs-i emare her zaman kötülüğü ve yanlışı emreder ve liyakatsizdir. Kevser SÖYLER

C.8 A Nefsin aşılmazları, insanı yenen, onu tam zayıf noktasından vuran, yanlış kararlar aldıran güçtür. Sigarayı bırakmamak gibi…

B Gayri insan ve vahşi nefislerimiz liyakatsiz farzları fazladır. Nefsimizin esiri ise bu durumdayız demektir. Ayşe ARSLAN

C.8 A Açlık, susuzluk vb. nefsin aşılmazlarındandır. Örneğin acıktığımızda yemek yemeye, susadığımızda su içmeye nefsimiz zorlar bizi.

       B Nefsi emarenin liyakatsiz farzları daha fazladır.Mehmet Nuri EŞİN

C.8 A Nefsin, iradesini bastırarak kişiye istediği şeyleri yapmasıdır. İradesi, nefsine yenik düşer. İnsan hayvani siyaset yapmaya başlar.

      B Nefsi emarenin liyakatsiz farzları daha çoktur. Nefsi emare iradeye baskın nefistir. Kötülüğü emir eder ve pişman olmayan nefistir.Zülfü ERYATAN

C.8 A Nefsin aşılmazları insanın kesinlikle yapmak istediği şeylerdir.

   B Primitif-ilkel insan nefsidir. Idban KUDAY

 

C.8: A)Nefsine tabi olmak demektir. Zaaflarını aşamaması demektir.

       B)Nefsi emare psikoanalitik kuramın da ifade ettiği id, ego, süper ego kavramlarından hareketle kişiyi kötü işlere sevk eden id’e tekabül eder. Mehmet GENÇ

C.8 Bir insanın nefsinin aşılmazlarına şehvani duygular örnek verilebilir. Bu tür duygular insanın elinde olmayan duygular yani karşı konulmaz duygulardır. ŞAHİN KARAN

C.8 A Nefsinin aşılmazları insanın istediklerini gerçekleştirebilmesidir.

B Kara cahil dediğimiz okumamış kimselerin ve her şeyi bildiğini zanneden nefis mertebelerinin liyakatsiz farzları fazladır. Yusuf AKIL

C.8 A Nefsinin aşılmazları olmazsa olmazlarıdır.Uyku vs. bunlara örnek teşkil eder.İnsan bunları yapmazsa yaşayamaz.

B Nefsi esfeli-s safilin derecesine inmiş kişilerin liyakatsiz farzları daha fazladır. Yasin Murat KAHRAMAN

C.8 A  Bir nefsin aşılmazları ona karşı mağlup olduğumuz durumlardır. Nefis insanın iradesine üstün gelerek bir takım olumsuz durumlara sevk eder. Bu hallerde insan nefsine üstün gelmediği durumlardır. Bunlar nefsin aşılmazlarıdır aynı zamanda.

B Nefislerin en liyakatsiz farzları en fazla olan insanlara günahı hoş göstermek ya bir kereden ne çıkar gibi insanı yanlışa sürükleyen nefsin liyakatsiz dogmaları insanları en çok yanıltan durumlardır aynı zamanda o yanlış davranışların alışkanlık olmasına sebep olur. Şahabettin BALCI

                              

 C.8 A Bir insanın iradesi, gücü, kişiliği veya herhangi bir şekilde kontrol edemediği ya da baş edemediği gayri ahlaki duygu, düşünce, davranış… v.b. o insanın nefsinin aşılmazlarıdır.

B Nefsi emare, iradeye baskın olup kötülüğü emreden ve pişman olmayan nefistir. Bu mertebedeki nefis liyakatsiz farzları en fazla olan nefistir.Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.8 A- Gücümüz, irademiz ve eylemlerimizle baş edemediğimiz, gayri akli ve gayri ahlaki her; davranış, eylem vb. her şey.

       B- Kişinin hayvani isteklerine tamamıyla boyun eğdiği nefislerde. Zeynel PEKEDİS

C.8 Bir insanın nefsinin aşılmazlarına şehvani duygular örnek verilebilir. Bu tür duygular insanın kontrolünden biraz uzaktır,elinde olmayan duygulardır yani karşı konulmazdırlar.İbrahim KILIÇ

C.8 A)Nefsin vazgeçemediği şeyler B)Sadece kendini düşünen nefis.AYŞE ÇATAK

C.8 A Bir insan nefsinin aşılmazları için gerekli olan farzdır.

       B İnsanın beşeri özelliklerine ait olan farzları daha fazladır. Leyla ALTUN

C.8 A Cinsel istek, para, yetmezlik duygusu, aç gözlülük, kibir gibi davranış ve olgular insanoğlunun en büyük zaaflarıdır. Söz konusu davranışlar ve olgular karşısında insanlar nefislerine engel olamaz. Ancak dinimiz bunların fazlasını ya da olumsuz olanlarını yasaklamıştır. İşte insan nefsinin aşılmazlığı bunlara ulaşma konusunda insanın hayvani dürtülerine hâkim olamamasıdır.

      B Yoksulluk, ergenlik çağı, daha fazlasını isteme duygusuna sahip ve olanla yetinmeyi bilmeyen nefislerin liyakatsiz farzları daha fazladır. Velat SAYUR  

  

C.8. A) Nefsinin aşılmazları, nefsinin vazgeçilmezleri demektir.

B) Nefis emare Leyla TOPÇU

C.8  A )İnsanın fıtratını ve kapasitesini aşan şeylerdir. İnsan yaratılıştan cahil ve doyumsuzdur. Sürekli sorularına, aklına, ruhuna, nefsine, kişiliğine sonsuz doyumu yaşatmak ister. Ama her sorusuna ve açlığına çözüm bulamadığı için bunları aşamaz.

    B )Nefsi emarenin liyakatsiz farzları daha çoktur. Sürekli insanlara kötülük etmekten ve çevresine zarar verip bunu izlemekten zevk alır. Ali Osman ERAN.

C8A)Hayvanlar yaşamak için öldürür insanlar ise çoğu zaman nefislerini tatmin etmek için öldürürler. İnsanoğlu anlaşılması güç bir varlıktır. Nerede, ne zaman, ne yapacağı belli olmaz.

B)İnsanın manevi nefis dogmaları daha çoktur. İnsanın maneviyatı ayrı bir dünyadır ve çok şekillidir. Onun nefsini doyurmak çok zordur. Abdullah SEYAR

 

C.8  A Bir insanın nefsinin aşılmazları;Fıtratına işlenmiş olup yenemediği düşünce ve davranışlardır.                                      M. Nuri KORKMAZ

B Toplumdan dışlanmış insanların liyakatsiz farzları daha fazladır. M. Nuri KORKMAZ

 

C.8A. Nefis doğru kullanıldığında insanı fıtratına uygun bir biçimde konumlandırır.Allah insanı cennete sokmak istiyor ama cennette girebilecek bir seviyeye getirmek ister Allah c.c kullarını cennet gibi güzel bir hediyeye ulaşmaları için nefsi son derece zorlayan bir kısım anti nefis diyebileceğimiz helezoni kıvrımlar oluşturmuştur. Bu kriterlerin yapılıp yapılmamasına göre nefsin aşamadığı bir takım irade zincirleri vardır. Bunlara nefsin aşılmazları denir.

B.Terbiye edilmemiş nefsin liyakatsiz farzları daha çoktur. Çünkü ruhun terbiye edilmemesi kişiliğe yansıdığı için kendince bir takım doğruları farz edilebilme olasılığı daha yüksektir. İbrahim AYDIN

C.8 A Bir insanın yaradılışı itibariyle nefsinin getirmiş olduğu birtakım aşılmazlar vardır. Fiziksel ihtiyaçlar gibi.

B Cinsellik nefsinin liyakatsiz farzları daha fazladır. Çünkü; insanın bu duygusunun altında tamamen hayvani istekler yatmaktadır. Salih Sosyal

C8 A İnsanın kendine nefsine karşı gelememe olaylar bütünüdür. Örneğin sigarayı bırakamama…

B)Cinsellik olayları daha fazladır.Barış ÖZTÜRK