89.Radikal kararların gerekçesi yeterince geçerli ve inandırıcı değilse, sahibine kara delik olur. Önermesini gerekçeli ret ediniz.

İpucu;bir dinin geçerliliği farzlarının gerekliliği ve geçerliliği ile doğru orantılı olduğundan emin olun. Bir devletin yasaları veya bir ferdin prensipleri için aynı şeyi düşünebilirsiniz.


C.89.
Bir birey kendisinin hâkim olmadığı, tatmin olmadığı konu hakkında da iddialı olamaz. Yani bu demektir ki karşısındakini inandırabilecek bilgi ve beceriye sahip olması gerekmektedir. Bu da ona savunma becerisi kazandırır. Cevap verme yeteneğini geliştirir. Kendisinin ikna becerisinde iyi gelişmiş olması gerekir. İkna yeteneği olan insanlar karşıt düşünceleri bile çok güzel şekilde savunabilirler. Kişinin ikna kabiliyetine, bilgi ve becerisine bağlıdır. Bir birey devleti için çok fazla yorum yapabilir. Fakat o devlet yasalarından haberdar değilse savunacak bir tarafı da kalmaz. Elif DEMİR

C.89 Doğrudur. Mehmet ERGÜN

C.89 Dinde şöyle ifadeler var:farz, sünnet,vacip…vb. gibi ifadeler insanlara dinin ana hatlarını öğretiyor.Bir kişi sadece farzları yapsa buna dinsiz diyemezsin.Herkes her şeyi yapamaz.Bazıları en küçük sevabını bile kaçırmak istemez.Buda hayatta dinin koyduğun yere göre,amel edersin.Herkese çarşaf giydiremezsin bazıları fıtratları müsait değildir,ters etki yapar. .HİKMET ÇITAK

C.89 Kendimizce radikal olan düşüncelerimizi birilerine ispatlamaya çalışmadığımız müddetçe bizim için sorun oluşturacağını sanmıyorum. Şeyda ÜSTEK

C.89. Verdiği karara kendisi bile inanmıyorsa o insan için büyük bir yetersizliktir. Ya da büyük bir eksikliktir. Berrin ÖZGÖKÇE

C.89 Değişken kararlar her zaman için gerekli ve inandırıcı olmaz, olamaz. Çünkü sürekli değişikliğe uğrayabilir ve her gün yeni bir anlama sahip olabilir. Örneğin; denildiği gibi bir dinin gerekliliği ve geçerliliği farzlarıyla doğru orantılıdır, değişmez. Dinin geçerliliğini yerine getirmek isteyen kişi için bu bir kara delik oluşturmaz. Çünkü din kurallarında radikal kurallar yoktur. Neslihan YARDIMCI

C.89 Bir mahkemeyi düşünelim, insan hakları mahkemesi olsun aynı suçtan yargılanan iki kişi olsun. Bunlardan biri beyaz diğeri siyah olsun. Mahkeme ikisine farklı cezalar verirse ve gerekçesi inandırıcı değilse o mahkemeye güven azalır. Mehdi BİNİCİ

C.89 İnsan inanmadığı fikri savunmamalıdır. Örneğin; dinine inanmıyorsan ALLAH’ ın varlığına inanmıyorsan iman etmenin bir gereği yoktur. Esra ALİHANOĞLU

C.89 Bir düşüncenin ya da kararın kabul görmesi, geçerli olması için illaki mükemmel olmasına gerek yoktur. Ebetteki bir takım olumsuzluklar, çelişkiler içerebilir. Dinçer KÜÇÜK

C 89-İnsanlar maymundan türedi diyen Darvin toplumda bir zavallıya dönüştü. Şaban ADAŞ

C.89 Bir şahsın radikal kararları kendince yeterince geçerli ve inandırıcıdır.Bir başkasının inandırıcı olmadığını düşünmemesi de onun geçerli veya inandırıcı olmadığını göstermez.Kişi iyi ya da kötü kendi kararları ile yaşayabilir.Evet,kişinin aldığı her karar,kendisine iyi koşullar sağlamayabilir,sağlıklı olmayabilir.Ancak ‘’radikal’’ kararlar demek olayın boyutunu etkiliyor.Bir devletin radikal kararları kendince doğru,geçerli ve inandırıcı olup halkın bir kısmı için öyle olmayabilir.Ancak bu,o devletin sonunun geldiğini,çöküşünü göstermez. Halise KADİRHAN

C.89 Bu tür kararlar günlük hayatta geçerli değildir. Ayhan YILMAZ

C89)Sahibine ve tüm halka kara delik olur.Hacer BEYTER

C.89 Radikal gerçekleri savunur gerçek gerçektir inandırıcı olsun veya olmasın bir gerçek her yerde söylenir. Murat YILMAZ

C.89 Toplumda radikal olmak ve gerçekleri savunmak çok zor olgulardır. Eğer ki bunlar geçerli ve inandırıcı değilse toplumu feci yokuşa sürükler. Fatma TUNÇ

C.89 Eğer kişi bir karar almışsa öncelikle o kararı bir tartışmaya sunmadan önce en ince detayına kadar araştırıp incelemelidir. Aksi takdirde kişinin aldığı ve körü körüne inandığı karar tam değilse ters tepki görür. Rıfat KOY

C.89.Din, devlet ya da kişilerle alakalı karaların inandırıcı ve doğru olması gerekir aksi halde sahibine gerçekten kara delik olacaktır. Songül BAĞIŞ

C.89 Bir dinin ya da bir yasanın kabul edilirliği ne kadar fazla ise geçerliliği de o kadar fazla olur. Yeterince geçerli ve inandırıcı olmazsa akıbeti kötüye gider. Yasemin YILDIZ

C.89 İnsan aldığı kararlardan sonuna kadar emin olmalı ki başkalarını da inandırıp kararlarını geçerli kılabilsin. Nura DEMİR

C.89 Kendini aşırı beğenmiş ve her şeyi bildiğini zanneden bir insanın mı ? Yoksa kendi halinde herkes tarafından deli diye tasvir edilen çevresine daha fazla zarar verir düşüncesiyle yola çıkarak konuşacak olursak;kendini bir şey zanneden kişinin çevresine daha çok zarar verdiğini hemen hemen herkes söyler.Ne dediğini bilmeyen herkesi hor gören ve hiçbir şey olarak kabul eden kişi bilmelidir ki  kendi değerini yitiriyordur.                           NAFİH ASLANCI

C.89 Süleyman Demirel i getirip de muhtar yapsak en büyük haksızlığı yapmış oluruz. Adam belki gururuna yedirmez. Zorla ona muhtarlığı yaptıramazsınız. Belki kaldırabilir fakat gururunu incitmek istemez. Fatih KIZILKAYA

C.89. Kişi inandığı gibi yaşamaz ise yaşadığı gibi inanmaya başlayacaktır. Bazı dindar insanlar inandıklarına / bildiklerini telkin edip yaşamazlarsa ileride bu sorun teşkil edecektir. Söylediği gibi yapmadığı için.

Ama bir hakikat vardır o da Allah(C.C.) ve indirdiği İslamiyet dinidir. Allah(C.C.)’ a inanıp İslamiyet’in hükümlerini yerine getirenler hiçbir zaman hüsrana uğramayacaklar. Coşkun DOĞRU

C89. insanlarda ki bağnazlık yani inandığı düşünceyi savunmada katı olma ve inandığıyla hareket etmeleri onları yanlışların içerisine atıyor. Cihan YILDIZ

C 89 Radikal karar adı üstünde radikaldir.Zaten yeterince geçerli ve inandırıcı değilse radikal karar olamaz. Ahmet ŞAHİN

C.89 Bir devletin yasaları kararlı ya da inandırıcı değilse sahibine ya da devletine zarar verir. Örneğin; iki insan evlenmeden önce kendi şartlarını ortaya koyar. Artık bunda geri adım atmazlar. Aksi takdirde yani taraflar kararından cayarsa güven sarsılır. Taraflar arasında anlaşmazlık olur. Aysun AKBAŞ

C.89. Alınan kararlar gerçekçi ve mantıklı olmalı aksi halde alınan kararlar hem uygulanamaz hem de kişi önemini yitirebilir. Gonca ÖNLER

C.89 Radikal değişken anlamına gelir. Değişken kararların yeterince geçerli ve inandırıcı gerekçesi olamaz. Daha iyisini yapana kadar en iyisi budur mantığı geçerlidir. Mehmet KAYASIZ

C.89. Tam anlamıyla inanmadığı bir değeri uyguladığında onun esiri olursun ve bu senin başarısızlığın olur. Sariye OĞUR
C89.
Aslında insanlar bildiğini de değil de inandığını yaparlar. Ve bazen çıkarları için bile bile bir yanlışı savunabilirler. Ancak bir müddet sonra yanlış olduğunu bildiği halde aynı yanlışa inana bilir.                                                                                                                                    Hadi GÜVENER

C.89 Verilen bir karar varsa bu karar hakkında yeterli bilgi toplanmış olması gerekir. Çünkü insan bilmediği ve tam olarak kavrayamadığı bir düşünceyi de savunamaz. Savunduğu görüş ona kara delik olur. Yani sorulan sorulara cevap veremez. Geri dönüşümü yok demektir. Yunus BOLLUK

C.89 Radikal kararların gerekçesi yeterince geçerli ve inandırıcı değilse,sahibine kara delik olur.Çünkü insanlar gerçekten realist kararlar alıyorlarsa bunun sonucuna da katlanmayı bilmelidirler eğer radikal kararlar alıp sonuçta da zararsız çıkmak istiyorsa radikal kararlarını öncelikle bin düşünüp daha sonra ortamında söylemelidir.Ancak bu şekilde bir yerlere varabilir. Hülya ACARSOY

C.89 Bazı insanların ya da münferit az sayıdaki insanların başörtüyü kötü amaçlarla kullanmasında devletin başörtüyü tamamen ortadan kaldırmasıyla kendisinin(devletin) içinde kaybolacağı bataklığa zemin hazırlamıştır. Leyla SAYDAN

C.89-bir dinin geçerliliği farzın gerektirdiği gerekçelerliye orantılıdır.BUKET KAYA

C.89.Eğer bir ağacı kökten kesmek istiyorsan bu ağacı kesmenin sebebi ağacın meyve vermemesi ise onu kökten kesmeye gerek yok budarsan da olur. Baran ÖRENÇ

C.89.Radikal karalar genellikle insanları ya yüceltir ya da aşağı çeker bu kararlar doğru sebepler doğrultusunda verilirse neticesi çok doğru olur,fakat yanlış kararlar vermek çok büyük sorunlar oluşturabilir. Yunus ÇELEBİ

C .89  Kişinin aldığı kararın geçerliliği gerekliliği kadardır. Aynı zamanda kişinim aldığı kararları hayata geçirme boyutu can alıcı noktadır. Hayata geçirilmeyen her hece akılda bir cüce olarak kalır.   

Gonca DAL

C.89-yapılması zorunlu durumlarda radikal karalar alınır. Bir devletin ayakta durmasını sağlayan hatta devlet olmasını sağlayan yasaları veya kuralları  yerine getirmek için radikal olmalısın yoksa herkes kendi başını hareket ederse iş çığırından çıkar devlet olmaz. Dinin temeli olan farzları yerine getirmediğinde de radikal davranmak gerekir taşıdığın kimliğin hakkını vermen lazım yoksa yemek piş kendiliğinden ağzıma düş olur. M.EMİN AY

C.89. Radikal kararların gerekçesi her zaman yeterli ve inandırıcı olması lazım. Çünkü var olan bu radikal kararları mantığımıza sokabilmemiz ve uygulayabilmemiz için inandırıcı ve mantıklı açıklamaları olmaları lazım. Mesela, ahlak kurarlarını benimseyen insanlar inandırıcılığa sahip dağilse bu onu yokuşa götürür. Hediye KAYA

C-89  Radikal kararların gerekçesi yeterince geçerli ve inandırıcı değilse,karar veren kişiyle birlikte yanında olanlar içinde olumsuz sonuçlara neden olur. Neşe Çaparoğlu

C.89 İnsan taban aldığı radikal kavramla gerekçelerini ve eksikliklerini ya da fazla bilgi sahibi değilse herhangi bir tartışmada geçerliliğini inandırıcılığını kaybederse insanı kaosa sürükler. Örneğin; din alanında bilgisiz ve cahil olan bizler herhangi bir durum karşısında psikolojik bunalıma girebiliriz. Nuray ERGİN

C.89.Bir dava sahibi radikal karalar alıyorsa onun sorumluluğu, nedeni, niçini iyi anlatılmalıdır.Haklı bir durumda dahi kendini ne yapmak istediğini yeterince anlatamazsa yanlış anlaşılır. Zübeyir AŞUROĞLU.