90.Sevgi ile değer vermenin liyakatli kriterleri ne olmalıdır? Bu liyakatli kriterlere göre değer vermeyi hangi ve nasıl bir eğitimle insanlarda refleks haline getirebiliriz? 

İpucu; Allah CC’HU öncelikle insanların kalbine bakarmış fiziğine değil.Bir insanı severken ve ona değer verirken;sadece fiziğine değil de, kalbine, olumlu- liyakatli tercihlerine, fıtrat güzelliklerine, yeteneklerine, güzel ahlak hasletlerine…vb daha öncelikli özellikleri…


C.90.
Bir insanı sevmek için o insanı iyi tanımak gerekir. Benliğini, düşüncelerini bilip ona göre tavrımızı belirleriz. Dış görünüşe bakıp ta saygı gösterebiliriz fakat kalp güzelliği sayesinde ona olan saygımız artar veya azalır ve bunun sonucuna göre de o sevgiye dönüşmeye başlar. Çok bilindik bir söz vardır’ Bir insan bir topluma girdiğinde dış görünüşüyle(kıyafeti) ile karşılanır, ağırlanır kafasındakilerle uğurlanırmış.’ Kişinin karakteri kalbinin güzelliğiyle doğru orantılıdır. Bu da zaten kafasında belirlenir. Ayrıca kafada belirenler ahlaka göre yansır. İyi düşünce, kibirsiz davranış, eşitlik düşünceleriyle kendimizi eğitebilir ve bunu alışkanlık haline getirip davranışlarımıza yansıtabiliriz. Peygamber efendimiz bile hiçbir zaman kendini diğer insanlardan üstün tutmamıştır. Kendisi için kötülük düşüncelere bile hep iyilikle yaklaşmıştır. Bizimde onun ahlakıyla ahlaklaşıp doğru yolda yürümeliyiz. Bir peygamber kendisi için kötülük düşünene bile iyilikle karşılık veriyorsa bizim haddimize midir kibirli olmak… Elif DEMİR

C.90 –Sevgi ile değer vermenin liyakati ”Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü” prensibidir.

         -Peygamber ahlakıyla bunu kişilerde refleks haline getirebiliriz. Mehmet ERGÜN

C.90 Ben insanları küçük menfaat için sevmem ve değer vermem.Ben eğer yaşayacak günüm varsa bana tavsiyede bulunan ve yardımcı olan insanlık adına severim.Anne,babamı ve aile fertlerimi sevmem için para veren yok,siz onları olduğu gibi seversiniz ve değer verirsiniz.Eğitim sistemimizde dini öğretiler esas alınırsa ve sistematik olarak düzenlerse bir anlam kazanır.Yoksa felsefeye göre insanı eğitirsek,hayatları menfaat üzerine kurulur.Biz İslami değerlerden uzaklaştıkça ideoloji bataklığı görüşleri hayatımıza etki eder. .HİKMET ÇITAK

C.90 Önemli olan insana insan olduğu için değer vermek ve sevmektir. Eğitim olmasa bile yaradılış gereği aileden alınan terbiye varsa refleks haline gelir. Aile terbiyesi yoksa eğitimle de bu durumun üstesinden gelinemez. Şeyda ÜSTEK 

C.90. Sevgi kâinatı kuşattığı gibi değer vermek de sevgiyi kuşatır. Sevdiğin insana değer verirsin sevmediğin birine değer vermezsin. Birine kendinden fazla değer ve sevgi vermeyeceksin. İnsanları sevmekle ve onlara değer vermekle refleks haline getirebiliriz. Yapmadığımız bir şeyi yaptıramayız. Berrin ÖZGÖKÇE

C.90 Sevgi paylaşıldıkça daha çok anlam kazanır ve büyür. Paylaşmakta sevgini karşındakine göstermekle olur. Değer vermenin kriteri de sevgiye dayanır. İnsan sevdiği ve saygı gösterdiği kişiye değer verir. Sevgi insanın dış görünüşüne değil de onun kalbine, iyi niyetine, güzel ahlakına karşı gösterilen bir duygu oldukça anlam kazanır. Neslihan YARDIMCI

C.90 Sevgi ve değer verme kriterlerini her birey kendisi oluşturmalıdır. Birey başkalarının gözünde kendi değerini kendisi belirler. Sevmek ise insanları sevmek olmalıdır. Hz. Muhammed’in insanları sevdiği gibi olmalıdır. Bu kriterlere ulaşmak için Hz. Muhammed’i tanımalı ve hayatı okunulmalıdır.  Mehdi BİNİCİ

C.90 İnsan fıtratı ile var olmaktadır. Fıtratın verdiği ölçüde sevip değer vermek gerekir. Fıtratın dışına çıkarsan o sevgi ve değer yapmacık bir durum alır. İnsanın kalbinde ALLAH sevgisi yerleştirerek sevip sevilmeyi refleks haline getirebiliriz. Esra ALİHANOĞLU

C.90 Sevgi ile değer veren birbirini tamamlayan iki unsurdur. Değer veremeyen bir şey sevilemez. Değer vermesi insanın kendisini gerçekleştirmesi ile refleks haline getirir. İnsanın kendini gerçekleştirmesi için potansiyelinin farkına varması, eksiklilerini ve yeterliklerinin farkına varmış olması, kendiyle barışık birey yetiştirmek için sistemin birey merkezli olması gerekir. Dinçer KÜÇÜK                                                                               

C 90-Bunun kriteri güzel ahlak insani bağlılık ve vicdani sorumluluktur.Bu kriterler peygamberi ve yüce kur-anı örnek alan bir eğitimle verilebilir Şaban ADAŞ

C.90 İlk defa gördüğümüz bir insanın öncelikle dış görünüşü-fiziği dikkatimizi çeker.Ancak onu tanımaya başladıktan sonra yorumlarımızı onun iç yapısına,karakterine göre yapıyoruz.Sevdiğimiz ve değer verdiğimiz insanların insani vasıflara sahip olması gerekir.Yani insanları severken ve değer verirken öncelikle güzel ahlak sahibi,aklını doğru ve faydalı yönde kullanmayı bilen,insanlara menfaatleri için yaklaşmayan,fıtratı,ruhu güzel olan insanlar olup olmadıklarına dikkat etmeliyiz.İnsanlara örnek kişiler,olaylar göstererek onların sağlıklı mukayeseler etmelerini sağlamalıyız.İnsanların tanındıkça bilinen yönlerinin,iç güzelliklerinin,ahlaklarının farkına varmayı ve kişiyi fiziksel özelliklerine bakmadan,insanı insan yapan değerleri için değer vermeleri gerektiğini öğretmeliyiz.Belki de yapabileceğimiz en somut şeylerden biri, kendimizi insanlara güzel ahlakın bir örneği olarak yetiştirmek.Ayrıca sevgimizi karşımızdaki insanı/insanları yormayacak,kendimizin ve karşımızdakinin/karşımızdakilerin enerjisini tüketmeyecek şekilde vermeye, dengede tutmaya çalışmalıyız.Halise KADİRHAN

C.90 Bir insanı sevmekle başlar her şey ve insana değer vermek sevgisinden dolayıdır. Küçüklükten beri insanlara doğayı, yaşamı, hayvanları, dünyayı sevdirmek ve bu kavramları bir değer yargısı içinde yaşama geçirmektir. Ayhan YILMAZ

C90)İnsan kendi kriterlerine bağlı olmalı.anlayış ,şefkat, ahlak gibi terimleri rehberlik derslerinde okulda ve kurul ve kuruluşlarda verilmelidir.Hacer BEYTER

C.90 Sevgi verilirken değer biçilirken insanın iç güzelliğine bakılmalı ve bu hususta insanı eğitmeli. Murat YILMAZ

C.90 Sevgi ile değer vermenin liyakatli kriterleri dış güzelliği insan seviyor olmalıdır. İnsanlar da refleksi haline getirebilmek için öncelikle iyice benimsemeliyiz ve bunun doğruluğunu onlara yaşatmalıyız ki onlarda da refleksi hale gelsin.  Fatma TUNÇ

C.90 Öncelikle toplum içinde ne kadar kurallara uyan biri olursa ve ne kadar bu çerçeve içinde kalmayı hak ediyorsa o kişi sevgiyi hak ediyor demek. Mesela öylesine insanlar seçmeliyiz ki topluma olan saygınlığı ve ahlakıyla sevgiyi hak eden birileri olmalıdır. Rıfat KOY

C.90.İnsanları yaratandan ötürü sevmek gerek. Kişileri daha iyi tanıdıkça değer verme mevzusu kendiliğinden pekişir. İnsanlara, kişileri fiziki güzelliklerine göre değil de güzel ahlak hasletlerine göre değerlendirmeyi öğretmek gerekir. Songül BAĞIŞ

C.90 Sevgi ve değer verme insanın kalbinin güzelliği ile doğru orantılıdır. Yasemin YILDIZ

C.90 Değer vermek sevginin bir sonucudur. Seveceğimiz insanların dış görünüşüne göre değil kalbine göre seçmek ona değer vermeyi de peşinden getirir. İnsanlara güzel ahlak öğretilirse bu onlarda bir süre sonra refleks haline gelir. Nura DEMİR

C.90 Öncelikle aileden çocuğa verilecek terbiye sayesinde çevresine daha saygılı olur.İnsanları para ve şöhreti yerine kişilik ve karakterine göre değerlendirir;faydalı olmaya özen gösterir. NAFİH ASANCI

C.90 Sevgiyi farklı boyutlarda ele almak gerekir. Asıl olan sevgi Allah a ve onun sadık kullarına gösterilen sevgidir. Yaratılanı seveceksin, yaratandan ötürü. Ama severken belli kriterlere göre bu sevgi sınırlandırılabilir. Sözde, sana sevgi gösteren gerçek olmayan yüzlerle de karşılaşa bilirsin. O onun noksanlığı, o öyle ise herkes öyle olacak diye bir kaide yok. Fatih KIZILKAYA

C.90. Bu insanlar arasında oluyorsa insanlar birbirine(küfüv) denk olmalı. Fıtratların birbirine ılımlı olmalı.

Sevilecek kişi sevilmeye layık, yaşantısı ahlak(yapabildiği nispette) üzerine olmalıdır.

Ahlaki öğretileri(Kur’an ve Peygamber Ahlakının ön planda olduğu) destekleyen bir eğitim sistemi ile yaşantı haline getirebiliriz. Coşkun DOĞRU

C90. Sevgiyle değer vermenin sonsuzluğunu hak eden tek kişi Allah dır. Yani insanı mutlu ve huzurlu kılan Allaha duyulan yada gösterilen sevgi ve değerdir. Cihan YILDIZ

C 90 Bir insana sevgi veya değer vereceğimizde onun dış görünüşü maddi görünümü v.b.özelliklerinden dolayı değil de onun iç yapısına yani karakterine ve güzel ahlaklı olmasına dikkat etmeliyiz. Ahmet ŞAHİN

C.90 Bir insanı severken, değer verirken onun güzel ahlakına, yeteneklerine onun kalbine ve liyakatli tercihlerine öncelik vermeliyiz. Dış görünüşüne ön yargıda bulunulmamalı. ALLAH CC’ HU insanların kalbine bakar. Çünkü insanın dış görünüşü iç dünyasını yansıtmayabilir. Yunus Emre bu konuda çok güzel söylemiştir. “Yaratılanı sev yaratandan ötürü.” Peygamber ahlakını esas alarak hadis ve ayetleri esas alan bir eğitimle insanlarda refleks haline getirebiliriz. Aysun AKBAŞ

C.90. Sevgi ile değer vermek birbiri ile ilişkilidir. İnsan sevdiklerine değer verir. Sevgi koşulsuz yapılan bir eylemdir. Gonca ÖNLER

C.90 Sevgi ile değer vermek aynı kapıya gitmez. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler….. vs. kısacası Allah’ın yarattığı her şey sevilmeli fakat sadece hak edene değer verilmelidir. Mehmet KAYASIZ

C.90. Karşıdan sevgi görüldüğü zaman aynı derecede aynı nitelik görür. Bir insanı sevmenin kriterleri yoktur. Sevmek içten gelen bir duygudur. Değer vermek farklıdır. Değer verdiğin insanlar vardır ama sevmek zorunda değilsin. Sergiyi aşılayarak iyimser davranışlar göstererek refleks haline gelir. Sariye OĞUR
C90. Eğer sevgisi seni mutlu ediyorsa ve sana zarar vermiyorsa aksine faideli ise o doğru sevgidir. Bunlardan en önemlisi elbette yaparak ve yaşayarak edinen yaşantılar en etkili yöntemdir. Ve severken de ebedi ve ezeli olan değişmeyen tükenmeyen bir sevgiye tutunmak lazım gelir. Hadi GÜVENER                                                                                                                                   

C.90 Yaratılanı sevdik yaratandan ötürü anlayışıyla insanlara yaklaşarak onlara değer vermemiz gerekir. Yunus BOLLUK

C90. İnsanlara değer verirken dış görünüşünden çok kalp temizliği ve kişiliğine bakılır. Mustafa DAĞDELEN       

C.90 Sevgi ile değer vermenin liyakatli kriterleri şunlar olabilir;insan sevdiğine onu değerli hissettirecek bazı şeyler yapabilir bu liyakatli kriterlere göre de değer vermeyi şiir,şarkı ve aşk erbabının sözleriyle refleks haline getirebiliriz. Hülya ACARSOY

C.90 Sevginin liyakati ALLAH için sevmektir, ALLAH için sevilirse insan sınırsız sevilir çünkü kendisi için sevilen sonsuzdur, aynı zamanda yanlışa götürmez, doğru da sabit kılar ALLAH için sevilince sevgi, değer vermenin liyakati ise ALLAH’ ın değer verdiğine değer vermek değersiz gördüğünü değersiz görmektir, çünkü ALLAH doğruya ve güzele değer verir, kötü ve boş şeyleri de değersiz görür, ayrıca ilmin sahibi ALLAH iken en iyi ve en değerliyi de ALLAH’ ın göstermiş olduğu doğrultuda tanımak en doğru çözümdür. Bu değerler doğrultusunda insanları eğitmenin temel öğesi ilk eğitim yuvası olan aile de başlar ebeveynlerin değer verme kriterleri çocuk için örnek teşkil eder v çocuk ailesinden gördüğü gibi büyür.Sonrasında eğitim kurumlarında öğretmenlerinden ve yaşadıkları çevrede karşılaştıkları diğer tüm insanlardan etkilenerek kriterlerini ortaya koyarlar.bu yönüyle değerlendirildiğinde bahsetmiş olduğumuz değer yargıları ile değer vermeyi insanlarda refleks haline getirebilmek için gerek çocuk gerek yetişkin eğitiminde özel olarak manevi öğelere vurgu yapılmalı hatta öncelik verilmelidir. Ayrıca iyi olan doğru ve   güzel olan her zaman övgüye layık görülmeli teşvik ve takdir edilmelidir .  Leyla SAYDAN

C.90-kalbine bakarız fiziğine değil.kalbi iyi olan medeniyeti iyi kavrar.BUKET KAYA

C.90.Sevgi ve değer hak edenlere verilir ve hatta sevgi ve değer verilmez kişi kendisi bunları almaya çaba göstermelidir.Peygamber ahlakı temelli bir eğitimle insanlarda refleks haline getirilebilir. Baran ÖRENÇ

C.90.Sevgi ve değer vermede tamamen hak eden göz önüne alınır.Herkese hak ettiği karar sevgi ve değer verilmelidir.Öncelikle insanlara sevginin kutsallığı öğretilmelidir.Sevgi ve değer verme kişilere çok küçük yaşlarda öğretilmelidir.Bunun dışında sevginin anlamlandırılması gerekir.Mevlana’nın da dediği gibi ‘yaratılanı sev yaratandan ötürü’ sevgiyi anlamlandırmaya yönelik olabilir. Yunus ÇELEBİ

C.90 İsteklerimiz, tercihlerimiz, arzularımız; nefsi sevgi, ilahi sevgi…vb. Sevgilerin temellerini oluşturur. Sevginin ve değer vermenin başlıca kriteri sevdiğini yaratandan dolayı sevmek olmalıdır. Yaratanı sev yarattıklarından ötürü… Yaratılan her varlık sevgiyi hak etmiyordur. Şeytanı da o yarattı ama biz onu sevmemeliyiz. Değer vermek sevgiden geçer sevginin liyakatlisi de sevilmeye layık olanı sevmektir. Yani kalp fıtrat güzellikleri ve güzel ahlak ön planda tutularak sevmelidir. Gonca DAL

C.90-sevgiyle değer vermenin kriteri kişinin Allaha olan bağlılığıyla ,doğruyu ,hakkı yaşmasıyla belirlenmelidir. Kişinin Allahın verdiği değeri hak etmek için tam ve hakkıyla kulluk yaptığında değer verilmelidir. Dış görünüşüne bakmadan manevi yaşantısına göre belirlenmeli. M.EMİN AY

C.90. Sevginin kriterleri bence karşındakine sevgini belli etmekte geçer. Çünkü sevgi paylaşıldıkça artar. Değer verme sevgiyle bağlantılıdır. Sevdiğin insana değer veririsin. Sevmediğine değer vermesin. Birine haddinden daha fazla değer vermemelisin. Hediye KAYA

C- 90 Sevginin kriterini belirleyen en önemli etmen insandır. Bu nedenle ALLAH CC’HUNUN insanın yüreğine yerleştirdiği bu duygu insan sevgisi yani insanın kalbine sevgi ve değer verilmesi gerekmektedir. Bu kriterlere göre insanlara verilen eğitimde hangi varlığı ne kadar sevip ne kadar değer vermelerini öğretilerek, kişilerin sevgiyle ve değer vermeyle ilgili yaşayacakları sorunları ortadan kaldırmak mümkündür. Neşe Çaparoğlu

C.90 Bir insanı severken ve değer verirken onun dış dünyasıyla değil iç dünyasına, ahlakına bakıp değerlendirmeliyiz. Öğrencilere bir insanı değerlendirirken ilk önce ruh güzelliğinden ahlakından ve yeteneklerinden değerlendirmesini sağlamak. Nuray ERGİNUIG

C.90.Sevilen insana değer verilir. O kişi, kurum, veya devlette insana; insan olduğu için değer veriyorsa sevilir. Zübeyir AŞUROĞLU