81.20. YY’DA Cetler ve Krallıklar devlet olarak hortlatıldı şimdide şovenizm ve siyonizmle körüklenip geri dönüşümsüz parçalanmadan sonra oluşan kümelerden büyük orta doğuyu inşa planları mayalanmıştır.Önermesini gerekçeli ret ediniz.

 

C.81. 20. yy.dan sonra Müslümanlık daha çok yayılmaya başladı. Batı ülkelerinde bile gerçek değerler yavaş yavaş kabul görmeye başlıyor. Az da olsa şovenizm ile körüklenen toplumlar vardır. Fakat bunu devlet olarak tanımlandıramayız. Azınlık olarak ifade edilebilir. Büyük ve orta doğu inşa planları geriye gitme değil tam tersi gerçeklerin görülmeye başladığı bir devire girmeye başladı. 21. yy. gençliği artık bilinçsiz şeyler peşinde koşmayıp kolay kanmıyorlar. Elif DEMİR

 

C.81 Mayalanmıştır ama maya tutmamıştır ve hiçbir zaman mayalanmayacaktır.Çünkü bu tür kafalar Allah’ın iradesini ve kuvvetini görmezden geliyorlar.Allah diledikçe bir yaprak dahi kıpırdamaz. Mehmet ERGÜN

C.81Bu kadar parçayı bir araya getirmek  bu dünyada imkansızdır. İstediğin kadar masa üstün  de  projeni çiz;ama  uygulama alana farklıdır.İnsanların milliyetçilik   kavramını  atmak zordur.Peygamberimizin yaşadığı dönem hariçtir. Onlar ancak  ile arasındaki düzeni  yıpratmaya çalışır.Sen hayalini  kurmaya devam edebilirsin ;ama senin düzeni kabul etmek bir çok devletler ve senin varlığın da kuracağın yeni dünya da  ,kendine yer bulmayan devletleri göz ardı edilemez.Artık bölerek bir yere varılmaz  anlayan insanlar  ve böyle düşünen insanlar  ,sayıları hızla artmaktadır.Toplumları yöneten insanlar boğuşmakla bir yere varılamayacağını anlamayanlar ,kendi inde daha refah düzeyini  artırmaya  çalışmayı ilk öncelik programlarına koymuşlar.Bundan dolayı artık imkansızdır. HİKMET ÇITAK

C.81 Büyük orta doğu inşa planları her dönemde de kökleşmeyi başarmış. Bu mayalanma durumunu beli bir zaman diliminde düşünmek yanlıştır. Şeyda ÜSTEK

C.81. Tarihte de bunun örnekleri çoktur. Bunun etkileri günümüzde vardır. Bugün faklı devletler orta doğu projesini yürütmektedir. Berrin ÖZGÖKÇE

C.81 Krallıklar çok eski tarihlerde var olmuş rejimlerdendir. 20. yüzyılda krallıkların tekrar ortaya çıkarılma planları sadece büyük devletlerarasındaki rekabetten kaynaklanmaktadır. Çünkü bu krallıklar tekrar hortlatılmaya başlanmış ve tamamen parçalanmadan tekrar ortaya çıkmak üzere çöktürülmüşlerdir. Buradaki sebep ise büyük ülkeler arasında ki rekabettir. Neslihan YARDIMCI

C.81 21. yy.la kadar yapılmak istenen Ortadoğu projesinin taşları yerine oturmaya başlamıştır. Ortadoğu ülkeleri birbirine düşman konumuna geldiler. Batı Devletleri karşılığını alıyorlar. Mehdi BİNİCİ

C.81 Başta beylikler olarak bölünmeye çalışılan orta doğu Fransız ihtilalinden sonra da ırk, millet olarak bölünmeye çalışılmaktadır ve bu başarılmıştır. Esra ALİHANOĞLU

C.81 Siyonizm ile gerçek inanç sahibi toplumların etki altına alınması çok zordur. Şovenizm ile kendi ırklarını üstün gösterip diğer toplumları himayeleri altına almak günümüzde zor görülüyor. Dolayısıyla Siyonist ve şovanist bir takım felsefelerle orta doğuyu yeniden inşa etmek mümkün değildir. Dinçer KÜÇÜK

C 81-Var olan önermeyi ret etmek terine onu destekliyorum. Şaban ADAŞ

C.81 Fransız ihtilali ile Avrupa devletleri, dili,dini,gelenekleri farklı milliyetlerden oluşan çok uluslu yapıdaki Osmanlı Devleti’nde yaşayan halkı kışkırttı.Bu şekilde bazı insanlar da milliyetçiliklerinden dolayı başkaldırıp,ayaklanıp kendilerine farklı devletler kurmaya çalıştılar.Bu şekilde devlet yapısı hortlatıldı.Şovenizm ve Siyonizm ile halk arasında ayrımcılığa,kopukluklara,uçurumlara sebep olup büyük orta doğu inşa edilmeye çalışıldı.Onun için bu öneriyi reddetmiyorum.Halise KADİRHAN

C.81 Krallıklarla yönetilen devletler yani babadan oğula geçen sistem mayalanmaya mahkûmdur. Ayhan YILMAZ

C81)Herkes kendi başına bir kral olmak ister.Bu da tarihten günümüze kadar gelen savaşlarda görülür.Bunun için bir bütünlükten bahsedilemez..Hacer BEYTER

C.81 Tarih boyunca hep güçlü kapitalist devletler daha çok güce hakim olma yolundadır . bugünde böyledir. Murat YILMAZ

C.81 Orta doğu kavimlerini milliyetçilik şovenizmi ile ayırırsanız toplumda uçurum yaratmış olursunuz ve insanları birbirine düşürmüş olursunuz ki o zaman hedefinize ulaşmış olursunuz.

Fatma TUNÇ

C.81 21.yy’da bahsedilen küme devletler, orta doğuda gerçekten zoraki ya da kolaylıkla aldığı yerleri bir bütün halinde düşünürsek; evet büyük orta doğuyu inşa etmeyi başarmış ve mayalamışlardır. Rıfat KOY

C.81.Vahşi cet ve krallıklar insanları ırk ve dinlerine göre ayırarak toplumsal parçalanmalara neden olmuşlardır. Songül BAĞIŞ

C.81 Cetler ve krallıklar ortaya çıktığından bu yana bazı kavimler tarafından ilah olarak görülmekte ve geri dönüşümsüz olarak parçalanmaya çalışılmaktadır. Böylece kendi menfaatleri çerçevesinde amaçlarına ulaşmış oluyorlar. Yasemin YILDIZ

C.81 Şovenizm ile insanlar birbirine düşürülüp kendi ırkından olmayanlara düşmanlık beslemelerini sağlayarak etraflarına duvar örmeleri sağlanıyor. Bu şekilde insanları kontrol etmek ve yönetmek daha kolay bir hal alıyor. Nura DEMİR

C.81 Öyle ki şuan Ortadoğu da kan ağlayan Filistin, İsrail gibi dünya ekonomisini elinde bulunduran mason örgütleri ile büyük Ortadoğu projesini gerçekleştirmeye çalışıyorlar ama bütün dünyanın tepkisiyle karşılaştıkları için özellikle İslam ülkeleri buna karşı çıkıyorlar. Buda tabi ki bunun önündeki en büyük engeldir.            NAFİH ASLANCI

C. 81 Dağ fare doğurdu. Anlatmak istediğim 20. Yy. da var olan düşünce sistemleri alevlenip ta günümüz şartlarına bile etki etmeye başladı günümüze kadar ulaşan bu düşünce sistemleri elbette başka bir düşünce sisteminin habercisi olmaya devam edecektir. Fatih KIZILKAYA

C.81.Önerme doğruluk taşıdığı gibi yanlışlık ta taşımaktadır. Son zamanlarda büyük Ortadoğu’da İslamiyet’e karşı bir ilgi/alaka artışı vardır. Bu arayış tabuların yok olacağına bir işarettir. Coşkun DOĞRU

C81.günümüzde orta doğuda meydana gelen savaşlar  yaşana kaos hepsi geçmişin bir eseridir. İnsanların peygamber ahlakıyla düşünmeleri yerine cetlerinin düşündükleriyle hareket etmeleri orta doğada ki huzursuzluğu ortaya çıkarmaktadır. Cihan YILDIZ

C 81 Doğru bir önermedir. Ahmet ŞAHİN

C.81: Bu gerekçe doğrudur. Bu duruma örnek olarak din kuduzluğu yapan İsrail’in Filistin’ de yaptığı katliamları,  Amerika’nın Irak’a özgürlük getire cem bahanesiyle din düşmanlığı yaparak insanların kültürlerini, dinlerini kendi hâkimiyetlerini kurarak o bölgedeki insanları asimile ederek orta doğuda kendi kültürlerini, dinlerini yansıtan bir ülke oluşturma fikrindeler. Aysun AKBAŞ

C.81. İnsanlarda milliyetçilik duygusu tek olma hırsı yarattığı için tek olma mücadelesi beraberinde savaşı getirmektedir. Gonca ÖNLER

C.81 Amerika ve İsrail’in bu bölge üzerinde büyük planları olduğu anlaşılıyor. Aslında yıkılan krallıklar yerine yeni bir devlet kurulmaktadır. Mehmet KAYASIZ

C.81. Günümüz dünyasında bütün ülkelere egemen olan kral niteliğindeki ABD Ortadoğu’da yaptığı sömür politikasında insanları düşürüp şovanist ve Siyonist bir konumu düşünmüştür. Sariye OĞUR

C81. Unutulmamalı ki tarih tekerrürden ibarettir. Ve bunların beslendiği kaynaklar aynı, politikaları aşılanıp yeni nesille aktarılan toplumlarda aşının kendini göstermesine şaşmamak lazım. Hadi GÜVENER  
C.81 böyle bir plan var ama geri dönüşümsüz değil öyle bir güç çıkar ve öyle bir dönüştürür ki dünyaya huzur, saadet ve hak gelir.
M.EMİN AY
C.81 Reddedilemez orta doğu projesi gerçekleşmiş ve Siyonizm benimsetilmiş durumdadır.Yunus BOLLUK

C81. Yirminci yüzyılda insanlar farklılıklarına göre ayrıştırdılar ve kamplaştırıldılar. Mustafa DAĞDELEN  

C.81 Gerçektende bu mayalar tutmaktadır.Buna inancımız tamdır.Çünkü insanlar bir şeye çalışıyorlarsa gayret ediyorlarsa bunu başarabileceklerinin en büyük kanıtıdır. Hülya ACARSOY

C.81 Kapitalist güçler (para kazanmak için her türlü düdüğü çalan ve çaldıran zihniyetteki insanlar -N.Demirkuş-)için hammaddenin ve tüketicinin kaynağı orta doğudur. Şovenizm ve Siyonizm öncül harita ve rehber yaklaşımdır. 81 önermesi doğru bir önermedir. Leyla SAYDAN

C81-evet haklı bir yazı çok iyi açıklanmış.BUKET KAYA

C.81.Cetler ve krallıklar  20.yy da şovenizm ve Siyonizm’i kullanarak orta doğuyu bir kaosa sürüklemek peşindeler. Baran ÖRENÇ

C.81.Bu önermeyi reddetmek imkansız. Yunus ÇELEBİ

C.81 Cet kelimesinin devlet kelimesiyle eşleştirilmesi doğru değildir. Geçmiş yüzyıllarda yaşayan bir çok cet vardı ama bunlar içinde devlet hükmüne geçemeyenler olmuştur. Cetler başlı başına yaşatılmaya çalışılmış ve bazıları üstünlük egosuna kapılıp birçok ceddi abluka altına almaya çalışmıştır. Günümüzde bunun en bariz örneği; orta doğuyu parçalama değil yok etme projesidir. Bu inşa planı değil yok etme ve kendi ceddine itaat ettirme planıdır. Gonca DAL

C.81 böyle bir plan var ama geri dönüşümsüz değil öyle bir güç çıkar ve öyle bir dönüştürür ki dünyaya huzur, saadet ve hak gelir. M.EMİN AY

C.81. Tarihe baktığımızda bunun böyle olduğunu görürüz. Bugün büyük Ortadoğu inşası tek bir devletin amacı değil kökenleri aynı ama farklı devletlerin yürüttükleri davadır. Hediye KAYA

C-81  20. YY’DA krallıklar devlet olarak anılmaya başlandı.günümüzde ise Ortadoğu’da bu devletlerin ortaya çıkardığı şovenizm ve Siyonizm ile orayı istedikleri şekilde kullanıp, kaynaklarını sömürerek, hayallerindeki orta doğunun inşasını yapmaya başlamışlardır. Neşe ÇAPAROĞLU

C.81 20. yy da bulunan krallıkların amacını 21.yy da bulunan devletler taşımakta ve şovenizm ve Siyonizm ile körükleyip yeniden bir orta doğuyu yaratmaya çalışmaktadırlar. Orta doğu kapitalizmin esiridir. Nuray ERGİN
C.81
.Herkes düşmanımızdır, hiç komşudan ya da başkasından hayır gelmez mantığı yanlıştır katılmıyorum. Zübeyir AŞUROĞLU