84.İfrat, Tefrit ve Cehaletin siyaseti ile liyakatin siyaseti arasında ne fark vardır?

Bu gün halkımıza ve halklar karşı hangi siyasetler güdülüyor ve uygulanıyor?

Neden hemen tüm politikacı ve siyasiler bu parkurda kendilerini bu siyaset kombinezonlarında buluyorlar?

 

C.84.İfrat siyaseti ile liyakat siyaseti arasında büyük boşluklar vardır. Nasıl ki çok iyi bir durumla kötü durumu bir tutamayıp karşılaştıramıyorsak buda onu temsil eder. Ayırma siyaseti kötü düşünceler içerip faydasız şeyler için uğraşırken liyakatli siyaset toplumun refahı için söz verip politikacılığa başlayanların yolundan ayrılmadan, benliklerini kaybetmeden ilerlediklerini gösterir. Şu anda halkımıza karşı her iki siyaset türü de uygulanıyor. Maalesef bu parkurda güçlü olan politikasını uyguluyor.       Elif DEMİR

C.84 –İfrat, tefrit ve cehalet ile yapılan siyaset zülüm doğurur, şeytani düşünür ve şeytani üretir. Liyakatli siyaset ise vasat çizgisini izler.

         -Halkımıza güdülen uygulanan siyaset liyakatli siyaset dışındaki siyasetlerdir.

         -Pislikte yürürsen pislenirsin onun için. Mehmet ERGÜN

C.84 mesela, bir kişiye bir kutunun içinde bir pusula verip  yani neler alması gerekir diye kağıda yazılıdır.Diğer kişiye ise aynı miktarda para verip ve ona herhangi bir pusula verilmez.Gel ikisini takip ederek hangisi daha akılcı bir alışveriş yapar diye düşünürsek ,elbette elinde pusula olan ve neler alması gerektiği bilen kişi yönünü şaşırmaz kısa sürede vazifesini yapar.Diğer kişi ise nefsani ve sefahate parasını harcar;çünkü onun elinde neler alması gerektiği belirten bir kural yoktur.İşte arasındaki fark bu kadar açıktır.Bir hadisi şerifte diyor ki:’toplum nasıl yönetilmek istiyorsa,öyle yönetilir.’der.Bu toplumların istediği kişiyi kendilerine yönetici olarak belirler.Bizim bilmediğimiz gizli güçlere alet olursa,bir sonraki seçimde onları seçmez.Bu şekilde halk yöneticilerini kontrol altında tutar. .HİKMET ÇITAK

C.84 Yanlış siyasetle doğru siyaset arasında uygulama yöntemi ve bu yöntemin getirisi olan sonuç farklılığı vardır.

Bu gün halkımıza yanlış olan şeyleri doğru gösterip kabullendirme siyaseti uygulanmaktadır.

Çünkü siyasetçiler ülkenin refahını ve çıkarını düşünmekten çok kendi karını esas aldığı için hepsi bu çıkar sistemine kendini ister istemez kaptırıyor. Şeyda  ÜSTEK

C.84. İfrat, tefrit ve cehaletin siyaseti haddini aşmaktadır. Haddinden fazla tecavüz etmektedir. Liyakatin siyaseti ise; haddini aşmamaktadır. Bugün halkımıza ifrat, tefrit ve cehaletin siyaseti güdüleniyor ve uygulanıyor. Aşırıya kaçmak ya da haddinden fazla konuşmak siyaset yapmak çok cezp edici olsa gerek. Berrin ÖZGÖKÇE

C.84 İfrat tefrit ve cehaletin siyaseti; düşüncesizce halka uygulanan ve sadece toplumun uç kesimlerine hitap eden siyasettir. Cehalet siyaseti topluma at gözüyle bakıp gelişi güzel bir biçimde yönetmeye eşdeğerdir. Liyakat siyaseti düzeni uygulansaydı bugünkü düzen bu kadar bozuk olmazdı. Neslihan YARDIMCI

C.84 Cehaletin siyaseti dar ve değişmez bir siyasettir. Onların ortaya koyduğu bir düşünceyi değiştirmek neredeyse olanaksızdır. Liyakatin siyaseti doğrunun veya gerekli olanın siyasetidir. Esnektir. Mehdi BİNİCİ

C.84 İnsanın kendini herkesten üstün görerek tek bir olduğuna inanıp sadece kendi fikirlerini benimsemesi onu cehalete ve sapıklığa sevk eder. Ama peygamber ahlakını benimseyen bir insan ise liyakatli düşünüp etrafındakilerindi doğru yönlendirir. Esra ALİHANOĞLU

C. 84 Liyakatli siyaset toplum için en ideal siyasettir bunun için cehaletin siyasetinden farklı ve üstündür günümüzde uygulanan siyasetler çoğu zaman toplumda bir takım olumsuzların, istenmeyen doyumların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Buda günümüzde uygulanan siyaseti liyakatli siyaset olmadığını kanıtlamaktadır. Dinçer KÜÇÜK

C 84-Cehaletin siyaseti ahıra liyakatin siyaseti refaha götürür.Günümüzde cehaletin siyaseti ile yönetiliyoruz.Çünkü yöneticilerimiz aslanların sofrasında kuru kemiğe talim etmekten korktukları için bize bu siyaseti aşılamaya çalışıyorlar. Şaban ADAŞ

C.84 İfrat,tefrit ve cehaletin siyasetinde orta yolu bulma,yani bir denge söz konusu olamaz.Çünkü siyasette bunlar liyakatsizdir.Aşırılığın,noksanlığın ve mantıksızlığın siyaseti halkı tatmin etmez, hatta sosyal tufanlara sebep olur.Ancak liyakatin siyaseti,taşların yerli yerine oturtulmaya ve farklı olgular tamamlamaya yönelik çalışmalar ile olur.Bugün genel olarak halkımıza denge politikası uygulanmaya çalışılıyor diye düşünüyorum.Halkımızın başında bulunan farklı partilerin başkanları hem insanlara kendi özel hedeflerini empoze etmeye çalışıyorlar,hem de genel hedeflerini yani halkın birçoğu kesimini de taraflarına almak için uğraşıyorlar.Aslında özelde ifrat siyaseti yapıyorlar.Örneğin Deniz Baykal öyle bir düşüncesi olmadığı halde,seçimlerde çarşaflı bir kadın getiriyor ekrana,halkın sözde her kesimine kucak açtığını ifade etmeye çalışıyor!Ya da insanın ana dili insanın şerefidir diyor,ancak Türkiye’nin resmi dili Türkçe’dir değiştirilemez diyor.Demek istediğim genel ve özel hedefler ile denge politikası uygulanmaya çalışılıyor(ne derece başarılı bilemem!).Mesela bir okulun genel amacı iyi ve bilgili vatandaşlar yetiştirmek,ancak özel amacı kendi ideolojisine uygun öğrenciler yetiştirip,onlara bilgi ve birikimlerini empoze etmektir.Halise KADİRHAN

C.84 Elini kolunu sallayan politik ve siyasi düşünerek kendilerini siyasete atıyorlar ve toplumun değer yargıları ile oynuyorlar. Ayhan YILMAZ

C84)Cehalet siyaseti insanı körlüğe götürür. Liyakatli siyaset insana layık olandır.İfrat siyaseti aşırıya kaçıp her şeyi taşmaktır. Bunun için yanlıştır. Tevrit siyaset hiçbir şey yapmayıp davranışların gereğinden az olma halidir. İnsanların benimseyeceği siyaset liyakatli siyaset olmalıdır.Hacer BEYTER

C.84 Fark kendini düşünme ve toplumu toplumun refahını huzurunu düşünme farkıdır ifrat tefrit cehalet siyaseti yapanlar kendilerini ve çıkarlarını düşünürken ötür tarafta ise tamamen devleti demokratikleştirme siyaseti yaparlar bugünkü siyasetin çoğu ne yazık ki birincisi tip siyaset olmuştur. Murat YILMAZ

C.84 İfrat, tefrit ve cehaletin siyasetiyle ancak insanlara gerçeğin saptırmasını ve onların kanının emilmesini başarabilirsiniz. Liyakatli siyasetle insanlığı geliştirir ve çağdaşlaştırabilirsiniz. Fatma TUNÇ

C.84 İfrat ve Tefrit bir konuda tam söylemez aksi takdirde o konuyu ve gerekçeyi ya aşağıya taşır ya da abartarak ölçüyü kaçırırlar. Cehalet zaten bir şey bilmeyen demektir. Kendince uyduranların topluluğudur. Ama liyakatli (yeterlilik) ama durumunda yapılan siyaset tam olmasa da eksiksiz olmaya çalışır. Rıfat KOY

C.84.İfrat ve Tefrit iki zıt durumun en uçları demektir. Cehaletin siyaseti toplumu kargaşaya sürükler, bugün ne yazık ki toplum liyakatli siyasetten bihaberken cehaletin siyaseti almış başını gidiyor. Songül BAĞIŞ

C.84 İfrat, tefrit ve cehalet insanlığı bilinmeze ve kötülüğe doğru iter ve  geri dönüşümsüz bir yola savurur. Liyakatin siyaseti ise en mükemmel insan tipini oluşturur. Yasemin YILDIZ

C.84 İfrat, tefrit ve cehaletin siyaseti insanları kullanıp onların üzerinden kazanç sağlayanların yaptığı siyasettir. Bu ahlak kurallarına uymayan bir siyaset çeşididir. Liyakatin siyaseti ise hem ahlak kuralları çerçevesinde yapılır hem de insanlık için bir şeyler yapmaya çabalar. Nura DEMİR

C.84 Bugün halkımıza, halklara genel itibari ile ırkçılık ve din üzerinden siyaset yapılmaktadır. Bütün insanlık tarafından ret edilmesine karşın siyasette en çok bu temeller üzerinden siyaset yapılmaktadır. Ülkemizde laiklik ve Atatürk üzerinden siyaset yapılmaktadır. Bu yüzden bazen karşıt kesimler karşı karşıya gelmektedir. Bu da ülkeye zarar vermektedir. NAFİH ASLANCI

C.84 İfrat, tefrit ve cehaletin siyaseti kendi menfaatleri doğrultusundadır. Nefsi duygularını gerektiği zaman ön planda tutarlar. Liyakatli siyaseti vicdani karakterlidir. Hak ve hakikat ön planda tutulur. Adaletlidir. Günümüz siyasetine bakacak olursak ‘saldım çayıra Mevla m kayıra’ türdendir. Fatih KIZILKAYA

Halkımıza cehaletin siyaseti uygulanıyor.

Yapılması gereken işlerini bırakıp başka işlerle uğraşıyorlar da ondan. Coşkun DOĞRU

C.84. İfrat; gereğinden çok fazlasını. Tefrit; gereğinden çok azını. Cehalet; Kendi kafasına göre(bilmeden) Liyakatin; gereği ne ise en uygunu hangisi ise onu yapmaktır.

C84.Birbirlerine benzerlik gösterseler de aralarında belirli farklar vardır.tefrit liyakatli siyasetin,ifrat ise cehalet siyasetinin bir sonucu konumundadır.İnsanlık için en zararlı olanı ifrat ve cehaletin siyasetidir.Bozma anlamına gelen ifrat cehaletli siyasetin bir vahşi sonucudur.Cihan YILDIZ

C 84 İfrat,tefrit ve cehaletin siyaseti gereksizdir.Bu gün bu siyaset uygulanıyor.Siyasiler de ayakta kalabilmek ve bir gün partilerinin iktidara gelebileceği umuduyla bu parkurda yer alıyorlar. Ahmet ŞAHİN

C.84:  İfrat ve tefrit en uç iki nokta anlamına gelir. Bazı insanlar dinin gerekleri konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları için cehaletle çok uç noktaya kadar belki de dini zorlaştırarak yaşamaya çalışırlar. Hadisi şerifte “Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız” diye buyruluyor. Yine cehaletin eseri olarak dini kurallar hakkında bilgi sahibi olmadıkları halde atıp tutup ya da tamamen yerine getirmeyip gereksiz görüp bilgisizce hareket etmek cehaletin eseridir. Liyakatli siyaset ise her ikisinden farklı olarak itidalli davranmaktır. Orta yolu bulmaktır. Bu gün halkımıza ve halklara karşı ifrat tefrit ve cehaletin siyaseti uygulanıyor. Aysun AKBAŞ

C.84. Cehaletin siyaseti insanlık dışı sonuçlar doğururken, liyakatin siyaseti insana fayda sağlayan iyi ve güzel yoldadır. Gonca ÖNLER

C.84. Cehaletin siyasetin de birçok yönetici ve başta olan devlet adamları ülkenin çıkarı için bazen çok yanlış kararlar alabilmektedirler. Örneğin; Sarıkamış olayında tarihin en büyük kaybın yaşamıştır Türk ordusu. Düşman ordularını yenmek uğruna Türk ordusu hazırlıksız bir şekilde ağır kış şartlarına rağmen taarruza gönderilmiştir. Oysa olması gereken siyaset,  ordunun tüm önlemler alındıktan sonra savunmaya gönderilmesidir. Günümüzde bu siyaset aynı şekilde uygulanmaktadır. Güçlü olan ve egemenliği üzerinde bulunduran yönetim her zaman kendi siyasetini uygulamaktadır. Yani genelde güçsüz olan toplum sömürülmeye ve güçlü olan ülke için ve ülke çıkarı için çalışmaya mecbur bırakılmıştır.  Sariye OĞUR

C.84 İfrat, tefrit ve cehaletin siyaseti her şeyi kendine göre doğru bulan ve siyasette ölçüsüz hareket edendir. Liyakatin siyaseti ise her şeyi layıkıyla düşünmenin siyasetidir. Bu gün halkımıza her türlü siyaset yapılabiliyor. Siyasi ve politikacılar çıkarları doğrultusunda hareket ederek kendilerini konumlandırırlar. Mehmet KAYASIZ

C84. Liyakatli siyaset tüm halkların haklarını savunan ve o hakların ve halkların yanında onların iyiliği için çalışsan bir anlayışla hareket ederken cehalet içindeki cahilin kendisine faydası yokken topluma nasıl sahip çıkabilir. Maalesef şuan sadece yaşamak için yok et, gibi hayvani bir siyaset anlayışı hüküm sürüyor. Hadi GÜVENER                                                                                                                                    

C.84 İfratlı siyaset bilinçsiz çıkar için yapılan siyasettir. Liyakatli siyaset ise tolumun huzur ve refahı için uğraşır ve her zaman sonuçlar bireyler için liyakatlidir.Yunus BOLLUK

C84. İfrat tefrit ve cehalet siyaseti tamamen getirim siyasetidir insanların dili dini ırkı mezhep farklılıklarından yararlanırlar onlardan getirim elde etmektir. Liyakatli siyaset ise insanların yararını ve huzurunu gözeten siyasettir Mustafa DAĞDELEN

C.84  İfrat,tefrit ve cehaletin siyaseti her zaman için uç noktaları savunmak onun politikasını yapmaktır ve her zaman ona yönelmektedir herşeyi ona yormaktır.Fakat liyakatın yani luzümun,lutfun siyasetini yapmak ise bunun tam zıttıdır cehalettir liyakat belkide birbirlerine çok benimser düşünüldüğü zaman birbirlerine gerçekten çok zıt şeyler olduğu görülecektir.Çünkü liyakat bir layık olmayı gerektirir layık olmak gerekirse de bir şeyleri başarmak lazım bir noktaya ulaşmak lazım.Fakat ifrat,tefrit ve cehalette bu görülmez. Hülya ACARSOY

C.84 Liyakatin siyaseti liyakatli siyasetçiler tarafından yapılabilir, cehaletin ifrat ve tefritin siyaseti ise yeterli bilgi seviyesine sahip olmayan ancak ellerinde bulunan farklı güçlerden dolayı siyasette yer alan veya ahlaki değerlerden yoksun bazı çevrelerin desteklemeleriyle bulunduğu yere gelmiş olan insanlar tarafından yapılmaktadır. Liyakatin siyaseti yapıcı, ilerlemeci ve ülkeyi daha yaşanılabilir bir hale getirebilmek için çalışanların siyaseti, cehaletin siyaseti ise bir takım kişisel kaygılar taşıyarak (oy, koltuk vb.) kendi menfaatleri yada mensup oldukları oluşumların menfaatleri doğrultusunda gerektiğinde ülke menfaatlerini bile göz ardı edebilecek olan kişilerin siyasetidir.Mevcut siyasi otoritelerin kendilerini koruma ve güçlendirme mantıkları, siyasetçilerin ahlaki değerlere bağlılık açısından zayıf olması ve siyasetçilerin ellerindeki yetkileri kötüye kullanarak menfaat elde etmelerinin önünün açık olması, gerekli ve yeterli yaptırımların siyasetçiler üzerinde yaptırım gücü bulamaması nedeniyle hemen her siyasetçi kendini siyasiler bir parkurda kendilerini bu siyaset kombinezonlarında buluyor.Günümüz seçim sistemiyle mevcut siyasetçilerimizin azımsanamayacak bir bölümünü oluşturan liyakatli olmaktan uzak olan siyaset adamları oluşturmaktadır.

Leyla SAYDAN

C.84-dediğimiz gibi çok etkileniyorlar.BUKET KAYA

C.84.İfrat,Tefrit ve cehaletin siyasetinde ölçü tutturulamıyor,liyakatli siyasette ise her şeyin bir ölçüsü vardır. Baran ÖRENÇ

C.84.Siyaset uç noktalarda yapıldığı takdirde ifrat ve tefrit noktalarına gider.Bu noktada yapılan her şey mubah doğrular yanlış.yanlışlar doğru sayılmaktadır.Fakat liyakatli siyaset ise gerektiği gibi davranmayı sağlar.Hak edene hakkını verirsin. Yunus ÇELEBİ

C.84 Günümüzde politikacılar ifrat –tefrit ve cehaletin siyasetini yapıp halkımıza bunu empoze etmeye çalışıyorlar. Bu siyaset kombinezonlarında kendilerini aniden bulmalarının sebebi ise; kendi doğrularını aşılamak, insanlardan hür düşünme ve eylemde bulunma iradesini köreltmeye çalışmaktır. Demokrasi adı altına sıkıştırılmaya çalışan monarşi, liyakatli siyasetten bu noktada ayrılır. Gonca DAL

C.84-ifrat tefrit ve cehaletin siyaseti kaybetmektir, başarıyı elde edememektir. Liyakatli siyaset ise kazanmak başarıyı elde etmektir. M.EMİN AY

C.84. Hiçbir fark yoktur siyaset ideolojiye hizmet ettiği için sonuç hep aynıdır. Yani çıkardır. Cehaletin siyaseti güdülüyor. Halklar bununla köreltilip amaçlarına hizmet etmesi sağlanılıyor. Siyasetçiler siyasetin kendilerine verdiği olanakları kullanırlar. Hediye KAYA

C.84 A. Cehaletin siyaseti insanları ahlaksızlığa, toplumları da bozukluğa sürükler. Liyakatli siyaset ise insanlar için en yararlı çözümü eşit ve oy birliğiyle seçen ve uygulayan bir siyasettir. Biri toplumları zehirlerken, diğer siyaset toplumları ayakta tutar.

B. Şuan yaşanan siyaset cehaletin siyasetidir. İnsanların ahlak seviyelerini düşünmektedir.

C. Siyasetin onlara verdiği bu yetkiyi kullanarak, siyasetçileri içine çeken ve buna uyduran sistemin olmasından dolayı. Nuray ERGİN

C.84.Genelde yalan söyleyip halkı kandırdıkları, menfaat peşinde koştukları için. Zübeyir AŞUROĞLU