85.Haklı, namuslu ve dürüst alimine baş kaldıran veya güç kullanan;fert, toplum, devlet, millet…vb zalimine teslimiyetini hak eder. Önermesini tarihe uygulayıp asrımıza güncelleyerek örneklendiriniz.

İpucu;Lut, Semud …vb peygamberlerine itaat etmeyen kavimlerin akıbetlerini düşünün.

 

C.85. Dini anlatan, gerçekleri, doğruları söyleyen âlim ve peygamberler hep güçlüklerle karşılaşmış ve kendilerine karşı güç kullanılmıştır. Örneğin peygamber efendimiz dini öğretmeye çalıştığı zaman kendisine birçok zulüm yapılmıştır. Hatta çoğu zaman etrafındakilerle işkence görmüştür. Fakat o hiç vazgeçmemiştir. Asla isyan etmemiş onları Allah’ın cezalandırmasını istemiştir. Fakat bu yapılanlar hiçbir zaman karşılıksız kalmamış zulmedenler bir tufanla karşılaşmış yok edilmişlerdir. Yine Lut kavmi de aynı şekilde kendi peygamberlerini dikkate almamış dinlememiş, yaptıkları vahşi davranışlar ve hayvani düşünceler sebebiyle yok edilmişlerdir. İtaat etmeyenler akıbetlerini çekmişlerdir. Elif DEMİR

C.85 -Bunu tarihi süreçte Müslüman ülkelerde görüyoruz.Haktan hakikatten uzaklaşan bu milletler hep yenilmişler ve mağlup olmuşlar.Çükü “Gayrı meşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz azap çekektir.” Kaidesine bizzat yol çizmişler.

         -Günümüz Müslüman ülkelerinin Kuran dışı hareketleri kendilerine çok pahalı sonuçlar doğurmaktadır. Mehmet ERGÜN

C.85Şu bizim düsturumuz olsun,bizi yaratan bizi bizden daha iyi görür ve daha iyi bilir.Eğer bizi aciz,fakir halimizi anlasak daha çabuk ilahi kanunları hayatımıza tatbik ederdik.Peki insanlar neden sapıtıyor?Bildiğimiz gibi sefahat ve delalet yolu zehirli bal hükmündedir.Başta tatlı ve cazibeli gelir sonra zehir yüzünden karın sancısı çekeriz ve yavaş yavaş zehirlenmiş oluruz.Bundan kurtulmanın tek çaresi peygamberlerin tavsiyelerini ve getirmiş oldukları ilahi kitaplara inanmakla olur.Yakın zamanda yaşanan tusunami faciasında binlerce insan can verdi.Çocuk istismarları(çocuklara cinsel gözle bakılması) yüzünden bu tufana sebep oldu. .HİKMET ÇITAK

C.85 Âlim derki; lafın tamı eşeğe denir kızıl denizin ortasında kalan firavun gibi çaresiz kalır. Günümüzdeki tusunaminin adayı yutması gibi. Şeyda  ÜSTEK

C.85. Peygamberlerine baş kaldıran kavimler nasıl helak olduysa âlimlerine başkaldıran millet, toplum da zalimine teslimiyeti hak eder. Peygamberler doğru yolu gösterenlerdir. Âlimlerde onların varisleridirler.  Berrin ÖZGÖKÇE

C.85 Namuslu, dürüst ve haklı olan âlimler toplumlarının bireylerin sosyal, ekonomik, ahlak gibi alanlarda onlara hayatları için doğru yol göstermeye çalışırlar. Fakat buna rağmen bu âlimlere başkaldıran, onları hiçe sayanlar zalimin zulmüne, cehalet dolu karanlık bir hayata kendilerini mahkûm ederler. Devlet, millet, toplum ve fert kavramları anlamlarını yetirir. Neslihan YARDIMCI

C.85 İsevilerin Hz. İSA’ ya baş kaldırışını ele alırsak, o toplum helak olmaya mahkûm olmuşlardır. Tek çıkışı olan bir mağarada, o çıkışı da yok etmek gibi bir şeydir.  Mehdi BİNİCİ

C.85 Hz. Musa ya başkaldıran firavun gibi. ALLAH’ ı ve peygamberlerini tanımayan bir toplumun sonu hüsrandır. Esra ALİHANOĞLU

C.85 Haklı namuslu ve dürüst âlime baş kaldırmak yanlışlığı kötülüğü istemek anlamalına gelmektedir. Böyle birey ya da toplumlar iyiliği teptikleri için kötü durumlarla kaşı karşıya kalırlar. Doğruyu tebliğ etmek için gönderilen peygamberlere baş kaldıran inanmayan kavimlerde olduğu gibi. Dinçer KÜÇÜK

C 85-Genç Osmanları asanlar İngilizlerin esiri olmuştur. Şaban ADAŞ

C.85 İşin ehli olan birine başkaldırmak,onu tanımamak,işin ehli olmayan birinin elinden çekmeyi hak etmektir.Peygamberine,alimine itaat etmeyen birçok kavmin akıbeti helak olmuştur; Hz.Lut AS’ın sapıklaşan ümmeti,Hz.Musa AS’a başkaldıran Firavun’un sonu,Hz.Nuh AS’a yüz çevirme gafletinde bulunan insanların sonu gibi…Ya da daha yakın bir tarihte mesela Turgut Özal cumhurbaşkanı iken Kürt Sorunu’nu ele almak istemiş ancak zıt görüşte olan bir takım insanlar ve halkın bir kesimi bu duruma karşı çıkmış, reddetmişlerdir. Ancak Turgut Özal’ın zamanında dikkate alınmamasının da payının bulunduğunu düşünüyorum ki Türkiye’de ondan sonra mesela askeri konuda çok fazla maddi-manevi zararlar,kayıplar olmuştur.Halise KADİRHAN

C.85 Toplumun kalıplaşmış zihniyetine karşı çıkanlar ayıplanır ve bazen akla gelmeyecek olgularla cezalandırılırlar. Ayhan YILMAZ

C.85 Bu tür olaylar genelde peygamberler zamanında olurdu ve bunu yapan kavimlerin akıbeti hüsran olmuştur ve bundan sonrada böyle olacaktır. Her kimse haklıya namusa dürüstlüğe başkaldırırsa akıbeti acımasız kavimlere benzeyecektir.  Murat YILMAZ

C.85 Haklı, namuslu ve dürüst âlimini benimsemeyip onu yok etmek gerçekten uzaklaştırır. Günümüzde doğruyu ve gerçekliği savunan gazeteler ve yazarların akıbeti göz önünde. Fatma TUNÇ

C.85 Eğere bir insan doğru, esas ve gerçek bir âlimine inanmaz ve uymazsa zaten bu insan başkasının kölesi olmuş demektir. Hz. NUH (A.S.) oğluna, kendi yaptığı gemiye binmesini söylediği zaman oğlu gülüp, eğlenmişti. Ve bırakın Peygamber oluşunu öz babasına inanmayan oğul sular altında kalıp günahkâr oldu. Rıfat KOY

C.85.Hz. Musa döneminde ona itaat etmeyip, güç kullananlar(örn; firavun ve yandaşları)helak olmuşlardır. Yaşadığımız devirde de namuslu ve haklı âlimlere baş kaldıranlar bir süre sonra yokuşa sürükleneceklerdir. Songül BAĞIŞ

C.85 Hak ve dürüstlük Hak’ kın yanındadır. Başka yerde arayanlar hüsrana uğramışlardır. Yasemin YILDIZ

C.85 Zamanında Şeyh Said sırf yapılan haksızlıklara karşı geldiği için idam ettirilmiştir. Nura DEMİR

C.85 Günümüze uygulayacak olursak Üstat Bediü zamanı örnek gösterebiliriz. Kendisi hiç bir zaman haksızlığa gelmemiş, her zaman haklının yanında olmuştur. Özgün kişiliği ile ayakta durmuş, ona haksızlık edenler tepe taklak mahvolup tarihte yerlerini almışlardır.    NAFİH ASLANCI

C.85 Devrin müceddidi sayılan( ben müceddid değilim diyen) bediüzzaman Sait Nursi Hz.lerine işkence üstüne işkence çektirdiler. Köy köy kasaba kasaba sürgün edildi. Hapishane hapishane dolaştırıldı. ‘görmediğim cefa, çekmediğim işkence kalmadı’ diyor. 25 milyon insanın imanını selamette görürsem, cehennem alevleri içinde yanmaya razıyım, bedenim yanarken gönlüm gülü gülistan olur. Vatan sevdalılarına, iman sevdalılarına sahip çıkacağımıza, maalesef bizim ülkede tam tersi uygulanıyor. Fatih KIZILKAYA

C.85. Ülkemizde yetişen âlimlerin telkinatını dinlemeyip aksini yaparak hunhar, zalim yönetimlerin eline maşa olan insanlar örnek verilebilir. Coşkun DOĞRU

C85. Geçmişe baktığımızda yani tarihi ele aldığımızda buna benzer bir sürü örnekle baş başa kalırız örneğin Hz. NUH kendi kavmi inanmadığı gibi öz oğlu bile babasına karşı gelerek helak olmuştur. Ve asrımızda yapılan onca nükleer enerji labaratuvarları sadece bunları yapan ülkeye değil küresel ısınma ve mevsim değişimleri ile tüm dünyaya zararlar vermektedir. Cihan YILDIZ

C 85 Günümüzde günahlarda abartıya kaçanlara Lut, Semud gibi helak olma yerine tsunami,sel felaketi gibi musibetlerle akıbetleri sonuçlanır. Ahmet ŞAHİN

C.85: Lut ve Semud kavmi peygamberlerine baş kaldırdılar ve ALLAH CC’ HU onları helak etti. Tarihe baktığımızda Osmanlı Devleti’ndeki Araplar Osmanlı sınırları içerisinde çok rahat olmalarına rağmen Güney Cephesinde İngilizler Arapları kendi yanlarına çekerek böylece Araplar başkaldırmış oldu. Fakat şu anda Irak ve Filistin’ de ki Araplar Amerika ve İsrail gibi din kuduzlarına teslim olmuş durumdalar. Aysun AKBAŞ

C.85. Ben her zaman doğru olanın ve haklı olanın kazanacağına inanıyorum. Adalet yerini bulmasa da ilahi adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Gonca ÖNLER

C.85 Hz. Nuh zamanında Allah’ın varlığını inkar ederek her türlü pisliği yapan sodon ve gomore şehirlerinin akıbeti. Mehmet KAYASIZ

C.85. Tarihte bilinen ve buna en bariz olan şudur: “  Nuh’un kavmi ona ihanet ediyor, doğruluğu elinin tersiyle itip kendilerini cehalete teslim ediyorlar. Bir tufan kopuyor ve inanmayan kısım ve kavmi tufanda kayboluyor. Sariye OĞUR

C85. Tarihte bunun örnekleri bir sürü var ancak hepsine deyine miyiz örneğin Hz NUH kendi kavmi inanmadığı gibi öz oğlu bile babasına karşı gelerek helak olmuştur. Ve asrımızda yapılan onca nükleer enerji laboratuarları sadece bunları yapan ülkeye değil küresel ısınma ve mevsim değişimleri ile tüm dünyaya zararlar vermektedir. Hadi GÜVENER                                                                                                                        

C.85 Alimine baş kaldırıp güç kullanan tüm milletler bir tufanla yok edilip zarara uğramışlardır. Tarihimizde böyle kavimlere örnek çoktur.(LUT , SEMUD vb.) Aynı zaman da bu kavimler gördükleri cezalarla sonraki toplumlara ibret olmuşlardır.Yunus BOLLUK

C85. bu gün İslam ülkeleri alimlere yüz çevirip yüzlerini batıya dönmüşler ve batının esiri olmuşlar dır.bundan dolayı Allah onların başına İsrail,ABD gibi belalar vermiştir Mustafa DAĞDELEN 

C.85 Haklı,namuslu ve dürüst alimine baş kaldıran veya güç kullanan;fert,toplum,devlet,millet…vb zalimine teslimiyetini hak eder.Çünkü eğer haklıyı seçmezsek haklıya namusluya dürüste oyumuzu kullanmazsak onun yerini doğal olarak bir zalim alacaktır.Zaten peygamber efendimizde bir hadisinde de ne diyor ‘nasılsanız öyle yöneltilirsiniz’ biz güzeli kaldırırsak orta yerden onun yerini muhakkak dolduracak birileri çıkacaktır. Hülya ACARSOY

C.85 Osmanlıya başkaldıran halkların,Avrupalı devletlerin sömürgesi haline gelmeyi v onların zulümleri altında yasamayı hak etmişlerdir. Hz Hüseyin e ihanet edenler yezidin zulmü altında yasamayı hak etmişlerdir. Leyla SAYDAN

C.85-yani nefislerine köle olurlar.medeniyeti anlamaz ona karşı gelirler.BUKET KAYA

C.85.İsrail oğulları Yüce Allah’ımızın yeryüzünde en sevdiği kullarıydılar ama zamanla bunlar Allah ‘ın varlığını,büyüklüğünü,gücünü inkar ederek lanetlenmişlerdir ve zalimlerine yenilmişlerdir. Baran ÖRENÇ

C.85.Peygamber efendimize itaat etmeyen kişiler ilk etapta haklı görünen kişilerdi.Yani arkalarında güçleri bulunduran bu kişiler doğruyu gördükleri halde zulüm etmeye devam ediyorlardı bunun neticesinde çoğu pişmanlıklar içerisinde öldüler. Yunus ÇELEBİ

C.85 Geçmişte bir çok örneği olan haklı, namuslu alimine başkaldıran fert ve toplumların zalime teslimiyeti ve hüsranı kaçınılmazdır. Asrımızda buna en iyi örnek İran’ da yaşanılan şi-i_sunni çatışmasıdır. Dış güçlerin etkisiyle yönetime başkaldıran bu toplum zalime teslimiyet ortamı hazırladıklarının farkına varmalıdırlar.Gonca DAL

C.85-ticari dalavereyi soygunculuğu bireysel ve toplumsal hayatlarının temeli kalmış semud toplumunu adalete ,hakka, iyiliğe, dürüstlüğe çağıran Hz Salih, güç ve zenginlikleri nedeniyle şımarıp büyüklenen zorbalığı insanlara zulmetmeyi kendileri için bir hak sayan ad kavminin yanlışlarını düzeltmeye çalınan Hz Hut  gibi toplumların helak olmaları örnek verilebilir. Helak olmalarının nedenin peygamberlerinin dediğini yapmamalarındandır. Günümüzde bir çok İslam toplumlarında bu durum yaşanarak zulme uğramaktan kurtulmamışlar. Çünkü  duyurulmak istenen sese kulak asmıyorlar. M.EMİN AY

C.85. Tarihte kavimlerin helak olduğunu biliyoruz. Bunun sebebi apaçık ortada, onlar sapıttı. Bu kötü durumu kendileri için övünç kaynağı yaptılar. Tarih, doğru yaşayan bir toplumun helakına şahit olmamıştır. Yani bu durumları yaşayan bunları hak eder. Hediye KAYA

C- 85 Hz. NUH’UN içinde bulunduğu kavimi uyarıp, onların büyük tufandan kurtulmaları için çağrıda bulunduğunda, hiç kimsenin onu dinlememesi sonucu tufandan kurtulan olmamıştır. Kendi oğlu bile ona inanmamış ve tufandan kurtulamamış. Neşe ÇAPAROĞLU

C.85 Dürüst, namuslu, toplumun yararını isteyen alimler kavimlerini kötülükten korumak ve onların ıslah olmasını isterler. Buna baş kaldıran kavimler helak olmaktadır. Tarihe bakarsak, Nuh AS’ma baş kaldıran kavim helak olmuştur. Günümüzde de Hz. Muhammet AS’ma baş kaldıran millet yavaş yavaş helak olmakta. Nuray ERGİN

C.85. Hakka karşı çıkan, saygısızlık yapan hak ettiğini bulur. Mesela Hz. Musa hakka, ilme, iyiliğe, doğruya ve Allah’a itaat etmeye çağırmıştır. Firavun ve kavmi onu yalan söylemekle, sihir yapmakla suçlamışlardır. O ve ona inananları öldürmeye çalışmışlardır. Hak ettiklerini buluyorlar. Zübeyir AŞUROĞLU