83.İnsanlarda, akılsız kullanılan zekanın vardığı sonuçları genellikle ya doğal, ya hayvani ya şeytanidir veya hem hayvani, hem doğal hem de şeytanidir. Akıllı kullanılan zekanın vardığı sonuçları kesin meleği ve insanidir. Ancak nefsi müdafaada ve özel hallerde doğal ve hayvani düşünmek, eylemde bulunmak, davranmak...vb evladır. Cansızlarda zekanın vardığı sonuçları doğaldır. İnsanın dışındaki dünyadaki bilinen varlıkların hepsinde zekanın vardığı sonuçları genellikle doğal veya hayvanidir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

 

C.83. Akılsız kullanılan zekâ istenilmeyen sonuçlar verir. Zaten zekâ akılsız kullanılıyorsa ondan bir sonuç beklemek saçmadır. Çıkan sonuç söylendiği üzere hayvani ve şeytanidir. Akıllı kullanılan zekâ zaten liyakatli ve insanidir. Fakat bu ayrımda özel bir hal vardır ki o da nefsi müdafaadır. Nefsi müdafaada her şey evladır. İnsan dışındaki tüm varlıklarda akıl olmadığından dolayı sonuçlar zaten hayvanidir ya da doğaldır. Sadece düşünme yeteneği insanlara bahşedilmiştir. Doğruyu ve yanlışı sadece onlar ayırt edebilir. Diğer varlıklardan liyakatli ve insani sonuçlar beklenemez. Akıllı zekâ kullanımı sadece insanlarda vardır.(Tabi akılsız zekâ kullanımı da insanlarda vardır.) Elif DEMİR

C.83 Cansızlarda zeka olmaz ki Mehmet ERGÜN

C.83 Bu dünyada şuurlu olarak ibadet eden tek canlı insandır.İnsana şuur ve irade yaratılırken yaratan vermiş.İnsan dini nasihatleri dinlerse,ağlaya illiğine çıkar.Aklını gereksiz ve süfli olarak kullanırsa,hayvanda daha aşağı mertebeye iner;çünkü  kıymetli cihazatları en kıymetsiz işlerde kullandığı için sakar belasını çeker.Hayvanlara ancak cüzi bir kabiliyet vermiş.Otu gördüğü zaman ona doğru yönelir ve yeme eylemini gerçekleştirir.İnsan,kendisine verilen istidatlarla mahlukatın üstünde yeryüzü halifesi konumuna getirmiş.Şeytani ve hayvani fiillerde kullanırsa esfeli safiline düşer. HİKMET ÇITAK

C.83 Zekânın iyiye kullanılması güzel sonuçlar doğururken kötüye kullanması yanlış sonuçlar doğurur. Cansız varlıklarda zekâ olmadığı için doğal ve hayvani davranması normaldir. Şeyda ÜSTEK

C.83. İnsanın zekâsının vardığı sonuçları ya doğal, ya hayvani ya da şeytanidir veya meleği ve insanidir. Berrin ÖZGÖKÇE

C.83 İnsanları hayvanlardan ve diğer canlılardan ayıran en temel özelliği aklıdır. Aklını ve zekâsını kullanabilmesidir. İnsan aklını kullanabildiği müddetçe kendini diğer canlılardan farklı kılmış olur. Neslihan YARDIMCI

C.83 Nefis hayvanidir ama insanların dünyadan zevk almasını sağlar. İyiyi kötüyü ayırır. İnsanın sahip olduğu en kötü düşmanıdır. İnsan nefsini terbiye edebilir. Mehdi BİNİCİ

C.83 İnsanın bu fani dünyada nefsine mağlup düşmesidir. İnsanlar nefsine yenik düşerek hayvani özellikleri bürünebilmektedir. Ama vicdanı ile düşündüğünde insani özellikleri koruyabilmektedirler. Esra ALİHANOĞLU

C. 83 Nefsi mudaafa ve özel hallerde sadece hayvanı ve doğal düşünmek durumu daha da çıkılmaz hala getirir. Bunun yanında akıllı da düşünmek mantıklı çözüm yolu üretmek gerekir. Dinçer KÜÇÜK

C 83- Akıllı olarak zekamızı kullandığımızda belden yukarı (insani ve vicdani ) olaylara hükmederiz.Akılsız olarak zekamızı kullandığımızda belden aşağı olaylar bize hükmeder. Şaban ADAŞ

C.83 Ancak cansızlarda,dünyada insan dışında bilinen varlıkların hiçbirinde zekanın akıllı veya akılsız kullanımından söz edilemez.Halise KADİRHAN

C.83 İnsan düşünen ve düşündüğünü mantıklı bir şekilde uygulayan sosyal bir varlıktır. Aklını kullanmazsa yanlış yapmaya mahkûmdur. Ayhan YILMAZ

C83)İnsanlar,hayvanlar,canlı ve cansızlar dünya üzerinde iç içe yaşayıp bir etkileşim içindedir.Bunun için insanlar hem hayvani hem şeytani hem de peygamber ahlakı içinde düşünebilirler.Hacer BEYTER

C.83 bunun nedeni kuşkusuz akıldır. Allah insanlara akıl vermiştir ve insanlara bunu en iyi şekilde kullanmasını istemiştir akılda insanları hayvanlardan ayırıyor. Murat YILMAZ

C.83 Çünkü zekaya sahip tek varlık insandır.Ancak o zekasını kullanıp hem doğal hem akıllı em de şeytani düşünebilir.

Fatma TUNÇ

C.83 Bir nevi doğru. Ama günümüz de hatta dünyanın genelinde bazı insanlarım desem çoğu insanlarımı desem bilemem ama zekâsını kullanırken doğallık bir yana hayvani ve şeytani zekâlarını kullanmayı çok severler ve ayrıca kullanırken iç duyguları kabarır. Rıfat KOY

C.83.Akılsız kullanılan zekâ esfeli safiline düşürür, akıllı ve ahlaki hasletler de kişileri alayı illiyine yükseltir. Songül BAĞIŞ

C.83 İnsanlar zekalarını kullanmayıp bir işe giriştiklerinde genellikle hüsranla karşılaşırlar. Bu da şeytani yönü ortaya koyar. Aklını  ve zekasını kullanarak hareket edenler ise insani sıfatını taşırlar. Yasemin YILDIZ

C.83 Akıl insanlar için en önemli şeydir. Aklını kullanmadan hareket eden bir insan genellikle hayvani nefislerini etkisinde kalıp çamura saplanırlar. Oysa aklını kullanan insan daha güzel düşünüp ona göre  insanca davranır. Nura DEMİR

C.83 Bazen insanların inandığı örf , adet ve dini kurallarda bazı sonuçlara ulaşılır. Her ne kadar bazen insan zekasının hayvani ve doğal sonuçları dışında karar vermeye iter. Çünkü içinde yaşadığı toplum tarafından pek olumlu karşılanmaz.           NAFİH ASLANCI

C.83 İnsanlar genellikle beden bakımından olduğu gibi ruhi ve zihni bakımdan da hissetmeye, algılayama, doğru biçimde düşünmeye ve inanmaya elverişli olarak dünyaya intikal eder. İnsan her yönüyle doğaldır.Ancak zaman geçtikçe  menfaatler doğrultusunda hayvani, şeytani düşünce ve davranış sistemine kapılabilir. Fatih KIZILKAYA

C.83.İnsanın kullandığı zekânın sonuçları; eğer akıllı kullanılırsa meleği, kullanılmaz ise şeytanidir. Coşkun DOĞRU

C83.Cansız varlıklar için  zekadan söz etmek pekte mantıklı değildir. Ayrıca bir kısım insan da zekanın vardığı boyutlar vahşi ve hayvanidir.bu tür insanlar doğaya da büyük zarar vermektedirler yani Zeka yi insanlığa zararlı şeyler için kullanılmaktadırlar.Örneğin nükleer silahların üretimi gibi. Cihan YILDIZ

C 83 Meleği ve şeytani de olabilir. Ahmet ŞAHİN

C.83: İnsan nefsi şeytani ve hayvanidir. İnsan aklını kullanarak peygamber ahlakı doğrultusunda zekâsını güzel ve iyi yönde kullanırsa alayı illiye makamına çıkabilir. Tam tersi insan nefsinin hâkimiyeti altına girerse esfeli safiline düşebilir. İnsanlar ancak helal dairede, özel hallerde nefsini tatmin etmelidir. Aysun AKBAŞ

C.83. İnsan aklını kullandığı için diğer canlılardan farklı ve özeldir. Davranışları ve tepkileri bu nedenle bilinçlidir. Gonca ÖNLER

C.83 İnsanı diğer tüm varlıklardan ayırtan en önemli özelliği düşünebilmesi ve mantığını kullanabilmesidir. İnsan ancak insani özelliğini kaybettiğinde vardığı sonuçlar hayvani ve şeytani olabilir. Mehmet KAYASIZ

C.83.Buna en güzel örnek kontrolsüz güç değildir sözüdür. Karşılaşılan bir duruma insanların isteyerek ve bilerek kötü karşılık vermesidir. Yani insan iyiliği de kötülüğü de bilinçli olarak yapmaktadır. Oysa insan dışı varlıkların yaptıkları ise bilinçten uzaktır. Yani bir kasıt ve amaç aramak yanlıştır. Bunda sadece eksik olan taraf insanların kötü bir olayı kendi çıkarları çıkarlarını güderek kötüyü iyi karşılamak ve kötüyü savunmasıdır. Yani haksızlığın olduğu bir durumu kendi çıkarı varsa buna sessiz kalmak onun yararınadır. Bu tarz davranan insanlar bu düşünce yapısına sahiptirler. Sariye OĞUR

C83. Zekâ insanlarla beraber diğer canlı varlıklara da belirli alanda ve düzeyde verilmiştir. Ancak insana verilen zekânın yanı sıra zekâyı da içine alan bir merkezi sistemi yani aklı vermiştir. Düşünen ve liyakatli bir akıl sahibi yaratılış gayesini de bilir, YARADANI da bilir. Nerden gelip nereye gideceğini de bilir elbet. Ama zekâ sahipleri hesap makinesi gibi düşünmede sadece verilen işlemi yapar onun için işlemin sonrası öncesi önemli değil önemli olan robot misali ona verilen görevi verilen koordinatlar, talimatlar neticesini sonuçlandırmaktır. Hadi GÜVENER 
C. 83 Zaten akılsız kullanılan zeka şer getirecektir. Akıl ve zeka bir bütündür. Akıllı zeka liyakatli sonuçlar doğurur ve insanidir. Hayvani davranışlar sergileyen ya cahil y da zekasızdır.Yunus BOLLUK
C83.
Hayvanlarda şuurlu zekâdan bahsetmek mümkün değildir onlarda Allah tarafından verilmiş içgüdüler vardır ona göre hareket ederler Mustafa DAĞDELEN
C.83
İnsanlarda akılsız kullanılan zekanın vardığı sonuçlar ya doğal yada hayvani ya şeytanidir denilebilir.Fakat nefsi müdafaada ve özel hallerde ise bu akılsız kullanılan zeka gerçekten aynı sonuçları verir.Cansızlarda zekanın vardığı sonuçlarda doğaldır.Çünkü insanın dışındaki dünyada bilinen varlıkların hepsinde zekanın vardığı sonuçlar genellikle doğal ve hayvanidir zaten hayvanin sonucunda ortaya çıkacak şeyde hayvanidir.fakat bu insanda gerçekten böyle olmamalıdır.İnsan medenileşmeye çok uygundur ve zekasını gerçekten kullanabilmeyi başarmalıdır bunu

da kullanabilmek için hani her zaman kötülemeyerek şeytanı savunmayarak olacaktır. Hülya ACARSOY

C.83 İnsan zekâsını kullanarak melekler seviyesine çıkabildiği gibi yine zekası ile hayvanlar seviyesine inebilir. . Leyla SAYDAN

C.83-zekayı iyi kullanırsan doğal kullanmazsan hayvanidir.BUKET KAYA

C.83.Aklı ile düşünerek hareket edenler meleği ve insanidir.Düşünmeden hareket edenler hayvanidir.Nefsinin kölesi olanlar ise şeytanidir. Baran ÖRENÇ

C.83.İnsanlar akıllarını kullanmadan bir şeyler yaparlarsa bu hevesinin sonuçlarını doğurur.Akıl kullanıldığı takdirde neticeler anlam kazanır.Aslında insana anlam katan akıl değimlidir. Yunus ÇELEBİ

C.83 Cansızlarda zekanın varlığı söz konusu değildir. İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden biri aklını kullanarak zekanın sonuçlarını bulunduğu sınıfa yakıştırabilmektir. İnsanın dışında dünyadaki bilinen varlıkların hepsinde zekanın vardığı sonuç doğal,hayvani veya meleğidir. Nefsi müdafaada bile akıllı kullanan zeka ön planda olmalıdır .Gonca DAL

C.83-Akıllı kullanılan zekanın sonucu söylendiği gibi insani ve meleksidir. Nefsi menfaat için kullanılan akıllı zekanın sonucu büyük bir kazançtır. Ama eğer akılsızca kullanılırsa büyük bir kayıptır. İnsan dışındaki diğer varlıklarda zaten zeka yoktur. İlahi talimat veya başı boş bırakılmış bir şekilde sonuçlar doğururlar. M.EMİN AY

C.83. İnsanlarda zekânın vardığı sonuçlar farklıdır. Bu insanın nefsi ile ilgilidir. İnsan nefsine hâkim ise zekânın sonuçları normal doğaldır; ama değilse zekânın sonuçları hayvanidir. Cansızlar zekâ kullanma gücüne sahip değildirler. Bu yüzden sonuçları doğaldır. Hayvanların da aynıdır. Hediye KAYA

C- 83 İnsanlarda akılsız kullanılan zekanın ulaştığı sonuçlar çoğu zaman yanlış, eksik veya olumsuzdur. Ancak akıllı kullanılan zekanın ulaştığı sonuçlar her zaman doğru tam ve olumludur. Neşe ÇAPAROĞLU

C.83 İnsanlar akıl ve zekanın doğru yerde ve doğru zamanda kullanması insani ve hayırlıdır. İnsan akılsız zekayı yani işe yaramaz zekayı doğal hayvani, şeytani duygulara alet edebilir. Nuray ERGİN

C.83.Eksik yönü meleği ve insani olabilir. Zübeyir AŞUROĞLU