82.Dinde secde etmeyi hakir görenler; genellikle kafa üstüne domalmakla secde arasındaki ulûhiyetin ve ulviyetin farkındalığının ya cahili ya da haini olanlardır. Önermesini gerekçeli ret ediniz.

 

C.82. Dinde secde etmek Hz. Âdem döneminde başlamıştır. Şeytan Hz. Âdem’ e secde etmediği için cennetten atılmıştır. Şeytan Hz. Âdem’in ondan üstün olduğunu kabul etmediği için Allah’a ihanet etmiştir. Secde etmek çok ulvi bir değerdir. Üstün olana olan bağlılığı ifade eder. Bu görüş kesinlikle reddedilemez. Secde Müslümanlığın gereklerinden biridir. İnsanlar sadece Allah a secde ederler. Çünkü Allah üstündür, büyüktür, her şeyi bilen ve görendir. Bizi yarattı ve güzellikleriyle donattı. Bizimde ona bağlılığımızı belli ettirmemiz lazım. Bu konuda cahil ya da hain olmak dini ret etmektir, şirktir. Secde etmeyi hakir görenler muhakkak ki kafa üstünde domalmakla secde arasındaki ülûhiyetin farkında değillerdir ve muhakkak ki cezalarını göreceklerdir. Elif DEMİR

C.82 Sadece Müslümanlar için hakir görüyorlarsa bu Müslümanlara olan düşmanlıklarına bağlıdır.Yoksa başka dinlerde de secde etmek vardır. Mehmet ERGÜN

C.82 Secde lügat olarak İslam kaidelerinde geçer.Secdeyi hakir görenler,kendi dinlerinin hükümlerini iptal edildiğinden dolayı onlar bu gözle bakıyorlar.En serseri ve cahil dahi olsa taklidi iman ile gene dindar olmak en büyük arzusudur.Kim iyi insan olmak istemez ki?Hahamlar ve papazlar secdeyi engel olsun diye:papazlar,başlarına serpuş giymiş manasına,bu baş secdeye gitmez.Hahamlar ise bellerine kalın bir şey bağlamışlar ki,bu bel rükuya gitmez manasında kendi dini elbiselerine bunu yansıtmışlar. HİKMET ÇITAK

C.82 Her insanda ki bakış açısı farklıdır. Bu yüzden her insanın secde anlayışı da farklı olduğu için insanların dinini istediği şekilde yaşama hakkına saygı göstermemiz gerekir. Bu insanlar için hain ve cahil demek çok yanlıştır. Şeyda ÜSTEK

C.82. Secde insanın yaratıcısına en yakın olduğu, insanı kâinatın Yaratıcısı ile arada hiçbir perde ve engel olmaksızın buluşturduğu bundan da doyumsuz bir lezzet aldığı andır. Bu hakikati bilmediklerinden secde arasındaki bu ulviyetin hem cahili hem de hainleridir. Berrin ÖZGÖKÇE

C.82 Namaz kılarken secde yapmak gereklidir. Ancak secde yapmayı gereksiz gören kesimler secde etmenin anlamını tam olarak kavrayamayanlardır. Çünkü imanlı bir kişinin secde etmesiyle, inancı olmayan birini sırf kural böyle diye secdeye varması aynı şeyler değildir. Neslihan YARDIMCI

C.82 Secde kişinin ALLAH’A en yakın olduğu andır. Bunu bir dinsize yorumlatmak ahmaklıktır. Dinsiz adına domalma diyorlar, kendileri hayvani nefislerinin esiri olmuşlardır. Mehdi BİNİCİ

C.82 ALLAH’ ı hakir görenler ALLAH’ ın üstünlüğünü ve tüm dünyaya hüküm sürmesini kabul edemeyenlerdir. Buda onları cahilliğe sevk etmektedir. Esra ALİHANOĞLU

C.82 Secde etmek ve kafa üstüne domalmayı aynı şeymiş gibi göstermeyi çalışsan secde etmeyi istemedikleri için bir tür savunma mekanizmasını geliştirirler. Kendilerince gerçek müminleri küçük düşürürler, bilgiçlik taslarlar hâlbuki farkında değillerdir içersinde bulundukları çıkmazın. Dinçer KÜÇÜK

C 82-Secde etmek kesinlikle kafa üstü domalmak değil bir teslimiyet bir güven göstergesidir. Şaban ADAŞ

C.82 Evet bu tür kör,cahil ya da hain insanlar mutlaka var.Ancak bazı insanlar suyu başka yerde arıyor olabilir.Yani o şekilde insanların Allah CC’ huna mekan biçtiklerini düşünüyor olabilirler.Mesela dua ederken insanların neden ellerini açıp semaya baktıklarını,secde ederken neden yere eğildiklerini,neden illa camide dua ettiklerini düşünüp böyle bir fikre kapılabilirler.Öyle düşünen insanlar,belki de kendilerince Allah CC’ hunun ne yerde ne gökte,her yerde olduğunu düşünüyor olabilirler.(Ancak böyle reddedebildim, bilmeyerek ve istemeyerek yanlış ifadeler kullanıyorsam Allah CC’ hundan af diliyorum.)Halise KADİRHAN

C.82 Kafasını yere vuranlar ve secde edenler arasında dağlar kadar fark var. Bu insanlar bunun muhakemesini yapamıyorlar ya da yapmaktan korkuyorlar. Ayhan YILMAZ

C82)Tüm insanları bir dine bağlı kılmak yanlıştır.Çünkü din, gelenek göreneklere, insanların yaşayış şekline,coğrafyasına ve ırkına bağlıdır.Bunun için kendi benliğiyle yetinmelidir.Hacer BEYTER

C.82 Bu tür inançları olan insanlar doğru doğrultuda değildir ve beklide inanışlarına ters düşmektedir Murat YILMAZ

C.82 İnsanın içindeki din duygusu yüce ve kabirdir.Bunu anlamak her insanın harcı değildir.

Fatma TUNÇ

C.82 Eğer kişi secde etmeyi hakir görüyorsa o kişi zaten cahil ve bu işin farkında değil. Bir de secde etmeyi farklı bir şekilde yorumlarsa ayrıca cahil tek az gelir haindir de. Rıfat KOY

C.82.Secde anında ayak ve baş aynı noktada birleştikçe acz ve fakrın ne kadar büyük bir sermaye olduğu anlaşılır. Kibirli ve din cahili kişiler nefislerine uyup secde etmeyi hakir görürler. Songül BAĞIŞ

C.82 Bazı konular hakkında bilgisi olmayanlar boş konuşup insanların kafasını karıştırmakla meşgul olurlar. Allah’ a secde etmeyenler genellikle insanlıktan çıkmış olanlardır. Bunlar da cahil kesimini oluşturmaktadırlar. Yasemin YILDIZ

C.82 Dine daha doğrusu ALLAH’ a imanı hakir görenler ALLAH’ ın üstün gücünün farkında olmayanlar veya olmak istemeyenlerdir. Bu tip insanlar kendilerini tanrı olarak görürler. Nura DEMİR

C.82 Secde; yaratanla yaratılanın en yakın olduğu andır. Bunu bilmeyenler, anlamayanlar yada anlamak istemeyerek maneviyattan nasiplerini alamamış zavallılardır. Bir ineğe eğilmeyi ibadet kabul edenler insanlıktan nasibini alamamış ezikler , secdeyi hiçbir zaman anlayamayacaklardır.           NAFİH ASLANCI

C.82 İnsanın Allaha en yakın olduğu an secde anıdır. Allah ile insan arasında ince bir perdenin hasıl olduğu andır. Bunu düşünerek secde yapılmalıdır. O anda insan bir buutta secde bir buutta olmamalıdır. Fatih KIZILKAYA

C.82.Dinde secde etmeyi hakir görenler Allah(C.C.)’ın kaydı altına girmek istemeyenlerdir ve bunu kasıtlı olarak yapıyorlardır. Coşkun DOĞRU

C82. Secde etmeyi hakir görenler delaletin sapkınlığın ve boşluğun içerisine de yuvarlanan insanlardır.bunlar bu tür şeyleri yapamadıkları için yani cahili olduklarından her şeyi hakir görürler ve secde etmeyi de lekelemeye çalışırlar.Cihan YILDIZ

C 82 Doğru bir önermedir Ahmet ŞAHİN.

C.82: Dinde secde etmenin gerçek anlamda ne anlama geldiğini anlamayanlar ya da yaşadıkları sürece bu duyguyu tadamayanlar asla anlamazlar ve anlamadıkları içinde bir şekilcilikten ileriye de gidemezler. Aysun AKBAŞ

C.82. İnsanların inançlarını da inançlarını ifade etme şekillerini de eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Gonca ÖNLER

C.82. Secde etme davranış bir kesim tarafından mukaddes ve ulvi bir davranış olarak görülüp uygularken, inançlı olmaya bir kesim ise bunun absürd bir hareket ve gereksiz bir davranış olduğunu öne sürmektedir. Sariye OĞUR

C.82 Rablerine secde edenleri hakir görenleri kendilerinin cahil olduklarını, kendilerini büyük gördüklerini düşünüyorum ve bu görüşe katılıyorum. Mehmet KAYASIZ

C82. Cahilin cehaleti âlimin ilminin başladığı yerde son bulur. Ancak ne âlim ne veli ve hatta nede peygamber hidayet sahibi değildir. EL-HADİ isminin tecellisi sadece YARADANA aittir. Ve tabi birde bildiği halde nefsine yenik düşen nefsi kurbanlar vardır.                                                                                                                                    Hadi GÜVENER
C.82
Dinde secde etmek kendimden üstün olana bağlılık ve saygıyı ifade eder. Secdeyi hakir görenler kafa üstü domalmayla kalmayıp cahil kalacaktır. Yunus BOLLUK
C8
2. Secde anı insanın Allaha en yakın olduğu andır  Mustafa DAĞDELEN       

C.82 Bunu red etmekte mümkün değildir çünkü doğrudur.İnsanlar önce dinde secde etmeyi hakir görüp daha sonrada bunu farklı şekilde yorumlayanlar gerçekten din cahilidir denilebilir. Hülya ACARSOY

C.82 Şeytan Hz.Ademe secde etmenin ulviyetinin farkındaydı secde etmenin hainiydi.Secde etmenin ulvi olmasından bu yana her zaman bu sahneler tekrarlanmaktadır. Leyla SAYDAN

C.82.Dinde secde etmeyi hakir görenler ,secdenin ne anlama geldiğini ve dini bilgilerinin ne kadar yetersiz olduklarının farkında olmayan zavallı mahluklardır. Baran ÖRENÇ

C.82.Secdenin ne manya geldiğini bilmeyen yani aslında secdenin bir yaratıcıya olan saygıyı temsil ettiğini anlamayan insanların yaptığıdır. Yunus ÇELEBİ

C. 82  Secde etmeyi yanlış kalıplara yerleştirenler bu yüceliğin ne cahili nede hainidirler. Onlar bu ulviyetin hazzını bir kez olsun gerektiği gibi yaşamamış olanlardır. Onun mutluluğu ve Rabbe yönelen bir kalbin vicdani rahatlığını yaşamamak bakıp da görmeyen bir göze, duyup da işitmeyen bir kulağa ve kör bir kalp gözüne sahip olmak demektir. Gonca DAL

C.82-aslında İslam dışındaki dinlerde Allah için hariç diğer tağutlar için yapılan secdeyi hakir görmeliyiz. Ama islamdaki secdeyi hakir görmek şeytan gibi kendini üstün görme ve kibirlerinden gururlarından dolayıdır,kendilerini Allah karşı o seviyeye getirememe duygusundan kaynaklanıyor. M.EMİN AY

C.82. Dinde secde etmek dışarıdan bakıldığında gerekli görülmeyebilir. Secde insanın yaratıcısına en yakın olduğu andır. Bunun ruha ve bedene eşsiz bir haz verir. Buna dışarıdan bakan biri görmediği için bu ulviyetin farkında değildir. Hediye KAYA

C- 82 Dinde secde etmeyi hakir görenler; genellikle secdeyle dik durmak arasındaki önemli farkın bilincinde olmayanlardır veya bunu sırf kışkırtıcı olmak için böyle düşünenlerdir. Neşe Çaparoğlu

C.82 Dinde secde aslında bir ibadettir Allah’ın önünde secde etmeyen varlık ulviyetinin cahili ya da farkındalığının hainidir. Secde etmeyenler cennete alınmayacaklardır. Bu önermeyi böyle kesin bir kararla reddedemeyiz. Nuray ERGİN

C.82.Cahil bir insan olmayan öyle demez. Zübeyir AŞUROĞLU