87.Bilerek ya da bilmeyerek; ferdin, toplumun, devletin, milletin…vb sevgi, ilgi, metih, muhabbet, bilgi, kültür…vb zaaflarını kullanarak onlarda tiryakilikler yarattıktan sonra bu bağımlılıklarını kötüye kullanmak ne demektir?

İpucu;Münafıklar bazen;cahilleri, met et! fethet! mat et! sonra pat et.Severek kredilendir...vb hazıra alıştır, önce okşa, okşa sonra yokuşa yokuşa; hepsini özgün menfaatleri için çakı-rak metriksine(ortamı)/lerine koy rekabet ettir. Önermeleri pratikte uygulanıyor.0, 1, 2

 

C.87. Eğer bilerek yapılıyorsa münafıklığa girer ama bilmeyerek sonuçlarının nereye varacağını tahmin edemeyenler zaaflarına yenilenlerdir. Yine münafıklar kendi istekleri doğrultusunda işler başarıp sonuçlarını düşünmeyenlerdir. Elif DEMİR

C.87 Şeytan ve taraftarlarına taraftar olmaktır. Mehmet ERGÜN

C.87 İnsanların hiçbir zaman gözleri doymaz.Dünya saltanatını versen de dahası yok mu diye sorar?İnsanın doyumsuz arzusu,Allah’ı her türlü sıfatlarını anlamak için bu his verilmiştir.Maddi değerler bu hissi doyuramaz.İnsan nefsine uyarsa ve alışkanlıklarına tapacak kadar değer verirse bundan vazgeçemiyorsa,bu gibi insanlar nefis perest lakabına layıktır.Menfaat elde etmek için  başkasına kul köle olur.Böyle olursa toplum ahlaki olarak çöker.O ülkede yaşam felç olur.HİKMET ÇITAK

C.87 Zamanında ezilmiş duyguları var olan insanların eline mevki ve koz geçtiğinde empati kurmadan kendi kişiliksizliğini insanlara yansıtması demektir. Şeyda ÜSTEK 

C.87. Küfran-ı nimettir. Nimete karşı hürmetsizliktir. Ya da çifte standartlıktır. Berrin ÖZGÖKÇE

C.87 Bir örnek vererek başlayalım. Günümüzde siyasetçiler seçimlerden önce iyi niyetli olduklarını söyleyerek sevgi, saygı ve muhabbet bağlamında insanlara yaklaşmaya çalışıyorlar. Ama seçim sonuçlarında kazandıkları takdirde insanlara karşı olan tutumları tamamen değişmektedir. İnsanların iyi niyetlerini kötüye kullanmaya başlarlar buda hiç hoş karşılanamayacak bir durumdur. Neslihan YARDIMCI

C.87 ABD’nin ülkemizi kendisine bağımlı ettiği gibi. Önce borç para, ucuz mal gibi birçok alanda bizi kendilerine bağımlı ettiler. Mehdi BİNİCİ

C.87 İnsan olmasından şüphe duyarım. Esra ALİHANOĞLU

C.87 Ferdin toplumun ya da milletin zaaflarını kullanarak onların kendine güven doymalarını sağladıktan sonra hedeflerini gerçekleştirmek için kullanmaktır. Dinçer KÜÇÜK

C 87-Mat et ve met et demektir. Şaban ADAŞ

C.87 Kaşıkla verip kepçeyle almak da denilebilir, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diye de düşünülebilir.Mesela uyuşturucu satanlar,önce tozu kendi verir hiçbir maddi karşılık beklemeden teşvik eder,kişiyi alıştırdıktan sonra zaten elde etmek istediğini alır.Hatta uyuşturucu bağımlısı, satıcıya köle bile olur.Ya da bir çiftçiyi düşünelim.Tarım destek fonu alıyor,devlet ona ilk yıl normalde elde ettiğinin daha fazlasını veriyor.Ancak bundan sonra çiftçi üreticilikten tüketici duruma düşüyor,rahata alışıyor;devlet kazanıyor.Halise KADİRHAN

C.87 İnsanların zaaflarını kullanarak bir yerlere varmak yanlış ve çirkeftir. İnsanlar bunu severek yapıyorlar. Ayhan YILMAZ

C87)İnsanlığı kötüye kullanmaktır.Bu da C85)Eski imparatorluklar veya krallıklar köle sistemini kullanıp günümüzdeki Amerika ve Avrupa devletlerinin güçlenmesine yol açmıştır.Şu andaki işçi sınıfla burjuva sınıf

insanların kendi benliklerine zarar vermelerine yol açar.Bunun sonucuyla beraber dünyayı yok etmekteyiz.Hacer BEYTER

C.87 Kendi amacını hazırlamaktır ve hedefine ulaşmak için böyle bir yolu hedefi için denemektir.   Murat YILMAZ

Ç.87 Toplumda zaafı olmayan insan yoktur. Eğer ki kalkıpta bu zaafları kullanırsanız ortaya psikolojisi derbeder olmuş insanlar bırakmaktan farksız bir şey yapamazsınız.  Fatma TUNÇ

C.87 Bunu yapanlar kendi ceplerindeki 10 TL’yi 20 TL yapan kişi demektir. Ya da başka deyişle bu insan hainden başka bir şey değildir. Rıfat KOY

C.87 Bu tür insanların toplumdan dışlanması gerekir. Yasemin YILDIZ

C.87 Kendini bilmezlik olarak nitelendirmek yerinde olur. Nura DEMİR

C.87 Maalesef günümüz orta doğusunda İsrail’in uyguladığı en büyük politika:İnsanları ve ülkeleri ,karşılıklı olarak birbirine düşürerek kendi ülke çıkarları doğrultusunda yüz binlerce masum sivil ve askerin ölmesine sebep olması buna gayet güzel bir örnektir.  NAFİH ASLANCI

C.87 Kimsenin kimseyi isteyerek veya istemeyerek incitmeye hakkı yoktur. Devlet ve millete yetkileri kullananların, halkı bu çıkmaz yola sürüklemeleri ve acılara terk etmeleri büyük bir vebaldir. Simaya bakıp ta kimseye güvenilmez. Bu tür davranışlar cahillere, kancıklara hastır. Fatih KIZILKAYA

C.87. Buna sağ gösterip sol vurmak, kuyusunu kazmak diyebiliriz. Coşkun DOĞRU

C87.Nankör ve yaratanı düşünmeyen bilgisiz kişilerdir. Cihan YILDIZ

C 87 Böyle yapan insanlar çıkarcı insanlardır.Bu duruma da çıkarcılık denir. Ahmet ŞAHİN

C.87 İnsanı önce bir şeye alıştırıp sonra bu durumlarını kötüye kullanmak ya da kullandırtmak sömürmek demektir. Kendi çıkarlarını gözetmeksizin onları yok etme pahasına sömürmek ahlakdışı bir davranıştır. Aysun AKBAŞ

C.87. İnsanın inancının sömürülmesi, kötüye kullanılması demektir. Gonca ÖNLER

C.87 Bunun için iyi niyeti su istimal etmek diyebiliriz. Mehmet KAYASIZ

C 87. İnsanlara değer verememek, onları kendi çıkarları doğrultunda kullanmaktır. Sariye OĞUR

C87. “Besle kargayı uysun gözünü” elbette bilenle bilmeyen bir olmaz. Hatasız kul da olamaz ancak bile bile insanların iyi niyetin güvenini yitirirsen, onlara zarar verirsen sonunda kendi kazdığın koyuya düşersin. Menfaatler de bir gün çakışır ve çakıştığı noktada kangren olur. Hadi GÜVENER

C.87Cahillerin bilerek ya da bilmeyerek kullanıp onlarda bağımlılık yaratanlara münafık denir.Yunus BOLLUK

C87.insanların zayıf yanlarından yararlanmak ondan faydalanmaktır Mustafa DAĞDELEN           

C.87 Bilerek yada bilmiyerek;ferdin,toplumun,devletin…vb sevgi,ilgi,metin,muhabbet,bilgi…vb zaaflarını kullanarak onlarda tiryakilikler yarattıktan sonra bu bağımlılıklarını kötüye kullanmak demek insanların zaaflarını araştırıp daha sonrada bu zaaflara göre hareket etmek demek yani bir nevi nabza göre şerbet vermek demektir. Hülya ACARSOY

C.87 sosyal istismardır. Leyla SAYDAN

C.87-cahiller bunu yapar ve yaptıklarıyla kalırlar.BUKET KAYA

C.87.Bu zaafları kullanarak onlarda bağımlılık ve tiryakilik yaprak onlar üzerinden menfaat sağlamaktan başka bir şey değildir. Baran ÖRENÇ

C.87.Buna tamamen iyi niyeti istismar denir. Yunus ÇELEBİ

C.87  Sevgi,ilgi ,metih… vb. Zaafları kullanarak onları önce kendine bağlayarak itaat ettirir sonra bu itaat etkisini  üzerlerinde arttırarak fert,toplum ve milletler arasında kopmalar oluşturmaktır. Öncelikle onları kendi aralarında rekabet ettirmek sonra da aralarında eleme yaparak yok ettirme çabalarını olarak da isimlendirebileceğimiz bu zaaf istismarı her türlü hakkın yongalaştırılmasıdır .Gonca DAL

C.87-buna ırkçılığı ortaya çıkarmak denilebilir.Toplumlar arasında herhangi bir toplumun kendisini üstün görerek savaşların haksızlıkların ortaya çıkmasını sağlar. Buna başkasının değerlerinden yararlanarak çıkar sağlamakta denilebilir. M.EMİN AY

C.87.Bu zalimcedir. Böyle yapanlar merhamet adına nasiplerini almamışlardır. Bu durumun farkında olmak ve onlara yer vermemek lazımdır. Hediye KAYA

C-87  Bilerek ya da bilmeyerek; devletin, milletin, ferdin..vb sevgi, ilgi, metih, bilgi..vb zaaflarını kullanarak onlarda tiryakilikler yarattıktan sonra bu bağımlılıklarını kötüye kullanmak iki yüzlülük, münafıklık demektir. Neşe Çaparoğlu

C.87 İki yüzlülük demektir, zulmetmektir. Onların zaaflarını kullanmak demektir. Nuray ERGİN

C.87.Resmen dolandırıcılıktır. Karşıdakinin zaafını kullanarak kendini sevdirip sonra istediği yöne doğru maşa gibi kullanmaktır. Zübeyir AŞUROĞLU