86.Liyakati, güveni ve ergi ehline teslim ederken veya verirken tam tersi oluşumlara, durumlara...vb karşı güvencesini (güvencelerini) hesaplamayanlara ne denir?


C.86.
Bilinçsiz insanlar başladıkları işte dikkatsizce davranıp sonuçlarını tahmin etmeden ya da farkında olamadan çeşitli kötü sonuçlara sebep olabiliyorlar. Kendini bilmezler yada tam olarak tecrübe edinemeyen kişiler denebilir. Elif DEMİR

C.86 Liyakatsiz denir. Mehmet ERGÜN

C.86 Bunu ilk okuduğum zaman aklıma Osmanlı-İtalya arasında yaşanan Trablusgarp savaşından sonra,Osmanlı balkan savaşlarından olayı 12 adayı geçici olarak İtalya ya bırakılmıştır.Daha sonra bunu bize düşmanlık eden Yunanistan verdi.Anlayacağın şekilde dünya siyasetini kendi çıkarlar için kullanırlar.Dini üzerine kurulan anlaşmalar büyük çoğunlukla,sözlerinde dururlar. .HİKMET ÇITAK

C.86 Körü körüne bağlanmak denir. Şeyda ÜSTEK

C.86. Tam teslimiyet hali denir. Berrin ÖZGÖKÇE

C.86 Güven kişiler arasında zor oluşturulan bir oluşumdur. Bu nedenle bir insana güven duymak çok zor bir eylemdir. Ama güvendikten sonra kendisi için değerli sayılan şeyleri güvendiği kişiyle paylaşmak ona emanet etmek kişi için hiç sorun olmaz. Ama bu aşamada düşünmek gerekir, bu durumun tersi oluşumlarda olabilir. Bunlar hesaba katılmalıdır. Çünkü güvenilen kişiden emin olmak gerekir bundan dolayı her şey detaylı bir biçimde düşünülmelidir. Neslihan YARDIMCI

C.86 Birey güveni teslim ederken karşısındakini iyi tanımalıdır. Mehdi BİNİCİ

C.86 Ahlaksız insan ya da sapmış insan denilebilir Esra ALİHANOĞLU

C.86 Liyakatli güvenli teslim ederken bu durumların tersini oluşabileceğini hesaplamayanlara iyi niyetli iyimser denilebilir. Dinçer KÜÇÜK

C 86-Tedbiri alıp taktiri düşünmeyenler denir. Şaban ADAŞ

C.86 Bu durum için kuzuyu kurda emanet etmek de denilebilir.Değeri olan bir şeyi,ancak onu koruyabilecek değerlere sahip olanlara teslim etmemiz gerekir.Bizi bile bizden daha akıllılara ve nefisleri bizimkinden en az bir kademe üstte olanlara emanet etmemiz gerekiyor.Oyumuzu verirken bile bazen partiye değil kişiye oy verebiliyoruz veya tam tersi bir durum da olabiliyor.Halise KADİRHAN

C.86 Aklını kullanmayan insanlar bunu cezasını vermeye mahkûmdurlar. Ayhan YILMAZ

C86)Başıboş avare toplum olarak değerlendiriyorum Hacer BEYTER

C.86 Teslim etme tamamen amaçsızdır sadece iş olsun diye yapılır. Murat YILMAZ

C.86 Saf ya da ahmak denir. Fatma TUNÇ

C.86 Bana göre saf denir. Ama saflığı salaklıkla karıştıran birine de bir şey diyemem. Rıfat KOY

C.86 Dürüst olmayan insan tipini oluşturur. Yasemin YILDIZ

C.86 Dürüst olmayan insan, ahlak kurallarını hiçe sayan insan demek mümkündür. Nura DEMİR

C.86 Tedbirsiz kişiler denir. NAFİH ASLANCI

C.86 Toplumda güven ortamını sağlayan, topluma huzur saçan, toplumu toplum yapan hiç şüphesiz liyakatli insanlardır. Adaleti sağlamak istiyorsanız hiç şüphesiz böyle insanlara toplum her zaman ihtiyaç duyacaktır. İşi ehline teslim edeceksiniz ki huzur ve asayişi bulabilesiniz. Fatih KIZILKAYA

C.86. Güvendiği dağların kar yağıp ta ortada kala kalan denir. Coşkun DOĞRU

C86.delaletin sapkınlığın ve münafıklığın içerisinde olan kişilerdir.çevresine bakmayan ve düşünmeyen akılsız cahil ve kaybeden kişilerdir. Cihan YILDIZ

C 86 Böyle insanlara saf insanlar denir. Ahmet ŞAHİN

C.86: Bu tanımdaki kişiler özgüvenlerini yitirmiş, başarısız, başkasına bağımlı kişiler olur. Aysun AKBAŞ

C.86. Ya çok iyi niyetlidir ya da önünü göremiyordur Gonca ÖNLER

C.86.İnsanlara haddinden fazla güvenen biri denir. İnsanları iyice tahlil edemeyen denir. Sariye OĞUR

C.86  Bunlara  tam olarak fedakar insanlar denir. Mehmet KAYASIZ

C86. İşte kaybedenlerin ta kendisidir onlar. Cehaletlerinin ve akılsızlıklarının cezasını çeken zavalı mahlukatlardır.  Hadi GÜVENER

C.86 Liyakat ve güveni  ehline teslim etmeyen ve güvencelerine saplamayanlara cahil mürşitler denir. Bunun tersi oluşumunda ise alimlerin yolun da giden akıllı bireylerdir.Yunus BOLLUK

C86. İnsana yerine getiremeyeceği bir görev yüklenmesidir Mustafa DAĞDELEN           

C.86 Liyakati,güveni ve ergi ehline teslim ederken veya verirken tam tersi oluşumlarla karşı karşıya kalınabilir.Bunun güvencesi hiçbir zaman için verilemez.Çünkü neyin ne olduğu hele hele günümüzde kesinlikle belli değildir.Biz işin ehli olduğunu düşünürüz ama insan fıtratı çok çok iç hesaplaşmaların insanıdır.Bu fıtrata çok fazlada güvenilmez. Hülya ACARSOY

C.86 Basiretsiz ileriyi göremeyen denir. Leyla SAYDAN

C.86-vahşi cetlerine teslim olmuş onları devam ettirene denir.BUKET KAYA

C.86.Dürüst olmayan güvensiz kişiler denir. Baran ÖRENÇ

C.86.Netice özürlüleri. Yunus ÇELEBİ

C.86  Liyakati , güvenin arka plana itip bunun tersi oluşumlara çekinik kalıp bu buyruk altına giren her birey vicdani sorumluluğunu bir hapishaneye sıkıştırmış ve yapması gereken hesaplamalara pranga vurmuştur. Böyle bireylere irade özgürlüğünü kaybetmiş bireyler denir. Gonca DAL

C.86 Böylelerine ahmak denir. Çünkü her şeyi yapmaya müsait olan insan oğluna sen kendi güvenceni ona teslim ediyorsun.  M.EMİN AY

C.86. Tam bir bağlılık durumu halidir denir. Hediye KAYA

C-86  Liyakatli, güveni ve ergi ehline teslim ederken veya verirken tam tersi oluşumlara, durumlara..vb karşı güvencesini hesaplayanlara aptal denir. Neşe Çaparoğlu

C.86 Aptal denir; çünkü yapacağın her hesabın olumlu ve olumsuz durumlarını düşünerek hareket etmelisin. Nuray ERGİN

C.86Herkesi iyi niyetli düşünmüş, güvenmiş ya da ihmalkârlık vardır. Zübeyir AŞUROĞLU