9 A-Mazlum cahil(çocuklar ve çocuksu bilmezler), eğitim ve öğretim cahilleri (doğru bilgi cahilleri) ve kara cahiller arasında ne fark vardır?
    B-Nefis ve fıtrat arasında nasıl bir ilişki vardır?

C.9 A) Kara cahiller yanlış bildiğinin avukatlığını yapar, doğru şeyleri kabul etmezler; ama eğitim cahili ve mazlum cahil ise çocuksu bilmediğinin farkında olmadan, yanlış bildiğinin avukatlığını yapar.

      B) İnsan sanal ve nefsi araçlarını kullanarak, gücünü, konumlarını, çevre ile etkileşim gerçeklerini doğru şekilde tanır ve doğru tercihleriyle, yapabilirliklerine fıtratı ölçüsünde yoğunlaşır.             Nazmiye YARGI

C.9 A.) Mazlum cahil; bilgileri tamamlamamış veya eksik olan, çocuk ve gençler mazlum cahildir. Mazlum cahillerin gerçekleri öğrenebilmesi, yanlışlarının farkına bakıp düzeltmesi mümkündür.

Eğitim ve öğretim cahilleri; eğitim ve öğretim görmemiş cahillerdir. Doğru bilgiden haberleri bile olamayan cahillerdir.

Kara cahillerde; bildiği yanlış bilgileri körü körüne savunan cahillerdir. Bildiğini tek ve doğru bilirler, ayrıca farklı görüşlere ve düşüncelere açık değildir.

Cahiller arasındaki en büyük fark var olan, ya da karşı bilgiyi, kendi düşüncesi ne olursa olsun tartıp ölçmeyi bilenler ve en azından düşünenler; buna karşıt bunu hiçbir ihtimal dahilinde, göz önünde bulundurmayanlar arasındaki farktır.

B.)Nefis; kötü bir işi yapmamızı dürtükleyen bir benliğimizi gibidir. Fıtrat; içimizde sahip olduğumuz enerjimizdir. Melin KARAN

 

C.9)        A)mazlum cahiller hiçbir şey bilmeyenlerdir. Doğru bilgi cahilleri doğru bildiğini zannedenlerdir. Kara cahiller ise hiçbir araştırma yapmadan hiçbir şey bilmeden her şeyi bildiğini zannedenlerdir.

                B)bazı insanlarda nefis fıtratı kontrol eder bazılarında ise fıtrat nefsi kontrol eder. Olması gereken fıtratın nefsi kontrol edebilmesidir. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C.9 Tüm bu cahiller arasındaki en büyük fark zarar cihetinde değerlendirilirse en büyük zarar eğitim cahillerinden gelir. Kara cahil zaten bilmiyor. Çocuksu cahillere en azından bir cevabın olur ama cehl-i mürekkep dediğimiz yani bilmediğini de bilmeyen eğitim cahilleri çok tehlikelidir.

      Nefis ve fıtrat arasındaki ilişki biz de biliriz ki fıtrat yalan söylemez, fıtrat neyse odur der. Ama nefis kendisine yarayanı, hoşuna gidene evet der. Yani nefis siyasi bir yol çiziyor, fıtrat ise vicdani bir yol takip ediyor.   İrfan BAHARLI

C.9  Mazlum cahilleri bilmediklerinin cahilleri, eğitim ve öğretim cahilleri bildiklerinin cahili kara cahiller ise hiçbir şey bilmeyen kör insanlardır.

B İyi kötü ilişkisi vardır. Dilek KURT

 

C.9 Çocuksu cahiller bilmedikleri şeyler konusunda genelde susmayı seçer eğitimli cahiller yanlışları hakkında konuşur kara cahiller ise hiçbir bilgisi olmadığı halde durmadan konuşur.

      Nefis içgüdüsel olarak yapılan hal ve hareketlerdir. Fıtrat ise akli düşüncenin hâkim olduğu doğasından gelen davranışlardır. Nazif TEPE

 

C.9 A-Biri bilmediğinden te yapmayan diğeri bilip  te yapmayan öteki ise hepsinden daha tutumkardır.
B- Şeytan-melek ikilisi, kötü-iyi ikilileri arasındaki ilişki gibidir. HABİP KAYA

 

C.9 A)Mazlum cahil ile eğitim ve öğretim cahilleri bilmediğinin farkında olmadan yanlış bildiğinin avukatlığına ve eylemine soyunan fert ve toplumlar bazı gençler ve çocuklardır.Kara cahiller ise yanlış bildiğinin avukatlığına bilinçli olarak soyunan fert ve toplumlardır.Yani mazlum cahiller ve eğitim cahilleri farkında olmadan kara cahiller ise bile bile yanlışın izinden gider.

B)Nefis daha çok hayvanidir, yani zeka ve hayvani duygular nefiste ağır basan özelliklerdir.Fıtrat ise doğru kullanıldığı taktirde akıl ve ruhun ışığında bireyi mükemmele yaklaştırır.REMZİYE ERDOĞAN   

 

C.9 A.Mazlum cahil giderilebilendir ve en kolay giderilen cahilliktir. Bilgi cahilliği bir bilginin yanlış bilinmesidir bunun giderilmesi biraz zordur. Kara cahillik ise yanlışlığın avukatlığını yapmaktır. Bu ise giderilemez bir cahilliktir.

B.Nefis fıtratın içerisinde yer alır yani yaratılıştan gelir. Yusuf KESKİN

 

C.9) A-bilerek çukura bilerek görerek düşmekle, çukura önlem almaktır gibidir bu
B- Nefis kendisine yarayan, hoşuna gidene evet der. Nefis siyasi bir yol, fıtrat ise vicdani bir yol takip eder. FEYYAZ KARA

 

 

C.9 Kara cahil yanlış bildiğinin katır avukatlığına ve eyleme soyunan fert ve toplumlardır.  Çocuksu bilmediğimiz farkında olmadan yanlış bir bilginin avukatlığına soyunan fert ve toplumlardır. Bunlar arasındaki fark zarar vermektir.

C.9 A      Bilmediğinin cahilidir. Eğitim neticesinde öğrenebilir. Yanlış bilginin avukatıdır. Körü körüne bağlanmıştır.  Yanlış eğitimin ürünüdür

B Nefis fıtratın gedikleridir. Ali Galip ERCİK -

 

Nefis ve fıtrat arasındaki ilişki fıtrat söylemez, fıtrat neyse odur. Ama nefs kendisine yarayan, hoşuna gidene evet der. Nefs siyasi bir yol, fıtrat ise vicdani bir yol takip eder.  SAMET ÇENŞİ

 

 

 C.9. A.En tehlikelisi kara cahillerdir. Bunlara hiçbir şekilde eğitim öğretim verilemez  çünkü bildiklerinin zaten doğru olduğunu düşünürler. GİZEM SARI

 

       B.Nefis insan bedeninin istediği (iyi, kötü) her şeye denir. Fıtrat ise insanın nefsiyle değil de mantığıyla uymak zorunda olduğunu düşündüğü hallerdir. Yani nefis ister, insan fıtratıyla nefsini terbiye eder. GİZEM SARI

  

C-9 Bunlar arasında en zararlı olanları kara cahillerdir.Sabitfikirlidirler ve yanlış bildiği şey ona göre doğrudur ve asla değiştirmezsin.Eğitim ve öğretim cahilleri onlara göre daha düzelebilecek seviyededir.Mazlum cahiller ise ne dersen onu kabul edebilir.

        Nefis,değşebilir bir özellik ama fıtratta doğrular vardır ve değişmezdir…BURCU ŞİMŞEK

C.9 A) çocuk bilmez ama bilmediğini bilir. Cahil de bilmez, ama bilmediğini bilmez. Kara cahilse cahilden farklı olarak dışardan gelecek her türlü doğru bilgiye şiddetle karşıdır ve doğruları yanlışlaştırma peşindedir…

     B) Nefis fıtratın bir parçasıdır. Fıtrat, soyut-somut ve dini motiflerle doluyken nefis doyma peşindedir…NAZİFE SAVAŞAN

 

 C.9 A Bunlar arasındaki en büyük fark gençler ve çocukların mazlum cahiller gurubunda yer almasıdır. Ama kara cahiller ise bazı bilim adamları grubundadır.

B Fıtrat nefisi kaplar. Çünkü her insanın fıtratında iyi ve kötü huylar vardır. Nefisimize kötü durumlarda sahip çıktığımızda iyi huy durumuna geçer. Ama sahip çıkamadığımız zaman kötü huy olur. MEDENİ SAKCAK

C.9 Çocuksu bilmediğimiz farkında olmadan yanlış bir bilginin avukatlığına soyunan fert ve toplumlardır. Bunlar arasındaki fark zarar vermektir.
Nefis ve fıtrat arasındaki ilişki fıtrat söylemez, fıtrat neyse odur. Ama nefs kendisine yarayan, hoşuna gidene evet der. Nefs siyasi bir yol, fıtrat ise vicdani bir yol takip eder. Kadir GERGİN

 

C-9 Bunlar arasındaki en tehlikeli ve dediğim dedik olanlar eğitimli cahillerdir..Bunları doğru yola getirmek çok zordur.

       Fıtrat insanın vicdanı ile çizdiği yoldur.Nefis ise insana yanlış yaptıran gerektiği zaman yalan söyleyendir…ÖZLEM AKIN

 

 

C.9 A-Mazlum cahil, bilmediğimiz farkında olmadan yanlış bir bilginin avukatlığına soyunan fert ve toplumlardır. Bunlar arasındaki fark duyarsızlıktır.
      B-Nefis ve fıtrat arasındaki ilişki fıtrat söylemez, fıtrat neyse odur. Ama nefs kendisine yarayan, hoşuna gidene evet der. Nefs taktiksel, fıtrat ise vicdani bir yol takip eder Seyfettin SEYHAN

 

 

 

C.9.A.Mazlum cahil yaptığı cahilliğin tamamen farkında değildir. Çünkü doğruyu arama yollunda bu cahilliği yapar birde bilebile yapılan cahillik vardır ki bu tamamen kişinin özgür iradesi ile yaptığı yanlışları içerir. Kara cahiller ise tamamen kendi eksenlerindeki bir çevreye hitap etmek için bir takım önermeleri doğru kabul ederler bunlara Siyonistler örnek olabilir.

B.Fıtrat insanın yaratılışından gelir. Allahın insana yüklemiş olduğu bir misyondur nefis ise fıtratı doğru konumlanmış kişinin ideolojilerini doğru mevkiye, noktaya amaca yönlendirir.

FIRAT ALTUN

 

C.9 A-Bir yanlışı bilmeden yapmakla bilerek yapmak arsındaki farktır bu.
B- Nefis ve fıtrat arasındaki ilişki fıtrat söylemez, fıtrat neyse odur. Ama nefis kendisine yarayan, hoşuna gidene evet der. Nefis siyasi bir yol, fıtrat ise vicdani bir yol takip eder. ŞEYHMUS UTLİ

 

C.9 A-Mazlum cahil, bilmediğinin farkında değildir. Kara cahil ise yanlış bildiğinin avukatlığını yapar.

      B-Fıtrat, varlığa ait olan her şeyi ifade eder. Nefis ise bunlardan yalnızca biridir. Aykan AKÇA

 

C.9 A.Mazlum cahil; eğitim ve öğretim cahilleri; bilmediğinin farkında olmadan yanlış bildiğinin arkasında duran bazı gençler ve çocuklar.

      B.Kara cahiller; yanlış bildiğinin avukatlığına ve eylemine savunan fert ve toplumlardır. Ercan IŞIK

 

C.9 Kara cahil yanlış bildiğinin katır avukatlığına ve eyleme soyunan fert ve toplumlardır.  Çocuksu bilmediğimiz farkında olmadan yanlış bir bilginin avukatlığına soyunan fert ve toplumlardır. Bunlar arasındaki fark zarar vermektir.
Nefis ve fıtrat arasındaki ilişki fıtrat söylemez, fıtrat neyse odur. Ama nefs kendisine yarayan, hoşuna gidene evet der. Nefs siyasi bir yol, fıtrat ise vicdani bir yol takip eder. .(FIRAT KADIRHAN)

 

C.9 A.Mazlum cahiller(çocuklar)hiçbir şey bilmezlerken, eğitim ve öğretim cahilleri bilgiyi yanlış bilip bunları savunanlardır. Kara cahiller ise bildiklerinin yanlış olduğunu bildikleri halde savunan insanlardır.

B.Fıtrat insanın doğası anlamına gelir. Nefis de insanın fıtratı gereği arzuladığı isteklerdir. REYHAN YILMAZ

 

C.9 A- Mazlum cahiller bilmediğinin farkında olmadan yanlış bildiklerinin avukatlığını yaparlar. Eğitim ve öğretim cahiller, eğitim ve öğretim adına bir şey bilmeyenlerdir. Kara cahiller ise yanlış bildiğinin avukatlığını yapan kimselerdir.

B-İnsan yaratılış özelliklerinde(fıtratında) nefsine sevgi vardır. Turgut KIYICI

 

 

C.9 A-Çocuksu bilmezlere doğrular anlatılıp aktarılabilir.Kara cahillere ise yanlışları anlatılamaz,onlara doğruları anlatmak ve kabul ettirmek daha zordur.

B-Nefis fıtrata bağlı olarak ortaya çıkar. BARIŞ SAVAŞ

C.9 A Mazlum cahil; bilmediği için cahildir. Eğitim öğretim cahilleri; bildiğini yanlış kullandığı için cahildir. Kara cahil ise; bilmediği bir konuyu bildiğini zannederek savunduğu için cahildir. Mazlum cahil bilgi öğretilerek eğitilebilir, eğitim öğretim cahili de yönlendirildiğinde eğitilebilir fakat kara cahili eğitmek imkânsız gibidir. Çünkü o kimseyi dinlemez, kendi bildiğini her zaman doğru kabul eder.

B Nefis ve fıtrat insanın istekleri, yapıp yapamayacakları ve kişiliği üzerinedir. Nefis ister fıtrat ise uygulamaya geçirir; nefis fıtratın yapamayacağı bir şeyi istemez çünkü yapısı buna izin vermez.Seda CEMAL  

C.9 A Kara cahiller; yanlış bildiğinin avukatlığını yapanlardır. Mazlum cahiller ve doğru bilgi cahilleri ise; yanlış bildiğinin bile farkında olmadan bu yanlışın avukatlığını yapanlardır. Aradaki fark kara cahilin bilerek mazlum cahilin bilmeyerek yaptığı yanlışın avukatlığını üstlenmesidir.

B İnsanın fıtratı gereği nefisi ile birlikte yaratılmıştır çünkü nefsi insanın bedeni olarak bilinir. Bazı insanlar fıtratı gereği aklını, ruhunu ve zekâsını kullanarak nefisten uzak durur. Bazıları ise bu üçünü kullandığı halde nefisten uzak duramayanlardır. Nefis siyaset yapar. “ Allah bizi nefsimizle bir an bile baş başa bırakmasın.” Nefis ve fıtrat, iç içe kenetli bir durumdadır.Funda AKDOĞAN

C.9 A Eğitim öğretim cahilleri ve mazlum cahiller, çocuksu bilmediğinin farkında olmadan yanlış bildiğinin avukatlığını yapan bilmezliğin cahilleridirler. Çocuklar ve bazı gençler bunlardandır. Kara cahil ise yanlış bildiğinin katır avukatlığına soyunan ve değişmez cahillerdir. Bunlara ise bazı bilim ve din cahilleri örnek verilebilir.

B Her nefsin bir fıtratı vardır. Nefis fıtratı işletir. Örneğin, tembel veya çalışkan bir nefsin fıtratı vardır. Nefis o zihinsel ve genetik yapıyı ya tembelliğe ya da çalışkanlığa sürükler. İdris ÇELİK

C.9 A  Mazlum cahil: bu cahiller daha bir şey görmediklerinden,duymadıklarından,öğrenmediklerinden cahillerdir,bir bilinmeyen içinde olanlardır. Eğitim ve öğretim cahilleri: eğitimli,bilgili olduğu halde halen bazı şeylerde cahil kalmış kimselerdir. Yani bilip de cahil olmak ya da bildiği yanlışın avukatlığını göz göre üstlenmektir. Kara cahiller: yanlış olduğunu bildiği halde yanlışı doğru gibi kabullenip bunları tartışabilen insanlardır.

B Nefis ve fıtrat arasında görünmez bir ilişki yoktur. Bedensel ve genetik yapımız bazen nefise yenik düşebilmektedir. Örn. Sigara içmemeye yönelik nefisimiz bedensel bir nefistir. Ve bizim fıtratımız nefsimize yenik düşebilir. Yani fıtrat ve nefis arasında birbirini tamamlayıcı nitelikleri yer alabilir. Sonuç olarak nefis ve fıtratı birbirinden ayıramayız sürekli çekişen bir bütün olarak görebiliriz.Oktay BARAN

 

 

C.9.A Mazlum cahil (çocuksu ve çocuk ) bilmezler her şeyi kendilerince kabul edip, yanlış ihtimalini düşünmeyen genç ve çocuklardır. Tabiî ki gençlik ve çocuklukta böyle davranışların görülmesi sanırım doğaldır. Bazen her şeyi bilen çok iyi bilen insan bile yanlışını kabul etmediği yerde, mazlum cahillerin hataları da olabilir. Çocuk yaşta büyüklerin etkisi altında kalan b kesimin kendilerine ait düşünceleri yoktur. Bu yüzden doğru bildiklerinde inat ederler. Örneğin herhangi bir mitinge çocukların ve gençlerin ön safhada yer almaları onların bilinçli olarak yaptığı şeyler değildir. Büyüklerden ve toplumdan etkilenerek çocuk akıllarıyla ne için davrandıklarını bilmeden öne atılırlar. Çocuk yaşta onlara bu kin ve safsata şeyler yerine daha ahlaki değerler aşılanmalı. Kara cahiller ise çocuk olmadıkları halde çocuk aklıyla yanlış bildiklerini savunanlardır. Mazlum cahillerle ve kara cahiller yaptıklarını bilmeden yaparlar. Kara cahiller ise doğruları bilmelerine rağmen kendilerine uyarlayarak yanlış gösterir ve bunda ısrar ederler.

 

B- Nefis herkeste mevcut olan bir özelliktir. Fıtrat ise bedensel ve ruhsal özelliklerin tamamıdır. Fıtrat değişim ve özgünlüğü barındırır. Nefise engel olamamak iradeye yenik düşmektir. Fıtratta nefis, ruh, akıl, zekâ gibi bütün özellikler bir aradadır. İnsanlar fıtratları gereği farklı özelliklere sahip olduklarından dolayı nefis ve akıl ayrı kefelerde tutarak iyi ahlak üzerine davranmalıdır. Nefis fıtratın içinde yer alır Artık insan doğası ve iradesine, fıtratına göre davranır.

Bilge TÜRKER

 

C.9 A Toplumsal kuralların farzları ve süper egoları;toplum içinde yaşarken bu kurallar ve egoların birtakım prensipleri vardır.Bu prensiplere uyulmadığı taktirde kişi toplumla çatışır.Örnek olarak muhafazakar bir mahallede açık bir şekilde dolaşılmaz.

B Bana göre devletin farzları vatandaşlarına rahat ve güvenli bir şekilde yaşayabilecekleri bir ortam yaratmaktır. RIDVAN OKUŞ

                                                                                                                                        

C.9 A Mazlum cahiller – yaptıkları yanlışların farkında olmayanlar, eğitim ve öğretim cahilleri ise kendi bilgilerinin en doğrusu olduğunu söylerler kara cahiller ise katı kurallara bağlı sadece kendi doğruları olduğu savunanlardır.

B Nefis – İnsanın sahip olduğu bazı duygulara sahip olması

Fıtrat – İnsanın kişiliğinde elinde olmasa da sahip olduğu özelliktir. Sevil DOĞAN

C:9 A Mazlum, cahil, bir şeyin farkında olmayan tamamen saf temiz olan kesimdir. Doğru bilgi cahilleri de bildikleri halde neyin nasıl olması gerektiğini farkında olmalarına rağmen kendi çıkarları uğruna insanları kötüye sevk eden onlara yanlışlıkları öğreten kesimdir. Ya da bildiğini zannedip aslında hiçbir şey bilmeyen ukala olanlardır. Kara cahil ise hiçbir şekilde kendini geliştirmek adına bir şey yapmamış ot gelmiş saman giden tiplerdir. Bu insanların kendilerine bile faydaları yoktur ama çevrelerine zararları vardır, kara cahil ve okumuş cahil arasındaki tek fark birinin bilinçli olarak yapması diğerinin ise bilinçsiz olarak yapmasıdır mazlum cahil ise bunların kurbanı olanıdır. Hicret OKAN      

C.9 A Mazlum cahil :Doğruyu yanlıştan ayıklayamaz

          Okumuş cahil  :Bunların sadece diplomaları ve üniformaları vardır.

          Kara cahiller    :Yanlışın avukatlığını yapan kesimi ifade eder.

      B Nefis :İnsanın üstesinden gelmekten zorlandığı hayvani bir yöndür .

           Fıtrat :İnsan yaratılış doğasıdır .Hakan ALTUN

 C.9 A  Aslında aralarında pekte büyütülecek bir fark yoktur. Ama kara cahiller ile eğitim ve öğretim cahilleri arasında önemsenecek farklar var. Bunlar arasında insanı en çok uğraştıracak olanlar kara cahillerdir. Eğitim-öğretim cahilleri; mazlum ve kara cahillere göre daha saldırgan ve ukaladır.

B Nefis ve fıtrat arasında pozitif ilgileşim vardır. İkisi de birbirine bağlıdır. İnsanın fıtratı nefsini şekillendirir. İbrahim AKKOYUN

 

C.9 A  Mazlum cahil(çocuklar ve çocuksu bilmezler) bu kişilerdeki cehalet durumu mutaassıp olma veya bilgiyi erdemli bir şekilde kullanmaktan kaynaklanmaz. Bu saf ve hoş görülebilir bir cehalettir. Çünkü bunlar bilgisizdirler. Eğitim öğretim cahilleri(doğru bilgi cahilleri) bu insanlardaki cehalet duygusu edindikleri bilgileri erdemle birleştirememelerinden kaynaklanır. Örneğin bankacılık bölümünü bitiren bir kişinin müdür olduğu bankayı hortumlaması. Kara cahil: bir şeye körü körüne bağlanma yani mutaassıp olmalarından kaynaklanan bir durumdur.

B) Nefis ve fıtrat arasında zıt bir ilişki vardır. İnsan tanrısal bir erdeme sahiptir ki bu fıtratını oluşturur. Nefis ise bunun tam tersidir. Topluma zararlı bir bencilliğin ifadesidir.Ramazan ERGÜN

C.9 A Mazlum, eğitim cahili bilmediklerinin farkında olmadan yanlış bildiğinin avukatlığını üstlenen fert ve toplumlardır. Kara cahil ise yanlı bildiğinin avukatlığına ve eylemine soyunan fert ve toplumlardır.

B Fıtrat canlının tüm enerji hallerini, yapısını ifade eder. Nefis ise fıtratı meydana getiren bir parçadır. Semra DAĞ

C.9 A Mazlum cahillerde tam bir bilinç söz konusu değildir. Eğitim bilmek demektir, öğretim ise bilginin insanda davranış olarak şekil bulup açığa çıkmasıdır. Doğru bilgi cahillerinde bu yönde bir dışa vurum yoktur, okumuş cahillerdir. Karacahil ise eğitim ve eğitimsizliğin menfaat doğrultusunda insan davranışlarına yansımış şeklidir.                                                                                                                                  B Nefis fıtrat içerisinde var olan bir güdüdür. AYTEN YILDIZ                                                                          C9A Cahillik bir nevi kara tahta gibidir. Söylenen doğrular bile kişiyi kararmış beynindeki yanlışları yok etme eğilimine ulaşılması zordur. Onun için bildiği bir şey her zaman doğrudur

B Nefis bir nevi içgüdü engellemesi zor iç etkilerdir. Fıtrat canlının doğasına ait enerji halleridir.Adnan YILMAZ

C.9 A Bazı insanlar hayatta bir çok şeyden mahrum kalarak yaşadıkları için hayatla alakalı birçok şeyi bilmezler. Bunlar mazlum cahillerdir. Bazı insanlar da vardır ki eğitim – öğretim görmelerine rağmen bir takım konularla alakalı bir çok şeyi bildiklerini iddia edenlerdir. Bunlar da eğitim ve öğretim cahilleridir. Kara cahiller ise hayat bazı şeylere körü körüne bağlanan cahillerdir. Bu tip insanlar sabit fikirli insanlar olup, kim ne derse desin her zaman kendi bildiklerini doğru kabul eden insanlardır.

      B Nefis, insanın karşılaştığı bazı olaylar karşısında kendisine hakim olamayıp nefsine uyarak yanlışa doğru gitmesidir. Fıtrat her insanda olan bir şeydir. Allah insanı belli bir fıtrata göre yaratmıştır. Nefsi de yaratmıştır. Fakat yanında karşı koyabilme fıtratı da vermiştir. Süheyla BÜRÇÜN

C.9 A Mazlum cahiller yani çocuklar neyin doğru-yanlış olduğunu farkında değiller zamanla doğruyu yanlıştan ayırırlar. Eğitim-Öğretim cahilleri ise gençlerimizin yanlışın farkında olmadan avukatlığına soyunanlardır. Kara cahiller ise yanlışın kesinlikle doğru olduğuna taviz vermeyen kişilerdir. Bu tip kişilerle diyalog kurmamak en doğrusudur.(kara cahiller)

B Nefis insanın zihinsel, bedensel isteklerinin aşılmazlarıdır. Nefis öyle bir şey ki yanlışın yanlış olduğunun farkında olmasına rağmen nefis denen duyguya yenik düşüp bu yanlışı yaparlar. Örneğin Sigaranın insan vücuduna verdiği zarara rağmen nefsine üstün gelemiyor. Fıtrat ise bir varlığın veya canlının doğasına ait her şeydir. Örneğin güzel huylu olmak. Özetle nefis insanın düşmanı onu kötü yola düşürmek için şeytani duygudur. Fıtrat ise insanın yaratılış özelliğidir. Şahabettin BALCI

C.9 A Mazlum cahiller bilginin yanlış öğrenmelerinden dolayı cahildirler bunlara doğru örnek olununca da yanlışını düzelttiremeyiz.

 B Fıtrat; insanların sahip oldukları sıfatlar bütünüdür. Nefis ise insanın hayvani arzularıdır.Medeni BAYAR

 

 

C.9 A Mazlum cahil: Gerçekten bilmediği için cahildir. Eğitim ve öğretim cahilli öğrendiği bir iki bilgiyi evirip çevirip bir o yanından bir bu yanından sunan ve ben her şeyi biliyorum diyen aslında hiçbir şey bilmeyen boşuna yaşayan insandır. Kara cahil: Varlığın gerçek yüzünü değil de dünyaya bakan sahte yüzünü gören ve bilen insandır. Bunlar her şeyi ben bilirim ve tek doğru benim doğrumdur mantığı yerleşmiştir. Ve cahilin en tehlikelisi de budur bence.

B Nefis kötülüğü emreden hayvani hislerdir. Fıtrat ise yaradılıştan gelen ve iyiliği isteyen hislerdir. Nefsin doğru terbiye edilmesiyle insan doğasına (fıtrata) uygun doğrulara ulaşılabilir.Kevser SÖYLER

C.9 A Kara cahil yanlış bildiğinin avukatlığını yapar. Mazlum cahil, bilmediğinin farkında olmadan yanlış bildiğini savunan ve eyleme dökendir. Eğitim ve öğretim cahilleri, yanlış bildiğinin farkında olmadan bir şeyi savunan, eylemi yapandır. Kara cahiller tehlike teşkil payları büyüktür.

B Nefis fıtratın bir aracını oluşturur. Bazı kişilerin fıtratında nefis, bazılarının da başka bir araç kendini ön plana çıkarır. Ayşe ARSLAN

C.9 A Mazlum cahil: Bir bilgi sahibi olmayan ve belki öğrenme ortamı oluştuğunda çeşitli bilgi ve becerileri öğrenebilecek konumda olan kişilerdir. Bunlar öğrenmemiş veya okumamış insanlardır.

Eğitim ve öğretim cahilleri: öğrendiklerinin yanlış olduğunun farkına varamayan insanlardır. Örneğin: bazı siyasetçiler, din adamları, öğretmenler…

Kara cahiller: bildiklerinin yanlış olduğunun bilincinde olan; fakat bu yanlış bildiklerinin avukatlığını yapan kişilerdir.

       B Fıtrat: insanın nefsini ve diğer tüm hallerini de içine alır. Yani nefsine boyun eğen biri aslında fıtratına uygun davranmış biridir. Öyleyse nefis ve fıtrat arasında sıkı bir ilişki söz konusudur.Mehmet Nuri EŞİN

C.9 A Mazlum cahiller bilmedikleri veya bazı şeyleri yanlış bildikleri için onlara doğruları anlatabiliriz. Bunlar da bu doğrulara inanabilirler. Ama kara cahiller, bildiklerini doğru zannettiği için, karşısındakine inanmazlar. Hatta karşısındakinin bilgisi az ise kara cahiller karşısındakini kendi yanlarına katabilirler. Çünkü inandırılma gücüne sahiptirler. Bunlar toplumun önemli yerlerine gelen insanlardır ve etkileme gücü yüksektir. Kara cahiller diğer cahillerden daha tehlikelidirler. Bunlarla fazla münakaşaya girilmemelidirler.  

B Bütün insanlar İslam fıtratı üzerine dünyaya gelirler. Daha sonra yetiştikleri çevre etkisiyle kişilikleri meydana gelir. Akıl ve ruh her insana doğuştan verilir. İnsan aklını kullanırsa iyiliğe, güzelliğe doğru gider. Fıtrat güzelliği ortaya çıkar. Eğer aklını kullanmazsa ve ruhunun sesine kulak vermeze nefsinin boyunduruğu altına girer. Nefsi onu istediği yöne çıkar. Kargaşa ve kötü mayili düşünce fıtratı meydana gelir.Zülfü ERYATAN

C.9 A Çocuklar bilmedikleri için cahildirler. Eğitim almış kişilere yanlış öğretilen şeyler vardır bunun için doğrular açısından cahildirler. Bide yanlışlarını kabul etmeyen kara cahiller vardır.

      B Nefis insanın hayvani yani istenmeyen davranışlarıdır. Fıtrat ise insanın bütün halleridir. Bu açıdan aralarında bir benzerlik vardır. Idban KUDAY

 

C.9: A)Eğitimin yetersizliğinden dolayı cahil kalanlar mazlum cahil, eğitimi bilen fakat bilgiyi doğru aktarmayan kimsedir, yanlışa körü körüne inanan kimse ise kara cahildir.

       B)Nefis bazı olaylardan etkilenebilir fakat fıtrat etkilenmez. Mehmet GENÇ

 

C.9 Mazlum cahil cahilliği kendi elinde olmayan sistem veya koşullar yüzünden   cahilliktir. Eğitim öğretim cahili ise eğitim ve öğretim yoksunluğundan kaynaklanan cahilliktir. Kara cahillik ise biliyor ama bildiği işine gelmediği için bilmemiş gibi görünen cahilliktir. ŞAHİN KARAN

 

C.9 A Mazlum cahil eğitim sürecine tabi tutularak doğru bilgi cahilliğinden ve kara cahillikten kurtarılabilir. Doğru bilgi cahilleri ise bildiklerinin ya farkında değiller yada her şeyi bildiklerini zannederler. Kara cahiller ise belli bir eğitim sürecinden geçmeden sadece yaşadıklarına dayanarak her şeyi bildiğini zanneder.

B Fıtrat yaşadığı toplumun ve inancının etkisiyle şekillenir. Nefis ise fıtratın kanunlarından kendine uygun olanları seçer. Yusuf AKIL

 

C.9 A Mazlum cahiller hiçbir şey bilmezler.Daha öğrenmemişlerdir.Eğitim öğretim cahilleri bildikleriyle amel etmeyenlerdir.Kara cahiller ise her şeye muhalefettir,her şeyi ben bilirim der başkalarının fikirlerini önemsemezler.

B Nefis şeytan tarafından yönlendirilebilen bir duygudur.Fıtrat ise insanın yaratılış biçimidir.İnsan hakkında her şeydir.Nefsi vicdanı vb. duyguları kapsar. Yasin Murat KAHRAMAN

C.9 A Kara cahil yanlış bildiğinin avukatlığını yapan cahildir. Mazlum cahil bilmediğinin farkında olmadan yanlış bildiğinin avukatlığını yapan cahildir. Eğitim, öğretim cahili efendilerinden bir aferin almak için kırk takla atan cahildir.

B Fıtrat, varlığın veya canlının doğasına ait tüm enerji hallerini veya yapısını ifade eder. Bunlara nefis de dâhildir. İnsanların sahip oldukları sıfatların baskınlık, değişmezleri, değişimleri en önemlisi sanal ve nefis mertebeleri fıtrat özgünlüğü ve çeşitliliğine neden olur.Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.9 A- Çocuklar masumdurlar, akılları daha birçok şeye ermez. Doğru bilgi cahilleri ise bence çocukluğunu daha atamamıştır yani bildiklerini kullana da bilse aslında problem kalmaz. Yanlış bilginin katır avukatlığına soyunan fertler kara cahillerdir.Kara cahiller deyince aklıma umutsuz vakalar geliyor.

      B-Nefsi sonsuz istek ve arzular kümesi, fıtratıysa karakter olarak düşünürsek sonuçta ikisi de insanda olan kavramlardır. Zeynel PEKEDİS

C.9 A-Çocuksu bilmezlere gerçekler anlatılıp aktarılabilir.Kara cahillere ise yanlışları anlatılamaz,onlara doğruları anlatmak ve kabul ettirmek daha zordur.

      B-Fıtrat yaşadığı toplumun ve inancının etkisiyle şekillenir. Nefis ise fıtratın kanunlarından kendine uygun olanları seçer. İbrahim KILIÇ

C.9A)Mazlum cahiller saftır kimseye zararları dokunmaz, kara cahiller ise yanlış bildiğini savunup insanları empoze etmeye çalışırlar. B)Fıtrat kendi özelliklerimizdir nefis ise doymak bilmez hep ister.AYŞE ÇATAK

 

C.9 Mazlum cahiller yaptıkları cahilliklerin farkında değildirler. Eğitim ve öğretim cahilleri ise sosyal ve ekonomik sorunlarından dolayı cahil kalan insanlardır. Bunlar eğitimle düzeltilebilecek insanlardır. Kara cahiller ise eğitimle bile düzelmeyecek ve cahilliklerini kabul etmeyen insanlardır. Leyla ALTUN

C.9 A Mazlum cahil daha bir şey öğrenmemmiş ama öğrenmeye yatkın olan ya da zihinsel engellerinden dolayı bir şey öğrenemeyen kimsedir. Ancak bazı cahiller ise öğrenirler ancak bu öğrendiklerini kullanacak kapasiteye sahip değildirler. Bunlara eğitim cahili diyoruz. Bazı cahiller ise hiçbir şey bilmez ama her şeyi bildiğini sanır bunlara karşı en iyi çözüm uzak durmaktır.

 

B İnsan fıtratı sürekli isteyen ve doymayan bir yapıya sahiptir. Onun içindir ki Allah insanların nefislerini korumaları için namaz ve orucu farz kılmıştır. Açlık, cinsellik ve para insan nefsini en çok zorlayan şeylerdir. Velat SAYUR

C.9. Mazlum cahil, bilmeden başkasına katılır, o düşünceyi savunur. Kara cahil, yanlış bildiğinin katır avukatlığına soyunan fert ve toplumlardır. Biri hiç bilmeden araştırmadan inanır oligarşi araştırır ama yanlış olanına yönelir yanlışa yöneldiğini kendide fark etmez. Leyla TOPÇU     

C.9  A )Mazlum cahiller, bir öğretici veya öğrenme ortamı olmayan ve kötü niyetli kişiler tarafından yanlış yönlendirilen kişilerdir. Bunlar iyiyi bilmedikleri için kötüyü de bilemezler ve sürekli kullanılırlar. Eğitim- öğretim cahilleri ise tam tersine her türlü eğitim ve öğretim olanaklarına sahip, doğru bilgilerle doldurulmuş ama bunları hayatına uygulamayı aklından bile geçiremeyen kişilerdir. Bilgi hamallarıdır. Kara cahiller ise, cahilliklerini ve yanlış bilgilerini kullanmaktan ve diretmekten başka bir şey bilmeyen kişilerdir. Yani kendi burunlarının dikine giderler.

    B )Fıtrat diyince akla insanın akıl, ruh, kişilik, zeka, ve nefis kavramlarının oluşturduğu bir yapı gelir. Yani, fıtrat nefsi kapsar. Ali Osman ERAN.

 

C9.A Mazlum cahil insanların verdiği zarar sınırlıdır yani sadece kendisine ve yakın çevresine zararı dokunabilir. Ama eğitim öğretim görmüş cahillerin verdiği zararların sınırları geniştir. Çünkü onlar çok kişiye ulaşabilirler ve kolaylıkla zarar verebilirler.

B Fıtrat bir bütündür. Nefis fıtratın bir bölümünü kapsar sadece.Abdullah SEYAR

 

9A Mazlum cahil kimseye kolay kolay zararı olmaz. Ancak kendine ve çevresindeki insanlara zararı vardır. Ama eğitim öğretim görmüş cahil insanlar sadece kendine ve çevresindekilere değil toplumu bile yok eder.

B nefis ve fıtratı birbirinden ayırmak doğru değildir. Nefis her insanın fıtratında vardır.Halil KURTAY

 

C.9  Çocuksu bilmediğimiz farkında olmadan yanlış bir bilginin avukatlığına soyunan fert ve toplumlardır. Bunlar arasındaki fark zarar vermektir.
Nefis ve fıtrat arasındaki ilişki fıtrat söylemez, fıtrat neyse odur. Ama nefis kendisine yarayan, hoşuna gidene evet der. Nefs siyasi bir yol, fıtrat ise vicdani bir yol takip eder. M. Nuri KORKMAZ

 

C.9 Kara cahil yanlış bildiğinin katır avukatlığına ve eyleme soyunan fert ve toplumlardır.  Çocuksu bilmediğimiz farkında olmadan yanlış bir bilginin avukatlığına soyunan fert ve toplumlardır. Bunlar arasındaki fark zarar vermektir.
Nefis ve fıtrat arasındaki ilişki fıtrat söylemez, fıtrat neyse odur. Ama nefs kendisine yarayan, hoşuna gidene evet der. Nefs siyasi bir yol, fıtrat ise vicdani bir yol takip eder. . İbrahim AYDIN

C.9 A Mazlum cahiller gerçekten belli bir bilgi donanımına sahip olmayan cahillerdir. Eğitim ve öğretim cahilleri bilgiyi yanlış bilen cahillerdir. Kara cahiller ise yanlışı bile bile yapanlardır, yani yanlışta ısrar eden cahillerdir.

B Fıtrat insanda var olan kapasite, insanın yaradılışında getirmiş olduğu özelliklerdir. Nefis de bu kapasite içerisinde var olan birtakım ihtiraslardır.SalihSosyal         

 

C.9 A Çocuklar bilmedikleri için cahildirler. Eğitim almış kişilere yanlış öğretilen şeyler vardır bunun için doğrular açısından cahildirler. Bide yanlışlarını kabul etmeyen kara cahiller vardır.

      B Nefis insanın hayvani yani istenmeyen davranışlarıdır. Fıtrat ise insanın bütün halleridir. Bu açıdan aralarında bir benzerlik vardır.  Barış ÖZTÜRK