80.Bütün elektronlarda ve atomlarda; bir elektron günü ve bir elektron yılı aynı uzunlukta mıdır? Neden?

İpucu;güneşin kendisi sisteminin çekirdeği konumunda, gezegenlerini elektron olarak düşünmeye çalışın. Güneş sistemindeki tüm kütlenin yaklaşık %99,86 sını diğerlerinin kütlesi %014 nü oluşturur. Güneş sistemine en çok benzeyen elementlerin atom/larının çekirdeğinin kütlesi oranını ve adını yazınız.

 

C.80. Bütün elektron ve atomların elektron günü ve yılı aynı olamaz. Çünkü hiçbir atom aynı değildir. Eğer aynı madde içerisinde ise özellikleri aynı olabilir fakat farklı maddelerdeki atomlar benzerlik göstermediğinden dolayı aynı olamaz. İnsanlarda öyledir nasıl ki hiçbir insan birbirine benzemiyor ve ömürleri aynı değil atomları da öyle düşünebiliriz. Elif DEMİR

C.80 Yorum yok. Mehmet ERGÜN

C.80 Elektron bulunduğu yapıda mutlaka bir çekirdek bulunması ve kendisinde ve çevresinde dönüyor olması lazım. Şimdi çekirdeğe yakın olan hızlı döner ,uzak olan yavaş döner geçen süre farklıdır .güneşi bir çekirdek kabul etsek 12 gezegeni elektron kabul edersek ;Merkür gezegeni bir yıldan az süre ile güneşin etrafında döner. Dünya ise bir yıl içinde döner, Satürn ise 270 yılda (bildiğim kadarı ile  güneş etrafında döner. Bundan dolayı farklıdır. .HİKMET ÇITAK

C.80 Elektron bir döngü halinde akışını tamamlarken onun için ayda yılda aynıdır. Elektronları kişileştiremeyiz. Elektronun ne günü olur ne yılı eğer böyle olsaydı elektronun doğum gününü kutlardık. Şeyda ÜSTEK

C.80. Aynı uzunlukta değildir. Çünkü tüm elektronların enerji seviyeleri faklıdır. Berrin ÖZGÖKÇE

C.80 Bütün elektronlar çekirdeğe olan uzaklıklarının ve her elektron başına düşen çekimin farklılığından bir elektron bir elektron günü ve elektron yılı aynı uzunlukta değillerdir. Neslihan YARDIMCI

C.80 Bir elektron günü ve elektron yılı aynı uzunlukta olamaz bunlar birbirinden ayrı durumlardır. Çünkü elektron yılı daha uzun bir zaman dilimini içermektedir. Dinçer KÜÇÜK

C.80 Gün ve yıl dünyanın kendi ve güneş etrafında hareketiyle olur. Eğer atom ve elektronlarıda bunla kıyaslarsak elektronun iki spektrum çizgisi etrafında bir tur dönmesi de bir gün olur. Mehdi BİNİCİ

C.80 Bu konu hakkında hiç bilgim yok. Yasemin YILDIZ

C.80 Henüz uzay seviyesine ulaşmadık. Nura DEMİR

C.80 Bütün elektron ve atomlarda,bir elektron günü ve bir elektron yılı aynı uzunlukta değildir.Çünkü her elementin,atomun farklı bir kütlesi vardır.Ve bu elektronların kendi etrafında dönmelerini bir elektron günü,yörüngesi etrafında dönmesini bir elektron yılı olarak düşünürsek bunların aynı uzunlukta olmadığını daha iyi anlarız.Halise KADİRHAN

C 80-Nasıl ki bir ay yılı ile güneş yılı aynı uzunlukta değilse atomlarında çapına ve kütlesine göre yılları değişir. Şaban ADAŞ

C.80.Elektron ve atomlarda; bir elektron günü ve bir elektron yılı aynı uzunlukta değildir. Güneş i çekirdek, gezegenleri elektron olarak düşünürsek bu gezegenlerin kendi etrafındaki ve güneş etrafınd

aki dönüş süresi birbirinden farklıdır. Songül BAĞIŞ

C.80 Değildir. Çünkü bir elin beş parmağı aynı değildir. Esra ALİHANOĞLU

C.80.Aynı değildir. Çünkü gün ile yılın uzunlukları aynı değildir. Coşkun DOĞRU

C.80 Aynı uzunlukta değildirler. Çünkü gezegenlerde güneşe aynı uzunlukta değildirler. Ayhan YILMAZ

C.80 değildir.Bir elektronun günü ile gücü arasında fark olmalıdır ki farklı adlandırılmıştır.Fatma TUNÇ

C.80 Aynı uzaklıkta değil çünkü her atomun yapısı farklı Murat YILMAZ

C.80 Bu konuda cevabım yok.Rıfat KOY

C80)Günle yıl arasında bir farklılık varsa sanırım bu iki kavram arasında da fark vardır Hacer BEYTER

C.80 Bütün elektron ve atomlarda bir elektron günü ve bir elektron yılı aynı uzunlukta değildir. Çünkü bazı elektronlar kararsız , bazılarda kararlı yapıda olduğu için elektronların merkezkaç kuvvetinden dolayı her atomdaki hızı ve uzunluğu farklıdır.           NAFİH ASLANCI

C.80  Bir atomda bir elektron  günü ve yılı aynı uzunlukta değildir. Elektronlara  sahip oldukları enerjilere göre yörüngelere dağılmıştır. Merkeze yakın yörüngelerin uzunlukları daha az olduğundan gün ve yıl aynı uzunlukta olamaz.   Fatih KIZILKAYA

C.80  Güneşi atomun çekirdeği olarak düşünürsek etrafındaki elektronları da gezegen olarak düşünürüz. Gezegen güneş etrafında dolanır. Elektron günü elektronun kendi etrafında dönmesi yani bir nevi gezegenin kendi etrafında dönmesidir. Elektronun çekirdek etrafında dolanması gezegenin güneş etrafında dönmesini de güneş yılı olarak düşünürsek birbirine eşit değildir. Coğrafi bilgiler bazında düşünürsek güneş yılı 365 gün 6 saat oluyor. Elektron günü de 24 saattir. Dolayısıyla aynı değildir. Elektron yılı daha uzundur. Aysun AKBAŞ

C.80. Hayır değildir. Her maddenin kendine özgü özellikleri vardır. Bu diğerinden farklı olmasını sağlar. Gonca ÖNLER

C.80 Aynı değildir. Atomların çekirdeklerinin çekim gücü birbirinden farklı ve elektronlar farklı enerji seviyelerine sahiptirler.bundan dolayı farklı hızlara sahip olduklarından elektron günü aynı değildir. Elektron gününün aynı olmaması elektron yıllarının da farklı olmasını sağlamaktadır. Güneş sisteminde de aynı prensip gözlenebilmektedir. Leyla SAYDAN

C.80.Mantıken düşünmek gerekirse, bir yıl 365 gündür,1 günün 365 güne eşit olması matematiksel olarak mümkün değil.Bu durum elektron ve atomlarda nasıl oluyor açıkçası bilmiyorum. Baran ÖRENÇ

C.80.Bütün elektronlarda bir elektron yılı veya günü aynı uzunlukta değildir.Çünkü hepsi birbirinden farklı özellikler taşmaktadır.Bu farklılıklar dünyada farklı oluşumların temelini oluşturmaktadır. Yunus ÇELEBİ

C80.Aynı değildir.Her birinin farklıdır. Tıpkı güneş sisteminde farklı olduğu gibi her birinin farklı bir çapı ve kütlesi vardır. Cihan YILDIZ

C.80 Bütün elektronlarda olsun bütün atomlarda olsun böyle bir şey mümkün olamaz. Çünkü bir günle ile bir yılın eşit sayılması  mantığa sığmaz. Mehmet KAYASIZ

C.80 Atom ;maddeyi oluşturan en küçük yapı birimidir, proton,nötron ve elektronlardan oluşur. Çekirdek kütlesini proton ve nötronları kütleleri toplamı oluşturur. Çekirdeğin etrafında elektronların bulunduğu enerji düzeyleri vardır. Elektronların çekirdeğe olan uzaklıkları atom içinde farklılık gösterirken elementi oluşturan her atom için elektronun uzaklığı aynıdır. . Gonca DAL

C80. Bütün elektron ve atomlarda bir elektron günü ve yılı aynı olamaz çünkü çekirdek etrafından dolanan elektronların hızları enerjileri farklıdır Mustafa DAĞDELEN  

C.80 Aynı uzunluktadır denilebilir.Çünkü birisi %99,86 diğer kütleyi oluşturan şeyde %0,14’nü oluşturuyorsa yani bunlar birbirlerine yakın miktarlardır ve elektron yılıyla atomların yılı birbirlerine olan yakınlığına ve kütlesel oranına bakıldığı zaman belki de aynı uzunluktadır denilebilir. Hülya ACARSOY

C.80Hiçbir elektron birbirinin aynısı değildir. O yüzden elektronun yılı ayı aynı olur diye bir yorum yapılamaz. Ancak aynı maddedeki elektronlar ayını olabilir. Her maddedeki elektron tipi ve çeşidi farklıdır.Yunus BOLLUK

C.80-hayır aynı değil yörünge sayısı fazlalaştıkça atom çapı büyür daha fazla yol alır.BUKET KAYA C80. Hayır değildir aynı olsa bu kadar çeşitliliğin olması mümkün müydü?                                                                                                                                    Hadi GÜVENER

C.80. Her anlamda bu aynı değildir. Bu onun çekim gücüne ve sahip olduğu kütleye bağlıdır. Hediye KAYA

C.80 Aynı uzaklıkta değil. Çünkü elektronların atom numaraları aynı olmadığından farklı orbitallerde bulunur ve orbitallerdede farklı uzaklıklardır. Yani bazı atomların elektronların yörüngeleri farklı orbtalleride s, p, d, f gibi farklı orbitallerde bulunur. Nuray ERGİN

C.80.Bilgim yok. Zübeyir AŞUROĞLU